ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programmering i Matlab 2012, TME135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-09
Antal svar: 93
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Carl Sandström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

93 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 4%
Godkänt»23 24%
Gott»51 54%
Mycket gott»15 16%

Genomsnitt: 3.82

- Sammanfattning: föreläsaren behöver en pedagogik- och karismakurs och upplägget för övningarna funkar halvtaskigt. » (Dåligt)
- Betyget dras ned av på tok för lång kötid för att få hjälp under övningslektionerna,vilket gjorde att man tappade intresset.» (Dåligt)
- Läraren börjar i fel ände, första lektionen går han igenom uppfigter, sista lektionen går han igenom sk felmeddelanden, som hade varit till bättre hjälp i början av kursen. » (Dåligt)
- kändes varken som en kurs i programmerings metodik eller en kurs i matlab. » (Godkänt)
- Bra med inlämningar och tentamen. Föreläsningar gav inte så mycket. Lärde mig mest av att sitta och prova mig fram i MATLAB själv. » (Godkänt)
- Rolig kurs! Svår i början men i slutet föll bitarna på plats» (Gott)
- mycket eget arbete. Skulle vara fördelaktigt om man blev grupperade två och två baserat på ungefärliga kunskapsnivåer. Genom ett diagnostiskt prov eller dyl. » (Gott)
- Bra med att varje föreläsning började med att repetera föregående lektion. Mycket bra med repetitionstiden inför tentan. » (Mycket gott)
- Bra innehåll och lagom tempo» (Mycket gott)

2. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarnas upplägg»
- Obligatoriska inlämninguppgifter (lika många är fint).»
- Arbeta i par, inlämningsuppgifterna, planeringen (så man fick gott med tid inför tentan).»
- Upplägg och svårighetsgrader på inlämningar. Långa övningspass.»
- Hela utformningen av kursen med inlämningar mm»
-
-
- Inlämningsuppgifterna var bra.»
- Inlämningarna som gav mycket»
- Datorövningarna, samt extraövningar att jobba med på egen hand. Exempelvis hemifrån. Tyckte även att inlämningsuppgifterna var bra och relevanta.»
- övningarna var bra»
- Inlämningsuppgifterna, man lärde sig väldigt mycket de dessa.»
- Inlämningsuppgifter och övningar med handledare tillgängliga»
- inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna! de är mycket lärorika och roliga»
- Inlämningsuppgifterna, man lär sig väldigt mycket på dem!»
- Övningarna»
- Inlämningar.»
- Uppgifterna som vi fick var lagom svåra och borde vara samma eller av liknande svårighetsgrad. »
- Allt»
- Repetetionen på varje föreläsning om vad vi gick igenom förra förläsningen»
- inlämningsuppgifterna, dem lärde man sig mycket på!»
- Läroboken är bra och inlämningsuppgifterna intressanta och relevanta.»
- Inlämningsuppgifterna, det känns som att man lärde sig allra mest under dem.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Lagom tempo»
- inlämningarna»
- att man får ha boken på tentan»
- rikligt med tentor läggs upp. Räknar igenom tenta(or) på lektioner. Lägger upp kompletterande material och material från föreläsningen.»
- inlämningarna»
- Att det var såpass mycket egen övningstid.»
- inlämningsuppgifter»
- Öppenhet över upplägg för kursen.»
- övningarna »
- Inlämningarna»
- Uppgifterna vi fick som vi gjorde på onsdags eftermiddagar.»
- övningspassen»
- Inlämningsuppgifter»
- Det mesta , men speciellt mängden inlämningsuppgifter. Gör att man "tvingas lära sig" :)»
- Inlämningsuppgifter samt extra genomgång av önskat ämne (for- och while-loopar)»
- Inlämningsuppgifterna var i efterhand ganska roliga.»
- Mycket övning och bra övningsledare.»
- Inlämningsuppgifterna är mycket lärorika och bör bevaras.»
- Inget.»
- Lagom tempo på genomgångarna»
- Inlämningsuppgifter»
- Kontinuerliga inlämningsuppgifter»
- Övningstillfällen»

3. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha stor inlämning så nära tentan»
- Öka svårighetsgraden bör öka successivt. Inte gå igenom forloopar för eftersläntrare två lektioner innan tenta!»
- Jag kan ej komma på något relevant som borde förändras.»
- Bättre kösystem på lektionerna, ibland tog det väldigt lång tid innan man fick hjälp. Guiden till att installera matlab på egen dator (mac) kunde vara bättre.»
- Eventuellt samarbete mellan Inledande Matematik och Programmering i Matlab?»
- Mer fokus på enskilda personer och kanske en inlämning individuellt.»
- Föreläsaren sövde klassen effektivt i början av kursen. Trots att det blev bättre efter ett tag krävs betydande förbättringar: -Tala med publiken, inte med tavlan. -Variera rösten med tanke på punkten ovan -Integrera publiken i föreläsningarna. Ställ frågor, be oss förklara osv. »
- lika långa repetitioner är inte nödvändigt. bättre att lägga den tiden på övningsexempel.»
- lägga till mer komplexa problem, som tvingar en till att använda penna och papper och tänka ut lösningen inte, dvs mindre "trial and error" programmering mer strukturerat.»
- Snabbare genomgångar. Inte skriva både på tavlan och sen i matlab. antingen skriva på tavlan och lägga upp matlab filerna till uppgifterna på hemsidan. eller bara köra i matlab. Även de sista lektionerna kändes som de inte gav så mycket om vi inte gick igenom gamla tentor för det som gicks igenom var inte alls på tentanivå så att gå igenom det de sista föreläsningarna känns konstigt. De som fortfarande inte vet vad en while-loop är får väl läsa sig till det eller fråga privat. Det var jobbigt att ha ett 4 timmars pass på onsdag eftermiddag.»
- Att föreläsningarna borde ligga mer i fas med det som man förväntades kunna till inlämningsuppgifterna»
- Jag anser att svårigthetsgraden på föreläsningarna var för låg. Dock förstår jag samtidigt att det är svårt att ligga på "rätt" nivå för alla studenter, eftersom många inte är lika vana vid programmering och datorer som jag. »
- inget speciellt. jag förstår att det är svårt att anpassa kursen till alla»
- Mer hjälp i början på inlämningsuppgift»
- Möjligen lite högre tempo i första läsveckorna, dock bra tempo på slutet när det började bli lite knivigt!»
- Föreläsningarna. Det som visades och lärdes ut på föreläsningarna var mycket lättare än det som behövdes för uppgifterna och tentan»
- Fler övningshäften istället för att sitta och göra bokens övningar. Där finns facit och man kollar hellre i det än spånar på lösningar själv (anser jag). Lägg upp gamla tentor tidigare.»
- Som det är nu är det en stor skillnad i svårighetsgrad mellan det som görs på föreläsningar och de inlämningsuppgifter som ska göras»
- Lite längre exempel i föreläsningarna skulle nog uppskattas av många. Till exempel så vore det inte fel om man kunde utgå från att konstruera ett program varje föreläsning och så lär man sig de saker som man använder i det programmet steg för steg. »
- Inget»
- Skillnaden mellan det vi gjorde på lekitonen och vad som krävdes på inlämningsuppgifterna bör ändras. På föreläsningarna var det betydligt lättare exempel och övningar än vad det krävdes att man skulle kunna för att klara av inlämningsuppgifterna»
- Att på föreläsningarna hålla lite högre svårighetsgrad. Jag som aldrig programmerat innan tyckte det allmänt va enkelt på genomgångarna och svårare på uppgifterna. Gör det alltså lite svårare på föreläsningarna så de är på samma nivå.»
- Mer avancerade exempel, t.ex större program istället för mindre simpla. Förstår man mer komplexa program och koder leder det till att tentan blir enklare att ta sig genom. »
- Mycket, mycket fler övningsledare! Det var kaos i källaren på M-huset och jag satt som längst och väntade på hjälp i två timmar utan att kunna göra något annat eftersom vi hade så begränsade kunskaper så tidigt i kursen. Inlämningsuppgifterna var alldeles för svåra i förhållande till nivån på föreläsningarna, antingen borde föreläsningarna behandla mer komplicerade saker eller så borde övningarna bli enklare.»
- Tempot kan ökas, gick ganska långsamt fram men samtidigt var det aldrig ont om tid. Funktionshandtag bör förklaras tidigare.»
- Svårt, men känns inte som att föreläsningarna ger riktigt så mycket som de skulle kunna göra... vet dock inte hur de skall göras bättre»
- Skulle vilja se lite mindre fokus på grafritande och plottande.»
- gå igenom svårare saker på föreläsningarna»
- Att innehållet för föreläsningarna ändras och själva nivån på dem, det var alldeles för stor skillnad på inlämningsuppgifterna och själva tentorna som man pluggade till än vad föreläsningarna var på. Det fanns alldeles för för få "svåra" exempel samt att det vävdes inte in så mycket problemlösning i föreläsningarna. Det vara bara enkla uppgifter och det var liksom inte fokus på hur och vad som skulle användas för att lösa ett problem, det var bara en beskrivning utan att man själv fick tänka.»
- exempel på föreläsningarna är för lätta, medan övriga uppgifter som ges är för svåra. »
- lösningsförslag till inlämningsuppgifterna.»
- Jag tycker att man borde få tillgång till inlämningsuppgifterna direkt istället för att vänta på att de läggs upp.»
- ev. fler inlämningar»
- Bättre planering av föreläsningar, vad för material som ska gås igenom i vilken ordning.»
- fler inlämningsuppgifter, lär mig mest från dessa»
- Mer genomgångar av användningsområden för funktioner.»
- Fler inlämnigsuppgifter, då menar jag någon inlämningsuppgift redan i början av kursen som är lite enklare så att man kommer in i arbetet snabbt.»
- förläsningarna var dåliga tycket jag, väldigt ostrukturerade och svårantecknade. Även svårt att hänga med och för lätta exempel jämfört med var som sedan krävdes av en i inlämningsuppgifterna. Med ordentliga förklaringar krävs så alla förstår»
- Fler övningsledare»
- Kanske lite mer information att stå på inför varje uppgift. Känns som att vissa uppgifter inte alls behandlade det vi hade gått igenom.»
- för dem som inte hade läst programmering innan vart det svårt att förstå vissa saker, ibland är det bättre att vara övertydlig med vissa saker.»
- Färre föreläsningar i stora grupper, fler övningstillfällen och kankse nån mer handledare då man oftast fick vänta länge innan man fick hjälp med ett problem.»
- Kanske lägga ut någon större frivilligt uppgift som är svårare än inlämningsuppgifterna. Överlag höja svårhetsgraden på föreläsningarna.»
- Inte tvingas att vara med samma partner på alla inlämningar.»
-
- Föreläsningarna och främst de i slutet. Väldigt ojämna exempel. Veckan innan tentan gick vi igenom sjukt basala uppgifter samtidigt som vi hetsade igenom de svårare gamla tentauppgifterna. »
- Mer övningar»
- Höja nivån på undervisningen att matcha övningar och tentamen. »
- Inget.»
- Otydligt i början, men kan bero på att det är helt nya grejer.»
- Inlämningsuppgifterna var mycket lärorika och jag skulle velat haft ytterligare en inlämningsuppgift.»
- Föreläsningarna i början. Gick för sakta.»
- Att man lämnar in inlämningsuppgifterna inviduellt. De kan lösas i grupp men alla behöver sitta och knacka kod själva.»
- Fler uppgifter angående inläsning.»


