ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Bärande konstruktioner, BOM160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-20
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»15 25%
Gott»29 48%
Mycket gott»15 25%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite stor och mycket studenter vilket leder till en svårare inlärning. Annars intressant innehåll och väldigt angelägen egentligen för utbildningen. » (Godkänt)
- Bara godkänt på grund av den höga arbetsbelastningen.» (Godkänt)
- Mycket högt tempo» (Godkänt)
- Stressad konstruktionsövning med lite tillgång till hjälp då lärare ej dimensionerade tiden efter antal elever som behövde hjälp. » (Gott)
- Det är en rolig och intressant kurs men den kan nog struktureras om lite. Kanske ha en dugga med teorin i mitten. Det skulle nog göra att man kan teorin bättre som är en viktig del. » (Gott)
- Väldigt nöjd» (Mycket gott)
- Bra kurs som känns relevant och tydlig» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.96


Lärandemål

- redogöra för vilka övergripande krav som ställs på konstruktioner, och kunna identifiera vad som behöver kontrolleras för enklare konstruktioner.
- redogöra för viktiga begrepp inom området bärande konstruktioner.
- förstå verkningssättet hos enkla bärverk av trä, stål och armerad betong.
- dimensionera och analysera konstruktioner i brottgränstillstånd med avseende på moment- och tvärkraftskapaciteten


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 18%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 62%

Genomsnitt: 3.22

- Luddigt formulerade mål för en så bred och intetsägande tolkning som möjligt.» (Målen är svåra att förstå)
- Nämns ofta snabbt och i förbifarten tror man borde mer fokusera på dem hårdare och striktare. Gå in djupare på dem så man verkligen även förstår vad man skall lära sig. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»50 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.01

- låg nivå för AT generellt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med såpass lite förkunskap kan de kännas lite högs i vissa situationer. Kan kännas att den kunde ligga över två läsperioder med tanke på innehållet som är stort och ganska tungt att ta in. Om den legat över två perioder hade man nog lärt sig mer på djupet och samtidigt mer samt då hade målen känts mer rimliga med lite modifikation. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 22%
Ja, i hög grad»40 74%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.81

- Vad som kommer på tentamen slumpas fram så man lär sig egentligen mycket saker i "onödan" till tentamen. Säg istället rakt ut vad som kommer på tentan så kan man fokusera mer på det och lära sig det. Känns bara löjligt att allt skall vara så hemligt med tentamen.» (I viss utsträckning)
- Man kan ju inte testa allt under en tenta, men det var övergripande och bra.» (I viss utsträckning)
- Konstigt att överbetygsdelen inte alls tog upp i lektionsundervisningen utan den var väldigt fokuserad på att bli godkänd.» (I viss utsträckning)
- Föreberedelser inför sistauppgiften på teoridelen gick man igenom lite för snabbt (bortglömt?). » (Ja, i hög grad)
- Tyckte det var svårt när det fanns 2 lätta uppgifter och 2 svåra och ingen "medel svårt". Var så himla stor skillnad mellan lätt och svår» (Ja, i hög grad)
- Ja. Mycket med tenta och den stora inlämningen» (Ja, i hög grad)
- Tycker det var en väldigt bra tenta. Den hade sina svåra inslag och teorin var relevant. » (Ja, i hög grad)
- Tentan tog visserligen inte upp alla delar och alla moment, men tillräckligt för att se om man uppnått målen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»10 16%
Ganska stor»18 30%
Mycket stor»31 51%

