ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande matematik M 2012-13, TMV225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-11
Antal svar: 89
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Stig Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 15 timmar»11 12%
Cirka 20 timmar»23 25%
Cirka 25 timmar»27 30%
Cirka 30 timmar»17 19%
Minst 35 timmar»11 12%

Genomsnitt: 2.93

- <= 9 timmar, där föreläsningarna står för 8h» (Högst 15 timmar)
- Studiemotivation är inte min grej riktigt. » (Högst 15 timmar)
- borde ha lagt mer tid på det.» (Högst 15 timmar)
- I början mindre, men sista veckan 9h/dag» (Högst 15 timmar)
- Hade väntat mig högre tempo om ska tro det faddrarna pratade om under nollningen.» (Cirka 20 timmar)
- såklart snett fördelat, då man innan tentan la väldigt många timmar på en vecka och emellanåt tämligen få.» (Cirka 25 timmar)
- jag la minst 4-5 timmar i genomsnitt om dagen de två sista veckorna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

89 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»3 3%
75%»21 23%
100%»64 71%

Genomsnitt: 4.66

- 70% av föreläsningarna, inga datorövningar eller vanliga övningar.» (25%)
- Var på alla föreläsningar, men ej på övningar.» (50%)
- Samtliga föreläsningar och ett mycket fåtal övningar.» (50%)
- Alla föreläsningar, men nästan inga övningar» (50%)
- Alla föreläsningar, men inte så många övningar.» (75%)
- missat all msg o några övningar» (75%)
- 100% fysisk närvaro, oklar mental dito. Pga kass luft i salarna och tveksam dygnsrytm hälsade John Blund på vissa dagar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

88 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 20%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»40 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 31%

Genomsnitt: 2.88

- Jag har läst målen men under kursens gång glömt dem och inte repeterat dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag vet att jag har läst dem, men inte lagt någon större vikt vid dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Sett men inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)
- Sammanfattningen vi fick i slutet var bättre.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kommer inte riktigt ihåg målen, men har sett dem» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- jag läste inte målen direkt, utan bara vad som kom på tentan» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är konkret och konsekvent» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

81 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»67 82%
Nej, målen är för högt ställda»13 16%

Genomsnitt: 2.14

- Går inte att avmarkera...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Möjligen något åt det höga hållet men mest för att framförallt ingenjörsmetodiken tar mycket tid i början» (Ja, målen verkar rimliga)
- väldigt mycket på kort tid, speciellt med tanke på att hälften av klassen kuggar ungefär. var dock bra att vi inte gick igenom taylorutveckling i denna kurs. hade självklart varit bra med lite mer tid men förstår att det tempot behövs hållas» (Ja, målen verkar rimliga)
- utifrån vad ja kommer ihåg av dem så verkade dem okej» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men man kan ev. känna att 17 bevis och satser var lite väl mycket att kräva av framtida civilingenjörer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är väldigt svårt att hinna med alla bevis och satser på 8 veckor. "förklara betydelsen av begreppen definition, sats och bevis" från första målet kan jag inte påminna mig om att vi fått förklarat.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Väldigt olika områden som behandlades och svårt att ta till sig allt på ett bra sätt då mycket inte hade så stor anknytning till varandra.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag upplever att jag har lagt ner betydligt mer än 50 timmar varje vecka på min utbildning och då har kursen Inledande Matematik tagit upp den mesta av tiden. Jag har läst Matematik A-E och diskret med mycket goda betyg och la ner ca 20h per vecka och är osäker på om jag ens fick godkänt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen gick ofta in på saker som matte E läraren fick hoppa över för att det fanns för lite tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- kanske lite väl med så mkt bevis o data övningar o allt nytt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

84 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»27 32%
Ja, i hög grad»52 61%
Vet ej/har inte examinerats än»5 5%

Genomsnitt: 2.73

- Kunde vart fler mindre uppgifter som behandlar sånnt som inte fick plats i de stora uppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Med så många olika behandlade områden blir det ju givetvis svårt att få med all på ett prov.» (I viss utsträckning)
- En fråga där endast svar skulle lämnas in förlorade jag många poäng p.g.a. små slarvfel.» (I viss utsträckning)
- Tentan kom på exakt de jag pluggat på sista veckan, utelämnade kanske 70%. » (I viss utsträckning)
- Det var en mycket trevlig examination med några utmanande uppgifter som var gemytliga. » (Ja, i hög grad)
- Känner inte till kursmålen utan har litat blint på att att kursens innehåll står i relevans till kursmålen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Kommer inte ihåg alla kursmålen, men den behandlade det som vi har arbetat med.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»5 5%
Stor»49 55%
Mycket stor»34 38%

