ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Termodynamik och statistisk fysik HT12, FTF140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-06 - 2012-11-20
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

29 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
11 37%
13 44%
5 (över förväntan)»4 13%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (3)
- jag blev positivt överaskad av den statistiska fysiken som jag tyckte var väldigt rolig» (4)
- Den var mycket interessantare än vad jag trodde.» (4)
- Den blev allt mer intressant ju längre kursen gick, förutom delarna med kemisk termodynamik.» (4)
- Förut har jag inte alls varit intresserad av hur t.ex. en motor fungerar, men det blev mycket mer intressant när man förstod principen.» (5 (över förväntan))
- Väldigt intressant kurs som gav mig många häftiga aha-upplevelser! » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

29 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 3%
3 10%
16 57%
5 (mycket relevant)»8 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.1

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (2)
- Inte så väldigt relevant. Termodelen var trevlig men mycket repetition och den statistiska delen var svår, vet inte om jag kommer att ha användning av den.» (3)
- Den ger både en bra insikt i teknik och applikation samtidigt som den arbetar med en ganska djup fysikförståelse.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna? Kom även ihåg att de två duggorna var en del av examinationen.

28 svarande

1 (inte alls)»1 3%
3 10%
5 17%
16 57%
5 (Mycket bra avvägt)»3 10%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det som var dumt med tentan var att det var väldigt stora frågor (många delfrågor) som gav lika mycket poäng som en delfråga skulle gjort på en gammal tenta. Det gjorde att det blev tidsbrist på tentan och jag kände mig inte förberedd på en sån stor tenta. Kursen skulle göras svårare men som det var nu blev det stora hopp för dugga 1 och tentan från föregående år. Tentan till nästa år bör minskas ner.» (?)
- Svårare än föreläsningarna. Definitivt svårare än räkneövningarna.» (1 (inte alls))
- Både duggor och tentan var svåra. De speglade kursen innehåll, men nivån låg felaktigt ty tesen var formulerad på ett så svårt och annorlunda sätt att det inte hjälpte att ha räknat många gamla tentor. Endast de med verklig förståelse för ämnet hade en chans att samla poäng. För att få en 3 i betyg ska man kunna tillämpa ämnet, dvs räkna uppgifter, det verkade inte gälla inte iår.» (2)
- Jag hade gärna ser bredare men lättare frågor, vilket testar kunskaperna bättre än några få väldigt svåra frågor.» (2)
- Betydligt svårare än vad man kunde förvänta sig,» (3)
- det sades ju att tentan skulle bli svårare än tidigare och det var ju förvisso sant och jag tyckte inte att någon fråga låg utanför kursen bara på en högre nivå ä förväntat.» (4)
- Tentan motsvarade kursens innehåll bra, men var väldigt svår. Speciellt då varje uppgift var så omfattande. Man hann inte med att göra alla uppgifter. » (4)
- Bra avvägt med innehållet skulle jag säga. Dock var inte de uppgiter som räknades på övningarna eller som rekommenderads i den svårighetsnivå som de uppgifter på tentan var. Borde man inte få chans att öva på tal av denna svårighet. Sedan tyckte jag att tentan var lite väl knökad med uppgifter (ex en uppgift som snarare skulle kunna vara två separata osv.), så det blev ganska stressigt på tentan...» (4)
- Den motsvarade innehållet i kursen, men det var en väldigt svår tenta.» (4)
- Skrev inte tentan. Den verkade dock vara lite väl svår, med tanke på att så svåra uppgifter inte finns att öva på, vare sig på gamla tentor eller i boken.» (4)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (4)
- Trevligt med en lite svårare tenta. » (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

29 svarande

<25%»3 10%
25-50%»2 6%
50-75%»8 27%
>75%»16 55%

Genomsnitt: 3.27

- var sjuk» (<25%)
- Bara klockan 8 föreläsningar är förskräckligt. Nu kan man anse att man inte ska behöva bry sig om var på dygnet man placerar en föreläsning på högskolenivå, men jag tycker det bara är illa att bara ha klockan 8 föreläsningar. Jag jobbar(tar till mig information) mycket bättre klockan 10 eller 13. Att bara ha samma tid på dygnet tycker jag är dåligt.» (25-50%)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (50-75%)