Genomsnitt: 3.31

- Jag har läst kursen vid sidan om mina ordinarie heltidsstudier, så jag har inte kunnat ta del av den i någon rimlig utsträckning.» (Mycket liten)
- Svårt att höra vad han säger. Osammanhängande anteckningar på tavlan. Ingen bra struktur.» (Ganska liten)
- innehållet okej på föreläsningarna men föreläsarna verkar lite osäkra på sin sak. Saknar förmågan att förmedla något slags intuitiv förståelse för ämnet. » (Ganska stor)
- Undervisningen och föreläsningarna har funkar bra och haft ett okej upplägg. Med föreläsningar och efterföljande övningar. Så man direkt fått testa själv det som gåtts igenom. » (Ganska stor)
- Väldigt mycket att ta in. Skulle kanske varit två kurser...?» (Ganska stor)
- Bra och tillgängliga lärare, speciellt inför slutredovisning av konstruktionsuppgift.» (Ganska stor)
- Konstruktionsuppgiften var en stor del, tog mycket tid men var också väldigt bra för att förstå kursen. Föreläsningarna var lite sega, kunde varit högre tempo. » (Ganska stor)
- Det är skönt att ha någon som berättar om det viktigaste i kursen, så att man slipper läsa själv och försöka komma fram till vad som är viktigt.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna tsm med konstruktionsuppgiften var till stor hjälp för att lära sig inför tentan.» (Mycket stor)
- Bra lektioner och räkneövningar, dock kanske ännu mindre grupper på räkneövningarna då det var svårt att hinna få hjälp.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar och bra räkneövningar i helklass » (Mycket stor)
- Bra tempo på föreläsningarna, det är mycket att gå igenom men jag tycker att det sköttes bra. Väl förberedda föreläsningar och genomgångar. Mycket bra att ha en beräkningsgenomgång efter varje föreläsning, på så vis förankras det bättre.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

60 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 13%
Ganska stor»19 31%
Mycket stor»32 53%

Genomsnitt: 3.36

- Boken var väldigt svår och inga begripliga exempel» (Mycket liten)
- kursboken okej, tydlig och informativ. Men kunde absolut vara bättre organiserad, den saknar bl a innehållsförteckning.» (Ganska liten)
- Jag använde kursboken extremt lite, vilket egentligen inte var så smart. De gånger den användes så var den bra. Vi fick all information på föreläsningar och räkneövningar för att klara konstruktionsuppgiften så då var boken lite överflödig. Pga högt tryck från andra kurser fanns inte tid att räkna övriga uppgifter i kursen så boken med räkneövningar var helt onödig att köpa. » (Ganska liten)
- Har varit bra och funnit de mesta som tagits upp i kursen i litteraturen. » (Ganska stor)
- boken har varit till hjälp, men inlämningsuppgiften var för tung och innehöll mycket svåra delar som inte var till någon nytta för slutgiltliga tentamen.» (Ganska stor)
- Jag har inte suttit och läst så mycket i boken, men den har varit bra hjälp vid räkning av konstruktionsuppgiften och liknande.» (Ganska stor)
- Mycket bra kursmaterial. Genomarbetat. Önskar att det var så i andra kurser också.» (Mycket stor)
- Jättebra bok!» (Mycket stor)
- Viktigt att kurlitteratur är uppdaterad till nu gällande standard.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 33%
Mycket bra»40 66%

Genomsnitt: 3.66

- Lite svårt att ha koll på när något nytt läggs upp. Annars har allt funnits på kurshemsidan. » (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 40%
Hög»27 45%
För hög»9 15%

