ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Inledande matematik, TMV121

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2013-02-08
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300

1. Studienämnden Z (SNZ) vill gärna veta!

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

61 svarande

Högst 15 timmar»12 19%
Cirka 20 timmar»22 36%
Cirka 25 timmar»16 26%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.52

- Man hängde med så bra på föreläsningarna så man behövde inte plugga mycket utöver lektionstimmarna.» (Högst 15 timmar)
- I princip bara duggorna, de var grymt bra.» (Högst 15 timmar)
- Jan-Alve förklarade väldigt bra, så man behövde inte arbeta mycket mer per vecka.» (Högst 15 timmar)
- alla lektioner mycket tid till duggorna o sen lite arbete i boken» (Cirka 20 timmar)
- Det är mattematik, man behöver lägga ner mer tid på det än annat» (Cirka 25 timmar)
- Ser det som en arbetsvecka. » (Minst 35 timmar)
- Har endast missat en föreläsning p.g.a. att jag har varit sjuk.» (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

61 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»5 8%
75%»17 27%
100%»39 63%

Genomsnitt: 4.55

- Hade ett krockande schema så kunde tråkigt nog inte gå på alla föreläsningar» (50%)
- Alla föreläsningar, men kanske 50% av övningarna och SI-matten» (75%)
- Ej de flesta övningar då jag arbetar bättre ensam. Däremot alla föreläsningar och labbar.» (75%)
- Övningsledaren var jätte duktig men eftersom gruppen var högljud kunde jag inte koncentrera mig.» (75%)
- Inte varit på all SI-matte och hoppat en del övningar» (75%)
- Skippat vissa övningstillfällen då övningarna varit lite lättare.» (75%)
- närmare 100% än 75% iaf» (100%)
- Missat ett fåtal tillfällen i skolan.» (100%)
- Dock inte alla SI-tillfällen.» (100%)
- Riktigt bra där man lärde sig mycket» (100%)
- Ovanstående kommentar.» (100%)
- Jag har kanske kommit 5-10 minuter sent till någon lektion och kanske missat en lektion på grund av sjukdom, annars har jag nog deltagit på alla.» (100%)
- Skippade några "exercise"-pass» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

60 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 33%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»27 45%

Genomsnitt: 2.76

- Jag har ingen koll på målen för jag känner att de inte har någon betydelse för mig, så det är möjligt att att målen är bra och tydliga att förstå, bara att jag inte har brytt mig» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läst en gång men kommer inte ihåg vad som stod» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra kursmål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»44 95%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.04

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 21%
Ja, i hög grad»29 55%
Vet ej/har inte examinerats än»12 23%

Genomsnitt: 3.01

- Den var lite lättare än vad jag är van vid. Inte för att jag klagar...» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 4%
Ganska stor»10 16%
Mycket stor»48 78%

Genomsnitt: 3.73

- Jan Alve är grym » (Mycket stor)
- Fantastiskt bra lärare! » (Mycket stor)
- Man förstår betydligt bättre om man fått stoffet genomgånget och demonstrerat. » (Mycket stor)
- Föreläsningarna är för mig väldigt avgörande.» (Mycket stor)
- speciellt duggorna via webben. väldigt fiffigt.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»10 16%
Ganska liten»20 32%
Ganska stor»24 39%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.45

- Böcker är inte min grej bara» (Mycket liten)
- Calculus hade jag mycket liten nytta av. Däremot var Jan-Alves instruktionsfilmer guld värda!» (Mycket liten)
- Litteratur - väldigt lite Duggor - väldigt mycket» (Mycket liten)
- Inte använt calculus över huvud taget, ändå uppskattar jag mitt betyg till att bi 4-5» (Mycket liten)
- Calculus har inte varit till nästan någon hjälp. Däremot har Jan-Alves arkiv med instruktionsvideor varit väldigt bra.» (Ganska liten)
- räknade inte så mycket i boken» (Ganska liten)
- Fixa en mattebok som är på svenska!!» (Ganska liten)
- i början var den stor, men efetr ett tag gled jag övert till att bara göra duggorna.» (Ganska liten)
- Duggorna har varit till störst hjälp. » (Ganska stor)
- bokens uppgifter är riktigt dåliga, boken i sig är väll okej.» (Ganska stor)
- Det har hjälpt men antecknade man under föreläsningen behövde man bara boken för övningsuppgifterna.» (Ganska stor)
- Duggorna var otroligt bra!» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»49 80%

Genomsnitt: 3.78

- lite problem med att man inte kom i i duggorna iblan om det var förmycket folk eller att sidan låg nere.» (Ganska bra)
- var skeptisk först för hemsidan, men den visade sig vara riktigt bra ändå» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»23 37%
Mycket bra»30 49%
Har ej sökt hjälp»6 9%

Genomsnitt: 3.63

- Fanns inte så mycket tid att fråga. På matteövningarna gick nästan alltid all tid åt att övningsledaren gick igenom exempel.» (Ganska dåliga)
- Det är nu nytt för mig att sitta med 100 personer så man har väll inte vågat sig på att ställa frågor än.» (Ganska bra)
- Vid något övningstillfälle gick det lite långsamt då jag upplevde det som att läraren förklarade lite för länge på något vi egentligen redan ska kunna, vilket gjorde att jag fick vänta med min fråga på en uppgift som kunde dyka upp på tentan. Utöver det var allt smidigt.» (Ganska bra)
- Mailat föreläsaren och fått svar mycket snabbt. Även under övningstillfällena fanns stor möjlighet att få hjälp med problem.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»35 57%
Har ej sökt samarbete»6 9%

Genomsnitt: 3.75

- Jag har hjälpt andra med uppgifter om de frågat mig.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»35 57%
Hög»22 36%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.34