Din egen arbetsinsats

4. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

91 svarande

Högst 15 timmar»35 38%
Cirka 20 timmar»22 24%
Cirka 25 timmar»22 24%
Cirka 30 timmar»10 10%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.14

- behövdes inte mer.» (Högst 15 timmar)
- Man fick gjort riktigt mycket på det långa 4 timmars övningstillfället, riktigt bra!» (Högst 15 timmar)
- Jobbade ett par timmar i veckan utöver det schemalagda.» (Högst 15 timmar)
- Har programmerat innan så jag har kunnat göra uppgifter och inlämningar väldigt fort.» (Högst 15 timmar)
- Jag har jobbat med de förut så de va en rätt slapp kurs för mig.» (Högst 15 timmar)
- borde ha ägnat mer tid.» (Högst 15 timmar)
- Har redan haft 3 år programmering på gymnasiet och behövde mest bara anpassa mig till ett nytt programmeringsspråk» (Högst 15 timmar)
- Där majoriteten av tiden har gått till inlämningsuppgifterna, och egna problem och experiment i Matlab. » (Cirka 20 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)
- Utspritt, intensiva perioder med inlämningar och tentamen» (Cirka 25 timmar)

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

91 svarande

0%»3 3%
25%»7 7%
50%»6 6%
75%»26 28%
100%»49 53%

Genomsnitt: 4.21

- Jag plussade denna kurs, läste den första gången -08 när jag började på M.» (0%)
- Jag deltog ej på många föreläsningar då jag hade bra koll på läget eftersom jag redan programmerat mycket innan. De föreläsningar jag gick på var"t bra, men tempot var personligen för långsamt och innehållet ej särskilt utmanande, varav jag studerade hemma på eget håll för det mesta. » (25%)
- Har inte gått på mycket föreläsningar.» (25%)
- Mycket få föreläsningar. Jag anser att det är helt meningslöst att sitta och lystna på någon som pratar om matlab. Om man vill lära sig språket så får man sätta sig och pilla med de. Att själv sitta och utforska och själv hitta vad man gjort för fel när man får ett error-meddelande. » (25%)
- Samma anledning som i punkt 4» (25%)
- Jag gick på en föreläsning med jämna mellanrum för att kolla nivån. » (25%)
- Eftersom jag programmerat innan så behövde jag inte gå på alla.» (50%)
- övningarna bör innehålla korta och grundläggande undervisning, för att effektisera arbeten. Skall vara fördelaktigt att komma på övningarna, då man lika gärna kan sitta hemma och testa utan att komma någon vart.T.ex. gå igenom inläsning av txt filer osv, istället för att majoriteten ställer sig i kö för att fråga samma problem.» (75%)
- Hade läkartid för kontinuerliga tester ett tag så det var inget fel på undervisningen.» (75%)
- Jobbade hemma på vissa datorövningar men var på alla föreläsningar.» (75%)
- 85~100%» (100%)
- Kanske att föreläsningarna gick lite långsamt. » (100%)
- bortsett från några övningstillfällen då jag arbetat hemifrån istället» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

Kursens mål fanns uttryckta lite mer detaljerat i den utdelade filen "Målsättningar.pdf".

89 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 29%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 39%

Genomsnitt: 2.79

- Jag har säkert fått se dem någon gång men inte lagt dem på minnet då det oftast är rätt så förutsägbara grejer.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Oklart vad som faktiskt är syftet med kursen, tycker den står och väger lite emellan beräkningskurs och programmeringskurs. kanske skilja lite på det och göra två delar av kursen. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen avviker från tentamens nivå. Tentan höll en högre nivå än målen krävde.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- läste inte målen speciellt, såg dem i början av kursen men sen tittade jag inte på dem mer än kanske en gång lite skumartat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Begrep kursens mål till fullo först vid slutet av kursen dvs då man lärt sig allt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

75 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 4%
Ja, målen verkar rimliga»70 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 2%

Genomsnitt: 1.98

- Har ej läst kursmålen» (?)
- Om man jämför med tentamen.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag gick däremot en programmeringslinje på gymnasiet vilket förmodligen inte alla gör, och personligen tycker jag att en person utan programmeringsförkunskaper har svårt att hinna med allt i kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

Notera att examination avser både tentamen och de tre inlämningsuppgifterna.

