ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Enkätundersökning om MTS-obligatoriet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-05 - 2012-11-20
Antal svar: 376
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Linn Warg»


Enkät om MTS-obligatoriet

Följande information om MTS (Människa, Teknik, Samhälle) finns tillgänglig i Studentportalen via länken https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/mts/Sidor/default.aspx. Där finns även underflikar med information om vilka kurser som finns, hur anmälan går till och hur obligatoriet relaterar till inskrivningsår vid Chalmers.

MTS - Människa, Teknik, Samhälle
Chalmers har ett MTS-obligatorium. Det innebär att du som student måste läsa en MTS-kurs på 7,5 hp för att få ut din civilingenjörsexamen. MTS står för Människa, teknik, samhälle. Syftet med MTS-obligatoriet är att en färdig civilingenjör inte bara ska ha tekniska och naturvetenskapliga ämneskunskaper utan också ha kunskap och insikt om teknikens roll i samhället. En ingenjör som utvecklar teknik kan medverka till att skapa stora samhällsförändringar. Det innebär stora möjligheter men även stora risker. Därför är det viktigt att ingenjören har förmåga att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor. Det är dessa områden som MTS-kurserna tar upp.

Chalmers MTS-kurser är särskilt inriktade på att

* förbereda studenterna inför en yrkesroll i samspel med ett komplext samhälle
* öka förståelsen hos de blivande ingenjörerna för teknikens samspel med samhället, speciellt etiska aspekter kring forsknings- och utvecklingsarbete
* förbättra studenternas kunskaper om andra vetenskapliga discipliner och förhållningssätt
* fördjupa studenternas förståelse av ingenjörsyrkets roll och utveckling i ett historiskt perspektiv

Om du har allmänna frågor om MTS kan du kontakta Studentcentrum studentcentrum@chalmers.se. I vissa fall kommer du att bli hänvisad vidare till studievägledaren eller utbildningssekreteraren för ditt program.

1. När började du ditt nuvarande program?*

- 2009»
- 2009 teknisk fysik 2012 applied physics »
- 2008 för civ ing, 2011 master»
- 07»
- 2006»
- 2012»
- 08»
- 2009-08-15»
- 2007»
- 2009»
- 2007»
- 2008»
- 2008»
- 2007»
- 2005»
- 2008»
- 2007»
- 2006»
- 2008»
- 2006»
- 2012»
- 2010»
- 2007»
- 2008»
- 2010»
- 2007 på grundutbildning 2011 på master»
- Hösten 2007»
- 2009»
- 2007»
- 2010»
- Augusti 2006»
- 2010»
- 2010»
- 2011»
- 2008»
- 2010»
- 2011»
- 2009»
- 2007»
- 2011»
- 2011»
- 2010»
- 2012»
- 2007 på civilingenjörsprogrammet och 2012 på min master»
- Grundutbildningen: 2009. Masterprogrammet: 2012. »
- 2007»
- Hösten 2012»
- 2011»
- 2008»
- 2011»
- 09»
- 2008»
- 2012»
- 2005»
- 2011»
- 2008»
- 2010»
- 2011»
- 2009»
- 2005»
- 2007»
- 2007»
- 2009»
- 2007»
- 07»
- 2009»
- 2004»
- 2009»
- 2010»
- 2012»
- 2009»
- 2004»
- 08»
- 2007»
- 2011»
- 2011»
- 2008»
- 2010»
- 2008»
- 2007»
- 2008»
- 2008»
- 2010»
- 2009»
- 2008»
- Augusti 2010»
- Hösten 2012»
- 2009»
- 2009»
- 2009»
- Kandidat 2008, master 2011»
- 2009»
- 2012»
- 2009»
- BSc: 2007 MSc: 2011»
- 2011»
- 2007»
- 2007»
- 2009»
- 2008»
- 2012»
- Hösten 2008»
- 2011»
- Aug 2008»
- 2010»
- 08»
- 2008»
- 2010»
- 2008»
- 2010»
- 2011»
- 2011»
- 2011»
- 2006»
- 2007»
- 2004»
- 2012»
- 2009»
- 2009»
- 2012»
- 2006»
- MPAPP - 2012 F - 08»
- Hösten 2007»
- 2009»
- 2006»
- 2005»
- 2008»
- ht-2009»
- 2009»
- 2007»
- 2008»
- 2010»
- 2008»
- 2007»
- 2008»
- 2008»
- 2010»
- 11»
- 2007»
- 2008»
- 2010»
- 2011»
- 2010»
- 2008»
- 2010»
- 2008»
- 2009»
- 2009»
- 2011»
- 2007»
- 2010»
- 2009»
- HT09»
- 2008»
- 2008»
- 2009»
- 2008»
- 2009»
- 2011»
- 2010»
- 2007»
- 2009»
- 2009»
- 2009»
- 2012-08-20»
- 2011»
- 2007 »
- 2012»
- 2008»
- ht 2006»
- HT 2010»
- 2008»
- 2011»
- 2008»
- 2008»
- 2008»
- 2010»
- Hösten 2010»
- 2007»
- 2007»
- 2011»
- 2010»
- 2011»
- 2011»
- 2012-08-21»
- 2011»
- 2012»
- 2009»
- 2006»
- Hösten 2012»
- HT11»
- Hösten 2011»
- 2010»
- 2011»
- 2010»
- 2007»
- 2011»
- 2011»
- 09»
- 08»
- 2011»
- Hösten 2012»
- HT 2008»
- 2011»
- 2010»
- 2011»
- 2012»
- 2008»
- 2008»
- 2011»
- 2010»
- 2008»
- 2008»
- 2997»
- 2010»
- 2010»
- Började master HT2012»
- 2011»
- 2012»
- 2011»
- 2011»
- hösten 2008»
- 2011»
- 2012»
- 2009»
- 2012»
- Började bachelor 08 och började master 11»
- Hösten 2011»
- 2011»
- 2011»
- 2009»
- 2005»
- 2009»
- hösten 2010»
- 2010»
- HT 2009»
- 2009»
- 2012»
- Jag började på Teknisk Fysik 2008, har idag hoppat av, men läste min MTS-kurs redan i ettan. Så jag antar att det är därför jag får fylla i denna enkät. »
- 2008»
- hösten 2012»
- 2011»
- 2008 (började master 2011)»
- 2009»
- 2010»
- denna termin»
- Denna terminen.»
- 09»
- hösten 2012»
- 2007»
- augusti 2012»
- 2012»
- i år, 2012»
- 2011»
- 2010»
- 2010»
- 2010»
- 2007»
- 2008»
- Ursprungligen antagen 2006, men har varit borta, och läser nu som om jag började 2011.»
- 2009»
- ht10»
- 2010»
- 2011»
- 2012»
- 2008»
- 2010»
- Augusti 2012»
- 2010»
- Hösten 2012»
- 2010»
- HT 2012»
- 2010»
- Hösten 2012»
- 07»
- 2011»
- 2010»
- Hösten 2012»
- 2009»
- 2009»
- 2008»
- 2011»
- 2011»
- 2009»
- 2010»
- 2008»
- 2010»
- 2009, HT»
- 2007»
- 2012»
- 2011»
- HT 2010»
- 2010»
- 2010»
- 2010»
- 2011»
- 2012»
- 2012»
- 2011»
- 2012»
- Jag har gått ut. Skickade in min examensansökan i september i år. »
- 2008»
- 2011»
- 2010»
- 2012»
- HT 2012»
- 2011»
- 2007»
- 2011»
- 2008»
- hösten 2012»
- Augusti 2012»
- 2008»
- Förra hösten»
- 2009»
- 09»
- 2009»
- 2008»
- 2007»
- 09»
- hösten 2011»
- 2010»
- 2011»
- 2007»
- 2011»
- 2011»
- 2010»
- 2011»
- Augusti 2011»
- 2012»
- 2007»
- 2011»
- i augusti 2012»
- 2009»
- 2011»
- 2009»
- 2009»
- 2009»
- 2011»
- 2009»
- 2009»
- 2008»
- 2007»
- 2005»
- 2011»
- 2007»
- 2007»
- 2011»
- 2012»
- 2008»
- 2011»
- Två tusen tolv »
- 2012»
- 2010»
- Hösten 2012»
- 2012»
- 2010»
- Det var en mörk måndagsmorgon i september 2011. Vinden ruskade i träden och ett fåtal, tråkigt typiska koltrastar kvittrade mitt i stormen. "Håll ut" ropade kapten. "Vi måste ta oss in till hamn innan havet slukar oss!" Nicke nyfiken sprang kvickt som den apa han är över deck, fattade en melon och kastade sig i vattnet. Han flöt in till land med sin trogna melon. Och så vart sagan sluttt!»
- 2010»
- 2012»
- HT 2012»
- 2005»
- höstterminen 2010»
- 2005»
- 2007»
- 2011»
- 2004»
- 2011»
- 2010»
- 2008»
- 21/08-2012»
- hösten 2011»
- 2010»
- F: 2009 MPAPP: 2012»
- 2011»
- 2008»

