ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Nollningsutvärdering 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-12-10
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Allmänt

1. Vilken phaddergrupp var du i?

42 svarande

Grupp 6»8 19%
Grupp 13»7 16%
Grupp 17»9 21%
Grupp 23»4 9%
Grupp 42»7 16%
Grupp 69»7 16%

Genomsnitt: 3.38

- Phaddrarna var aldrig närvarande. » (Grupp 6)
- Den bästa» (Grupp 13)
- Bytte från grupp 13 tror jag» (Grupp 42)
- Vi vann :)» (Grupp 69)

2. Hur var din inställning till nollningen innan det började?

42 svarande

Mycket bra»9 21%
Ganska bra»11 26%
Bra»17 40%
Mindre bra»5 11%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Lite små nervös inför vad man skulle få göra :S» (Ganska bra)
- Ska inte ganska bra och bra byta plats?» (Ganska bra)
- Var lite skeptisk till vad det skulle innebära och om det enbart gick ut på att supa eller inte.» (Bra)
- Man hade väl hört rykten om hur "farlig" den var.» (Mindre bra)
- Man har ju fördomar, massa fulla tonåringar som springer runt.» (Mindre bra)

3. Hur är din inställning nu?

42 svarande

Mycket bra»28 66%
Ganska bra»5 11%
Bra»9 21%
Mindre bra»0 0%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.54

- En bra blandning av allt. » (Mycket bra)
- Den var mycket bra, speciellt för någon som inte kände en kotte när man kom till Göteborg.» (Mycket bra)
- Det var ju inte så mycket springande!» (Ganska bra)

4. Vad är ditt sammantagna intryck av hela första dagen?

42 svarande

Mycket bra»19 45%
Ganska bra»12 28%
Bra»9 21%
Mindre bra»2 4%
Dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Var rätt så chockad när man kom till götaplatsen och såg EKAK men chocken lade sig när man fick höra lite mer om sektionen under dagen.» (Mycket bra)
- total förvirrad o mycket trött» (Mycket bra)
- För mycket skrikande och stående på götaplatsen.» (Ganska bra)
- Den kändes onödigt lång, jag gick från skolan 19:00. Så man blev väldigt trött och lite irriterad. Inte vad man vill vara när man träffar nya människor.» (Mindre bra)

5. Finns det något du skulle vilja förbättra med första dagen?

- Nej egentligen inte. Det var väldigt mycket information men svårt att minska på den.»
- Lite fika eller något när man gjorde nollbrickorna kanske, annars tappar man lätt peppen.»
- Fler material för att tillverka nollbrickor.»
- Vet inte»
- Nej»
- Nej»
- Nej.»
- mindre formalia och kortare dag»
- Nej»
- Väldigt lång väntan på Götaplatsen och lite enformigt, men ändå kul! Är ganska ambivalent för det faktiskt. »
- Nej. Den var bra.»
- Kortare dag helt enkelt.»
- Inte som jag kan komma på.»
- Nej»
- Nej.»
- Njae.»

6. Saknade du någon information innan du började på Chalmers?

- Nej inte vad jag kommer ihåg. Gulgölingsboken sa väldigt mycket.»
- Kanske lite tydligare vilken kurslitteratur man behövde precis i början så att man kan hinna köpa den begagnad också»
- Nej»
- Nej»
- Nej, paketet som skickades hem några veckor innan starten var full av info. Dessutom fick jag ett samtal från någon på sektionen/kåren som ställde lite frågor och kollade så jag fixat boende och så, vilket var väldigt bra. »
- Nej»
- Nej.»
- Neh»
- Nej, inte vad jag kan komma på nu.»
- Nej, det gula häftet täckte allt jag ville veta.»
- Nej, man fick allt, dessutom fick man ju ett samtal några dagar innan, då kunde man ju ställa ev. frågor man hade, kanon!»
- Nej»
- Det tror jag inte.»
- Nej.»