81 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 23%
Ja, i hög grad»56 69%
Vet ej/har inte examinerats än»6 7%

Genomsnitt: 2.83

- Jag tyckte att det var för många uppgifter som fokuserade på inläsning av textfil. Jag känner att detta är fel då de som inte lärt sig inläsning av textfil "straffades" tre gånger!» (I viss utsträckning)
- Inte riktigt enkelt att examinera exakt hur bra man programmerar då den korta tiden under exainationen inte ger mycket tid att tänka igenom det man gör.» (I viss utsträckning)
- Den var svårare än resten av kursen.» (I viss utsträckning)
- Jobbigt hög grad...» (Ja, i hög grad)
- Ja, tentan och inlämningsuppgifterna låg på en bra nivå, som inte var för lätt eller för svår!» (Ja, i hög grad)
- målen är rimliga men tentan låg på en för hög nivå. Iaf för nybörjare. Även en nybörjare till matlab skall kunna klara högsta betyg. Verkade mer som om att för att klara högsta betyg krävdes tidigare erfarenhet.» (Ja, i hög grad)
- Dock så var det en oklarhet över vilken sal man skulle vara i. Detta är dock inte kursens problem utan chalmers hjärndöda tentamen system...» (Ja, i hög grad)
- Har ej läst kursmålen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»11 12%
Ganska liten»45 49%
Ganska stor»30 32%
Mycket stor»5 5%

Genomsnitt: 2.31

- Måste förändras till nästa år! Kände inte att jag fick ut något utom möjligen anteckningar men även de var inte till sån stor hjälp» (Mycket liten)
- Igen, referera till kommentaren i punkt 4.» (Mycket liten)
- Gick inte på någon» (Mycket liten)
- Gick ej» (Mycket liten)
- Lärde mig mest genom att sitta vid en dator och programmera, testa sig fram.» (Ganska liten)
- jag tycker det var för enkla saker som togs upp på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Genomgångarna under föreläsningarna var för enkla i jämförelse med vad vi skulle åstadkomma under inlämningar och tentamen. » (Ganska liten)
- Inte på grund av att de var dåliga men jag tyckte kursen i helhet var ganska lätt. » (Ganska liten)
- Väldigt mycket repetition och enkla uppgifter, det var inte förens det började närma sig tenta som svårare uppgifter började dyka upp under föreläsningarna » (Ganska liten)
- Kunde sen innan.» (Ganska liten)
- I början var det svårt att förstå för mig som aldrig programmerat innan. Sedan på slutet gav det mycket mer. Dock hade det gett ännu mer tror jag om vi gått igenom lite svårare uppgifter på lektionerna i stil med de största på gamla tentor. Att bara göra små exempel på uppgifter ger säkert något för de som inte har så bra koll men de som har kommit längre gav det inte så mycket...» (Ganska liten)
- Har programmerat i andra program lite innan så kände redan innan igen vissa kommandon.» (Ganska liten)
- Svårt att lära sig programmering utan att koda själv. Jag tycker ni bör lägga mer vikt på uppbyggnad av programmen än på kommando. » (Ganska liten)
- låg alltid bakom, pga av poor response på inlsuppgifterna. Skulle därför vara bra om lösningsförslag på resp. inlämningsuppgift lades up,. direkt efter deadline.» (Ganska liten)
- Med detta svar menar jag inte att föreläsningarna har varit onödiga men att det är övningstillfällena som givit mig mest kunskap. Föreläsningen lägger grunden för det som utförs på övningstillfällena.» (Ganska liten)
- Fick veta vilka fel som skulle ge minuspoäng på tentamen.» (Ganska liten)
- Lär sig mest och mest effektivt på att jobba själv (eller med andra) med uppgifter och inlämningar. Föreläsningarna är dock också viktiga.» (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»14 15%
Ganska stor»37 40%
Mycket stor»34 37%

Genomsnitt: 3.08

- Ingen hjälp alls då jag inte gjorde en enda övning i boken.» (Mycket liten)
- Matlab-övningstillfällena var faktiskt hemska, jag ville hoppa av Chalmers när jag satt där och väntade och väntade på fyratimmarspasset inför en till synes hopplös uppgift. Nu har jag lärt mig söka hjälp bättre på egen hand men som nybörjare var det hopplöst.» (Mycket liten)
- Gick inte på någon» (Mycket liten)
- Gjorde mycket få övningar då jag tyckte kursen var relativt lätt» (Ganska liten)
- partner gjorde det mesta pga, tydliga kunskapsskillnader.» (Ganska liten)
- Har inte lagt så mycket tid på dem.» (Ganska liten)
- Bra övningsledare i MT0 och MT9» (Ganska stor)
- Gett förståelse hur MATLAB-språket är uppbyggt.» (Ganska stor)
- Jag utnyttjade inte övningarna så mycket, då jag ofta satt och arbetade i en annan sal.» (Ganska stor)
- Svåra övningar jämfört vad föreläsningarna gav» (Ganska stor)
- Tar lång tid innan man får hjälp av övningsledarna.» (Ganska stor)
- Utmanande och bra.» (Mycket stor)
- Mest övning som jag lärt mig på, iochmed att programmet kräver att man själv provar sig fram.» (Mycket stor)
- Gjort det mesta på övningarna och man har fått bra hjälp» (Mycket stor)
- att testa på själv är det som gör att kunskapen verkligen sätter sig» (Mycket stor)
- Fler kortare övningar att vara med de stora hade varit bra» (Mycket stor)

