ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studieteknikutvärdering H12 - TKBIO, TKKMT, TKKEF, TIKEL, TKELT, TAFFK

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-09 - 2012-11-25
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Sofia Honsberg»

1. Om du deltagit: Vad tyckte du om föreläsning 1?

Ge betyg:

55 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
godkänd»5 9%
Väl godkänd»21 38%
Mycket väl godkänd»29 52%

Genomsnitt: 4.43

- För mycket av föreläsningen på Power Point. De gångar han jobbat mer med att skriva på tavlorna känns det som att informationen sjunker in mycket bättre.» (godkänd)
- Lagom mkt info, man blir intresserad av att gå på nästa.» (Väl godkänd)
- Absolut positivt överraskad, kanske för att det fick mig att inse att ens studieteknik alltid kan förbättras och framförallt bra med konkreta tips att jobba på. » (Väl godkänd)
- Lite mycket önskebesked. Ungefär som TV-shop, alla kan lyckas men du behöver inte lägga ner någon tid. Jag är skeptisk men annars väl presenterat» (Väl godkänd)
- levande föreläsning med vettig information, inte mycket nytt för min del» (Väl godkänd)
- han är en väldigt bra föreläsare!» (Mycket väl godkänd)
- Björn är super!» (Mycket väl godkänd)
- Trevlig och inspirerande föreläsningar! 2,5e gången jag hör dem och de är fortfarande intressanta.» (Mycket väl godkänd)
- Väldigt bra tips och idéer» (Mycket väl godkänd)
- Fångade uppmärksamhet samtidigt som studieteknik är väldigt viktigt om man vill prestera bra eller över huvud taget klara av studierna.» (Mycket väl godkänd)
- Föreläsaren hade en behaglig röst och föreläsningssätt och fick det att låta mycket intressant och man lyssnade noga hela tiden. Han hade roliga och annorlunda exempel.» (Mycket väl godkänd)

2. Har du deltagit på studieteknikföreläsningarna?

57 svarande

Första tillfället lp 1»16 28%
Andra tillfället lp 2»0 0%
Gick på båda föreläsningarna»38 66%
Gick inte på något tillfälle»3 5%

Genomsnitt: 2.49

- Det var det enda vi hade på schemat denna dagen. Därför valde jag bort föreläsning 2. » (Första tillfället lp 1)
- Jag gick inte på det andra tillfället pga att jag behövde studera.» (Första tillfället lp 1)
- Ironiskt nog pluggade jag istället ,)» (Första tillfället lp 1)
- Vi det andra tillfället hann jag inte gå, var då tvungen att skriva labrapport pga att det var den enda lediga tiden för min partner.» (Första tillfället lp 1)

3. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Ge betyg:

40 svarande

Mycket dålig»1 2%
Dålig»0 0%
godkänd»4 10%
Väl godkänd»14 35%
Mycket väl godkänd»21 52%

Genomsnitt: 4.35

- Var ej där.» (?)
- Gick inte på den.» (?)
- Likt kommentar om FÖ1» (godkänd)
- mest upprepning från förra, lite nytt» (godkänd)
- Lyckades inte fånga min uppmärksamhet riktigt lika bra men det kan bero på att första föreläsningen var så bra att man nu har lyckats hitta en studieteknik som passar.» (Väl godkänd)
- Bra, men de kändes som han sa rätt mycket samma sak som på första! » (Väl godkänd)
- Rolig, bra att återkoppla till föreläsning 1 så man får lite repetition på saker man kanske har glömt. Det var bra att lägga den sista föreläsningen lite senare, då man hunnit med att själv komma in i Chalmers-plugget och lättare kan relatera till det Björn pratar om.» (Mycket väl godkänd)
- Kändes bättre än första eftersom jag inte studerat på ett tag och hade svårt att sätta mig in i den första föreläsningen utifrån min situation. Till den andra kände jag att jag kunde ta upp frågor som berörde just mig, men utan första tillfället hade jag såklart aldrig introducerats till att tänka och reflektera kring min studieteknik vilket var bra för föreläsning2.» (Mycket väl godkänd)
- Tycker dock att vi på AE borde parats med A & TD som vid föreläsning 1 då E & K/KFKB är mer matteinriktat och han riktar föreläsningarna mot matte respektive mer "faktainlärning" eroende på vilka som lyssnar» (Mycket väl godkänd)
- Inga klagomål» (Mycket väl godkänd)
- Mycket bra med uppföljning och att man få se en skillnad och ta med sina egna nyförvärvade egenskaper» (Mycket väl godkänd)

