ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering 2012 Materialteknik, MTT085, MTT085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-05 - 2012-11-18
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»7 20%
Cirka 20 timmar»12 34%
Cirka 25 timmar»10 28%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.54

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»4 11%
50%»1 2%
75%»10 29%
100%»19 55%

Genomsnitt: 4.29

- Labbar, ett par övningar» (25%)
- Föreläsningar, men ej övningar» (50%)
- Under nollningen missade jag några tillfällen men det har inte varit några problem att ta igen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 47%

Genomsnitt: 3.05

- Målen var konkreta, både för metall- och plastdelen. Dock vill jag anmärka på att Målen för plaster kunde varit bättre. Där stod med saker som vi inte skulle kunna. Plocka bort dessa tack!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa delar av kursmålen var inte samma som vad som sades på föreläsningarna. Exempelvis skulle vi inte kunna olika gummin, men det stod ändå med som mål (dokument från pingpong)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»29 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Även om målen var rimliga anser jag att en del av lärandemålen var onödiga, det kändes som om vi fokuserade lite på fel saker. Lärandemålen för plaster, att lära sig ca tretton olika plaster, deras för- och nackdelar samt användningsområde. Det blir väldigt mycket information som man ändå knappt kommer använda. Det är självfallet bra att ha en överblickande koll på plasterna, men vid val av plast kommer vi ändå att gå in i materialdatabaser...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 41%
Ja, i hög grad»15 48%
Vet ej/har inte examinerats än»3 9%

Genomsnitt: 2.67

- Fokus på Polymerdelen var lite snefördelat. Jag anser att för stor vikt las vid att kunna specifika egenskaper för varje polymer, tillverkningsmetoder borde tagit större plats, endast något enstaka poäng handlade om formsprutning och extrudering, ett område som jag hade uppfattat som viktigare.» (I viss utsträckning)
- Det var få frågor om stål och aluminium på examinationen i jämförelse med hur många föreläsningstimmar som spenderades på detta ämne.» (I viss utsträckning)
- Ja men plastfrågor som krävde "utantill"kunskaper om speciella plaster var meningslös. Tvingar till korvstoppning, ingenting man har med sig till senare kurser och i framtiden. » (Ja, i hög grad)
- Det kändes som det lades mer vikt på olika materialval i plastdelen än vad det varit på både lektion och övningsuppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»21 61%
Mycket stor»10 29%

Genomsnitt: 3.17

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»11 31%
Ganska liten»12 34%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.05

- Varför har vi ens boken när den ändå inte används i examination?» (Mycket liten)
- tyckte boken var för dålig sä slutade läsa i den.» (Mycket liten)
- Material boken hade en massa onödig text och plast boken var knappt öppnad» (Ganska liten)
- Svårt med bok på engelska. Svårtt att koppla engelska begrerpp till svenska begreepp.» (Ganska liten)
- Har sökt egen information på nätet då jag tyckt huvudboken var svår att läsa och boken om plaster krångligt skriven.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»20 57%
Mycket bra»13 37%

Genomsnitt: 3.28

- Vi hade endast en komplett övningstenta med facit. Flera gånger har studenter bett om att facit för den andra övningstentan skulle läggas ut, så sent som dagen innan tentan ska detta ha skett, men trots det så hände ingenting!» (Ganska bra)
- Det vore bra om vi kunde få svar på tentan så snart som möjligt.» (Ganska bra)
- Det va svårt att få tag i visst material även efter förfrågan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»22 62%
Mycket bra»4 11%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.45

- övnings tillfällen vara ganska dåliga, svårt att få hjälp» (Ganska dåliga)
- Långsamt svar på mail» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»30 85%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.97

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 14%
Lagom»24 70%
Hög»5 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Läste mest på egen hand de sista veckorna i kursen» (?)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 50%
Hög»15 44%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.47

