ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk1: MVE011 Inledande matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
66 svarande

0 0%
0 0%
5 7%
34 51%
27 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
66 svarande

0 0%
6 9%
16 25%
23 36%
18 28%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
66 svarande

1 1%
3 5%
10 16%
24 40%
21 35%
Vet ej»7

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
66 svarande

0 0%
1 1%
7 12%
26 45%
23 40%
Vet ej»9

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
66 svarande

0 0%
0 0%
8 12%
18 27%
40 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
66 svarande

0 0%
0 0%
4 6%
17 25%
45 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- De bra exemplen på tavlan.»
- Övningarna och Johan Berglind»
- Antalet föreläsningar»
- Matlab tycker jag är ett bra och roligt inslag i kursen»
- Den utförliga kurshemsidan med rekommenderade övningsuppgifter.»
- Många exempel på tavlan så att man förstår hur teorin ska användas»
- datorduggor var mycket bra och omfattande. det var där man lärde sig.»
- Tydliga genomgångar och exempeluppgifter.»
- Läraren, upplägget, strukturen»
- Duggorna i MapleTA. Den väl uppdaterade hemsidan.»
- En repetition av sommarmatten.»
- Föreläsningarna var jätte bra med bra exempel och förklaringar. Sen tycker jag att duggorna man gjorde i maple var riktigt bra, visst tog de tid att göra och det borde finnas något bättre sätt så att man inte sitter flera timmar med en uppgift som bara är inskriven fel men annars var de väldigt bra då man verkligen var tvungen att lära sig allt.»
- Övningarna med hjälplärare bör vara kvar, det är bra att få indviduell hjälp. »
- att det var regelbunda duggor, så att man fick en morot att plugga till hela tiden.»
- Att man har hela tentaveckan på sig för att plugga. Att det finns många gamla tentor att öva på. Att det fanns räknestugor inför tentan och att vi gick igenom gamla tentor på tavlan.»
- Johan Berglinds genomgångar på tavlan var mycket bra. »
- Övningstillfällena»
- Johan Berglind som föreläsare»
- Övningarna, "genomgång" av äldre prov så man vet var ribban ligger.»
- Johan som lärare»
- formen för tentorna»
- Duggor med tillhörande hjälpvideos var ett väldigt bra sätt att lära sig räkna ut uppgifter.»
- Tycker att det mesta i kursen kändes relevant. »
- Det är nog svårt att peka ut specifika delar i kursen som borde behållas. Kursen berör så många olika områden som alla känns relevanta. »
- Föreläsningarna, övningarna och online-duggorna.»
- Det fungerade alltid jättebra med övningarna! Dock är det mycket frågor, så mer övningsledare behövs för att få optimalt ut av de timmarna.»
- Mattehjälpen utanför föreläsningarna.»
- Läraren»
- Övningstillfällen då man kan få personlig hjälp samt att man fick en lista på lämpliga uppgifter att göra för varje avsnitt.»
- Föreläsare Johan Berglund»
- Salsdugga, går ej att fuska och godtar rätt svar på "fel" form...»
- De mycket givande föreläsningnarna. »
- Duggorna var bra, då fick man anledning att plugga mer kontinuerligt under kursens gång. Behåll dessa! Även de hjälpfilmerna som fanns som "livbojar" vid duggorna var klockrena.»
- Kurvkonstruktion!»
- Onlineduggorna var väldigt bra då man tvingades att vara i fas genom hela kursen. »
- Genomgång av typiska tentamenfrågor»
- Johan Berglind som föreläsare. Det var lätt att följa hans föreläsningar.»
- Johan Berglind. Strukturerad och pedagogisk lärare.»
- MapleTA mycket bra.»
- Övningstillfällen»
- övningstillfällena, johan är en mkt bra lärare!»
- Johan Berglind»
- Övningstillfällena var mycket viktiga, dock hade fler lärare behövts, då många fick vänta länge på hjälp.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Seminarier.»
- Jag tycker övningstillfällena kräver fler hjälpledare. Kanske lite mer utförligt om paraboler och hyperbolfunktioner, det är nytt och intressant.»
- Bättre mat-lab undervisning»
- Tillräckligt med labhandledare»
- Fler övningsledare vid matlab-tillfällena»
- räkneexempel på tavlan i mindre grupp»
- Mer hjälp tex i form av genomgångar på matlab momentet»
- FLER LÄRARE TILL MATLAB!!»
- Genomgångar på MatLab»
- Instruktioner i MatLab. Dessa var obefintliga. Är inte optimalt att lära sig något i stort sett helt på egen hand.»
- Under kursen skulle vi även göra några laborationer i matlab. Där saknades undervisning! Vi kastades in i datasalen med några uppgifter men hade ingen aning om vad vi skulle göra. Tror alla hade tjänat mer på om vi skulle fått någon form av genomgång i samband med varje laboration. Förslagsvis 30 min i början av lab-passet. Nu fick man sitta och gissa sig fram och det blev många frågor till övningslärarna. Vid många tillfällen satt man bara och väntade på hjälp. Även någon form av information om hur du kan få matlab till din egen datorn hade varit bra.»
