ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studieteknikutvärdering H12 - TKITE, TKMAS

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-09 - 2012-11-25
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Sofia Honsberg»

1. Om du deltagit: Vad tyckte du om föreläsning 1?

Ge betyg:

58 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
godkänd»8 13%
Väl godkänd»19 32%
Mycket väl godkänd»31 53%

Genomsnitt: 4.39

- Deltog på 1 under förra året, basåret » (godkänd)
- Väldigt bra! Man fick upp ögonen för hur stor skillnaden var mellan Chalmers och gymnasiet.» (Mycket väl godkänd)
- Björn Liljeqvist är en fantastiskt föreläsare» (Mycket väl godkänd)

2. Har du deltagit på studieteknikföreläsningarna?

70 svarande

Första tillfället lp 1»22 31%
Andra tillfället lp 2»4 5%
Gick på båda föreläsningarna»34 48%
Gick inte på något tillfälle»10 14%

Genomsnitt: 2.45

- låg på en konstig tid. » (Första tillfället lp 1)
- jag missade helt enkelt när andra tillfälet var.» (Första tillfället lp 1)
- Jag måste missat den andra föreläsningen tyvärr :/ visste inte om när den var» (Första tillfället lp 1)
- Den andra var sent på fredagen och vi slutade tidigt, var mycket trött så jag gick hem och sov.» (Första tillfället lp 1)
- Visste inte om att tillfälle 2 gavs» (Första tillfället lp 1)
- Hade inget annat den fredagen så valde att stanna hemma» (Första tillfället lp 1)
- Andra tillfället var lagt sent på en fredageftermiddag, vilket är svårt att ha motivation att stanna på.» (Första tillfället lp 1)
- jag prioriterade bort det andra tillfället för att underlätta en resa.» (Första tillfället lp 1)
- Jag missade första tillfället av personliga skäl.» (Andra tillfället lp 2)
- Hade nog inte tid eller något. Minns ej.» (Andra tillfället lp 2)
- Kände att jag visste hur jag skulle studera.» (Gick inte på något tillfälle)
- vet inte riktigt, vi har ganska mycket lektioner så ville kanske inte gå på en till "föreläsning" utanför ordinarie tid. lite synd för det hade säkert vart väldigt nyttigt..» (Gick inte på något tillfälle)
- Schemaläggning, då de låg sist på dagen, och jag prioriterade att åka hem» (Gick inte på något tillfälle)
- Mycket annat att göra» (Gick inte på något tillfälle)
- Främst brist på behov. Jag har pluggat nästan 15 år av mitt liv (grundskola,gymnasium + högskola) och vet ganska bra hur jag funkar bäst när det kommer till pluggande. Så det har inte känts värt att lägga tid på helt enkelt, tid är som ni säkert vet inte en överskottsvara när man går på chalmers» (Gick inte på något tillfälle)
- Lp 1 förra året» (Gick inte på något tillfälle)
- Gick på hans föreläsning förra året» (Gick inte på något tillfälle)
- Vid det första tillfället var jag sjuk och vid det andra hade jag en jobbig dag och ville bara hem» (Gick inte på något tillfälle)

3. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Ge betyg:

40 svarande

Mycket dålig»1 2%
Dålig»0 0%
godkänd»1 2%
Väl godkänd»9 22%
Mycket väl godkänd»29 72%

Genomsnitt: 4.62

- deltog inte» (?)
- Varför lades föreläsningen sist på fredag eftermiddag när alla andra föreläsningar slutade vid 11.45?» (Mycket dålig)
- Helt okej, dock var det mesta inriktat mot IT, kändes det som.» (Väl godkänd)
- Dålig tid, man var nästan för trött för att ta till sig något av det som sades, men kommer nog ha nytta av det ändå!» (Väl godkänd)
- Mycket var en upprepning av den första med lite nya grejer, dock var nog en uppfräschning bra.» (Väl godkänd)
- Väldigt upplyftande och lärorikt.» (Mycket väl godkänd)

4. I hur stor utsträckning har du använt Björns olika tips kring studieteknik?

64 svarande

Inte alls»6 10%
En del»40 66%
Ganska mycket»14 23%
Mycket»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.13

- försökte att använda dom men det fungerade inte för mig.» (Inte alls)
- Inte hunnit ännu» (Inte alls)
- Jag planerar på att använda mer och mer av hans tips.» (En del)
- Björn sa att man ska lägga fokus på en av hans tekniker i taget.» (En del)
- försöker tänka på det han sa. Jag tycker jag klarar mig bra med studierna vilket gör att jag inte behöver tänka på studietekniken så mycket» (En del)
- Har i viss utsträckning börjat (eller i alla fall försökt) förbereda mig mer inför föreläsningarna.» (En del)
- Använde en del tips sedan ininnan.» (Ganska mycket)
- Jag har först tagit del av hans tips idag, på dagens föreläsning, så jag har inte riktigt hunnit med det än. Men det finns principer han lyfte upp som jag kommit i kontakt med tidigare på annat håll (bland annat andra studenter och anställda på Chalmers), och jag har uppmärksammat dem för mig själv vid enstaka tillfällen.» (Vet ej)

5. Har det gett någon effekt på din egen studieteknik?

64 svarande

Inte alls»5 11%
En del»24 55%
Ganska mycket»10 23%
Mycket»4 9%
Vet ej»21

Genomsnitt: 2.3

- Inte än» (Inte alls)
- Det har definitivt haft en positiv effekt, men det är inte alltid jag har känt att jag har orkat eller hunnit med att upprätthålla studietekniken.» (En del)
- Tror att det kommer ge bättre resultat på sikt.» (En del)
- Jag tror det» (En del)
- Har som jag skrev ovan börjat förbereda mig mer inför föreläsningar osv.» (En del)