2. Upplever du att du har blivit informerad om MTS-obligatoriet och skälen till varför du ska läsa en sådan kurs?*

375 svarande

4. I hög grad»37 9%
3.»85 22%
2.»84 22%
1. I låg grad»163 43%
Vet ej»7 1%

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Har du läst en MTS-kurs?*

375 svarande

Ja»142 37%
Nej»233 62%

Genomsnitt: 1.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Teknikhistoria, den var helt ok.» (Ja)
- Fiction for engineers, den är mycket bra men tidskrävande. Lär mig helt andra saker än på mina andra föreläsningar, bra!» (Ja)
- Arkitektur och sammhällsbyggnad. Små intressant, men väldigt oengagerande och irrelevant för min utbildning. Fanns inga som verkade intressanta och denna var lättast och minst tidskrävande.» (Ja)
- Teknikhistoria. Mycket bra.» (Ja)
- Vetenskapshistoria» (Ja)
- Teknikhistoria (CTE031), mycket bra kurs. Gav en bra överblick över hur tekniken samspelar med samhället och samhällsutvecklingen. Högst intressant. Upplägget på kursen med essä/inlämningar samt en diskussionsuppgift var mycket bra då den kunde läsas paralellt med två andra kurser (eftersom att jag inte kan tillgodoräkna mig den i min kandidat).» (Ja)
- Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik, ITS016. Fick inte ut någonting av kursen. Inte speciellt relevant. » (Ja)
- Technical change and the environment. Läser nu, än så länge intressant, långt ifrån andra kurser jag läst. » (Ja)
- Teknikhistoria. Anser att jag lärde mig tillräckligt om sånt och övrig humaniora i gymnasiet» (Ja)
- teknik och samhället vetenskapshistoria ATH100 - Arkitekturhistoria och sammhällsbyggnad...» (Ja)
- Intressant men i slutänden inte speciellt givande.» (Ja)
- "Teknikhistoria" och "miljölära"» (Ja)
- Teknikhistoria. En nyttig, intressant och bra kurs.» (Ja)
- Teknik och samhälle. Helt ok, kunde dock inte gå på föreläsningarna då de krockade med andra kurser. » (Ja)
- Teknikhistoria, mycket bra kurs med ett helt annorlunda upplägg utöver de kurser man är van vid. Mycket diskutera, inte så mycket rätt och fel som annars brukar vara approachen på vanliga kurser.» (Ja)
- Teknik, människa och samhälle. Föreläsarna kändes oengagerade och kursen var inte så välplanerad.» (Ja)
- den var bra» (Ja)
- Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering» (Ja)
- Matematik och samhälle (Intize kurs). Kursen bestod av två delar, dels att hjälpa gymnasieelever med matte, och dels en serie föreläsningar. Att hjälpa gymnasieelever var förvisso kul, men kanske inte någonting som man borde få högskolepoäng för. Föreläsningarna var dock en total katastrof. Till att börja med var de obligatoriska, vilket bara det säger en hel del om deras kvalitet (om föreläsningar är bra går man ju till dem ändå...). De saknade fullständigt relevans för utbildningen, jag lärde mig överhuvudtaget ingenting vettigt av dem, med ett undantag: Friskis och Svettis, som en "gästföreläsare" kom ifrån, tillämpar åsiktsregistrering bland sina anställda och avskedar folk med "fel" åsikter, så jag kommer aldrig att ha med dem att göra. Kursens examination var ett skämt, ungefär hälften av de examinerande momenten gick ut på att utvärdera kursen, och man fick inte godkänt på utvärderingen innan man tyckte samma sak som examinatorn!» (Ja)
- Teknik och samhälle » (Ja)
- Vetenskapshistoria, den var väll bra även om man var tvungen att skippa andra föreläsningar för att komma upp i närvarorskyldigheten vilket var lite jobbigt.» (Ja)
- Kemiteknik, miljö, samhälle. Fruktansvärt dåligt utformad och utförd kurs. » (Ja)
- Arkitektur, en stadshistorisk rundvandring. Läste kursen igentligen bara pga av att den låg över två läsperioder och kunde läsas parallelt med andra kurser. » (Ja)
- Samhällsentrepenörskap - matematik i samhället. Fantastisk kurs. Allmänbildande och reflekterande kurs.» (Ja)
- Technical change and the environment- En av de bästa kurser jag läst ATH100- Kul men kanske inte borde räknas som en 7.5 hp kurs direkt.» (Ja)
- Teknikhistoria. I bästa fall redundant.» (Ja)
- Genus och teknik» (Ja)
- TEK235 Samhällsentreprenörskap Den var helt ok.. man märkte att den var gjord av människor utan någon riktig utbildning» (Ja)
- Vetenskapshistoria. Just den var mycket vettig för min utbildning i Teknisk fysik.» (Ja)
- ITS022 Teknik för ett hållbart globalt samhälle. Missade att ta upp viktiga delar om miljön inom IT-sektorn.» (Ja)
- Vetenskapshistoria. ointressant och irrelevanta saker, på lektioner togs det upp en mängd olika fall i historien världen runt ur ett vad kändes som humaniora perspektiv och ett arbete skrev om en uppfinning. lärde sig dock att tänka på varför och hu det kommer sig att folk uppfinner saker, vilket kunde ha gjorts mer integrerat i vissa andra kurser istället för att ha en egen kurs» (Ja)
- TEK225 Teknik och samhälle Hade inget intresse av kursen. Gick på de 2-3 första föreläsningarna men var totalt ointressant så efter det gjorde jag bara det nödvändiga för att klara kursen.» (Ja)
- Samhällsentreprenörsskap, Intize» (Ja)
- Genus och teknik. Bra ämne, men kursen var inte bättre än ok. Dock gav den många bra tankar» (Ja)
- TEK225, det var en bra kurs med (för mig) en passande examinationsform (hemtentor och grupparbeten).» (Ja)
- ATH100 - Arkitektur och stadsbyggande - en kulturhistorisk orientering. Trevlig kurs, men troligtvis kommer den aldrig vara praktiskt tillämpbar för mig.» (Ja)
- Teknikhistoria» (Ja)
- Håller på HT12 genus och teknik» (Ja)
- Genus & teknik» (Ja)
- Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik, som jag läste 2008, (jag tror inte att det är samma kurs och eximanitor längre).» (Ja)
- Jag läste flera när jag var på mitt ERASMUS utbyte. De var väldigt bra och jag lärde mig mycket om mig själv» (Ja)
- vet inte vilken kurs som räknas som MTS, programmet ser till att det ingår.» (Ja)
- ATH100 - var väldigt flummig men intressant. Förvånad att det inte fanns mer krav på att lära sig saker (såsom tenta eller något liknande). Detta gjorde att många kursdeltagare endast skrev upp sig på närvarolistan och sen gick hem.» (Ja)
- Technical change & environment. Det var en av de mer givande kurserna jag läst på chalmers.» (Ja)
- ICT economics and policies, förstår helt ärligt inte hur den kan vara en mts kurs.» (Ja)
- Bioethics - mycket bra!» (Ja)
- Helt okej, inte överdrivet bra eller lärorik.» (Ja)
- Teknik och samhälle. Personligen tyckte jag den kändes ganska meningslös och föreläsningarna var under all kritik» (Ja)
- Teknikhistoria. Roligt ämne men lite väl mycket litteratur.» (Ja)
- Technological Change and the Environment. Bitvis intresant kurs.» (Ja)
- Kursen som Intize håller: MVE370 Matematik och samhälle. Min uppfattning var att det var den enda vettiga MTS-kursen som jag kunde hitta. Du lär dig inte bara hur en förening fungerar och hur andra uppfattar matematikämnet som man hunnit bli fartblind på, man får även tillfälle att direkt påverka samhället genom att vara mentor till elever som vill lära sig mer.» (Ja)
- Ethical and Social Implications of Genetic Engineering and Biotechnology ITS016 Jag har tyvörr inte kunnat gå på föreläsningarna då de krockade med en annan kurs, men jag tycker det har varit intressant kurslitteratur och bra inlämningsuppgifter. Dock har administrationen varit under all kritik, ansvariga för kursen svarade inte på mail och lade inte upp information på hemsidan i tid- då blir det svårt för oss som inte kan närvara på lektionerna att veta vad som gäller.» (Ja)
- Teknikhistoria Bra, men hög arbetsbörda» (Ja)
- Läser just nu, genus och teknik. De verkar ganska intressant men också inte helt relevant. Bra i allmänbildande syfte, men inte specifikt.» (Ja)
- Människa, teknik och samhälle. Det var inget jag var intresserad av så min uppfattning är inte särskilt positiv.» (Ja)
- Technology and society. Intressanta inlämmningar men alla föreläsningar var inte så bra.» (Ja)
- Matematik och samhälle Mycket god» (Ja)
- Att ingen inblandad tog allt för allvarligt på den, och att studenterna uteslutande var där för att beta av obligatoriet.» (Ja)
- Teknik för ett hållbart globalt samhälle Kursen kan sammanfattas som släseri med tid och energi. Den gav inget nytt och jag hade mycket hellre lagt de poängen på att läsa en intressant masterskurs. » (Ja)
- Teknik och Samhälle» (Ja)
- Teknik för Hållbar Utveckling (Umeå Universitet)» (Ja)
- Genus och teknik. Min uppfattning är att det är en oseriös och ovetenskaplig kurs som inte passar in i en ingenjörsutbildning. Höj kvaliteten på kursen och gör den mer nyanserad, all biologi är inte rasbiologi som kursen antyder.» (Ja)
- Teknikhistoria, fullständigt värdelös.» (Ja)
- Teknikhistoria. Den var intressant och givande.» (Ja)
- Teknik och samhälle - Helt ok, men väldigt spretig och på tok för basic.» (Ja)
- Minns inte vad den hette. Jag uppfattade den som flum och ett nödvändigt ont. Det var i och för sig En intressant gästföreläsning.» (Ja)
- Technical change and the environment. Det var en väldigt bra kurs med engagerad föreläsare, många olika former av examination och intressant innehåll. Tyvärr är det inte så många som känner till den. Sedan ingår den i ett masterprogram, och det kanske skulle vara svårt om för många studenter ville läsa den.» (Ja)
- Genus och teknik. Det kunde ha varit en bra kurs. Tyvärr hade vi för få undervisningstimmar, kurslitteraturen var närmare ett feministiskt manifest och föreläsaren verkade varken ha tid att förbereda sig eller riktigt koll på vad syftet med kursen var.» (Ja)
- Teknikhistoria. Intressant, men totalt orelevant för min utbildning och framtida karriär.» (Ja)
- Intize, vettigaste alternativet.» (Ja)
- ATH100. Den var intressant och annorlunda. Lärorik och rolig.» (Ja)
- Teknikhistoria» (Ja)
- Teknikhistoria» (Ja)
- Arkitektur och sammhällsbyggnad Tyckte inledningsvis att den var väldigt intressant tack vare väldigt bra föreläsare, denna byttes sedan ut och kursen blev väldigt mycket sämre. Intressant, men inte så relevant för min utbildning får bli det slutgiltiga omdömet, även om jag helt klart ser att andra inriktningar än min här på Chalmers kan ha nytta av den.» (Ja)
- Teknikhistoria. Överlag en bra och intressant kurs dock lite högt tempo då jag läste den samtidigit som jag läste Ala-C.» (Ja)
- Vetenskapshistoria» (Ja)
- "ICT economics and policy" Absolut sämsta kursen jag läst någonsin.» (Ja)
- Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik. Var en ganska kul kurs men kändes inte helt relevant att läsa. För att få det mer relevant borde man få det att kopplas lite mer specifikt till de andra kurserna man läser och inte hållas riktigt så allmänt.» (Ja)
- Läser en just nu, Fiction for engineers. Tidskrävande men samtidigt är vissa delar ganska givande, men skulle helst se en miniversion av den» (Ja)
- Intize. Hade inte läst kursen om den inte varit MTS-klassad.» (Ja)
- En del av Intizeinitiativet i matematisk pedagogik, har tyvärr inte tillgång till det exakta namnet just för ögonblicket. Det var en väldigt bra och informativ kurs.» (Ja)
- Håller på nu. Fiction for Engineers. En av de roligaste kurserna på Chalmers, om man tittar på studenternas engagemang och diskussionerna på föreläsningarna. Konsekvent väldigt roliga och engagera(n)de föreläsningar.» (Ja)
- Teknikens idéhistoria vid umeå universitet» (Ja)
- Matematik och samhälle. Bra.» (Ja)
- Arkitekturhistoria, mycket intressant kurs men kan inte kopplas så mycket till det program jag går på. Var dock intressant att lära sig något helt nytt i en annan diciplin.» (Ja)
- Vetenskaps historia. Ostrukturerade utan betygssättningsinformation och uppföljning. Föreläsningarna fullständigt irrelevanta (Ekonomihistoria?!) och hade ingen relavans till vare sig utbildningen i övrigt eller examinationen i kursen. » (Ja)
- Jag håller på att läsa Genus o teknik nu, men har ännu inte hunnit bilda mig en uppfattning.» (Ja)
- Teknikhistoria. Intressant innehåll, men examinationen kunde varit tydligare. » (Ja)
- Läser just nu ITS016 (Bioetik). Bra men lite rörig, duktig föreläsare dock och ett mycket intressant ämne.» (Ja)
- Technical change and the society. Väldigt vettig och intressant kurs. Kändes som en vanlig chalmerskurs gällande arbetsbelastning och dylikt.» (Ja)
- ITS016 Etiska och sociala frågor kring genetic och bioteknik. Jag har precis avslutat kursen och är väldigt besviken. Framförallt på organisationen. Det var väldigt rörig (datum för inlämningar ändrades hela tiden). Jag anser inte heller att kursen tog upp så mycket som jag hade hoppats. Jag tycker att vi borde fått interagera och diskutera mer med varandra istället för att bara lyssna på föreläsningar och skriva inlämningsuppgifter.» (Ja)
- Vetenskapshistoria» (Ja)
- Matematik och Samhälle» (Ja)
- Vetenskapshistoria, besviken, hade sett fram emot vetenskaps historia då det lät intressant men tyckte inte innehålet speglade titeln» (Ja)
- Artkitektur och stadsvetenskap, bra kurs men jag känner inte att det gav mig så mycket för min utbildning. Det känns som att man läser mts kursen för att man måste och inte för att ge utbildningen ett mervärde.» (Ja)
- Technology and society, bra!» (Ja)
- ITS016 och det var den sämsta kurs som jag läst under mina snart 3,5 år på Chalmers» (Ja)
- Fiction for engineers. Intressant, men jag förstår inte hur det kommer sig att den är en kurs man måste läsa. känns som om jag hellre hade velat och fått ut mer av att läsa en masterskurs till.» (Ja)
- Matematik i samhället, genom Intize.» (Ja)
- Vetenskapshistoria. Kursen var lite väl fokuserad på ekonomi. Skulle kanske varit bättre under någon filosofi-institution på GU än institutionen för teknikens ekonomi och organisation» (Ja)
- Teknikhistoria (VT-09) och Arkitektur och stadsbyggnad (VT-10). Tyckte båda var väldigt bra.» (Ja)
- Fiction for Engineers. En bra kurs!» (Ja)
- Technical Change and the Environment Helt fantastiskt bra kurs! Otroligt relevant med duktiga föreläsare och bra artiklar. Rekomenderar den till alla!» (Ja)
- Vetenskapshistoria - tycker att den var riktigt bra!» (Ja)
- Jag läste en distanskurs på högskolan i halmstad. Klimatförändringar, jordens resurser och samhället» (Ja)
- vetenskapshistoria: fri, höga krav för höga betyg.» (Ja)
- Teknikhistoria, var en mycket trevlig och lärorik kurs.» (Ja)
- Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering. Den var intressant men lättförtjänta poäng.» (Ja)
- Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik. Min uppfattning var att den var väldigt rörig och det kändes inte som att föreläsningarna var till någon hjälp när man skulle skriva uppsatser.» (Ja)
- Teknik och samhälle» (Ja)
- Det var kurs ITS016. Den hade kunnat vara riktigt bra och intressant men den bristande organisationen av kursen och tiden det tog att få information drog ner betyget för mig. Det var intressanta ämnen som togs upp, men det kunde ha gjorts mycket bättre och organiserat. » (Ja)
- Technology and Society, den var intressant.» (Ja)
- Ethical & Social Implications of Genetic Engineering, Intressant men extremt "flummig"!» (Ja)
- TEK225 Rätt trist, intressant men låg nivå.» (Ja)
- Etikkurs i koppling till bioteknik» (Ja)
- Teknik och samhälle Känner inte att kursen gav så mycket för mina specifika intresseområden vilket gjorde att jag knappt gick på några föreläsningar, hemtentan gick att klara ändå.» (Ja)
- Teknikhistoria. Intressant. Bra upplägg.» (Ja)
- Något i stil med "Etiska frågor inom biotekniken". Den var mer eller mindre helt meningslös.. En liten strö-kurs man läste bara för att man måste..» (Ja)
- Teknikhistoria. Intressant kurs och bra med hemtentamen.» (Ja)
- Ethical and Social Implications of Genetic Engineering and Biotechnology. Denna kursen har inte alls levt upp till de förväntningar jag hade. Läraren missade två lektioner vilket gjorde att allt fick skjutas upp, hon har inte svarat på mail och det har rent allmänt varit väldigt svårt att få tag på henne. » (Ja)
- Jag läste Industrihistoria. Min uppfattning av den var att den var bra. Den gjorde inget för min kunskapsbas, men jag blev lite mer allmänbildad och det var trevligt att göra något annat en stund. Kändes som gymnasiet igen där man har mycket olika saker som inte är ihop bundna. Roligt och den gav mycket allmänkunskap» (Ja)
- Mina MTS-poäng har varit inbakade i flertalet kurser. Jag vet inte exakt vilka det är, men jag tror att det åt minstone är människa maskinsystem och Industriell ekonomi och samhällsutveckling» (Ja)
- Teknikhistoria. En bra kurs som gav perspektiv till teknikens påverkan på samhället och tvärtom.» (Ja)
- Arkitektur och stadsbyggnad» (Ja)
- Vetenskapshistoria. Bra.» (Ja)
- genus och teknik» (Ja)
- Ja, eller läser, Technical change and the environment. Hittills en mycket bra kurs.» (Ja)
- Vetenskapshistoria. Mycket nöjd.» (Ja)
- Miljöfysik: Bra kurs, borde kanske inte räknas som MTS-kurs. Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik: Mycket givande.» (Ja)
- Etiska och sociala aspekter på genetik och bioteknik. Den var bra och gav lite annat perspektiv på att teknik kan användas på olika sätt och att det ibland är först när den behövs som den slår igenom, eller att den aldrig slår igenom för att folk är rädda för den...» (Ja)
- Vetenskapshistoria. Ämnet är intressant och boken var bra, men kursen var för tunn/lätt.» (Ja)
- Teknikhistoria. Den var intressant. Dock är den, liksom övriga MTS-kurser, onödig att läsa» (Ja)
- ITS016 - Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik. Var väldigt positiv i början och innehållet är relevant för mig - trots att jag läser teknisk fysik och inte är intresserad av att arbeta med bioteknik kände jag att kursen belyste vikten av att tänka etiskt när man tar fram nya lösningar i ett samhälle. Tyvärr föll kursen ihop mot slutet, jag sitter med hemtenta som ska vara inne imorgon utan att ha fått feedback på min andra inlämningsuppgift som var inne för väldigt länge sedan, utan att ha fått svar på mina mail till föreläsaren eller den som verkar ha varit administrativt ansvarig för kursen, och vi har inte hittat något tillfälle att ha "debatten" eller "seminariet" som var påtänkt som jag såg fram emot. Tyvärr är jag besviken, det är inte så motiverande att lägga ner tid på en kurs som inte ger en bedömning på ens insats tillbaka.» (Ja)
- Jag har läst en "TMS" kurs på gymnasiet som verkar stå för samma sak, men antagligen inte samma som en högskole-kurs.» (Ja)
- Jag håller på att läsa Matematik och samhälle.» (Ja)
- Teknisk Historia. Inget direkt värde för min utbildning, kan lika gärna läsa om det på fritiden.» (Ja)
- Teknikhistoria För mycket inlämningsuppgifter.» (Ja)
- Jag håller på nu. Jag är med i Intize så jag läser Matematik och samhälle. (MVE370)» (Nej)
- Läser just nu» (Nej)
- vet ej. Miljöfysiken i F2?» (Nej)
- Håller på och läser nu.» (Nej)
- Ska precis börja "matematik och...", intize-kursen.» (Nej)
- Började en kurs men läste aldrig färdigt den, ska läsa i vår» (Nej)

