ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 H12 TDA305 Datorintroduktion

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-01 - 2012-11-21
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ditt utbildningsprogram:

61 svarande

Teknisk fysik»50 81%
Teknisk matematik»11 18%

Genomsnitt: 1.18


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala faktiska arbetstiden, dvs både undervisning
och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

61 svarande

högst 25 timmar»13 21%
25-35 timmar»14 22%
35-45 timmar»21 34%
45-55 timmar»9 14%
minst 55 timmar»4 6%

Genomsnitt: 2.62

- Med tanke på att jag inte hade råd med att kompensera tid från andra kursen hade jag sällan tid till kursen» (högst 25 timmar)
- Van användare av Linux» (högst 25 timmar)
- Jag vet inte om detta stämmer överens med verkligheten särskilt bra.» (25-35 timmar)
- Jag har så svårt att uppskatta detta.» (25-35 timmar)
- Svårt att säga. Samtidigt som jag inte har varit helt passiv, har jag heller inte suttit 24/7 och knackat LaTeX-kod. Någonstans mitt i mellan känns bra, men kanske inte representerar den korrekta tiden.» (35-45 timmar)
- har lite datavana sen innan sen jag sysslat lite grann med linux och webbutveckling sen innan.» (35-45 timmar)
- För mig som total nybörjare vad gäller både Unix och Latex, så tog det en del tid att komma in i det rätta tänket.» (45-55 timmar)
- dvs deltatt på all undervisning og all tid det var satt opp labber» (minst 55 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

63 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»3 4%
75%»9 14%
100%»49 77%

Genomsnitt: 4.66

- Hade en del förkunskap och upplevde att uppgifterna kunde lösas genom sökning på nätet.» (25%)
- kom igen nu, det är trivialt» (25%)
- Jag var inte på de sista föreläsningarna.» (75%)
- UNIX _och_ LaTeX i samma kurs?! Kan det bli bättre?» (100%)
- närmare 100% än 75%» (100%)
- väldigt nära 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Är kursinnehållet rimligt i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»52 83%
Nej, målen är för högt ställda»9 14%

Genomsnitt: 2.12

- Med tanke på att allt som gås igenom i kursen används antingen i andra kurser eller bara är nödvändig kunskap i allmänhet är målen absolut rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- internetlabben har ju en del moment som är rätt överflödiga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känns dock som att kursen borde generera mer än 1,5 hp.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har inte lärt mig mycket, jag känner att jag hade kunnat få ut mycket mer av kursen om planeringen tillåtit mig till det. Jag upplevde denna kurs som en sten fastkedjad vid foten som endast var ur vägen för andra kurser. Jag har inget emot kursen, men det var omöjligt för mig att få ut någon speciell substans ur den.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Labbarna tog alldeles för lång tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- med mina förkunskaper har det varit riktigt jävligt» (Nej, målen är för högt ställda)


Laborationer

5. Vad säger du om UNIX-laborationen?

62 svarande

Mycket lätt»7 11%
Hyfsat lätt»36 58%
Hyfsat svår»16 25%
Mycket svår»3 4%

Genomsnitt: 2.24

- Även som linuxanvändare sedan några år tillbaka var det något nytt(igt) jag lärde mig. Riktigt matnyttig laboration, även för den "lite smått" invigde.» (Hyfsat lätt)
- De flesta frågor kunde jag sen innan, men vissa frågor var även nya för mig.» (Hyfsat lätt)
- lagom» (Hyfsat lätt)
- I en del uppgifter visste jag inte hur jag skulle göra alls då jag inte hade anteckningar på liknande uppgifter samt att jag inte kunde hitta svaren på datorintro-hemsidan.» (Hyfsat svår)
- Har inte läst något om detta innan» (Hyfsat svår)
- Har i ärlighetens namn aldrig varit i kontakt med UNIX-system innan denna kurs.» (Hyfsat svår)
- Google räddade mig, var detta vad ni har tänkt er eller är det jag som är ovanligt trög?» (Mycket svår)

