ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Optik, FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-13 - 2008-04-04
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Mikaela Holm»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursens innehåll


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!


Lycka till!

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

43 svarande

1 (inte alls)»1 2%
4 9%
15 34%
20 46%
5 (över förväntan)»3 6%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Framförallt avseende tentamina, vilken var fullkomligt absurt i jämförelse med de tidigare tentor du gjort.» (1 (inte alls))
- Inte mitt favvoämne, men man kan inte gilla allt här i livet :)» (3)
- Kursen var rolig och kändes för det mesta hyfsat intuitiv» (4)
- roligare än jag trodde» (4)
- Sjukt intressant kurs. Förklarar en massa fenomen i det dagliga livet. Precis vad jag sökte denna linje för!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

43 svarande

1 (ej relevant)»2 4%
11 25%
16 37%
11 25%
5 (mycket relevant)»3 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.04

- Känns som optik är sjukt förlegat, tycker man lär sig tillräckligt om optik i krsen elektromagnetisk fältteori.» (1 (ej relevant))
- Den känns nästan mest som en intressekurs... Det känns inte som att jag kommer ha användning av den i mitt yrkesliv. Dock är den ju allmänbildande vilket alltid är roligt.» (2)
- kommer inte inrikta mig åt det hållet» (2)
- Borde man inte kunna lyfta fram kopplingen till fourieranalysen mer?» (3)
- Jag tror att optiken kommer bli mer och mer viktig i framtiden, och därför bör vi F:are ha lite koll på den.» (4)
- Man bör ha läst optik som fysiker!» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

41 svarande

1 (inte alls)»5 12%
11 26%
15 36%
10 24%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 2.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fråga nummer två med dubbelbrytningen var inte snäll alls. De andra var också kanske lite väl special. Man kanske ska ta och göra dubbelt så många uppgifter som är lite mer som det man räknat på under kursen. » (2)
- Svåraste tenta jag gjort. Jag tycker att det ska framgå bättre i kursen vad man minst bör inneha för kunskap för att klara av kursen. » (2)
- Mycket konstiga saker, kändes som man borde läst mer i kursboken» (2)
- Nej men tentan behandlar allför snäva områden och tar inte upp de stora poängerna med delarna i kursen. Tentan testar allför mycket "punktvisa" kunskaper alltså inte om man fröstått ett begrepp eller lite mer övergripande. För att förtydliga ytterliggare en gång: upopgifterna speglar inte kursens innehåll till sin helhet. Det är helt klart förståeligt att inte allt kan testas på tentan, men den borde åndå kunna vara bredare. » (2)
- För stort fokus på geometrisk optik. Lite olikt tidigare prov som kanske varit mer balanserade.» (3)
- Bra spridning på frågorna. Dock var man lite oförberedd eftersom gamla tentor mest varit av "stoppa in i formel"-typ» (4)
- Tentan återspeglade kursen bra på så sätt att vad somhelst från kursen verkar kunna uppkomma på tentan, dock svårt att från tentan avgöra vad som var de viktigaste bitarna i kursen» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

43 svarande

<25%»1 2%
25-50%»3 6%
50-75%»2 4%
>75%»37 86%

Genomsnitt: 3.74

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 4%
7 16%
20 47%
5 (mycket bra)»13 30%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland var dom alltför flytande och osammanhängande. I brist på bättre ord skulle jag beskriva en del av föreläsningarna som "oviktiga"» (2)
- fler räknade exempel vore bra» (3)
- Bra förklaringar av optiska fenomen. Men en föreläsningsserie ska en inte vara upplagd efter en bok utan ska vara uppbygga kring någon kärna och ha en röd tråd. Bokens roll ska ju vara att man där ska kunna läsa mer om det föreläsaren berättade och inte att föreläsaren berättar vad som står i boken, det kan vi ju läsa själva ... » (3)
- lite långrandiga matematatiska resonemang ibland» (4)
- Entusiastisk lärare som lär ut på ett pedagogiskt vis.» (4)
- Jag skulle ha satt en femma, för jag var väldigt förtjust i föreläsningarna. Dock tycker jag att det som gicks igenom på föreläsningarna alltför lite motsvarade vad vi faktiskt skulle räkna på, vilket sänker betyget. » (4)
- borde ha varit lite mer räkningsexempel i helklass» (4)
- Bra med många praktiska exempel, men saknade att det inte räknades några exempel» (4)
- Entusiastisk och mycket engagerad föreläsare, har inget att klaga på där. » (4)
- gillade grunkorna!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra pedagogik. Tyvärr förstördes helhetsintrycket av en tenta som inte är värd att existera» (5 (mycket bra))
- Underbara!» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare! Förtjänar guldäpplet» (5 (mycket bra))
- föreläsningarna gjordes väldigt intressanta med bengt-eriks exempel.» (5 (mycket bra))

6. Närvaro på räkneövningarna

Hur många % av räkneövningarna närvarade du på?