- 80% gick till dynamik och resterande till hobbys, fritid, semester och en liten del till materialteknik» (Låg)
- Det var olyckligt att tentorna var förlagda som de var. Sista veckan utan lektioner brukar många saker falla på plats, nu fick vi istället tentaplugga parallellt med det vanliga schemat.» (Lagom)
- Möjligtvis något hög pga att tentorna låg så tidigt och man nästan var tvungen att ligga i förväg för att vara i fas.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»2 5%
Godkänt»19 54%
Gott»11 31%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Osammanhängande föreläsningar, särskilt på polymerdelen (t.ex. sporadiskt introducera (vissa) av materialen vi ska känna till). Svårt att få något helhetsperspektiv från föreläsningarna. De flesta övningarna på metalldelen var ganska meningslösa» (Dåligt)
- spretigt intryck. Metaller var intressant. Plastavsnittet var på 2 veckor men det föreläsningarna omfattade lika mkt material som metallföreläsningarna som var på 5 veckor.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar, föreläsningar och övningar. Boken Ashby var lite väl tungläst men plastboken var bra.»
- labbarna! var roliga och lärde mig mycket där»
- Jag gillade stål-labben»
- Labbarna var ok»
- Plaster»
- Christer och hans humor.»
- Bra föreläsningar. »
- Laborationerna. Försläsningarna om metall. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken Ashby borde bytas till en mer lättförstådd bok.»
- Bör skrivas instuderingsfrågor på svenska, med facit till, i stil med de som fanns till en av laborationerna. instuderingsfrågorna i boken är inte till någon hjälp. Laborationer var bra men skulle varit en uppgift där man får prova själv och se om man förstått.»
- övnings tillfällerna»
- Att kunna egenskaperna för så många termoplaster kändes lite orimligt och inte så givande»
- Bättre föreläsningar, ta ETT område i taget, steg för steg, inte hoppa fram och tillbaka mellan olika avsnitt. Bättre övningar och återkopplingar, skippa Ashby fullständigt på den biten.»
- Ser gärna att en större del av kursen fokuserar på plaster. Vi lär oss rätt mycket om metall ändå.»
- Mindre plast, mindre "utantill" kunskaper. Mer förståelse om tex plast»
- Föreläsarna kan vara mer tydliga om vad man ska kunna och hur ingående man ska kunna det»
- Byt kurslitteratur. Bort med Ashby.»
- Föreläsningarna om polymera material. Det gick alldeles för fort mot slutet av kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Ashby var svårläst.»
- Jag har länge funderat ut hur jag bäst skall uttrycka mig för att få bästa möjliga resultat. Nu har enkäten dröjt en vecka och känslorna börjar lägga sig varpå det inte blir lika hatiskt som jag kanske hade tänkt mig från en början. Kort och gott kan jag säga att det är den enskilt SÄMSTA kurs vi hittills har läst och då ska ni tänka på att det fullständiga magplasket Ingenjörsmetodik ingår. Vi börjar med kurslitteraturen: Vi ombeds läsa avsnitt som i viss mån snuddar vid vad som gås igenom på föreläsningarna men det känns smått onödigt att läsa 250 sidor där kanske 22 är intressanta för stunden (Jag har själv läst allt, annars hade jag inte kunnat säga något). Detta gäller Ashby. Plastboken av Antal hann jag inte lägga så mycket tid på annat än skumma igenom de avsnitten vi blev ombedda att läsa. Problemet här ligger inte på litteraturen utan på vad som händer på examinationen (återkommer). Föreläsningar: Christer gör det mycket bra, han är tydlig med vad som gäller, håller bra nivå och lagom tempo. Antal däremot känns stressad och det känns inte som rättvisa att låta honom hålla på i endast två veckor med tanke på mängden kunskap som skall delas ut samt hur examinationen är upplagd. Jag anser att plastavsnitten bör ses över då det är väldigt spretigt. Han pratar väldigt gott om plast i allmänhet och kanske inte så mycket på vad som egentligen skiljer metaller och plaster. Övningar: Slöseri med tid. Inte en enda övning i Ashby fanns det koppling till i tenta. Övningsledarna kunde inte ens frågorna som ställdes och allt var väldigt konstigt bara. Laborationer: Fullständigt meningslösa allihopa, med undantag mikroskopin till viss del. 1. Bubble chart-programmet, bör kopplas samman med ett projekt 2. mikroskopin gav förståelse kring faserna 3. plast, studsa skräp i golvet och se vilken som låter mest? Gjorde jag när jag var 4 år också, gav inget då heller. Examination: Hur, jag menar HUR kan man kräva av oss att kunna alla plaster han nämnt på föreläsningarna inklusive deras färg och användningstemperatur? Det är ju befängt. Visst skall vi kunna ungefärliga siffror och att en amorf är genomskinlig men herregud, Nämn ett företag som väljer plast ur huvudet och inte kollar upp det i en bok? Vidare så är tentan uppbyggd mer åt produktutvecklingshållet samtidigt som föreläsningarna handlar om olika materials grundläggande egenskaper. Ska vi förvänta oss att få en engelskatenta på svenskakursen oxå? Det här är INTE bra och bör ändras snarast. Vidare så är kursen upplagd med 5v metall och 2v plast men tentan är 50/50. Skitlogiskt, verkligen! Möjliga förändringar: 1. Införa projekt istället för labbarna. Om vi nu skall vara så jäkla duktiga på produktutveckling på tentan kan det vara en idé att faktiskt träna på det innan. Dela ut en produkt som skall få ett material, jobba 3-3 eller 2-2, lämna in en fullständig rapport med bubble charts, tabeller om olika egenskaper och lite hållfberäkningar följt av ett vettigt materialval. 2. Gör en mer invecklad tenta och tillåt studenterna att ha med sig böckerna, så som det går till i verkligheten. För visst har vi böckerna på hållfkursen? Varför ska vi kunna all onödig fakta den här gången? Sammanfattning: Jag har lagt ner en del tid i efterhand på den här kursen för jag anser att den är så dålig att det helt enkelt inte är Chalmersmaterial. Kan det vara så att vi fick pris som bästa utbildning för att domarna missade den här och ingenjörsmetodiken? Måste vara så. För dessa kurserna är så fruktansvärt dåliga att jag blir arg när jag tänker på dem. Var god gör om gör rätt. Med vänliga hälsningar Andreas, jag står för mitt ord!»
- Åtminstone en övningsledaren bör bytas ut. Personen i fråga visste inte alls vad hen pratade om o, kunde därför inte heller lära oss något.»
- Allt var bra. Kan inte komma på något negativt.»
- Jag tycker att avsnittet om polymerer tog stor plats i tentan jämfört med hur många föreläsningar som behandlade ämnet »
- Tentan gick ut på att memorera text (meningslösa namn på plaster), vilken man direkt efter glömmer bort. Är det målet med kursen så låter man det vara. I annat fall bör man nog förändra en del. Projekt för bättre förståelse vore kanske en idé?»
- Fler räknestugor tack.»
- Dumt att lägga dynamiktentan på första lördagen och sedan denna på tisdagen därpå. Bättre att sprida ut dom mer.»
- Föreläsning anteckningar borde komma upp på ping pong efter innan varje föreläsning så att man kan läsa sig in på ämnet och få bättre förståelse samt kunna återanvända materialet.»
- Skicka ut enkäten direkt så att man har alla svar färska i huvudet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.2
Beräknat jämförelseindex: 0.55


Kursutvärderingssystem från