6. Vad säger du om Tillämpad UNIX-laborationen?

62 svarande

Mycket lätt»2 3%
Hyfsat lätt»17 27%
Hyfsat svår»32 51%
Mycket svår»11 17%

Genomsnitt: 2.83

- Såklart svårare än första UNIX-laborationen, dock innehöll denna helt orimlig(a) uppgifter om MATLAB-filer som uppenbarligen var felaktiga. Det blev lite väl svårt att "fixa" en fil som man inte insåg var felaktig.» (Hyfsat lätt)
- lagom» (Hyfsat lätt)
- Svårare än UNIX-laborationen, men inte svårare än den borde vara.» (Hyfsat svår)
- I en del uppgifter visste jag inte hur jag skulle göra alls då jag inte hade anteckningar på liknande uppgifter samt att jag inte kunde hitta svaren på datorintro-hemsidan.» (Hyfsat svår)
- Mest för att vår godkännare var om jag får säga, jävligt fittig och jag hade bråttom. Blev godkänd på alla uppgifter utom typ två och därför var jag tvungen att bli godkänd igen för jag hann inte bli omrättad. Slöseri med tid.» (Hyfsat svår)
- Samma som ovan. (Vill bara nämna att jag nu nästan helt övergått till Ubuntu, från Windows. Mycket trevligare arbetsmiljö! Tack!)» (Hyfsat svår)
- Åter igen, Google samt andra elever» (Mycket svår)
- Svårt att hitta en del kommandon som vi inte hade gått igenom (t.ex wget). Även svårt med loopar (även om de var väldigt grundläggande) för mig som nybörjare.» (Mycket svår)

7. Vad säger du om internet-laborationen?

62 svarande

Mycket lätt»11 17%
Hyfsat lätt»30 48%
Hyfsat svår»19 30%
Mycket svår»2 3%

Genomsnitt: 2.19

- Mycket lätt - dock var vissa frågor "roliga" och därmed lite svåra att besvara.» (Mycket lätt)
- Då menar jag svår att klara utan några som helst/ något enstaka fel.» (Hyfsat svår)
- jag slet mitt hut med mailandet från andra källor» (Hyfsat svår)
- Helt omöjlig laboration, jag fick helt enkelt ta hjälp av någon som redan genomfört laborationen.» (Mycket svår)

8. Vad säger du om LaTeX-laborationen?

62 svarande

Mycket lätt»8 12%
Hyfsat lätt»27 43%
Hyfsat svår»23 37%
Mycket svår»4 6%

Genomsnitt: 2.37

- Då med förkunskaper som redan täckte allt som krävdes i kursen.» (Mycket lätt)
- lagom» (Hyfsat lätt)
- Den givna mallen och föreläsningarna var till mycket stor hjälp! Innan denna kurs hade jag inte den blekaste aning om att det fanns något som hette LaTeX (jag vet, sorgligt)» (Hyfsat lätt)
- Svår må vara, men den var rolig och lärorik!» (Hyfsat svår)
- Här har jag märkt att jag skulle lagt ner mer tid.» (Hyfsat svår)
- Vissa av uppgifterna var dåligt formulerade så det var svårt att vet vad som förväntades att man skulle göra» (Mycket svår)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»5 8%
Ganska liten»8 12%
Ganska stor»27 43%
Mycket stor»22 35%

Genomsnitt: 3.06

- Då jag redan hade förkunskap inom området kändes det inte som att föreläsningarna gav något då det förelästes om detaljer jag redan kände till.» (Ganska liten)
- Känner att jag lärt mig hur mycket som helst!» (Mycket stor)
- Bästa föreläsningarna LP1, efter Janas givetvis.» (Mycket stor)
- I stort sett idelt där jag hämtat min kunskap. Och via manualblad förstås, vilka indirekt kommer från undervisningen eftersom jag annars inte hade hittat dem.» (Mycket stor)
- Hade jag inte,gått på föreläsningarna hade jag inte alls förstått labbarna» (Mycket stor)
- Mycket detaljrika föreläsningar, med entusiasm och ständigt utstrålande glädje! Det har varit väldigt trevligt att gå på dessa föreläsningar!» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»20 32%
Ganska liten»28 45%
Ganska stor»9 14%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 1.98