Genomsnitt: 3.32

- Har mest använt materialet från tekniskt basår» (Liten)
- Jag studerar mest effektivt genom läsning i lugn miljö utan tidspress. Klarar mig bra på egen hand.» (Liten)
- Mycket powerpoint, vilket ibland ger väldigt onödiga föreläsningar.» (Liten)
- Egna initiativ i kombination med svaret på Fråga 1 är inte så rimligt...» (Stor)
- Väldigt bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Gjort det mycket lättare att förstå» (Mycket stor)
- Föreläsaren Niklas är grymt duktig!» (Mycket stor)

7. Hur stor hjälp var föreläsningarna?

89 svarande

Mycket liten»1 1%
Liten»8 8%
Stor»45 50%
Mycket stor»35 39%

Genomsnitt: 3.28

- Intränad, närmast mekanisk föreläsare» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var väldigt bra då Niklas är en mycket tydlig och bra föreläsare. Anser dock att det ibland var svårt att hänga med under föreläsningar då det var tungt att anteckna långa bevis utan att förstå dess innebörd till fullo. Förstår bevis bättre när jag sitter och läser och antecknar i lugn och ro. » (Liten)
- Föreläsningarna har varit för simpla och speglar inte de mer avancerade uppgifter som finns i kursboken samt på tentamen.» (Liten)
- När Nicklas använde sig av projektorn och färdigskrivna pdf-filer tappade man lätt fokus och det kändes rörigt. Jag föredrar tavelgenomgång där ni lägger tyngd på helheten och så får man läsa in eventuella exempel själv.» (Liten)
- Väldigt få räkneexempel, mestadels varit övningstillfällena och övningsledare som gjort matematiken mer bergriplig praktisk.» (Liten)
- Se ovan» (Stor)
- Niklas var jättebra på att föreläsa! Det var mitt eget fel att jag inte lyckades förstå och hänga med i tempot från början, vilket gjorde att jag hamnade efter och inte förstod» (Stor)
- Niklas var en väldigt tydlig föreläsare, ibland lades lite för stor vikt vid enklare grejer och lite mindre tid för svårare. Uppskattar verkligen Niklas engagemang!» (Stor)
- Mer kraft kunde lagts på att förklara de svårare delarna som de olika bevisen istället för att gå igenom "lättare" delar..» (Stor)
- Man skulle kunna omfatta det "djupa" mera. Mycket av det som centrerades var sånt man kände till från gymnasiet, och därmed på egen hand kunde klura/läsa på hemma. Fördjupningarna, dvs det man inte läst om i gymnasiet alls, borde ha framhävts. Jämför inuitiva derivation regler/summa regler/limes osv, i jämförelse med nyheter som linjärisering, newtonsmetod, lipschit (beräkningsmatematiken)m.fl.» (Stor)
- mycket powerpoint, gick lite snabbt ibland.. skulle nog helst svara "mellan"» (Stor)
- Svar till både ovanstående och nedanstående (räkneövningarna). Jag kör på liknande principer som på gymnasiet då jag är riktigt engagerad under förelädningarna och lyssnar noggrannt. Om det är något jag ej förstår så löser jag problemet genom att studera vidare och räkna på övningsuppgifter. Då föreläsningarna var bra och jag förstod det mesta, deltog jag inte på räkneövningarna då läget kändes lugnt, vilket i slutändan visade sig fungera lika fint som på gymnasiet. » (Mycket stor)
- Niklas har varit kanon» (Mycket stor)
- Utan dem hade jag inte hängt med.» (Mycket stor)
- Framförallt var det bra att om man inte förstod allt på föreläsningen, så var det enkelt att via hurshemsidan kolla på pdf-en i efterhand, eller, vid tavelgenogång, åtminstone lätt förstå vilka avsnitt i boken som behandlades. Bra och tydligt program!» (Mycket stor)
- Niklas Eriksson, bästa läraren jag haft» (Mycket stor)
- Tydligheten och förberedelserna inför varje föreläsning var imponerande och höll hög klass.» (Mycket stor)
- Nicklas har varit fantastisk!!» (Mycket stor)