- Sista veckan innan tentan fick man dock lägga ganska mycket tid, vilket dock var förväntat. » (Lagom)
- Behaglig, jag förväntade mig tungt arbete.» (Lagom)
- mer än man var van vid, men fungerade då man kom in i det» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»37 60%
Hög»22 36%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.37

- Perfekt att starta lite mjukt såhär!» (Lagom)
- Ibland blir det högre, ibland lägre, så totalt snittar det på lite högre än lagom, men inte riktigt hög.» (Lagom)
- detta är väldigt olika från vecka till vecka. » (Hög)
- om jag jämför med gymnasiet» (Hög)
- Hög i perioder.» (Hög)
- I och med att nollningen pågick de första veckorna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»2 3%
Gott»18 29%
Mycket gott»40 65%

Genomsnitt: 4.59 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- byt ut dendär jävla boken» (Dåligt)
- Bra lärare, kändes som att han verkligen brydde sig och la ner tid på att vi skulle förstå» (Mycket gott)
- Mycket nöjd med kursen.» (Mycket gott)
- Jan Alve är en jättebra lärare!» (Mycket gott)
- Om resten av matten är så här lätt att ta in...» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Alve»
- Duggorna eftersom den får nystuderande att inte det viktiga med att hålla igång plugget och inte skjuta upp det»
- Duggor online»
- Jan Alve, underbar lärare som bör bevaras»
- Elektroniska duggor, vilka gör att man ägnar mycket tid åt matten som man annars kanske inte hade gjort. »
- Föreläsaren, Jan Alve!»
- Jan-Alve»
- Duggorna i tmv121»
- Duggor på nätet»
- Elektroniska duggor.»
- Jan Alve och duggorna»
- samma lärare och duggsystemet»
- Duggorna.»
- Duggorna, Jan Alves skarmiga skämt som han sticker in med.»
- Jan-Alve»
- Jan-Alve»
- Matte-supporten till duggorna. »
- JAS.»
- Föreläsare »
- Duggor med möjlighet att få extra poäng till provet»
- Jan Alve»
- Jan Alve och duggor»
- Läraren, Jan-Alve.»
- Jan-Alve samt upplägget med duggor i mapleTA»
- Duggorna och videorna som låg på frågona som var till mycket hjälp då man inte fattade»
- Pedagogiken! Bevara Jan Alve!»
- Jan Alve samt internetduggorna»
- Duggorna borde bevaras precis som dom är, otroligt bra sätt att lära sig.»
- duggorna»
- E-duggor»
- Det mesta... svårt att veta»
- Jan-Alve»
- Studielitteratur, föreläsaren.»
- Duggorna»
- Jan-Alve som föreläsare»
- Jan-Alve»
- det är bättre om man har lektioner eftermidag»
- Jan-Alve.»
- Jan-Alve»
- Läraren: Jan-Alve»
- inte boken i alla fall »
- Utformning på duggor med videohjälp.»
- Läraren.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Yydligare laborationer i matlab»
- Få ut anteckningar till föreläsningen innan den sker»
- föreläsning i mattlab, och förklara varför vi håller på med det, känns så onödigt och man lär sig inget egentligen»
- Under kurskraven står det en lista med satser vi ska kunna bevisa. Bevisen skulle kunna finnas i anknytning till dem på hemsidan.»
- Föreläsaren borde lägga upp sina anteckningar på kurshemsidan inför varje föreläsning.»
- Attityden vid övningstillfällerna. Det finns folk som bara sitter och tjötar där. Vad gör man där då?»
- Eventuellt få ut mer information/tips inför första tentan. Men det går ju inte under själva matten egentligen»
- Calculus kan nästan slopas. Usch vilken bok!»
- Jag ser egentligen ingenting som skulle behöva förändras inför nästa år. »
- MatLab tyckte jag och många andra var jättesvårt. Kanske lite lägre tempo på just det delmomentet»
- Skulle vara bra om det gick att få föreläsningsanteckningar i förväg så att man kan ägna mer tid på föreläsningarna åt att förstå det som sägs istället för att behöva anteckna allt och hela tiden.»
- Inte Jan Alve, that"s for sure.»
- Mer tid för hjälp på matteövningarna»
- Om något så är det Matlab, känns lite svårt att förstå»
- Takten kan saktas in något.»
- Övningsledarna ska vara där för att förklara, inte stå framme vid tavlan och vara osäkra när vi ställer frågor. Ledarna ska kunna svara på frågor som dom inte har förberett sig på.»
- inget»
- Inget»
- Det enda jag kan komma på för att förbättra kursen är att det finns föreläsningsanteckningar att skriva ut så man kan fokusera helt på att förstå vad läraren säger istället för att skriva ner vad han skriver och lyssna med ena örat.»
- Byt den engelska matteboken till en bok med svensk text»
- boken exempelvis»

17. Övriga kommentarer

- Väldigt tolerant och bra lärare!»
- kanske hoppat något litet och "obetydlgit" för att ge iallafall 1 förläsning till för repetition»
- Mycket bra föreläsare»
- Har tyckt att det under övningarna varit något ofokuserat och stökigt ett par gånger. Är ju tråkigt att folk ska störa övningsledaren och alla som faktiskt vill lyssna.»
- Det ger otroligt mycket med en duktig och pedagogisk lärare, speciellt i matematik.»
- :)»
- Jan-Alve e kung!»
- Föreläsningarna är mycket bra!»
- Jan-Alve är en mycket pedagogisk och metodisk föreläsare, vilket gör att det är mycket lätt att hänga med på föreläsningarna»
- Mycket bra utförd kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.59

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.59
Beräknat jämförelseindex: 0.89


Kursutvärderingssystem från