ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP1 12/13 Konstruktionsteknik MMF292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-12
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Konstruktionsuppgifterna bidrar till en jämnare arbetsbelastning under kursen vilket är jättebra. CATIA-delen var också bra disponerad så arbetsbelastningen blev jämn.»
- Kursen kändes inte så angelägen för min utbildning pga att jag vill rikta in mig mot interaktionsdesign och inte utveckla fysiska produkter.»

Kursens mål var tydliga*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
6 37%
9 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
16 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
4 25%
11 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
16 svarande

0 0%
0 0%
2 12%
1 6%
13 81%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
16 svarande

0 0%
1 6%
6 37%
5 31%
4 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
16 svarande

0 0%
0 0%
2 12%
4 25%
10 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
16 svarande

1 6%
0 0%
3 18%
5 31%
7 43%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Jag tror kursen skulle bli ännu bättre om den hade mer verklighetsanknytning, det är bra att få se kullagren etc. i verkligheten så man vet vad det är vi räknar på. Hade varit kul att få se ännu mer "maskinelement" och hur de fungerade i verkligheten. Kanske något studiebesök eller att man fick skruva isär en verklig maskin eller liknande.»
- Göran var väldigt bra på att besvara frågor och var nästan alltid tillgänglig. »

Föreläsningar*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 12%
Gav tillräckligt / Bra»4 25%
Lärorikt / Ganska bra»6 37%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 6%
Gav tillräckligt / Bra»1 6%
Lärorikt / Ganska bra»7 46%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 40%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 66%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 16%
Lärorikt / Ganska bra»4 66%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 7%
Gav tillräckligt / Bra»1 7%
Lärorikt / Ganska bra»9 64%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 31%
Gav tillräckligt / Bra»2 12%
Lärorikt / Ganska bra»8 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 6%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»4 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 75%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 20%
Lärorikt / Ganska bra»2 40%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 40%
Ingick inte i kursen / Vet ej»11

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 12%
Lärorikt / Ganska bra»3 18%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 68%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 11%
Lärorikt / Ganska bra»5 55%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 25%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»3 75%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 6%
Lärorikt / Ganska bra»8 53%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 40%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
16 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Det har varit lagom mycket schemalagd tid för att hinna göra uppgifter och få svar på frågor osv.»

Föreläsningar
16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»3 18%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.68

Övningar
16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 18%
75%»3 18%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.43

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.22


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Inlämningsuppgifter och CAD-projekt. Väldigt bra och engagerad föreläsare»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifter»
- Konstruktionsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna! CATIA-projekten fungerade väldigt bra också.»
- CATIA-delen var mycket bra. Lagom belastning med två projekt. Inlämningsuppgifterna i maskinelement var mycket lärorika och gjorde att man fick en jämn arbetsbelastning i kursen. »
- Inlämningsuppgiftern, de var superbra.»
- Det mesta! Bra med inlämninguppgifter i maskingelement varje vecka! CAD-delen var lagom stor.»
- Det strukturerade upplägget med 5-6 olika maskinelement, och inlämningsuppgifterna.»
- Inlämningsuppgifterna, dock inte så många. Tre eller fyra hade räckt.»
- Tydligt upplägg och indelning av de olika områdena.»
- Göran Brännare och inlämningsuppgifterna! »
- inlämningarna/laborationerna»
- Bra upplägg med inlämningsuppgifter - är ett väldigt bra sätt för mig att lära mig då man måste tänka till lite extra för att skriva bra och tydliga lösningar! CATIA-delen var bra, men tycker att vi borde ha en kurs i det tidigare i programmet.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Alla känner inte till maskinelement sen innan, därför kunde det vara bra med lite tydligare förklaringar, och kanske exempel på var dessa används. Exempel togs upp i många fall, och ibland tog föreläsaren med sig maskinelement till föreläsningen. Detta kunde dock göras i större utsträckning, om möjligt för samtliga maskinelement.»
- Mer verklighetskoppling i konstruktions-delen.»
- Synd att ett maskinelement helt uteblev pga utebliven föreläsning. I CADen borde kan mer vikt läggas vid rittekniken. Kanske någon typ av examination skulle vara bra. Man la inte ner jättemycket energi på att förstå och lära sig det. Känns som det kan vara bra att ha rätt bra koll på sådant i framtiden... »
- Många uppgifter i övningshäftet speglade inte kursen speciellt bra.»
- Kurslitteraturen saknade många formler som behövdes bland annat på tentan. De formler som inte finns i boken bör ges ut i ett extra häfte så att alla har samma möjligheter att klara tentan.»
- Tenta senare i tentaveckan. Mer uppföljing och diskussion runt inlämningsuppgifter.»
- Minska antalet inlämningsuppgifter från fem till fyra, särskilt om tentan skall ligga såpass tidigt som måndag även kommande år. Pga hög arbetsbelastning i den parallella kursen hade man bara helgen på sig att plugga till tentan.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»8 50%
Mycket gott»7 43%

Genomsnitt: 4.37

- Att jag inte var intresserad för fem öre drog ner betyget, annars okej kurs. CATIA-delen var roligare - kanske borde utvärderas för sig!» (Godkänt)
- Göran var väldigt tillmötesgående och det känns som att han verkligen bryr sig om sina studenter. » (Gott)
- Känns som att kursen är väl genomarbetad och planerad, tydligt vad som gäller redan från början vilket är jättebra.» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.22
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från