ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ALA C, TMV035 C

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-05 - 2008-04-06
Antal svar: 110
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Niklas Eriksen»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

108 svarande

Högst 15 timmar»6 5%
Cirka 20 timmar»20 18%
Cirka 25 timmar»35 32%
Cirka 30 timmar»27 25%
Minst 35 timmar»20 18%

Genomsnitt: 3.32

- 8 timmar/hemtal e fan i mig inte rimligt!!!» (Cirka 20 timmar)
- all tid tid hemtal ungefär» (Cirka 25 timmar)
- Mkt av tiden gick åt till hemtalen, vilket gjorde att alla andra tal som skulle göras under läsveckorna som inte liknade hemtalen ratades.» (Cirka 25 timmar)
- Man hann nästan inte med att göra uppgifter i boken, utan det blev mest hemtal gjorda.» (Cirka 25 timmar)
- Hemtalen tog alldeles för mycket av tiden! Ett hemtal krävde mycket samarbete och någon timme att göra.» (Cirka 25 timmar)
- Hemtalen har tagit cirka 15-18 timma per vecka.» (Cirka 25 timmar)
- För mycket tid gickåt till hemtalen som var för svåra, man han inte räkna i boken utan det blev att bara klara hemtalen. » (Cirka 30 timmar)
- Mycket tid efter skolan med hemtalen.» (Cirka 30 timmar)
- Mycket tid har gått åt till hemtalen!» (Cirka 30 timmar)
- hemtalen har tagit stor del av tiden eftersom man gärna ha velat göra dem så fort som möjligt och kunna hinna få hjälp. För det mesta har man inte gått igenom motsvarande avsnitt på föreläsningarna så att man kan förstå uppgifterna i hemtalen och kunde därför inte fråga på lektionen» (Minst 35 timmar)
- aldeles för mycket tid iaf » (Minst 35 timmar)
- hemtalen tog MYCKET tid » (Minst 35 timmar)
- hemtalen står för absolut största delen.» (Minst 35 timmar)
- Eftersom hemtalen har tagit väldigt mycket tid så har det varit svårt att hinna med planeringen.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

110 svarande

0%»0 0%
25%»1 0%
50%»5 4%
75%»26 23%
100%»78 70%

Genomsnitt: 4.64

- Deltog ej i övningslektionerna. » (50%)
- Aldrig vart på de meningslösa övningarna (flydde efter halva första).» (50%)
- Gått på alla föreläsningar. Inga räkneövningar.» (50%)
- Har varit bra genom gångar under lektioner och föreläsningar.» (100%)
- Sara är en bra övningsledare» (100%)
- nästan 100%, inte riktigt, men tycker det givande med föreläsningar» (100%)
- Missat nåt enstaka undervisningstillfälle...» (100%)
- Niklas är MYCKET bra när det gäller pedagogik och hur man förklarar saker och ting» (100%)

3. Hur har dina studievanor påverkats av kursupplägget?

106 svarande

Till det bättre»51 48%
Inte märkbart»26 24%
Till det sämre»29 27%

Genomsnitt: 1.79

- Svårt att säga. Å ena sidan har man fått djupdyka i teorin. Å andra sidan har man fått minskad räknevana eftersom man fokuserar så mycket på hemtalen.» (?)
- hemtalen tog för mycke tid ch ork så man la ner allt krut på dom istället för att också göra mer vanliga uppgiftere i böckerna » (?)
- Hemtalen gjorde det lättare att ligga "i fas" i kursen och där med blev det också lättare att hänga med på föreläsningarna!» (Till det bättre)
- hemtalen har varit till stor hjälp» (Till det bättre)
- Har jobbat mer under veckorna, men inte särskilt mycket i boken, mest hemtalen.» (Till det bättre)
- Har en vana att skuta på allting tills sista stund, vilket var svårare om man valde att göra hemtalen,» (Till det bättre)
- Dock var vissa hemtals svårighetsgrad på en löjlig nivå jämfört med exempel visade på föreläsningar och övningar.» (Till det bättre)
- Har pluggat mer än vanligt med tanke på att hemtalen måste göras varje vecka. Det är bra.» (Till det bättre)
- pluggade mer men inte mer effektivt...» (Till det bättre)
- Hemtalen har behövt mycket tid, men å andra sidan hade jag inte lagt ner så mycket tid på varje moment, hade jag nog inte lärt mig det lika bra.» (Till det bättre)
- men den andra kursen har blivit kraftigt lidande» (Till det bättre)
- Man kan väl säga att min tid för matten ökade och jag förstod mkt mer så det är en fördel. däremot fanns inte den tiden man hade förut till andra kurser.» (Till det bättre)
- Med detta system hamnar man inte efter på samma sätt i planeringen, man arbetar med det som gås igenom på föreläsningarna, och arbetar med sakerna när man har dem färskt i minnet. Det är bra.» (Till det bättre)
- Antagligen var det bra för matten eftersom det varje vecka slutade med att jag prioriterade matte-hemtalen framför övrigt plugg, fast i övrigt var det ju mindre bra...» (Till det bättre)
- Hemtalen krävde att man varje vecka tog tag i det som gjordes dock blev inte alla moment inötta på samma sätt som vanligt eftersom det var svårt att hinna med att göra talen i boken också.» (Till det bättre)
- dock blev kemistudierna helt åsidosatta på grund av den otroliga mängd tid man fick lägga på hemtalen» (Till det bättre)
- man tvingades att plugga» (Till det bättre)
- jag har lagt mer tid hemma på hemuppgifter, men å andra sidan har mindre tid gått till övningsuppgifter i boken.» (Inte märkbart)
- Det stora och omfattande arbetet med välskrivning "pedagogisk redovisning" har lett till att otaliga timmar av studier gått åt.» (Till det sämre)
- har inte hunnit göra uppgifterna i boken» (Till det sämre)
- Hemtalen tog upp för mycket tid, jag hann inte koncentrera mig på det som vi egentligen skulle lära oss, utan all energi gick till att försöka förstå hemtal som alla hade nån "twist". Fungerar bra för de som redan kan matten, som fördjupningsuppgifter. Sämre för oss som aldrig har sysslat med det innan. » (Till det sämre)
- För mycket tid på "onödiga" saker, dvs traggla igenom samma sak flera gånger när man redan kan det bara för att få hemtal godkända. Ta som exempel egenvärde, hur många gånger var man tvungen att skriva hur man räknade ut dem?» (Till det sämre)
- Skadligt att lägga så här mycket tid.» (Till det sämre)
- Hemtal i kombination med mekanik och kemi var till stor del ett stressmoment.» (Till det sämre)
- Mindre bokräknande, mer hemtal» (Till det sämre)
- Har tyvärr inte lärt mig lika mycket i denna kurs som i de andra mattekurserna pga att jag inte hunnit räkna så mycket i boken utan istället ha fått lägga jättemycket tid på hemtalen.» (Till det sämre)
- Jag känner att alltför mycket tid behövde läggas ner på hemtalen, varför det inte fanns tid att lära sig de i kursen behandlade områdena tillräckligt väl. Eftersom liten tid fanns tillgänglig för att repetition har begreppen inte fastnat lika bra som vid ordinär examination. Här skall tilläggas att den egna planeringen går ut på att arbeta intensivt under kursens gång och bearbeta varje avsnitt noggrant i vilket flera genomläsningar ingår. Detta för att ej behöva hålla ett alltför högt tempo innan tentan. Ett sådant arbetssätt förhindras delvis av hemtalen eftersom tiden inte räcker till för att först bearbeta avsnittet noggrant och ta in all kunskap för att sedan göra inlämningsuppgifterna.» (Till det sämre)
- Ja hemtalen har tagit alldeles för mycket tid från övrig räkning.» (Till det sämre)
- hann inte med den andra kursen lika bra» (Till det sämre)
- Förändrades då jag blev tvungen att göra snabbt och slarvigt blev tvungen att göra talen i boken i början av veckan för att hinna göra hemtalen i slutet» (Till det sämre)
- lite svårt att fokusera på att faktiskt lära sig saker. sen så när det blir dem här stressiga momenten med uppgifter som ska in, så försvann lite utav det roliga med matten tyvärr.» (Till det sämre)
- För mycket tid till hemtal ingen tid kavar til läsa och räkna i boken.» (Till det sämre)
- Tycker att hemtalen har varit för svåra och tagit för mycket tid. Hade varit bättre med lättare hemtal så man hade tid över för vanliga uppgifter också.» (Till det sämre)

4. Hur mycket har du samarbetat med dina kurskamrater i denna kurs?

109 svarande

Mer än vanligt»66 60%
Som i andra kurser»41 37%
Mindre än vanligt»2 1%

Genomsnitt: 1.41

- mer än t.ex kemikursen, men ungefär lika mycket som tidigare ALA kurser.» (Mer än vanligt)
- "Samarbetet" mellan teknologerna har varit väldigt omfattande. Detta med tanke på att betyget på kursen i realitet är beroende på om man känner andra duktiga teknologer att samarbeta med.» (Mer än vanligt)
- Lika mycket som vid vanligt tentaplugg men nu varenda jävla vecka.» (Mer än vanligt)
- Hemtalen kräver sitt samarbete» (Mer än vanligt)
- Är kanske inte enbart possitivt» (Mer än vanligt)
- Bra med sammarbete!» (Mer än vanligt)
- Hemtalen krävde samarbete för att klara alla som krävdes.» (Mer än vanligt)
- Man sammarbetar för att lära sig mer.» (Som i andra kurser)
- Samarbeter ofta ganska mycket.» (Som i andra kurser)
- Känner inte någon som läste denna kurs.» (Mindre än vanligt)

5. Hur mycket räknar du med att minnas av kursinnehållet efter denna kurs?

109 svarande

Mer än vanligt»30 27%
Som efter andra kurser»59 54%
Mindre än vanligt»20 18%

Genomsnitt: 1.9

- Hemtal var en bra idé, med vissa imperfektioner. T.ex att vi inte borde få talen förrän alla föreläsningar är över, dvs inte innan vi har fått alla verktyg.» (Mer än vanligt)
- Pga hemtalen.» (Mer än vanligt)
- men det är bara hemtalsuppgifterna som jag har jobbat med det har tagit oproportionellt lång tid eftersom man har varit tvungen att jobba så mkt med renskrivning istället för att lösa fler uppgifter.» (Mer än vanligt)
- Hemtalen får en att komma ihåg bättre eftersom man funderar rätt mycket på dem.» (Mer än vanligt)
- Baserat på att jag mindes betydligt mer/lättare när repeterade till tentan» (Mer än vanligt)
- Tappa allt under kemiplugget, det var skrämmande hur lite jag kom ihåg när jag börja plugga inför lilla tentan och den plugga man ju ändå inte så mycket till.» (Som efter andra kurser)
- Det man gjort på hemtalen kommer man nog minnas bättre än vanligt. Det man inte gjort på hemtalen sämre än vanligt.» (Som efter andra kurser)
- I Ala A och B hade vi SI-matte som lite motsvarade sammarbetet som vi nu har haft pga hemtalen.» (Som efter andra kurser)
- Man minns olika saker jämfört med andra kurser, de saker jag har gjort på hemtal (av de hemtal jag verkligen satt mig in i(typ i början då jag trodde att du ville att man skulle förklara allt på gränsen till härledning)) kommer jag nog minnas väl, men å andra sidan» (Som efter andra kurser)
- Man har inte fått en mängdträning som man brukar få under andra kurser har man ej fått här så jag kommer förmodligen att komma ihåg sämre.» (Mindre än vanligt)
- Se fråga 3.» (Mindre än vanligt)
- Tyvärr känner jag att jag inte lärt mig lika mycket som jag gjort på de tidigare mattekurserna. Det beror på att man endast väljer att göra vissa hemtal varje vecka, vilket gör att man missar viktigt kursinnehåll som rör de "bortvalda" uppgifterna. Då hemtalen är svåra och tidskrävande hinner man heller inte göra veckans veckoplanering i kursböckerna vilket gör att man inte lär sig kursinnehållet så bra. Det är väldigt synd!» (Mindre än vanligt)
- Hemtalen gjorde att man bara lärde sig det "svåra" den veckan. Eftersom hemtalen tog så mycket tid hann man inte räkna grunderna i boken, vilket gjorde att man, då man skulle tentaplugga, hade glömt bort mycket.» (Mindre än vanligt)
- För att minnas måste man upprepa mycket och göra många uppgifter i matteboken så att man verkligen har förstått matten. Då hemtalen var omfattande och tog mycket tid han man inte räkna mycket utöver dem och gjorde man inte alla hemtalen missade man ett stort kapitel i matten som man inte alltid han ta igen senare eftersom man skulle göra nästa hemtal då. » (Mindre än vanligt)
- Känner att bredden av kunskap inte är lika bred som den skulle vara om jag räknat i boken den tid som jag ägnat åt hemtalen. Detta hann man inte med för att klara av att vara färdig med dom i tid.» (Mindre än vanligt)

6. Har kursens lärandemiljö uppmuntrat till yt- eller djupinlärning?

Ytinlärning kännetecknas av att man lär sig ytliga fakta, men inte ser helheter. Djupinlärning kännetecknas av förståelse av sammanhang snarare än enskilda fakta. De flesta studenter växlar mellan dessa ytterligheter beroende på den studiomiljö de för tillfället vistas i.