Phaddrar

7. Hur nöjd är du med dina phaddrar?

42 svarande

Mycket nöjd»23 54%
Ganska nöjd»16 38%
Nöjd»3 7%
Ganska missnöjd»0 0%
Mycket missnöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- De phaddrar som vi hade var jättebra och har umgåtts endel med dem nu efter nollningen också.» (Mycket nöjd)
- Fantastiska» (Mycket nöjd)
- Dom var trevliga och det var roligt att lära känna dem och dom skötte sitt "uppdrag" bra. » (Ganska nöjd)
- Skulle gärna träffat phaddrarna mer.» (Ganska nöjd)
- Förutom att de aldrig hade tid till att vara med på phaddermatten var de kanon med att hjälpa till och stötta en de första dagarna. » (Nöjd)

8. Tyckte du att phaddrarna var tillräckligt närvarande under nollningen?

42 svarande

Mer än tillräckligt»2 4%
Tillräckligt»35 83%
Såg dem inte så ofta»5 11%
Såg dem aldrig»0 0%

Genomsnitt: 2.07

- Vissa såg man aldrig andra var där hela tiden.» (Mer än tillräckligt)
- Alla phaddrar var kanske inte närvarande hela tiden men det fanns alltid någon som gick o få tag på om man nu så ville :)» (Tillräckligt)
- Vissa var, andra inte. Tror jag har en del phaddrar som jag egentligen aldrig har träffat. Men de som var med gjorde allt väldigt bra!» (Tillräckligt)
- Några var ofta närvarande och hjälpte till, andra var inte där lila ofta, vilket gjorde att informationen kanske inte kom fram på snabbast sätt...» (Tillräckligt)
- De var vääääääldigt upptagna. » (Såg dem inte så ofta)
- förutom otto och även kalle(Abu) som fanns där mycket mer än resten. » (Såg dem inte så ofta)

9. Kan du tänka dig att vara phadder nästa år?

42 svarande

Ja»34 80%
Nej»8 19%

Genomsnitt: 1.19

- Kommer inte ha tid, sedan tror jag inte att jag är en bra phadder-figur» (Nej)
- okvalificerad» (Nej)
- Är nog inte riktigt lämpad att vara phadder tyvärr.» (Nej)
- känns som att det kommer ta mycket tid.» (Nej)
- Vet inte om jag passar som det bara. Men det är bra att de finns.» (Nej)


Syfte och grundfilosofi

10. Hade du roligt under nollningen?

42 svarande

Ja»42 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Nollningen var verkligen rolig! Väldigt utmattande och tröttsam efter flera veckors aktiviteter men jag ångrar verkligen INTE att jag var med på så mycket. Det var sjukt kul.» (Ja)
- Kunde inte vara med så mycket.» (Ja)

11. Fick du minst en ny vän under nollningen?

42 svarande

Ja»41 97%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.02

- Många nya vänner!» (Ja)
- Man lärde känna många redan under de första dagarna» (Ja)
- Är det möjligt att inte få en kompis under nollningen? :)» (Ja)

12. Anser du att nollningen har gett dig goda förutsättning för att klara första mattetentan?

42 svarande

Mycket goda»4 9%
Ganska goda»11 26%
Goda»16 38%
Ganska dåliga»8 19%
Mycket dåliga»3 7%

Genomsnitt: 2.88

- Phaddergruppmatten var bra, då vi blev mer eller mindre "tvungna" att plugga tillsammans och det hjälpte enormt att skaffa nya vänner. » (Mycket goda)
- Nollningen gjorde att man fokuserade väldigt lite på skolan och festade istället för att plugga. Man fick så många kompisar så det blev roligt att vara kvar i skolan sent om dagarna istället för att gå hem och plugga. » (Goda)
- förutsättningarna var redan goda» (Goda)
- Alkoholkonsumptionen tog över de mattetimmar som egentligen borde avsatts.Men det var värt det. :)» (Goda)
- Så här i efterhand tycker jag att det hade varit bättre om nollningen hade avslutats innan undervisningen började på allvar. » (Ganska dåliga)
- Ser inte att nollningen hade så mycket med matten att göra.» (Ganska dåliga)
- Haha, ne jag hann inte alls med att plugga så mycket som jag skulle vilja under dom här 4 första veckorna. Men det var mitt egna val, och jag ångrar det inte. » (Mycket dåliga)

13. Vad har nollningen gett för bild av Chalmers?

42 svarande

Mycket positiv»26 66%
Ganska positiv»12 30%
Ganska negativ»1 2%
Mycket negativ»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.35