4. I hur stor utsträckning har du använt Björns olika tips kring studieteknik?

56 svarande

Inte alls»2 3%
En del»38 70%
Ganska mycket»12 22%
Mycket»2 3%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.25

- svårt att börja använda alla med en gång» (En del)
- Jag har försökt hitta mina studieplatser, kollat igenom innehållsförteckning samt planering i förväg.» (En del)
- Ska försöka använda dem mer och mer. » (En del)
- Han tipsade även om att man inte skulle testa alla hans tips på en gång utan välja ut vissa saker (eller en) så det inte blir för mycket.» (En del)
- Det är svårt att få tid till att ändra sitt beteende» (En del)
- Det jag har tagit åt mig mest är att det är viktigt att se till sig själv. Alla är ju olika och lär sig på olika sätt.» (En del)
- Jag tar hans tips: börja med en sak i taget, vilket jag gjort. Nu är jag inne på andra saken...» (En del)
- använde redan en del innan, resten av det jag tycker är vettigt har jag inte fått rutin på» (En del)
- Hade några tips sedan innan.» (Ganska mycket)
- jag skulle gärna gå på fler föreläsningar av det här slaget.» (Mycket)

5. Har det gett någon effekt på din egen studieteknik?

55 svarande

Inte alls»2 4%
En del»20 48%
Ganska mycket»16 39%
Mycket»3 7%
Vet ej»14

Genomsnitt: 2.48

- Svårt att veta i ett fortfarande tidigt stadie, men jag känner absolut att jag har fått verktygen för att förbättra den!» (En del)
- Jag tror att det kommer att ta tid innan man lyckats skapa nya rutiner kring sin studieteknik och märker skillnad» (En del)
- Det bekräftade vad jag redan misstänkte och gav mig ny information» (Ganska mycket)
- Att komma förbered tycker jag gör jättestor skillnad och har hjälpt mig enormt mycket.» (Ganska mycket)
- svårt att veta när högskolestudier skiljer sig mycket från de på gymnasiet» (Vet ej)

6. På vilket sätt har studieteknikföreläsningarna påverkat ditt sätt att studera eller tänka kring studier?

- Att effektivisera min studietid!»
- Gett mig bra tips på hur man vänjer sig att läsa facklitteratur.»
- Bra för planering av studier. Vara mentalt förberedd om vad som kommer att tas upp på kommande föreläsningar.»
- Att planera mer i förväg och ta en liten bit varje dag istället för att skjuta på det. Har även blivit bättre på att be om hjälp när det behövs.»
- Jag har börjat repetera lite mer.»
- Det är de små sakerna som gör skillnad sa Björn och det är helt riktigt. Så, jag försöker ändå göra lite ibland än inget alltid.»
- att det inte krävs mycket för att få bättre studieteknik»
- Framförallt informerat om vikten av att förbereda sig och att kolla igen efter föreläsingar för att öka minnet. Info om hur minnet fungerar har fått mig att förstå varför jag kan göra vissa saker och på så sätt också göra mig mer motiverad att faktiskt ändra på min studieteknik.»
- otroligt mycket. jag har använt hans råd och jag känner att det verkligen hjälper, ska bygga på med att använda fler råd framöver. »
- Rutiner och effektivitet»
- Jag har lärt mig att dela upp arbetet i smådelar så att de inte känns lika tungt med mycket att göra. »
- Jag försöker läsa lite varje dag istället för mycket på en gång. »
- Han presenterar simpla till mer omfattande metoder som relativt enkelt kan implementeras i vardagen utan större ansträngning som ändå medför ett märkbar resultat»
- Det har blivit lättare att planera»
- De har fått mig att förstå att studier inte behöver vara så jobbiga och påfrestande som man tror, och att man kan få bra resultat genom att plugga bra och inte bara genom att vara väldigt smart.»
- Det handlar inte om kvantitet utan kvalitet (men det är lätt att säga :)»
- Det har fått mig att inse hur bra man kan hänga med på föreläsningarna om man bara tar några minuter varje dag för att kolla lite i förväg.»
- Förbereda mer»
- Jag har etablerat ett bra förhållningssätt till studierna och med hjälp av föreläsningarna fått verktyg som jag kan använda mig av som hjälper mig att tackla studierna bra.»
- Jag studerar mer effektivt, vilket ger mig tid att vila utanför studier.»
- Inga uppskutningar och mindre undanflykter. Ska även försöka tillämpa några förebyggande knep.»
- Lite förberedelser både innan och efter föreläsningar ger mer än inga alls.»
- Att komma något förberedd till föreläsningarna för att ha en hum om vad den kommer handla om och därmed förstå mer.»
- Tänkt på några tips då man ska plugga»
- Det har fått mig att inse att det är lätt att skjuta upp saker så nu när jag verkligen är medveten om det så är det lättare att inte skjuta upp. »
- Jag har blivit påmind om vikten av att planera min tid, gå till baka och repetera, förbereda mig innan föreläsningar, räkna om exempeluppgifter»
- Bättre med lite plugg varje dag än mycket en gång i veckan! »
- Gör mig mer motiverad!»
- Att det går att göra studierna effektivare och ändra sina dåliga mönster»
- Jag tror att jag försöker vara bättre förberedd inför föreläsningar och övningstillfällen.»
- inte mycket»
- har fått tips på hur man kan kan förbättra sin studieteknik»
- Se fördelar med olika studietekniker»
- Vet inte»
- Jag försöker tänka på att det viktiga att fokusera på inte är att plugga mycket, utan att få utbyte av den tid man ägnar åt studier.»
- Blivit mer medveten om hur jag ska plugga»

