ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP1 12/13 Produktsemiotik MPP071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-12
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Det kändes som om det var lite diskussion om själva uttrycket och den semantiska förståelsen av radion vid redovisningstillfället. »
- Var otydliga direktiv för upplägget. Kritiken under examinationen kändes inte väsentlig utifrån målen»
- Det kändes ibland lite otydligt vad kursen var till för, blev mycket CAID-kurs mot slutet, och lite oklart i början hur vi faktiskt skulle få användning av produktsemiotik.»
- Angående kursadministrationen: organiseringen av dokument på PingPong var utmärkt! Alla upplagda dokument var indelade i mappar och varje mappnamn beskrev tydligt vad respektive mapp innehöll för dokument. Det var jättelätt att hitta saker och ting där.»

Kursens mål var tydliga*
21 svarande

1 4%
5 23%
7 33%
6 28%
2 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
21 svarande

0 0%
0 0%
6 33%
7 38%
5 27%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
21 svarande

0 0%
7 33%
8 38%
5 23%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
21 svarande

0 0%
0 0%
3 14%
15 71%
3 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
21 svarande

3 14%
6 28%
5 23%
5 23%
2 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
21 svarande

0 0%
0 0%
2 9%
6 28%
13 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Datorövningarna var givande men dock inte för ämnet i sig (man lärde sig att CADa bättre). Skriftlig feedback obefintlig. Sen rättning på rapporten och jag förstår inte via pingpong om rapporten behöver kompletteras och i så fall med vad!»
- feedback på datamodelleringen borde varit koncentrerad till slutskedet av projektet.»
-
- Lite oklara mål, hade därtill önskat alla föreläsningar på pingpong.»
- Litteraturseminatiet kändes onödigt. Det tog mycket tid att förbereda i förhållande till vad jag lärde mig. Enda som gav mig något den dagen var diskussionen om genus, den kan vi behålla.»

Föreläsningar*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 4%
Gav lite /Ganska dåligt»4 19%
Gav tillräckligt / Bra»9 42%
Lärorikt / Ganska bra»5 23%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 21%
Lärorikt / Ganska bra»10 71%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 7%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 23%
Lärorikt / Ganska bra»9 52%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 18%
Lärorikt / Ganska bra»2 18%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 63%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»9 42%
Lärorikt / Ganska bra»7 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 19%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»21

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 9%
Lärorikt / Ganska bra»10 47%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»2 10%
Gav lite /Ganska dåligt»4 20%
Gav tillräckligt / Bra»10 50%
Lärorikt / Ganska bra»3 15%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»7 36%
Lärorikt / Ganska bra»8 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 15%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»6 31%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 63%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 15%
Gav tillräckligt / Bra»8 42%
Lärorikt / Ganska bra»7 36%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 5%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»6 28%
Lärorikt / Ganska bra»9 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 9%
Gav lite /Ganska dåligt»6 54%
Gav tillräckligt / Bra»2 18%
Lärorikt / Ganska bra»2 18%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 2.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»21

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 66%
Lärorikt / Ganska bra»2 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»3 15%
Gav tillräckligt / Bra»7 35%
Lärorikt / Ganska bra»5 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»4 19%
Lärorikt / Ganska bra»11 52%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
21 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Väldigt varierande arbetsbelastning mellan grupperna inför litteraturseminariet»
- Mycket jobb med nollning m.m. gjorde att jag missade en del lektioner i början.»

Föreläsningar
20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»6 30%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.6

Övningar
19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»5 26%
100%»13 68%