43 svarande

<25%»15 34%
25-50%»4 9%
50-75%»0 0%
>75%»24 55%

Genomsnitt: 2.76

- Pluggar bättre med mina kompisar och de första föreläsningarna samt en i mitten var fånigt enkla.» (<25%)
- Ulf Torkelsson är inspirerande.» (>75%)
- Var på Torkels, mycket pedagogiska, dock en aning uppkäftiga svar på frågor.» (>75%)
- detaljerna kring varje steg gjorde att man förstod uppgiften och lösningen mycket bättre än man hade gjort om de bara räknat den upp och ner. » (>75%)
- De var bra, uppgifterna och räkneövningsledarna. En viktig sak att påpeka är dock: jag bad om hjälp med en uppgift, räkneövningsledaren svarade att de där kommer aldrig på tenta så de behöver du inte bry dig om ... ... på tenta kommer minsann precis en sådan uppgift. Ska man acceptera detta? » (>75%)
- Ulf Torkelsson och killen som var i salen bredvid var väldigt bra. Ulf kanske var lite väl dryg ibland men han svarade på frågorna. De två var som sagt väldigt bra och hade bra struktur på sina räknestugor. Väldigt pedagogisk struktur där de förklarar bakgrunder till uppgifter, bakgrunder till formler, samt detaljer i varje steg. Efteråt så går de igenom uppgiften en gång till snabbt och påpekar vad som var viktigt. Just bagrunder till formler och detaljerna kring varje steg gjorde att man förstod uppgiften och lösningen mycket bättre än man hade gjort om de bara räknat den upp och ner. » (>75%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
2 6%
7 23%
9 30%
5 (mycket bra)»11 36%
Deltog ej»12

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ...de jag var på var bra!» (4)
- Den räkneövning jag gick på var mycket bra. Räkneövningsledaren förklarade bra och svarade på alla fåniga frågor vi ställde. Helt klart högsta betyg. » (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laborationerna?

43 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
10 23%
20 47%
5 (mycket bra)»11 26%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.97

- Inte särskilt hög inlärningsfaktor, bör göras svårare.» (3)
- gjorde mina lite tidigt. hade inte fåt teorin än. men ganska roliga. lagom långa» (3)
- Gav inte så mycket, men är glad att de inte var mer tidskrävande på labbarna i expfys tog mkt tid.» (3)
- Bra att man fick praktisk erfarenhet av att undersöka ljusegenskaper» (4)
- Gjorde så man kunde de olika områden som laborationerna berörde.» (4)
- Laborationstillfället var det enda tillfället i kursen där jag kände att jag kunde få ställa allmänna frågor om det som kursen innehöll.» (4)
- Kul att få göra något praktiskt också.» (4)
- Roliga och lärorika. Till stor hjälp för intresseväckningen och inlärningen. » (5 (mycket bra))
- Roliga» (5 (mycket bra))

9. Var de förberedande uppgifterna till laborationerna till hjälp för inlärningen?

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
9 20%
19 44%
5 (mycket)»14 32%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.06

- De var ganska lätta att göra eftersom de flesta svaren stog rakt uppochner i kompediet.» (3)
- ja. blev inlärning två gånger av de delarna. alltid bra» (4)
- Väldigt bra, och gjorde laborationen till bra inlärning istället för bara kul avbrott i kursen. » (5 (mycket))
- Hjälpte mycket» (5 (mycket))

10. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick under labben?

43 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
9 20%
24 55%
5 (mycket nöjd)»10 23%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.02

- Bra labbhandledare, kändes dock som om Vasse inte hade riktig koll.» (4)
- duktiga» (4)
- Killen i O4 var helt underbart bra. Killen i O2 var väl sådär. En 5:a(++) till O4 och en 2:a till O2:an.» (4)
- Väldigt bra att det var så små grupper» (4)

11. Hur mycket gjorde du på inlämningsuppgiften?

Det fanns en frivillig inlämningsuppgift som kunde ge bonuspoäng till till tentan.