Genomsnitt: 3.75

- Lagom, men då gjorde jag inga räkneuppgifter utanför Konstruktionsuppgiften för det hann jag inte. » (Lagom)
- Den var väldigt hög men det var ändå lagom. » (Lagom)
- Helt okej arbetsbelastning. Periodvis var det väldigt mycket men det berodde på våra parallella kurser.» (Lagom)
- Väldigt hög med tanke på att vi samtidigt läser 3 andra kurser. Men ändå iöverkomligt. » (Hög)
- Konstruktionsuppgiften var krävande, och i vissa fall otydlig. Därför fick man lägga väldigt mycket tid på att kunna lösa denna istället för att räkna uppgifter i boken som behövdes för att få lite mer exempel på hur problemlösningen kunde gå till.» (Hög)
- Konstruktionsuppgiften tog alldeles för mycket tid och man fick lägga så mycket arbete på den att det var svårt o hinna med att plugga på andra räkneexempel inför tentan. » (Hög)
- Det var mycket att göra och man var tvungen att hänga med och ligga i fas med konstruktionsuppgiften, annars hade det varit svårt att förstå. Ändå en väldigt bra grej att ha, man lärde sig mkt på den.» (Hög)
- På ett bra sätt. =)» (Hög)
- Nästan för hög. » (Hög)
- Det var ganska för högt i slutet när man började räkna på etapp 6» (Hög)
- Varje räknepass var det väldigt lång kötid för att få hjälp på. Svårt att hålla sig i takt med kursen och redovisa i tid då lektionerna inte heller hjälpte till. Detta ledde till att man var tvungen att jobba vidare utan att få konfirmerat att man gjort rätt. Det i sin tur gjorde att man var tvungen göra om väldigt mycket i efterhand om något var fel.» (För hög)
- En riktigt tung kurs med stort innehåll. Känns som den kunde legat över två perioder så man lärt sig mer. Eller minskats ner till två delar under två olika läsperioder. » (För hög)
- Konstruktionsuppgiften var alldeles för stor och tung. Hade velat lägga längre td på faktiskt tentaplugg.» (För hög)
- Inlämningsuppgiften var så omfattande att det kädes som man bara gjorde det snabbt utan att riktigt fatta, för man var tvungen att hinna med nästa etapp.» (För hög)
- återigen, inlämingsuppgiften, den var svår!» (För hög)
- Det var mycket högt tempo så man hann inte med de andra kurser man hade samtidigt. » (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»21 35%
Mycket bra»31 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Upplägget på övn.tillfällena har fungerat väldigt dåligt. Nästan varit omöjligt att få hjälp eftersom det tar lång tid att redovisa. Redovisningen borde därför ske på annat sätt, boka tid? Lämna in?» (Mycket dåliga)
- Svårt att få hjälp under gruppövningarna/konsultation» (Mycket dåliga)
- Övningstillfällena - få fick sina frågor ställda och besvarade. » (Mycket dåliga)
- Under övningstillfällena tog det väldigt lång tid att få hjälp eftersom de flesta hade mycket frågor. I många fall hade vi samma frågor så detta hade kanske kunnat undvikas genom att ha en genomgång inför varje etapp som vi hade varje vecka.» (Ganska dåliga)