Genomsnitt: 4.63

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- CAD»
- Projektet där man skapar en Persona och gör produkt utefter hen.»
- Projektet.»
- Handledningarna»
- Caid delen»
- Handledningen med Märit och Håkan vilka var mycket givande. »
- Datamodelleringen»
- Den röda tråden från persona till produkt var väldigt bra »
- Cad»
- Bra att man arbetar me en CAD-modell på egen hand. »
- Slutprojektet med radion»
- Spännande kurslitteratur, men låta fler få ta del av de spännande delarna och undvika de tråkiga.»
- Att man jobbar ensam i projektet. »
- Designprojektet. Det var jättebra med en Alias repetition och en student som handledare. »
- Projektet "Radio". Kan vara något annat än radio, men konceptet och processen är mycket bra. »
- Att projektarbetet inleddes i grupper om två gjorde slutredovisningen väldigt rolig.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Litteraturseminariet känns lite överflödigt. Låt projektet bli större och kräv mer av momenten där istället.»
- Tydligare definitioner av begreppen.»
- Aliasmodelleringen tog väldigt långt tid, det vore bra om man hade tillgång till lärare oftare som kan hjälpa en under dagstid.»
- Tydligare mål. Tydliggör syftet/temat bättre, det var inte förrän strax innan redovisningen jag fattade att projektarbetet gick ut på att få produkten att UTTRYCKA egenskaperna, inte nödvändigtvis ha dem fysiskt...»
- Ha en extra handledning senare i designprojektet. Litteraturseminariet var lärorikt men kändes "påtryckt bara för att" och det var ojämn arbetsbalstning mellan grupperna beroende vilken litteratur man fick tilldelad.»
- Det måste bli tydligare vad som är grejen med produktsemeotik. Vad är ett tecken?»
- Om det ska vara ett litteraturseminarium måste något annat försvinna! Det går inte att trycka in ett extra moment utan att ändra poängen för kursen. »
- Litteraturstudiet bör bli mer rättvist. mer tid till genus.»
- Litteraturseminariet låg på olika belastningsnivå för olika grupper. Vore bra med mer diskussion kring radion än redovisning av den... »
- Jämnare arbetsbelastning inför litteraturseminariet. Gärna fler exemplar av utdelad litteratur »
- Överväga om föreläsningen med Jack är nödvändig.»
- Litteraturseminariet skulle behöva ligga tidigare för att inte arbetsbelastningen ska bli för hög i slutet. Känns heller inte helt nödvändigt för kursen. »
- Litteraturseminariet vad väldigt ojämnt fördelat i klassen beroende på vilken litteratur man blev tilldelad. »
- Mer klara riktlinjer och bättre feedback. Mycket av den slutliga kritiken av aliasmodellen kunde ha givits på tidigare handledningar.»
- Tidigare teorimoment så att man har mer på fötterna när projektet drar igång.»
- Det bör vara tydligare vad som skall lämnas in och när. »
- Radion är inte så modern och man lyssnar på radio idag genom andra sätt en just genom en radio. Det vore roligare att designa något som används idag och är nutidsrelaterat. Fördelningen tidsmässigt av projektet var lite varierande. För lite i början och och för mycket i slutet. Eller att litteraturseminariet låg tidigare så man enbart kunde fokusera på projektet i slutet. Cadden tar väldigt lång tid för vissa. Bättre handledning av Håkan i Alias. Märits uppgift var att diskutera formen och färgen och det gjorde hon bra men Håkans handledning ledde inte direkt till något konkret. »
- Litteraturseminariet kändes överflödigt och onödigt. »
- Litteraturseminariet. Det var intressant, men det höjde samtidigt stressnivån på hela läsperioden väldigt mycket, vilket tyvärr gjorde att det ändå mest kändes som en smått onödig arbetsbörda än som ett givande moment i kursen. Det kändes inte värt. Om man på något sätt kunde göra så att det inte skapade så mycket stress så hade det varit bra, för det vore ändå synd att ta bort det helt. Det var ju som sagt intressant. Man kanske skulle kunna väva in själva litteraturseminarielitteraturen mer i kursen, men inte göra någon separat uppgift/examination av det hela? Det kräver ganska mycket tid och jobb att förbereda och öva in en presentation, och det är främst där som stressen lätt uppkommer. Sedan läste vi också ergonomi parallellt med produktsemiotiken och där hade vi redan massor som vi behövde läsa, så det var nog även därför som litteraturseminariet skapade extra stress: plötsligt hade man en bok till som man behövde läsa.»
- Ta bort seminariet.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»5 23%
Gott»11 52%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- Intressant innehåll men jag vet inte om jag har gjort "rätt" eller inte. Vid redovisningen av projektarbetet fick vi ingen kritik vad det gällde själva arbetet och hur väl vi uppnått de satta designkriterierna etc. utan fokus låg mer på hur man hade gjort sin presentation i powerpoint och på de olika delmomenten (som vi redan fått kritik på).» (Dåligt)
- CAD-delen var grymt bra. » (Gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.64
Beräknat jämförelseindex: 0.66

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från