ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk2: TMS136 Dataanalys & statistik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
47 svarande

1 2%
1 2%
1 2%
16 34%
28 59%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
47 svarande

1 2%
2 5%
10 25%
15 38%
11 28%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
47 svarande

2 4%
1 2%
2 4%
14 34%
22 53%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
47 svarande

1 2%
0 0%
5 13%
9 23%
23 60%
Vet ej»9

Genomsnitt: 4.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
47 svarande

1 2%
0 0%
4 8%
13 27%
29 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
47 svarande

1 2%
0 0%
0 0%
9 19%
37 78%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Allt»
- Uppskattar verkligen Erik som föreläsare! VLE är riktigt bra.»
- Facebookgruppen som Erik startade tyckte jag var jättebra. »
- VLE och facebook-gruppen där läraren kunde svara på frågor.»
- Bra föreläsningar.»
- VLE är ett bra sätt att träna på det som gås igenom på föreläsningarna.»
- Facebooksidan! Har aldrig varit med om så bra och nära kontakt till föreläsaren innan! Erik var snabb med att svara och allting fungerade mycket bra!»
- Lorenzen!»
- Föreläsningarna var väldigt givande.»
- Allting»
- Facebookgruppen»
- Facebooksidan, den fungerade riktigt bra!»
- Upplägget i allmänhet. Väldigt bra. Duktig på att svara på frågor »
- Bra föreläsningar. Väldigt bra initiativ att använda sig av sociala medier (Facebook). Snabb och bra respons på frågor.»
- Mr Lorentzen»
- Eriks verklighetsförankring. Statistik är verkligen ett ämne som har potential att bli tråkigt, men Erik har motarbetat detta genom exempel på vardagliga situationer, vilket gör att det känns relevant och intressant.»
- VLE, det var ett annorlunda sätt att lära sig på.»
- Jag tycker Erik gjort ett fantastiskt bra jobb med föreläsningarna. Han har visat ett stort engagemang och verkligen hjälpt oss alla, inte bara under schemalagd tid utan även i Facebook-gruppen som varit ett bra forum för att ställa frågor och leta svar på redan ställda frågor. Under kursens gång har han flertalet gånger gett många intressanta exempel, t ex om Lunds universitet. ,)»
- Att jobb VLE var jätte bra! Jagjobvade bara idet och med anteckningarna och lyckades få jätte varpå tentan. »
- Föreläsningarna ! Erik är grymt duktig på att lära ut "skumma" saker (läs: statistik)»
- Erik! Mycket beröm för snabba svar på Facebook-gruppen. Och VLE är väldigt smidigt att använda som läromedel. »
- Eriks föreläsningar var intressanta och mycket givande. Upplägget med VLE-övningar var även det mycket bra. Flexibelt, utmanande och roligt.»
- Läraren,jätte bra ! Även VLE som gjorde att man höll upp tempot»
- Läraren, han var soft»
- VLE var ett väldigt bra sätt att tillämpa sina kunskaper på. Tyckte också att projektet på slutet var väldigt roligt och det är kul när man får använda kunskaperna på riktigt. Väldigt nöjd med att projektet låg efter tentan, hade blivit väldigt stressigt att hinna med det innan plus att man hade alla kunskaper som behövdes när man väl gjorde det.»
- Facebookgruppen! Jättebra påhitt som funkade väldigt bra! Underlättade om man fastnade på någon fråga att bara kunna gå in där och kolla om någon annan fastnat på samma fråga innan. Bra sätt att snabbt nå ut med information till studenterna. Föreläsarens lilla "frågestund" i början på föreläsningarna tyckte jag var särskilt bra. Hans sätt att ställa frågor och fråga vem som helst i föreläsningssalen fick i alla fall mig att lyssna. Att han dessutom gjorde det på ett roligt sätt gjorde det hela ännu bättre. »
- Jag tycker att läraren är bra och bör därför behållas. Jag tycker även att VLE var bra.»
- Önongstillfällena samt facebookgruppen»
- Lätta sättet att kunna ställa frågor, på fb och övn tillfällen»
- Vle var bra för man tog sig verkligen tid till att göra dem.»
- Att vi hade en Facebook-grupp där man kunde ställa frågor och även se svar på frågor som andra ställt. VLE var också riktigt bra! »
- Erik var jättebra! Vle var också väldigt bra.»
- VLE är ett riktigt bra sätt att lära sig på, men bäst av allt var Facebookgruppen med alla i kursen. Det är en av de bästa sätten jag har sett en lärare ge alla möjlighet att få hjälp och även kunna hjälpa varandra.»
- vle erik »
- Jag tycker att avsnittet om hypotestest är en viktig del och relevant för utbildningen, därför så tycker jag att främst det bör behållas. »
- Innehållet i stort»
- Föreläsaren, VLE och Facebookgruppen.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Möjligen en dugga på kombinatorik»
- Kanske utveckla lösningarna i VLE något.»
- Eventuellt dugga.»
- FLER ÖVNINGSLEDARE.»
- Tycker att planeringen kanske skulle kunna göras om en aning. I början av kursen var det väldigt mycket repetition av det som gåtts igenom tidigare, vilket gjorde att det blev mindre tid för repetition mot slutet. »
