ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk2: TIF220 Fysik för ingenjörer 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
43 svarande

0 0%
7 16%
21 48%
13 30%
2 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
43 svarande

1 2%
4 10%
15 40%
9 24%
8 21%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
43 svarande

2 5%
8 21%
13 34%
12 31%
3 7%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
43 svarande

0 0%
5 14%
14 41%
11 32%
4 11%
Vet ej»9

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
43 svarande

4 9%
10 23%
16 37%
8 18%
5 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
43 svarande

0 0%
3 6%
8 18%
22 51%
10 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Jag gillar Åke som föreläsare, han är duktig på att anpassa nivån efter hur lätt vi i klassen har för olika moment. »
- Räkneuppgifterna»
- Upplägget.»
- Duggorna som är bra, både i storlek, hur många poäng man får på tentan och vad man ska kunna till dem.»
- EM»
- Ellära och magnetism, (vågor).»
- Åkes pedagogik och glada humör. Kreativa visualiseringar. Stämningen i klassrummet, att det är okej att svara fel.»
- Magnetism»
- duggorna»
- Räkneövningar»
- Övningarna. Det är viktigt att ha möjlighet att ställa frågor.»
- Upplägget med föreläsningar och egentid.»
- Elektromagnetismen och vägläran. »
- Vågläran, både optisk och mekanisk»
- Tycker att duggorna är väldigt bra, eftersom de tvingar en att ligga hyfsat i fas under läsperiodens gång. Uppgifterna på dessa var också väldigt bra. Skulle gärna ha haft en dugga på sista delen med kvantfysiken, alternativt att den andra duggan skrivs senare och även då även innehåller detta.»
- Duggorna»
- Duggorna»
- Duggorna»
- duggor att vi får vara delaktiga när åke planerar hur och när han ska ha föreläsningar»
- Det jag tycker fungerade bäst var duggorna, de skapar motivation att lära sig redan tidigt i kursen. Bra med räknehänvisning kunde dock varit fler uppgifter på det enklare nivå för att man först ska förstå grunderna.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Bättre planering av vad som ska göras varje vecka och vad som kommer gås igenom på föreläsningarna. »
- Labb, kan alltid vara kul med praktiska fall av saker»
- Nej det gjorde jag inte.»
- Jag vill få en tydligare bild av vilka uppgifter kursen innehåller. Det finns redan en sammanfattning av vad man ska lära sig i kursmålen, men något som sammanfattar basuppgifter (med tydliga algoritmer för att lösa problemen) på ett tydligt sätt som man kan utgå ifrån. Mer labbar för praktiskt lärande!»
- Nej»
- Det hade varit lärorikt att han någon laboration för att tillämpa sina teoretiska kunskaper.»
- Enhetlighet.»
- Inte riktigt»
-
- Jag saknade ertt ordentligt miljömoment. Som det var nu blev det inget vettigt alls med detta. Fokus på projektet borde vara på miljöbiten.»
- Engagerade övningshandledare. Som det var nu var de inte inbjudande och sade sig "Ha jobbat in rasten" och gått tidigare från övningstimmen då det fortfarande behövdes hjälp. »
- Mer struktur i föreläsningarna»
- nej»
- Tydligare beskrivning av hur projektet skulle utföras, om projektet nu nödvändigtvis måste vara med. »
- Min minnesbild av Åke från den förra fysikkursen var positiv men under den här kursen blev jag tyvärr besviken. Ofta kände jag att engagemang saknades och frågor under föreläsningar besvarades med ironiska kommentarer vilka jag som student upplevde sänkte mitt självförtroende och intresse för kursen. »
- Kunde hoppat kvantfysiken, den sög. Och istället kunde vi ha haft mer våglära.»
- Nej det kan jag inte säga att jag gjorde. Kändes som det var högt tempo så fler delområden behövs inte. Sedan är det svårt att veta vilka områden som är viktigast när man har begränsade kunskaper i ämnet, men det som behandlades kändes i alla fall som det viktigaste inom elektromagnetism och vågfysik.»
- Nedskrivna förklaringar på tavlan till vad som ritas på tavlan.»
- Någon lab mer utförliga veckoplaneringar , det hade varit Bea om Åke lagt lite mer tid att hitta lämpliga övningsuppsgifter»
- Tydligare hänvisning till uppg»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Miljömomentet. Ingen tar det på allvar, det tillför inget till utbildningen eller miljömedvetenhet och skapar snarare ett agg mot miljötänk. Gör som andra program och ha en riktig kurs i hållbar utveckling istället, det är bara löjligt att slänga in intetsägande extramoment som stör den ordinarie utbildningen. »
- Miljöarbetet. »
- Kvantfysik delen, den kändes som vi hafsade igenom "bara för att" Kanske borde lagt mer fokus på de andra momenten då och gått djupare där!»
- Nej, det känns som att det passar vår linje bra.»
- Grupparbetet, var inte relevant för kursen. Skulle gett mer om vi hade läst det samtidigt som vi läste termodynamiken.»
- Kvantfysik då detta känns orelevant för oss»
- Kvantfysiken kändes inte helt sammankopplad med resten av kursen. Kändes som man bara lärde sig använda några modeller och inte så mycket mer.»
- Sannolikhetstätheter och tillhörande vågfunktioner. Dessa hade vi endast en kort genomgång på utan att förstå vad de egentligen betyder. Alla lärde sig de bara utantill, utan att förstå vad som egentligen beräknades.»
- Kvantfysik, då vi bara han beröra detta väldigt ytligt och det är ett helt eget avsnitt kändes detta överflödigt och något som bidrog till att det blev rörigt. Hade varit bättre att fokusera på de andra delarna och i så fall gå lite djupare in på någon av dessa.»
- Tycker det kan vara lite dumt att facit till tentan las upp innan tentan var färdigskriven (eller Åke sa det i alla fall) skapar lite dålig stämning då man börjar fundera på möjligheten att någon har fuskat efteråt.»
