ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Avancerad elteknik, LNB726

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»8 33%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 3.08

- Inlämningsuppgifterna tog mycket fritid» (Cirka 20 timmar)
- Det är en tung kurs som går igenom mycket.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»8 33%
100%»15 62%

Genomsnitt: 4.54

- Ansvarade för Mottagningen. Fick lägga mer tid på självstudier istället för föreläsningar.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 87%

Genomsnitt: 3.79

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 8%
Ja, i hög grad»16 66%
Vet ej/har inte examinerats än»6 25%

Genomsnitt: 3.16

- Inlämningsuppgifter istället för tenta, väldigt svåra i vissa fall.» (Ja, i hög grad)
- Att ha inlämningsuppgifter kontinuerligt under hela kursen var ett väldigt bra sätt att bygga upp kursen. Hade man jobbat igenom dessa grundligt så blev det inte så mycket att plugga inför tentan.» (Ja, i hög grad)
- gjorde inte tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Det räckte med inlämningsuppgifter för att bli godkänd i denna kurs. Bra men samtidigt tyckte jag kraven var ganska låga för godkänt. Det blev inte så mkt feedback som jag hoppades på. Inlämningsuppgifter (labbar) är utmärkt inlärningssytem men sm sagt jag visste nye riktigt vad som var bra eller dåligt i mina rapporter.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»16 66%

Genomsnitt: 3.62

- Det var ganska få föreläsningar men utan dem hade det varit svårt att förstå sig på kursen.» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsare och laborationshandledare.» (Mycket stor)
- Lennarts sätt att undervisa passar mig väldigt bra.» (Mycket stor)
- Hade omöjligt klarat mig utan dem.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»9 37%

Genomsnitt: 3.16

- Häftet från Elteknik 1 visar grunderna på ett lättförståligt sätt. Elmaskiner går mer på djupet.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 79%

Genomsnitt: 3.7

- Hade gärna fått ut inlämningsuppgifterna om trafon och landströmmen tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.91

- Många elever på labbarna, men maila fungerade bra.» (Ganska bra)
- Som sagt, mycket bra föreläsare och laborationshandledare.» (Mycket bra)
- Mycket bra lärare!!!» (Mycket bra)
- Lennart är alltid tillgänglig via email. Man får i princip alltid svar inom någon timme, även på helgerna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 41%
Hög»13 54%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.62

- På gränsen till för hög i samband med Strömningsläran som vi läste parallellt. 7st inlämningsuppgifter på 7v var tufft.» (Hög)
- Vilket i mitt personliga fall beror på att jag inte hängde med så bra i den tidigare el-kursen. Då blir det ju lite kämpigare men det är ju mitt eget problem.» (Hög)
- Lite väl svåra inlämningar när man läser en kurs som Termo o Strömningslära samtidigt» (Hög)
- hög genom läsperioden men fullt rimligt om man bara siktar på betyg 3. » (Hög)
- Många trodde nog att kursen skulle bli lätt när det bara var inlämningsuppgifter men så var inte fallet. Kursen går igenom otroligt mycket och allt känns viktigt så det blir mycket att läsa på under hela kursen.» (Hög)
- Tidskrävande med labrapporterna men det var ju samtidigt så bra inlärningssytem.» (Hög)
- Var hög fram till de två sista veckorna då skulle både inlämmningae och labbredovisningar göras.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 12%
Hög»10 41%
För hög»11 45%

Genomsnitt: 4.33

- Två mycket tunga kursen under samma läsperiod. Totalt 9 inlämningsuppgifter på 7 veckor tog väldigt mycket energi.» (Hög)
- Kursen som låg parallellt med den här anses vara och är en tung kurs. Jag fick intrycket av att Avancerad Elteknik lagts samtidigt för att den ska vara lättare och dessutom inte behöver tentas för att man ska uppnå godkändt. Men jag tycker inte att el är enkelt och den här läsperioden har helt enkelt bestått av två tunga kurser.» (Hög)
- Se ovan. Kan dock tilläggas att det var ganska tungt att kombinera med den andra kursen vi läst. » (Hög)
- Både denna och Strömning och Termo är två tunga kurser som båda känns otroligt viktiga för oss. Det känns inte bra att lägga dessa på samma period.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 12%
Gott»6 25%
Mycket gott»15 62%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket intressant kurs med bra laborationer. Kanske kunde haft någon mer föreläsning om labbarna innan vi väl hade labb.» (Mycket gott)
- Mycket praktiskt inriktade laborationer som ger en fin grund för framtiden.» (Mycket gott)
- Tycker att detta är en otroligt intressant kurs som också känns väldigt viktig. Lennarts upplägg med inlämningsuppgifter kontinuerligt under hela kursen är ett väldigt bra upplägg.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren»
- Att man gör inlämningsuppgifter istället för tenta.»
- Godkänt för att man klarat labbarna och inlämningsuppgifterna»
- Lennart!»
- Upplägget med inlämningar som räcker för ett godkänt, med möjlighet till tenta för 4"a eller 5"a.»
- Möjligheten att välja enbart inlämningar för betyg 3 och tentamen för överbetyg.»
- Ha kvar inlämningsuppgifterna istället för tenta!»
- Arbetssättet, att dela upp momenten och examineras på bit för bit och på det sättet inte behöva ta tentamen var väldigt bra och man lärde sig kursens innehåll allt eftersom och var engagerad under hela kursen.»
- Tycker att hela uplägget var bra.»
- Upplägget med inlämningsuppgifter och överbetygstenta»
- Kursens upplägg med inlämningsuppgifter.»
- Labbar»
- Att det inte är en tenta för att bli godkänd, detta är mycket bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- skulle vilja se att denna kurs bytte plats med engelskan i läsperiod 2, då man skulle få en jämnare arbetsbelastning under terminen»
- Annan kurslitteratur, jag tyckte boken vi hade var ganska opedagogisk.»
- Fler föreläsningar! Mycket att lära sig.»
- någon labbuppgift i labb 3 och 4 borde tas bort. Blir väldigt stressigt att hinna allt! »
- Det bör bli mer undervisning, det var allt för få tillfällen för att få med allt i kursen och man blev tvungen att studera en del bitar mer eller mindre helt själv. Enligt mig så ska man kunna lära sig allt på föreläsning och att man endast vid önskemål om fördjupad kunskap i området skall behöva använda kurslitteratur. Det är också en fördel om undervisningen inom ett område kommer före labtillfället om det området, då kan man lite om ämnet innan man skall laborera på det, så var det ofta inte i denna kursen.»
- Den borde inte ligga tillsammns med Strömning och Termo.»
- Fler föreläsningstillfällen»
- Inget.»
- Mera feedback!»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs med en mycket bra lärare!!»
- Hjälpsamma lärare, snabb och konstruktiv kritik på inlämningar. »
- Att ha inlämmninguppgifter var bra ur en pedagogisk synvinkel. Man var tvungen att följa med under kursen gång. Istället för att vid tenta börja plugga som en idiot en vecka innan tentan. Men körde ihop sig på slutet med inlämningarna samt labbredovisningar. Sätt kortare inlämningsdatum på de första inlämningarna. »
- Bra kurs, bra upplägg, men mer undervisning och tidigare.»
- Bra kurs som tyvärr hamnar i skuggan av SoT kursen...»
- Mycket bra upplägg och arbetssätt. Lärde mig mycket i denna kursen jämnfört med andra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.5

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.5
Beräknat jämförelseindex: 0.87


Kursutvärderingssystem från