4. När läste du MTS-kursen?

Matrisfråga

Lp 1
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»1 0%
Åk 2»6 1%
Åk 3»6 1%
Åk 4»18 4%
Åk 5»14 3%

Lp 2
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»0 0%
Åk 2»8 2%
Åk 3»12 3%
Åk 4»17 4%
Åk 5»11 2%

Lp 3
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»2 0%
Åk 2»10 2%
Åk 3»14 3%
Åk 4»26 6%
Åk 5»6 1%

Lp 4
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»5 1%
Åk 2»13 3%
Åk 3»15 4%
Åk 4»29 7%
Åk 5»6 1%

5. När hade du velat läsa en MTS-kurs?

Matrisfråga

Lp 1
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»15 4%
Åk 2»31 8%
Åk 3»54 14%
Åk 4»63 16%
Åk 5»52 13%
Kvällskurs»60 16%
Sommarkurs»83 22%

Lp 2
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»15 4%
Åk 2»39 10%
Åk 3»51 13%
Åk 4»54 14%
Åk 5»47 12%
Kvällskurs»50 13%
Sommarkurs»70 18%

Lp 3
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»25 6%
Åk 2»41 10%
Åk 3»55 14%
Åk 4»63 16%
Åk 5»34 9%
Kvällskurs»57 15%
Sommarkurs»68 18%

Lp 4
375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Åk 1»25 6%
Åk 2»41 10%
Åk 3»60 16%
Åk 4»61 16%
Åk 5»31 8%
Kvällskurs»55 14%
Sommarkurs»74 19%

6. Är det intressant med kurser som sträcker sig över längre perioder på lägre intensitet?

