ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Geoteknik, LBT121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-20
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

49 svarande

Mycket dåligt»10 20%
Dåligt»22 44%
Godkänt»13 26%
Gott»4 8%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket dåliga föreläsningar, däremot var räkneövningarna bra vilket får mig att undra varför inte föreläsningarna var upplagda på samma sätt.» (Mycket dåligt)
- Återigen lever Chalmers inte upp till förväntningarna tyvärr. Att man kan göra ett såpass roligt ämne till något så tråkigt. Främst är det lärarens kurs upplägg och föreläsningar som drar ner betyget något oerhört. Enda positiva är att övningsledaren varit förstående då han vet sedan tidigare själv hur kurs ansvarig är samt kurslitteraturen har varit helt okej. » (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dåliga föreläsningar som förstörde intresset för kursen!» (Mycket dåligt)
- Det hade kunnat varit en jätte intressant kurs men man måste ha en annan lärare isåfall. » (Mycket dåligt)
- Läraren vill inte hjälpa till eller förklara.» (Mycket dåligt)
- För enkel » (Dåligt)
- Föreläsningarna är svåra att hänga med i» (Dåligt)
- Oklar information. Oklara föreläsningar.» (Dåligt)
- inte så bra föreläsningar, tala tydligare. Boken var sådär,» (Dåligt)
- Undervisningen var av dålig kvalité. Kursen gav mig inte någon förståelse för geoteknik.» (Dåligt)
- Föreläsningarna kändes oförberedda och ostrukturerade. Gav inget att gå på dem men däremot var övningstillfällena bra. Boken var inte heller så bra.» (Dåligt)
- Kändes som en intressant kurs, men läraren var mycket dålig och kursen kändes bara inkastad. » (Dåligt)
- Kursen kändes väldigt flummig och föreläsningarna var mycket dåliga då de inte gick igenom det vi skulle lära oss utan spårade ut om all möjlig annan onödig fakta.» (Dåligt)
- Ämnet verkar spännande, tyvärr så är min uppfattning av föreläsaren att han inte är intresserad av att väcka mer intresse hos elever för ämnet, utan bara vill ta sig igenom det han ska gå igenom.» (Dåligt)
- Dåligt engagemang av läraren, dåligt upplägg av övningstillfällen och dåligt bemötande av läraren vid hjälpförfrågning utanför lektionstid. Övningsledaren på övningarna var okay, dock lite väl snabb och hastade igenom räkneuppgifterna.» (Dåligt)
- Känns som man kunnat slå ihop denna med geodesin så man fick teori och praktik kombinerat.» (Godkänt)
- Rolig och lärorik kurs» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.22


Lärandemål

- Beskriva och förklara deformationsegenskaper och hållfasthetsegenskaper hos olika jordarter
- Förklara och beräkna hur olika åtgärder (KC-pelare, vertikaldränering, temporär överhöjning) påverkar sättningar och stabilitet hos vägbankar
- Beräkna sättningar i lera
- Beskriva och beräkna jordtryck
- Beskriva och beräkna stabilitet för schakter och slänter


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 24%
Målen är svåra att förstå»5 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 42%

Genomsnitt: 2.83

- Beskriva jordtryck tycker jag inte vi har lärt oss, likaså beskriva stabilitet i schakt» (Målen är svåra att förstå)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»38 90%
Nej, målen är för högt ställda»3 7%

Genomsnitt: 2.04

- Om man ser till antal poäng tycker jag kraven är för höga. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»18 40%
Ja, i hög grad»22 48%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.57

- Extremt dålig tenta. Vissa uppgifter var det dagisnivå på och varför inte ha bättre teori upplägg så att vi faktiskt lär oss något. » (Nej, inte alls)
- Eftersom föreläsningarna var så dåliga var det svårt att förstå den teori som föreläsaren eventuellt berättade om. Kurslitteraturen var svår att följa och inte heller där gick teorin att förstå till fullo.» (I viss utsträckning)
- Detta är något som faktiskt stämmer och testas. Examinationen innehåller uppgifter till varje del vilket är bra. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»34 69%
Ganska liten»12 24%
Ganska stor»3 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.36

