ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studieteknikutvärdering H12 - TKVOV, TKDES, TKTEM

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-31 - 2012-11-15
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Sofia Honsberg»

1. Har du deltagit på studieteknikföreläsningarna?

37 svarande

Första tillfället lp 1»23 62%
Andra tillfället lp 2»13 35%
Gick inte på något tillfälle»1 2%

Genomsnitt: 1.4

- Båda» (Första tillfället lp 1)
- Var på båda föreläsningarna.» (Första tillfället lp 1)
- Gick på bägge, men det gick ej att välja två val.» (Första tillfället lp 1)
- Jag gick på båda, men det går inte att kryssa i båda! » (Första tillfället lp 1)
- Jag var med på båda!» (Första tillfället lp 1)
- Deltog i båda» (Första tillfället lp 1)
- deltagit på både två tillfällen» (Första tillfället lp 1)
- Jag var med på både 1a och 2a» (Första tillfället lp 1)
- JAf har derltagit båda tillfällena.» (Första tillfället lp 1)
- Jag var med på båda tillfällena.» (Första tillfället lp 1)
- Jag gick på båda. » (Andra tillfället lp 2)
- Gick på båda men det går inte att fylla i» (Andra tillfället lp 2)

2. Om du deltagit: Vad tyckte du om föreläsning 1?

Ge betyg:

32 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
godkänd»0 0%
Väl godkänd»10 31%
Mycket väl godkänd»22 68%

Genomsnitt: 4.68

- Mycket givande. Gav faktiskt konkreta förslag och exempel på HUR man skall göra, vilket jag saknat på liknande föreläsningar på gymnasiet. » (Mycket väl godkänd)
- Otroligt nyttig kunskap. » (Mycket väl godkänd)
- Betyget blir högt då Björn inte bara är en väldigt bra föreläsare som är intressant att lyssna på, utan dessutom föreläser om något i högsta grad intressant och relevant. Jag missade den andra föreläsningen och det kommer jag ångra länge.» (Mycket väl godkänd)
- Björn är en väldigt duktig föreläsare, man lär sig mycket och får inte bara med sig teoretisk kunskap utan också verktyg att använda i vardagen! Det var bra att den här föreläsningen kom såpass tidigt - innan första tentan. » (Mycket väl godkänd)
- men jag önskade mer tid för sådana föreläsningar» (Mycket väl godkänd)

3. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Ge betyg:

31 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»0 0%
godkänd»3 9%
Väl godkänd»17 54%
Mycket väl godkänd»11 35%

Genomsnitt: 4.25

- Mkt upprepningar, kändes rätt onödig faktiskt. Den första räckte..» (godkänd)
- Blev lite väl mycket repetition från föreläsning 1, det som var nytt var dock likt den första föreläsningen mycket bra - konkret och givande.» (Väl godkänd)
- Lite mycket repetition, man hade höga förväntningar sen förra gången!» (Väl godkänd)
- För mycket repetition från första...» (Väl godkänd)
- Mycket bra! Det var bra att denna föreläsning kom så långt senare som den kom. » (Mycket väl godkänd)

4. I hur stor utsträckning har du använt Björns olika tips kring studieteknik?

36 svarande

Inte alls»1 2%
En del»28 77%
Ganska mycket»4 11%
Mycket»3 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.25

- Som han har sagt är det omöjligt att införa alla tips på en gång. Sakta men säkert implementerar jag nya små studietekniker för att på lång sikt nå fram till något gott.» (En del)
- Har provat något tips, har valt dem som jag tror kan funka för mig och hjälpa mig.» (En del)
- En del - en del saker har jag redan tillämpat utan att kanske inse det innan jag gick på föreläsningen. Jag har försökt att ta till mig några av de nya tipsen.» (En del)
- Det skulle vara bättre om den första föreläsningen kom innan läsperiod 1 hunnit dra igång för mycket.» (En del)
- Jag försöker och vill men det går inte alltid.» (En del)
- Som han sade går det inte att använda alla tips såhär på en gång, utan ta det lite pö om pö. » (En del)
- Bra och konstruktiva tips som framfördes mycket intressant! Tycker att det här föreläsningen borde hållas ännu tidigare under Lp 1 så man kan använda sig av dem tidigare. Tipsen är svåra att applicera om man ligger efter.» (Ganska mycket)
- Han föreläste på Tekniskt Basår förra året, och jag blev riktigt glad av att se honom igen. Han är en mycket bra inspirationskälla.» (Mycket)
- Jag har använt mig av flera tekniker - hur man planerar, hur man gör för och efterarbete. » (Mycket)