11. Vilken övningssal var du mest i?

89 svarande

MT0-MT9 / Andreas Draganis»29 32%
MT11-12-13 / Carl Sandström, Vahid Yaghoubi»42 47%
HC105-110 / Daniel Runvik, Gaël Le-Gigan»18 20%

Genomsnitt: 1.87

- ej tagit hänsyn till detta» (?)
- Gick inte på någon» (?)
- Brist på folk! Enorm väntetid om man behövde hjälp. Dessutom skulle övningsledarna behöva känna till uppgifterna bättre för att undvika missförstånd och förklaringar som senare visar sig vara helt irrelevanta. » (MT0-MT9 / Andreas Draganis)
- Mycket bra övningsledare, förklarade tydligt. satt innan i MT11-12-13, inte lika engagerade lärare. » (MT0-MT9 / Andreas Draganis)
- Lång väntetid på att få hjälp, annars var hjälpen bra.» (MT11-12-13 / Carl Sandström, Vahid Yaghoubi)
- Upplevde att det gick relativt fort att få hjälp» (MT11-12-13 / Carl Sandström, Vahid Yaghoubi)
- Linuxsalen, datorerna är mer pålitliga.» (MT11-12-13 / Carl Sandström, Vahid Yaghoubi)
- Saknade information om att det fanns andra övningssalar än MT11-12-13.» (MT11-12-13 / Carl Sandström, Vahid Yaghoubi)
- Daniel passar väldigt bra som lärare, han är pedagogisk och han förklarar bra.» (HC105-110 / Daniel Runvik, Gaël Le-Gigan)
- Daniel och Jerk är jätteduktiga på att hjälpa till!» (HC105-110 / Daniel Runvik, Gaël Le-Gigan)
- Alltid lediga datorer :)» (HC105-110 / Daniel Runvik, Gaël Le-Gigan)
- Jättejättebra övningsledare!» (HC105-110 / Daniel Runvik, Gaël Le-Gigan)
- Daniel Runvik» (HC105-110 / Daniel Runvik, Gaël Le-Gigan)

12. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 9%
Ganska stor»30 32%
Mycket stor»51 56%

Genomsnitt: 3.43

- Gjorde inte någon denna gång» (Mycket liten)
- Det kändes inte som att ens nivå låg på inlämningsuppgifternas nivå. Jag var alldeles för oerfaren i matlab-världen för att kunna klara dem helt själv..» (Ganska liten)
- Dom har inte hjälp mig så mycket eftersom att jag upplevt att de varit så svåra att jag inte förstått vad det är jag har gjort.» (Ganska liten)
- var mer ett stress moment än att lära mig så mycket.» (Ganska liten)
- Jag tror att jag hade lärt mig mer på att sitta själv och öva uppgifter från boken, den mesta tiden gick åt till att sitta med inlämningsuppgifterna.» (Ganska liten)
- bästa skulle vara om man fick välja svårighetsgrad.» (Ganska stor)
- Inlämningsuppgifterna har jag varit oerhört nöjd med. De har stått till den största delen av min inlärning och har gett mig nya kunskaper inom programmering. Det är bra att de är obligatoriska så att man verkligen lägger ned tid på kursen vilket leder till ny kunskap. » (Mycket stor)
- Utmanande och bra.» (Mycket stor)
- Det var där man lärde sig det mesta. Det var riktigt bra att man gjorde det två och två, för det kändes som man hade koll på olika saker och kunde lära byta kunskaper.» (Mycket stor)
- Definitivt den största inlärningskällan, gjorde dessa själv vilket jag egentligen tycker alla i kursen borde göra för jag tror man lär sig rätt mycket på det. » (Mycket stor)
- Omfattande och testat alla de moment som behövdes.» (Mycket stor)
- Gamla tentor gav nog ännu mer.» (Mycket stor)
- Väldigt bra uppgifter!» (Mycket stor)
- Det är när man får ett problem och utan handledning ska lista ut svaret som man lär sig som mest.» (Mycket stor)
- Dock kändes det som att man blev lite "inkastad" i vissa av dem, då man inte hade tillräckligt med kunskap än för att ha möjlighet att genomföra dem. Men med de duktiga övningsledarna (daniel och jerk) så gick det ju visserligen ändå till slut...» (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