- Ganska många övningar kändes rätt krystade. Nollpokalen, Amazing Race och rundvandringen i huvudsak. Den där man skulle göra några "uppdrag" på olika ställen.» (Ganska negativ)

14. Kände du dig någon gång utnyttjad under nollningen?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, av en annan nollan»0 0%
Ja, av en phadder»0 0%
Ja, av EØK»0 0%
Ja, av någon annan»0 0%
Nej»42 100%

- » (Nej)
- E0K var väldigt tydliga redan från början att nollningen på Chalmers skiljer sig radikalt från den "nollning" man har på t.ex gymnasiet. Och det märktes!» (Nej)
- Tyvärr blev jag inte utnyttjad.» (Nej)

15. Kände du dig någon gång kränkt under nollningen?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, av en annan nollan»0 0%
Ja, av en phadder»0 0%
Ja, av EØK»0 0%
Ja, av någon annan»2 4%
Nej»40 95%

- Andra sektioner» (Ja, av någon annan)
- Ingen specifik, men kände mig inte välkommen på dam- och herrmiddagen pga att den är könsuppdelad. Det var sjukt trist!» (Ja, av någon annan)

16. Har du någon gång under nollningen känt dig tvingad att göra något mot din vilja?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, av en annan nollan»0 0%
Ja, av en phadder»0 0%
Ja, av EØK»0 0%
Ja, av någon annan»0 0%
Nej»42 100%

17. Har du någon gång under nollningen känt dig pressad att dricka alkohol?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, av en annan nollan»0 0%
Ja, av en phadder»0 0%
Ja, av EØK»1 2%
Ja, av någon annan»2 4%
Nej»39 92%

- provhäfv under rundvandringen» (Ja, av någon annan)
- Ingen alkoholhest! Det fanns dessutom alkoholfria alternativ vid så gott som alla arr.» (Nej)
- Inte pressad i dåligt avseende, men klart att man "var tvungen" att dricka då alla andra gjorde det. Ett helt vanligt gammalt grupptryck, som inte satte några ärr!» (Ja, av någon annan)
- Nej inte alls, det var väldigt bra stämning där det accepterades om man inte ville häva eller nått sånt. Jag kunde lugnt, endast dricka när jag själv ville.» (Nej)

18. Hur upplevde du förekomsten av nollbrickor?

42 svarande

Mycket bra»14 33%
Ganska bra»12 28%
Bra»10 23%
Mindre bra»4 9%
Dålig»2 4%

Genomsnitt: 2.23

- Nollbrickor är jätteroligt» (Mycket bra)
- Sista veckan började folk strunta i dem. » (Ganska bra)
- Första dagen hatade jag det i och med att man var tvungen att sitta och arbeta med den så länge innan den blev godkänd, men under nollningen tyckte jag det var väldigt bra för att se allas namn. Brickorna gav en väldigt mysig gemenskap med klassen.» (Ganska bra)
- Oftast kul, men jobbigt om man behövde göra ny någon sen kväll... :(» (Bra)
- En hel del som saknade sina nollbrickor. » (Bra)
- Tråkig tillverkning» (Mindre bra)
- jobbig» (Dålig)
- Bara fånigt» (Dålig)

19. Har du fått din bricka förstörd?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, av EØK»25 59%
Ja, av någon på elektro»5 11%
Ja, av någon annan sektion»3 7%
Ja, av någon okänd»3 7%
Ja, av vattnet»11 26%
Nej»14 33%

- Bastutestet o.O» (Ja, av EØK)
- Ölen förstörde den :(» (Ja, av EØK, Ja, av vattnet)
- Vattnet = den försvann under zkumgasquen. Vilket var ganska försåtligt ^^» (Ja, av EØK, Ja, av vattnet)
- hidden-in-plain-sight-artist» (Nej)
- DEN ÖVERLEVDE ROCKTESTET!!» (Nej)
- Av mig själv med.» (Ja, av EØK, Ja, av någon okänd, Ja, av vattnet)