105 svarande

Ytinlärning»26 24%
Jag har inte låtit mig påverkas»39 37%
Djupinlärning»40 38%

Genomsnitt: 2.13

- Hemtalen djupinlärning resterande ytinlärning,» (?)
- Vet ej. En del ytinlärning till följd av dålig (personlig) planering.» (?)
- Som ovan: djupare inlärning än vanligt när det gäller just de uppgifter man gör hemtal på, och ytligare när det gäller övriga saker.» (?)
- svårt att säga, när man gjorde hemtalen känndes det väligt bra och som att man verkligen förstod och hängde med, sedan när det var dags att plugga till tentan så upplevde jag det som att en vecka till hade varit bra att ha, då hade jag kunnat känna att jag hade koll. Nu kändes det mer som att man visste att man kunde förstå och att det kanske inte var så svårt men man hann inte riktigt med att sammanfatta och repetera i slutet varför det kändes lite jobbigt.» (?)
- Hemtalen har lett till att man lärt sig det som behövs för att lösa hemtalen. Den förvärvade kunskapen har bara hunnit användas för att angripa ett problem.» (Ytinlärning)
- Man har bara lärt sig det som behövs för att kunna lösa hemtalen och inte lärt sig principerna bakom hur det egentligen fungerar som man lär sig vid större uppgiftsmängd.» (Ytinlärning)
- Som tidigare nämnts finns inte tid för djupinlärning, istället besvaras de hemtal som behandlar sådana frågor genom att utnyttja kursmaterialet mycket intensivt varför dessa kunskaper inte memoreras.» (Ytinlärning)
- Tyvärr har man bara lärt sig på ytan. Hemtalen är på en väldigt hög svårighetsgrad, och några grunder har man tyvärr inte lärt sig.» (Ytinlärning)
- Man har inte gjort alla hemtalen. Men å andra sidan hoppar man ofta avsnitt när man tentapluggar också.» (Ytinlärning)
- Det lutar åt djupinlärning.» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- svårt att veta.» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- det känns som om man mest kan hemtalen får dock hoppas att så inte är fallet» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- Skulle säga ungefär jämnt.. Det beror helt på hur mycket tid man haft att lägga ner» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- Jag kör alltid med djupinlärning för det tar mindre tid än att sitta och nöta.» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- Samma princip som ovan...» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- I början av kursen uppmuntrade lärandemiljön till djupinlärning men de två sista veckorna kändes det som ytinlärning(för få exempel och för snabba förklaringar som gav fler frågetecken än förklaring)» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- Både och, exempelvisfunktionsfilten har gett aha-upplevelser, men andra saker som inte nötts in räknar jag med att jag kommer glömma.» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- Kursupplägget uppmuntrar delvis till djupinlärning. Men var man nöjd med lägre betyg gick det bra att glida rakt genom kursen utan att förstå så mycket alls. För högre betyg fick man arbeta på som vanligt ungefär. Själv är jag alltid ute efter att lära mig saker ordentligt och har därför inte satt lösning av hemtal som enda mål. Jag har dessutom räknat igenom hela schemat med rekommenderade uppgifter för varje vecka.» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- Hemtalen har varit ett bra sätt att få djupinlärning men då man med matematik (enligt min mening) behöver räkna många, många tal för att få en bra problemlösningsförmåga så faller det då man knappt hinner räkna nånting i boken.» (Jag har inte låtit mig påverkas)
- ytinlärning på vissa bitar, men mest djupinlärning tror jag. » (Djupinlärning)
- På de av hemtalen jag löst har jag verkligen lärt mig, risk finn sdock för att jag har luckor i mitt kunnande vad gäller de hemtal jag inte behandlat.» (Djupinlärning)
- Det blir ju intressant att använda integraler i fler än en dimension.» (Djupinlärning)
- funnit förståelse av mycket men inte allt, men inte säkert det sitter kvar för länge» (Djupinlärning)
- Det hemtal man gjort har man lärt sig mycket av men allt som de hemtaleen man gjort inte berörde har man inte haft tid att lära sig någonting av.» (Djupinlärning)
- De uppgifter man har valt att göra på hemtalen har man lärt sig djupt och förstått, men de saker man inte gjorde i hemtalen har man däremot nästan inte lärt sig alls.» (Djupinlärning)
- Pga hemtalen.» (Djupinlärning)
- Olika på olika avsnitt beroende på hur mycket tid man har haft den veckan.» (Djupinlärning)
- Blandat med övervägande djupinlärning» (Djupinlärning)
- djupt men på mindre saker än vanligt» (Djupinlärning)
- Men ändå på ett ytligt sätt eftersom man dyker ner i ett par uppgifter av sju och missar därför många delar av kursen.» (Djupinlärning)


Mål och måluppfyllelse, examination

I kursPM fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

108 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 25%
Målen är svåra att förstå»6 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»38 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 33%

Genomsnitt: 2.75

- Jobbar på i min egen takt, kursmålen i sig är ointressanta så länge man jobbar efter sin fulla förmåga.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Skulle vara intressant att se hur många som svara något annat än ettan på den här, kan du skicka ut ett mail med det?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dessa har endast varit mål för en snabb genomläsning och har därför inte lagts på minnet. Den egna uppfattning är att dessa i de flesta fall är irreelvanta då de avsnitt som kursen avser finns tydligt framlagda. Genom att arbeta intensivt med dessa och göra sitt yttersta bör kursmålen uppnås. Om så inte är fallet är detta mer ett tecken på bristande inlärningstecknik än studierna inriktats på fel områden.» (Jag har inte sett/läst målen)
- upplevde det som att de som stod i kurs pm inte stämde överrens med vad läraren sa. De ändrardes under kursens gång.» (Målen är svåra att förstå)
- Handlar det om att kunna lösa många problem eller att skriva fina redovisningar på få problem. Vet nu att det är det senare som gäller.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det som sas om bedömning och rättning av hemtalen tycker jag inte alls stämde överens med hur de sedan betygsattes.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- HAr uppstått vissa oklarheter onder tidens gång, ex med pm man inte klarar sin veckouppgift på tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra och tydligt kurs-pm.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

87 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»76 87%
Nej, målen är för högt ställda»11 12%

Genomsnitt: 2.12

- vet ej målen så...» (?)
- ej läst» (?)
- som sagt inte läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- tror jag det var lite svårt att förstå eftersom allting ändrades vecka efter vecka» (Ja, målen verkar rimliga)
- EFtersom man inte alltid har möjlighet att göra så många hemtal är det svårt att hinna räkna på kursens alla delmoment.» (Nej, målen är för högt ställda)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

94 svarande

Nej, inte alls»4 4%
I viss utsträckning»30 31%
Ja, i hög grad»27 28%
Vet ej/har inte examinerats än»33 35%

Genomsnitt: 2.94

- vet ej målen» (?)
- Även om en godkänd tenta finns så är det fullt möjligt att få ett mycket högre betyg än vad teknologen i fråga förtjänar. » (I viss utsträckning)
- Man testades mycket på vissa saker, men andra saker försvann lite om man inte räknade de hemtalen...» (I viss utsträckning)
- svårt att veta vad som skulle komma. kändes dumt att tentan hade så många mindre poäng uppgifter o bara några stora uppgifter. jobbigt att den mindre tentan hade så få uppgifter eftersom den skulle testa alla hemtalen....» (I viss utsträckning)
- Men då tentamen/eximinationen grundar sig på hemtalen så har man ju bara visat sig kunna lösa mycket svåra och få uppgifter» (I viss utsträckning)
- Den "lilla" tentan var inte så "liten"» (I viss utsträckning)
- Hemtal var ett bra sätt.» (Ja, i hög grad)
- En riktigt svår tenta för att vara på g-nivå. » (Ja, i hög grad)
- Den mindre tentan var ganska svår, svårare än många trodde att den skulle vara, och svårare än man hade fått en bild av. Så visst testar det om man har lärt sig något under kursen.» (Ja, i hög grad)
- Skrev den lilla tentan som var lätt. Gjorde dessutom hemtalen som ställde väldigt rimliga krav.» (Ja, i hög grad)
- Hemtalen krävde stor kunskap, men inte om hela kursen.» (Ja, i hög grad)
- tentan är om en vecka!» (Vet ej/har inte examinerats än)

10. Är betygskriterierna tydliga?

Betygskriterierna står i kursPM.

109 svarande

Ja, jag förstod dem»46 42%
Jag tyckte de var ganska otydliga»35 32%
Jag förstod dem inte alls»4 3%
Jag har inte läst dem»24 22%

Genomsnitt: 2.05

- men hade kunnat vara lite tydliga, samtidigt som jag mycket väl förstår att man inte kan tänka på allt när något nytt testas.» (Ja, jag förstod dem)
- Men de är lite luddiga.» (Ja, jag förstod dem)
- Som vanligt är betygkriterierna totalflummiga.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Beroende på vilken rättare man har haft har man fått olika bedömning även fast man har lagt upp uppgifterna på samma sätt och skrivit det i tydliga steg så har man fått olika omdömen.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Jag läste betygskriterierna i kurs PM och de var ganska tydliga, det som var otydligt var att det kändes som om du inte höll dig till kurs PM, det kändes som att betygskriterierna ändrades lite efter hand och att du inte gav samma kriterier muntligt som du gav i kurs PM. T.ex. Stod det i kurs PM att "för att få femma krävs att flertalet hemtal getts omdömen som bra och lysande,...,och att bonusuppgifterna räknas studenten till godo". Detta tolkar jag då som att har man hälften lysande och hälften bra så får man en femma, medan du muntligt sa att det krävdes även flera bonusuppgifter för att man skulle kunna få femma. Det var lite otydligt...svårt att veta var gränsen gick. » (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- eftersom regelerna ändrades efter hand hela tiden» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Jag minns inte längre kursPM:et och har det inte tillgängligt, men däremot tycker jag att du under kursens gång bytt spår på vad som krävs för betygen. Hade jag inte haft kompisar som har frågat dig väldigt specifikt hade jag fortfarande trott samma sak som då, nämligen att betyget ges av det omdöme som "snittet" av ens hemtal ger. Medan det nu verkar som att bonusuppgifterna är obligatoriska för högre betyg. Jag är fortfarande inte säker på vad som gäller och det är ju sedan länge försent att göra något åt.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Det var ganska luddigt hur hemtalen påverkar betyget. Det var ju både antalet, kvaliteten och bunus uppgifterna som spelar in. » (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Fick en känsla av att kriterierna omdefinierades under kursens gång.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- blev så krongligt med hemtalen, liten tenta och ordinareitenta.» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Förstod inte riktigt vad slutbetyget grundas. Hur mycket vägde den lilla tentan in? och vad händer om man kuggar den? dras betyget ner då? Hemtalens betyg var svåra att förbättra om man inte fått lysande, då ingen feed-back gavs. detta gjorde det mycket svårt att veta vad som saknades eftersom svaren var rätt och man fick högsta poäng (1 poäng7uppgift). Vad skiljde mellan mig och min kompis som jag samarbetat med, som fått ett annat betyg? Mer Feed-back som sagt...» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Många fick 4 på hemtalen, gick fram och fråga varför man fick bara 4, Och man fick inget bra svar varför man inte fick 5, och vissa fick då 5 för att gå fram och fråga. MÅSTE ALLA GÅ FRAM OCH FRÅGA I SÅ FALL??» (Jag tyckte de var ganska otydliga)
- Eller kriterierna som sådana är väl ok, men sättet de bedöms på ofta under all kritik.» (Jag förstod dem inte alls)
- se 7» (Jag har inte läst dem)

11. Är betygskriterierna vettiga?