91 svarande

Mycket liten»7 7%
Ganska liten»25 27%
Ganska stor»44 48%
Mycket stor»15 16%

Genomsnitt: 2.73

- boken känns inte klockren, ganska ytlig. » (Ganska liten)
- Första två läsveckorna var boken bra, men sedan höll jag mig mest till föreläsningsanteckningar och google ibland.» (Ganska liten)
- Läste mycket på nätet och kollade upp olika funktioner på hemsidor samt hämtade tips på olika forum för att lära mig. Men boken var en bra handledning också» (Ganska liten)
- Boken var väldigt bra på att förklara grunderna, men senare under kursen tyckte jag att den inte tog upp svårare och större program» (Ganska liten)
- Som uppslagsverk endast.» (Ganska liten)
- Boken tillförde mycket i början av kursen men sedan använde jag hjälpen och google mer» (Ganska liten)
- användes bara för att kolla upp lite få saker, syntaxer etc.» (Ganska liten)
- Kursboken har varit ytterst otillräklig i min uppfattning. Google och olika officiella MATLAB-sidor har varit väldigt mycket mer informativa.» (Ganska liten)
- Det är lättare att använda programemts inbyggda hjälpfunktion än boken.» (Ganska liten)
- Boken var bra, förklarade tydligt» (Ganska stor)
- De gamla tentorna som låg upplagda med lösningar var mycket bra och det var när jag tränade på dessa dagarna innan tentan som jag lärde mig det mesta jag kan om matlab.» (Ganska stor)
- Boken är bra. » (Mycket stor)
- gamla tentor gjorde allt, bokens uppgifter var värdelösa» (Mycket stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

91 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»35 38%
Mycket bra»55 60%

Genomsnitt: 3.59

- PingPong är bra men lite jobbig i gränssnittet.» (Ganska bra)
- kompletterande material var mkt bra» (Ganska bra)
- Bra med många tentor att öva på samt extra övningsuppgifter» (Mycket bra)
- Lätt att få kontakt på pingpong vid behov, hjälpsamma responser» (Mycket bra)
- Men pingpong är generellt en dålig plattform.» (Mycket bra)

15. Har du någon tidigare programmeringsvana?

Kan vara vilket språk som helst.

91 svarande

Ingen»44 48%
Liten, kände igen vissa begrepp»31 34%
Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp»16 17%

Genomsnitt: 1.69

- Jag tyckte att det mesta var ganska svårt» (Ingen)
- Programmerat väldigt lite Flash för många år sedan, men tror ändå att jag hade lite lite nytta av det.» (Liten, kände igen vissa begrepp)
- Java» (Liten, kände igen vissa begrepp)
- Programering A på gymnasiet, samt endel webbprogramering» (Liten, kände igen vissa begrepp)
- autohotkey. endast nybörjar nivå» (Liten, kände igen vissa begrepp)
- Tidigare skrivit PHP, Java och Javascript.» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)
- C++, Java» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)
- c++, programmering A och B.» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)
- Som sagt tidigare, 3 år på gymnasiet, Java och C++.» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)
- Det nya var matriser och vektorer samt syntaxen var annorlunda» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)
- Eftersom jag läst kursen innan och dessutom använt matlab nu i snart fem år i andra kurser. Har dessutom läst lite Pascal och Java programmering tidigare. (Dock inget jag skulle säga mig kunna behärska alls!!)» (Stor, kände igen de flesta eller alla begrepp)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

91 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»7 7%
Ganska bra»43 47%
Mycket bra»33 36%
Har ej sökt hjälp»7 7%

Genomsnitt: 3.41

- Bra möjligheter att ställa frågor på föreläsningarna, men uselt på övningarna pga långa kötider. Om man hann få hjälp innan lektionen var slut så var det visserligen mycket bra hjälp och väldigt grundligt, som en liten privatlektion, men det var väl därför kön blev så lång också.» (Mycket dåliga)
- Se kommentar ovan. På föreläsningarna fick man bra svar. » (Ganska dåliga)
- Långa köer vid övningar» (Ganska dåliga)
- Det var många som ville ha hjälp och få lärare så det tog ganska lång tid att få hjälp.» (Ganska bra)
- Överlag bra, men lite knepigt att ställa frågor och få hjälp på engelska ibland, men även det är helt klart bra att läsa sig!» (Ganska bra)
- Tog ganska lång tid under övningarna dock» (Ganska bra)
- Tog lång tid att få hjälp under övningar då det var få övningsledare per många elever. Ibland kunde en övningsledare sitta en halvtimme vid en person medans väntekön blev längre och längre.» (Ganska bra)
- Kunde ibland vara rätt så lång kö för att få hjälp men över lag bra.» (Ganska bra)
- Övningarna passade mig bäst för frågeställning, även om möjlighet fanns att ta upp frågor direkt med föreläsaren» (Ganska bra)
- Väldigt få övningsledare trots att så många timmar spenderades i datorsalar.» (Ganska bra)
- Ibland kunde det ta lång tid så det hade inte varit hel fel med en till lärare.» (Ganska bra)
- ibland när man behövde hjälp fick man vänta en lång stund innan läraren kom till än (på övningspassen).» (Ganska bra)
- Många studenter på få handledare är lika med långa väntetider om man har en fråga.» (Ganska bra)
- Långa listor med folk som behöver hjälp i datorsalarna, men hjälpen var bra!» (Ganska bra)
- Den mesta tiden gick som sagt åt till inlämningsuppgifterna, så man hann inte fråga om svåra uppgifter i boken.» (Ganska bra)
- Har ej sökt hjälp, men känner att det funnits mycket tillfällen att göra det.» (Har ej sökt hjälp)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