367 svarande

Ja»170 46%
Nej»137 37%
Vet ej»60 16%

Genomsnitt: 1.7

7. Vill du att MTS-inslag ska vara uppdelat som delmoment i olika kurser?

366 svarande

Ja»135 36%
Nej»141 38%
Vet ej»91 24%

Genomsnitt: 1.88

8. Finns det för många kurser att välja mellan?

365 svarande

Ja»19 5%
Nej»168 46%
Vet ej»178 48%

Genomsnitt: 2.43

9. I vilken grad upplever du att någon/några av de nuvarande MTS-kurserna är relevanta för din utbildning?

364 svarande

4. I hög grad»32 8%
3.»56 15%
2.»65 17%
1. I låg grad»117 32%
Vet ej»95 26%

Genomsnitt: 3.52

10. Är det intressant med kurser som är kopplade till din utbildning eller kurser som är mer fristående?

366 svarande

Kurser kopplade till utbildningen»226 61%
Fristående kurser»90 24%
Vet ej»51 13%

Genomsnitt: 1.52

11. Är du intresserad av en kurs inom ett specifikt område eller av en mer övergripande kurs?

363 svarande

Specifikt område»134 36%
Övergripande område»121 33%
Vet ej»108 29%

Genomsnitt: 1.92

12. Vilka ämnesorienteringar tycker du att MTS-kurserna kan ha?

Välj högst tre alternativ och föreslå gärna ett eget.

375 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Biståndsarbete»45 12%
Etik»142 37%
Filosofi»73 19%
Historia»104 27%
Hållbar utveckling»169 45%
Kultur»44 11%
Ledarskap»137 36%
Miljö»121 32%
Pedagogik»92 24%
Politik»74 19%
Psykologi»81 21%
Religion»21 5%
Språk»57 15%
Stadsplanering»44 11%
Teknik»164 43%
Vetenskap»161 42%

- Vetenskapsteori är väldigt intressant och viktigt. På GU är det t.ex. obligatoriskt att läsa en kurs i vetenskapsteori om man doktorerar.» (Etik, Filosofi, Historia, Pedagogik, Religion, Teknik, Vetenskap)
- Nationalekonomi» (Filosofi, Historia, Politik)
- Jag förstår att miljöaspekten är aktuell men samspelet mellan teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen känns mer central. Om man ger en övergripande förståelse för konsekvensanalys för olika tekniker, implementationer och ägandeformer borde miljö- och människoaspekten komma naturligt.» (Filosofi, Politik, Vetenskap)
- Jag tycker det är viktigt att man stannar upp och ställer sig frågan varför man utvecklar vissa saker och till vilken nytta. Kan det göra skada? Vem gynnar det? osv.» (Etik, Hållbar utveckling, Miljö)
- Varför inte en kurs i argumentationsteknik?» (Ledarskap, Teknik, Vetenskap)
- Ekonomi» (Ledarskap, Teknik)
- Vore kul med en kurs som var mer fokuserad på kemi» (Etik, Filosofi, Kultur, Politik, Teknik, Vetenskap)
- Tycker att allt passar in som MTS.» (Biståndsarbete, Etik, Filosofi, Historia, Hållbar utveckling, Kultur, Ledarskap, Miljö, Pedagogik, Politik, Psykologi, Religion, Språk, Stadsplanering, Teknik, Vetenskap)
- De bör vara kopplade till utbildningen och ha en breddande/fördjupande egenskap. De bör visa på hur din utbildning platsar i samhället på en mer övergripande nivå.» (Historia, Politik, Teknik)
- Varför får man bara välja 3?» (Etik, Filosofi, Politik)
- Rikta in på konkreta saker som gör oss mer nyttiga för samhället. Jämställdhetsfrågor är inte fel heller.» (Etik, Historia, Politik)
- Definitivt INTE filosofi, etik och historia. Jag tycker att vi som ska bli civilingenjörer bör läsa tekniska och vetenskapliga kurser, inte humaniora. I så fall kan vi söka oss till dem på andra sätt.» (Hållbar utveckling, Miljö, Vetenskap)
- Jag tycker att kurserna ofta (utifrån den jag läst och vad jag har hört) träffar lite fel. Jag tycker att det borde funderas lite mer på vilka aspekter i varje kurs som är mest relevanta för oss. Till exempel läste jag etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik, och det jag skulle vilja se i den är ett fokus på hur långt det är ok att gå i forskningen, när tycker vi att gränsen går privat, och när tycker vi att samhället borde säga "stopp, det här kan vi inte forska på". Det var först i år som jag upptäckte att det faktiskt finns en board som godkänner de artiklar som publiceras i de flesta länder, för att avgöra om innehållet är för farligt för att publiceras (dvs kan användas för att skapa biologiska vapen) och det tycker jag är någonting som vi verkligen borde ha diskuterat i den kursen. Det är extra relevant kring bioteknik (genmanipulationer, biologiska vapen) men det är ju också väldigt relevant för kärnkraftsteknik, medicinsk teknik (aborter, livsförlängning, mm). Det här menar jag inte heller är en fråga om bara forskning, även om jag snöat in lite på det här, utan en fråga om hur vad man är beredd att göra i sitt arbete (tex vapenindustri). Det skulle också vara intressant att diskutera vad som är relevant att forska på/utveckla (nu tänker jag på teoretisk forskning och sådant som man skulle kunna hävda är slöseri med resurser eftersom det inte har några direkta tillämpningar), vad som är viktigt privat för att känna att vi gör ett viktigt jobb, och prioritering/finansiering av forskning (och också hur politiken avgör forskningsinriktningen, hur det har lett till skapandet av datorer/bomber). Jag tycker också att det är jättebra att det finns en genuskurs, även om jag inte vet någon som har läst den.» (Etik, Hållbar utveckling, Politik)
- Alternativt till Miljö så skulle hållbar utveckling fungera men jag tycker att det är viktigt att veta hur miljön fungerar om man ska kunna samleva med den på ett vettigt sätt.» (Miljö, Pedagogik, Politik)
- Så gott som alla alternativ känns viktiga.» (Etik, Ledarskap, Politik)
- Det absolut mest väsentliga är att man faktiskt får ut någon form av kunskap av betydelse från MTS-kursen så att man faktiskt lär sig något av vikt. Det vill säga TA BORT ALLA FLUMMKURSER med otydliga mål och subjektiv rättfärdighetsgrund.» (Ledarskap, Pedagogik, Teknik)
- Nationalekonomi, Projektledning, Företagsekonomi... allt som folk idag vänder sig till Handels för att bli bättre på.» (Ledarskap, Teknik, Vetenskap)
- varför välja bara tre när så många aspekter är intressanta?» (Biståndsarbete, Etik, Filosofi, Historia, Hållbar utveckling, Kultur, Ledarskap, Miljö, Politik, Psykologi, Stadsplanering, Teknik, Vetenskap)
- Vetenskapsteori och idéhistoria känns viktigt för oss som i framtiden beslutar om vilka tekniker och system som ska användas. Hållbar utveckling går inte att skilja från människa-teknik-samhälle. Hållbar utveckling handlar ju om mänskligt välbefinnande och måste ses i ett samhällsperspektiv.» (Filosofi, Historia, Politik)
- Beteendevetenskap» (Hållbar utveckling, Miljö, Psykologi)
- Ekonomi är något som är viktigt att förstå eftersom det ofta ger ramar och möjligheter att utveckla ny teknik, satsningar osv. Då gärna på en högre nivå så att man förstår olika ekonomiska mekanismer i samhället osv. I min utbildningen ingår inte ekonomi alls.» (Etik, Miljö, Politik)
- Ekonomi» (Hållbar utveckling, Ledarskap, Politik)
- Vetenskapsteori» (Ledarskap, Miljö, Vetenskap)
- Fast egentligen tycker jag att samtliga förslag är lämpliga. Själv skulle jag nog inte välja varken psykologi eller religion, men kan förstå att andra gör det.» (Etik, Kultur, Teknik)
- Fler än tre av de ovanstående, de jag kryssat är de jag själv är intresserad av att läsa.» (Filosofi, Pedagogik, Vetenskap)
- Gärna om psykologi, gruppdynamik, ledarskap och dylikt.» (Biståndsarbete, Etik, Historia, Hållbar utveckling, Kultur, Ledarskap, Miljö, Pedagogik, Politik, Psykologi, Religion, Språk)
- Känns uppriktigt sagt som bortkastad möda att läsa MTS. jag kan inte tänka mig att en blivande arbetsgivare rankar en sådan kurs speciellt högt, dessutom är det 7.5 poäng som jag hade kunnat läsa nåt vettigt. » ()
- Ingenting. MTS-kursen saknar existensberättigande.» ()
- Miljö har vi redan läst så mycket. Varför ska man ha det igen. » (Teknik, Vetenskap)
- Jag tycker det är dumt att "hitta på" MTS-kurser, och krystat koppla dem till utbildningen, när det finns finfina kurser på GU som fler på chalmers borde läsa. Kanske att ni kan samarbeta med dem? Jag tänker t.ex. att "fiction for engineers", ja det va kul, men kanske att vetenskapsteori är ett viktigare inslag på just F? Och på I kanske man kunde studera ledarskap på GU t.ex.? Nej, såklart ska man inte skicka alla studenter till GU, det jag menar är att man kan kolla på de kurserna och se hur de är upplagda. Snarare än att "hitta på" egna... F.ö. skrämmer det mig lite att man inte behöver läsa vetenskapsteori för att ta examen från F... Så, det finns väldigt många bra, vettiga ämnen att ta upp som är relevanta för utbildningarna, utan att de måste kopplas på det krystade sättet till utbildningen som det kan upplevas som idag. » (Etik, Filosofi, Ledarskap)
- Tre viktiga ämnen för att skapa framtidens samhälle.» (Historia, Hållbar utveckling, Teknik)
- En specifik kurs inom ett flum-område är ointressant, men övergripande kurser hinner inte gå djupt nog att ge någon behållning. Så sikta på specifika kurser inom områden som är intressanta för ingenjörer.» (Ledarskap, Psykologi, Vetenskap)
- skulle kunna tänka mig ledarskap, miljö, kultur, historia också. Ekonomi fanns inte med, saknar den - en förutsättning för att förstå drivkrafter bakom hållbar utveckling att förstå hur ekonomi kan hindra på kort sikt men främja på lång sikt.» (Etik, Hållbar utveckling, Vetenskap)
- Jämställdhet» (Etik, Hållbar utveckling, Miljö)
- Jag har känslan av att kurser som ger en ett större perspektiv av hur ens arbete eller projekt kan leda till och kan påverka samhället på, både positivt och negativt är vad jag skulle vilja läsa. » (Biståndsarbete, Etik, Historia, Hållbar utveckling, Kultur, Ledarskap, Miljö, Pedagogik, Politik, Psykologi, Religion, Stadsplanering)
- Tycker det är slöseri på utrymme i en utbildning som i övrigt håller mycket hög nivå» (Teknik)
- Dagens MTS-kurser är såpass flummiga att studenter väljer de som är absolut lättast att klara, avsett vad de innehåller...» (Hållbar utveckling, Ledarskap, Miljö, Pedagogik, Stadsplanering, Teknik, Vetenskap)
- Det viktiga är att det är relevanta ämnen vilket jag tycker att flertalet av dagens kurser inte är.» (Hållbar utveckling, Ledarskap, Språk)
- Ekonomi» (Historia, Hållbar utveckling, Ledarskap, Psykologi, Språk, Stadsplanering, Teknik, Vetenskap)
- Hade varit jätteintressant att få arbeta med etik kopplat till sitt program.. någon sådan kurs fanns dock inte tillgänglig.» (Etik, Hållbar utveckling, Teknik, Vetenskap)
- Ekonomi» (Ledarskap, Politik, Psykologi)
- MTS-obligatoriet är onödigt» (Hållbar utveckling, Miljö, Teknik)

