ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk programvara HT12, MVE230

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-23 - 2013-02-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

19 svarande

1 (inte alls)»1 5%
1 5%
9 47%
7 36%
5 (över förväntan)»1 5%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man fick lära sig alldeles för lite för att vara en 4,5p kurs.» (1 (inte alls))
- Vet inte vad jag väntade mig» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

19 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 5%
3 17%
7 41%
5 (mycket relevant)»6 35%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.05

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 10%
3 15%
10 52%
5 (Mycket bra avvägt)»4 21%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labbarna var betydligt svårare än föreläsningarna. Kändes inte alls som att föreläsningarna bidrog till inlärningen.» (2)

4. Var det tydligt vad som krävdes av en i examinationerna?

19 svarande

1 (inte alls tydligt)»1 5%
0 0%
2 10%
8 42%
5 (Mycket tydligt)»8 42%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Hade man tillräckligt lång tid på sig att klara uppgifterna?

19 svarande

Ja»17 89%
Nej»2 10%

Genomsnitt: 1.1

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

19 svarande

<25%»1 5%
25-50%»2 10%
50-75%»2 10%
>75%»14 73%

Genomsnitt: 3.52

- Slutade gå efter ett tag» (25-50%)
- Jävligt närvarande.» (>75%)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»2 11%
2 11%
9 50%
5 27%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dom kändes helt överflödiga. I princip allt som gicks igenom fanns i uppgifts-pdf:erna» (1 (inte alls bra))

8. Vad tyckte du om räkneövningarna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 8%
6 50%
5 41%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var ibland väldigt svårt att få hjälp då det var för få handledare. Men de handledarna som var där var mycket kunniga och pedagogiska.» (3)
- Räkneövningar?» (Deltog ej)

9. Vad tyckte du om laborationerna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
9 47%
7 36%
5 (mycket bra)»3 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För svåra i förhållande till föreläsningarna» (3)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

1 (Mycket liten)»2 11%
3 16%
5 27%
7 38%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

19 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 5%
16 84%
2 10%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Det var rätt snabbt avklarat» (2)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.94

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.31

- för långa köer till hjälp» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

1 (Mycket liten)»5 33%
1 6%
5 33%
2 13%
5 (Mycket stor)»2 13%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hade ingen kursbok» (1 (Mycket liten))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.66


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

19 svarande

Ja»13 92%
Nej»1 7%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.07

- Man förstås inte vad kursen skulle innehålla och vad som krävdes av en » (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna när man kan få hjälp »
- Allt utom föreläsningarna»
- De två första uppgifterna i matlab vilka funkade bra för oss som ej tidigare sysslat med programmering el. likn.»
- Game of life»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna var inte alltid så relevanta och man lärde sig inte så mkt vettigt på de, känns som man saknar lite kunskap »
- Gör en helomvändning gällande föreläsningarnas innehåll. Som dom är nu är dom överflödiga»
- Fler räkneledare.»
- fler som kan hjälpa till vid övningarna»
- Första uppgiften och andra uppgiften i matlab var bra för inlärningen för de som aldrig suttit vid en dator och sysslat med sådant här, men veckorna efter ökade svårigheten väldigt mycket och trots anteckningar var det svårt att förstå uppgifterna, med hjälp gick det bättre men ändå svårt vilket tog himla mycket tid, försök ändra detta så man är mer förberedd, t.ex. gör en tabell där man förklarar hur man kan bära sig åt vid speciella uträkningar och hur man ska tänka.»

19. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.41
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från