- Dåliga föreläsningar, dåligt strukturerade » (Mycket liten)
- Detta antar jag läraren i kursen själv märkt då deltagarantalet på föreläsningarna bara sjönk drastiskare för varje föreläsning. Då borde man inse att något inte är bra och kan förbättras. Inte minst då ta upp detta med studenterna och fråga vad som kan förbättras så fler kommer på föreläsningarna. » (Mycket liten)
- Övningstillfällena var till hjälp. Föreläsningarna ytterst lite.» (Mycket liten)
- Räkneövningarna är det enda i så fall.» (Mycket liten)
- Jag har i stort sett enbart lärt mig genom att räkna på gamla tentor.» (Mycket liten)
- Svårt att höra/förstå vad föreläsaren säger. Stort tack till Tim som lärde mig hela kursen. » (Mycket liten)
- Inte något! » (Mycket liten)
- Föreläsningarna ingenting, övningstillfällena mycket.» (Mycket liten)
- Läraren pratade tyst, svårt att se vad han skrev på tavlan och han var opedagogisk och ovillig att lära. Räkneledaren Tim har varit jätteduktig och det är på de övningarna jag lärt mig mest» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var inte till stor hjälp, det var enbart under räkneövningarna jag lärde mig något.» (Mycket liten)
- Oengagerad lärare som inte verkar vilja göra någonting för att undervisningen ska bli bättre. Prata så man hör och skriv tydligare. Dessutom tycker jag en lärare ska kunna planera sina lektioner, läraren i fråga här drog över varenda lektion, oacceptabelt.» (Mycket liten)
- föreläsningarna har inte till någon del hjälpt mig med något! » (Mycket liten)
- Hörde inte vad han sa på föreläsningar så dom var helt meningslösa!» (Mycket liten)
- Var endast på två föreläsningar, svårt att höra vad föreläsaren säger och se vad han skriver på tavlan. Satt förvisso ganska långt bak men det brukar inte vara något problem annars.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav mig ingenting, tyvärr. En föreläsare som för det första pratar extremt tyst och mumlar så att man måste anstränga sig till det yttersta för att höra något alls (jag sitter alltid på tredje raden). För det andra så var powertpointsen riktigt dåliga, bara bilder på saker som man inte visste vad det var och det stod ingen text på någon av dem eller stödord, vilket resulterar i att om man inte går på föreläsningarna har man ingen möjligthet att få kunskapen eftersom powerpoints presentationerna bara har bilder och ingen text. Vid väldigt få tillfällen skriver föreläsaren något på tavlan tyvärr, det mesta som skrivs är dock diagram utan förklarande text så återigen blir det svårt att lära sig något alls. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna var ärligt talat helt onödiga. Det ända som gav något var räkneövnigarna som äldre studenter höll i. Dessa var mycket bra. En förbättring hade varit att integrera lite räkneuppgifter i föreläsningarna då dessa är en stor del av kursen. Teoridelen behövs förbättras på alla vis, bättre och mer intresseväckande föreläsningar, ny bok ev bättre hänvisning till boken. » (Mycket liten)
- Slutade gå.» (Mycket liten)
- Räkneövningarna var bra» (Mycket liten)
- Mer än 70% av studenter har inte ens varit i förel. salen och det förklarar en hel del» (Mycket liten)
- Räkneövningar har varit mycket bra. Föreläsningarna har varit jättedåliga. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var tyvärr inte så bra, han pratar tyst och säger samma sak flera gånger. Synd för är ändå ett ganska intressant ämne. » (Ganska liten)
- Hörde föreläsaren dåligt pga lågt pratande, samt störande bakgrundsljud av studenter men det blev bättre när de omotiverade slutade att gå på föreläsningarna.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»24 48%
Ganska liten»13 26%
Ganska stor»11 22%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.77