92 svarande

Ja, de betonar viktiga förmågor»32 34%
De är ok, men kan förbättras»44 47%
Nej, det finns andra förmågor som borde betonas»8 8%
Jag har inte förstått dem»8 8%

Genomsnitt: 1.91

- har en sett dom» (?)
- Det är lite synd att man känner att man inte lärt sig så grundligt, för jag tror att det är viktiga mattekunskaper som man kan ha god nytta av sedan i framtiden.» (Ja, de betonar viktiga förmågor)
- ...men det är inte orimligt höga kriterier.» (Ja, de betonar viktiga förmågor)
- Betygskriterierna är vettiga, men borde vara tydligare så att man vet var gränserna går...» (De är ok, men kan förbättras)
- Att skriva lösningar bättre betyder inte att man är bättre på matematik, särskilt ifall man inte kommit på lösningarna själv.» (De är ok, men kan förbättras)
- Sedan var dessa kriterier som många andra, men andra förmågor än betyg, borde betonas.» (Nej, det finns andra förmågor som borde betonas)
- Problemlösningsförmåga framför, handstil och pedagogisk framställning» (Nej, det finns andra förmågor som borde betonas)
- Jag anser att hemtalen ger en orättvis bedömning. En person som har haft en stor bidragande faktor i gruppen och som hjälpt alla, behöver inte få bättre betyg på hemtalen. Denna person kanske har förstått mer än övriga, men råkat slarva lite med presentationen, och därför fått sämre betyg. Jag tycker betygen mer skall bedömas efter den matematiska kunskapen och helhetssynen än hur noga man presenterar hemtalen. » (Nej, det finns andra förmågor som borde betonas)
- Jag tycker det va rena lotteriet vad man fick för betyg på hemtalen.» (Jag har inte förstått dem)

12. Ger betygskriterierna och hemtalen vägledning för god studieteknik?

104 svarande

Ja, de visar vad som är viktigt»62 59%
De har inte påverkat min studieteknik»20 19%
Nej, de leder åt fel håll»22 21%

Genomsnitt: 1.61

- Hmm...hemtalen leder till att man kastar sig in i djupare, svårare uppgifter utan att först ha lärt sig grunderna, vilket antagligen inte är jättebra, men jag för mig har det varit det: jag tvingas ge mig i kast med det och tycker att den här sortens uppgifter är mycket roligare att räkna än att räkna på grunderna så att man kan dem.» (?)
- hemtalen tar för stor del av den totala studietiden så att man totalt sett räknar mindre eftersom mycket tid läggs på presentation och renskrivning av "fakta" vilket är sämre än att räkna mer.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Det blir en baktanke som hänger kvar på ett bra sätt. (Måste hinna med hemtalen, så blir det enklare sen) osv.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- delvis, även om det ha varit svårt att se vad det var som gjorde att man ena veckan fick högre omdömme än veckan innan.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Förutsatt att man gör alla hemtal, tyvärr e det väl oftast så att folk lär sig nått och sedan gör två hemtal på det och skiter i allt annat vilket man förstår med tanke på vilken tid de tar.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Man jobbar med innehållet i kursen under kursens gång, och det blir inte samma plugg och ytinlärning inför tentan som det brukar bli.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Ja, delvis se kommentarer nedan» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- delvis eftersom man arbetar aktivt med matten under hela läsperioden.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- Jag tycker att hemtalen har varit bra. Man har "tvingats" hänga med dock borde nyttan av att även göra endel tal i boken betonas och för att man ska hinna med detta också krävs kanske att vissa av hemtalen som tog för mycket tid görs om så att det tar lite mindre tid.» (Ja, de visar vad som är viktigt)
- fler timmar i skolan, ingen skillnad i tekniken» (De har inte påverkat min studieteknik)
- För min del var snarare hemtalen ett störande moment, men efter att ha räknat igenom veckans uppgifter var det oftast inte så svårt att lösa några hemtal. För vissa tror jag dock att hemtalen har varit ganska bra - det tvingar studenterna att faktiskt räkna lite varje vecka.» (De har inte påverkat min studieteknik)
- Som min tidigare kommentar så behöver man räkna fler typexempel för att få en bredare förståelse. Hemtalen har varit bra för fördjupning men var lite i det svåraste laget och gör att man bara koncentrerar sin studieteknik på att lösa "svårare" problem» (De har inte påverkat min studieteknik)
- Hemtalen - ja, men betygskriterierna - NEJ!» (De har inte påverkat min studieteknik)
- Istället för att göra 5 svåra uppg varav minst 2 skall lämnas borde det göras 5 lättare där samtliga måste lämnas in. På så sätt fokuserar man på hela veckans uppg istället för ett fåtal.» (Nej, de leder åt fel håll)
- Hemtalen precis som kommunism bygger på en fin tanke om människans godhet och goda vilja. Precis som sovjetunionen är ett praktexempel på hur väl kommunism fungerar har den här kursen varit ett fint exempel på att inte hemtal fungerar. Flertalet teknologer skriver av varandra och får ingen eller liten förståelse för problemen. De får sedan lysande omdöme och häpnas själva av detta. Dessa kommer sedan hinna plugga in tillräckliga kunskaper för att kunna lösa godkänd tentan. De kommer ändå få en femma....» (Nej, de leder åt fel håll)
- Leder mer till att man bara lär sig det som behövs för att lösa hemtalen och inte andra saker som också är viktiga men ej tas upp i hemtalen.» (Nej, de leder åt fel håll)
- Som sagt, hemtalen passar säkert några, vissa passar de inte alls. » (Nej, de leder åt fel håll)
- du kan själv välja vad du vill göra. alltså det du fattat den veckan och de ger inte en allmän kundskap utan punkt kundskap för just det hemtalet» (Nej, de leder åt fel håll)
- Man "stresslär" sig allt pga hemtalen.» (Nej, de leder åt fel håll)
- jag upplever att speciellt i slutet av kursen blev det mer och mer fokus på att få något hemtal att lämna in än att faktiskt ta sig tid att räkna igenom dem rekommenderade uppgifterna» (Nej, de leder åt fel håll)
- skulle jag fått välja att göra om denna kursen från början skulle jag inte valt att räkna hemtal.» (Nej, de leder åt fel håll)
- hade fungerat mkt bättre om det varit bonuspoäng och sen en vanlig tenta! » (Nej, de leder åt fel håll)
- Tycker man ska skippa hemtalen och istället fokusera på "rekommenderade uppgifter". Blir lätt så att man gör hemtalen tillsammans istället för var och en för sig själv.» (Nej, de leder åt fel håll)


Undervisning och kursadministration

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

109 svarande

Mycket liten»1 0%
Ganska liten»9 8%
Ganska stor»52 47%
Mycket stor»47 43%

Genomsnitt: 3.33

- Relativt de andra kurserna. Kanske t.o.m. mycket liten» (Ganska liten)
- Niklas var pedagogisk så det var bra för mig, till skillnad från Ala-b då vi hade Tommy som var totalt värdelös, man skulle kunna tro att den som lät han vara lärare för Ala-b vill att eleverna ska misslyckas...» (Ganska stor)
- Jag har fått lära mig grunderna under föreläsningarna, men sedan har jdupkunskaperna gått in med arbete på hemtalen tillsammans med andra studenter.» (Ganska stor)
- Jag skulle gärna ha sett att de teoretiska bitarna hade gåtts igenom mer noggrant. Exempelvis hade fler bevis varit välkommet. » (Ganska stor)
- Till större hjälp än i tidigare kurser. Jättebra föreläsningar och övningslektioner. Ungefär tio gånger bättre föreläsningar än i ALA b. Beror dock också på föreläsaren vi hade då...» (Ganska stor)
- men det hade varit bra med ytterligare en föreläsning i veckan» (Ganska stor)
- Niklas har varit bra som föreläsare. Han engagerar eleverna, men tänker ibland lite för mycket på att alla måste förstå just för stunden. Därför går mycket onödig tid åt förklaringar till frågor som man kan reda ut under rasterna. Mycket föreläsningstid går även åt till onödig information som redan står på hemsidan. Därför går man miste om en del viktig förläsningstid, vilket gör att veckans hemtal samt övningsuppgifter blir svårare att genomföra. Sara är kanon som övningsledare! Hon är jätteduktig och förklarar och hjälper otroligt bra!» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar förutom diverse avbrott för lek med snuttefiltar.» (Ganska stor)
- Med tanke på att det tar minst dubbla tiden att förstå något på egen hand som sammanfattas på en föreläsning, har undervisningen varit till god hjälp.» (Mycket stor)
- Utan Sara hade kursen blivit betydligt svårare» (Mycket stor)
- Föreläsaren anser jag ha en väldigt god, pedagogisk och motiverande förmåga. Föreläsningarna känns stimulerande och mycket lärorika. Föreläsaren är mycket duktig och kunnig på ämnet. » (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit bra och gett mer förståelse» (Mycket stor)
- Hade nog kunnat sitta med boken lika gärna men som det e har jag bara vart på förläsningar och inte öppnat böckerna.» (Mycket stor)
- Undervisningssättet har varit bra, man har förstått det mesta på förelänsningarna och strukturen har varit bra. » (Mycket stor)
- övningarna o boken har gjort det möjligt att klara kursen, föreläsningarna var röriga o okontrollerade. för mycket prat o en föreläsare som inte har möjlighet att kontrollera situvationen.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar. Lätt att göra vettiga anteckningar och man gick ofta ifrån föreläsningarna med en kännsla av "det här löser sig, det är inte helt obegripligt".» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Sven Järner var jättepedagogisk och duktig!» (Mycket stor)

14. Hur har din aktivitet under föreläsningar påverkats i denna kurs?

109 svarande

Mer aktiv än i andra kurser»27 24%
Lika aktiv som i andra kurser»76 69%
Mindre aktiv än i andra kurser»6 5%

Genomsnitt: 1.8

- Man blir ju "tvingad" när man har hemtal! :) Bra!» (Mer aktiv än i andra kurser)
- Jag uppskattar föreläsarens försök till att engagera eleverna. När föreläsaren ställer frågor så börjar man tänka även om man själv inte svarar på frågan.» (Mer aktiv än i andra kurser)
- Man uppmuntras att fråga och vara aktiv vilket är bra, för då är det större chans att man förstår vad allt handlar om. » (Mer aktiv än i andra kurser)
- Lite mer aktiv iaf» (Mer aktiv än i andra kurser)
- Endast vissa vill höras i en sal med 200 personer och då det alltid är dessa egenkära personer som hörs och märks tröttnar man ganska snabbt på dem, att vänta på svar som aldrig kommer från studenterna istället för att gå vidare ger sämre utnyttjad föreläsningstid.» (Lika aktiv som i andra kurser)
- Tycker inte man ska vara aktiv på föreläsningar egentligen för det funkar inte när det sitter 200pers där inne, det är bara irriterande när någon frågar nått som 95% redan förstått eller när föreläsaren gör ett avbrott för att fråga en fråga som han lika gärna hade kunnat besvara själv. Känns bara som om man tappar en massa tid på oviktiga saker istället för att gå igenom allting som ska gås igenom ordentligt.» (Lika aktiv som i andra kurser)
- Osäker på vad som menas» (Lika aktiv som i andra kurser)
- Ingen kommer ihåg vem man är ändå. Men jag brukar alltid ställa mycket frågor.» (Lika aktiv som i andra kurser)
- Tycker inte om när fjäsk uppmuntras. Blir för mycket lekstuga över det hela då. » (Mindre aktiv än i andra kurser)
- Ibland lite för oseriös känsla under föreläsningarna, kan säkert hjälpa vissa att visa med en filt och kartonger men för mig är det bara ett störande moment.» (Mindre aktiv än i andra kurser)

15. Ger ökad aktivitet under föreläsningarna bättre lärande?

106 svarande

Ja, definitivt»30 28%
Ja, det kan göra det.»62 58%
Nej, oftast inte.»11 10%
Definitivt nej.»3 2%

Genomsnitt: 1.87

- beror på hur aktiv man är från början, är man på en föreläsning bör man givetvis lyssna, anteckna och försöka hänga med.» (?)
- risk att somna annars » (Ja, definitivt)
- Kul med filten!» (Ja, definitivt)
- Oja. Speciellt förberedelse inför föreläsningar är viktigt.» (Ja, definitivt)
- Bättre och kraftigare minnen generas av en kraftigare stimulans....» (Ja, definitivt)
- Ja, ju mer man säger/pratar om saker desto bättre inlärning ger det.» (Ja, definitivt)
- Mycket bra föreläsningar.» (Ja, definitivt)
- Det beror vad man menar med aktivitet. Tycker inte att räcka upp handen och påpeka att läraren skrivit ett plus istället för ett minus tyder på aktivitet vilket många verkar tro. tror inte 100 elever kan vara muntligt aktiva på föreläsningar och om alla ska börja säga saker och fråga hit och dit blir inget gjort. man kan vara aktiv utan att visa det muntligt!» (Ja, det kan göra det.)
- Bra föreläsningar ökar intresset för ämnet, dock får det inte bli fjantiga aktiviteter, som då känns onödiga. » (Ja, det kan göra det.)
- om det är aktivitet som rör kursen o inte annat.... blev ofta okoncentrerat när de var försök att aktivera os» (Ja, det kan göra det.)
- Blir lätt surrigt och störand. Självklart kan det ställas frågor till både eleverna och föreläsaren. Men det kräver att läraren har hög disciplin för att upprätthålla fokus i klasen. Lyckades inte här! Namnskyltar: vi är ingen gymnasie klass, lärandet ska vara anonymt!» (Ja, det kan göra det.)
- Beror på föreläsaren och hur förberedd man är.» (Ja, det kan göra det.)
- Lärande kommer från övningarna och räknande, föreläsningar ger bara en grund för att veta vad man ska räkna på.» (Nej, oftast inte.)
- Mycket personligt.» (Nej, oftast inte.)
- Beror på vad som menas med aktivitet» (Nej, oftast inte.)
- Det tror jag inte. Vi är ändå högskolestudenter som har valt ett program med fri vilja. De som vill lära sig lär sig ändå och de som inte vill lära sig, lär sig fortfarande inget.» (Nej, oftast inte.)
- Somliga lär sig genom att lyssna på föreläsningar, andra genom att läsa själva. Aktivitet under föreläsningar bör inte kunna påverka betyg. » (Definitivt nej.)
- Kanske för den som ställer frågan men för oss 199 andra studenter så slår vi bara av hjärnan å tappar resten av föreläsningen.» (Definitivt nej.)
- Det stör mer att folk frågar dumma frågor så att vi inte hinner gå igenom det vi ska gå igenom. » (Definitivt nej.)

16. Har föreläsningsaktiviteter (diskussioner i par, eget räknande, funktionsfilt, etc) haft någon effekt på ditt lärande?