91 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»10 10%
Mycket bra»72 79%
Har ej sökt samarbete»4 4%

Genomsnitt: 3.8

- ingen alls. Borde införa så att eleverna får diskutera sina inlämningsuppgifter med varandra då alla uppenbarligen inte gjort desamma. lär sig därmed nya tekniker.» (Mycket dåligt)
- Vissa är tyvärr inte lika engagerade. » (Ganska bra)
- svårt att programmera två och säkerställa att båda lär sig. » (Ganska bra)
- Jag gjorde misstaget att välja en arbetskamrat som låg på en betydligt lägre nivå. Båda hade gynnats av en lägre differens.» (Ganska bra)
- Jobbade mestadels själv men i det jag har gjort det så fungerade det bra» (Ganska bra)
- Möjlighet att byta partner hade varit bra.» (Ganska bra)
- Lite för bra för mitt eget bästa» (Mycket bra)
- Skönt att fler aldrig programmerat förut. » (Mycket bra)

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

91 svarande

För låg»1 1%
Låg»10 10%
Lagom»64 70%
Hög»15 16%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.05

- Personligen för låg, då det mesta var självklart då jag tidigare har programmerat. Annars skulle jag gissa på att arbetsbelastningen var förhållandevis lagom för sådana som ej har tidigare förkunskaper. » (För låg)
- För mig har den varit låg. Men lagom för hela gruppen.» (Låg)
- Kanske inte bör ta detta för mycket i beaktande dock då jag har väldigt lätt för programmering. » (Låg)
- Har man däremot inga förkunskaper inom programmering hade jag sagt att arbetsbelastningen nästan är för hög.» (Lagom)
- Hög till en början, men sedan kom man in i programmet och det började bli lättare» (Lagom)
- Att man skulle läsa in typ 2-3 kapitel i veckan plus inlämningsuppgifter var inte ens en möjlighet. Man gjorde inlämningsuppgifterna sen hade man knappt tid till mer» (Hög)
- speciellt när läraren hela tiden frågar om det går för långsamt trots att han förklarat att det är en grundkurs och allt ska gås igenom för en som tidigare varit helt ovan. hade räckt att fråga en gång. » (Hög)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

91 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 4%
Lagom»37 40%
Hög»45 49%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.56

- I och med att i princip allt var nytt och tempot höjdes avsevärt, så var det svårt att förstå hur man skulle klara av det i början. » (Hög)
- Den var hög, men ändå bra. Jag läste basåret förra året och har förmodligen lite fördel där, men det var högre arbetsbelastning än förra året och för mig var det skönt att få en liten kick så man kom igång från början!» (Hög)
- svårt att hänga med. Då inget facit fanns, därav möttes man av samma problem ofta.» (Hög)
- Bra med hög belastning direkt från start» (Hög)
- Extrem omställning efter gymnasiet enligt mig.» (För hög)

20. Hur ser du på arbetsmiljön i datorsalarna?

90 svarande

Mycket dålig»1 1%
Ganska dålig»14 15%
Ganska bra»66 73%
Mycket bra»9 10%

Genomsnitt: 2.92

- Gick inte på någon övning.» (?)
- Man blir trött av att sitta länge mycket på grund av den dåliga luften. » (Ganska dålig)
- Dålig luft i de salar jag var i» (Ganska dålig)
- Det är ganska kass luft på de flesta ställen vilket gör det jobbigt att sitta i längre perioder.» (Ganska dålig)
- Det blir väldigt varmt och dålig luft där nere...» (Ganska dålig)
- Ont om plats!» (Ganska dålig)
- Alldeles för dålig ventilation och det blev ofta för varmt i salarna, Dessutom blir man ganska trött när inte pdf-läsarna funkar som de ska på datorerna...» (Ganska dålig)
- Fläktarna (i rummet inte i datorerna) susar och tjuter för mycket.» (Ganska dålig)
- Svårt att få tag i dator ibland. Jag fick uppfattningen av att andra elever som inte hade inplanerat övningspass också var där. Eftersom det var mycket folk (delade datorer osv) var ljudnivån hög och det blev varmt.» (Ganska dålig)
- Var väldigt ofta sjukt kallt i min övningssal! 4 timmar i den kylan och man fick sig en förkylning... och var det inte kallt, blev det lätt dålig luft istället.» (Ganska dålig)
- Tråkigt att många datorer är låsta ibland, annars har det fungerat fint.» (Ganska bra)
- Ibland väldigt varmt och dålig luft! För få övningsledare som sagt. » (Ganska bra)
- obs: dålig ventilation i MT11-13» (Ganska bra)
- Pendlar mellan ganska bra och ganska dålig. Ofta är det dålig luft vilket gör att man blir trött i huvudet fort, men i övrigt så var det bra» (Ganska bra)
- Varmt!!» (Ganska bra)
- Var nästan inget i datasalarna utan programerade hemma» (Ganska bra)
- Inget fel på salarna men man borde inte ha 4 timmar i sträck i samma sal.» (Ganska bra)
- Problemet är att det finns många låsta datorer, ibland icke fungerade etc etc.» (Ganska bra)
- ibland/ofta var det dålig luft.» (Ganska bra)
- Ventilationen i MT11-13 är inte perfekt.» (Ganska bra)

