ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp1åk1: TEK040 Introduktionskurs

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
71 svarande

1 1%
1 1%
15 21%
35 49%
19 26%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
71 svarande

3 4%
8 11%
21 30%
24 35%
12 17%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
71 svarande

1 1%
3 4%
14 21%
29 45%
17 26%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
71 svarande

1 1%
1 1%
12 21%
27 47%
16 28%
Vet ej»14

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
71 svarande

0 0%
0 0%
2 2%
19 26%
50 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
71 svarande

1 1%
5 7%
22 30%
33 46%
10 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Arbetet i Eklund-boken»
- Nutidrelaterade problem till ämnet. De diskussioner som gör kursen levande.»
- Momenten med nationalekonomi är viktiga, men det jag tar med mig inför framtiden är christensen och kunskapen om disruptiva innovationer»
- Christian Sandströms föreläsningar»
- Innovators Dilemma»
- Kurslitteratur och lärare»
- Exempel av verkliga scenarion kopplat till ekonomiska händelser, ex. fallet med Facit. Dessutom är grupparbetena oerhört givande.»
- Låtar upplägget. Kurslittraturen. Innehållet »
- Inslaget om innovationer bör behållas. Känns som det är det som skiljer kursen från en vanlig kurs i nationalekonomi vilket gör det lite mer intressant när man läser just I på Chalmers.»
- Christian.»
- Christian Sandström. Att föreläsaren gör gruppindelningen till grupparbetet.»
- Bredden av kursen och Christians medverkande.»
- Christian! Han är väldigt engagerad och tydlig på sina föreläsningar. Grupparbete är ett bra sätt at lära sig, så det bör vara kvar. »
- Fokusen på disruptiv innovation.»
- Exemplen ni hade var väldigt bra och lätta att koppla ihop med teorin. Hasselblad, Facit mm.»
- Christians föreläsningar»
- Grupparbetet.»
- jag tyckte det var intressant när jan och christian pratade om sina egna projekt/erfarenheter»
- Christians föreläsningar »
- Föreläsning med verkliga exempel»
- Föreläsarna, de varväldigt bra båda två»
- Tydliga genomgångar där man kopplar till enkla scenarion ur verkligheten, ex kalle plockar äpplen.»
- Grupparbetet och att det var väldigt bra att vi blev indelade i grupper.»
- Det var bra att ha grupparbete.»
- Online-duggorna, mest för att de var ett bra sätt att lära sig på. Inte så mycket för att de bedömde studenter på ett rättvist sätt.»
- Christensendelen var mycket intressant, bör inte tas bort! »
- Fokus på ekonomihistoria, det är intressant och på så vis får man mer förståelse för de begrepp mm som tas upp»
- Christian som föreläsare. »
- Det är en bra kurs med vettigt innehåll som är intressant. »
- Blandningen av bra grundläggande powerpoints och sen konkreta exempel som får myntet att trilla ner.»
- Målen, tycker de e ett måste att lära sig de grundbegrepp som vi fick göra. »
- Föreläsarna Christian och Jan»
- Föreläsaren Christian Sandström. Grupparbetet var väldigt bra eftersom vi fick tillämpa det vi lärde oss av The Innovators Dilemma. »
- Christian Sandström som lärare var väldigt bra. »
- Bra att komma igång med ett grupparbete som inte var allt för avgörande för betyg utan man kunde fokusera på att lära sig arbeta tillsammans.»
- Grupparbetet och föreläsningsupplägget»
- Grupparbetet är en väldigt bra tanke och borde därför behållas men projektbeskrivningen måste bli tydligare, det blev väldigt trevande till en början och handledningstillfällena måste vara fler. »
- givande och varierande föreläsningar som ger mycket allmänbildning.»
- Jag tycker i stort sett alla föreläsningar höll hög kvalitet och bör behållas. »
- Herr Sandströms mycket pedagogiska föreläsningar. »
- Jan och Christian »
- Nationalekonomi»
- Föreläsningarna om specifika företag, de kändes relevanta och gav en insyn i hur innovationer avspeglas i företags utveckling.»
- Föreläsningen om Facit och Hasselblad»
- Föreläsarna - Jörnmark och Sandström - utomordentligt bra»
- Exempel på gamla tentor»
- Allt, jag tyckte den var bra och intressant »
- Disruptiv innovation anser jag ska vara kvar. Kändes relevant för utbildningen.»
- Boken vår ekonomi!»
- Bra föreläsare, både Jönmark och Christian gjorde en bra insats.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Powerpointpresentationerna kunde vara extremt tråkiga att titta på, i all ödmjukhet önskar jag att de kunde vara lite roligare. Vit bakgrund med svart text kan göra vilken student som helst sömnig en torsdagseftermiddag...»
- Mer tydlig anknytning och klargörande tiii/av målen i kursen.»
- Kanske något mer case att öva på, mindre olika disruptiva innovationer»
- Nej. Eller kanske att arbetet skulle vara lite mer seriöst»
- Nej»
- En mer ingående sammanfattning av kursens moment i slutet.»
- Övningar och samhällsrelation i högre utsträckning efterfrågas. »
- Hemsidan borde uppdaterats mer frekvent i mitt tycke. Kanske kunde de kursansvariga använt den mer för att tipsa om relevanta länkar med mera.»