108 svarande

Ja, en positiv effekt.»52 48%
Ingen märkbar effekt.»46 42%
Ja, en negativ effekt.»10 9%

Genomsnitt: 1.61

- Funktionsfilten var en rolig grej, som hjälpte till att göra föreläsning till lite mer av en "happening" och lite mindre till en helt vanlig lektion. Jag vet inte vad du har för pedagogiska idéer, men jag tror att det allra viktigaste för läraren är att förmedla innehållet på ett intressant sätt, då människan är en varelse som har lättare att ta till sig spännande saker som har hänt än rent teoretiska resonemang. Exempel på detta är den omåttliga populariteten hos skvallerblaskor. Mitt tips är att göra varje lektion mindre konform och mer till en happening (roligt ord, eller hur?)» (?)
- korta gena räkningar är mycket positivt, det tvngar mig att tänka efter på vad vi håller på med, "funktionsfilten" har kunnat illustrera komplexa figurer lite bättre, men i vissa fall har rekvisitan kännts lite onödig och tidsslösande.» (Ja, en positiv effekt.)
- Att se är att tro.» (Ja, en positiv effekt.)
- Mycket goda initiativ! Det här höjer kursen ur mängden. Matematikkurser ska i så stor utsträckning som möjligt använda visualiseringsverktyg som funktionsfilten och andra metoder för att förhindra att studenterna blir passiva åhörare.» (Ja, en positiv effekt.)
- Vissa aktiviteter har mer konkretiserat vad man egentligen räknar ut vilket har gett en bättre förståelse om vad man egentligen gör.» (Ja, en positiv effekt.)
- Innovativa föreläsningsmetoder är ovanligt på högskolan verkar det som. Bra att nån försöker. » (Ja, en positiv effekt.)
- :)» (Ja, en positiv effekt.)
- dels för att det bryter av, ibland lockar till skratt och man hålls med alert.» (Ja, en positiv effekt.)
- Hemtalen har inte "bara" varit dåliga utan man har lärt sig hur viktigt det är att samarbeta och lära av varandra i grupp» (Ja, en positiv effekt.)
- funktionsfilten måste vi tala om här. alltså det svåra med kursen har inte varit att tänka sig en funktionsyta, fokusera hellre på att försöka förklara de klurigare bitarna i kursen på ett pedagogiskt sätt. eget räknande kan iofs få en att vakna till lite extra men inte nödvändigt. gå igenom så mycket som möjligt så man har en gedigen hög med anteckningar att ta till sig efteråt istället. » (Ingen märkbar effekt.)
- har överhuvudtaget inte brytt mig om dem, diskussioner i par undantaget. Snarare lutat mig tillbaka och sovit när filten kommer fram» (Ingen märkbar effekt.)
- Menar inget illa, men den där filten och mjölkpaketen...glöm dem. Det gav inget som vi inte redan kunde se på tavlan.» (Ingen märkbar effekt.)
- Vadå föreläsningsaktiviteter?» (Ingen märkbar effekt.)
- Eget räknande och diskussioner i par ökar inte direkt förståelsen under föreläsningen. Det går bara bort viktig föreläsningstid då det blir surrigt och mycket struntprat i salen. Det är bättre med konkreta exempeltal som beräknas av föreläsaren på tavlan med hjälp av eleverna. Det har även varit så ett antal gånger att Niklas har gått igenom det enklaste under en föreläsning väldigt grundligt och utförligt, (med mjölkpaket och dylikt), som är kunskaper som vi redan hade. Men den nya kunskapen, som är krånglig och svår gås igenom alldeles för snabbt, och man förlorar grunden till det svårare. Det läggs alltså lite för mycket föreläsningstid åt sådant som redan är självklart. Noggranna och grundliga föreläsningar är kanonbra, men viss omprioritering av tiden behövs.» (Ingen märkbar effekt.)
- men antalgigen, ja.» (Ingen märkbar effekt.)
- Endast filten gav något.» (Ingen märkbar effekt.)
- Oftast har det varit triviala problem och tolkningsfrågor som dessa aktiviteter handlat om, varför det i stort sett bara varit slöseri med tid. » (Ja, en negativ effekt.)
- se två ovanstående svar» (Ja, en negativ effekt.)
- Genom att det tar tid, och att man måste förhålla sig till en annorlunda situation. Fast det sista kan givetvis gjort att man blev mer uppmärksam även efteråt.» (Ja, en negativ effekt.)
- om det är aktivitet som rör kursen o inte annat.... blev ofta okoncentrerat när de var försök att aktivera os» (Ja, en negativ effekt.)
- Jag har blivit uppretad och ledsen av funktionsfilten. Ö h t har "föreläsningsaktiviteterna" bara tagit tid och fokus från föreläsarens (i övrigt bra!) föreläsningar. Som sagt - vissa elever lär sig oavsett undervisningsmetod och vissa elever lär sig aldrig. (Grovt räknat)» (Ja, en negativ effekt.)
- Funktionsfilten är ett stående skämt som bara hjälper om man ska lära ut flervariabelanalys till treåringar.» (Ja, en negativ effekt.)
- funktionsfilten är inget att rekommendera till dina kommande kurser.» (Ja, en negativ effekt.)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

108 svarande

Mycket liten»5 4%
Ganska liten»34 31%
Ganska stor»41 37%
Mycket stor»28 25%

Genomsnitt: 2.85

- normal, jag använder den väldigt lite i förhållande till föreläsnings/övningsanteckingar/minnen.» (?)
- inte öppnat boken som sagt» (Mycket liten)
- dåliga böcker...» (Ganska liten)
- boken är verkligen dålig. jag ogillar den jättemycket.» (Ganska liten)
- Eftersom hemtalen har tagit så stor del av studietiden denna perioden har jag använt boken mindre till att lösa uppgifter.» (Ganska liten)
- Har knappt öppnat en mattebok under läsperioden, det man inte har från föreläsningar kan man normalt jobba sig fram till.» (Ganska liten)
- Man har använt kurslitteraturen mer i de andra mattekurserna, nu i denna har man mest använt förelänsingsanteckningarna som litteraturen. » (Ganska liten)
- Kursmaterialet har varit till hjälp vid hemtalen.» (Ganska liten)
- vet dock inte om det beror på kurslitteraturen isg utan snarare att det är ett ämne som är svårt att riktigt ta in. vektorfält mm.» (Ganska liten)
- Försökte räkna tal om det ett visst hemtal handlade om utan att kunna lösa det.» (Ganska liten)
- Delmängden matrisundervisning i Adams håller verkligen inte samma klass som den betydligt större delmängden matrisundervisning i Lay. Sådana saker som annorlunda notation och dyl. är onödigt förvirrande.» (Ganska stor)
- Adams tycker jag är rätt värdelös men Lay använde jag mycket» (Ganska stor)
- Litteraturen är användbar men varför används inte den utmärtka svenska litteratur som F använder? En och flervariabel analys.» (Mycket stor)
- Adams är väldigt bra medan jag tycker att Lay är sämre.» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

108 svarande

Mycket dåligt»1 0%
Ganska dåligt»3 2%
Ganska bra»44 40%
Mycket bra»60 55%

Genomsnitt: 3.5

- dåligt att det är en egen hemsida. dåligt att det var ett glapp på gamla tentor, men att de fanns bak till 2001 när det var inte samma kurs.» (Mycket dåligt)
- Då alla mina inlämningar inte rapporterades, direkt» (Ganska dåligt)
- dumt när fel upptäcks sent under veckan och det inte når ut förren i slutet av veckan och då endast om man har turen att titta på rätt del av hemsidan.» (Ganska bra)
- lite fel i hemtalen som inte var så uppskattat» (Ganska bra)
- En sak du kan förbättra med hemsidan är att under rubriken "Nyheter" finns vissa saker som inte finns i lådan till höger på huvudsidan och vice versa. Försök programmera någon slags, eh.. Cross-reference?» (Mycket bra)
- Hemsidan har ett mycket bra upplägg. Tydligt och strukturerat. Här kan många andra kurser ta lärdom.» (Mycket bra)
- Hemsidan var väldigt bra allt som ska vara på en kurshemsida finns där och allt kom ut vid utlovad tid.» (Mycket bra)
- Allt fanns ju å det var klart och tydligt vart man hittade det så det var väl bra.» (Mycket bra)
- Det var en mycket bra kurshemsida och man hittade bra =) Den var ofta uppdaterad och mycket tydlig och strukturerad, mycket bra! En sak som kan förbättras är att de matlabövningar som låg på hemsidan att alla de kunde ligga kvar under kursens gång, (att det inte blev borttagna) så att man skulle kunna kolla på några av de gamla uppgifterna om man vill. De hade kunnat ligga under en länk eller något, bara så att det skulle vara möjliga att hitta. » (Mycket bra)
- Bra kurssida. Bra att få uppgiftspapper utdelat på första föreläsningen» (Mycket bra)
- Hemsidan är väldigt bra, välstrukturerad och uppdaterad.» (Mycket bra)
- Hemtal/matlabuppgifter kom ut i tid.» (Mycket bra)


Hemtal

19. Tar hemtalen onödig tid från annat lärande i kursen?

108 svarande

Nej, de förbättrar lärandet»40 37%
Nej, men de gör ingen skillnad»12 11%
Ja, tiden behövs till annat»56 51%

Genomsnitt: 2.14

- för mig som har svårt att räkna på egen hand och lätt ger upp när jag stöter på problem med tal i boken har hemtalen varit ovärderliga, har lärt mig jättemycket och inte velat missa en föreläsning. sluta aldrig med dom!» (Nej, de förbättrar lärandet)
- svårt att svara på eftersom det tar ganska mycke tid från annat lärande, men samtidigt är mycket givande. de är kluriga och kräver bra koll på området det handlar om.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- De förbättrar lärande men de tvingar inte en att lära sig alla delar av kursen.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Tiden räcker knappt till att även räkna i boken. Jag tror och hoppas dock att hemtalen har täckt det som finns i boken till stor del. Annars försämrar det inlärandet.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Dock var bristen på, enligt mig, rättvis bedömning ett så pass stort problem att jag knappt brydde mig om dem på slutet och bara satt och var bitter :)» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Hade behövt lite mer tid till det andra ämnet ibland!» (Nej, de förbättrar lärandet)
- De förbättrar lärandet, men de förbättrar bara lärandet på det som man gör hemtal på...» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Eftersom de är av lite svårare karaktär, men jag tror att om man gör väldigt få, dvs ofta endast två per vecka så kan man missa rätt mycket också.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Jag gillar dem, men de har faktiskt tagit ganska många timmar varje vecka... När man vet att det är själva redovisningen som avgör ens betyg sluter det också med att man lägger ned alldeles för mycket tid på den, särskilt när ni som rättar dem har så olika krav!» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Men det tog tid från kemin vilket är synd. Matten denna lp tog bra mycket mer tid än tidigare delkurser i matte pga hemtalen. Hemtalen gjorde att man verkligen lärde sig nåt men de tog lite väl mycket tid. Något lättare hemtal kanske hade varit bra men ändå tillräckligt svåra för att starta diskussion.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- men mer tid behöves till annat lärande med, kanske tog hemtalen lite väl mycket tid» (Nej, de förbättrar lärandet)
- om upplägget var anurlunda!» (Nej, de förbättrar lärandet)
- De förbättrar lärandet på så sätt att man tvingas hängas med varje vecka vilket är positivt! Dock tog varje enskilt tal tid från annat lärande, då man la ner flera timmar på att göra dem. Även om man inte gjorde alla per gång, utan kanske bara det som krävdes för godkänt.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- MEn jag tycker att hemtalen tog FÖR mycket tid. det hade varit bättre med en mer balanserad tids fördelning mellan hemtal och vanligt pluggande, nu gick ALL tid till hemtalen.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Bra repetitionssätt!» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Ja, den tar onödigt mycket tid men de förbättrar lärandet.» (Nej, de förbättrar lärandet)
- Alltså, hemtalen är skitbra. Och man lär sig jättemycket på dem. Men grejen är att dem är supersvåra och tar därför ganska mycket tid från andra kurser. Men dem är bra.» (Nej, men de gör ingen skillnad)
- De veckor som man även har redovisning i matlab blev det lite mycket med hemtal också, man kanske skulle kunna ha färre hemtal de veckorna?» (Nej, men de gör ingen skillnad)
- Svår fråga. De förbättrar lärandet samtidigt som tiden behövs till annat.» (Nej, men de gör ingen skillnad)
- Tar alldeles för lång tid, man hinner inte räkna i boken utan fokuserar på två-tre svåra tal varje vecka vilket gör det svårt inför tentan.» (Ja, tiden behövs till annat)
- det tar ju givetvis mycket tid men onödigt vet jag inte, men å andra sidan lär man sig av det, men det blir inte mängdträning, utan mer lösa en kanske inte lika basic uppgift av nåra karaktärer istället för bombad med massa jätteenkla tal... det beror ju helt på människan, men det funkar» (Ja, tiden behövs till annat)
- De två stora nackdelarna med hemtalen är att de tar väldig mycket tid att skriva dem på ett sådant sätt att man får ett gott betyg i förhållande till hur mycket man lär sig. Andra problemet är att teknologer får alldeles för bra omdömen i förhållande till sin prestations pga. "samarbetet"....» (Ja, tiden behövs till annat)
- Hemtalen tar upp för mycket tid och ger inte tid till mer djupinlärning som man får genom att lösa många lite lättare tal för att sedan lösa svårare genom förståelse av de lättare.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Absolut!! Vet inte hur många timmar jag behövt lägga på välskrivning istället för uppgifter i boken!! men det är många...!» (Ja, tiden behövs till annat)
- jag har nästan inte löst några uppgifter i boken för all tid har lagts på hemtalen» (Ja, tiden behövs till annat)
- Definitivt! Ett förslag är att till nästa år göra hemtal som något slags bonussystem. Gör man dem kanske man kan få bonuspoäng på tentan istället?» (Ja, tiden behövs till annat)
- När man sitter 7 st personer med ett enda tal i 8 timmar, varav 4 timmar av dessa kom man inte fram till något. Då känns det som bortkastad tid.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Hemtalen var jättebra, men svårighetsnivån kunde sänkts så det inte tog all tid från de andra kurserna.» (Ja, tiden behövs till annat)
- De är ofta onödigt stora eller svåra och skapa en massa dötid då man inte lärde sig nått.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Jag är kluven när det gäller frågan om hemtalen. De har oftast tagit så lång tid att göra hemtalen att man bara hunnit kolla upp grunderna som krävs för de tal man tänkt lösa. De andra ämnesområden har man inte hunnit göra uppgifter på i boken vilket lämnat många kunskapsluckor. » (Ja, tiden behövs till annat)
- bättre inlärning med att nöta och räkna i boken» (Ja, tiden behövs till annat)
- Hemtalen har definitivt tagit alldeles förmycket tid från övrigt räknande! Jag som i tidigare kurser räknat större delen av rekommenderade uppgifter har i princip inte öppnat boken denna kurs.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Hemtalen tar väldigt lång tid! De är ofta tillkrånglade och bökigt skrivna. För att hinna med fler än två hemtal i veckan får man offra veckoplaneringarna. Man har inte en chans att hinna allt varje vecka, då vi läser andra kurser parallellt. Jag fick därför ta igen veckoplaneringarna för ALAc under tentaveckan, eftersom jag enbart hunnit med hemtalen varje vecka. Hemtalen behöver inte vara tillkrånglade för att visa att man kan behärska beräkningarna. Det räcker till exempel att beräkna egenvärden och egenvärden till en 3x3-matris istället för en 4x4-matris som bara är mer tidskrävande. Detta var bara ett exempel, men det gäller alla matrisuppgifter, diagonalisering, differentialekv-lösning osv. Man kan ha en ganska liten matris men ändå visa på goda matematiska kunskaper. Vissa uppgifter har även varit så svåra att de är omöjliga att lösa i grupper om flera elever som sitter aktivt i timtal med en och samma uppgift. Ganska onödigt... Man lär sig inte när det är för svårt!» (Ja, tiden behövs till annat)
- Förmånga hemtal att lämna in och försvåra gjorde att tiden till vanliga uppgifter i boken försvann samt kemin hamna i kläm. Inte bra! Hade hemtalen varit på en bättre nivå hade man kunnat balansera det hela.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Exempelvis att lära sig grunderna i boken.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Man han inte arbeta mycket i matteboken vilket jag tycker är väldigt viktigt för förståelse och för att man ska minnas. » (Ja, tiden behövs till annat)
- jag kände mig otroligt stresssade och han inte lägga ner den tid jag hade velat för att gå igenom tal iboken» (Ja, tiden behövs till annat)
- tiden som lades på räkning var bra,. dock alldeles för mkt tid som fick läggas på renskrivning och förklaringar.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Man måste få mer tid att räkna i boken så man lär sig att räkna flerr typexempel» (Ja, tiden behövs till annat)
- Det skulle vara mycket bättre med att ha den tiden till att räkna vanliga uppgifter» (Ja, tiden behövs till annat)
- Räkning i boken.» (Ja, tiden behövs till annat)
- Man lär sig ofta mer på att räkna många tal.» (Ja, tiden behövs till annat)
- de tar för mycke tid, de var en bra idé men de var lite för stor del.» (Ja, tiden behövs till annat)