- Projektarbetet, som kretsar kring termodynamik (vilket var ämnet för förra kursen), hör hemma i förra kursen. Vad den gjorde med nu har jag ärligt talat ingen aning om. Mycket glöms bort under sommarlovet, och att stressplugga in termon igen medför att det försvinner tid från att studera det egentliga aktuella innehållet i kursen.»
- nej»
- schrödinger»
- Projektet som det var nu var inte alls bra. Det borde vara ett större miljöfokus på detta.»
- Projektarbete, de handlade inte om det vi läser i den här kursen»
- Projektet. Det känns inte som det tillför något.»
- Grupparbetet, orelevant för kursen. Om ett arbete skall göras skall det göras inom ett "nytt" område. Då nivån skulle ligga så att det förutsatte att man kunde termodynamiken blev det konstigt, man skriver ett arbete om tex kylskåp och man kan termodynamiken, vet man ju redan hur det fungerar. omöjligt att skriva ett relevant arbete då.»
- Kvantmekaniken kändes inklämd och inte relevant för kursen, då vi knappt rörde vid det men trots det hyffsat stor tyngd på tentan. »
- Miljömomentet uppfattades bara som ett onödigt och störande moment, som jag är osäker på om läraren änns tittade på. Kvalitén på vårat arbete var på högstadie nivå och blev ändå godkännt. Detta tycker jag sänker intrycket av hela utbildningen och av Chalmers. Ser hellre att man har en hel seriös kurs i miljö istället för en massa mindre delarbeten som ingen lär sig något på. »
- Elektromagnetismen, den sög»
- Rapporten kändes påtvingad bara för att ett miljömoment skulle vara med i kursen. Beskrivningen till arbetet var inte särskilt detaljerad, vilket fick uppgiften att framstå som mindre viktig. Eftersom betygsskalan endast var U/G, blir resultatet tyvärr att ingen anstränger sig mer än nödvändigt. Att skriva en halvdan rapport som ändå gav godkänt gav mig inte särskilt mycket. Skulle hellre se att vi hade en hel kurs om miljö, istället för att försöka slänga in miljömoment i olika kurser. Då skulle man kunna bygga en stabil grund istället för att bara skrapa på ytan utan att få någon direkt förståelse.»
- Projektet. Det kändes inte relevant och hörde inte ihop med kursen alls. »
- Ändra upplägget med lottade redovisningar»
- kvantfysikdelen, eller lägga MER vikt vid den så man förstår lite bättre»
- Miljömomentet blev, som vanligt, påhängt på kursen. Varken elever eller läraren är speciellt entusiastiska. Delen med kvantfysik bör tas bort eller ägnas mer tid åt, nu blev det väldigt kort och kändes onödigt.»
- Miljöarbetet känns krystat och i princip meningslöst, bättre vore att ta bort miljödelen ur alla kurser och ha en egen kurs i det.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Lärde mig mest med boken+khan academy som komplement. »
- Dumt upplägg med en person som redovisade hela miljörapporten. I teorin gör det att alla är förberedda, men det kan likväl göra att ingen är förberedd. »
- varför var projektet baserat på den tidigare kursen??!»
- Jag tycker att det är naivt att lägga upp svaren på Facebook innan tentan är klar. Tyvärr finns det personer som har mobilen i fickan och kan lätt kolla facit om dom vill. Dessutom känns den här kursen mer som en utfyllnad för att vi ska få kalla oss ingenjörer än att den är relevant för vår utbildningen, kursen känns väldigt bred. »
- Åke är en i mitt tycke en riktigt duktig föreläsare, och en utomordentlig pedagog ! väldigt mån om att alla ska hänga med, dock kan detta nästan gå till överdrift och föreläsningarna "fastnar", man lär sig ändå när man börjar räkna. »
- Under tentan kom läraren in och meddelade att svaren till tentan låg uppe på kurshemsidan, detta då det var en timme kvar av skrivtiden. Även om reglerna för mobiltelefoner säger att de ska ligga i väskan tror jag inte alla följer detta (då jag exempelvis aldrig varit med om en kontroll) vilket då blir en lätt väg till fusk. En mycket enkel åtgärd till detta är att läraren helt enkelt inte lägger upp facit förrän tentan är över, och speciellt inte går in i klassrummen och berättar för eleverna att facit finns tillgängligt. »
-
-
- Känns som man inte får grepp på vad man ska kunna när man går på föreläsningarna. Borde ha mer exempel men uppställda problem så man vet hur man behandlar andra uppgifter som grundas på liknande sätt!»

Att få hjälp och svar på frågor
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 20%
Lärorikt»23 58%
Mindre lärorikt»8 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 19%
Lärorikt»23 56%
Mindre lärorikt»10 24%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.04

Övningar
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 17%
Lärorikt»15 38%
Mindre lärorikt»17 43%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.25

Projektarbete
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 19%
Mindre lärorikt»29 80%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.8

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
39 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 33%
Mindre lärorikt»2 66%
Ingick inte i kursen»36

Genomsnitt: 2.66

Laborationer
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 0

Studiebesök
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 41%
Lärorikt»22 53%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.63

Självverksamhet
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»30 75%
Lärorikt»9 22%
Mindre lärorikt»1 2%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.27

Tentamen
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»12 29%
Lärorikt»15 36%
Mindre lärorikt»14 34%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.04

Tillfällen för kritik (feedback)
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»8 53%
Mindre lärorikt»7 46%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 2.46

Matlab
40 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från