13. Är det viktigt att skilja på MTS och miljö/hållbar utveckling?

Enligt Chalmers lokala examensordning (“,,Examensordning 2007-07-01 rev2012”,, Dnr C2007/723 version 1.4, 2012-05-01) vilken återfinns på https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/examen/Sidor/examen.aspx ska studenter ha läst 7.5 hp inom “,,Miljö och hållbar utveckling (MHU)”,, respektive 7.5 hp inom “,,Människa, Teknik och Samhälle (MTS)”,, för att kunna erhålla civilingenjörsexamen.

365 svarande

Ja»127 34%
Nej»134 36%
Vet ej»104 28%

Genomsnitt: 1.93

14. Är det intressant med gemensamma MTS-kurser specifikt anpassade för studenter inom naturvetenskaplig/matematisk utbildning?

365 svarande

4. I hög grad»90 24%
3.»110 30%
2.»35 9%
1. I låg grad»31 8%
Vet ej»100 27%

Genomsnitt: 2.84

- Förstår inte frågan riktigt.. det är väl så redan? Men det är ju bra om innehållet i kursen är på den nivån man är van vid, ja.» (4. I hög grad)
- Vetenskapshistoria är ett klockrent exempel. Viss vetenskapsfilosofi t.ex.» (4. I hög grad)
- Det som jag ser som det enda positiva med MTS-kurser är just det faktumet att man ibland tränar sig på pedagogik och disskusion. För att dessa moment skall ge mer så är det fördelaktigt att interagera med människor från olika discipliner.» (4. I hög grad)
- Visserligen är det roligt att kunna välja ett helt fristående område som intresserar mig, men man har ändå några valbara kurser inom sitt masterprogram. Att MTS har så dåligt rykte tror jag beror på att många upplever kurserna ha låg relevans (och att de är lätta). Jag tror att MTS-kurser anpassade till vår bakgrund har större chans att tilltala studenterna.» (4. I hög grad)
- Vetenskapsteori! Snälla! » (4. I hög grad)
- Det är väl alltid trevligt när kursen är anpassad efter ens behov/framtida arbete?» (4. I hög grad)
- Ja, det tycker jag.» (3.)
- Om man nu måste ha en MTS-kurs...» (3.)
- Vet inte om jag förstod frågan rätt. Men en verklig meta-teknologisk kurs måste kunna vara tillgänglig och intressant för t.ex a) Alla teknologer på Chalmers. b) Alla naturvetare på GU.» (3.)
- Känns som att det skulle vara så i alla fall eftersom det är vad jag är intresserad av. Men ibland blir man överraskad och finner att områden man normalt inte finner intressanta plötsligt blir det om man ser saker ur ett nytt perspektiv till exempel.» (3.)
- Bättre tillämpning av kursen i yrket» (3.)
- Det beror till stor del på hur de genomförs, men lockande är det.» (3.)
- Svår fråga, en stor del med en MTS-kurs är att få ett annat perspektiv på teknik. Detta kanske går förlorat om kursen är anpassad för naturveteskap/matematik.» (3.)
- Jag anser att det huvudsakliga syftet med MTS kurser borde vara att vidga studentens vyer och exponera denne för nya methoder och tankesätt. Att ha MTS-kurser kopplade till utbildningar minskar denna effekt.» (2.)
- MTS är inte intressant» (1. I låg grad)
- MTS-kursen saknar, som sagt, existensberättigande.» (1. I låg grad)
- Förstår inte hur min MTS kurs ska ha gjort mig till en bättre ingenjör. » (1. I låg grad)
- Blir så flummigt» (1. I låg grad)
- Förstår inte frågan» (Vet ej)
- svårt att säga utan ett mer konkret exempel (vilket gäller på många av frågorna i enkäten)» (Vet ej)
- Är inte mts-kurserna gemensamma för hela chalmers och läser vi inte alla en naturvetenskaplig/matematisk utbildning?» (Vet ej)
- Den kursen jag läser nu har ingen som helst koppling till min utbildning, känns meningslöst.» (Vet ej)
- Beror på ämnesinnehållet. Det viktiga är att det är relevanta ämnen vilket jag tycker att flertalet av dagens kurser inte är.» (Vet ej)
- MTS-obligatoriet är onödigt» (Vet ej)