20. Hur var svårighetsgraden på hemtalen?

104 svarande

Mycket lätta»0 0%
Något för lätta»8 7%
Något för svåra»75 72%
Alldeles för svåra»21 20%

Genomsnitt: 3.12

- Lagom, man fick nått att bita i men inte för svåra.» (?)
- Teoretiskt-matematiskt sett har de varit lagom svåra, men tekniskt sett för svåra. Dvs jag har lagt ner alldeles för mycket tid på "fel-gaussningar" vid engenvärdesberäkningar, felintegreringar, osv, osv, mer genomtänkt lätta matriser tack! Eller två-gånger-två-matriser, de ska inte underskattas.» (?)
- Var är knappen lagom m någonstanns????» (?)
- ganska varierande, oftast överkommligt» (?)
- varierande» (?)
- hellre klurigare hemtal där lösningen är det viktiga än lätta hemtal där massa tid får läggas på att presentera trivialiteter.» (Något för lätta)
- Tycker igentigen dom var ganska lagom. » (Något för lätta)
- Lagom, ej för lätta. Det var blandad nivå på uppgifterna.» (Något för lätta)
- Det är intressant att de extra problemuppgifterna i nästintill alla fall har upplevts som mycket lättare än de ordinarieuppgifterna. Egentligen var svårigheten väl avväg men nästa fråga förklarar svaret på fråga 19.» (Något för lätta)
- svåra men det har varit bra.. hade dock varit bra om man fick ännu mer tid till föreläsningar och övningar, ibland har man inte i närheten av den kunskap som krävs för att kunna lösa hemtalen.» (Något för svåra)
- men absolut inte omöjliga att lösa. » (Något för svåra)
- Det varierade något otroligt. Var lagom i början, blev sedan svårare och svårare, med kulmination runt vecka 5-6.» (Något för svåra)
- Det borde stå vilka som är svåra/lättare.» (Något för svåra)
- De var ganska lagom men svårighetgraden ökade till slutet av kursen.» (Något för svåra)
- Jag tycker att hemtalens styrka är att de är utmanande problem som kräver lösningar i flera steg. Svårighetsgraden är klokt avvägd.» (Något för svåra)
- vissa uppgifterr var grymt svåra» (Något för svåra)
- De var lite ojämna i svårighet, vecka 3 var svårast medan andra veckor var lättare än övriga. » (Något för svåra)
- Det var lite varierande, men de var oftast ganska bra. » (Något för svåra)
- De första 2 veckorna var det lagom svårighetsgrad på. Annars har det ofta känts onödigt svårt. Bättre med fler lättare uppgifter och då kanske ha högre minimikrav per vecka kanske... Då skulle man iaf få bättre koll på de olika ämnesområdena och undvika tidigare nämnda kunskapsluckor.» (Något för svåra)
- Jag skulle vilja ha ett alternativ "alldeles lagom" här.» (Något för svåra)
- Lite olika från vecka till vecka, men vissa veckor var verkligen samarbete ett måste för att kun na lösa dem, och då blir inte heller inlärningen så bra eftersom förståelsen kanske inte är med hela tiden.» (Något för svåra)
- Några var också lite för lätta» (Något för svåra)
- Hemtalen var mycket svårare än exemplen på föreläsningarna och övningarna. De var även svårare än talen i matteboken. Det hade varit ok om några uppgifter var svårare, t.ex. på de lätta områderna, vilket gör uppgifterna mer intressanta och roligare att lösa men om alla uppgifter är så svåra tappar man lätt motivationen efter två uppgifter. Och fastän man gjorde uppifter som kändes som mvg-nivå fanns den dystra sanningen att det finns risk att man bara får G fastän man har löst uppgifterna eftersom man kanska inte motiverat tillräkligt bra, glömt något, eller inte skrivit tillräckligt bra nog fastän man löst och förstått uppgiften.» (Något för svåra)
- svårt på ett önödigt sätt.. det som itne var det viktiga var svårt, t.ex ifall man ska visa att amn kan räkna trippelintegraler så behöver itne uppgiften vara jättesvår för att man ska kunna visa att man förstått helheten.» (Något för svåra)
- Varierade från vecka till vecka» (Något för svåra)
- Se kommentar till fråga 21» (Något för svåra)
- Tråkigt att man inte kunde lösa mer än 3 uppgifter varje vecka i hela kursen.» (Något för svåra)
- De var ljusår ifrån dina exempel på tavlan och från den typen av uppgifter som brukar finnas i läroböcker. Innan man gav sig på dem borde man ha gjort alla lättare uppgifter i boken så man visste vad det handla om men då hade man fått sitta 24-7 med matten med tanke på hur mycket tid man redan la på hemtalen ändå.» (Alldeles för svåra)
- De har varit alldeles för svåra. Idén med hemtal tycker jag är jättebra!! De gör så att man inte sparar allting till de sista veckorna. Dock har upplägget denna gång inte varit optimalt. Min åsikt är att det skulle vara mycket bättre med enklare uppgifter på hemtalen och att de skulle ge bonuspoäng till sluttentamen, istället för en specialtenta.» (Alldeles för svåra)
- Man skulle aldrig klara dem utan diskussion med andra elever.» (Alldeles för svåra)
- alldeles för varierande. o får många ej korrektskrivna hemtal som kunnats uppfattas annorlunda o sedan när man lämnat in fått reda på att man läst frågan fel» (Alldeles för svåra)
- läs tidigare kommentarer» (Alldeles för svåra)

21. Vad tycker du om antalet hemtal?

108 svarande

För få»5 4%
Lagom»71 65%
För många»32 29%

Genomsnitt: 2.25

- Borde vara fler men betydligt lättare.» (För få)
- Jag tycker att dte hade varit bättre om man exampelvis hade varit tvungen att lämna in 4 per vecka och att de hade varit lite lättare istället. I princip behövde man ju bara lära sig halva kursen.» (För få)
- Det hade varit bättre med fler men lättarer hemtal så att man hade fått lite mera träning på den grundlägande matten » (För få)
- ska man ha fler får dom nog vara lättare också» (Lagom)
- I alla fall de veckor som vi inte hade hemtal.» (Lagom)
- Fler att välja på hade vart gött men 2-3/vecka var lagom.» (Lagom)
- Se ovan» (Lagom)
- Men eftersom man inte gör alla utan kanske tre per vecka missar man stora delar av kursens innehåll.» (Lagom)
- Antalen har varit bra. Skulle de göras enklare skulle det ju dock inte va otänkbart med några fler.» (Lagom)
- men för svåra» (Lagom)
- Om man skall klara 2 av 5 varje vecka, så är det lagom.» (Lagom)
- Lagom mängd, dock tar varje hemtal för lång tid.» (Lagom)
- Hade man haft färre hemtal hade de varit ett bra komplement till vanliga uppgifter men nu hinner man bara göra hemtalen och har inte tid för mängdträning.» (För många)
- Varannan vecka skulle vara rimlgt och då behöver inte svårighetsgraden sänkas om man då har två veckor på sig.» (För många)
- Alternativt skulle det poängterats bättre att göra 2-3 hemtal/vecka inte täcker hela kursen.» (För många)
- Det behöver inte vara så många uppgifter varje vecka. Om man hinner göra tre av sju (bonusuppgifter inräknat) lär man sig bara tre av veckans delmoment vilket gör att man går miste om viktigt kursinnehåll som man aldrig lär sig. Man lär sig alltså bara hälften av kursens innehåll. Om det fanns färre och lättare uppgifter så kunde målet vara att alla elever ska göra samtliga uppgifter varje vecka och då skulle man antagligen lära sig mer av kursens innehåll.» (För många)
- bättre med färre hemtal/inlämningar och bonus poäng istället» (För många)
- Bättre att ha färre, aningen lättare, som man måste göra än att ha en massa svåra att välja mellan. Man visste inte riktigt om man skulle lägga tid på att göra flera (och således lära sig en större bredd) eller att göra färre (och lära sig något mer noggrant, men inte kunna andra saker alls, men ändå få sämre bedömning på hemtalen)» (För många)
- Med den svårighetsgraden han man nästan aldrig göra alla uppgifter, oftast bara 3 av 5. » (För många)
- kanske varannan vecka» (För många)
- Planeringen hanns inte med.» (För många)
- Det var bra att man kunde välja men dåligt att man inte hann räkna på alla delar. det hade varit bättre om talen hade varit lättare över lag och två hade varit svårare så man hade kunnat jobba på alla moment. » (För många)

22. Ger undervisningen tillräckligt stöd för att lösa hemtalen?

Det är inte tänkt att man direkt efter föreläsningen ska kunna lösa alla hemtalen, men det ska räcka med att gå på undervisningen och läsa boken för att man med litet tankearbete ska kunna lösa dem.