5. Närvaro på räkneövningarna

29 svarande

< 25%»8 27%
25-50%»5 17%
50-75%»7 24%
> 75%»9 31%

Genomsnitt: 2.58

- Krockade med komplexföreläsningar» (< 25%)
- se ovan» (< 25%)
- Tyvärr var inte räkneövningarna så givande.» (25-50%)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (50-75%)
- Bra att lägga föreläsning och räkneövning efter varadra, det ger en bra chans att dirket förstå och reflektera över det som gicks igenom teorimässigt!» (> 75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

29 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 30%
12 46%
5 (mycket bra)»6 23%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland mycket pedagogiskt, ibland lite för slaviskt efter boken.» (3)
- Överlag bra, ibland svårt att förstå vad Göran menade då han inte alltid avslutade meningarna han sa och ibland var väldigt otydlig. När ngn svarade på en fråga eller ställde en fråga fick den ofta ett väldigt kritiskt bemötande vilket borde förbättras.» (3)
- Trevliga föreläsningar med powerpoints som visade tillämpningar och grafer.» (4)
- Föreläsaren avslutade oftast med sammanfattningar vilket är mycket bra- även bra att sammanfatta i början så man är klar på var man är i historien.» (4)
- Jag tycker att Göran gör ett bra jobb som föreläsare. Det är toppen att han ofta tar upp hur teorin kommer till uttryck i tekniska applikationer osv --> skön verklighetsanknytning! Det enda jag kunde irritera mig på var när Göran då och då ironiserade över att vi inte var så duktiga "än", men det är en petitess!» (4)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (4)
- Bra och pedagogiska, det var lätt att förstå och hänga med.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

29 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 4%
4 17%
9 39%
5 (mycket bra)»9 39%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För att inte blanda in personliga kommentarer och bli censurerad så kan vi väl säga att det var stor skillnad mellan olika salar under räkneövningarna.» (2)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (3)
- Erik förklarar på ett sätt så att man förstår!» (4)
- Erik Werner är duktig och gör räkningarna rolig och levande!» (4)
- Det är viktigt att se hur man löser problemen. Det behövdes ibland när man räknade hemtal.» (5 (mycket bra))
- Stor eloge till Erik Werner. Fenomenalt jobb på räkneövningarna. Väl organiserat och utan att lämna några frågor obesvarade.» (5 (mycket bra))
- Bra räkneövningsledare- läsperiodens ros» (5 (mycket bra))
- Kanon räkneövningar! Erik Werner är en otroligt duktig räkneövningsledare och jag har verkligen lärt mig mycket av hans övningar! Jag gillar speciellt konceptet med att ha en snabb teorirepetition innan övningar börjar demonsreras. Då får man en annan bild av teorin och kanske kan ta in mer. Sedan förstår man mer av övningarna när den (för dessa) relevata teorin repeteras!» (5 (mycket bra))
- Erik var en otroligt bra räkneövningsledare!» (5 (mycket bra))
- Erik var väldigt bra!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om duggorna?

Kommentera gärna varje dugga individuellt

29 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
3 11%
5 19%
12 46%
5 (mycket bra)»5 19%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- När folk säger svårare menar de inte svårare de menar mer! Bara svårt för sakens skull är meningslöst» (1 (inte alls bra))
- Första duggan svår, andra duggan lagom nivå» (3)
- Första duggan för svår. Andra duggan lagom.» (3)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (3)
- De var bra nivå på dem- Det viktiga är att duggan motsvarar nivån på tentan- sen kan det (nästan) kvitta vilken nivå det hamnar på.» (4)
- Konceptet dugga är kanon enligt mig, det ger en bra möjlighet att kolla att man ligger i fas. Bonuspoängen till tentan fungerar som en mycket bra morot för att man verkligen ska ligga i fas, förstå och räkna! DOCK tyckte jag nog att första duggan var lite svår och motivationen att "ni kommer tycka den är lätt i kursen slut" håller inte riktigt enligt mig» (4)
- Jag gjorde endast dugga 2 och tyckte att den var på en vettig nivå. Om man hade gjort arbetsplanerna var man bra förberedd.» (4)
- Dugga 1: Hade inte förväntat mig en härledning, men det har ju sina poänger att kunna begreppen och trixa med differentialer.» (5 (mycket bra))
- väldigt bra att ha duggorna. jag skulle nog göra den första aningen lätare men den andra var väldigt bra om man hade hängt med i kursen. » (5 (mycket bra))
- Det är ett mycket bra sätt att hålla ångan uppe.» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laborationen?