43 svarande

Har inte tittat på uppgifterna»13 30%
Har gjort några uppgifter men lämnade inte in»7 16%
Har gjort några uppgifter och lämnade in»0 0%
Har gjort de flesta uppgifter men lämnade inte in»6 13%
Har gjort de flesta och lämnade in»0 0%
Har gjort alla uppgifter och lämnade in»17 39%

Genomsnitt: 3.55

- 9 uppgifter att räkna 1 poäng att tillgodoräkna sig. Kändes inte som en rimlig arbetsinsats. Gjorde dem dock senare som tentaplugg.» (Har inte tittat på uppgifterna)
- Hade inte tid att avsluta riktigt och trodde inte att man skulle få poäng så lätt.» (Har gjort de flesta uppgifter men lämnade inte in)
- Bra med inlämningsuppgifter därför att man får lite klurigare uppgifter att fundera på.» (Har gjort alla uppgifter och lämnade in)
- Givande» (Har gjort alla uppgifter och lämnade in)
- Det var få som visste att kravet endast var att försöka på uppgifterna. Vi lade rättså många timmar på att försöka få rätsida på det hela och då fanns det nog de som gav upp för att de inte skulle bli färdiga, och så var det nog inte tänkt.» (Har gjort alla uppgifter och lämnade in)

12. Vad tyckte du om inlämningsuppgiften?

43 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
2 7%
9 32%
8 28%
5 (mycket bra)»8 28%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»15

Genomsnitt: 3.71

- Den var lärorik men jag tycker att det var alldeles för många uppgifter för en enda poäng, 5-6 st uppgifter hade räckt. På vissa uppgifter var det också väldigt mycket räkning vilket kändes som bortslösade tid. Tycker istället att det borde räckt med att svara med ett uttryck.» (2)
- Det var väl fina uppgifter, några var lite kluriga, andra var väldigt lätta.» (3)
- Uppgiften om att hitta vilken approximation som hade gjorts för att få ett visst uttryck verkade inte så relevant.» (4)

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

1 (Mycket liten)»3 6%
4 9%
14 32%
15 34%
5 (Mycket stor)»7 16%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som tidigare nämnts ansåg jag inte att föreläsningarna speglade vad som faktiskt förväntades av oss på tentan i form av räkning. » (2)
- räkning har gett mer» (3)
- Saknade räknade exempel. Fick massor av teori men lärde mig inte hur jag skulle använda den.» (3)
- Undervisningen var ju bra. Många gånger bättre än boken, men det säger ju å andra sidan ingenting.» (4)
- Intressanta föreläsningar! Jättekul att Bengt-Erik nästan till varje föreläsning tog med sig någon kul pryl som visade ett optiskt fenomen. Hade verkligen uppskattats om det hände även i andra fysik-kurser.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.49


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»0 0%
8 18%
27 62%
8 18%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- ganska låg arbetsbelastning, men p.g.a andra kursers storlek samma period kändes det omöjligt att inte försumma den arbetsbördan.» (3)
- Teorin som man skulle inhämta var enorm men den teori som behövdes för uppgifterna var mycket mer kortfattad. Det var en stor skillnad mellan det som man egentligen behövde göra för att klara tentan och pm» (3)
- Jag har aldrig räknat så lite som den här perioden men det beror på att labbarna i expfys har tagit all min tid. Känns väldigt tråkigt att man tvingas panikplugga in en kurs sista veckan. » (4)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»25 58%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.62

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»18 41%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.6

- mycket kunniga räkneövningsledare, skulle gärna haft mer tid til räkneövningar» (Ganska dåliga)
- Hade varit bra med en räknestuga i veckan där man kunde räkna och ställa frågor när man behövde.» (Ganska dåliga)
- Dock som tidigare nämnt tykna svar från Torkel på vissa frågor» (Ganska bra)
- Pettson (han som ser ut som pettson och findus pettson) han var bra men mycket snabb bort från övningarna så man han knappty fråga, mer mån om att stanna borde han vara!» (Ganska bra)
- Högsta betyg till det. Det har verkligen aldrig känts som att man inte kan fråga om vad man vill. » (Mycket bra)
- Bengt-Erik är helt underbar när det kommer till att svara på frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

43 svarande

1 (ej prisvärd)»4 9%
6 14%
23 54%
7 16%
5 (mycket prisvärd)»2 4%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 2.92

- Cremona höjde ju priset på boken veckan innan, och den var inte prisvärd innan dess heller.» (1 (ej prisvärd))
- bra bok, dyr» (2)
- bra pris fö antal sidor, men för många sidor. alltså lite för dyrt» (3)
- Dyr bok som faller isär, men det står en del bra i den, även om det är väldigt dåligt att den inte innehåller exempeluppgifter som t.ex. Lay (LinAlg)» (3)
- Eugene Hecht, den största pratkvarnen inom fysiken?! Otroligt informativ och med bra bilder, dvs. de man orkade läsa. Mycket papper för pengarna dock :) » (3)
- Det är ju väldigt mycket text och då läser jag inte boken om det inte är något speciellt jag letar efter.» (3)
- Ja men allför mycket onödig läsning i kurs-pm!» (4)
- Men boken höll inte i ryggen» (5 (mycket prisvärd))

