ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-1 Teknik, SJO615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»5 35%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 2.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»13 92%

Genomsnitt: 4.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»9 69%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.61


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.84

- Det var inte mycket extra information förutom powerpoint som framkom.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.85

- Jag hade Maskinlära för Sjöpersonal och är nöjd med den. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.35

- Bra med instuderingsfrågor och facit» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Ibland kändes det som att Patrik inte förstod frågan och då svarade på nått annat utan att ta reda på om personen som ställt frågan förstod och svarat på hens fundering.» (Ganska bra)
- Läraren hade ofta svårt att förstå/ lyssnade inte frågorna så man fick inte alltid ett svar som passade frågan.» (Ganska bra)
- Patrik gör tyvärr ofta så som de flesta högskolelärare gör och lyssnar bara på halva frågan man ställer innan han avbryter en och svarar på något helt annat, för att sedan köra på för full fart igen med föreläsningen utan att man har fått något svar.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Det är väldigt allmänt och många delar så det kan vara svårt att få någon bra uppfattning om vad man lär sig.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»8 57%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.64

- Känns bra om man har någon uppgift innan tentan med. Annars blir allt någon vecka innan tentan.» (Låg)
- Koncentrerat veckan före och under tentorna. Jobbigt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»7 50%
Gott»5 35%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag kan inte reparera en motor, jag kan namnen på många saker men jag vet inte helt vad alla gör.» (Dåligt)
- Hade kunnat jobba lite med instuderingsfrågor under kursens gång så man kunde få lite feedback på vad man kunde och på vad man skulle öva mer på och för att få reda på vad som är viktigt att kunna och mindre viktigt.» (Godkänt)
- Jag tycker det är himla dåligt att man lär sig så lite om mycket. Bara olika namn på saker, inte vad man ska ha dem till eller när de är bra m.m. Dessutom att tentan nästan bara var likadan som övningstentorna och instuderingsfrågorna. Känns som om man bara lär sig för stunden och inte fär i längden.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maskinlabben och studiebesöket på Maritiman.»
-
- Labbarna och Simulator»
- Teksimmen var himla bra, får en övergripande känsla. Även det praktiska i maskinlabben. »
- Besöket på maritiman.»
- Besöket på Maritiman och Motorlabben.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Teklabben var bra men lite av tiden kunde man lägga på mer praktiskt. För det flest fartyg och mindre båtar som FBVII riktar sig mot har inte så digitala system. Vore roligare och mer givande om man fick lufta en diesel eller byta ett filter eller impeller. »
- Mer praktiskt, gärna ett till pass i motorlabbet eller på maritiman, där man kan gå igenom mer praktiskt hur allt fungerar. »
- En mer pedagogisk undervisning.»
- Jag tyckte motorlabbet var ganska värdelöst, man vred på några ventiler startade motorn sen så satt man och väntade tills man skulle stänga av motorn.»
- Mer tid i TecSim.»
- Eltekninken kan bli mer djupgående eller i alla fall mer noggrann.»

16. Övriga kommentarer

-
- Bra med lite hands on på labbet. Bra lärare !»
- Mer än en lektion till elen, det tog ett bra tag innan jag fick ett hum om vad som hände, men nu har jag inte fått tentan ännu så jag vet inte om det gick bra eller inte.»
- Mycket bra lärare! Bra på att förklara.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från