5. Har det gett någon effekt på din egen studieteknik?

36 svarande

Inte alls»4 16%
En del»15 62%
Ganska mycket»3 12%
Mycket»2 8%
Vet ej»12

Genomsnitt: 2.12

- inte än i alla fall.» (Inte alls)
- Jag vill gärna tro att det har hjälpt!» (En del)
- Jag har ändrat mitt sätt att studera på många områden. » (Mycket)
- förhoppningsvis kommer jag kunna förändra min studieteknik till det bättre med tiden tack vare föreläsningarna» (Vet ej)
- Svårt att avgöra när allt är så nytt, både skolan och att man fösöker ta till sig nya tekniker. Tror det ger mer effekt när man fått in vanan för det nya och hans tekniker.» (Vet ej)

6. På vilket sätt har studieteknikföreläsningarna påverkat ditt sätt att studera eller tänka kring studier?

- Man har faktiskt en potential för att lära sig, även om man inte trodde den fanns innan.»
- Jag ser det med lärandet som ett tydligare mål, inte nödvändigtvis tid som måste spenderas. »
- Har fått bättre struktur.»
- Jag har blivit bättre på sätta upp delmål och därmed minska risken för prokrastination»
- Jag tror att sättet man lär sig saker på är väldigt olika och att man därför behöver olika studietekniker, men han har gett många tips, så det finns säkert något för alla att hämta från hans föreläsningar.»
- Jag tycker att jag tidigare disponerade min tid ganska bra, men jag tror att jag eventuellt gör det lite bättre nu. En sak som jag har tagit med mig är att skumma igenom materialet innan det gås igenom på föreläsningarna, samt att efter studierna ta en stund och reflektera över det jag läst/lärt mig under dagen.»
- de gav mig hopp»
- Att plugga känns inte lika "flummigt" längre. Björn har visat hur man kan vara konsekvent och strukturerad.»
- Jag har lärt mig att det är bra att dela upp pluggandet i små delar så att det känns mer överskådligt.»
- Jag har insett att det finns så mycket runt omkring som kan hjälpa många gånger mer än att bara sätta sig och sträckläsa. Känns också bra att veta att man måste göra förändringarna stegvis.»
- Jag har konkreta tips på hur jag ska göra för att få in bra rutiner.»
- Jag har tillämpat vissa av Björns tips.»
- De har fått mig att förstå att man får ta det bit för bit med att utveckla sin studieteknik och inte allt på en gång.»
- Kommer ihåg mycket mer. »
- Jag tycker framförallt läsmetoderna varit mycket givande.»
- Ja, det har på något sätt fått mig att känna mig lugnare, det kändes som om vi alla satt i samma båt. Och Björn"s lugnande om att det inte handlar om talang utan om attityd och teknik var riktigt bra - det fick oss både hoppfulla och målmedvetna. »
- Mer planering runt den aktiva pluggtiden.»
- Hur man bör plugga för att överleva Chalmers ungefär.»
- Att man vinner på att förbereda sig och repetera tidigt»
- Vet ej»
- Försöker att plugga många korta pass istället för ett långt.»
- Lite mer medveten om hur man kan förbättra sin studieteknik. De flesta vet nog redan hur en bra studieteknik är och vad man "bör göra" men det finns så många goda råd så det är bra att bli påminnd om dem ibland men även om att man inte kan ändra på allt med en gång.»
- en del»

7. Tror du att studieteknikföreläsningarna påverkat ditt studieresultat?

36 svarande

Inte alls»7 28%
En del»15 60%
Ganska mycket»1 4%
Mycket»2 8%
Vet ej»11

Genomsnitt: 1.92

- Jag har alltid haft bra betyg, men har ofta varit stressad och lagt ner alldeles för mycket tid på studerandet. Jag tror att jag nu kommer ha mer tid med livet! » (Inte alls)
- Jag tror att det kommer märkas betydligt mer nu när jag kan påbörja en ny läsperiod med rätt teknik från början. Lite synd att första föreläsningen inte låg ännu lite tidigare i lp1 så att man kunde tagit mer till sig direkt ( innan man hamnade efter...)» (En del)
- Sedan jag senast såg honom så har jag utvecklat en studieteknik som använder sig utav färgpennor, mindmaps och bilder snarare än ord. Det är sjukt roligt och jag minns mycket bättre.» (Mycket)
- Svårt att säga, men jag vill gärna tro det.» (Vet ej)
- Det visar sig i framtiden, än så länge är det svårt att svara på.» (Vet ej)

8. Om du inte är nöjd med dessa föreläsningar, vad skulle du vilja se att Chalmers erbjöd istället?

- Det har varit få personer på förelösningarna. Mycket beroende på att de legat dumt i schemat. Ett tips är att lägga dem inklämt bland andra lektioner och inte sist på dagen.»
- Jag är nöjd med föreläsningarna och fann dem givande.»


Kursutvärderingssystem från