- nej»
- Ja en extra hjälplärare till VLE eftersom Erik inte hann hjälpa alla. »
- Fler handledare vid övningstillfällen. Fler övningstillfällen. Mer tid innan tentan - vi gick igenom nytt 4 dagar innan tentamen. En del föreläsningar kändes stressade.»
- Jag hade mycket hjälp av olika källor som förklarar samma problem på olika sätt med flera exempel. Dessa källor var ofta pdf:er på nätet som innehåller sammanfattningar över grunder och dyl, fast det kan ta ett tag in i kursen innan man hittar de med bra kvalité. Det vore underlättande om det fanns ett länkregister med tips på olika bra länkar rörande statistik.»
- Nej»
- Extra handledare!! Det var nästintill omöjligt att få hjälp eftersom det bara var en handledare vilket gjorde att folk inte deltog. Och trots det så var vi ändå för många kvar för att Erik skulle hinna hjälpa alla.»
- Nej»
- Lite tydligare distinktioner mellan olika avsnitt i föreläsningen.»
- Inte vad jag kan tänka mig. »
- En repetitionsföreläsning innan tentan.»
- Jag tycker det hade varit bra att haft några dagar till mellan genomgången av det sista kursmaterialet och tentan.»
- Eventuellt saknade jag en kort kort introduktion till vad statistik och dataanalys är. Jag hade tyckt det var bra att få en snabb presentation i att det finna massa olika fördelningar och att vi skall lär oss blablablabla.»
- Mer "utspridda" föreläsningar hade gett större möjlighet att smälta allt nytt. En 4h föreläsning blir vääääldigt långt..»
-
- Fler handlerare till övningarna»
- Blev lite tajt mellan tentan och sista föreläsningen. Mer tid för repetition hade varit gött.»
- Nej det gjorde jag inte.»
- Att ha en (eller flera) duggor skulle kunna medföra att studenterna ligger bättre i fas hela kursen. Jag hade tyckt att det vore bra om vi hade en dugga.»
- Fler handledare vid övningstillfällena»
- Fler övningsledare »
- Nej»
- Det behövs duggor, dels för att ge eleverna incitament att hålla sig i fas (fungerar bra på andra ingenjörskurser), dels också för att ge extrapoäng på tentan så att man inte känner onödigt mycket stress trots att man visat att man kan saker. Inget snack om att "det är inte skolans ansvar att eleverna pluggar", det är erat ansvar att utbilda eleverna på ett lärande och utvecklande sätt.»
- rekomenderade uppg i boken»
- Nej. »
- Saknade verklighetsbaserade exempel som speglar utbildningen. Det blev väldigt teoretiskt.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Praktikfallet känns lite irrelevant då inlämning är efter tentan..»
- Projektet som ligger efter periodens slut. Värdelöst sätt att lägga upp det på, då eleverna är inne i nya kurser.»
- Projektet kändes lite överflödigt, då det är så pass litet och enbart ger betyget godkänt.»
- kanske lite mindre repetition i mitten/början av kursen så att mer fokus kan läggas på hypotestest i slutet. Blev lite snappt med tid»
- Projektarbetet kändes inte som om det gav speciellt mycket. Blev mer något som man slängde ihop efter man var klar med tentan»
- Nej»
- Grupparbetet var väldigt orelaterat till kursen. Bra element, men lägg den i förra fysikkursen. Handlar det om termodynamik som görs i början kan man utan problem ha det då.»
- Nej!»
- Projektarbetet innehåller stoff från hela kursen, vilket innebär att det måste slutföras i tentaveckan, eller efter att läsperioden är slut. I detta fall var det det senare. Det stjäl tid från de nypåbörjade kurserna i nästa läsperiod. Mitt förslag är att man gör projektarbetet på ett sådant sätt att det kan utföras tidigare i kursen istället.»
- Nej, allt kändes relevant.»
- Nej.»
- Nej det tycker jag faktiskt inte»
- Grupparbetet, gav inte så mycket. Ligger efter tentan, svårt att klämma in det innan men även segt att ha det efter. »
- Jag tycker att projektarbetet i dess nuvarande utformning bör slopas till förmån för ett lite större projekt som betygssätts och utgör en del av studentens slutbetyg i kursen. Anledningen till att jag vill se att ökad vikt läggs vid projektet är att det annars lätt blir halvdant gjort, vilket är synd då det kan vara mycket lärorikt för studenterna.»
- Fait till VLE sakande jag en del »
- Nej det tycker jag inte.»
- Inget jag kan komma på. »
- Projektet. Efter att man har skrivit tentan så är man så pass bra på att göra uträkningar och då ger arbetet än ingenting. »
- Projektet känns lite intryckt i slutet. Antingen en större del eller ta bort»
- Det borde förklaras att kurslitteraturen som bäst är ett komplement till kursen. Jag (och många andra) lärde mig det mesta genom kursanteckningar, föreläsningar, VLE och ett gratiskompendium som vi använde när vi behövde definitioner och förklaringar. Jag och många fick höga betyg trots att vi inte öppnade boken en enda gång.»
- projektet i slutet efter tentan»