- Vi hade för få räkneövningar och man fick sällan hjälp för alla hade frågor.» (Ganska dåliga)
- Under övningstillfällena ville många ha hjälp, men för mycket tid gavs per person, så alla som ville ha hjälp under dessa lektioner fick inte det. » (Ganska dåliga)
- Även om det var bristande tid på övningstillfällena var lärarna väldigt öppna och medgörliga att hjälpa en på deras kontor om man besökte dem.» (Ganska bra)
- Har alltid funnits möjlighet att komma upp till kontoren och fråga. Dock på övningstillfällen kan det ha varit svårt att få hjälp då det ofta är runt 30 personer på en övning med en lärare. Har hänt att man suttit en hel lektion och väntat på hjälp och inte fått något gjort alls vilket kan kännas fel. Kan skaffa fler övningsledare som kan hjälpa till tills nästa år. » (Ganska bra)
- Bra i föerläsningspauser osv.» (Ganska bra)
- Kanske ha några SI-handledare nästa år på övningstillfällena? Bra med jourtid!» (Ganska bra)
- I grupperna har det var olika antal elever vilket har gjort det svårt att kunna ställa frågor, då det har varit väldigt många i min grupp. » (Ganska bra)
- Lärare ställde upp och stannade kvar efter föreläsningar och konstruktionstillfällen och det fanns alltid möjlighet att komma upp till forskarhuset för att få hjälp, stort plus! Däremot var det alltid väldigt stressigt när vi på AT skulle redovisa våra etapper i konstruktionsuppgiften, så en till handledare där hade varit väldigt bra (både för handledarens och för vår skull).» (Ganska bra)
- Lite ont om tid på handledningstillfällena. Övningsledaren var upptagen med redovisningarna, även om han sänkte kraven på redovisningarna.» (Ganska bra)
- Blev ganska stressigt på de övningar då vi skulle redovisa konstruktionsuppgiften, men funkade ändå bra. Steve va schysst och va kvar och hjälpte oss några gånger. » (Ganska bra)
- Många som hade frågor så det tog mycket lång tid» (Ganska bra)
- Lite för lite tid eftersom all behövde ställa frågor jämt.» (Ganska bra)
- Det skulle behövas fler övningsledare, ofta tog det lång tid innan man fick hjälp på övningstillfällena.» (Ganska bra)
- Jourtiden som lärarna hade var bra utöver konsultationstillfällena. » (Mycket bra)
- Övningsledaren har varit jättebra. Svarade direkt på email och väldigt hjälpsam på övningstillfällena» (Mycket bra)
- Under räkneövningarna var min grupp liten så vi fick hjälp lätt. Har hört att det var många i de andra grupperna så det kunde vara lite svårt.» (Mycket bra)
- Jättebra att man bara kan gå upp på lärarens rum och ställa frågor om man undrar något» (Mycket bra)
- Hade svårt att gå på föreläsningar och räkneövningar, kursansvarig var mycket lyhörd och hjälpsam att hjälpa till då frågor eller schemakrockar uppstod.» (Mycket bra)
- Många lärare i kursen som var mer än villiga att ta sig tid att hjälpa till och förklara, både via mail och på deras kontor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»12 20%
Mycket bra»44 73%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.81