109 svarande

Nej, jag behövde mer information»37 33%
Det gick oftast bra»57 52%
Ja, undervisningen gav det som behövdes»15 13%

Genomsnitt: 1.79

- det är väl tankearbetet som det faller på...» (Nej, jag behövde mer information)
- fler räkneexempel under föreläsningar och övningstillfällen vore väldigt bra» (Nej, jag behövde mer information)
- Det fungerade så att någon grupp lyckades hitta en början, sen spreds det i klassen. Det var för svåra» (Nej, jag behövde mer information)
- Jag tycker om att läsa avsnittet innan jag löser uppgifter så att inlärning av avsnitt tar mer tid än upgifterna.» (Nej, jag behövde mer information)
- föreläsningarna var på en betydligt lägre nivå än hemtalen» (Nej, jag behövde mer information)
- Det skulle behövas en till föreläsning och övning för att jag skulle fatta bättre. Det var för mycket tid som innebar självstudier. Mer än hälften av kursen!» (Nej, jag behövde mer information)
- behövde mera tid om jag skulle hunnit med att räkna hemtal o vanlig matte» (Nej, jag behövde mer information)
- De enda tillfällerna för frågor var på övningarna vilket befann sig efter lunch samma dag som föreläsningarna, detta resulterade i att 90% av studenterna räknade hemtalen efter endast föreläsnignarna. Om läraren verkligen menat allvar att man ska gå på undervisning och läsa i boken innan man gör hemtalen bör hemtalen göras från onsdag till onsdag och inte från måndag till måndag. Denna stress som detta orsakade ledde till att man nästan kände sig tvungen att jobba med hemtalen på måndagen och tisdagen innan onsdagens föreläsning för att kunna ställa frågor, istället för att arbeta med att förstå måndagens föreläsning och förbereda sig inför onsdagens föresläning så att man förstod mer. » (Nej, jag behövde mer information)
- Oftast ok. Men tyvärr var det väldigt fattigt med teori på föreläsningarna, och ibland gick det ut över hemtalen. Ville man verkligen förstå varje vecka fick man undersöka en del saker själv.» (Nej, jag behövde mer information)
- Mer information i form av fler exempel. Uppg i boken var oftast inte lika övergripande som ett hemtal.» (Nej, jag behövde mer information)
- 90% stöd var från övningarna och mattehjälp på biblioteket! Det borde vara 50:50.» (Nej, jag behövde mer information)
- Vissa begrepp, tex rot och div, skulle förklarats tydligare/ givits några tolkningar. Föreläsningarna kunde ha innehållit mer, kändes för långsamma vid många tillfällen. Jag föredrar också oftast att läsa igenom anteckningar framför böckerna, om jag inte behöver få något förtydligat» (Det gick oftast bra)
- Man var nästan alltid tvungen att läsa i kursboken och diskutera med andra elever samt övningsledare för att veta hur man skulle göra.» (Det gick oftast bra)
- men man fick lägga ner stor tid på att förstå hur man skulle räkna dem OCH DET GÖR MAN DÅ MAN REDAN RÄKNAT ETT STORT ANTAL UPPGIFTER AV SAMMA SORT! Men då man inte hunnit göra det så har hemtalen varit för svåra...» (Det gick oftast bra)
- Fast man behävde oftast använda boken» (Det gick oftast bra)
- Oftast. Vecka 5-6 var väl inte perfekt svårighetsmässigt.» (Ja, undervisningen gav det som behövdes)
- I regel. Eller åtmindstone verktygen för att ta fram det som behövdes.» (Ja, undervisningen gav det som behövdes)
- Uppenbarligen eftersom jag löste dem men det var onödigt stort hopp från föreläsningen till hemtalen.» (Ja, undervisningen gav det som behövdes)
- Undervisningen gav det som behövdes för att lätt kunnna ta till sig det svårare som fanns i boken.» (Ja, undervisningen gav det som behövdes)


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

108 svarande

Mycket dåliga»1 0%
Ganska dåliga»10 9%
Ganska bra»59 54%
Mycket bra»30 27%
Har ej sökt hjälp»8 7%

Genomsnitt: 3.31

- Mattesuporten i biblioteket var till stor hjälp eftersom de satt där efter skolan när övriga lärare gått hem.» (Ganska dåliga)
- för lite tid» (Ganska dåliga)
- När man behövde hjälp framåt torsdag fredag när man fått probelm,, alltså inte direkt efter föreläsningarna, fanns det inga lektioner.» (Ganska dåliga)
- För lite tid att få hjälp på övningarna och jobba med kurskamrater!» (Ganska dåliga)
- Har dock inte sökt så mycket hjälp.» (Ganska bra)
- Det var bra med de extra insatta frågestunderna. » (Ganska bra)
- som föreläsare kan det kanske vara bra att vara hemma och svara på frågor sista veckan innan tentan?» (Ganska bra)
- Mattelektionerna låg tidigt i veckan vilket gjorde att man fick vända sig till andra studenter för att få hjälp. Den hjälp man fick på lektionerna var dock bra men en till lektion senare i veckan hade inte skadat eller bara ett konsultationstillfälle.» (Ganska bra)
- Det var inga problem att komma till ditt arbetsrum och fråga. Annars brukar jag hugga vilken matematiker som helst som vandrar runt i korridorerna i mattebyggnaden. :)» (Mycket bra)
- Mycket bra med extra matlab lektion och "fredagstimmen"» (Mycket bra)
- Fick alltid bra hjälp när jag frågade vilket jag tyckte var mycket positivt.» (Mycket bra)
- Övningstillfällena fanns ju för de som gick på dem men annars är det ju bara gå och terra nån av er i mattehuset.» (Mycket bra)
- Mer tid att ställa frågor än i tidigare kurser, bra!» (Mycket bra)
- Niklas finns ofta på plats på sitt rum, och Sara är jättebra under övningarna. Gunhild är bra på studioövningarna.» (Mycket bra)
- De få gånger jag sökt hjälp var den som förväntat, dvs bra.» (Har ej sökt hjälp)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

109 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 15%
Mycket bra»86 78%
Har ej sökt samarbete»6 5%

Genomsnitt: 3.89

- jag känner att jag har fått all hjälp och diskussioner me elever jag behöver, samtidigt som jag har kunnat hjälpa andra och gemensamt komma fram till lösningar.» (Mycket bra)
- samarbetat med de jag brukar samarbeta vilket brukar fungera väl.» (Mycket bra)
- Inga problem, alla är i samma båt och villiga att hjälpa till. Halleluja!» (Mycket bra)
- Det är lättare att förstå när man samarbetar och diskuterar fram lösningar till uppgifter.» (Mycket bra)
- Inte så mycket att orda om, jag vet vilka jag gillar att jobba med och som det funkar bra med så det var inga problem.» (Mycket bra)
- jag gillar mer att lösa saker på egenhand» (Har ej sökt samarbete)

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

109 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 0%
Lagom»21 19%
Hög»62 56%
För hög»25 22%

Genomsnitt: 4.01

- Lagom till för hög i slutet.» (Lagom)
- Belastningen låg på fel saker» (Lagom)
- hög men nödvändigt hög.» (Hög)
- Hemtalen tog mycket tid och framförallt tid man kunde ha lagt på andra kurser, men det var det värt.» (Hög)
- Har inget emot hög belastning som sådan men anser som sagt att detta systemet i grunden leder till en allt för subjektiv bedömning av elevens kunskaper.» (Hög)
- man kan inte ha så många hemtal och så många uppgifter att göra från boken samtidigt.» (Hög)
- Ungefär som i ALA a och b» (Hög)
- Hemtalen tar mycket tid, men man lär sig även mycket av dem.» (Hög)
- om man skulle hinna med både hemtal och räkna i boken blev det många timmar som gick till matte...» (Hög)
- Hemtalen tog av någon anledning mycket tid» (Hög)
- Man hann ju inte med allt!» (Hög)
- Har knappt hunnit med att pluggat någonting på övriga kurser. Hemtalen tog mkt tid.» (För hög)
- Tar aldeles för mycket tid och energi med hemtalen! För mej blev det som att ha en tenta varje vecka och tyckte det var psykiskt påfrestande» (För hög)
- Hemtalen tog för lång tid att lösa.» (För hög)
- det blev stressande med hemtal» (För hög)
- totalt har jag nog fått lägga ner dubbelt så mycket tid på den som på ALA A och B och så här efter tentan kan jag ju säga att jag defenitivt inte lärt mig dubbelt så mycket.» (För hög)
- Ska man hinna med både hemtal och veckans övningsuppgifter är arbetsbelastningen alldeles för hög. Man hinner inte allt. På andra mattekurser har man enbart haft veckoplanering vilket varit lagom under en vecka. Med detta kursupplägg borde man ha färre hemtal eller färre veckoplanerade uppgifter för att få samma arbetsbelastning som i andra mattekurser.» (För hög)
- hemtalen o vanliga räkning tog all ens tid o man hann ändå inte med att ha något helg ledig. sedan skulle man försöka få in kemi med...» (För hög)
- för hög på fel saker (hemtalen)» (För hög)
- Man var hela tiden stressad över hemtalen och det gick ut över andra kurser» (För hög)
- Hemtalen tog i stort sätt hela veckans pluggtid vilket gjorde att andra ämnen blev lidande » (För hög)

26. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

109 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 0%
Lagom»19 17%
Hög»64 58%
För hög»25 22%

Genomsnitt: 4.03

- För hemtalen har kemin hamnat på skam» (Lagom)
- lite lågt tempo och för enkelt i början men det tunga, viktiga på slutet gick lite för fort.» (Hög)
- Jag har pluggat otroligt mycket under läsperioden. Har inte haft många dagar ledigt, då man alltid har matte eller kemi att studera.» (Hög)
- Med en STOR kemitenta samma tentaperiod sressas man upp men trots den har hemtalen gått före. » (För hög)
- Denna plus sluttentan i kemin var mer än vad ja ville ha.» (För hög)
- Att samtigigt läsa tre kureser där hemuppgifter ingår i två av dem, vilka dessutom utgör den huvudsakliga examinationsvägen för en kurs, blir väldigt stressande. Särskilt då tentan för en av kursena dessutom avser studier under tre läsperioder. Det har fungerat men alltför ofta har påtvingade prioriteringar medfört att vissa delar av kursinnehållet inte kunnat studeras tillräckligt väl.» (För hög)
- Har inte varit ledig mer än någon kväll på hela läsperioden och ingen lördag eller söndag har man kunnat tagit helt fri.» (För hög)
- Att ha en tung matematikkurs samtidigt som en kemitenta på 2000 sidor så måste man varit tvungen prioritera och det skall man inte behöva göra om man redan pluggar från 8-21 varje vardag och 10-18 på helgerna(kanske t o m längre)» (För hög)
- Mycket i kemin också. » (För hög)
- se fråga 25» (För hög)
- Att man la ner så mycket tid på hemtalen gjorde att andra kurser blev lidande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

109 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»17 15%
Godkänt»34 31%
Gott»46 42%
Mycket gott»12 11%