Aktiviter

20. Uppskattningsvis, hur stor del av nollningen har du deltagit i?

42 svarande

Allt»5 11%
Nästan allt»17 40%
Hälften»17 40%
Nästan inget»3 7%
Inget»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Jag var med på en del saker, men var inte med på så många sittningar.» (Hälften)
- det jag tror jag skulle ha nytta av» (Nästan inget)
- Är ju vuxen och nykterist och har hundar osv, går inte att vara med på så mycket då.» (Nästan inget)

21. Vad tyckte du om nolluppdragen?

42 svarande

Mycket bra»8 19%
Ganska bra»16 38%
Okej»13 30%
Ganska dåligt»4 9%
Mycket dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.38

- Kvaliteten i nolluppdragen varierade lite, men dom flesta var väldigt roliga.» (Mycket bra)
- Lite bättre info kring vad uppdraget innebär och kanske att man sätter igång med det en vecka tidigare så hade det varit ännu bättre.» (Ganska bra)
- Tyckte vissa var lite "lama". » (Okej)
- Kunde varit roligare uppdrag. » (Okej)

22. Var det lagom mycket aktiviteter under nollningen?

41 svarande

För mycket»0 0%
Lite för mycket»12 29%
Lagom»26 63%
Lite för få»3 7%
Mycket för få»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Det var ju väldigt många aktiviteter men i och med att man själv väljer om man ska vara med eller inte tycker jag att det var lagom många. Det fanns alltid något kul att göra om man ville.» (?)
- Hellre bra aktiviter än många sämre. Dessutom han man inte med alla iaf» (Lite för mycket)
- Svårt att säga då allt är frivilligt.» (Lagom)
- Mer plugginriktade samt fler nycktra aktiviteter då det fanns en härlig samling av den andra sorten.» (Lite för få)

23. Vad tyckte du om följande sittningar?

Matrisfråga

- Hockeykalaset var fantastisk!!! Och alla andra sittningarna var himla bra! Men som sagt, bort med dam- och herrmiddagen, väldigt tråkig grej...»
- Lite väl lite alumner på chalmersmiddagen.»
- Som nykterist är jag imponerad att det faktiskt alltid fanns alkoholfritt.»

Öfvningssittningen
41 svarande

Mycket bra»22 53%
Bra»14 34%
Gör om, gör rätt»1 2%
Ta bort»0 0%
Var ej där»4 9%

Genomsnitt: 1.78

Barnkalaset
41 svarande

Mycket bra»14 34%
Bra»11 26%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»16 39%

Genomsnitt: 2.82

Hockeykalas
41 svarande

Mycket bra»15 36%
Bra»5 12%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»21 51%

Genomsnitt: 3.17

Dammiddag
40 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»7 17%
Gör om, gör rätt»2 5%
Ta bort»0 0%
Var ej där»31 77%

Genomsnitt: 4.37

Herrmiddag
41 svarande

Mycket bra»13 31%
Bra»5 12%
Gör om, gör rätt»1 2%
Ta bort»0 0%
Var ej där»22 53%

Genomsnitt: 3.31

EDIT-sittning
40 svarande

Mycket bra»8 20%
Bra»10 25%
Gör om, gör rätt»2 5%
Ta bort»0 0%
Var ej där»20 50%

Genomsnitt: 3.35

Chalmeristmiddag
41 svarande

Mycket bra»9 21%
Bra»16 39%
Gör om, gör rätt»3 7%
Ta bort»0 0%
Var ej där»13 31%

Genomsnitt: 2.8

Nollmiddag
41 svarande

Mycket bra»27 65%
Bra»11 26%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»3 7%

Genomsnitt: 1.56

24. Vad tyckte du om följande EØK-arrangemang?

Matrisfråga

- E0K var grymma! Nollbrickstillverkningen och rundvandringen var ganska rörig och ostrukturerad.»