- Har löst större delen av uppgifterna med andra studenter och varit en stor del till inlärningen. » (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

59 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 30%
Hög»32 54%
För hög»9 15%

Genomsnitt: 3.84

- har läst två andra kurser parallellt så ganska mycket att göra. » (Hög)
- 4 kurser samtidigt är mycket även om det inte är mer poäng. Det är mycket att hålla i huvudet samtidigt. » (Hög)
- Mest pga bärande konstuktioner.» (Hög)
- 4 kurser under samma lärperiod tar mycket tid.» (Hög)
- Eftersom vi läste fyra kurser samtidigt blev det ganska tungt. Denna kursen krävde mkt tid så blev att man lade mkt energi på den och andra blev lite lidande, vilket är synd. » (Hög)
- Mycket som skulle göras hela tiden, med redovisningar och liknande. Det är visserligen bra för att ligga i fas med kursen, men ibland kändes det som om man inte gjorde annat än att jobba med inlämningar.» (Hög)
- Denna kursen känns riktigt tung och kunde varit enda kurs under läsperioden egentligen. » (För hög)
- JÄTTEtung kurs + samhällsplaneringen som också är pressad + 2 kurser till = Alldeles för mycket.» (För hög)
- Det beror helt på att vi läst två och en halv kurs och det ledde till att jag inte hade möjlighet att lägga den tid jag ville på kursen.» (För hög)
- Just denna kurs har gjort det tungt att hinna med i andra kurser» (För hög)
- Blev tajt att läsa fyra kurser samtidigt då två av dem var Bärande konstruktioner och Samhällplanering A eftersom båda de tar så fruktansvärt mycket tid utöver schemalagd tid så att hinna med dem två samtidigt var en utmaning. Att ha två kurser till utöver det var bara dumdristigt för de han man inte ge någon som helst uppmärksamhet vilket känns ganska dumt för man vill ju ändå lära sig kunskapen.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- storgruppsövningar »
- Inlämningsuppgiften är bra»
- tycker om Konstruktionsövningen, men det blir gärna för mycket fokus kring den och, kan tänka mig att det för många blir det enda man hinner med som övning innan tentamen.»
- Konstruktionsuppgiften, litteraturen»
- Konstruktionuppgiften. Den var utmärkt som studieunderlag och för inlåning av de olika moment som kursen innefattar»
- Väldigt bra variation mellan rena föreläsningar, räkneföreläsningar och övningar.»
- Formen med föreläsningar med efterföljande övningar. »
- King Leppänen!»
- Konsultationstillfällena och storgruppsövningarna. »
- Konstruktionsuppgift men kanske lite tydligare och lättare att förstå uppgift. Föreläsningar och räkneövningar i helklass var också bra.»
- Övningsledaren»
- Jourtiderna»
- Lärare Antal lärare på övningarna (lika många övningstillfällen) Kurslitteraturen Konseptet med konstruktionsuppgiften»
- Joosef och Jonas »
- Konstuktionsuppgiften.»
- Konstruktionsövningen - men med förutsättningen att den hjälp man behöver finns att få.»
- Konstruktionsuppgiften var bra och lärorik!»
- Boken»
- Allt. Utmärkt kurs. Det var ett bra studiebesök och intressant lab också.»
- Studiebesök och konstruktionsuppgiften »
- Laborationen. Studiebesöks-dagen.»
- Studiebesöken, konstruktionsuppgiften.»
- Konstruktionsuppgiften som idé»
- Bra kurs »
- Böckerna och inlämningsuppgifterna»
- upplägget som helhet, bra att ha flera kunniga lärare som man kan fråga. Bra men räkning i storgrupp efter föreläsningarna.»
- Övningsföreläsningar. Konstruktionsuppg.»
- konstruktionsuppgift med övningstillfällen!»
- Vissa lärare brukade skriva sidoreferenser till sina ekvationer vilket som jag tycker att alla lärare ska göra samma.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgiften, ett bra sätt att faktiskt räkna på det man lär sig i kursen, och få lite verklighetsanknytning på det.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare frågeställningar i konstruktionsuppgiften »
- Byt ut konsultatiionstiderna till övningstillfällen.»
- bättre samarbete mellan de olika lärarna inom kursen. lite tydligare förklaringar på föreläsningarna.»
- Upplägget på övn.tillfällena har fungerat väldigt dåligt. Nästan varit omöjligt att få hjälp eftersom det tar lång tid att redovisa. Redovisningen borde därför ske på annat sätt, boka tid? Lämna in?»
- kanske bättre planering kring kontruktionsövningen, så man hinner räkna andra exempel också.»
- Fler tillfällen att kunna ställa frågor kring arbetet med konstruktionsuppgiften.»
- Jag tycker att kursen borde behandla träkonstruktioner mer. »
- Minskas ner eller förstoras upp men då enbart köras som enda kurs under en hel läsperiod eller över två läsperioder så man lär sig mer. Då den är såpass stor och mycket att ta in hade nog det varit bra. »
