ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP1 12/13 Ergonomi MMT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-12
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Linn Warg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Alldeles för stor arbetsbelastning och för många examinationsmoment. Kräver mycket mer tid och ansträngning jämfört med lika stora kurser. Kanske kan inlämningsuppgifterna bakas in i projektet?»
- Känns so m vi examinerades på samma sak flera gånger. »
- Dålig organisation på hemsidan. »
- Rapportmallen var lite för uppstyrd. Det passade olika bra beroende på vilket objekt man studerade. »
- Otroligt hög arbetsbelastning. Alldeles för många moment. Det räcker långt med en inlämningsuppgift och en dugga samt rapport. »
- Väldigt mycket att göra under norra tider, samtidigt som det var mycket i ptosuktsemiotikkursen. Allt låg rörigt på pingpong.»
- Det kändes som att kursen krävde större arbetsinsats än vad som är rimligt, många timmars skrivande av uppgifter som ändå ingick i projektet. Man lade tid på att göra samma sak flera gånger på ett sätt som kändes överdrivet.»
- Stor arbetsinsasts genom hel kursen, men något mer mot slutet av kursen.»

Kursens mål var tydliga*
26 svarande

0 0%
2 8%
4 16%
12 48%
7 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
26 svarande

0 0%
2 8%
4 16%
10 40%
9 36%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
26 svarande

0 0%
1 3%
7 26%
13 50%
5 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
26 svarande

0 0%
0 0%
1 3%
5 19%
20 76%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
26 svarande

1 3%
4 15%
9 34%
7 26%
5 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
26 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 15%
22 84%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Alla delar var mycket givande. Delarna gemensamt kanske dock var lite för omfattande med tanke på den tid vi hade på oss.»
- Mer tillfällen för feedback. + Måste få tillbaka inlämn. uppgifter och duggaresultat tidigt. Nu kommer betyget som en chock. Man måste veta om man är på rätt spår.»
- Det kändes som om arbetsbelastningen var väldigt hög, väldigt mycket skrivande, hade kanske kunnat komprimera inlämningsarbeten till dugga-form istället. Rapporten fick summera allt man lärt sig och det var roligt och intressant att jobba med. »
- Hade underlättat att få resultatet på de första inlämningsuppgifterna innan man gjorde de andra. Väldigt svårt att veta hur uppgifterna värderades, många i klassen har ingen aning om hur väl de presterat.»
-
- Ingen feedback på inlämningsuppgifter, hade önskat detta snabbt, helst på de första innan de andra.»
- Jag saknade verkligen att få respons på inlämningsuppgifterna. om de är menade att hjälpa en lära sig för projektet så måste man ju veta om man gjort rätt!»
- Det var fantastiskt bra att alla föreläsnings-PDF:s lades upp på PingPong! Det var till stor hjälp att ha dem tillgängliga inför duggorna och då man jobbade med inlämningsuppgifterna.»
- När vi gjorde inlämningsuppgifterna verkade det inte som någon visste vad som var "rätt svar". Alla hade olika uppfattning och det var mycket svårt att fråga om hjälp eller ledning i klassen.»

Föreläsningar*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 15%
Lärorikt / Ganska bra»11 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»4 16%
Lärorikt / Ganska bra»10 40%
Mycket lärorikt / Mycket bra»10 40%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»3 13%
Lärorikt / Ganska bra»14 63%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»24

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»24

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 8%
Lärorikt / Ganska bra»10 40%
Mycket lärorikt / Mycket bra»13 52%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»25

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»3 13%
Lärorikt / Ganska bra»15 68%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 13%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 11%
Gav tillräckligt / Bra»4 15%
Lärorikt / Ganska bra»8 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»3 11%
Gav tillräckligt / Bra»3 11%
Lärorikt / Ganska bra»13 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 15%
Lärorikt / Ganska bra»10 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 46%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 8%
Gav tillräckligt / Bra»5 20%
Lärorikt / Ganska bra»14 56%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»1 5%
Gav lite /Ganska dåligt»4 20%
Gav tillräckligt / Bra»4 20%
Lärorikt / Ganska bra»9 45%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»3 16%
Gav lite /Ganska dåligt»5 27%
Gav tillräckligt / Bra»6 33%
Lärorikt / Ganska bra»4 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 7%
Gav tillräckligt / Bra»6 23%
Lärorikt / Ganska bra»13 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 19%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 8%
Lärorikt / Ganska bra»15 60%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 32%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 16%
Lärorikt / Ganska bra»5 83%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»20

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 3%
Gav tillräckligt / Bra»6 23%
Lärorikt / Ganska bra»13 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 66%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»23

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
26 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»25

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- jag läste ingenjörsmetodiken paralellt och var därför tvungen att hoppa över en del föreläsningar och övningar förr att kunna vara med på ingenjörsmetodikens obligatoriska moment. Jag var med på 100% av de tillfällen jag kunde.»
- Har inte haft några övningar.»

