ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studieteknikutvärdering H12 - TKARK, TKATK

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-02 - 2012-11-17
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Sofia Honsberg»

1. Om du deltagit: Vad tyckte du om föreläsning 1?

Ge betyg:

18 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»1 5%
godkänd»1 5%
Väl godkänd»5 27%
Mycket väl godkänd»11 61%

Genomsnitt: 4.44

- Mycket bra föreläsare, fick en att tänka till!» (Väl godkänd)
- Viktig information, som man annars skulle gått miste om» (Mycket väl godkänd)
- Har inte gått. Men säkert lika bra som 2!» (Mycket väl godkänd)

2. Har du deltagit på studieteknikföreläsningarna?

23 svarande

Första tillfället lp 1»2 8%
Andra tillfället lp 2»6 26%
Gick på båda föreläsningarna»15 65%
Gick inte på något tillfälle»0 0%

Genomsnitt: 2.56

- Valde bort det andra tillfället eftersom jag var i bortrest.» (Första tillfället lp 1)
- jag valde bort andra tillfället för att jag inte ansåg att första tillfället passade vare sig mig eller min utbildning» (Första tillfället lp 1)

3. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Ge betyg:

21 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»1 4%
godkänd»2 9%
Väl godkänd»6 28%
Mycket väl godkänd»12 57%

Genomsnitt: 4.38

- Kändes mest som repetition av den första även några saker var nya» (Dålig)
- En upprepning av första föreläsningen i stället för att bjuda på något nytt» (godkänd)
- Lite för upprepande men annars mycket bra och inspirerande. » (godkänd)
- Bra repetition.» (Väl godkänd)
- Ganska mycket upprepning av första tillfället» (Väl godkänd)
- Engagerad och engagerande föreläsare. Budskapet var specifikt riktagt till oss, vi fick vara med och bestämma utformningen på föreläsningen. Mycket bra!» (Mycket väl godkänd)
- Väldigt bra, engagerande, inspirerande och motiverande!» (Mycket väl godkänd)
- Föreläsarnen förstod vad vi menade är vi pratade om problemtakien på arkitektutbildningen direkt och jag kände att de tips man fick var ytterst relevanta.» (Mycket väl godkänd)

4. I hur stor utsträckning har du använt Björns olika tips kring studieteknik?

23 svarande

Inte alls»3 13%
En del»13 56%
Ganska mycket»5 21%
Mycket»2 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.26

- han hade sin föreläsning idag, så jag har inte använt mig av något ännu.» (Inte alls)
- Jag har lärt mig vad prokrastinera är och har upptäckt att jag använder mig av det en hel del.» (En del)

5. Har det gett någon effekt på din egen studieteknik?

23 svarande

Inte alls»2 11%
En del»11 61%
Ganska mycket»4 22%
Mycket»1 5%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.22

- För tidigt.» (En del)
- När jag upptäcker att jag skjuter upp pluggandet så försöker jag undvika det» (En del)
- Det är lite svårt att säga nu på så kort varsel, jag tänker att det har effekt i ett längre perspektiv, det behöver smältas och man behöver utveckla hela sin arbetsprocess. Men vissa minnesövningar kan man ju använda på en gång, vilket är givande.» (En del)

6. På vilket sätt har studieteknikföreläsningarna påverkat ditt sätt att studera eller tänka kring studier?

- Har fått mig att ta tag i det alls, och att allt inte kan komma på en gång, utan i små steg för att fastna. »
- Jag gjorde redan allt som han talade om.»
- Jag känner att jag stressar mindre, eftersom jag förstår att det handlar mindre om talang och mer om att jobba metodiskt.»
- Bättre struktur och fler metoder»
- Planera bättre.»
- Förhoppningsvis kommer jag att bli mer effektiv»
- har fått nya perspektiv, har ej börjat å prövat om det fungerar för mig i praktiken»
- Mer strukturerad.»
- framförhållning, försöka plugga smart så man i slutändan stressar mindre, har mindre ångest över studierna och förhoppningsvis uppnår bättre studieresultat»
- Har blivit mer organiserad och lägger mer vikt vid att läsa före och efter. Har har fått en metod för att lära mig saker utantill. Har blivit bättre på att dela upp och planera mitt pluggande.»
- Det gar blivit lättare att komma igång med pluggandet, bara att säta sig ner och göra det. Björn gav många jättebra tip på hur man ska göra det enklare för sig och det har hjälpt mig en del.»
- Planera, dela upp, sätta delmål , repeterar mer. Framförallt förbereder bättre.»
- mer metodisk nu»
- Att hitta system för studerandet, inte bara köra på i gamla banor utan fundera vad man vill ha ut av studierna och försöka anpassa pluggandet därefter.»
- det har inte påverkat mig mycket då jag läser arkitektur och inte till t.ex. läkare eller jusrist.»
- Jag har förstått bättre hur jag är som person. Nu tänker jag på vad jag gör rätt och fel. »
- Jag har fått reda på att mitt sätt att studera på är bra»

7. Tror du att studieteknikföreläsningarna påverkat ditt studieresultat?

22 svarande

Inte alls»2 14%
En del»8 57%
Ganska mycket»2 14%
Mycket»2 14%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.28

- eftersom han hade föreläsningen idag och jag inte har använt mig av något, så har jag ännu inte haft någon nytta alls utav det. men det kommer nog.» (Inte alls)
- Inte än» (Inte alls)
- Vi har inte haft första tenten än men genom att använda tipsen har det blivit lättare att plocka upp boken och börja, så jag antar att det kommer gå bra på tentan.» (Vet ej)

8. Om du inte är nöjd med dessa föreläsningar, vad skulle du vilja se att Chalmers erbjöd istället?

- jag är nöjd»
- Jag är nöjd!»
- Jag tycker att det är bra föreläsningar och att de borde vara kvar.»
- Om föreläsningen riktar sig mot arkitektstuderande borde den erbjuda studieteknik även riktad mot arkitektstuderande. vi jobbar alltså i projektform och dörför vore det lämpligt med studieteknik gällande för just detta arbetsstätt! »


Kursutvärderingssystem från