- Det har jag ingen uppfattning om. »
- Nej»
- Projektarbetet känndes lite krystat och inte helt nödvändigt, synd att man måste förstå såpass mycket statistik för att göra det, för egentligen är det ganska lärorikt men tillför inte så mycket när det kommer så sent.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Otroligt kasst att det bara fanns en enda övningsledare (Erik). Speciellt när vi satt i två olika datasalar. Det hade behövts minst en övningsledare till. Man fick vänta oerhört länge på hjälp om man ens fick det. Flera gånger ska Erik att han skulle komma, men kom aldrig. En annan dålig grej var att det var fyra timmar fullproppade med ny info fyra dagar innan tentan. Det hade varit bättre med lite mindre repetition i början, så Erik kunnat repetera hela sista veckan, speciellt nu när tentan låg redan första lördagen. »
- Erik är en bra föreläsare som gör ämnet intressant och får en att vilja lära mer. Heltäckande kurs och lagom mängd stoff.»
- Tacksam för VLE»
- Jag tycker att det är lite naivt att lägga upp svaren till tentan på Facebook innan tentan är slut. Tyvärr finns det personer som har mobilen i fickan och det är i dagsläget inte svårt att via smartphones kolla svaren. »
- Överlag en mycket bra kurs!»
- Det vore bra om sista föreläsningen innan tentamen inte innehöll något nytt. »
- Jag skulle vilja ta tillfället i akt och säga att Erik är väldigt bra! Han är engagerad och får en rolig touch på kursen ( vilket gör det roligare att lära sig och han bjuder på sig själv vilket leder till en bra kommunikation mellan oss i klassen och honom). Han gör verkligen ett jätte bra jobb!! Vidare så var Facebook sidan mycket bra!»
- Eriks lättsamma stil på föreläsningarna gör att man slappnar av och lär sig grymt mycket ! Mycket pedagogisk !»
- Under tentan kom läraren in och meddelade att svaren till tentan låg uppe på kurshemsidan, detta då det var en timme kvar av skrivtiden. Även om reglerna för mobiltelefoner säger att de ska ligga i väskan tror jag inte alla följer detta (då jag exempelvis aldrig varit med om en kontroll) vilket då blir en lätt väg till fusk. En mycket enkel åtgärd till detta är att läraren helt enkelt inte lägger upp facit förrän tentan är över, och speciellt inte går in i klassrummen och berättar för eleverna att facit finns tillgängligt. »
- En stor eloge till Erik för hans intressanta föreläsningar som gjorde kursen till den bästa jag hittills läst på Chalmers!»
- Han borde inte lägga upp facit innan tentan är slut!»
- Föreläsaren är rolig och lär ut sitt ämne på ett väldigt bra sätt! »
- Att föreläsaren använda aktuella exempel från dagstidningar osv gjorde kursen riktigt intressant. Sen kan jag tycka att det efterföljande projektet blev lite ihopslängt men det är nog svårt att få till bättre efter tenta kanske. »
- Jag tycker att föreläsaren var väldigt bra och tydlig med vad vi skulle uppnå för mål i kursen. »

Att få hjälp och svar på frågor
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 42%
Lärorikt»19 42%
Mindre lärorikt»7 15%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.73

Föreläsningar
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»24 52%
Lärorikt»19 41%
Mindre lärorikt»3 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.54

Övningar
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 66%
Lärorikt»10 23%
Mindre lärorikt»4 9%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.42

Projektarbete
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 9%
Lärorikt»7 16%
Mindre lärorikt»31 73%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.64

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»37

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 77%
Lärorikt»2 22%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»34

Genomsnitt: 1.22

Studiebesök
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 10%
Lärorikt»5 10%
Mindre lärorikt»36 78%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.67

Självverksamhet
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 73%
Lärorikt»10 23%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.28

Tentamen
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»20 44%
Lärorikt»16 35%
Mindre lärorikt»9 20%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.75

Tillfällen för kritik (feedback)
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 15%
Lärorikt»10 52%
Mindre lärorikt»6 31%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 2.15

Matlab
43 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 28%
Lärorikt»2 28%
Mindre lärorikt»3 42%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2.14

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.38


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.38
Beräknat jämförelseindex: 0.84

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från