6. På vilket sätt har studieteknikföreläsningarna påverkat ditt sätt att studera eller tänka kring studier?

- inget, lyssnar på honom innan så hade redan hört alla hans tips och vet vilka som funkar för mig.»
- Att se till att repetera en kurs kontinuerligt, så att man fortfarande kommer ihåg vad som gicks igenom LV1.»
- Jag har börjat förbereda mig mycket mera före föreläsningar och innan kurser startar. Dessutom har jag repeterat avsevärt mycket mer än förut.»
- Det var en bra start för man får nog lägga upp det på ett annat sätt än under gymnasiet. Det känns dock som en process där det som är bäst för mig får växa fram allteftersom jag anpassar mig till Chalmers.»
- Dela upp passen i kortare pass. Repetera.»
- Försöker repitera mer och vara bättre förberedd»
- Bland annat förklarat hur man läser facklitteratur för att ta in information och hur man ska studera.»
- Man söker kunskap (förståelse), och man ska inte få panik om man inte fattar med en gång eller om man tycker att det är för mycket att ta in.»
- Björn har bidragit med en hel del hjälpbara tips som faktiskt hjälpte mig plugga till första tentorna. Jag utnyttjar tekniken att läsa på innan föreläsningar och repeterar efter det.»
- Det är guld värt att få tips på hur man ska lägga upp sina studier och hur man ska plugga smart!»
- Jag har fått bättre förståelse för hur saker och ting är upplagda, hur kursböcker fungerar, att det finns ett särskilt system för hur man ska lära sig etc. Att det faktiskt finns steg att följa.»
- Bara att jag har blivit medveten om ordet prokrastinering och dess innebörd gör att jag i större utsträckning förstår när jag gör det och varför»
- Ökat kunskapen om studieplanering och upplyst om fällor man enkelt faller i samt hur man undviker dessa.»
- De har gett mig dåligt samvete för att jag inte tar tag i studierna ordentligt och de har fått mig att vilka prova på några tips.»
- Mer medveten om studieteknikens innebörd»
- läser flera gånger på olika sätt. Förbereder. Läser inledningar och sammanfattningar först för att skaffa överblick över kursen»
- Jag har prövat nya tekniker som Björn tipsat om, bland annat för att öka läshastigheten. Jag har också börjat läsa in material i förväg så jag har ett hum om vad föreläsningarna kommer handla om och det gör att jag blir mer intresserad på föreläsningen.»
- Jag har blivit mer medveten om vilka brister som finns i min studieteknik, och jag jobbar på att ändra på dessa.»
- Man lärde sig hur man enklare pluggar effektivt»
- Jag tänker ganska mycket på å mina studier innan ändå. Men trevligt med påmininnelsen. »
- Det har fått mig att tänka på hur jag pluggar och vad jag egentligen gör nät jag pluggar.»
- Det har framför allt hjälpt mig att prioritera rätt saker att plugga på och hur jag studerar.»
- mer förberedelser / efterarbete»
- Förbereder mig bättre.»
- Har insett knep för att lära mig att ta till mig det som sägs på föreläsningarna!»
- Jag har börjat hitta en plats där jag kommer för att sitta och plugga. Sedan brukar jag även läsa om vad morgondagens föreläsning kmr att handla om. På det viset känner jag mig att jag lär mig mer. »
- Att det är bra att repetera för att få det att stanna i huvudet»
- Har slutat försöka läsa hela kurslitteraturen från början till slut och har börjat förbereda mig innan föreläsningar genom att få ett hum om vad det kommer handla om.»
- Förbereda mig innan föreläsningar är den saken jag tog åt mig mest av det han sa på föreläsning 1»
- Har försökt strukturera upp det mer och inte plugga lika ipulsivt som förr.»
- Det finns oftast enkla knep att lära sig saker även om sakerna i sig kan vara svåra.»

7. Tror du att studieteknikföreläsningarna påverkat ditt studieresultat?

64 svarande

Inte alls»11 23%
En del»25 54%
Ganska mycket»9 19%
Mycket»1 2%
Vet ej»18

Genomsnitt: 2

- De ha fått mig att reflektera mer kring studierna, om hur man pluggar.» (Vet ej)
- mycket svårt att veta, har inte ens fått alla resultat från de första tentorna än» (Vet ej)
- Svårt att säga. Det kan mycket väl vara så.» (Vet ej)

8. Om du inte är nöjd med dessa föreläsningar, vad skulle du vilja se att Chalmers erbjöd istället?

- nöjd.»
- Att föreläsningarna låg mitt på dagen när man var kvar i skolan»
- Björn är grym!»
- fler obligatoriska element/inlämningar under kursernas gång, så man tvingas plugga mer än veckan innan tentan.»
- jag är väldigt nöjd, jag önskar det fanns fler av dem! »
- Jag tyckte föreläsningarna var väldigt bra och att de borde vara kvar precis som de är.»
- Har svårt att tänka mig ett bättre alternativ när det gäller studeiteknik.»
- föreläsingarnas innehåll verkar jättebra! jag tror det skulle hjälpa många att göra föreläsningarna obligatoriska. Många tror inte att de behöver hjälp med studietekniken fast än det egentligen är den som gör att de inte når sina önskade resultat.»
- Jag vill gäna ha fler så jag kan få läga att gå också»


Kursutvärderingssystem från