- Köpte aldrig boken och behövde inteheller låna någon» (Mycket liten)
- Boken var inte förståelig på något sätt » (Mycket liten)
- Extremt dålig kurslitteratur, det fanns inget matnyttigt som inte togs upp på föreläsningarna hade jag vetat hur lite jag skulle använda boken hade jag inte köpt den.» (Mycket liten)
- Tittade knappt i boken» (Mycket liten)
- Boken är slarvigt skriven och med dåligt beskrivna exempel. Dessutom är bilderna i många fall utan hänvisning till texten och ibland väldigt svåra att tyda.» (Mycket liten)
- Svårförståelig!» (Mycket liten)
- Inte använt någonting» (Mycket liten)
- Opedagogisk, svår att förstå» (Mycket liten)
- boken var som att kasta pengarna i sjön! mycket dålig bok som inte hjälpte så mycket! » (Mycket liten)
- Boken var tydligen inte relevant för vår kurs vilket vi fick höra vid flera tillfällen av vår övningsledare, den var tydligen skriven för 7,5 hp ppoängskursen som V3:orna läser och inte relevant för oss enligt honom. Upplevde att det han sa stämde bra men eftersom man fick höra detta tidigt läste jag inte boken jätte noggrant heller.» (Mycket liten)
- Endast gamla tentor» (Mycket liten)
- Ingen alls.» (Mycket liten)
- Mycket tid läggs på att lista ut allt själv eftersom man får dåligt med hjälp» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Väldigt svårt att veta vad och vart man skulle läsa i boken, inga tydliga läsanvisningar.» (Ganska liten)
- Inte boken, men exempelsamling och gamla tentor» (Ganska stor)
- Har innehållet uppgifter som motsvarar målen. Samt speglat det som kommit på tentan ganska bra. » (Ganska stor)
- Inte för att kurslitteraturen var bra, utan för att det inte fanns någonstans att lära sig från.» (Ganska stor)
- Sakna vissa uträkningar, steg i fler delar, samt avrundningar som uppfattades som lite hit och dit.» (Ganska stor)
- Eftersom jag inte var på föreläsningar så fick jag förlita mig på kurslitteraturen.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»5 10%
Ganska dåligt»15 30%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»8 16%

Genomsnitt: 2.65

- Det var alltid fel på något, borde vara rätt vid utlämning. » (Mycket dåligt)
- PowerPointen var bara bilder!» (Mycket dåligt)
- Många brister i utdelat material, det uppdaterades förvisso, men det var många uppdateringar och ganska sent in på kursen, det blev många utskrifter» (Ganska dåligt)
- Kan fungera bättre. Lades ut alldeles för många olika versioner av dokument blev svårt i slutet att veta vilka som stämde. Dock var allt samlat på ett ställe (pingpong) vilket är ett plus. » (Ganska bra)
- För mycket revideringar har gjort att övningarnar har blivit röriga» (Ganska bra)
- Hade gärna sett föreläsnings powerpointer upplagda inför föreläsningarna. » (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»15 30%
Lagom»28 57%
Hög»4 8%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.77

- Jag hade gärna haft en mer ingående kurs i geoteknik. Den här kändes snudd på meningslös.» (Låg)
- Låg, men inte för att jag ville utan för att kursen läses samtidigt med 3 andra kurser, och denna läggs, tyvärr, åt sidan. » (Låg)
- Jag vet inte om den var för låg, lagom eller hög. » (Låg)
- Skulle egentligen säga mellan lagom och hög. Kan vara lite lägre. » (Hög)
- Om man ville lära sig något, väldigt hög eftersom det verkade omöjligt.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»6 12%
Ganska dåliga»15 31%
Ganska bra»12 25%
Mycket bra»4 8%
Har ej sökt hjälp»11 22%

Genomsnitt: 2.97

- Var och bad om hjälp en gång utanför föreläsningstid/övningstid med en kurskamrat och vi blev väldigt otrevligt bemötta. Möjligheten har alltså varit under all kritik enligt mig. För om man inte får fråga hur ska man då kunna lära sig och alla frågor kan man/vill inte ta på föreläsningen. Om ansvarig lärare nu inte har tid för detta utanför föreläsningstid/övningstid borde denne kunna komma med förslag på lösning när man kan fråga detta eller leda en vidare till någon annan han vet som har mer tid. Eller helt enkelt lägga in fler övningstillfällen för frågor!» (Mycket dåliga)
- Läraren hade inte räknat uppgifterna själv och kunde inte förklara. De äldre eleverna vi hade som lärare hade bara måttlig kunskap.» (Mycket dåliga)
- "Läraren" ville inte svara på frågor man ställde utan hänvisade endast till boken! Ville inte ens visa var man kunde hitta svaret..» (Mycket dåliga)
- "Kolla i boken" det är svaret man får när man undrar över något. Vill inte säga något sida eller kapitel utan bara säga " använd boken"» (Mycket dåliga)
- räknepassen var väldigt bra men kunde varit något fler. De hälpte mer än föreläsningarna gjorde. Bra hjälpledare, eloge till honom.» (Ganska dåliga)
- Det samlade intrycket av föreläsaren var att inte är särskilt intresserad av att undervisa.» (Ganska dåliga)
- Räkneövningarna var mycket bra, men lektionerna var helt värdelösa.» (Ganska dåliga)
- Ställde aldrig någon fråga själv, men av det jag har hört så var föreläsaren inte intresserad av att svara på frågor utan hänvisade till kurslitteraturen.» (Ganska dåliga)
- Äldre studenter var villiga att hjälpa till men föreläsaren var svår att få hjälp från.» (Ganska dåliga)
- Vi var för många på räkneövningarna så då fanns det inte tid för alla att få hjälp...» (Ganska dåliga)
- Enda gången det gick att ställa frågor var under räknetillfällena som låg på schema Max 1ggr/vecka. » (Ganska bra)
- Räkneövningar har varit bra. » (Ganska bra)
- Det var de studenter som höll i övningstillfällena som var bra!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»9 18%
Mycket bra»33 67%
Har ej sökt samarbete»5 10%