Genomsnitt: 3.48

- För mycket tid för att lära sig egentligen väldigt lite, vi behöver kunna dessa saker i framförvarande kurser men frågan återstår om vi har lärt oss tillräckligt.» (Dåligt)
- Sega förelösningar (som sagt, säkert bra för vissa och dåligt för vissa med övertydlighet), dålig bedömning på hemtal och matteövningar och exempel under föreläsningar som låg på en alldeles för låg nivå.» (Dåligt)
- Passar mig bättre med en vanlig kurs.» (Dåligt)
- Går inte att bedömma hemtalen på ett rättvist och objektivt sätt. Det går dessutom att kopiera andras lösningar, hur mycket förståelse ger det?» (Dåligt)
- Det finns dock garanterat potential för att få idén med hemtal till något positivt!» (Dåligt)
- Läs tidigare kommentarer» (Dåligt)
- Detta nya upplägg har inte fungerat så bra. Men det är en bra tanke, och det skulle kunna bli ganska bra med lite mer bearbetning. Jag känner tyärr att jag inte har lärt mig lika mycket som i de övriga mattekurserna.» (Godkänt)
- Hemtalen kan funka om det är ett inarbetat system, men jag anser att vi blev mycket påverkade av att vara försökskaniner. Det som är mycket positivt med hemtalen är att arbetsbelastningen jämnas ut mer under läsveckorna. Det negativa är dels att det blir svårt att göra en rättvis betygsbedömning, men även att man inte lär sig grunderna lika noga vilket gör att man glömmer kursens innehåll fortare.» (Godkänt)
- Kursens förläsningar och övningar var bra men hemtalen var bara allmänt jobbiga » (Godkänt)
- Hemtal systemet är ingen dum idee men den bör förbättras i många avsenden » (Godkänt)
- Ganska gott, 7 från 10 kanske?» (Godkänt)
- VÄLDIGT bra initiativ att prova något nytt och som idé är jag positiv till hemuppgifter som ska lämnas in till rättning, men vissa detaljer behöver ses över.» (Gott)
- Man fick verkligen in det mesta och skulle det inte tagit all tid, så att det fanns tid för annat så skulle det blivit mkt gott!» (Gott)
- Bra undervisningstillfällen. Det man gjorde på hemtalen kunde man oftast rätt bra när man satt sig å tentapluggade märkte jag, men när det gällde resten av innehållet var det många ggr att börja från scratch, detta material hanns inte med under ordinarie kurstid!» (Gott)
- Goda intentioner men genomförande kan finslipas.» (Gott)
- Niklas är jättebra som föreläsare med tanke på pedagogik och liknande, men har en tendens att lägga vikten vid fel saker. Det räcker med att nämna mjölkpaket för att vi ska få en bild av vad dubbelintegraler är, vi behöver inte se dig försöka testa eller gå in på att man kan göra mjölkpaketen mindre. Ofta har vi fått alldeles för nogranna introduktioner på en halvtimma där det förklaras något vi hade fattat på tio minuter, men sen rusar vi förbi fortsättningen i slutet på föreläsningen när alla de komplicerade bitarna kommer!» (Gott)
- I stort sett bra. Hade jag fått välja igen hade jag nog skrivit stora tentan för min egen inlärnings skull. Men hemtalen fungerar allt som allt bra.» (Gott)
- Hemtal bra, men det kanske inte skulle vara hemtal varje vecka. Ev. färre, fast då kanske svaren sprider sig. Man hinner inte räkna så många tal i boken utan sitter i timmar och försöker komma på någon liten detalj. Sedan är det ju alltid en svårighet med bedömningen, att få den rättvis. » (Gott)
- fem stjärnor till dig niklas!» (Mycket gott)
- Så nära en femma som det går utan att vara det. Rätta till lite småfel med tid och svårighetsgrad, använd funktionsfilten frivolöst och fortsätt vara som du är. :)» (Mycket gott)
- Bra med lite nya idéer!» (Mycket gott)
- Det enda jag vill klaga på är att vi inte hade någon repetition. Det tycker jag är mycket viktigt, sen hade det varit bra om vi hade gått igenom en tenta på övningen men jag förstår att det inte var så lätt med tanke på att de små tentorna inte har gjorts innan.» (Mycket gott)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- hemtal och föreläsningar som är faktiskt till viss del går att förstå! (vilket är ett mycket bra omdöme här på Chalmers)»
- En bra lärare.»
- hemtalen! »
- hemtalen»
- Hemtalen och filten. »
- hemtalen»
- Hemtalen har varit väldigt positivt då de tvingat en att komma igång redan från början. Niklas föreläsningar har dessutom varit utomordentliga!»
- hemtal och lilla tentan»
- Hemtalen!!»
- hemtal är väldigt bra för att undvika att mette tentan ev prioriteras bort för kemin...»
- Hemtal, "happening" och läraren.»
- De personliga hemtalen med id av personnummer. Funktionsfilten.»
- Övningarna, studion »
- Hemtalen och Niklas.»
- hemtalen, ett bra och mer avslappnande och kanske långsiktigt sätt att visa vad man kan, chanser att kompensera för eventuella misstag, genom att göra bättre på andra hemtal ifall ett har gått sämre, (jämför med att det inte går att rätta till slarvfel på tenta och kanske missa ett önskat betyg) »
- Hemtalen»
- hemtal!»
- Hemtal»
- Hemtalen»
- Föreläsningsupplägg hemsidans struktur»
- Föreläsningstekniken fungerar väldigt bra genom att försöka involvera oss mer i hur man löser problemen. Hemsidan är jättebra gjord allt som behövs finns där och allt kommer upp vid utlovad tidpunkt.»
- den goda välviljan»
- Den goda stämningen»
- Hemtalen har varit bra.»
- Hemtalen är en god idé, behåll de. »
- hemtal kanonbra att man tvingas lära sig under kursens gång»
- Beror helt på studenternas nivå som helhet, över lag kan man väl säga att föreläsningarna var ok dock.»
- hemtalen»
- Hemtalen»
- Bra med hemtal, men tar alldeles för mycket tid. Kanske lättare tal skulle hjälpa till.»
- Hemtal»
- ?inget?»
- Hemtal är bra, men det behöver kanske justeras lite. Ett system med bonuspoäng hade eventuellt fungerat bättre. För då har man ett antal bonuspoäng och så gör man den stora tentan och får bonuspoängen till godo, då är det lättare att veta var man ligger betygsmässigt. För då kan man mer påverka vilket betyg man får. »
- Det har varit en fördel att ha räkneövningarna samma dag som föreläsning.»
- Systemet med hemtal borde ändras på något sätt. Antingen ha fler basicuppgifter som tar kortare tid att göra. Det ultimata skulle vara om man hann göra alla uppgifter i boken och sen genom hemtalen fick en repetition på det man lärt sig.»
- hemtalen»
- Hemtalen»
- skulle kunna fungera med mindre inlämningsuppgifter och därmed en mindre tenta, men inte denna omfattning, för det var verkligen svårt att hinna med boken och de delar av kursen som man inte fick i hematalen. Hoppas verkligen att övningsledaren Sara är kvar till nästa år, hon är verkligen superbra! Bra också att ha personnummer på de första uppgifterna, då måste man iallafall räkna ut uppgifterna själv.»
- Idéen bakom hemtalen och sammarbete studenter är god och i den bästa av världar skulle detta fungera mycket bra. Att ha någon form av examination i slutet av kursen är också viktigt.»
- Någon slags hemtal»
- Hemtalen»
- Hemtalen»
- Pedagogiska föreläsningar och Niklas beräkningar av typexempel på tavlan är jättebra! Studioövningarna har även varit bra, samt Saras övningstillfällen!»
- Pedagogiska föreläsningar.»
- matlab redovisningen istället för matlab på tenta»
- Att man har möjlighet till hemtal är VÄLDIGT bra, med tanke på att vi i tentaveckan tentar av en kemikurs på ca 20 hp.»
- De bra föreläsningarna. Hemtalen kan vara kvar, men isåfall lite mer genomtänkt.»
- Attityden på kursens första föreläsningar. Jag fick ett väldigt bra intryck och var väldigt positiv.»
- Hemtalen, lilla tentan»
- Systemet med inlämningsuppgifter under kursens gång. »
- Föreläsningarna för dom var bra»
- Hemtalen»
- Hemtal, något lättare tal eller någon konsultationstid senare i veckan.»
- Lärarna! Mycket bra föreläsare och övningsledare(Sven).»
- hemtalen är en bra ide»
- bra föreläsningar»
- lärarens pedagogik»
- Hemtalen och chansen att få välja mellan en mindre och ordinarie tenta.»
- Kursinnehåll, stommen i föreläsningarna.»
- Niklas som föreläsare. Grymt bra!»
- föreläsningarna»
- Hemtal var ok. bra föreläsningar... »
- »
- Att man fick samarbeta på hemtalen. Lärde mig som mest på det!»
- Hemtalskonceptet, dock i revidrad, kanske något mindre krävande rent tidsmessigt (men EJ svårighetsmessigt).»
- Bra föreläsningar»
- möjlighet att göra hemtal»
- Jag tycker att hemtalsystemet kan finnas kvar men att det måste omarbetas »
- Hemtalen.»
- Jag tycker både planeringen och hemtalen ska finnas kvar, men tidsåtgången borde nog förkortas på något sätt.»
- Behåll hemtalen men gör om det systemet något.»
- Lektionerna»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta tillbaka matte-SI var där jag lärde mig mest under Ala-a och Ala-b.»
- en till föreläsning i veckan»
- Hemtalens betygsättning bör ändras. Man borde kunna fa betyg pa varje uppgift, istället för att en misslyckad uppgift drar ner hela omdömet en vecka. Kanske ska hemtalen istället ge bonuspoäng till den riktiga tentan? »
- som sagt mer lösta exempel.»
- hemtalen bör försvinna.»
- Inte så svåra hemtal. Slopa det där med att talen baseras på personnumren. Det blev helt olika nivåer på talen. Vissa fick enkla matriser och andra fick superjobbiga. Det blir svårt att få det jämt»
- Hemtalen. Ta bort totalt eller göra dem lättare och kräva svar på alla. Då kan hemtalen i princip "ersätta" räkning från böckerna - vilket leder till att man hänger med bättre.»
- Hemtalen är ibland lite väl svåra att lösa. Studioövningar kunde ha gett mer.»
- lättare hemtal»
- Inte så många inlämningsuppgifter i matlab»
-
- Korrelation mellan exempel visade och hemtal.»
- Hemtalen borde bli färre om de är kvar, eller iaf tydligare beskriva vad som krävs, hälften av alla tal eller två per vecka eller båda, detta borde vara klart från första början. Sista föreläsningen bör ägnas åt repetition hur liten tentan än är, att gå igenom nytt känns oschysst. Att på det ha ett kemi-matteprojekt i matlab ökar den känslan. Hemtalen är en bra ide, men de borde vara lite lättare alt att de endast krävs två/vecka, varje vecka. Nu har man behövt lägga väldigt mycket tid på kursen. Sedan kan man undra om det finns någon rättningsmall för hemtalen då samma lösningar gett olika betyg. Resultaten av hemtalen borde redovisas på ett bättre sätt också, mail kanske?»
- Svårighetsnivån på hemtalen bör rangordnas som 3, 4, eller 5a. Så kan man välja hur mkt tid man känner för att lägga på talen varje vecka. Om man har ont om tid kan man då välja de enkla talen som går snabbare.»
- övningstillfällena gå genom räkneexempel, kanske inte på alla områden inom aktuellt kapitel eller område, men ialla fall ett par exemepl av olika karaktär så att man får grepp om vad som används till vad och hur det funkar.»
- inget alls»
- Betygskriteriet. Man kan göra så att uppgifter har olika svårighetsgrader och betyget då påverkas av vilka man väljer att lösa. Man skulle också kunna dela ut ett viss antal bonuspöäng till tentan beroende på antal uppgifter gjorda(gödkända).»
- Sänk nivån lite, vissa tal tog 5 timmar att lösa trots sammarbete..»
- Hemtalen ska absolut inte vara betygsgrundande. De skulle eventuellt kunna ge bonuspoäng till traditionell tentamen.»
- Antingen ta bort hemtalen helt eller minska dess omfattning så man har mer tid för djupinlärning istället för att bara lära sig det som behövs för att lösa hemtalen»
- hemtalsbedömningen..»
- Enklare hemtal.»
- Det som jag nämnde tidigare, hemtal och matlab redovisning sammma vecka är stressigt»
- Var ännu tydligare från början med de praktiska detaljerna vad gäller betygskriterier, bedömning, hur många hemtal man bör göra, osv osv. Eftersom upplägget är så annorlunda kommer det bli viss förvirring hur man än gör. Men det kan nog avhjälpas med tydligare information, det får nästan vara övertydligt. I övrigt får det gärna vara högre tempo på föreläsningarna och gärna fler riktigt svåra exempeluppgifter. »
- fler hemtal men lättare och inte så noga med renskrivningen. fler lösta uppgifter borde ge högre betyg»
- En fastare gräns på hemtalsbedömning, dvs inte lika mycket upp till vad aktuella rättare "tycker", tydligare gränser.»
- några färre hemtal så man hinner med andra ämnen också»
- Lättare tal, som har mindre och litet enklare beräkningar. Vissa hemtal tar alldeles för lång tid.»
- Hemtal varannan vecka. Sen om hemtal går igenom så skulle det vara bra med lite mer info kring hur hemtalen fungerar för i slutändan var alla poäng väldigt rörigt och man visste inte om man skulle göra den lilla eller den stora tentan eller en blandning.»
- ?allt?»
- Om hemtalsupplägget fortsätter tror jag att informationen kan bli bättre vad som gäller i början eftersom det då testats en gång, för det känns som att framförallt vad som krävs för högre betyg varit lite flytande och att kvaren höjdes på slutet.»
- Justera hemtalen lite och vara tygligare med betygsstegen. »
- Förbättra upplägget för hemtalen. De har varit nyttiga men allt för lite tid har kunnat läggas åt vanlig räkning i boken. »
- När det gäller ALA c: Den bra undervisningen. När det gäller hela ALA-kursen: bort med Tommy! Jag missade dock tyvärr ALAb-utvärderingen och kunde inte skriva min långa uppsats om denne man. Jag tycker någon från matteinstitutet borde närvara på någon av hans föreläsningar och uppleva misären. »
- Lättare hemtal och istället så får man göra fler»
- Kanske mer teori per föreläsning, det gick ganska långsamt imellanåt.»
- Mindre inlämningar, om man ska ha några överhuvudtaget. Ett föreläsningstillfälle till i veckan. »
- Den egna åsikten är att hemtalen stjäl lite för mycket tid. Ett förslag är att ta bort extra uppgifter och utforma hemtalen så att dessa först och främst skall ge uttryck för G och eventuellt VG kunskaper. Examinationen i slutet av kursen skulle därefter kunna ge utformas så det där finns möjligheter att visa på djupare kunskaper. Om samtliga hemtal har behndlats väl skall det räcka för att få godkänt på kursen. Om detta inte gjorts på vissa avsnitt finns möjligheten att, precis som detta år, besvara avsnittsspecifika G-frågor på tentan. Ett sista alternativ är att hemtalen skulle ge bonuspoäng vilka kan utnyttjas på en ordinär tentamen.»
- Mer innehåll under föreläsningarna. Kanske lite mindre "aktivitetshöjande".»
- Svårigheten på lilla tentan.»
- Samma tenta till alla, och enklare hemtal som ger bonuspoäng till tentan.»
- En repetitionsvecka är ett måste! Det är inte rätt att ge nya hemtal, nya veckouppgifter samt ett matlab-projekt läsvecka 7. Detta borde avklaras vecka 6, för att sedan kunna repetera kursen vecka 7 och skriva tenta vecka 8. Till vår räddning hade vi några dagar mellan kemitentan och mattetentan vilket gjorde att man kunde plugga in vecka 7:s matte då plus repetera lite. Tyvärr hann man inte repetera tillräckligt under dessa få dagar heller. Hade mattetentan varit en tidigare dag vecka 8 hade inte många klarat av ens den lilla tentan som för övrigt var svår. Vi studenter satt från tidiga morgonen till sena kvällen varje dag onsdag till fredag för att överhuvud taget klara av den lilla tentan, som man skulle gå ut från "med ett leende". Jag tycker även att en extra föreläsning respektive övningstillfälle per vecka behövs, så som det varit i tidigare mattekurser. Det är även otroligt synd att hemtalen bedöms av olika lärare med olika krav. Det kan omöjligt bli rättvisa betyg vid sådan bedömning. Det kan inte stämma när nästan alla elever en vecka får betyg "lysande". Något måste vara galet... Att alla elever en vecka ligger på betyg 5 är ganska orimligt. Det följer inte kursens tidigare statistik. Det är alldeles för lätt att få höga betyg på hemtalen. Jag tycker nog att hemtalen enbart borde bedömas med godkänt eller icke godkänt. Hemtalen är även så svåra att man omöjligt kan lösa dem utan grupparbete, vilket inte ger rättvisa betyg. Den elev som kommer på en betydande del i en uträkning får inte bättre betyg än de andra eleverna som sitter med i gruppen. Den "duktigare" eleven borde ju få positiv respons och högre betyg än resterande elever för sina bättre mattekunskaper, men detta vet ju inte de rättande lärarna. Man kan även från en vecka till en annan få olika betyg trots att man inte har gjort sämre ifrån sig den veckan än veckan innan. Det är ett ohållbart rättningssystem. Det blir inte rättvist och ger inte rättvisa betyg!»
- hemtalen, upplägget, famförhållningen och föreläsaren bör tänka igenom sina projekt mer och tydligare innan elever får lida.»
- Om man har kvar upplägget med hemtal, bör man få större delen av kursens poäng efter att ha gjort dessa eftersom det är huvuddelen av examinationen.»
- hemtalen. det vore bättre med inlämningar kanske 5 st o bonus poäng på tentan istället»
- Hemtalen tar faktiskt för lång tid. Jag begär inte att de ska göras enklare, men snarare att du inte ska gömma räknetekniska svårigheter i dem. Och ha INGA uppgifter med a- och b-delar. Man är ju då tvungen att lämna in båda eller ingen, vilket leder till frustation!»
- Hemtalen»
- Hemtalen. »
- Utveckla hemtalen. Fler, men lättare istället. Då lär man sig fler delar av kursen.»
- Kanske skulle hemuppgifterna formas om till att ge bonuspoäng till tentan istället? Dubbelkolla antalet elever som har Matlab vid olika tider INNAN kursen kommer igång, eller diskutera med föregående föreläsare?»
- Hemtalen. Det var en bra idee synd bara att genomförandet var uselt. Hemtalen tog aldeles för lång tid då de alltid var jätte krångliga och tog lång tid att göra. Att de tog så lång tid gjorde att många, inte jag, hoppade över att läsa i boken överhuvudtaget och det leder till att det är få som faktiskt lärt sig något inför framtiden. Vet inte om jag tycker hemtal passar alls i kursen. Fruktansvärt orättvist betygssystem tycker jag. »
- det är en bra tanke med hemtalen som är tänkt att uppmuntra oss att jobba med matten under kursens gång men det känns som om att det blev väldigt stressande med hemtal som hänger över en varje vecka. precis när man kunde pusta ut efter inlämningen så kom det ett nytt.. man kanske kan tänkta sig hemtal men inte lika avgörande för betyget utan att det ger en möljighet att få bonuspoäng som man kan ta med sig till tentan.»
-
- Hemtalen skall finnas kvar med inte vara lika krävande, det tog alldeles för lång tid och gjorde att jag inte räknade i boken alls. En bättre balans däremellan. Dessutom bör det förtydligas vad som krävs av hemtalen för de olika betygstegen för detta hade jag ingen uppfattning om trots många försök. Den lilla tentan hade några för kluriga moment. Alltså sånt som man måste klura ut snarare än att lösa med det man lärt sig i kursen vilket jag iaf fick intrycket av att man skulle slippa om man gjrode lilla tentan.»
- påpeka att tal i boken också bör göras så att man nöter in det hela»
- Mindre tidskrävande hemtal. Betygskriterierna ej tydliga. Snygga lösningar ska inte avgöra betyget men eventuellt ge bonus till tentan.»
- hemtalen. blev subjektiva bedömningar som inte alltid stämde överens med elevernas kunskper i matematik. »
- Hemtalens svårighetsgrad var mycket högre i jämförelse med det som gicks igeom på föreläsningar.»
- hemtalen behövre slipas lite på, tanken är god men utförandet lite dåligt, för mkt tid fick läggas här. och ingen filt på föreläsningarna, det tar för lång tid. »
- Bränn funktionsfilten och kör lite hårdare under föreläsningarna. I övrigt mycket bra föreläsningsteknik. En bra metod att få folk att sätta sig efter rasten är att börja skriva saker på tavlan och inte sakta ner för att folk är respektlösa.»
- Hemtalen borde tas bort helt eller förenklas och inte vara såpass betygspåverkande»
- Mer exempeluppgifter på övningarna. ej hemtal.»
- Bra idé med hemtal men rättningen var inte rättvis..tog också för mycket tid.»
- Hemtalen bör inte sätta betyg på kursen, utan isåfall ge bonuspoäng till tentan. Kändes som man straffades för att man försökte sig på många tal, och kanske råkade få fel på något av de. »
- Hemtalen bör elemineras. SI matten borde funnits kvar för denna kurs.»
- hemtalen. »
- Ökad tydlighet om hur hemtalen fungerar, om dessa behålls.»
- Hemtalens utforming måste omarbetas.»
- Svårigheten på hemtalen och fokusen på dem.»
- att betygsättningen grundas på hemtalen. »
- funktionsfilten, hemtalen»
- Rättnings systemet måste vara mer konsekvent, det måste finnas tydligare kommentarer på vad man gjort bra och vad som kunde förbättras. Jag fick tex tillbaka hemtal som fick omdömet bra utan en enda kommentar ( svårt att veta vad man skall göra bättre då) samt se övriga kommentarer i utvärderingen »
- Betygskriterierna!»
- Hemtalen bör avskaffas»
- jag tycker matlab var svår och obegriplig ibland, men det beror på att jag inte fick en bra start redan i ALA-a och jag tycker matlab-undervisningen borde förändras radikalt och bli en kurs för sig till och med, där man får börja sakta och lära sig grunderna mycket bättre»
- Förbättra systemet med hemtalen.»
- Ta bort hemtalen! Inför mer lektioner och smågrupper»