8. Hur stor hjälp var räkneövningarna?

89 svarande

Mycket liten»3 3%
Liten»19 21%
Stor»31 34%
Mycket stor»36 40%

Genomsnitt: 3.12

- Har inte besökt några räkneövningar eftersom jag inte behövt hjälp.» (Mycket liten)
- De flesta doktoranderna var inte så pedagogiska. Och lärde inte ut på samma sätt.» (Liten)
- Övningsledarena var ganska varierande i hur pedagogiska och hur mycket man förstod av deras förklaringar, men vissa var bra! Det finns en kille som heter Damiano Ognissanti som vi hade som övningsledare på Tekniskt Basår förra året, och jag skulle gärna se honom som övningsledare i någon av mattekurserna om det är möjligt, han var riktigt riktigt bra! Jag tycker dock att det var dåligt att vi var uppdelade i M och TD. Det ger TD ett stort försprång då de kunde ha Niklas som hjälp och det var förmodligen mycket kunskap som vi missade på det. Jag ser inte varför det inte skulle vara möjligt att ha en uppdelning för datorövningarna men inte för resten av övningarna, alla borde få samma förutsättningar att lyckas i kursen!» (Stor)
- Bra övningsledare!!» (Stor)
- Bra för att man fick se exempel istället för bara allmänt, man fick bättre förståelse för hur man arbetar med algoritmerna och satserna.» (Stor)
- Övningsledarna gick igenom uppgifterna väldigt snabbt - lite väl snabbt och jag har svårt att tro att jag är ensam om att inte riktigt ha hängt med då. Vi bromsade dem ibland så gott det gick. Dock var de bra på att hjälpa till om man fastnade själv, men det skulle inte skada med lite fler övningsledare så att kötiden minskar.» (Stor)
- Robert Andersson for President.» (Mycket stor)
- Valde efter runt 3 veckor att alltid gå till Anton Frisk Kockum. Han lär ut på ett bra sätt.» (Mycket stor)
- Man gick på föreläsningen, fattade inte mycket av vad som sades men man sådde ett frö, sen på matte övningarna så lärde man sig va de väsentliga egentliga var och sen fick man plugga in det hemma » (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»2 2%
Liten»15 17%
Stor»50 56%
Mycket stor»21 23%

Genomsnitt: 3.02

- BM har varit till bra hjälp för djupare förståelse av exempelvis fixpunktiteration, lipschitz, etc, men totalt sett överväger föreläsningarna mycket, varav litteraturen har varit av liten betydelse. » (Liten)
- svårt på engelska» (Liten)
- Calculus har varit bra, med förklaringar som ibland har varit riktigt bra!» (Stor)
- Uppslagsverken när man kört fast» (Stor)
- att göra uppgifter är det enda sätt jag lär mig matte, dock så är boken inte speciellt bra när de visar exempel osv. Och varför, varför har boken ett två delat facit!? Det dummaste jag har varit med om, så byta bok om möjligt hade jag tyckt varit bättre» (Stor)
- Gäller inte häftet om Beräkningsmatematik. Detta häfte var väldigt svårt att läsa och förstå, borde skrivas om.» (Stor)
- Rätt språk på boken, det gillas.» (Mycket stor)
- Mycket bra och strukturerat material. Calculus är riktigt bra och språket är lättförstått. BM har givetvis varit mer utmanande eftersom innehållet varit svårare, men även där har det funkat bra.» (Mycket stor)
- Bra synkning mellan kursupplägg och kurslitteratur, dock hade jag svårt för att förstå BM-kompendiet. Det borde förenklas lite. Jag läste det men gjorde inga uppgifter i det då det verkade svårt att förstå.» (Mycket stor)
- Hade föredragit literatur på svenska, svårt att läsa mattematik på engelska när man inte är van vid dom mattematiska termerna på engelska (perpendicular etc.) Jag som person har alltid varit mer för att läsa in kunskap från boken i min egen takt hemma. sedan är boken inte idéalisk då den inte går igenom alla saker utan har har "typ-uppgifts" exempel istället» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var duggorna i Maple TA för din inlärning?