15. Har du några övriga tankar gällande MTS och hur konceptet kan utvecklas?

- Jag tycker att MTS är jättebra, för helt plötsligt läser man något där det inte funkar att bara göra sina labbrapporter/tentor/whatever på rutin, utan man inser att världen inte är så enkelt som den ibland förenklas till när man läser till ingenjör. Jag tror att många studenter klagar lite väl mycket över att de "måste" läsa sådant, men jag tror att denna ovilja tyder på en osäkerhet, det är helt enkelt inte ens bästa ämnen. Jag tycker att MTS är bra, men har haft svårt att få in den på något bra ställe i min utbildning som i sig tagit mycket tid, och har man dessutom varit utomlands krävar det ännu mer. Jag tror på fler lågintensiva alternativ under kvällstid! Eller kanske att ha ett alternativ som man faktiskt hinner läsa på dagtid under kandidatdelen av utbildningen för det funkar inte för mig (på F) i nuläget.»
- Det är mycket bra som det är. Men ett marxistiskt perspektiv efterfrågas som motvikt till pseudovetenskapliga borgerliga samhällsteorier och för modellbaserad förståelse av samhälle och ekonomi.»
- Har inte läst någon MTS-kurs ännu, men det känns som ett extra moment som jag helst skulle slippa och inte tror att man får ut så mycket av. »
- Bättre information angående kurserna och deras mål. På teknisk fysik (som jag gått) fick jag all information om MTS från kursare.»
- Göra kurserna mer relevanta för teknik-studerande. Mer förberedande inför frågor som kan dyka upp i arbetslivet för en ingenjör, exempelvis etiska frågor som man kan ställas inför när man t.ex. måste göra djurförsök. Kanske göra någon kurs mer lik de etiska kurserna doktoranderna måste läsa, dvs. etik inom forskningen. »
- Förankra tydligare i programmet, så det inte känns som en "extra grej man måste göra". »
- Om det ska vara obligatoriskt bör det ingå i kandidatprogrammet. Kemiteknik läser 18hp i miljö men inget i MTS. Detta på bekostnad av ingenjörskurser»
- Det är dåligt, en intryckt kurs som bara finns där för att den ska finnas. Inget som påverkar mig i mitt liv. Känns helt onödigt. Har lärt mig lite saker, men om det gjort mig till en reflekterande ingejör, nej det är det andra saker som skapat.»
- Jag tycker absolut att MTS-kursen ska ges eget utrymme i schemat för studenterna och INTE att studenterna måste läsa kursen på fritiden/kvällar/helger. Att ge kursen utrymme skulle ge den mer legitimitet - i nuläget känns det som de flesta jag haft kontakt med betraktat kursen som ett larvigt krav på att läsa en intressant men i slutänden meningslös kurs för att få ut sin examen.»
- Gör kurserna relevanta och inte bara ett onödigt måste som i dagsläget. Mina två mts-kurser är utan tvekan de två sämsta kurserna jag läst på Chalmers. »
- Tycker det känns påtvingat..»
- Avveckling»
- De behövs informeras mycket bättre hur det är tänkt med MTS-kursen. I princip alla jag känner har hört om MTS genom äldre studenter, inte omöjligt därför att någon kan missa detta och därför inte vara berättigad till sin examen. Jag har läst på teknisk fysik och där finns ingen som berättar när och hur det är tänkt att MTS momentet skall genomföras. Det finns under grundutbildningen ingen "ledig" period där man kan stoppa in en MTS-kurs vilket leder till att många läser 150% för att få det avklarat. Med den redan höga arbetsbelastningen är detta inget jag skulle rekommendera. Mastersprogrammen informerar inte alls om att MTS går att inkludera i examen, vilket leder till att folk läser en hel bachelor och en hel master utan MTS vilket tvingar dom till att läsa 307,5 poäng för att få sin civilingejörs examen. Det behövs bättre information om att MTS kravet finns överhuvudtaget. Bättre information om hur / när det är tänkt att denna skall läsas. Detta måste arbetas fram med programmen, skall den läsas under grundutbildningen måste det göras plats för den. Annars måste man få information om att det går att läsa som valbar masterkurs. Vissa masterprogramm har fullspäckat första år vilket leder till att man bara kan välja MTS-kurser under hösten (man skall ex-jobba hela våren). Vilket gör att utbudet av MTS-kurser inte är lika för alla heller.»
- Mer information tidigare.»
- Jag tycker att MTS-kurserna hade kunnat vara utformade mer specifikt mot utbildningens inriktning. Kanske lite mer seriösa, många läser dem utöver ordinarie utbildning och lägger minimalt med arbete i kursen. Relevansen att t.ex läsa om arkitekturhistoria när man utbildar sig inom kemiteknik är väl värd att ifrågasätta, även om det var intressant ur rent allmänsbildningsperspektiv. »
- Mts obligatoriet kastrerar viss utbildningar där det inte ingår. Finns bara en massa miljötrams och kulturskit,vem bryr sig om någon random zigenare i östeuropa inte åtnjuter hög tillväxr?»
- Jag anser att konceptet bör avvecklas, inte utvecklas. Tanken med MTS-kurserna är ju förvisso bra, men i nuvarande form fungerar det inte utan är bara ett stort flummande. Om MTS ska bli bra borde det ersättas med någonting mycket mer kopplat till utbildningen, samt bli valfritt.»
- MTSkurser känns som det är n u väldigt onödigt för min utbildning. Det är kurser som man inte får någon bra information om och de känns väldigt flummiga utan konkret innehåll som kopplar till min utbildning.»
- Man bör se över både det utbud som finns idag samt kursernas innehåll. Utbudet är ganska tråkigt och kursernas innehåll är ganska tomt. Gillar annars konceptet av MTS.»
- Mer poäng till MTS-kurser!»
- Det kan endast utvecklas genom att avvecklas.»
- Det verkade som väldigt många bara väljer den kursen som kräver minst arbete eftersom de kurserna som fanns att välja mellan inte är speciellt givande för framtida arbete. »
- Det är viktigt att ha kvar iaf. Försök skapa kurser som inspirerar lite mer.. Använd det till att göra människor lite mer medvetna. Inte kurser som folk bara sitter av. Vet många som läst någon vetenskapshistoria kurs bara för att den är enkel.. Det är fel»
- MTS är många poäng som ska få plats. Utbildningarna bara växer, och trots det måste kurser tas bort. Det är inte rimligt.»
- Hade varit kul med en entreprenörskurs i samarbete med entreprenörsskolan»
- Jag föreslår så ortogonala kurser som möjligt. Se MTS som meta-kurser. Jag har läst sådana på GU, men de räknades förstås inte som MTS, och de var heller inte riktigt det jag associerar med MTS. Jag har en känsla av att tanken är att erbjuda teknik-studenter en väg ut ur teknik-lådan, och andra människor (och sammhället i stort) en väg in i den. Om konceptet ser ut så, är jag personligen intresserad av att ta del av sådana kurser.»
- försöka integrera det med miljökurser eller något så att det inte blir något extra man behöver välja till.»
- Som det är nu kan det lika gärna avskaffas. En handuppräckning under första föreläsningen visade att endast 2 av ca 30 hade valt kursen av intresse. Alla övriga var endast där pga MTS-obligatoriet. Har hört från äldre studenter att det tidigare fanns så kallade MTS-dagar vilket verkar ha varit ett betydligt bättre koncept.»
- Intizeverksamheten var lysande som MTS-alternativ. Inlämningsuppgifterna var i stort sett menlösa, men verksamheten är fantastisk. »
- Det är för brett och folk förstår inte vitsen med det. Folk ser det som obligatoriskt flumm...»
- Jag har inte fått mycket information om detta, men hoppas innerligt att vi skall tvingas till att läsa tråkiga och icke givande kurser som vi senare inte kommer kunna gynnas av som just etik och filosofi, som egentligen bara är sunt förnuft respektive flum.»
- Alla kurser bör ses över, och informationen bör vara ofantligt mycket mer tydlig än vad den är idag. »
- Jag tycker det är viktigt att det finns en stor variation av kurser (vilket det gör) och att alla känner att det finns en kurs som en relevant för dem och vad de vill hålla på med. Jag tycker det är ett problem att många tycker att kurserna är onödiga och ovettiga, och jag tror att det skulle kunna lösas genom att försöka rikta in sig mer på de frågeställningar som är relevanta.»
- det känns politiskt och inte väl kommunicerat.. vad är syftet?»
- Jag var utbytesstudent 4:e året och eftersom det bara är sverige som har detta tvång är det svårt att hitta mts kurser utomlands. Jag kommer inte ha tid att ta en mts kurs på grund exjobb mm. När nu chalmers väljer att införa mts obligatorium ser jag det bara som ett rent nedvärderande av civilingenjörstiteln. Om en titel ska hänga på 7.5 av de 300 hp visar det bara på hur idiotiskt systemet är och ska jag vara helt ärlig så bryr jag mig inte ett skit om jag är civilingenjör eller inte. Detta är så typiskt sverige. Jag kan verkligen inte förstå varför vi ska tvingas till detta. Låt oss följa den utbildningsplan som våra programansvariga har satt upp och lägg inte er näsa i blöt!!!»
- MTS borde läggas ned. Jag skulle mycket hellre läsa en extra matte-/fysikkurs då jag lär mig något jag skulle kunna ha nytta av istället för att till exempel läsa "fiktion for engineers". Jag tänker i vilket fall läsa en extra kurs i fysik och strunta i MTS kursen då jag fortfarande får en master of science degree och kan söka jobb utomlands istället. »
- MTS borde läggas ned. Det är bara något politiskt påhitt som låter bra utan tanke på att studenterna går miste om en annan möjligt användbar kurs. Jag skulle mycket hellre läsa en extra matte-/fysikkurs då jag lär mig något jag skulle kunna ha nytta av istället för att till exempel läsa "fiktion for engineers".»
- MTS konceptet är ett helvete för att plåga studenter. Större slöseri med tid finns inte och det finns väldigt många andra intressanta kurser relevanta för min framtida karriär som jag hellre hade läst och som hade varit mycket nyttigare för mig.»
- Väldigt lite information, kan förbättras. Flers kurser och fler tillfällen. Intressantare kurser! Alla som går på Kemi som jag göra läser arkitektur för de är den enklaste kursen. Detta bidrar inte alls till utbildningen?»
- Gör om det till en temavecka istället med olika workshops och inspirationsföreläsningar! »
- Ta bort det. Få vet varför vi gör det och många ser det som ett nödvändigt ont för att ta examen som inte ens räknas in bland poängen på examen. Alternativt ge meningsfulla kurser så som Intizes kurs. »