- Trial and error har varit den största hjälpen. Det ligger nog i ämnets natur.» (Mycket liten)
- Inte läst någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- Kurslitteratur har inte varit till någon hjälp. Kursmaterial har varit till medelstor hjälp.» (Ganska liten)
- Jag har främst använt mig av internetsökningar då jag stött på problem.» (Ganska liten)
- Det kursmaterial som fanns var mycket bra (t.ex. Christians "Tillämpad-Unix-guide"), men det var ju trots allt inte så mycket. Dock är detta absolut inget problem så länge man går på föreläsningarna!» (Ganska liten)
- (Är man sidor kursmaterial så ändra till "mycket stor")» (Ganska liten)
- Det jag inte kunde innan täcktes effektivt in av den "kurslitteratur" som fanns till kursen.» (Ganska stor)
- Bra med korta texter med sådant som man behöver rent praktiskt.» (Ganska stor)
- Avser då material som har legat på kurshemsidan, speciellt materialet om LaTeX! Fortfarande till hjälp!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»5 8%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»37 59%

Genomsnitt: 3.45

- Sidan gick inte att komma åt ibland, men om man uppdaterade sidan utan cockies så fungerade det fint igen» (Ganska bra)
- Utan tvekan bästa kurshemsidan!» (Mycket bra)
- Extra plus för labbkösystemet.» (Mycket bra)
- Endast lite krångel med att synka svaren, labpartner emellan. Berode snarare på webbläsaren.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»6 9%
Ganska bra»35 56%
Mycket bra»11 17%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.2

- Enda problemet gällande möjligheterna till att få hjälp var att det var såpass många som ville ha hjälp och såpass få som fanns att tillgå.» (Ganska bra)
- Bra förutom under de tillfällen då många skulle redovisa (av förklarliga skäl).» (Ganska bra)
- Hanledarna var väldigt ofta upptagna, men det fanns tillräckligt många i slutet av kursen» (Ganska bra)
- Lite svårt ibland på labbarna.» (Ganska bra)
- Lång kötid innan man kunde få hjälp.» (Ganska bra)
- Det är många som vill ha hjälp (och lite läskigt var det med alla superduktiga linux-fantaster, man vill inte känna sig dum), men fick svar på de frågor som ställdes.» (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»13 21%
Mycket bra»43 70%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.81

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 11%
Lagom»41 66%
Hög»12 19%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.14

- Inte jättehög, men det är den kanske inte heller tänkt att vara? Med tanke på hur krävande kurser man läser samtidigt så var belastningen alldeles lagom.» (Lagom)
- Borde inte vara några som helst problem för de som tidigare har navigerat i Linuxbaserade system!» (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 27%
Hög»33 53%
För hög»12 19%

