ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studieteknikutvärdering H12 - TIMEL, TIMAL, TIDSL, TIEPL, TIELL

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-05 - 2012-11-20
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 15%
Kontaktperson: Sofia Honsberg»

1. Om du deltagit: Vad tyckte du om föreläsning 1?

Ge betyg:

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»1 3%
godkänd»2 6%
Väl godkänd»12 37%
Mycket väl godkänd»17 53%

Genomsnitt: 4.4

- Missade den» (?)
- inte deltagit någon gång» (?)
- Björn är en otroligt närvarande föreläsare!» (Mycket väl godkänd)
- Underhållande, kan hålla salens fokus.» (Mycket väl godkänd)
- Blev positivt överraskad. Mycket engagerande, välstrukturerad och inspirerande föreläsning. Väldigt nyttigt!» (Mycket väl godkänd)

2. Har du deltagit på studieteknikföreläsningarna?

39 svarande

Första tillfället lp 1»5 12%
Andra tillfället lp 2»3 7%
Gick på båda föreläsningarna»26 66%
Gick inte på något tillfälle»5 12%

Genomsnitt: 2.79

- För stort schemahål mellan den och tidigare föreläsning.» (Första tillfället lp 1)
- var upptagen vid andra tillfället annars hade jag garanterat gått» (Första tillfället lp 1)
- Borde ha gått men det kom annat i vägen, bl.a. studier..» (Gick inte på något tillfälle)
- tycker att min studieteknik duger» (Gick inte på något tillfälle)

3. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Ge betyg:

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»1 3%
godkänd»9 28%
Väl godkänd»11 34%
Mycket väl godkänd»11 34%

Genomsnitt: 4

- Var inte där» (?)
- inte där» (?)
- var ej där» (godkänd)
- Annan av föreläsning, han sa redan innan att ha la upp den som en dålig workshop snarare än en föreläsning eftersom det i slutändan gav lyssnaren mer. Det gav intrycket av att den var lite mer ostrukturerad, men jag tror nog faktiskt att jag kan ha fått ut mer av den andra ändå.» (Väl godkänd)
- Väldigt rolig och lärorik. Man fick många bra tips.» (Mycket väl godkänd)

4. I hur stor utsträckning har du använt Björns olika tips kring studieteknik?

37 svarande

Inte alls»3 9%
En del»22 68%
Ganska mycket»6 18%
Mycket»1 3%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.15

- Men jag har tänkt göra det...» (Inte alls)
- tar till sig lite i taget» (En del)
- har säkert använt samma knep utan att veta om det» (Vet ej)

5. Har det gett någon effekt på din egen studieteknik?

37 svarande

Inte alls»3 12%
En del»16 66%
Ganska mycket»4 16%
Mycket»1 4%
Vet ej»13

Genomsnitt: 2.12

- Hade redan läst hans bok innan jag startade mina studier så på så vis har jag redan använt mig av flera av tipsen från början. Det är därför svårt att veta om det har gett någon effekt, men försöker även träna in fler tekniker.» (En del)
- Svårt att ändra vanor» (En del)
- Förmodligen ganska mycket men ganska svårt att säga eftersom jag tidigare knappt ägnat mig åt studier.» (Vet ej)

6. På vilket sätt har studieteknikföreläsningarna påverkat ditt sätt att studera eller tänka kring studier?

- Försökt mer »
- Att avväpna hur svårt det känns det att gå på chalmers. Björn som föreläsare och hans tekniker skapar mycket hopp om studierna.»
- Effektivare, mer organiserat och avslappnat»
- Medvetenhet om effektiv studieteknik kontra oeffektiv»
- I första hand har jag försökt hitta en särskild studieplats och att försöka använda repetitionslappar.»
- man blir motiverad till att strukturera upp hur man studerar»
- Bra tips som går att använda för att lära effektivare!»
- Mer varierande plugg. Läser innan och efter. Skriver även studiedagbok»
- Det har fått mig att tänka mer positivt.»
- inget sätt»
- Inte mycket... Jag har hört de flesta tips om hur man ska studera tidigare, det är själva genomförandet som fallerar.»
- Mestadels blev jag bara motiverad av själva föreläsningen och av föreläsaren. Själva tipsen använder jag bara sporadiskt.»
- tror mer att man behöver teknik snarare än talang»
- Bättre förberedd till lektioner och effektivare under mina självstudier»
- mer förberedelser innan lektion. »
- vikten i hur jag lägger upp studierna, att dra ut inlärningsprocessen med för- och eftertankar underlättar lärandet»
- Det har fått mig att reflektera över dem på ett annat sätt.»
- Bättre förberedelser Minneförbättring»
- plugga kortare fler tillfällen är bättre än få långa tillfällen»
- förbereda bättre»
- Tänka mer positivt.»
- Funderat mycket kring, och använt mig en del av, det associativa minnet. Sen har jag läst på mer inför föreläsningar än jag gjort innan. Björn sa egentligen inte så mycket som man inte hört innan, men vad som var bra var att han gav väldigt konkreta tips.»
- Nu tänker jag mer på att läsa i förväg. Jag har lärt mig vikten av att förhöra sig själv på det man lärt sig.»
- förbereda är viktigt»

7. Tror du att studieteknikföreläsningarna påverkat ditt studieresultat?

37 svarande

Inte alls»2 10%
En del»15 75%
Ganska mycket»3 15%
Mycket»0 0%
Vet ej»17

Genomsnitt: 2.05

- Men det beror på mig och inte på föreläsningen.» (Inte alls)
- Ännu.» (Inte alls)
- Tänker att det skulle kunna vara bra med uppföljning. Alltså fler studietekniksföreläsningar.» (Ganska mycket)
- Har precis börjat med dem.» (Vet ej)
- jag klarar mig ändå» (Vet ej)

8. Om du inte är nöjd med dessa föreläsningar, vad skulle du vilja se att Chalmers erbjöd istället?

- Mycket bra. Helt klart värt att ha kvar. Även person som Per Lange, Kjell Enhager mm är bra på att motivera en»
- Jag skriver här fast att det inte är något negatit jag vill få fram. Jag har inte deltagit på dessa föreläsningar men ser att det är många som behöver bättra sin studiteknik. Jag hade säkert också lärt mig bra saker men priorieterade studier och träning i stället.»
- Är mycket nöjd! Använd honom fler gånger, kanske två omgångar till nästa termin!»
- vet ej! Jag kanske bara hade inte lust att ändra mitt sätt att plugga. men annars jag vet att andra hade nytta av föreläsningarna och använt några tips och det funkade för dem. men eftersom jag själv inte var intresserad så känns det orättvist att jag utvärderar dessa föreläsningar.»
- Är nöjd. Tror att föreläsningarna är till nytta för många.»


Kursutvärderingssystem från