- Jag tycker det är väldigt dåligt att man kan söka till Chalmers och bli antagen till en Civilingenjörsutbildning som sedan innehåller ett krav på att man ska läsa 7,5 hp "extra" utöver det som ingår i programmet. På vissa program fungerar de säkert att ta en MTS-kurs som en valbar kurs och på så sätt slippa läsa extra, men detta har ej fungerat för mig. Tycker kort och gott att det är orimligt att man blir antagen till en utbildning som ska vara 300 hp, men som i praktiken kan tvingas bli 307,5 hp, vilket innebär att man måste läsa mer en heltid nån period, för att kunna få ut sin examen i tid. Därför tycker jag det hade varit bättre om MTS kursen hade varit en del i kandidatutbildningen och gärna kombinerad med en kurs i "Miljö och hållbar utveckling" eller som delmoment i andra kurser.»
- Min åsikt är väldigt tydlig. Jag anser att MTS-kurser enbart är något som ledningsmänniskor har instiftat för att det skall se snyggt ut på pappret och att de kan skryta utåt med att de är duktiga och känner samhällsansvar. Min uppfattning är att MTS-kurserna (med något enstaka undantag) enbart är ett grymt irriterande och ogivande obligatorium som enbart assisterar om man inte uppfyller kraven på CSN. Enbart dess existens säger att man omöjligtvis kan inkludera denna kunskap i annan undervisning utan att för den delen tilldela den högskolepoäng. Vi snackar ju enligt min mening enbart om allmänbildning, och varför skall vi ha kurser i allmänbildning som dessutom inte är allmänbildning utan snarare "det här ser snyggt ut på pappret om Emil/Emilia kan det. Ingen tittar ju ändå på kursinnehållet så vi kan låta dem göra onödiga uppgifter med flummmål och sedan klappa oss på ryggen.". Sammanfattning: *MTS-kurser bör avvecklas. *Utveckling skall ske genom inkorporering i alla kurser UTAN att ha det som ett enskilt moment och tilldela det högskolepoäng. *Den poäng som frigörs skall kunna användas av studenterna till individuella val där de kan välja antingen teknik och vetenskap fackämnen eller kurser som ledarskap och pedagogik. Övriga kommentarer som egentligen borde funnits under en enkätpunkt med titeln "övriga kommentarer": Jag irriterar mig extremt på att alla enkätfrågor är designade så att man bara kan ge ett positivt svar i olika grader. Jag vet med egen erfarenhet att det är svårt att utforma en enkät så att detta undvikes och jag hade köpt det om det bara funnits ett kommentarsfält där jag kunde motivera mitt val. Men när det inte finns något kommentarsfält så kan jag bara tolka det som att man medvetet inte vill få in negativ kritik utan bara vill få in positiva aspekter medan man blundar för de negativa. Jag tycker detta är ett hyckleri. Det är min att det är kommentarerna som är mest värdefulla i en enkät eftersom de ofta belyser andra vinklar och kommer med ändingsförslag. Jag hoppas att utvecklingen sker mot det bättre. Förslag till eventuella framtida undersökningar: Jag skulle vara nyfiken på hur inställningen till MTS-kurser skiljer sig mellan olika utbildningsprogramm. Jag misstänker att det är stor skillnad därimellan vars anledning man borde försöka förstå. Lycka till med enkäten!»
- Det vore bättre att lägga in det i alla grundutbildningar. I dag får vissa program det "gratis" som både MTS och miljökurs medan andra, som K som jag läser, bara får miljö i grundutbildningen. Sen måste vi slösa masterspoäng på MTS som innehåller samma saker som kurser vi redan läst. Det känns långt ifrån idealt. »
- Jag tycker konceptet bör inkluderas i ordinarie kurser och inte läggas som en bilaga vid sidan om utbildningen. Mitt intryck är att de flesta saknar förståelse för varför de måste läsa kurserna och att det nuvarande upplägget ökar risken att fler väljer att inte ta ut sin civilingejörsexamen.»
- Erbjud MTS-kurser för all del, men gör det inte till ett tvång. Vi har redan fått 12 års skolgång innan Chalmers där MTS har stort fokus. Låt civilingenjörsutbildningen vara en rent teknisk utbildning med så mycket valfrihet som möjligt.»
- Nuvarande koncept är bara trams som möjligtvis ser fint ut på papperet, men i praktiken inte ger studenterna några användbara kunskaper. T.ex. kursen Sustainable Energy Futures skulle kunna vara en bra MTS-kurs.»
- Många MTS-kurser är kända för att ha låga krav på studenternas arbete. Var MTS-kurserna mer krävande och satte större tillit till studenternas tankeförmåga skulle de nog stiga i anseende också. En avskild MTS-kurs får inte bli en ursäkt för att undvika samhällsaspekten i rena teknikkurser. En seriös problematisering av samhällsutvecklingen är inte som ett Bregott man kan breda på en utbildning efteråt. Jag tycker att människo- och samhällsaspekter måste vara med i teknikkurser, i den mån det är relevant.»
- Att ens behöva läsa en MTS-kurs är fullständigt idiotiskt»
- Det ska framgå tydligt hela vägen från marknadsföringen av utbildningen att det finns något som heter MTS och att det är obligatoriskt, dvs. på hemsida, i allt tryckt material och i muntlig information under utbildningen. Om kurserna är mer anknutna till programmen är det lättare att göra kopplingar till redan införskaffad kunskap (något som sällan görs).»
- Det finns ingen plats för MTS under kandidaten. Jag tog ett extra år och läste in några kurser jag hade efter mig, då hade jag tid för MTS.»
- Jag upplever i regel att folk tycker att MTS-kurserna är onödiga och bara i vägen.»
- Jag tycker att hela konceptet är helt värdelöst. Kursen är ett nödvändigt ont som bara ska klaras av för att få poängen som behövs och att det dessutom är betyg på kursen är helt obegripligt då det inte på något sätt relaterar till kompetensen inom det område man valt att studera. Jag har inte träffat någon som har lärt sig något vettigt av en MTS-kurs. Ta bort obligatoriet! Lägg de 7.5hp på relevanta kurser. Vi på F har inte MTS-kursen under valbara poäng under grundutbildningen utan tvingas läsa den parallellt med vettiga kurser (som vi således kan lägga mindre tid på) alternativt välja bort vettig kunskap under mastern. MTS-obligatoriet är det sämsta med hela Chalmers.»
- Höj kvaliteten. I synnerhet Intize håller en mycket låg nivå, med godtycklig rättning (gjord av andra studenter) av obligatoriska uppsatser.»
- Hört kritik som inte gäller min kurs men flera andra där det lätt blir ointressant och ickerelevant på grund av att för mycket ska täckas på så kort tid.»
- Att det är riktiga kurser och inga flummiga sådana. Det är nyttigt att läsa exempelvis på GU. Teknikhistoria skall ej föreläsas av en teknolog - utan en historiker!»
- Borde definitivt bli mer delmoment av de kurser man redan läser så att det kopplas till det man faktiskt gör. När det är en kurs som i nuläget inte alls kopplas till det man gör försvinner den lite i mängden och blir bara till något man måste klara av. »
- MTS-kurserna är jätteviktiga för att teknologer ska få ett samhällsperspektiv på sina kunskaper och förstå nyttan och tillämpningarna av dem bättre. MTS borde få ta stor plats i och finnas som en tydlig röd tråd genom hela utbildningen, vilket inte är fallet på F-sektionen i nuläget.»
- Det är inte nödvändigt att infantilisera MTS-kurserna. Vi är (i de flesta fallen) kritiskt tänkande människor som klarar av att dra våra egna slutsatser. Att bli matade med tendentiös propaganda är inte värdigt en institution som Chalmers.»
- Onödigt, borde inte vara obligatoriskt»
- Börja informera om mtskurser i lägre årskurser! Hade varit bra om det fanns lite fler kurser att välja på inom psykologi och ledarskap och gruppdynamik.»
- Iden är bra, utförandet är mindre bra då folk dels inte har förståelse för varför de bör läsa mts, samt att flera mtskurser verkar vara rena skämtet.»
- Jag tycker att alla MTS kurser ska ligga i samma läsperiod och att man ska vara tvungen att välja en kurs under en lp under något av de tre första åren. t ex. alla måste välja en MTS i lp 4 under trean (då har man mycket med kandidaten och det hade därför passat med en lite lättare kurs). Som det är nu måste man ta 7.5 poäng under masterna (iaf på bt) och lägga på en mts-kurs när man har en massa spännande kurser som man mycket hellre vill läsa. »
- Typ coolare och bättre och mindre gay»
- Ta bort MTS, det sänker nivån på utbildningen. De 7,5 poängen hade kunnat vara nåt givande.»
- Ta bort det eller ge alla samma förutsättningar. Jag har läst teknisk fysik och har redan för mycket att göra. Antigen ska det finnas schemalagt eller så ska det inte finnas alls. »
- Bättre kommunikation ut till eleverna om vad som gäller. Och kanske också utveckla samarbetet med GU så att vi har möjlighet att välja relevanta och givande kurser som inte kanske direkt är kopplade till Chalmers huvudområden. »
- Det känns som om att MTS-kurserna finns för att det låter bra utan någon egentlig tanke bakom, vad är tanken att man ska få ut av dem?? Gör kurser som motsvarar detta. Dessutom bör det då vara lärare som vill ha dessa kurser och inte börjar en föreläsning med att "jag vet att ni inte vill vara här egentligen..."»
- Det bör finnas fler kurser som känns relevanta för utbildningen. Att den ger ett mervärde och bredd men inom det område man valt att inrikta sig på.»
- Det ska tvärt om inte utvecklas utan avvecklas. Det finns ingen mening med någon jävla miljöpartistfascistindoktrinering, som det ser ut nu. Undervisningen i dessa ämnen är allt annat än opartisk, och att samtliga föreläsare hittills i de kurser som kan sägas ligga nära MTS tillhör sanmhällsavskrapet är för mig inget förvånande. Det är samma personer som hade skrikit högst för att tända eld på bålet när häxjakten begav sig, för att göra en rättvis jämförelse.»
- Bej»
- Jag ser helt ärligt ingen anledning till att vi ska behöva läsa en MTS-kurs. Vill ni tvunget tvinga oss till det så lägg det obligatoriskt i kandidatutbildningen integrerad med en annan kurs. Alltså inte som ett delmoment utan snarare som det formar inlämningsuppgifter eller något i den stilen.»
- Fördel: relativt lätta poäng. Nackdel: Icke-användbara plojkurser som egentligen inte hör hemma i en ingenjörsutbildning. I den mån humaniora/mjuka ämnen alls är relevanta görs det bättre i form av självstudier eller på GU.»
- Vi har redan läst så mycket miljö, och jag förstår inte hur dessa kurser, om jag inte har ett intresse i dem, ska göra mig till en bättre arbetande människa»
- Varför? Om målet är att folk ska vara ansvarsfulla mot samhället tror jag inte en enskild kurs hjälper. Om målet är att folk ska få allmänbilda sig i ämnen de kanske inte annars hade läst tror jag att deras fritid är ett utmärkt tillfälle, eller kanske en valbar icke-MTS kurs.»
- Inte läst någon kurs utan bara läst OM dem på studentportalen men det verkar vara väldigt många examinationsformer i nästan alla kurserna.»