Föreläsningar
26 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»9 34%
100%»16 61%

Genomsnitt: 4.57

Övningar
25 svarande

0%»2 8%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»4 16%
100%»18 72%

Genomsnitt: 4.44

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.99


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Projektet och övningarna under lektionerna»
- Upplägget och innehållet.»
- Projektarbetet»
- Innehållet är bra.»
- Projektarbetet och muntlig redovisning.»
- Projektarbetet som var mycket givande. »
- Projektrapporten»
- Väldigt intressant ämne som känns relevant. »
- Grupparbetet»
- Projekt och duggor»
- Examinationsmetoderna är bra. »
- Rapportskrivandet. »
- Föreläsningar»
- Projektet.»
- Duggorna, de gjorde att man verkligen lärde sig. »
- Slutpropjektet och föreläsningar, samt gästföreläsare. »
- Duggorna och inlämningsuppgifterna. Framför allt duggorna är ett bra sätt för varje student att själv sätta sin egen ribba för vilket betyg han/hon siktar på.»
- Duggorna och projektet. Bra kombination av faktakunskap och reflektion.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Minska antalet examinationsmoment. Tror att samma innehåll kan innefattas i färre moment.»
- Inlämningarna, de var på tok för stora och omfattande, vilket ledde till att det tog väldigt långt tid för att få klart det.»
- Tydligare instruktioner eller fler frågetillfällen/handledningar för att tolka uppgifter och särskilt slutprojektet.»
- Minska arbetsbördan på inlämningsuppgifterna, väldigt mycket arbete för väldigt lite poäng. Se till att duggorna alltid är efter inlämningsuppgifterna, man lär sig mycket när man skriver dessa. »
- Tydligare examinationsmoment. Färre examinationstillfällen, som det var nu tog examinationen alldeles för mycket tid att genomföra och man examinerades flera gånger på samma sak. Arbetsinsatsen var för hög.»
- Ta bort inlämmninguppgifter då det bara är ytterligare en upprepning av kurslitteratur, duggor och föreläsningar. Dessutom inormt tidskrävande och svårt att veta om man är på rätt spår då frågorna var otydligt formulerade. Ett alternativ är att istället ha en gruppdiskussion eller skriftlig inlämning i grupp, kankse seminarium. »
- Omfattningen av duggorna och inlämningsuppgifterna. Kanske kan man ha en dugga och tre inlämningsuppgifter? »
- Mer feedback hur man ligger till och vad som krävs för att få bättre resultat.»
- Kanske något lättare arbetsbelastning. »
- Vore bra med respons kring inlämningsuppgifterna»
- Eventuellt överväga att ta bort inlämningar och lägga de kunskaper man skall lära sig och testa på duggorna istället. Det kändes som att man skulle kunna allt på tre olika sätt, vilket kunde kännas aningen överflödigt.»
- För mycket examination. En dugga och en inlämningsuppgift hade varit tillräckligt. Behövs mer schemalagd tid för att arbeta med projekt och inlämningsuppgifter. »
- Antalet duggor och inlämningsuppgifter är på tok för många. Det är nästan omänskligt att hinna med allt och få ut det resultat men önskar ur det. »
- Kanske en dugga och en inlämningsuppgift istf två, och bättre synkat m övriga kurser.»
- Inlämningsuppgifterna eller duggorna bör tas bort eller minskas eller förändras på något sätt. Slå ihop dem eller gör något så att man inte har 4 stora moment utöver ett pågående projekt.»
- Samma moment examinerades väldigt många gånger vilket ledde till att arbetsbördan i kursen blev orimligt stor. »
- Inlämningsuppgifter kan ligga mer utspritt, kanske två i taget istället. »
- Inlämningsuppgifterna var jättelärorika så dem ska ni absolut ha kvar, men de var även väldigt maffiga, vilket gjorde att de tog väldigt lång tid att göra och därmed gav upphov till en hel del stress. Jag förstår att de –, till skillnad från duggorna –, ska "gå på djupet" samt vara mer analytiska och det är just det som är så bra med dem, men för att kompensera för "maffigheten" så kan ni kanske ha färre inlämningsuppgifter, kanske fyra istället för sex? Jag tror att redan en sådan liten förändring skulle göra stor skillnad när det gäller stressnivån.»
- Jag vill ha feedback och resultat under kursens gång! Har ju ingen aning om hur det gått, tråkigt och svårt att inte veta vilken nivå som krävs.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 30%
Gott»12 46%
Mycket gott»6 23%

Genomsnitt: 3.92

- Minska arbetsbelastningen till nästa gång, den var på tok för hög med inlämningarna, duggorna och projektet, då alla dessa moment var omfattande. Dessutom fick vi ingen respons när första inlämningen skickades in, vilket gjorde att vi inte kunde få veta vad vi kunde göra bättre på nästa Inlämning.» (Godkänt)
- Bättre struktur skulle inte skada. MINDRE slides! Att läsa igenom 500+ slides som bland annat säger att mängder med information på slides är dålig ergonomi känns inte så käckt.» (Godkänt)
- Röriga slides. Gick inte alls att söka i litteraturen på något bra sätt.» (Godkänt)
- Det är ett välidgt roligt ämnen men det vi gjorde i kusen och dess uplägg gjorde att5 det blev mindre intressant. Det hade varit kul och lärorikt att göra något mer praktiskt av allt det teoretiska. Det var jättebra när studenterna blev involverade under föreläsningen. En annan sak var att det blev så mycket, fast det egentligen stod samma sak på slides som var fler än hundra stycken och boken och föreläsningar. Det var väldigt mycket text på slidesen. Lars Ola talar dessutom väldigt fort så jag hann kanppt med att lyssna eller läsa men då var efterföljande övning väldigt givande :) Som sagt inlämmningsuppgifter var tidsödande och tråkiga, det finns roligare uppgifter och sätt att lära sig tror jag! Tack för en intressant kurs för övrigt!» (Godkänt)
- Hög arbetsbelastning, lite väl hög men inte orimlig.» (Gott)
- Jag har lärt mig otroligt mycket och tyckt att kursen varit intressant, men arbetsbelastningen är för hög. » (Gott)
- Jätterolig kurs som jag vet att jag kommer att ha stor nytta av!» (Mycket gott)
- En STOR eloge till Lars-Ola som svarade på ens mail inom loppet av 1-2 minuter efter att man hade skickat iväg det. Vi är flera som har fått vara med om detta. Det var riktigt imponerande!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.99
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från