- Kortare konstruktionsuppgift.»
- Uppdatera konstruktionsuppgiften och saker gällande den! »
- Tydligare konstruktionsuppgift som kanske inte är så tidskrävande. Så man istället hinner räkna uppgifter på egenhand»
- Boken. Borde finnas mer lättförståeligt material»
- Fler handledare på övningstillfällena.»
- Ingenting»
- Mindre fokus på konstruktionsuppgiften, mycket gick ut på att bara få den färdig, samtidigt som den inte kändes speciell viktig vid rättningen så man fick inte riktigt reda på om man gjort rätt eller fel.»
- Lite kort genomgång av uppgiften varje föreläsning, typ 5 min dialog innan start för ökad förståelse för alla.»
- Jag tyckte att föreläsningarna höll lite låg nivå.»
- Konstruktionsuppgiften var lite otydlig med vad man faktiskt skulle göra. Kunde beskriva bättre vad uppgiften gick ut på och vilka sidor i boken man skulle läsa och använda.»
- Fler räkneövningar»
- Den orättvisa arbetsbelastningen och fördelningen på ynka 7,5 hp för denna kurs.»
- Sista föreläsningen om konstruktion kändes inkastad, svår att förstå. När elever ställde frågor fick de inga vettiga svar alltid på varför olika fall skulle bedömas på olika sätt. Hade varit bättre att få med tidigare i kursen parallellt med resten av kursens innehåll.»
- En ide vore att ha duggor på trä och stål så att man kan fokusera mer på betong som var svårare och mer omfattat»
- Vad jag har förstått det har vissa grupper varit fulla under övningarna så tydligare indelning av grupper hade nog varit bättre.»
- Tydligöra att instuderingsfrågorna ej står för hela tentans teoridel. »
- Vet ej»
- Föreläsningarna.»
- Den ojämna arbetsbelastningen som olika övningsledare krävde. (Stor skillnad mellan grupperna)»
- Lite lättare konstruktionsuppgift eller mer genomgång av hur den ska göras för att man ska hinna med att räkna både uppgiften och andra räkneexempel»
- Kanske bara ha tre kurser samtidigt. Geotekniken måste kanske inte ligga i denna period?»
- Man måste hinna ställa frågor under övningstillfällena och gärna mer än vid ett tillfälle samma lektion.»
- fler tillfällen för konstruktionsövningen, det var många som behövde mycket hjälp, det var svårt att få tid till att redovisa etapperna när många ville ha hjälp.»
- Effektivare föreläsningar.»
- mer labbar?»
- Ta bort studiebesök på småhusfabriken, då detta var helt orelevant och nervärderande för framtida arkitekter.»
- Mer tid till egen räkning, med möjlighet att ställa frågor. Som det var nu fick man lov att räkna det mesta på egen hand, eftersom övningstillfällena mest gick åt till att redovisa etapperna på konstruktionsuppgiften.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- En okej och intressant kurs som dock kan förändras och göras än mer intressant. Med lite förändringar i upplägget men även vissa bevaringar skulle den kunna bli riktigt bra. Känns som det dock behövs förnyas/kollas över. »
- Claes borde prata högre och ha mer strukturerade anteckningar på tavlan»
- En dugga under läsperioden med teorin vore bra. Dels får man bättre förståelse samtidigt som tentan slipper delas in i två delar. Alternativt dugga för trä och stål tidigare. »
- Keep rocking in the free world!»
- Studiebesök, beräkningsövning, konstruktionsuppgift samt en mega-tenta. Detta är en av de få kurserna på BI man tvingas slita omotiverat mycket för att få sina 7,5 hp. Mycket dåligt. Dela upp den, eller lägg på mer poäng. Tentan är svår, komplicerad och full av "fällor", vilket innebär att man ändrar en viss detalj, som helst också aldrig - eller extremt få gånger - nämns under själva föreläsningarna, eller återfinns djupt gömt i litteraturen. Givetvis för att testa kunskaperna, men upplevs som att man vill bli ditsatt. VARFÖR INTE göra en mer tydlig "godkänt"-nivå med 3 som högst betyg, där vi, lite mindre begåvade elever, kan sätta fokus och koncentration, och därav faktiskt lära oss något samtidigt som vi klarar kursen? TYDLIGHET I KURSMÅLEN - är en utopi som aldrig kommer att inträffa. De är, som sagt, MYCKET luddigt formulerade för att bjuda på en så fri tolkning som möjligt. Inte på något sätt går de att utnyttja i upplägget av sina studier. Jag har aldrig heller tidigare fått uppfattningen att så många i klassen fattar så lite, men ändå försöker upprätthålla någon sorts sken av att de gör det. Fruktansvärt tråkigt. »
- Lärarna kunde ta till sig och förbättra utifrån den kritik de fick under kursen vilket är positivt. »
- Joosef är en trevlig föreläsare!»
- Intressant kurs, känns som om man lär sig mycket och bra att man får fortsätta att använda kunskaper från tidigare kurser, så att de fastnar bättre.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från