- Kolla på andra kurser på t.ex. GU i ämnen som är "riktiga". Varför inte låta studenterna själva välja om de vill läsa t.ex. vetenskapsteori, logik, ledarskap, retorik, osv - istället för att hitta på MTS-kurser som egentligen inte är relevanta, och bara vagt kopplade till utbildningen mest "för att".... »
- Vet bara att den kursen jag valde var hur bra som helst. Väldigt relevant och intressant. Jag tycker det var lite klurigt att hitta bra MTS kurser. Jag hade tur som hittade en som tillgodoräknades mitt masterprogram. Många väljer en slapp kurs de har mindre inresse av bara för att få det hela överstökat. Andra väljer att jobba med MTS kursen ordentligt. Många läser den som en 3e kurs utöver ordinarie termin. »
- Jag tycker att idén med MTS-kurser är bra och att de behövs, teknologer har en tendens att bli så insnöade i tekniken och glömmer lätt att tekniken ska appliceras i samhället. Dock är MTS-kurserna som finns på Chalmers rätt så dåliga. Det borde vara mycket bättre om man gjorde programspecifika MTS-kurser (för mig som läser bioteknik finns det te.x. många frågor ang. etik, typ GMO, som behöve rlyftas fram) som görs obligatoriska.»
- Många av de MTS kurser som finns på chalmers är väldigt ointressanta och saknar helt koppling med utbildningen. Kurserna har väldigt låg status hos eleverna och jag har nog inte hört något positivt om någon kurs. En klasskompis berättade att deras föreläsare hade frågat klassen hur många som faktiskt var där för att det är intressant. Nästan ingen räckte upp handen. Informationen kring MTS kurserna är väldigt otydlig. När jag var hos studievägledaren förklarades det att det fanns några MTS kurser för hela chalmers. Sedan var vissa kurser MTS klassade för vissa linjer. Alltså kunde inte jag välja dessa kurser. Det borde även vara lättare att läsa MTS kurser på andra universitet/högskolor. Det finns ett väldigt bra utbud utanför chalmers men jag upplevde att studievägledaren gjorde allt för att försvåra det för mig att läsa kursen utanför chalmers.»
- MTS?»
- Bra idé med kopplingar till samhället och människan, blir inte så mycket sånt annars. Men jag tycker inte att den kursen jag läste gav något. Man måste se till att dom kurserna som finns är vettiga och ger något.»
- De flesta verkar tycka att det är ett nödvändigt ont, mest flum. Om det går att gå på djupet i något icketekniskt som är relevant för en ingenjör, så är det nog bra. T.ex. psykologi/ledarskap/organisation eller teknikhistoria/samhällsutveckling. Men jag har ju inte själv läst någon av kurserna, så jag vet inte så noga.»
- Har inte kollat så noggrant på detta ännu. »
- Klarare information, jag går i ettan och har knappt förstått hur när eller vad jag ska läsa för någon MTS kurs, var anmäler jag mig? När borde jag läsa det? etc.»
- MTS är en mycket bra tanke och de flesta studenterna behöver läsa några mjuka kurser som tittar lite annorlunda på ens framtida område. Detta har gett en bredare och bättre bild om min omvärld och fyller helt klart en funktion. Problemet med MTS kurserna är att de håller en alldeles för låg nivå. Varför ska det helt plötsligt inte krävas 200 timmar för att klara kursen bara för att det heter MTS. Jag kan garantera att de enklaste MTS kurserna kan du klara på neråt 20 timmar om du gör det enkelt för dig, dvs en tiondel av den tiden den borde ta. MTS kurserna borde dessutom vara överbryggande mellan programen. De borde bygga på sammerbete över gränserna och vara förbjudet att endast jobba med folk från sin egna bakgrund. Detta för att på verkligt sätt vidga vyerna. Dessutom är det viktigt att behålla valfriheten. Att kunna läsa om något som intresserar en (som stadsbyggnad) trots att det inte är ens område är av yttersta vikt för att få upp kvaliten på kurserna. Dessutom skapar man sig en bättre förståelse för ett område som man är intresserad av.»
- Tycker inte att det ska vara en kurs som skall läsas utöver det vanliga kurserna då arbetsbelastningen i regel redan är väldigt hög. Tycker snarare att den skall ingå som en obligatorisk kurs i grundprogammet»
- Hade helst sett att mts-obligatoriet togs bort helt»
- Nä»
- Har inte fatt nagon information av detta alls, under hela min kandidat pa Teknisk Fysik. Jag har hort om det via klasskompisar.. battre info hade varit bra. Visste inte ens att jag kunde gora det under kandidaten.»
- Jag tycker att det ska vara mer hp MTS-kurser. Det är ett bra sätt att bredda sig förståelse för samhället. Dock tycker jag att det ska finnas tydligare riktlinjer för när man ska läsa MTS-kurserna!»
- Det kunde bli mer seriöst om kurserna höll en högre standard, både vad gäller innehåll och svårighetsgrad.»
- MTS-kurserna idag känns inte relevanta och skäl bara tid och högskolepoäng som kunde spenderas bättre.»
- Har inte fått någon information om MTS men koncepter är lovande om det kan genomföras korrekt.»
- Det skulle vara bra om man fick informationen att det var obligatoriskt tidigt i utbildningen!!! Jag har aldrig hört det från någon anställd på Chalmers, utan fick reda på det av andra studenter. »
- Kurser som är mycket bättre anpassade till de intresseområden man studerar inom. Är det för almänt så känns det orelevant och man lägger varken tid eller egergi på kursen.»
- Jag har redan examinerats som civilingenjör och arbetar numera. Hade varit mer intressant och användbart för mig att läsa någon kurs inom Management istället. »
- Gör dem mer relevanta för specifika utbildningar.»
- Borde vara tydligare vilka kurser man kan välja.»
- Har förstått att kvaliteten på MTS-kurserna generellt sett är väldigt låg. Borde man inte se till att de faktiskt ger något?»
- Just den kursen jag läste känns väldigt onödig eftersom jag inte har lärt mig något nytt alls. Tycker att ni borde kolla igenom de kurser som erbjuds för att se om innehållet och föreläsaren verkligen håller den standarden som ska finnas. Dessutom var den valda kursen något som förespråkades av programansvarig att välja om man går på mitt program. Därför tycker jag att man borde se över kursen innan man uttalar sig om en kurs är relevant att ta eller inte. »
- Hela konceptet känns väldigt krystat i och med att det är så separerat från resten av utbildningen.»
- Jag har aldrig kunnat välja någon MTS-kurs, för de har varit obligatoriska kurser i grundutbildningen. På så sätt har de varit väldigt anpassade till utbildningsinnehållet i stort. Jag är väldigt nöjd med den modellen. MTS-kurserna på mitt program har kännts både användbara och relevanta. Många valbara MTS-kurser verkar alltför oseriösa och irrelevanta för min övriga utbildning.»
- Se till att bara ge kurser som ger ett samhällsperspektiv till teknik/vetenskap. Om MTS nödvändigtvis ska vara obligatoriskt så anser jag att kurserna ska vara relevanta till utbildningen och inte valfritt ämne som inte är tekniskt. Jag ser personligen MTS som något som låter bra på pappret, men som i många fall inte tillför någonting till att bli en bättre civilingenjör, givetvis beroende på vilken kurs man väljer. Så om MTS ska vara obligatoriskt så måste större krav ställas på kursernas relevans till utbildningen.»
- Om jag förstått syftet med MTS rätt, så borde det vara fler kurser kopplade till etik, filosofi och politik, och inte vetenskap, ledarskap, teknik.»
- Jag tycker hela konceptet är dåligt, det tar bort poäng från de valbara allmänna kurserna där man själv kan få välja kurser som intresserar en, Samt att jag inte ser varför Chalmers ska kräva något för en civil ingenjörs examen som inte krävs på andra universitet då det är en nationell standard. Tycker att det borde vara ett tillval för de som är intresserade och annars tas bort. Ser ingen anledning till att detta är obligatoriskt.»
- Erbjud några MTS-kurser under sommaren så att de inte behöver inkräkta på övriga kurser. »
- Idén med MTS är bra, men de kurser som finns just nu blir ofta väldigt flummiga. Hade varit mycket mer intressant att läsa ett rent samhällsvetenskapligt ämne (eller åtminstome att det är lätt att välja det). Känns till exempel som att man får en betydligt klarare blid av samhället av att läsa om globala utvecklingsstudier eller psykologi än om teknikhistoria för någon som redan är ingenjörsstudent. Ett större samarbete med GU kanske skulle kunna utveckla MTS-konceptet?»
- Det vore trevligt om det fanns möjlighet att läsa MTS-kursen som en DEL AV Teknisk fysik och inte behöva läsa den UTÖVER Teknisk fysik. Alltså att det skall finnas plats för MTS-kursen i schemat och att man inte skall vara tvungen att läsa den parallellt med heltidsstudier.»
- I nuläget så måste man (?) lägga in en MTS-kurs som en valbar kurs vilket minskar flexibiliteten i utbildningen. Borde vara möjligt att läsa en MTS-kurs under dom första tre åren (utan att behöva läsa extra!). Läst Teknisk fysik. Informationen angående MTS-kurser har också varit riktigt dålig. Även informationen på studieportalen (om man hittar den) är otillräcklig (kan man ha en MTS kurs som valbar? Måste man räkna in den i dom 300 hp man läser? Osv).»
- Om man nu ska ha dessa kurser, som enligt äldre studenter inte ger NÅGONTING, så bör de ligga inom programplanen och ha tid i schemat. Inte som nu när man lägger den när "man har tid". På F har man aldrig tid, och det är aldrig ett bra tillfälle att läsa en kurs som inte ger någoning, utan bara ska "bockas av". »
- Avveckla MTS-obligatoriet»
- Har hört från väldigt många att MTS-kurserna upplevs som "tråkiga" eller "löjliga", dock delar inte jag den uppfattningen utan är väldigt positiv till att inkorporera dem i utbildningen. Ingenjörer som bara kan teknik, utan ett socialt sammanhang, är ett recept för katastrof. Tyvärr levde inte min MTS-kurs upp till mina förväntingar, och det är väldigt motigt att finna inspiration till att göra sista uppgiften när man inte fått gehör från de som ger kursen på ett par veckor, och inte vet hur man presterat på föregående uppgift och därmed inte kan utveckla sitt tänkande eller argumentation utan står och stampar.»
- Den enda MTS-kursen jag kan tänka mig att läsa är "Matematik och samhälle" med praktik på Intize.»
- konceptet med en obligatorisk MTS-kurs borde tas bort eftersom det kurserna inte fyller något syfte. Tanken är god men kurserna är ganska patetiska. Visst det kan vara skönt för studenterna med enkla poäng men tycker det är bättre man får läsa något vettigare som extra mattekurser eller liknande eftersom MTS-kurserna är för generella och flummiga.»
- Lägg ner skiten»
- Tycker inte det ska vara fristående kurser, utan en naturlig delgav programmet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.33
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från