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

1 (Mycket liten)»5 11%
13 30%
13 30%
8 18%
5 (Mycket stor)»4 9%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har lärt mig 90% på gammla tentor, (dock har jag glömt det mesta från föreläsningarna)» (1 (Mycket liten))
- Boken är ju svår att ha som lärobok. Bra som uppslagsverk, men svår om man bara vill kolla upp något snabbt - då måste man ta sig igenom fyra sidor text... » (2)
- Alldeles för pratig bok. » (2)
- Lite för dålig överrensstämmelse mellan bok- och kursinnehåll.» (2)
- Det står alldeles för mycket i boken. I början läste jag en del i den men till slut gick jag över till att bara läsa föreläsninganteckningar eftersom det tog alldeles för mycket tid att läsa det som skulle läsas i boken.» (2)
- Som komplement till Hecht, hade det varit guld värt med en kortare sammanfattning av de viktiga i optiken (i stil med "Elfält i sammandrag" av Eva Palmberg från föregående kurs)» (2)
- föreläsnings- och räknestugsanteckningar har använts mest» (3)
- kurslitteraturen har krävts för inlärningen» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.83


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, ect på kursens hemsida?

42 svarande

Ja»37 94%
Nej»2 5%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.05

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna och dess bilagor»
- grunkorna»
- Demonstrationerna»
- Laborationerna! Föreläsningarna var bra, så behåll dem gärna som de är - men lägg in räkneexempel och gör mer klart vad som är det viktiga i kursen. »
- Föreläsningarna var bra de kan väl vara som de är»
- Bengt-Erik, Ulf Torkelsson, den andra räkneövningsledaren samt handledaren till O4-labben. Bra med alla grunkor han har med sig för att visa olika grejer. »
- De praktiska exemplen»
- Bengt-Eriks intressanta föreläsningar.»
- Föreläsaren!»
- Laborationerna och inlämningsuppgifterna»
- Mycket bra föreläsningar. Utmärkt med demonstrationer.»
- Det var väldigt roligt med de allmänbildande utläggningarna som förekom på föreläsningarna. Och möjligheten att ställa enkla men grundläggande frågor. Det borde ju finnas i andra kurser också. Elfält-kursen var ju till exempel raka motsatsen. »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- den bör beröra färre områden men mer ingående»
- Mindre läsning i Hecht enligt kurs-pm!»
- Gärna fler räkneövningar och kanske någon mer laboration»
- ej så specifika tentafrågor»
- Tentan. När man kollat även de gamla tentorna så är många luddigt formulerade och det är svårt att svara på rätt sak. Man tror att man svarat på frågan men när man kollar facit så har man bara gjort halva eller svarat på fel grej. Jag tror också att det är bättre med färre uppgifter som är värda mindre poäng. Då täcker man samtidigt en större del av kursen och slipper alla dessa special-special-special-fall som kommer med på tentorna för att förhindra betygsinflation»
- Fler visade räkneexempel. Man måste lära sig hur man sak tänka för att tillämpa teorin.»
- Ha en tenta som går att klara utan att behöva memorera alla formler i Hecht. »
- Hecht, skaffa en mer kompakt bok, alt. komplettera med en kortare sammanfattning av det viktiga!!»
- Räkneövningarna, mer egen räkning och möjlighet att ställa frågor.»
- Tycker att undervisningen bör ske på samma språk som kurslitteraturen. Dvs engelska. Annars uppstår lätt begreppsförvirring.»

22. Övriga kommentarer

- Det vore jättebra om räkneövningsledarna kunde lägga upp sina lösningar till talen på internet, så att man kan titta på lsningar till tal och se hur de bör se ut. Lösningarna som ligger uppe till tentorna är inte heller jättebra - ofta står det bara "utförligare lösning krävs" eller "se Hecht". När man tittar på lösningarna är det för att man redan har kollat i Hecht och försökt lösa talet i en halvtimma, men inte lyckats. Dessutom tittar jag på lösningar delvis för att jag vill se hur jag skall lägga upp mina lösningar själv på tentan. (Jag har en känsla av att "se Hecht" inte skulle godtas.) »
- Rolig kurs»
- Bra kurs. Bra föreläsare.»
- tack Bengt-Erik!!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.38
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från