ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP1 12/13 Inledande matematik TMV175

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-12
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Kan bero på att mina tidigare matematikkunskaper är bristande, men jag har fått jobba oerhört mycket för att överhuvudtaget ha en chans att hänga med här. Det blev väldigt mycket och svårt att hänga med när man dessutom hade tidskrävande arbete från de parallella kurserna. Arbetsbelastningen var jämn eftersom det alltid var mer att göra än man någonsin skulle hitta tid till om man vill göra något annat än att plugga även på fritiden. Men det kan som sagt vara mina tidigare mattekunskaper som brister...»
- Bra lärare! Fortsätt hitta sådana lärare. Kanske är dumt att säga när man går civilingenjör, men för mig var tempot alldeles för snabbt. Jag förstod föreläsningarna men räknade på det minst en vecka senare. Vissa vsnitt hann jag aldrig komma till innan tentan. Jag är ganska långsam.»

Kursens mål var tydliga*
35 svarande

0 0%
0 0%
2 5%
15 44%
17 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
35 svarande

0 0%
0 0%
1 3%
11 33%
21 63%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
35 svarande

0 0%
0 0%
2 6%
10 32%
19 61%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
35 svarande

0 0%
0 0%
1 2%
10 28%
24 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
35 svarande

0 0%
1 2%
3 8%
15 42%
16 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
35 svarande

0 0%
1 3%
5 16%
12 40%
12 40%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Niklas har verkligen fått mig att förstå mycket! Ibland känns det i och för sig som att man missat själva sammanhanget på det han lärt ut, så det blev många "aha-upplevelser" under tentapluggandet när man förstod vad det faktiskt var man räknade ut... Datorövningarna har känts krångliga och ganska oklara från och till. Men vi upptäckte efter några veckor att det var fantastiskt stor skillnad på att sitta i det klassrum som Niklas var i, mot att sitta med någon annan. Tjejen som hade det andra klassrummet för TD var inte till någon hjälp alls. Niklas hade genomgångar i början av lektionen för att förklara vad lektionen och uppgiften gick ut på vilket kändes direkt nödvändigt. Lärde mig i princip inget alls de första veckorna innan jag gick till honom. Detsamma gäller övningstillfällena. När vi insåg vilken skillnad det var på Niklas övningstillfällen mot de andras (har inte provat alla), så började vi i princip springa till övningssalarna för att säkert få en plats i Niklas sal, vilket kändes ganska absurt att det skulle behövas. Vi upplevde att flera andra övningsledare bara räknade upp talet på tavlan utan att förklara varför olika steg gjordes osv. Mer räkning för deras skull än för vår skull. Kurslitteraturen krånglade ibland till saker i onödan, men jag antar att det är ganska vanligt då allt skall komprimeras men fortfarande vara helt korrekt. Niklas har i alla fall alltid ställt upp och stannat kvar och svarat på frågor tills allt är utrett, oavsett när lektionerna slutar.»
- Väldigt bra lärare, tack Niklas »
- Föreläsningar med Powerpoint-presentation är bra eftersom man då kan koncentrera sig på att enbart lyssna och ta in det som sägs, när man antecknar blir man lätt lite distraherad av att man ska hinna skriva ned allt som sägs.»
- Niklas Eriksson är en riktigt duktig och engagerad föreläsare! Jag är glad att vi fick ha honom i den här kursen. Han var extremt duktig på att ta sig tid att svara på frågor, och svarade snabbt och bra på mail när det gällde frågor också. Dataduggorna var väldigt lärorika! Men det känns konstigt att det är så mycket "utantill" kunskap (i form av bevis, definitioner) att kunna till tentamen, det känns väldigt orelevant ibland och dessutom att det tar upp minst 40% av tentamen! Jag tyckte att tentamen var ganska riktad mot en senare del av kursen, inte alls mycket uppgifter på helheten. »
- vissa övningsledare var inte så pedagogiska men Niklas var jättebra. Datorövningarna var svåra, ofta hade man inte hunnit lära sig matematiken bakom det hela så det var svårt att förstå vad man skulle göra. »
- Mycket bra och pedagogisk föreläsaren (som även var övningsledare)! Vissa övningsledare var dock under all kritik.»
- Niklas Ericsson är en otroligt bra föreläsare och övningsledare. Han pratar tydligt, är alltid engagerad, har tydlig struktur, håller tider, förklarar grundligt. Ett önskemål vore att få ha honom igen i matematikkurser för TD1. »

Föreläsningar*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 8%
Lärorikt / Ganska bra»8 22%
Mycket lärorikt / Mycket bra»24 68%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 2%
Gav tillräckligt / Bra»5 14%
Lärorikt / Ganska bra»14 40%
Mycket lärorikt / Mycket bra»15 42%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»8 22%
Gav tillräckligt / Bra»12 34%
Lärorikt / Ganska bra»12 34%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 8%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 11%
Lärorikt / Ganska bra»20 57%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 8%
Gav tillräckligt / Bra»9 25%
Lärorikt / Ganska bra»16 45%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 2%
Gav tillräckligt / Bra»4 11%
Lärorikt / Ganska bra»13 37%
Mycket lärorikt / Mycket bra»17 48%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 6%
Gav tillräckligt / Bra»5 31%
Lärorikt / Ganska bra»4 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 37%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»1 6%
Gav lite /Ganska dåligt»1 6%
Gav tillräckligt / Bra»3 18%
Lärorikt / Ganska bra»7 43%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»19

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 5%
Lärorikt / Ganska bra»17 48%
Mycket lärorikt / Mycket bra»16 45%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»5 14%
Lärorikt / Ganska bra»17 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»12 35%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
35 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 71%
Ingick inte i kursen / Vet ej»28