87 svarande

Mycket liten»5 5%
Liten»14 16%
Stor»28 32%
Mycket stor»40 45%

Genomsnitt: 3.18

- Utmärkt. Väldigt bra på alla vis. Till skillnad från föreläsningen kan man sitta och räkna efter egen tid.» (?)
- dem fungerade mest som en test av va jag kunde och inte kunde, gav inte direkt någ lärdom» (Mycket liten)
- Uppgifterna var inte speciellt utmanande så jag har endast räknat igenom uppgifterna för att kassera bonuspoäng.» (Liten)
- De har varit till stor hjälp och är något som ni borde fortsätta med. Pappersduggor skulle personligen ge bättre inlärning då man måste ligga ännu bättre i fas än för när man räknar duggor i Maple TA. Däremot är livbojarna i TA trevliga, varav det är svårt att bedöma om pappersduggor egentligen är bättre än de digitala.» (Stor)
- Inte jättestor hjälp, men ändå ett bra sätt att repetera det man har gått igenom!» (Stor)
- Bra med "How did I do?".» (Stor)
- Bra repetition, gjorde att man inte behövde plugga lika mycket under tentaveckan.» (Stor)
- bra med duggor» (Stor)
- Framförallt livbojarna var väldigt nyttiga och jag tycker att det vore bra om man satsade på att få in fler av dessa. Fördelen av dem framför en lärare som går igenom uppgifter på tavlan är att man i lugn och ro kan sitta hemma och kolla på vad han gör, pausa, kolla i boken och på det viset förstå hur det fungerar. » (Mycket stor)
- Livbojarna i Maple är kanon, kanske lite för lätt att ha dem i duggorna men på övningsuppgifterna inför tentan hade jag gärna sett en livboj på varje uppgift.» (Mycket stor)
- Duggorna i Maple TA var det jag lärde mig mest på eftersom man först fick testa själv och sen kolla vad man gjort fel. De bästa övningarna var dem med "livboj" eftersom att man då kunde se hur man skulle göra om man inte förstod.» (Mycket stor)
- Duggorna tvingade mig att repetera gamla saker med stor positiv effekt på både inlärning och självförtroende! Bra för inlärningen att man kan göra om och om tills man verkligen vet hur man skall göra.» (Mycket stor)
- Jätte bra med duggorna! borde finnas dator dugga varje vecka, det tvingar en att hänga med i studierna. » (Mycket stor)
- Livbojorna var en riktigt bra ide!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

88 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Bra»22 25%
Mycket bra»64 72%

Genomsnitt: 3.69

- Alla kurser använder PingPong, bara matten ska ha sin egna lilla grej. Tog mig 2 veckor innan jag hittade till kurshemsidan själv.» (Mycket dåligt)
- Borde delat ut BM mm innan det gicks igenom så man kunde komma förberedd och upplysa om vad vi skulle komma att göra under kursen tydligare.» (Dåligt)
- Ibland var kurshemsidan seg/fungerade inte. Gränssnittet är inte det bästa på hemsidan.» (Bra)
- Väluppdaterad och innehållsrik kurshemsida!» (Mycket bra)
- bra administrerat och bra kommunikation» (Mycket bra)
- Det fungerade bra, men det hade varit bra om man lade ut powerpoint-föreläsningarna i förväg, så att man hade kunnat föra anteckningar i dem på ett enkelt sett. Det gick på sista föreläsningen, och det fungerade riktigt riktigt bra!» (Mycket bra)
- Hemsidans uppdateringsfrekvens har varit riktigt bra. Lätt att hänga med även om man inte går på alla föreläsningar. Det enda negativa som jag har att säga på punkten är att dugga 1 tog väldigt lång tid att få tillbaka.» (Mycket bra)
- Bra uppdatering av innehåll!» (Mycket bra)
- Som sagt, mycket bra hemsida!» (Mycket bra)
- Föreläsaren skötte hemsidan mycket väl och man kunde hitta allt där som man behövde.» (Mycket bra)


Datorövningarna

12. Ungefär hur stor del av datorövningarna har du genomfört?

89 svarande

0%»4 4%
25%»9 10%
50%»16 17%
75%»24 26%
100%»36 40%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt att genomföra datorövningarna innan man kan hantera matlab ordentligt, speciellt när vi låg lite bakom ned matten och så skulle man sätta sig och skriva program i matlab om matematik man inte förstod» (25%)
- Halkade efter i början och fokuserade sedan på själva matematiken eftersom att det kändes som jag hade tillräcklig koll på Matlab» (25%)
- Jag tycker att övningslärarna borde gå igenom uppgiften innan så att man verkligen vet vad man skall göra.... Dataövningarna har ärligt talat inte gett mig alls mycket.» (50%)
- svåra och skulle gå mycket bättre och dessutom vara mycket roligare om man fick en kort teori innan. Både vad gäller det teoretiska och det praktiska på matlab.» (50%)
- Personligen kände jag aldrig att de var relevanta till kursen av den anledningen att de inte ökade förståelsen riktigt.» (50%)
- Jag kände att de sällan gav mig någonting, ofta för att man i matlab som program inte hade tillräckligt med kunskap(aldrig programmerat innan kursstart). Tämligen ofta hade vi inte heller gått igenom matte-problemet tillräckligt heller och detta i kombination med att man inte kunde matlab blev ofta pannkaka. Man fattade lite och kände sig inte mycket klokare efter. » (50%)
- Vi kunde för lite Matlab i början så det var hopplöst svårt förutom de två sista gångerna. Jag fick aldrig färdigt särskilt många av programmen man skulle göra eftersom det var lång kö för att få hjälp och svårt att förstå på egen hand.» (75%)
- Dom hjälper en att lära sig både matlab och matte i ett, vilket självklart är bra, men jag tyckte inte det gav någon markant högre förståelse för det man gick igenom, det hade varit bättre med en extra övningspass istället» (75%)
- Jag lärde mig mycket lite på datorövningarna. Ofta var de precis efter en föreläsning som gick igenom det vi skulle programmera. Då hade jag inte ens hunnit förstå teorin vilket innebär att det blir ännu svårare att skriva ett program som gör beräkningarna.» (75%)
- missade nästan samtliga pga SI-matematik som ledare för basåret. fick ta igen det senare i perioden.» (75%)
- I princip allt, missat någon ensaka uppgift» (100%)
- Jag har genomfört alla, men inte på övningarna.» (100%)
- Bra uppgifter!» (100%)