Första dagen
41 svarande

Mycket bra»22 53%
Bra»17 41%
Gör om, gör rätt»2 4%
Ta bort»0 0%
Var ej där»0 0%

Genomsnitt: 1.51

Chalmersrundvandring /Nollbrickstillverkning
41 svarande

Mycket bra»16 39%
Bra»21 51%
Gör om, gör rätt»3 7%
Ta bort»1 2%
Var ej där»0 0%

Genomsnitt: 1.73

Nollbrickstest
41 svarande

Mycket bra»11 26%
Bra»24 58%
Gör om, gör rätt»3 7%
Ta bort»2 4%
Var ej där»1 2%

Genomsnitt: 1.97

Kick-off
41 svarande

Mycket bra»23 56%
Bra»13 31%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»5 12%

Genomsnitt: 1.8

Amazing Race
41 svarande

Mycket bra»19 46%
Bra»12 29%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»1 2%
Var ej där»9 21%

Genomsnitt: 2.24

Laserdoom
41 svarande

Mycket bra»15 36%
Bra»10 24%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»1 2%
Var ej där»15 36%

Genomsnitt: 2.78

Redovisning av nolluppdrag
41 svarande

Mycket bra»10 24%
Bra»21 51%
Gör om, gör rätt»2 4%
Ta bort»1 2%
Var ej där»7 17%

Genomsnitt: 2.36

25. Vad tyckte du om dessa Chalmersgemensamma aktiviteter?

Matrisfråga

- Tråkigt att bobspexet krockade med övningshäfv bara.»
- För lång kö till kajsaburgarna under megaätning. Behövs fler kockar. »
- Festu... gör om. gör rätt.»
- Nollrocken var aldeles för lång, och det var det enda arrangemang där jag blev besviken på utbudet av alkoholfritt. Jag vägrades köpa cola/fanta etc trots att det stod på prislistan och stod i kylen precis bakom. Fick bara köpa ramlösa.»

Götaplatsen (första dagen)
41 svarande

Mycket bra»20 48%
Bra»18 43%
Gör om, gör rätt»3 7%
Ta bort»0 0%
Var ej där»0 0%

Genomsnitt: 1.58

Teknologgården (första dagen)
40 svarande

Mycket bra»16 40%
Bra»18 45%
Gör om, gör rätt»5 12%
Ta bort»1 2%
Var ej där»0 0%

Genomsnitt: 1.77

Nollkalaset
40 svarande

Mycket bra»7 17%
Bra»19 47%
Gör om, gör rätt»4 10%
Ta bort»0 0%
Var ej där»10 25%

Genomsnitt: 2.67

Nollinsamlingen
41 svarande

Mycket bra»4 9%
Bra»16 39%
Gör om, gör rätt»5 12%
Ta bort»4 9%
Var ej där»12 29%

Genomsnitt: 3.09

Pubrunda
41 svarande

Mycket bra»15 36%
Bra»13 31%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»13 31%

Genomsnitt: 2.58

NollpoQuarlen
41 svarande

Mycket bra»12 29%
Bra»15 36%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»14 34%

Genomsnitt: 2.73

Nollrocken
41 svarande

Mycket bra»7 17%
Bra»15 36%
Gör om, gör rätt»1 2%
Ta bort»0 0%
Var ej där»18 43%

Genomsnitt: 3.17

Bobspex
41 svarande

Mycket bra»7 17%
Bra»4 9%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»30 73%

Genomsnitt: 4.02

Nollrevanschen
41 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»11 26%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»28 68%

Genomsnitt: 4

Nollfinal
41 svarande

Mycket bra»9 21%
Bra»18 43%
Gör om, gör rätt»5 12%
Ta bort»0 0%
Var ej där»9 21%

Genomsnitt: 2.56

Mega-ätningen
41 svarande

Mycket bra»6 14%
Bra»16 39%
Gör om, gör rätt»5 12%
Ta bort»0 0%
Var ej där»14 34%

Genomsnitt: 3

26. Vad tyckte du om följade studiefrämjande aktiviteter?

Matrisfråga

- Lite rörigt att sitta i Kajsabaren»
- Mattefrukost = bra grej! Men kunde inte närvara själv då det inte fanns något jag kunde äta (specialmat...)»
- Man mer eller mindre fick träffa folk utanför festerna vilket även gjorde det allt till en mera personlig nivå. »
- visste inte att det fanns pluggkvällar»

Mattefrukost
41 svarande

Mycket bra»31 75%
Bra»8 19%
Gör om, gör rätt»1 2%
Ta bort»1 2%
Var ej där»0 0%

Genomsnitt: 1.31

Phaddergruppsmatte
41 svarande

Mycket bra»23 56%
Bra»16 39%
Gör om, gör rätt»2 4%
Ta bort»0 0%
Var ej där»0 0%

Genomsnitt: 1.48

Pluggkväll
41 svarande

Mycket bra»12 29%
Bra»13 31%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»16 39%