7. Tror du att studieteknikföreläsningarna påverkat ditt studieresultat?

56 svarande

Inte alls»7 21%
En del»18 54%
Ganska mycket»5 15%
Mycket»3 9%
Vet ej»23

Genomsnitt: 2.12

- Om jag själv hade ansträngt mig för att ändra mitt beteende och studerande så hade det helt säkert påverkats men själv hade jag inte energi för att orka ändra mig. Men lite grann, det har jag nog ändrat på!» (Inte alls)
- Har inte kommit igång riktigt än m tekniken. Men fortsätter jag med Björns tips så vet jag att det kommer påverka mig positivt. » (Inte alls)
- jag har inget studieresultat än men jag tror att jag i det långa loppet kommer ha stor nytta av studietekniken och att det kommer att synas i studieresultat.» (Inte alls)
- Jag tar och skriver allt som en stor kommentar här. Först och främst vill jag säga att det var två väldigt bra föreläsningar men anledningen till att jag inte ger toppbetyg är för att mycket av det har jag hört tidigare i högstadiet och gymnasiet. Dessutom hade jag ändrat lite i min studieteknik på ett sätt som Björn tipsade om, redan innan första föreläsningen. Det som var nytt kan jag testa på men jag ser det inte som något som jag kommer att använda hela min Chalmerstid. Men jag kan ju så klart ha fel. Jag vill verkligen understryka att det var bra föreläsningar och att även om jag inte tagit till mig så fruktansvärt mycket vet jag att andra har gjort det!» (En del)
- nu vet jag inte vad jag har fått för resultat på tentan. det är nog lättare att svara på när hans tips har blivit rutiner och man har sett fler resultat. » (Vet ej)
- Än så länge tror jag inte att det har gjort det. Men om jag börjar använda det mer kommer det säkert ge resultat.» (Vet ej)

8. Om du inte är nöjd med dessa föreläsningar, vad skulle du vilja se att Chalmers erbjöd istället?

- Jag hoppas att Björn kommer tillbaka i fler tillfällen.»
- Föreläsningarna är bra.»
- Jag tycker det var elakt av er att lägga in föreläsningarna där den garanterat får lågt deltagande. Efter större studentkårsaktivitet och på en annars lektionfri fredag.»
- någon slags sammanfattning av vad som kommer tas upp innan, så man vet om det är något nytt eller ej. För min del var det mest bortkastad tid då jag lärt mig det mesta av det han sade på andra håll»
- Mycket bra föreläsningar!! »


Kursutvärderingssystem från