13. Kändes datorövningarna meningsfulla (för förståelsen av kursinnehållet)?

88 svarande

Ja»52 69%
Nej»23 30%
Vet ej»13

Genomsnitt: 1.3

- vissa av datorövningarna var extremt lätta.» (Ja)
- kändes väldigt svåra när man först titta på dem.» (Ja)
- Ja, men det var inte förens tentaveckan jag började förstå vad jag hade gjort i dem. Det var lite konstigt att man gjorde datorövningarna först och gick igenom teorin på föreläsningen efter.» (Ja)
- För de numeriska metoderna så känns det klockrent med datorövningar. » (Ja)
- Inför vissa av datorövningarna hade vi inte gått igenom momentet som skulle utföras, och det var därför ibland svårt att förstå innebörden av programmet som skulle skapas.» (Ja)
- Hade klarat sig utan men de hjälpte en att förstå lättare.» (Ja)
- Ja, delvis.» (Ja)
- Mycket bra! » (Ja)
- Hade lite svårt för Matlab så jag fick inte ut så mycket av datorävningarna då mina matlabkunskaper inte alltid räckte till» (Nej)
- Eftersom jag kunde för lite Matlab och därför inte riktigt lyckades genomföra dem utan bara fick dåligt självförtroende.» (Nej)
- tycker att de var för svåra. » (Nej)
- oftast för svårt ihop med matlab, man hade inte en aning om va man skulle göra» (Nej)
- Lite» (Nej)
- Nu senare kan jag faktiskt titta tillbaka och se att lite har man nog ändå förstått bättre.» (Nej)
- Ofta visste man mycket väl vad själva matte-delen gick ut på och kunde räkna på det utan problem, men sitter inte matlaben var det svårt att lösa övningarna. » (Nej)
- både ja och nej.» (Vet ej)

14. Ge eventuella förslag på förbättring av datorövningarna (innehåll och examination)

- Tycker de är onödiga»
- Instruktionerna och syftet med datorövningarna har på något sätt varit lite oklara. Man har förstått vad det skall handla om men sedan fått känslan av att man kastas mitt in i något. »
- större program. är hade varit skoj att skriva ett program som kombinerade de olika numeriska metoderna.»
- Att det skulle vara en liten genomgång innan man genomförde den så att alla skulle bli insatta i vad man skulle göra och varför. Jag tycker att det var ganska oklart på en del av uppgifterna.»
- Tycker det hör hemma i matlabundervisningen och inte i matten»
- Datorövningarna var bra.»
- Skulle kanske behöva någon sorts introduktion om upplägget?»
- man borde ha någon inlämningsuppgift på dator så man vet att man gjort rätt. Jag tror det kan vara en bra förberedelse inför matlab frågan på tentan»
- Borde vara tydligare och mer lättförstående.»
- Lägg teoriföreläsningarna innan.»
- Att genomgång av nästa datorövning görs under föreläsning INNAN den äger rum.»
- Separat examination i så fall, eller bara inlämningsuppgifter. Jag tycker det är fel att man ska behöva lära sig matlabuppgifter utantill inför ett prov, det borde räcka att visa att man klarar av att programmera dem.»
- Gå igenom teorin bakom det man ska göra innan man har labben.»
- Förenkling och fler ledare att be om hjälp!»
- ge mer bakgrundskunskap inför övningarna»
- Kunde ha kännas mer meningsfulla om man fick en mer grundläggande teoretisk bakgrund, samt genomgång hur man skall göra på matlab.»
- Lägg datorövningarna senare varje vecka, förslagsvis på fredag.»
-
- Jag kan tycka att dem inte är jättenödvändiga i den inledande kursen. Nu, när vi läst klart och tenterat matlabkursen, känns det som att man kan tillräckligt för att börja använda det i mattekurserna.»

