ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi, KOK080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-06 - 2008-03-24
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Kim Höglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Jag har läst och godtagit villkoren för enkäten*

20 svarande

Ja»20 100%

Genomsnitt: 1

2. Tentamenskod:*

Tentamenskoden heter Chalmerskod och hittas under personlig information på studieportalen under Adress och chalmerskod.

- KS225»
- YA323»
- KOK080»
- AR257»
- Al008»
- YA357»
- ES286»
- LR015»
- LA162»
- SE914»
- RS934»
- 882395457 »
- AP918»
- Lp770»
- KOK080»
- KY873»
- LP446»
- XR798»
- KOK080»
- EX079»

3. Kön:*

20 svarande

Kvinna»15 75%
Man»5 25%

Genomsnitt: 1.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Hur många gånger i veckan motionerar du?*

20 svarande

3 15%
5 25%
5 25%
5 25%
2 10%
5<»0 0%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är du aktiv i någon förening?*

Både inom Kår/Sektion eller utanför skolan

20 svarande

Ja»10 50%
Nej»9 45%
Har varit under min chalmerstid»1 5%

Genomsnitt: 1.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Är kurs PM tydligt?*

20 svarande

1 = Mycket otydligt»0 0%
1 5%
4 20%
7 35%
7 35%
6 = Mycket tydligt»1 5%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. "Kursens relevans för utbildningen har tydligt klargjorts."*

20 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
2 10%
2 10%
7 35%
6 30%
6 = Instämmer helt»3 15%

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. "Kurslitteraturen innehåller relevant information för kursen."*

20 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
6 30%
6 30%
6 = Instämmer helt»8 40%

Genomsnitt: 5.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. "Arbetsinsatsen för att uppnå mina mål står i god proportion till kursens poängantal."*

20 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
2 10%
4 20%
8 40%
6 30%
6 = Instämmer helt»0 0%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. "Jag är mycket engagerad att lära mig denna kurs."*

20 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
1 5%
5 25%
7 35%
4 20%
6 = Instämmer helt»3 15%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Vad tycker du om antalet föreläsningar?*

20 svarande

1 = För många»0 0%
2 10%
7 35%
9 45%
2 10%
6 = För få»0 0%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Hur var föreläsningarna?*

20 svarande

1 = Inte alls givande»0 0%
0 0%
5 25%
7 35%
6 30%
6 = Mycket givande»2 10%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Vad tycker du om antalet övningar?*

20 svarande

1 = För många»0 0%
1 5%
4 20%
8 40%
4 20%
6 = För få»3 15%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Hur var övningarna?*

20 svarande

1 = Inte alls givande»0 0%
2 10%
4 20%
7 35%
4 20%
6 = Mycket givande»3 15%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad tycker du om antalet laborationer?*

20 svarande

1 = För många»3 15%
4 20%
8 40%
4 20%
0 0%
6 = För få»1 5%

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Hur var laborationerna?*

20 svarande

1 = Inte alls givande»0 0%
2 10%
3 15%
9 45%
5 25%
6 = Mycket givande»1 5%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad behöver nedanstående föreläsare förbättra i sin pedagogik?

Matrisfråga

Bättre tavelteknik
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»0 0%
Lars Öhrström»3 15%
Nina Kann»0 0%
Göran Svensson»6 30%

Tydligare Tal
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»1 5%
Lars Öhrström»5 25%
Nina Kann»4 20%
Göran Svensson»9 45%

Tydligare förklaring på exempel
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»4 20%
Lars Öhrström»4 20%
Nina Kann»1 5%
Göran Svensson»3 15%

Bättre sidhänvisningar inför varje föreläsning
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»6 30%
Lars Öhrström»5 25%
Nina Kann»6 30%
Göran Svensson»3 15%

Bättre struktur på föreläsningar
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»4 20%
Lars Öhrström»2 10%
Nina Kann»1 5%
Göran Svensson»4 20%

Inget av ovanstående
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»5 25%
Lars Öhrström»6 30%
Nina Kann»9 45%
Göran Svensson»2 10%

18. "Föreläsaren är mycket engagerad i oss studenter."

Matrisfråga

1 = Instämmer inte alls
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»0 0%
Lars Öhrström»0 0%
Nina Kann»0 0%
Göran Svensson»0 0%

2
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»0 0%
Lars Öhrström»2 10%
Nina Kann»0 0%
Göran Svensson»0 0%

3
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»1 5%
Lars Öhrström»4 20%
Nina Kann»0 0%
Göran Svensson»1 5%

4
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»1 5%
Lars Öhrström»8 40%
Nina Kann»4 20%
Göran Svensson»5 25%

5
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»13 65%
Lars Öhrström»6 30%
Nina Kann»8 40%
Göran Svensson»10 50%

6 = Instämmer helt
20 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jerker Mårtensson»5 25%
Lars Öhrström»1 5%
Nina Kann»8 40%
Göran Svensson»4 20%

19. Hur är din känsla inför tentamen att klara dina mål?*

20 svarande

1 = Mycket dålig»1 5%
1 5%
10 50%
7 35%
0 0%
6 = Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

20. Vad i kursen har varit svårast*

- Organkemiska reaktioner.»
- laborationer, tidskrävande.»
- inget»
- Den organiska kemin.»
- Instuderingsfrågorna tog onödigt lång tid.»
- Att det har varit så mycket man ska komma ihåg...»
- Kursen är ganska krävande i helhet, och då samtidigt göra kandidatarbete har varit jobbigt. Annars tror jag de flesta delarna går att lära sig om man lägger ner mycket tid! Det som är svårast är alla olika reagens som skall läras utantill samt orbitaler. »
- Karbonylkemi. Den organiska delen överhuvudtaget.»
- Att förstå vad som händer i provet under laborationer.»
- Veta vad för reaktioner det handlar om i uppgifter.»
- Ligandfältsteori och mekanismer»
- Inlämningsuppgifter»
- Labbförhör! nervositetsmoment som gör att man inte kan koncentrera sig på att läsa annat dagen innan laboration.»
- Radikaler»
- Stort antal mekanismer att plugga in.»
- att sätta sig in i alla reaktionsmekanismer»
- Att komma ihåg alla reagens och reaktionsförlopp»
- Tentan, reaktionerna»
- Tentan! Urdåligt utformad. Perfekt för att sänka studenterna!»
- Den totala allmänbildningen som krävs. »

21. Vad har varit bra med kursen?*

- Ninas föreläsningar var väldigt tydliga och lätta att hänga med på. Jonjaktslabben var rolig. Bra att få labba själv för inlärning och självförtroende.»
- Bra kurslitteratur»
- inget»
- Laborationer, övningar.»
- Engagerade lärare och ganska bra labbar.»
- Känns viktigt inför framtiden»
- Intressant, rolig! Ökar förståelsen för olika kemiska reaktioner/betingelser. Bra fortsättning på kemikursen i ettan. »
- Mycket spännande med analytisk kemi och lätt att relatera till exempel i vardagen.»
- Sjysst material»
- Bra föreläsningar»
- Ninas föreläsningar och engagemang. Jag lärde mig mycket tack vare henne!»
- Roliga och givande labbar»
- Föreläsningarna har varit bra och intressanta. Det är bra att det inte alltid är samma person som föreläser»
- Labbar»
- Ganska lättläst kurslitteratur.»
- bra kurslitteratur»
- intressant»
- Man har lärt sig en hel del»
- Mycket bra kurs att ha i ryggen. Bra föreläsningar och labbar vilka gått hand i hand»
- Laborationerna»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.57
Beräknat jämförelseindex: 0.53

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från