29 svarande

1 (inte alls bra)»6 22%
3 11%
10 37%
5 18%
5 (mycket bra)»3 11%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- "gör så här så blir det bra" labben kändes väldigt uppstyrd och man fick inte någon extra förståelse annat än att man kan använda motor för kylskåp och vice versa och verkningsgraden är inte bra i verkligheten. allt detta kunde ha täckts mer ingående på en föreläsning. jag skulle helst se att detta moment togs bort.» (1 (inte alls bra))
- Jag tyckte inte laborationen ökade min förståelse så mycket, den kändes mest onödig. » (1 (inte alls bra))
- Utrustningen på två av stationerna (av fyra) fungerade mycket dåligt. Som vanligt gällande laborationer med andra ord, inget fungerar som det ska och lärandet är minimalt.» (1 (inte alls bra))
- Helt klart den sämsta labben jag gjort på Chalmers. Vi läser vårt tredje år på en hög teknisk utbilding och behöver inte få energiprincipen förklarad för oss i över en timma. Vi fick istort sätt inte genomföra vår labb och när vi gjorde någon uppgift gjorde handledaren istort allt åt oss.- Vi hade klarat labben galant själva.» (1 (inte alls bra))
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (1 (inte alls bra))
- Den gav i stort sett ingen förståelse och tog bara massa tid. Speciellt när labbhandledaren pratade den större delen av labben om den industriella revolutionen. Om labbtiden hade lagts på ngt annat plugg hade jag lärt mig mer. Samtidigt är det bra att bryta av den vanliga undervisningen med labbar. En mer givande labb hade jag uppskattat.» (1 (inte alls bra))
- Den var tråkig, tog lång tid och gav ingen extra förståelse.» (2)
- Man fick kanske lite mer förståelse, men mest tog den dyrbar tid.» (2)
- Tyvärr inte särskilt givande och det kändes med som att den var där för att den "skulle vara det". Det kändes mest som om den tog onödig tid och att man mest slaviskt följde labbhandledningen...» (2)
- Laborationen var bra, men se gärna till att motorerna är hela (när jag gjorde labben hade en motors tändstift gått söner och en annan hade andra problem, vilket gjorde att alla fick arbeta med de två hela motorer som blev kvar) innan laborationen börjar. » (3)
- Den gav inte mycket och förintroduktionen under labben var under all kritik.» (3)
- Kändes inte alls relevant för kursen. » (3)
- Det var intressant att se en värmemotor "in action" med det kändes inte som att själva labben tillförde så mycket.» (3)
- Kul att leka med motorn, men Milan hjälpte till så mycket att man knappt hann tänka själv.» (3)
- Det var intressant att få jobba med en verklig motor. Jag var på den första laborationen som Milton höll, så han kanske var lite ovan. Uppgifterna i Lab-PM följdes inte så noga.» (4)
- Mycket bra för inlärningen» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

1 (Mycket liten)»2 6%
3 10%
9 31%
9 31%
5 (Mycket stor)»6 20%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (2)
- Störst del kommer från räkning» (3)
- Räkneövningarna har hjälpt!» (3)
- Mest läst i boken.» (3)
- Framförallt räkneövningarna har varit min största hjälp.» (4)
- Räkneövningarna och boken mer än föreläsningarna.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

29 svarande

Ja»0 0%
Nej»29 100%

Genomsnitt: 2

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 3%
24 82%
4 13%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Det var bra med två duggor så att man "tvingades" räkna själv också.» (3)
- Det fanns andra kurser som tog mer tid i anspråk...» (3)
- Trodde att den var okej, men tentan var ju uppenbarligen svårare än förväntat, så då blir arbetsbelastningen för hög istället.» (3)
- Det är en extremt bred kurs, så tyvärr hinner man inte riktigt fördjupa sig så mycket man vill i alla delar. Men det är väl lite tanken med kursen att vara ganska allmänbildande och göra ett par djupare dykningar.» (3)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (3)
- Med tanke på kvanten som ligger samtidigt finns det inte utrymme för en väldigt krävande kurs. Att höja nivån i kursen är svårt.» (4)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»19 65%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.93

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (Ganska bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»18 62%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.93

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (Ganska bra)
- Föreläsaren svarade gärna på frågor.» (Mycket bra)
- Erik hade alltid tid.» (Mycket bra)
- Har alltid känt mig välkommen till räkneövningsledarens kontor för att fråga!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