15. Har du använt Matlab på din egen dator?

89 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, på datorövningarna.»43 48%
Ja, utanför lektionstid.»77 86%
Nej.»7 7%

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

89 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 4%
Ganska bra»39 43%
Mycket bra»38 42%
Har ej sökt hjälp»8 8%

Genomsnitt: 3.56

- Hyfsade under öningstillfällen har dock inte utnyttjat denna möjlighet tillräckligt» (Ganska dåliga)
- Mycket missförstånd på föreläsningarna. Betydligt bättre på övningarna. » (Ganska bra)
- På övningarna var det ofta mycket genomgångar så det var svårt att hinna fråga.» (Ganska bra)
- Hyfsat bra på matteövningen, dåliga på datorövningarna.» (Ganska bra)
- svaret var dock av högre nivå än väntat. Svårt att hänga med.» (Ganska bra)
- Tack till msg» (Ganska bra)
- För många studenter på för få handledare» (Ganska bra)
- I vissa klassrum väldigt dåliga och i vissa väldigt bra. Eleverna var väldigt ojämnt fördelade.» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»22 24%
Mycket bra»61 68%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.75

- De gånger jag försökt hänga med i kursen funkade det bra. Samarbete gör kursen något mindre seg. » (Ganska bra)
- svårt för två att jobba med en dator och säkerställa att båda lär sig allt och förstår. » (Ganska bra)
- skulle önska mer tydliga grupparbeten.» (Ganska bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»17 19%
Hög»60 67%
För hög»11 12%

Genomsnitt: 3.91

- Lagom för att vara en inledande kurs till den matematiska världen :)» (Lagom)
- Bör inte uttala mig. » (Lagom)
- Det hade dock varit skönt om man hade färre moment och kanske gick in i dem djupare istället, nu kändes det väldigt utspritt.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen var egentligen inte för hög, men jag insåg inte hur jag ska gå till väga för att uppnå målen och klara examination förrän det var för sent. Att komma direkt från gymnasiet tror jag är anledningen till att jag inte insåg hur mycket eget arbete som krävs, då jag gick till väga som på gymnasiet: Var där på genomgångar, gör uppgifterna, skumläs. Efter examination befarar jag att det inte räcker och kommer därför att förändra det inför nästkommande kurser. På något sätt hade jag velat få den här "aha-känslan" tidigt i kursen då jag nu känner att jag inte kunnat prestera mitt bästa.» (Hög)
- tycker att det är viktigt att matematiken är en arbetes krävande kurs, det ska det vara, "tradition"» (Hög)
- I början när man var ovan med tempot och svårighetsgraden på Chalmers kändes arbetsbelastningen alldeles för hög! Men när man fick bättre studieteknik så lärde man sig att ta in kunskapen. Nu i efterhand så tycker jag att tempot och belastningen har varit bra. Man lärde sig enormt mycket tack vare det.» (Hög)
- ska den vara också» (Hög)
- Att studera BM gjorde kursen tung då det innehöll många definitioner, satser och bevis av Numeriska metoder. De tog lång tid att ta in.» (Hög)
- Framförallt i kombination med inledande ingenjörsmetodik som tog väldigt mycket tid i början» (Hög)
- arbetsbelastningen skulle kunna underlättas om vissa delar fokuserades mer på under föreläsningarna.Dvs, i mitt tycke ,det som Inte omfattas på gymnasiet.» (Hög)
- De där 17 bevisen och 17 satserna kändes som sagt för mycket att kräva av oss. » (För hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 23%
Hög»60 67%
För hög»8 8%

Genomsnitt: 3.85

- Se ovan. » (Lagom)
- Väldigt högt tempo, men på en bra nivå som skapar lagom stress.» (Hög)
- många tentor med för korta mellanrum.» (Hög)
- nästan för hög då vi läste 3 kurser samtidigt» (Hög)
- Läser man 125% eller 50h per vecka så borde det rimligtvis vara möjligt att få godkänt genom att lägga ner ungefär 50h per vecka, förutsatt att man har goda förkunskaper. Dessa 50h räcker inte för många som jag pratat med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 3%
Godkänt»16 17%
Gott»53 59%
Mycket gott»17 19%