21. Saknades något i denna kurs som behövdes till kursen inledande matematik?

90 svarande

Inget saknades»84 93%
Ja, något saknades»6 6%

Genomsnitt: 1.06

- Men det kom för sent. Vi kastades in i saker i inledande matematik som vi aldrig sett i matlab. Bättre samarbete mellan kurserna föreslås.» (Inget saknades)
- Inte något jag tänkte på iallafall» (Inget saknades)
- Skulle i så fall vara "norm" funktionen som jag ännu inte helt har koll på» (Inget saknades)
- datorövningarna på matten låg hela tiden steget före det vi gjort i Matlabkursen» (Ja, något saknades)
- Funktionshandtag kunde gås igenom tidigare.» (Ja, något saknades)
- Funktionshandtag» (Ja, något saknades)
- Funktionshandtag kunde kommit tidigare.» (Ja, något saknades)

22. Har du använt Matlab på eget intiativ för att lösa problem utanför kursen?

Obligatoriska kursmoment i andra kurser såsom övningarna i inledande matematik är ej "eget intiativ".

90 svarande

Ja»28 31%
Nej, men kommer högst troligen att göra det i framtiden»47 52%
Nej»15 16%

Genomsnitt: 1.85

- Ja, jag hjälpe faktiskt min lillasyster med hennes matteläxa. Jag ränkade ut alla möjliga tänkbara olika möjligheter som man kan köpa olika frukter på. (man skulle köpa frukter för 100kr (jämt, inga pengar över), och det fanns fyra olika typer som kostade olika mycket, varav man var"t tvungen att köpa minst en av varje).» (Ja)
- Plotta grafer och räkna då ja saknar miniräknare» (Ja)
- Någon liten grej till inledande matematiken.» (Ja)
- Roligt när man kan det!» (Ja)
- räknetal» (Ja)
- Ja lekt en del med olika problem som inte har varit relaterade till någon kurs» (Ja)


M-programmet som helhet

23. Hur tycker du M-programmet lever upp till dina förväntningar av civilingenjörsstudierna?

87 svarande

Lever inte alls upp»0 0%
Lever nästan upp»9 10%
Över förväntan»55 63%
Mycket över förväntan»10 11%
Hade inga förväntningar»13 14%

Genomsnitt: 3.31

- Har bytt till TD. » (Lever nästan upp)
- Är bara lite förvånad över hur dålig ordning det är på t.ex. alla olika scheman jämfört med gymnasiet. Det är mycket som är väldigt rörigt här.» (Lever nästan upp)
- för korta mellanrum mellan alla tentor. bättre med fler duggor eller inlämningsuppgifter. Mycket individuellt, dvs mindre bra i mitt tycke.» (Lever nästan upp)
- Lärare i vissa Matte-ämne är ytterst...besvikande. Enligt mig är M-Programmet bara det bästa i Sverige för att studenterna på Chalmers är de bästa i Sverige, inte för att föreläsare är de bästa.» (Lever nästan upp)
- Det är som förvantan men denna knapp fanns inte.. Skulle vara bra med fler studieplatser nästan alltid fullt i studiehallen. Något "hängställe" liknande Focus på Fyik saknas!!» (Lever nästan upp)
- Mer intensivt än räknat» (Över förväntan)
- Det mesta är bra, finns saker som kan förbättras t.ex. handledningen i ingenjörsmetodik.» (Över förväntan)
- Stort plus till föreningar och så vidare» (Över förväntan)
- Bra. Dock intressant att det är högre krav på M än t.ex. VoV.» (Över förväntan)
- vet ej» (Hade inga förväntningar)
- Tycke det var väldigt dålig info om vad maskinprogrammet egentilgen stod för, det kändes lite somett lotteri. på hemsidan står där en liten sammanfattning men det berättar egentligen inte så mycket. informationen ut till gymnasieskolorna/allmänheten måste bli mycket bättre och mer specifik, plus att den måste komma mycket tidigare!» (Hade inga förväntningar)
- jag tyckte det va svårt att veta vad civilingenjörer gjorde innan jag börja på Chalmers och då är det svårt att veta vad programmet måste innehålla.» (Hade inga förväntningar)


Avslutande kommentarer

24. Har du något ytterligare att tillägga i kursutvärderingen?

- Var övertydlig, det skadar aldrig. Idiotsäkert är bra.»
- Tack för en trevlig kurs»
- Extrauppgifterna har varit riktigt roliga, det är bara de + inlämningarna som jag arbetat med. Själv tycker jag att lite mer fokus kan läggas på felhantering och felmeddelanden för input eftersom det är viktigt att få in säkerhetstänk innan man eventuellt går vidare till andra språk. »
- Kursen startade väldigt sakta, men det är bra anatar jag, så att alla hänger med från början. Dock fick man känslan av att det inte behövde läggas så mycket tid och att kursen var lite slapp. Senare i kursen motbevisades dock detta.»
- nej»
- Nej.»
- Tack för en bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från