30. Övriga kommentarer

- är jätteglad att jag äntligen lärt mig tycka om matte»
- Omdömena pa hemtalen kändes ibland orättvisa, man visste inte hur de bedömdes för det verierade vecka för vecka. Det blev en hög press att varje vecka prestera ett bra resultat. »
- Borse finnas si lektioner»
- Bästa mattekursen hittills :)»
- jätte bra kursupplägg!»
- Kul kurs. Bra lärare. En av de få matematiker jag träffat som är 1. Ödmjuk 2. Kan ha fel 3. Förlorar inte tålamod om alla inte förstår»
- Bra med hemtal. Om jag nu klarar tentan vill säga. :). Jobbigt att de har tagit så lång tid att lösa bara...»
- Jag va mycket mer aktiv i denna mattekurs jämfört med dom innan, jag lärde mig något nytt kontinuerligt varje vecka tack vare hemtalen.»
- Bonusuppgifter bör inte påverka betyget på ett negativt sätt.»
- Bedömningen på hemtalen har varit lite olika, vilket inte kan hjälpas, men det har varit ganska orättvist för många.»
- tanken med hemtal är god men tycker inte den fungerade. Blev en väldig osäkerhet kring rättande och betygssättning och jag tror att många har kännt att bedömningen av hemtalen varierade beroende på vem som rättade.»
- du är en superpedagog Niclas!!!»
- Jg tycker att det var bra med hemtal för det verkar vara ganska så många som haft svårt för ala c. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket fast ibland kanske hemtalen var lite svåra. Fast det har man igen nu när man ska göra tentan. Ett extra plus till Niklas som lagt ner väldigt mycket tid och varit väldigt flexibel när det gäller inlämningar och övningstenta etc.»
- Som du märker har jag varit missnöjd med kursen vilket är synd eftersom jag till en början var väldigt optimistisk om iden med hemtal, tyvärr har det dock inte fungerat som jag hoppats. Mitt största problem har utöver tiden som det tagit (vilket är överkombart) varit att bedömningen inte alls motsvarat elevers faktiska kunnande. Jag tror att jag kommer att få en 4:a i den här kursen tyvärr vilket är ett skämt när man jämför mig med resten av människorna som gått kursen. Inte för det att jag är bäst eller nått i den stilen men jag e fan så mycket bättre än många andra som fått raka lysande. Ofta känns det som om man lägger ner en massa tid på att lösa hemtalen bra och sedan hjälper man en massa andra människor med dem (läs: förklarar för dem allt de ska göra) för att sen få tillbaka ett bra medan de får lysande. Man kan ju hoppas att ni sedan har koll på vilka det e som faktiskt kan nått men jag tvivlar starkt. Om du skall använda dig av hemtal i framtiden så sätt klara gränser, si å så många klarade hemtal för 5:a, 4:a, 3:a etc. eller ha hemtal som är olika svåra eller ännu bättre, låt hemtalen bara ge ett par bonuspoäng till en riktig tenta så att folk faktiskt kan få visa vad de går för. Sen visst, jag vet att jag hade kunnat göra den stora tentan eftersom jag nu är missnöjd med hemtalen men det hade inneburit mer jobb nu i slutet och efter allt jobb med hemtalen så har jag mest bara blivit bitter och skiter nu fullkomligt i ALA C. Jag tror att hemtal kan vara jättebra men om du ska fortsätta med dem så se till att få ordning på betygsättningen till nästa år så du inte förstör för ytterligare en årskull. »
- Tycker att det har varit en mycket bra kurs! Trevligt med en bra och ambitiös föreläsare som verkligen vill lära ut och tycker det är roligt! Man vill verkligen lära sig då! Bra att det var mer lättsam stämning i föreläsningssalen för då lär man sig mer. »
- Den "lättare" tentan var mkt svårare än väntat. Jag tror nästan det hade gått bättre om jag gjort den större. Jag tror många känner sig lurade när de fick en så pass svår tenta. Samtidigt förstår jag ju att man måste visa sina kunskaper i slutet av kursen, det räcker inte bara att kunna något bra en hemtalsvecka men sedan ha glömt bort det vid kursens slut. Kanske borde nåt sorts bonuspoängssystem införas och de olika tentorna skippas. En variant är man får en bonuspoäng på tentan när man gör ett hemtal. Kanske är dock detta en för liten morot för att folk ska lägga ned tid på talen. Isf skulle nog arbetsinsatsen per vecka behöva vara betydligt mindre»
- Som sagt finns det inte en chans i världen att det går att bedömma hemtalen på ett objektivt sätt. Statistiken på hemtalen verkar också ha varit i genomsnitt fyra för de flesta, vilken annan kurs har den höga statistiken? Inte någon tidigare ala C kurs iallafall. Därför tycker jag att det borde vara att vanligt upplägg på kursen nästa år. Men det är ändå kul att det är någon som verkligen försöker ändra upplägg på kursen och det är synd att det inte blev så lyckat, för jag antar att det har lagts ner ett stort antal timmar och mycket tänk för att få allt att gå ihop.»
- För oss på Kf skulle det vara fördelaktigt om det fanns en viss kommunikation mellan de kursansvariga för kursen "Mekanik för Kf" och ALAC eftersom flera begrepp, integraler, vektorer och dervivator av vektorvärda funktioner förekommer i den förstnämnda. Även om det kan vara svårt att ändra planeringen alltför mycket skulle detta förhindra att föreläsaren i mekanik snabbt och endast överskådligt måste behandla matematiska begrepp som skall gås igenom nästkommande vecka i mattekursen.»
- den lilla tentan gjorde att det inte kändes värt att göra hemtalen. den matchade inte förväntningr, svårigheten på övningstentan och vad examinatorn sagt. den var för svår.»
- Allt detta med hemtal och en mindre tenta är en jättebra tanke, och jag tror att det skulle kunna bli bra, men mer bearbetning krävs, samt ganska mycket förbättring. Se svaret på fråga 29.»
- mycket slit, stora förhoppningar i början som efter tentan aldrig infriades. har lagt ned mellan 10-20 timmar i veckan på hemtal, har därför inte hunnit räkna valniga uppgifter. Men eftersom att föreläsaren sa att tentan kommer att kännas lätt om man gjort hemtelen, så kämpade man på och tänkte att det blir nog bra. Så var inte fallet. Många har kuggat den "lilla tentan" och gick inte från provet med ett leende på läpparna, som utlovades. Stor besvikelse och många timmar med hemtal känns otroligt bortkastade. Detta är den Ala-kurs som jag har lärt mig minst . »
- Mitt intryck av den lilla tentan var att den var alldeles för jobbig. Man skulle behövt lägga ner lika mycket tid som att plugga till en vanlig tenta!»
- bra försök men inte alls genomtänkt när det genom fördes. vilket alla justeringa av vad som gällde visat mer än tydligt!!!»
- Bra matlab-övningar denna period.»
- det har ju trots allt varit en bra kurs med roliga föreläsningar så det tycker Niklas kan vara nöjd med.»
- Jag känner att jag i stort fått bra förståelse för kursen. Hemtalen har verkligen hjälpt till med detta och det behövdes bara repeteras lite för att klara den lilla tentan(förhoppningsvis).»
- Jag tycker personligen att den lilla tentan var för svår eftersom jag var berädd på en lite lättare tenta. Tenta uppgifterna var på samma nivå som den vanliga tentan fast med färre uppgifter. »
- Det var svårt att få tag på niklas. upplevde det som att när man bad om hjälp av honom så fick man ingen respons. Inte bra att resa bort innan tentan! Ska inte heller ta så här lång tid att rätta!!»
- Ett intressant system som behöver omarbetas »
-
- Hemtalen var ett efektiv sätt att lära sig just det området som hemtalen omfattar, men eftersom jag inte gjorde alla hemtal så kunde jag nästan inget om områden som de andra hemtalen handlade om, fast det fick jag öva på lite från boken så det löste sig.»
- Det var bra med hemtalen, men de tog för lång tid att göra. För mycket arbete krävdes för dem.»


Kursutvärderingssystem från