- Fler övningsledare i både matlab och matteövningarna. Samt genomgång i matlab, om man inte in någon matlab kunde man omöjligt läsa till sig informationen heller ur övningarna och när man sen fick hjälp kände man sig tvingad att förstå fort, trots att man kanske inte gjorde det, för att det var jätte många i kö hela tiden som egentligen kanske undrade över samma saker.»
- Vid matteövningarna bör det finnas fler lärare då det tar extremt lång tid att få hjälp vilket ibland gör det onödigt att ens gå dit. Man borde även då man gör matlab ha någon sorts genomgång innan man ska göra sjäva labben. Nu kastas man istället in i något som man inte har någon aning om hur man ska göra och det gör att många bara kopierar någon annas svar. Man lär sig alltså inte matlab, man borde ändra inlärningsmetoden med föreläsning/genomgång innan. Även där kan fler hjälplärare vara nödvändigt då det ibland kan ta väldigt lång tid att få hjälp.»
- väldigt få lärare vid räkneövningar i jämförelse med hur många som konstant vill ha hjälp.»
- För få handledare i Matlab!! Introföreläsning + någon form av utbildning i Matlab. Materialet var ytterst bristfälligt. Har inte lärt mig särskilt mycket då det varit för svårt för att lista ut/kunnat göra själv.»
- Bättre räknestugor. Det var trångt och högljutt i övningssalarna och det var svårt att få hjälp. »
- Genomgångar av grundläggande MATLAB-språk! Fler MATLAB-lärare (kanske inte behövs om ovanstående införs)»
- Genomgångar/Föreläsningar i matlab. Nu förväntas mman kunna allting själv och för de som aldrig programmerat eller liknandeär det omöjligt. Hade alla varit så duktiga att de kunde matla utan genomgångar hade det väl varit bättre att skita i det men nu är det inte så. Helt omöjligt att hänga med och att ha 4 lärare som alla ska besvara samma fråga 120 gånger känns mindre effektivt än att bara ha en föreläsning eller liknande. Uppläggetärhelt idiotiskt i dagsläget. Har under den första läsperioden inte lärt mig någonting om matlab,snarare hur man kopierar och klistrar in koder. Dessutom vill inte lärarna hjälpa till och förklara utan säger åt en att "ta en ordentlig funderare" när man inte gjort annat än funderat i en timme. Vad jag har förstått har andra program genomgångar på matlab,varför har inte vi det? »
- För oss som aldrig har jobbat med Matlab tidigare hade det varit bra med lite genomgångar innan varje Matlab-tillfälle, så att man fick lite mer förståelse. Nu fick man gissa sig fram lite och det blev nog mycket "bara skriva av" så att det skulle bli rätt. Om inte detta är möjligt så behövs det fler handledare under Matlaben, så att alla hinner få hjälp. »
- Nej»
- Kanske en extra handledare vid övningarna.»
- Tyvärr är inte kursen så sammanhängande. Vi berörde många olika moment vilket kunde bli lite förvirrande. »
- skulle kunna vara fler frågor på tentan men man ska inte svara på alla. kanske svara på 7 av 9»
- Jag saknade genomgångar på matlab. Det är otroligt svårt att förstå matlab helt själv när man aldrig har arbetat med det förut.»
- Instruktioner för att programmera i matlab. Som det är nu sitter man mest och gissar sig fram tills man får hjälp.»
- Nej.»
- Fler övningsledare och mer hjälp och förklaringar vid matlab-tillfällena. »
- Gemensam genomgång av Matlab-uppgifter.»
- Fler hjälplärare under matlaben.»
- Matlab: vi hade kunnat få minst en inledande genomgång på några huvudsakliga moment för varje datorlaboration.»
- En till salsdugga, visar dina kunskaper mycket bättre än nätduggorna»
- Jag saknade inget särskilt i kursen.»
- Hjälpfilmerna som fanns som livbojar vid duggorna borde finnas separata på någon sida, så att man under tentapluggandet kan gå in och söka på det man inte förstår, så ser man en demo-video på det.På Matlab tillfällena saknade jag en genomgång innan varje uppgift. En genomgång hade gjort att man förstod allt bättre, samt skulle tycka det var mer kul.»
- Nej»
- Nej. »
- Utbildning i Matlab. Det var katastrofalt dåligt genomfört för en väl ansedd teknisk högskola som Chalmers. Vi kastades rakt in i ett program man inte kände till utan att få någon ledning annat än några pdf-filer. Inför regelrätt undervisning på tavla, då "typuppgifter" gås igenom och förklaras.»
- Genomgångar i Matlab. Nu känns det mest som om vi hittade lösningar för att klara laborationerna och inte egentligen lärde oss någonting. Det hade varit bra om genomgångar på laborationerna gjordes så att man vet vilka funktion det man programmerar in faktiskt syftar på.»
- Kanske ett demostrationsräknepass- så som i envariabelmatten. Det är givande för svåra uppgifter - och typuppgifter.»
- mkt strul med duggorna på datorn, men det är ett bra system ändå! »
- Nej»
- Matlab-övningsledare! Fanns knappt möjlighet till hjälp under laborationerna!»
- Se ovanstående. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