Genomsnitt: 3.91

- Och ganska kul faktiskt! :)» (Lagom)
- Mest för att man varit oförberedd på tempot.» (Hög)
- Kände att tiden inte räckte till för att lägga ner mig ordentligt i alla kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 8%
Godkänt»14 22%
Gott»24 38%
Mycket gott»19 30%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag fick aldrig tid och fick hela tiden ta stöd av andra elever och Google, jag fick i princip aldrig tillämpa egen kunskap jag erhållit.» (Dåligt)
- för en elev som aldrig ens rört en unix dator förut var detta en ganska stor omställning på så få laborationstillfällen, specielt om man inte har någon tillgång till linux från hemmet sett.» (Dåligt)
- Dess innehåll är viktigt, men utan några som helst förkunskaper var det svårt att hänga med. Labbarna krävde väldigt mycket arbete, framförallt de två första. » (Dåligt)
- Mer LaTeX, mindre av allt annat.» (Godkänt)
- föreläsningarna är inte särskilt kul. antingen kan man det som gås igenom eller så kan man det inte och då är det för hög nivå. det vore vettigt att anpassa föreläsningarna efter "eftersläntrarna"» (Godkänt)
- men som sagt för mig väldigt svårt och krävande» (Gott)
- Mycket roligt och intressant kurs, med mycket nyttig kunskap. Klart en av de bättre under läsperioden.» (Mycket gott)
- Bra introduktion till Chalmers datorsystem» (Mycket gott)
- Kommer nog ha (och har redan haft) mycket nytta av det jag lärt mig i kursen.» (Mycket gott)
- Det jag har lärt mig har jag redan stor nytta av på skolans datorsystem, men även på min fritid då jag har en Mac.» (Mycket gott)
- Man har lärt sig väldigt mycket på en rätt begränsad tid.» (Mycket gott)
- Först var det roligt för man kände sig lite som en hacker :P Men sedan uppskattade jag bara känslan av att jag vet vad datorn håller på med och kan få den att göra vad jag vill.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christian <3!»
- Von!»
- Christian som föreläsare! Upplägget!»
- Allt, tycker personligen den borde utökas till att innehålla Matlab.»
- Jag tycker att upplägget var bra och jag kan inte se något som borde förändras, »
- Von Schultz.»
- Allt förutom det som främst ska förändras.»
- Engagemanget som föreläsaren visade. »
- Christian von Schultz.»
- Övningarna så man lär sig hur unix & LaTeX fungerar, kan vara bra att ha senare under chalmerstiden & kanske även därefter.»
- LaTeX-labben»
- Allt var ganska bra, gick inte för fort men ändå inte för långsamt fram.»
- UNIX-kunskap och LaTeX-undervisningen»
- Christian som föreläsare - mycket bra! Själva innehållet i kursen - det ligger på en lagom nivå.»
- LaTeX-undervisningen»
- Christian»
- LaTeX delen var bra, då den behövdes i Fysiken omkring oss»
- Jag tycker att allt var väldigt bra! Upplägget, tempot, innehållet etc. Bevara så mycket som möjligt, ev. lägg till mer.»
- Labrationer er bra sätt att lära sig på»
- Kursen överlag känns viktig, så dess innehåll bör bevaras. Kanske än mer fokus på LaTeX.»
- Typ allt.»
- Entusiasm i undervisningen!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler handledare eller bättre organiserat kösystem etc.»
- Tillämpad UNIX labben bör väl bli lite lättare om någonting.»
- Kan inte komma på någon stor förändring till det bättre.»
- Se kommentar på fråga 16.»
- inget»
- Labbarnas tidsåtgång. »
- mer laborationstillfällen.»
- Bättre anteckningar både på föreläsning samt på hemsidan, det är svårt att hitta olika kommandon även om man får en hint på hemsidan, speciellt när man inte arbetat med dessa system innan.»
- Vet ej»
- Redovisningssystemet bör definitivt ändras. I slutändan var det bara en tävling om vem som såg att registrering var uppe. Det är surt att redan vara klar och ändå behöva vänta över en timma för att få redovisa.»
- vet inte»
- Xfig var ett otyg att använda i praktiken. Ett mer lättjobbat program för figurskapande hade varit att föredra.»
- Internet-undervisningen (den kändes bitvis överflödig)»
- Fler godkännare och bättre struktur på labbarna. Om man inte kan få ställa frågor så borde inte vara så omgående.»
- En mindre avancerad kurslitteratur. Tänka på att alla inte har så stor datorvana, och lägga undervisningen på en lagom nivå.»
- Vet inte riktigt vad jag ska använda UNIX-delen till än så länge, så den känns onödnändig»
- Jag hade uppskattat att det visas mer praktiskt framme vid tavlan (via projektor) om hur man ssh"ar filkonverteringar och liknande»
- Vet inte»
- Någon form av introduktion för de mindre insatta i kursen. »
- Fler handledare på labbarna (och ta inte pedanter. Ja, det fanns en sådan och han var skitjobbig på ett icke-pedagogiskt sätt. Men jag fattar om ni var desperata.)»
- Mer handledare på labbtillfällerna.»

19. Övriga kommentarer

- Bästa föreläsaren!»
- Kursen har väckt ett slags intresse för datorer jag inte tidigare vilket jag är mycket nöjd över.»
- Har redan gjort en utvärdering i Datorintroduktion, men frågorna verkar vara annorlunda i den här utvärderingen. Därför valde jag att svara även på denna utvärdering.»
- För mig som aldrig varit riktigt intresserad eller hållit på med datorer på det här sättet förr så var det väldigt svårt att hänga med på föreläsningarna. Det gick ofta snabbt, användes alldeles för svåra uttryck och det hjälpte inte att många andra studenter frågade många överkurs frågor.»
- Det känns på något sätt dumt och krångligt att manövrera i en terminal när man kan göra det grafiskt.. förstår styrkan i det i vissa fall men jag har inte haft någon speciell användning utav det.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från