Genomsnitt: 3.94

- Väldigt spretig och täcker in mycket olika» (Dåligt)
- Kursen var mycket spretig till innehållet - allt från numeriska metoder till vektorer. Anser att det är svårt att växla metoder såpass mycket som man behövde göra för att utföra beräkningar som skiljer sig så mycket åt.» (Godkänt)
- Niklas var väldigt bra och tydlig! Ibland kanske det kunde gå lite för fort i slutet av föreläsningen.» (Gott)
- Bra kurs men den är väldigt spretig i innehållet.» (Gott)
- Bra förutom svårhetsgraden, krävde mycket tid på helger» (Gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Niklas som föreläsare»
- Duggorna»
- Duggor»
- Räkneövningarna»
- Hög kvalité på föreläsningarna.»
-
- Niklas Ericsson»
- allt»
- Det var bra med tre föreläsningar och tre övningar.»
- Föreläsaren Niklas var grym!»
- Innehållet»
- Duggorna i Maple»
- Niklas!»
- Duggorna i Maple TA »
- Niklas!!!»
- Jag tycker att Niklas Ericsson var en mycket bra föreläsare och gjorde ett bra jobb! Att koppla samman Inledande matematik och Programmering i matlab genom datorövningar var också någonting som jag uppskattade.»
- föreläsaren är mycket bra och pedagogisk ger en bra introduktion till framtida kurser»
- Niklas som föreläsare! »
- duggorna i maple TA»
- Maple T.A.- duggorna»
- Duggorna i MapleTA»
- Den väluppdaterade hemsidan + föreläsarens entusiasm»
- Niklas! Bra övningsledare. »
- Duggorna i Maple»
- Niklas borde bevaras, riktigt duktig föreläsare som ger mycket energi och verkligen brinner för att lära ut. »
- Räkneövningarna och föreläsningarna. Datorövningarna är också bra men räkneövningarna och föreläsningarna kommer i första hand.»
- Duggorna i Maple TA»
- Samma system med dator duggor, eftersom att det blir som små prov men du kan ändå se om du har gjort rätt med en gång, detta hjälper mig väldigt mycket vid inlärning.»
- Duggorna»
- Niklas som föreläsare då han är väldigt pedagogisk, hjälpsam och tydlig! :)»
- Niklas föreläsningar»
- Niklas»
- Kommunikationen och alla hjälpmedel mellan lärare och studenter »
- Bra föreläsare! Behåll Niklas!»
- Kursupplägg, hemsida, duggor och inte minst föreläsaren som var väldigt engagerad!»
- Räkneövningar.»
- föreläsaren»
- Duggor(svårighetsgraden och deadlinen, mkt bra), samt maple TA(bra med rikligt med livbojjar). redovisning med projekton. rikligt med tentor.»
- duggorna på datorn»
- Niklas som föreläsare! Den som har vi har i analys i en variabel är så fruktansvärt värdelös, så vill ni folk ska vilja klara av kursen och lära sig ngt från den så ha kvar niklas eller ta in en som är minst lika bra»
- Övningarna att det var mycket demouppgifter och många uppgifter att räkna i boken.»
- Övningar»
- Internetduggor med video som visar hur man skulle kunna lösa en liknande uppgift.»
- Niklas»
- Niklas som föreläsare!»
- Niklas, Bra lärare generellt»
- Ditt lärande. Kan inte säga annat än att du var godtyckligt nära perfektion.»
- övniningspassen»
- Nicklas. »
- Niklas som föreläsare, väldigt bra inlevelse och brinner verkligen för ämnet! Förklarar på ett bra sätt och försöker få alla att förstå. Kan dock gå lite fort i slutet på föreläsningarna men det får man leva med :)»
- niklas»
- Duggorna i maple ta, de sporrar en till att plugga hela tiden så man kan få med sig poäng.»
- Duggor i Maple TA såväl som handskrivna duggan»
- Föreläsaren Niclas. Oerhörd engagemang även om det ofta blev aningen teoretiskt.»
- MSG»
- Föreläsningar»
- Nicklas!»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite bättre planering av föreläsningar»
- BM, den är väldigt opedagogisk och svår att förstå. Det vet jag att jag inte är ensam om att tycka.»
- Något som skulle kunna läggas till och bakas in i delen med linjär algebra är djupare studering av linjer och plan, till exempel räkna ut skäringspunkt/linje mellan plan och linjer, samt studera om de är skeva osv. Annars är innehållet mycket bra för att vara en inledande kurs!»
- Byt föreläsare»
- Uppgifterna i datorövningarna.»
- Övningar kl 15-17 är en hopplös idé. Morgonföreläsningar är inte direkt effektivt heller. Sänk Niklas blodtryck en aning. Jag vill se mer exempel på föreläsningarna.»
- Bättre information om vad vi skulle komma att göra under kursen.»
- Att ha alla duggor i pappersform»
-
- Föreläsningarna var ojämna. Ibland svårt att hänga med och ibland för långsamt.»
- Färre power-points Lite mer utmaningar »