Genomsnitt: 3.83

- I princip då man lärt sig något. » (Mycket bra)
- Det enda sättet att klara kursen» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»13 26%
Hög»28 57%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.75

- Bärande konstruktioner tog väldigt mycket energi och tid samt samhällsplaneringen.» (Hög)
- 4 kurser samtidigt kräver mycket tid och går inte att lägga focus på nått speciellt.» (Hög)
- Egentligen inte mycket arbete, men många kurser samtidigt. Blir stressigt.» (Hög)
- Stressat sönder sig hela tiden för att hinna » (För hög)
- geotekniken kom i skymundan pga Bärande konstruktioner och Samhällsplaneringen.» (För hög)
- Något för hög då man får lägga uppemot 60/70 timmar per vecka och väldigt högt tempo. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena»
- Bra räkneövningar»
- Tim»
- Övningstillfällena»
- Tentans upplägg.»
- Tentans upplägg»
- Kurslitteraturen och övningsledaren Tim som varit väldigt förestående!»
- Övningstillfällena.»
- Tim»
- Ledaren på räknepassen»
- kursinnehållet, räknetillfällena»
- mer exempel bör lösas»
- Undervisningen måste ses över. I dess nuvarande form är den inte värdig för en högskola. Litteraturen behöver också kompletteras.»
- Tim»
- Tims grymma räkneövningar!!! »
- Övningsledarna»
- Kursmål»
- De trevliga övningstillfällena.»
- Räkneövningarna»
- Övningstillfällen!»
- Räkneövningarna»
- Studenterna som hjälper till under räkneuppgifterna»
- Ändå rätt intressant kurs så kan väl finnas kvar.»
- Övningstillfällena!»
- Räkneövningarna med en övningsledare som faktiskt vill att vi ska lära oss något och som bryr sig. Det är tur att de är en räknedel på tentan för det är det ända man lär sig någorlunda under kursen.»
- Räkneövnigarna»
- Övningslektionerna»
- Konkreta fall från verkligheten. Att få höra om skred i verklighet och sedan räkna på dessa är mycket motiverande för framtiden!»
- Tim, övningsledaren»
- Övningstillfällen»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer räkneövningar. Jag föredrar när man har inlämningar eller duggor under kursens gång. En teoridugga efter ett par veckor hade varit bra.»
- Bättre och tydligare bok. Tex Exemplerna i boken är handskrivna, svåra att tyda ibland. Hela lösningar i exempelsamlingen och inte bara svar. »
- bättra på strukturen i föreläsningarna, istället för att berätta om en metod så räkna ett tal där det tydligt sägs vad man skall räkna ut och alla ingångsvärden skrivs ned så man kan följa sina anteckningar efter lektionerna.»
- Bättre kurslitteratur. Tydligare föreläsningar, skriva rubriker och annat viktigt på tavlan.»
- Föreläsningarna. Kändes inte som att man lärde sig något alls. Färre och mer produktiva föreläsningar vore bra. Inte ha föreläsning bara för att det ska vara föreläsning.»
- Byt ut examinatorn, förstått att det varit klagomål på honom länge nu och verkar ju inte ske någon förbättring alltså dags att byta ut. »
- Man hör väldigt dåligt vad föreläsaren säger. Nån åtgärd så man hör. Upläggnigen av föreläsningarna borde vara med strukturerade och tydliga. Kurslitteraturen borde vara korrekt.»
- lite text på föreläsnings pdf, missade man en föreläsning och kollade på kurshemsidan så var det6 bara bilder utan någon förklaring.»
- En mer engagerad föreläsare som talar högre och beskriver tydlig och inte tar kunskaperna för givet. Större salar för övningarna och bättre administration gällande upplägg/kursPM.»
- allting bör bli MYCKET bättre. läraren som höll i föreläsningarna pratade lågt och så man knappt förstod. hade väldigt röriga anteckningar på tavlan som inte hade någon tydlig struktur, samt att man knappt såg vad han skrev på tavlan ibland. man bör ta ett snack med läraren om hur han ska kunna göra kursen och föreläsningarna mer attraktiva och så att man lär sig på dem. jag var på alla föreläsningar i förhoppning på förbättring (syntes en smärre mot slutet då få studenter var där).»
- under föreläsningarna stod många stolar tomma i salen. Anledning kan vara att, det blev ofta för teoretisk, mkt diagram som inte gav så mycket. oinspirerat. Tyvärr också alldeles för tyst och mummligt tal från föreläsare..»