29 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
1 3%
10 38%
7 26%
5 (mycket prisvärd)»7 26%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.69

- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (1 (ej prisvärd))
- En bra bok som är lätt att läsa.» (3)
- Det var en relativt bra bok, den förklarar på ett lättförståeligt sätt men blir ibland pratig. » (3)
- Kursboken var väldigt bra!» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket trevlig bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Väldigt bra och pedagogisk bok som förklarar ämnet bra.» (5 (mycket prisvärd))
- lånade boken av en äldre student.» (Köpte inte boken)
- Men OM jag hade köpt boken hade jag sagt att den är en 5:a i prisvärdhet. Den är mycket bra skriven och bidrar verkligen till förståelsen!» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

29 svarande

1 (Mycket liten)»2 6%
0 0%
7 24%
13 44%
5 (Mycket stor)»7 24%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var bra för förståelsen, den innehöll dock inte många räkneexempel. Facit??» (3)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (3)
- Det var ganska lätt att hitta informationen man behövde vid lösning av hemtalen.» (4)
- Toppen bok!» (5 (Mycket stor))

17. Till hur stor hjälp har arbetsplanerna varit för din inlärning?

29 svarande

1 Mycket liten hjälp»1 3%
2 6%
6 20%
13 44%
5 Mycket stor hjälp»7 24%

Genomsnitt: 3.79

- Eftersom jag inte använde dem, jag vet att många av mina kamrater använde dem kursen igenom. Jag tror alltså att de är väldigt användbara, jag tog helt enkelt inte chansen att använda dem.» (1 Mycket liten hjälp)
- Jag har mest använt dem till att se vilka uppgifter vi rekommenderades att göra.» (3)
- Arbetsplanerna är bra, men ibland står saker där som inte verkar vara så viktigt. De kunde vara ännu kortare, tror jag.» (3)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (3)
- jag kollade bara på uppgifts anvisningarna men jag tror att teorirepetitionen är ävrdefull ändå.» (4)
- Ett mycket bra inlägg, speciellt med förstudieuppgifter och att de kommer ut i tid innan föreläsningen.» (4)
- Bra idé med arbetsplaner! Skönt med en sammanfattning och viktiga uppgifter, ta kanske med något löst exempel i varje plan till nästa år?» (4)
- De var bra att följa så att man visste vad man skulle fokusera på under inlärningens gång.» (4)
- bra!» (4)
- Jag tycker att konceptet är bra för man kan både snabbt sätta sig in i materialet till kommande föreläsningar, samt repetera! Dock är en del av facit-delarna fel eller saknas (detta kanske bör ses över!)» (4)
- Utan arbetsplaner hade det inte gått så bra tror jag. Det är viktigt att det finns rekommenderade uppgifter så man inte behöver leta upp själv vad man borde räkna.» (5 Mycket stor hjälp)
- Top 10 bra idéer sedan ost på tub» (5 Mycket stor hjälp)
- Behåll arbetsplanerna! Väldigt bra! De får gärna komma ut tidigare. Och systemet med instuderingsfrågor och hemuppgifter var också väldigt bra. Däremot kanske uppgifterna kan väljas bättre så att det inte blir väldigt mkt av samma sorts uppgift. Ngt slags häfte med lösningar till härledningar och dyl där facit inte finns eller är tillräckligt vore också bra.» (5 Mycket stor hjälp)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