- Diskussionslektioner. Som i mattekurserna finns föreläsningar inplanerade för "Exercise". Det skulle även kunna finnas här. Klassen skulle kunna delas in i små diskussionsgrupper, beroende på vilka som är där på just den lektionen. Där föreläsaren sedan ger förslag på frågor att diskutera på varje lektion. Det tror jag skulle vara mkt givande.»
- Nej.»
- Nej.»
- nej»
- Nej»
- Det var väldigt många olika delar som kursen handlade om och det är omöjligt att lära sig innehållet ur två böcker, så jag skulle velat ha det ännu tydligare vad som krävdes att man skulle lära sig.»
- Nej.»
- Relevanta föreläsningar på faktiskt kunskap och fakta. Alldeles för mycket snack om saker som inte har med något att göra.»
- Nej.»
- Nej»
- Jag hade velat att Christian föreläste mer. Han är lite av ett pedagogiskt geni faktiskt. Jan Jörnmark är allt annat än dålig på nått sätt men kan bli mycket bättre på att strukturera sina föreläsningar. Han talar ofta om samma saker om och om igen och använder ofta "för många ord" för att förklara saker och ting. »
- Nej.»
- Jag var lite dålig på att komma igång med läsandet så något slags förhör typ halvvägs in skulle kanske vara bra för att tvinga igång läsandet.»
- Skulle önskat att PowerPoint lades upp på hemsidan innan föreläsningar så att man kunnat förbereda sig inför lektionen och även göra anteckningar i PowerPointen under föreläsningarna.»
- Lite mer struktur under själva föreläsningarna»
- Viss förberedelse för den ekonomiska analysen som är följande kurs. »
- övningar och tillfällen då man får hjälp av lärare att svara på frågor i ämnet som en del av inlärningen.»
- Jag saknade inget speciellt i kursen, utan fick ungefär det jag förväntade mig av en introduktionskurs.»
- Grupparbetet borde kunna ge mer bonuspoäng än 1 till tentan. Min grupp la mycket krut på detta arbetet, och det kändes orättvist att alla fick 1 poäng eftersom jag läste några andra arbeten vilka inte alls höll standarden som vi hade på vårt. Tycker man borde kunna få 3, minst 2 bonuspoäng för riktigt bra arbeten.»
- Något bättre struktur på grupparbetet. »
- Nej»
- Mer info om hur man ska skriva projektarbetet, var väldigt löst i kanterna.»
- Kanske lite mer tentaförberedelse - så man vet vad man ska läsa och inte!»
- Nej, den var bra med ganska genomtänkt upplägg!»
- nej»
- Jag saknade att föreläsarna inte poängterade att nationalekonomi bara är modeller, inte någon absolut sanning. »
- mer repetition»
- Mer moderna exempel än de som användes.»
- Nej»
- Jag hade gärna sett att vi haft fler föreläsningar med Christian.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Grupparbetet kändes kanske inte onödigt, men det kändes som att den stora arbetsinsatsen inte var proportionell mot betygssättningen.»
- Otydligheten som egentligen inte relaterade till boken på ett bra sätt.»
- Viss del ekonomisk historia»
- Bättre projektarbete»
- Nej»
- Nej»
- Kurstilfällerna under nollnkngevekorna ! »
- Grupparbetet kändes i slutändan ganska oseriöst/meningslöst. Antingen bör man göra det mer krävande alternativt ta bort det helt.»
- Kursliteratur The Innovators Dilemma. Det borde räcka med en sammanfattning från föreläsaren alternativt det som får på föreläsningen. Nu vet jag att föreläsningarna inte är obligatoriska och allt material måste kunna fås även om man inte kommer till föreläsningarna. I det här fallet var det väldigt många få som läste boken. En sammanfattning borde räcka och sedan hänvisa till boken för vidare läsning vid intresse. Biblioteksintro. Det skulle finnas under introduktion till programmet. tillsammans med föreläsningarna om industriell ek. av Dan Paulin. De borde däremot inte ligga under ekonomikursen.»
- Nej.»
- Jans föreläsningar»
- nej»
- Nej»
- föreläsningar (och duggor) som inte är relevanta för kursen, syftar mest på föreläsningarna och duggan om programmet vilket jag inte tycker bör räknas som en del av kursen. Inte heller bör det vara obligatorisk att klara den då detta känns som information man bör ta reda på egen hand om man är intresserad och inte något som man ska testas på.»
- MatLab bör ej tas bort men sätten de utförs på bör förändras. Lärde mig personligen ungefär ingenting på dom då man bara följde exemplen och visste aldrig riktigt vad man gjorde...»
- Nej»
- Ta sig en funderare på grupparbetet och hur man kan förbättra detta och kanske hitta en mer seriös bit av detta!»
- Nej.»
- Nej.»
- Onödigt att man krävde två kursböcker till kursen. Skulle kunnat skippat boken om innovationer. Man klarade sig fint med anteckningarna från lektionerna inom det området. »
- nej»
- Jag tycker att grupparbetet skulle fått större värde för slutbetyget, då det nu uppfattades som ett onödigt inslag som tog mycket tid. Detta arbete bör därför antingen tas bort helt eller bli ett större inslag i kursen.»
-
- Föreläsningen om mode av en gästföreläsare, den var ganska usel!»
- Inte direkt»
- Grupparbetet tog onödigt mycket tid för vad man fick ut av det.»