- Övningstillfällena får gärna vara kvar och dessutom bli fler.»
- Att läraren Strukturerar sina föreläsningar och går igenom tydligt vad som ingår i kursen och framförallt vad för teori som är viktig. Det borde räknas fler (genomtänkta) tal under föreläsningarna. Så att man får se exempel på hur man skall använda den teorin som vi går igenom.»
- Svårt att höra vad läraren sa, mikrofon! »
- Några laborationen eller studiebesök Flera övningstillfällen Annat lärare»
- Föreläsningsvolymen»
- Föreläsningarna»
- Läraren!! Instuderingsfrågor till teorin, mer konkret vad teorin är.»
- En föreläsare som kan tala så att alla hör, eventuellt använda mikrofon!!! »
- Läraren »
- Bättre kurslitteratur och bättre lärare som vill hjälpa en! Detta gäller då främst föreläsaren och inte de som vart med under räknetillfällena. »
- Väldigt gärna en annan föreläsare som gör det lite mer intressant.»
- Föreläsaren måste prata högre! Man hörde inte ens när man satt längst fram»
- En mer pedagogisk lärare krävs!»
- Fler praktiska räknemoment, minst ett per föreläsningstillfälle då det var på dessa man verkligen lärde sig något.»
- Föreläsare, kurs litteratur och övrigt upplägg.»
- Föreläsningarna »
- Hela upplägget. Det har varit såhär i många år som jag har hört och att de inte blir någon förändring är skamligt. »
- Föreläsningarna»
- En annan redovisare?»
- Fler övningstillfällen»
- Mikrofon » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren borde ha mikrofon för jag hörde knappt vad han sa. tydligare på tavlan.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- någon form av mikrofon, och eller en mindre sal. Mer organiserade anteckningar på tavlan. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna! Använd mikrofon så man hör vad som sägs! Ta upp relevanta saker och gärna räkna mer på tavlan istället för alla obegripliga diagram! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag anser att läraren måste åtminstone verka intresserad av att hålla sin kurs. Många gånger bad vi om tydlighet på tavlan och att prata högre men inget hände.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Var på en föreläsning, tre räkneövningar och pluggade fyra timmar till tentan dagen innan. Tror jag får en fyra i betyg. Det jag vill säga med detta är att kursen var alldeles för lätt.»
- Roligt ämne som dock dragits ner av en dålig kursansvarig. Dock har övningsledarna varit bra och förstående och försökt hjälpa så gott de kunnat då de i princip haft samma upplevelser som oss studenter tidigare då de själva läste kursen. »
- Tim var bra för att ha föreläsningar för första (?) gången.»
- Föreläsaren kändes virrig och svårt att hänga med på föreläsningarna. Han pratade även väldigt tyst och skulle möjligen behöva hjälputrustning för att det ska gå att höra vad han säger. Han refererar till PPT men de säger föga utan hans kommentarer. Ska föreläsningarna fortsätta såsom de gjorde i år behöver övrig tillgång till information förbättras.»
- vill lyfta fram räknetillfällena med Tim som var MYCKET lärorika!»
- Instuderingsfrågor för att lära sig teorin. »
- Keep rocking in the free world!»
- En kurs som jag trodde skulle vara intressant och rolig tills läraren försörde det första lektionen.»
- Jag tror att informationen på föreläsningarna kan presenteras på ett mycket mer givande sätt än vad som sker idag!»
- Om elever år efter år klagar på en lärare, borde det inte hända något då?»
- Om kursen ska ta en central del, kan den inte läsas samtidigt med 3 andra kurser.»
- Det finns stor kunskap inom Geoteknik och det märks. Men inget intresse för undervisning.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ointresse för om någon förstår eller för att hjälpa till. P.S jag har klarat kursen bara så ni inte ska inte ta hänsen till mina kommentarer!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.22
Beräknat jämförelseindex: 0.3

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från