Genomsnitt: 2.87

27. Vad tyckte du om dessa aktiviter?

Matrisfråga

- lite för lite basta på bastukalaset»

Grillkalas med EKAK & M.A.K.
41 svarande

Mycket bra»11 26%
Bra»11 26%
Gör om, gör rätt»0 0%
Ta bort»0 0%
Var ej där»19 46%

Genomsnitt: 3.12

Öfvningshäfv / Uttagningshäfv
41 svarande

Mycket bra»13 31%
Bra»21 51%
Gör om, gör rätt»2 4%
Ta bort»0 0%
Var ej där»5 12%

Genomsnitt: 2.09

Bastukalas
41 svarande

Mycket bra»17 41%
Bra»9 21%
Gör om, gör rätt»1 2%
Ta bort»0 0%
Var ej där»14 34%

Genomsnitt: 2.63

Phadderkväll
39 svarande

Mycket bra»20 51%
Bra»10 25%
Gör om, gör rätt»1 2%
Ta bort»0 0%
Var ej där»8 20%

Genomsnitt: 2.12

28. Ungefär hur mycket pengar har du lagt ner på följande?

Matrisfråga

- Rimligt pris på allt, men blev en större summa pga alla aktiviteter. Gör absolut inget. »
- För lågt alternativ för alkohol.»
- ??»

Aktiviter
41 svarande

0-500 kr»23 56%
500-1000 kr»13 31%
mer än 1000 kr»5 12%

Genomsnitt: 1.56

Mat
41 svarande

0-500 kr»24 58%
500-1000 kr»13 31%
mer än 1000 kr»4 9%

Genomsnitt: 1.51

Alkohol
40 svarande

0-500 kr»21 52%
500-1000 kr»12 30%
mer än 1000 kr»7 17%

Genomsnitt: 1.65


EØK

29. Vad tycker du om EØK:s insats under nollningen?

42 svarande

Mycket bra»33 78%
Ganska ba»7 16%
Bra»2 4%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.26

- Hoppas de får vara fulltaliga nästa år!» (Mycket bra)
- Vet inte» (Mycket bra)
- Kanske lite tydligare namnbrickor på dessa?» (Mycket bra)
- mer närvarnade phaddrar» (Ganska ba)

30. Fick du bra information om aktiviteterna?

42 svarande

Mycket bra»25 59%
Ganska ba»11 26%
Bra»5 11%
Ganska dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Kunde varit mer och tydligare information!» (Bra)
- E0K utgick från att alla kunde vara med hela tiden, så ibland var det kort varsel på aktiviteterna. Det var dåligt för mig som måste vara hemma ofta.» (Ganska dåligt)

31. Vad tyckte du om följande informationsflöden?

Matrisfråga

- Bra med info och om man inte hade koll var det bara att fråga E0K»

SMS
40 svarande

Mycket bra»31 77%
Ganska bra»6 15%
Bra»3 7%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.3

Hemsidan (e0k.se och etek.chalmers.se)
40 svarande

Mycket bra»13 32%
Ganska bra»16 40%
Bra»10 25%
Ganska dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.97

Gulgölingsboken
40 svarande

Mycket bra»28 70%
Ganska bra»9 22%
Bra»3 7%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.37

Gyckel
40 svarande

Mycket bra»14 35%
Ganska bra»16 40%
Bra»7 17%
Ganska dåligt»3 7%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.97

Schema
40 svarande

Mycket bra»26 65%
Ganska bra»10 25%
Bra»4 10%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.45

32. Tyckte du att EØK syntes bland nollan?

42 svarande

Ja»41 97%
Nej»1 2%

Genomsnitt: 1.02

- Vissa såg man mer av, vissa mindre. » (Ja)
- ja och nej, beroende på vem i E0K vi pratar om» (Ja)


Gulgölingsboken

33. Har du läst gulgölingsboken?

42 svarande

Ja, innan nollningen»39 92%
Ja, under nollningen»3 7%
Ja, efter nollningen»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.07