- Kanske lite lägre tempo och uppmaningar att släppa det man ligger efter i och gå vidare»
- Fler tentor att öva på i samma stil som den tenta som användes vid vår tentamen»
- inget speciellt»
- Indelningen mellan M och TD i övningarna.»
- Mindre fokus på datorövningarna»
- Snabbare rättning på dugga 1.»
- Kursen kunde varit lite mer sammanhängande. Sista veckan gick vi igenom logaritmer och inverser, vilka var svåra att lära sig så nära inpå tentamen.»
- Jag tycker att man borde införa en timme eller nått varje vecka där eleverna kan komma och få hjälp med de uppgifter som de inte fattat tidigare. Inte som övningstillfällena där man har massa nya uppgifter och göra utan bara en tid där man kan få hjälp med de uppgifter som man inte klarat av på den vanliga tiden. »
- Skulle kunna lägga in någon föreläsning till då det tenderade att bli väldigt stressigt att hinna med allt på en föreläsning, går väldigt snabbt i slutet. Hellre fler föreläsningar och lite lugnare tempo.»
- Mer räkneexempel under föreläsningarna och inte bara bevis och hård teori som man ändå inte har lika mycket användning av på tentan. Som faktiskt går ut på att räkna typ tal!»
- Kapitlen i BM var ibland väldigt svåra att läsa då det inte stod så mycket förklarande texter och många formler var svåra att hänga med i då de förenklade dem i flera steg på en gång.»
- Mindre genomgång på pdf, mer på tavla.»
- Datorövningarna och BM-kompendiet var för krångliga, annars höll kursen lagom nivå.»
- Inga projektorgenomgångar utan tavelgenomgångar.»
- datorövningar»
- Datorövningarna. föreläsningen, mer fokus på det som inte nämts i gymnasiet, mindre skrivning av text på tavla då det tar värdefull tid.»
- Gör om BM-övningarna, dem var absolut svårast att fatta»
- Färre bevis, var väldigt mycket bevis och satser, definitioner att kunna utantill. Det plus alla dataövningar skulle inte "memoreras" utan "förstås", då undrar man hur mycket tid som examinatorn tror att vi elever har. speciellt när bevis,satser och definitioner inte ens läraren gått igenom utan måste skrivas av, begripas från matteboken. »
- Fler duggor, kanske varje vecka men med mindre uppgifter så att man blir tvingad att hela tiden ligga i fas och ha koll på de moment som är aktuella för varje läsvecka»
- De övningsledarna som uppenbarligen inte vill vara där, borde inte heller vara där. Jag provade kanske fem olika övningssalar och ett par av övningsledarna verkade önska att de inte behövde hjälpa oss. De är heller inte till någon hjälp.»
- BM häftena var onödigt komplicerade!»
- Häftet om Beräkningsmatematik»
- Inga power-points på förelesning »
- Datorövningarna»
- Jag hade svårt att förstå BM-kapitlen fram till långt in i tentaveckan. På genomgången kändes det ganska klart, men vid egna studier var de i efterhand väldigt svårtlästa.»
- De där bevisen kännde jag var lite för mycket.»
- datorövingarna så man förstår alla av dem.»
- Too cool for school är lite snabb i sina genomgångar på matteövningarna. »
- Alla bm häften, kan behöva förklaras bättre samt förklara varför detta kommer till användning någon gång, har fortfarande inte förstått det.»
- mer tavla mindre powerpoint»
- Mer insatt i tentan från början»
- Kanske något mindre hård teori på föreläsningarna. Power Point gör ibland att det går för snabbt för att hänga med på resonemanget.»
- Inget spec.»

23. Övriga kommentarer

- tycker nog att det går att få in mer grejer i denna kursen, den var trotts allt 9 veckor lång. »
- Niklas Eriksson var väldigt bra! Pedagogisk, tydlig och kompetent. Även rolig och väldigt engagerad! Dock kunde det ibland gå för fort i slutet av föreläsningarna, p.g.a tidsbrist»
- Fantastisk föreläsare och riktigt bra räkneövningsledare. Tack för en bra kurs!»
- Niklas var grym som föreläsare!»
- En grym insats av föreläsaren Niklas under hela perioden! Mycket strukturerade och roliga föreläsningar! »
- Niklas har vart VÄLDIGT bra som föreläsare. Engagerad, positiv, tydlig(tal och taveltext), pedagogisk och motiverande att lyssna på!»
- Jag kände mig lite besviken på att härledningen av derivatan av arctan kom med på tentan då denna inte behövde kunnas enligt din sammanfattning. Detta var synd då man prioritera de andra härledningarna.»
- !!!»
-
- Stressig och osammanhängande kurs men helt OK.»
- Tack för en bra kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från