-
- Nej»
- Matlab kan tas bort helt ur mattekurserna. bättre att ha en separat kurs om 4.5hp»
- Vissa bevis»
- Nej, inget jag kan komma på just nu.»
- Det är en väldigt bred kurs att börja sin utbildning med. Kanske att kursen skulle uppdelas i två delar. Det är en otroligt bred kurs....»
- Matlab? Vet ej vad jag ska ha det till. För omfattande duggor online som var mycket tidskrävande.»
- Duggorna på nätet.»
- »
- Matlab-tillfällena måste förbättras. Det fanns för få handledare och ingen genomgång alls. Man satt bara själv och harvade med koder som man inte förstod något alls av. Fler lärare och genomgångar behövs.»
- Matlab? Eller i alla fall förklara innan varför vi gör det.»
- Kanske lägga lite mer fokus på senare delar av kursen som faktiskt verkar vara de viktigaste delarna av kursen och det som det är mest av på tentan.»
- Möjligtvis delen med matriser. »
- Användandet av de digitala duggorna var positivt ur inlärningssyfte, men pga av MapleTAs svårigheter att tolka svar blev frustration och stress ofta förekommande. »
- Om matlaben fortsätter vara utformad som idag, då en stor del av klassen varken förstår eller får hjälp utan istället får kopiera koderna av andra, så tycker jag den inte tillför något till kursen. »
- Jag kan för mitt liv inte förstå vad meningen med matlaben är. Man sitter 2 timmar, hinner i bästa fall få hjälp 1 gång under dessa 2 timmar. Sedan kopierar man någon som e klar, väntar 1 timme för att sedan redovisa. Förstår inte riktig meningen med det. Den tiden kunde man lagt på något vettigt. Tror att 98% av alla i klassen tycker såhär och likaså äldrekursare. Om man över huvudtaget ska ha kvar kursen så se till att det finns fler hjälplärare. I nuläget är det bara katastrof.»
- nej.»
- Matlab och internetduggorna»
- Nätduggorna, fruktansvärt tidskrävande och meningslösa då alla fuskar. Extremt dåligt att Maple bara accepterar ett speciellt sätt att skriva talet på»
- Matlab-övningarna höll låg nivå och eleverna fick varken förklarat för sig varför vi gjorde detta eller någon vidare hjälp med uppgifterna. Om ingen förändring görs här ser jag detta moment som högst onödigt. »
- Så som Matlab-passen är upplagda nu så tycker jag de lika gärna kan tas bort.»
- Nej»
- Nej. »
- Matlab i sitt nuvarande skick»
- Matlab om inte någon annan form för att lära sig det tillämpas. Anser inte att nuvarande system fungerar.»
- Ingen som jag kan komma att tänka på spontant.»
- Matlab. I alla fall i den form det är nu, utan undervisning. Är i princip en kurs i "copy paste". »
- inget»
- Matlab måste förbättras. Någon form av genomgång måste ges när man inte ens vet vad det är innan man ska böja. »
- Nej.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Johan Berglund, = bra lärare»
- Tyckte att online duggorna var mycket lärorika.»
- Matlab bör omstruktureras så att eleverna faktiskt kan få ut någonting av lektionerna. Genomgångar i början av lektionerna hade uppskattats starkt.»
- Se kommentar om matlab ovan. Det var oftast för många som ville ha hjälp och för få övningsledare vid både matlab och räknelektionerna. »
- Det enda som inte var bra egentligen var matlab. Instruktionerna var bristfälliga och inte tillräckligt omfattande för oss som inte kan programmera sen innan. Dessutom var det för få handledare. Det verkade som att handledarna inte ansåg att de var där för att hjälpa oss (så att vi kunde lära oss) utan enbart för examination. För att bli godkända var vi tvungna att få hjälp av en elev från ett annat program. Så ska det inte behöva vara.»