- Nice!!» (Ja, innan nollningen)
- Det kändes bra att få information innan man började så man visste lite mer vad som väntade. Jag använde även häftet under hela nollningen.» (Ja, innan nollningen)
- Skönt att få den så man har lite koll. Förvånad och besviken att inte ETA stod med.» (Ja, innan nollningen)
- Läste ej hela» (Ja, under nollningen)

34. Tycker du att gulgölingsboken ger en rättvis bild av nollningen?

41 svarande

Mycket bra»13 31%
Ganska bra»23 56%
Bra»4 9%
Ganska dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Över förväntan!» (Mycket bra)
- Läste ej hela» (Bra)

35. Skulle du vilja veta mer om...

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kurser/Studier?»12 28%
Kåren/Sektionen?»9 21%
Nollningen?»4 9%
Föreningar?»17 40%
Allmän information (bostad, CSN osv.)»9 21%

- Fick tillräckligt med info.» ()
- hade varit kul mer mer info om föreningar på chalmers och inte bara sektionen. » (Kurser/Studier?, Kåren/Sektionen?, Föreningar?)

36. Har du förslag på hur gulgölingsboken kan förbättras?

- Nej den var väldigt bra :)»
- Den var perfekt»
- Nje, jag tyckte att den var bra!»
- Nej»
- Inte än.»
- Nej, bra bok med bra info»
- Nej»
- Nej, den var utmärkt!»
- Kommer inte p något för tillfället.»
- nej»
- mer Quarl»
- Nej, den är bra»
- Nej, inte för tillfället.»
- Nej, den var riktigt bra som den är. »
- lite förkortningar och specialord kan stå med som asp och dugga etc.»
- Nej»
- Nej, innehållet är var bra.»


Sammanfattande frågor

37. Har du några övriga kommentarer om nollningen?

- Som helhet mycket bra»
- E0K och alla andra gjorde en strålande insats!»
- Kanonkul.»
- Bra jobbat E0K!!!!!!»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- Det var ett bra sätt att komma in i gruppen.»
- Nej»
- Inte mer än att E0K skötte den med bravur...»
- Nej»
- Väl genomförd nollning och roligt att få träffa nya kompisar.»

38. Vad tyckte du var bra med nollningen?

- Stämningen och phaddrarna samt e0k»
- EØK"s positiva inställning till nollan»
- Allt»
- Allt, nollningen var högt över förväntningarna :)»
- Blev mycket sammanhållning och en hel massa superroliga aktiviteter!»
- Engagemenmanget bland EOK,EKAK, Elektra, Styret var bra.»
- Att det var väldig enkelt att få nya vänner.»
- Phaddergrupperna var speciellt bra. Man fick umgås mycket med en mindre grupp personer, detta underlättade för att skaffa nya kompisar.»
- I stort sett allt»
- Det mesta»
- De aktiviteterna var delaktig med var bra.»
- att man fick lära känna delar av klassen direkt»
- Alla aktiviteter som anordnades, det var många olika saker som kan passa många.»
- Den trevliga stämningen & atmosfären på elektro och alla föreningsaktiva»
- Att man lärde känna allt folk i klassen, på mycket kort tid. Dessutom lotsades man in i skolan och dess traditioner på ett bra sätt.»
- Att få träffa mycket nytt folk.»
- Roligt. Man kände sig välkommen.»
- Man lärde känna kurskamraterna.»
- gemenskapen som byggdes upp med phaddergruppen »

39. Vad kan bli bättre?

- Mer information om föreningarna kanske»
- Som sagt, bort med dam- och herrmiddagen från nollningen. Ingen ska behöva bli bortsorterad pga sin könsidentitet. Och kanske hade kunnat vara lite bättre ibland gällande min specialmat. Tyckte också det var väldigt okänsligt när de körde en aktivitet som gick ut på att kasta ägg under bastukalaset. Är vegan och tycker inte, inte att det känns okej att vara med på något sådant. Annars var allt bra!»
- Vet ej. Det var riktigt bra!»
- Man gör om allt nästa år. »
- I stort sett inget»
- vet ej»
- Inget.»
- lite kortare dagar»
- Vet faktiskt inte.»
- Vet ej»
- Vet ej.»
- I början var det svårt att fatta allas roll: E0K, EKAK, E-Styret, E6 osv. »


Kursutvärderingssystem från