29 svarande

Ja»27 93%
Nej»2 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.06

- Trots att studentportalen är som den är...» (Ja)
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.» (Ja)
- Att tentan skulle vara så svår.» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kopplingarna mellan teori och verklighet och mellan de olika delarna av kursen, hintarna om vad som ska komma ("nästa föreläsning byts plustecknet i Fermi-Dirac-fördelningen mot ett minustecken").»
- Erik Werner som räkneövningsledare, om han vill det.»
- Räkneövningarna, det var jättebra att få se hur man räknade mycket och direkt! »
- Göran, duggan, »
- Kursboken, arbetsplanerna och räkneövningsledaren Werner.»
- Arbetsplanerna, räkneövningarna »
- Bra föreläsningar/föreläsare»
- Existensen av labbar och duggor»
- Boken, föreläsningarna.»
- arbetsbladen och erik»
- Duggor + labb.»
- Duggorna (Dock var första lite väl svår). Föreläsningarna med de tydliga kopplingarna till användningsområden. Erik Werner som räkneövningsledare. Arbetsplanerna!»
- Det var ett bra upplägg på föreläsningarna och räkneövningarna var jättebra.»
- Boken, upplägget, Erik Werner.»
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.»
- Arbetsplanerna och Erik.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- laborationen»
- Möjligtvis att svårighetsgraden var lite för hög på tentamen relativt duggan och inlärningsuppgifterna.»
- Tentan, den var för omfattande nu. »
- bättre räkneövningar där talen inte gås igenom slaviskt genom papper.»
- Nivån på tentan, den var för svår! Labben kändes överflödig.»
- Laborationen!!!»
- Tentan var för svår jämfört med innehållet som presenterades på föreläsningarna. Om tentan nu ska vara svår så framför det också genom undervisningen. Räcker inte med att säga att tentan kommer bli svårare detta året än innan. Kom en del saker på tentan jag inte sätt från föreläsningarna. »
- Kursen sak INTE bli svårare den kan innehålla mer men det är inte samma sak som svårare. En kurs utan undervisning eller med en dålig lärare är svårare än en med en duktigt lärare. Svårare betyder inte bättre! Kolla på innehållet.»
- Tentan, jag kan förstå resonemanget från föregående år om att det skall vara svårare att få överbetyg, men inte svårare på sättet det var nu. Tentan hade flera uppgifter som inte var svåra att förstå vad man skulle göra på, men när de rena räkningarna tog över en timme att genomföra bara för att det var så mycket att räkna igenom blir det fel. En svårare tenta betyder inte en tenta som är tyngre rent räknemässigt, utan en som är bredare och inte lika typad. Har man förstått en kurs skall man kunna lösa de flesta uppgifter utan allt för mycket besvär.»
- att tentan inte borde vara så svår.»
- Tentans svårighet var lite väl hög för att få godkänt. Som jag förstod det skulle det vara lika svårt att få godkänt som tidigare år, bara svårare att få överbetyg. Detta var dock inte fallet och jag tyckte det kändes som tentan blev aningen svår. Labbarna borde definitvt ses över så att man lär sig något av dem, inte bara följer en lista och checkar av saker man gör.»
- Skillnaden i svårighetsgrad mellan övningar och tentatal. Föreläsningarna kunde vara mer kompletterande till boken.»
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.»
- Lägga ut arbetsplanerna tidigare, bättre uppgifter som ger mer, ett häfte med lösningar till åtminstone de uppgifter som saknar facit (typ härledningar) och en annan labb.»

21. Övriga kommentarer

- Rolig kurs med ett mycket intressant ämne. Trodde inte att så mycket går att förklara utifrån denna teori.»
- nepp»
- Väldigt intressant och lärorik kurs! Tack:-) Blå strumpor är finare än gröna.»
- Jag skulle vilja ha mer fokus på statistisk fysik och mindre på termodynamik, känns mer relevant för utbildningen. Och gärna mindre kemi :)»
- Min lyxigaste dag har jag redan upeplvt. Jag sitter i ff6ren av en smal eldriven be5t. Dimman bf6rjar skingras och allt e4r tyst ne4r solens stre5lar sakta och ff6rsiktigt letar sig fram f6ver tre4dtopparna i djungeln. Det verkar som om hela ve4rlden he5ller andan och njuter av tystnaden och skf6nheten. Plf6tsligt plaskar det till bredvid be5ten och en le5ngsvansmakak protesterar hf6gljutt ne4r en fikonfrukt hamnar i vattnet i ste4llet ff6r dess gap. Ne5gra vita fe5glar lyfter lojt fre5n strandkanten och sf6ker sig till en lugnare trakt. Vi kommer rakt in i en flytande ryamatta av grf6na ve4xter. Mitt barnbarn ff6ljer med uppme4rksamhet guidens information om allt vi ser och upplever. Utan hans djurintresse hade jag aldrig kunnat te4nka mig denna resa till Borneo. Kve4llens middag pe5 restaurangen f6ver floden kanske inte kan betraktas som en kulinarisk upplevelse rent smakme4ssigt. Men det malaysiska kf6kets vegetariska alternativ med ett importerat glas vin avnjutet i se4llskap med f6verflygande fladdermf6ss kan aldrig me4ta sig med den dyraste lyxrestaurang i upplevelsepoe4ng.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.63
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från