- Matlab lärde jag mig absolut ingenting av»
- Eftersom vi i princip inte har fått någon hjälp med matlab har det slutat med att man gissat sig fram till rätt lösningar utan att riktigt förstå vad man gör. Detta är inte lärorikt överhuvudtaget.»
- Johan Berglind gör ett underbart jobb som föreläsare och övningshandledare i kursen!! »
- Se till att ha en genomgång på Matlaben»
- Som nämnt ovan. Matlab? Varför varför varför?»
- Matlab är under all kritik, dåligt med hjälp och känns meningslöst när man inte har någon typ av undervisning.»
- Matlab borde ha genomgångar på en del laborationer. Funkade också därför dåligt med lärarhjälp då det blev långa hjälpköer. »
- Matlab känns lite oväsentligt jämfört med resten - det känns inte riktigt som att det hänger ihop.»
- mathlab är inte optimalit eftersom vi inte har någon som föreläser om det för oss och vi förväntas klara det ändå, och det är för lite lärare under lektion! »
- Matlab var jag inte nöjd med. Det är lärorikt och intressant, men utan föreläsningar samt få lärare slutar det ofta med att man sitter som ett frågetecken och försöker gissa sig till svar eftersom man inte fått någon genomgång i vad man ska försöka göra eller någon instruktion i hur Matlab fungerar. »

Att få hjälp och svar på frågor
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 32%
Lärorikt»32 57%
Mindre lärorikt»6 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.78

Föreläsningar
63 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»38 60%
Lärorikt»23 36%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.42

Övningar
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»22 37%
Lärorikt»26 44%
Mindre lärorikt»11 18%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.81

Projektarbete
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 50%
Lärorikt»2 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»48

Genomsnitt: 1.5

Laborationer
53 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»4 30%
Mindre lärorikt»9 69%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 2.69

Studiebesök
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»52

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»51

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 29%
Lärorikt»31 53%
Mindre lärorikt»10 17%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.87

Självverksamhet
57 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»31 60%
Lärorikt»20 39%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.39

Tentamen
56 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 17%
Lärorikt»40 71%
Mindre lärorikt»6 10%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.92

Tillfällen för kritik (feedback)
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»11 61%
Mindre lärorikt»6 33%
Ingick inte i kursen»33

Genomsnitt: 2.27

Matlab
62 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 3%
Lärorikt»13 21%
Mindre lärorikt»45 75%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2.71

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.26
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från