- Jag tycker att man borde ta bort den uppenbara högervinklingen från föreläsningarna och verkligen poängtera att nationalekonomi inte är någon absolut sanning utan bara modeller. Det finns uppenbara faktafel i boken, som att de som vill ha sex timmars arbetsdag också förespråkar lägre lön, vilket absolut inte stämmer. »
- matlab»
- Plan- och marknadsekonomi.»
- Nej»
- Nej, vettig kurs som gjorde att man fick en bra grund att stå på.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Som sagt, hade presentationerna varit lite mer fängslande så hade "Föreläsningar" fått "Mycket lärorikt". Notera dock att det bara är den ena av föreläsarna som har utmattande tråkiga powerpoints.»
- Tycker det var en bra introduktionskurs för mig som aldrig läst ekonomi innan»
- Christian Sandströms föreläsningar var en riktig höjdare! Jag kände att jag lärde mig jättemycket och Christian är väldigt duktig på att lära ut. Han brinner verkligen för ämnet och det smittar av sig. Jag kände att kursen var intressant tack vare honom. Jag hade önskat att han höll i varje föreläsning. Bra power point där man kände att man verkligen lärde sig ngt av dem. Det stod fakta blandade med exempel som gjorde det mkt lättare att förstå det som stod i boken. Tyvärr har jag inte lika bra att säga om Jan Jörnmark. Helt ärligt visste jag inte alltid vad han pratade om och jag tycker inte alls att han är speciellt pedagogiskt. Det hade varit lättare att förstå innehållet genom att läsa boken än att gå på hans föreläsningar. Det fanns inget i hans power points som inte stod bättre i boken. Ska inte en power point göra det lättare för en att läsa i litteraturen sen? Mitt i alltihopa börjar han prata om sina böcker…, Det är många som somnar på hans lektioner, även jag hade svårt att hålla mig vaken. I slutet var det mer komiskt att gå på hans föreläsningar men alla visste att man inte skulle få ut så mkt av det. Men man gick dit ändå för att man alltid har varit tvungen från gymnasiet att gå på lektionerna. Jans avsnitt om the innovator’,s dilemma var dock okej. »
- Med föreläsningar menar jag Christians föreläsningar »
- Jag tycker inte föreläsningarna gav så mycket som jag hade hoppats på, skulle kanske kunna ändra lite på powerpointarna så att det blir lättare att hänga med om man kollar på dessa.»
- Föreläsningar: PPT med svart text och vit bakgrund gör att man blir trött i ögonen och somnar, välj hellre en annan bakgrundfärg och lägg in fler bilder, det gör det lättare att komma ihåg! Grupparbetet var väl lärorikt, men det kändes som man lade ner mer tid på det än vad det gav. Många timmar som bara gav 1p till tentan...»
- Jag lärde mig det mesta genom att gå på föreläsningarna och lyssna. Boken var också bra men föreläsningarna var lättare att ta till sig. Vårt grupparbete gav mig också djupare förståelse inom vissa områden.»
- Föreläsningarna tycker jag var en stor, viktig och rolig del i det hela!»
- Se tidigare frågor. »

Att få hjälp och svar på frågor
58 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 12%
Lärorikt»37 68%
Mindre lärorikt»10 18%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.05

Föreläsningar
69 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»27 39%
Lärorikt»34 49%
Mindre lärorikt»8 11%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.72

Övningar
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 23%
Lärorikt»7 41%
Mindre lärorikt»6 35%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 2.11

Projektarbete
64 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 11%
Lärorikt»33 55%
Mindre lärorikt»20 33%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.21

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»60

Genomsnitt: 0

Laborationer
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»58

Genomsnitt: 3

Studiebesök
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»59

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
61 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 5%
Lärorikt»25 47%
Mindre lärorikt»25 47%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 2.41

Kurslitteratur
68 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»44 64%
Lärorikt»23 33%
Mindre lärorikt»1 1%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.36

Självverksamhet
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»25 50%
Lärorikt»23 46%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.54

Tentamen
61 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»13 21%
Lärorikt»40 65%
Mindre lärorikt»8 13%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.91

Tillfällen för kritik (feedback)
60 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 9%
Lärorikt»19 44%
Mindre lärorikt»20 46%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2.37

Matlab
59 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»3 100%
Ingick inte i kursen»56

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.95
Beräknat jämförelseindex: 0.73

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från