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. MATLAB*

Matrisfråga

- MatLab är ett verktyg för problemlösning. Undervisningen borde i huvudsak bestå av just lösandet av problem , inte insäsning av .pdf-filer.»
- Det bör tilläggas att, med grund i tidigare programmering, så hade jag inte svårt att lära mig att behärska MATLAB.»
- Svårt att se någon anledning till att lära sig matlab i nuläget... hoppas jag hittar en mening med det snart, för just nu känns det bitvis ganska meningslöst. Men har hört från andra att det ska vara nyttigt. Som nämnt ovan så förstod jag inte mycket av de första veckorna innan vi fick hjälp av Niklas.»
- Tycker programmet känns onödigt krångligt och gammaldags »
- Man fick inte den hjälpen man behövde.»
- Det var riktigt bra att ha genomgångar på matlab undervisning och samtidigt få öva själv. Det är lite svårt att veta hur relevant matlab är för fortsatt studie och framtid. »
- Jag tycker att matlab-inlämningsuppgiften kunde ha varit baserad på den matematik som vi skulle ha på tentan, för man blev ganska stressad av att lägga ner massa tid på att förstå en helt annan sorts matematik när vi skulle ha tenta nästa vecka och man låg redan efter i den matten. »
- Det bör göras MYCKET enklare att installera MATLAB på den egna datorn.»
- Om man inte har något som helst intresse av att någon gång arbeta med Matlab-programmering förstår man inte riktigt dess mening. Tycker inte att matlab ökar förståelsen för matematik. Bra övningsledare ökar i så fall förståelsen mycket mera! »
- Jag hoppas bara inte att jag kommer att jobba med det sedan! Men det är roligt när man klarar av att skriva ett program som fungerar.»

Matlab-undervisningen fungerade bra*
35 svarande

Instämmer helt»13 37%
Instämmer delvis»19 54%
Instämmer inte alls»3 8%

Genomsnitt: 1.71

Jag behärskar nu grunderna i Matlab.*
35 svarande

Instämmer helt»13 37%
Instämmer delvis»18 51%
Instämmer inte alls»4 11%

Genomsnitt: 1.74

Det är meningsfullt att lära sig jobba med matematik i Matlab.*
35 svarande

Instämmer helt»10 28%
Instämmer delvis»17 48%
Instämmer inte alls»8 22%

Genomsnitt: 1.94

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Tycker det var jobbigt första två veckorna då man inte hade en specifik ledare att gå till. Bättre som det var sen»
- Vissa övningslärare går ej igenom demo-talen på tavlan, och alla elever får inte plats hos den lärare som faktiskt går igenom talen.»

Föreläsningar
35 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 11%
100%»31 88%

Genomsnitt: 4.88

Övningar
34 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»2 5%
75%»10 29%
100%»20 58%

Genomsnitt: 4.41

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.24


Sammanfattande frågor

5. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Entusiasmen och inlevelsen från föreläsarens håll. Mycket viktigt i en sådan teoretisk kurs.»
- Grundliga föreläsningar»
- Niklas!»
- Niklas. Föreläsningar och övningar bra med honom. Kändes dock som två första veckorna gick väldigt fort jämfört med resten»
- Niklas som lärare!»
- Bra och tydlig föreläsare!»
- Föreläsningarna och duggorna»
- föreläsningaar, övning m lärare som ger tid till frågor»
- Niklas som föreläsare»
- Hela kursen känns väldigt bra, detta beror till största delen av den fantastiska läraren Niklas! Duggorna på datorna va väldigt lärorika!»
- Niklas har väldigt bra entusiasm som ska utnyttjas.»
- Dataduggorna.»
- Läraren! Niklas var den bästa matteläraren jag någonsin haft. Duggorna är också ett bra tillfälle att lära sig mycket.»
- Niklas!»
- Mapleduggor»
- Allt»
- Lika pedagogisk och bra föreläsare. Gör mycket för första intrycket av Chalmers!»
- Föreläsare Niklas»
- föreläsaren var helt klart det bästa med kursen då han både var bra på att föreläsa samt förklara under övningstillfället. »
- Ett önskemål vore att få ha honom igen i matematikkurser för TD1. »
- Läraren. Hemduggorna var faktiskt bra, för man lärde sig mycket och fick en allmän uppfattning av vilken typ av uppgifter som var viktiga att kunna från avsnitten.»

6. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Tempot bör hållas uppe lite mer för att förhindra att vi faller efter schema.»
- Inte ha äldre studenter som matteövningsledare. Eller att de går igenom med den "riktiga" läraren hur man ska lösa uppgifterna, för det var väldigt olika nivå nu så det var kaos när man skulle gå till en matteövning eftersom alla ville vara i Niklas klassrum...»
- De andra övningsledarna... Se till att de inte utgår från att vi redan fattar, då hade vi inte suttit där! Även om några fattar så tycker jag det är viktigt att allt förklaras från grunden, det mår ingen dåligt av. Skulle någon redan veta allt det där så är det ju inte obligatoriskt att sitta kvar. Det är de som fattar minst som behöver hjälpen mest! Övertydlighet hellre än ett för högt tempo.»
- Upplägg första två veckor. Ge nollning Lite utrymme»
- Övningsledare, vissa höll inte måttet/dåligt förberedda»
- Matlaben fungerar inte så värst bra, vi kan helt enkelt för lite när vi kommer till övningstillfällena, både vad gäller själva programmet och även ofta teorin bakom matten. Om övningarna låg en vecka efter att att vi hade gått igenom teorin på matteföreläsningarna så skulle man ju hunnit fatta teorin innan i alla fall, väldigt svårt att skriva matlab kod på något man inte förstår.»
- Mindre matlab»
- Matlab undervisningen»
- större engagemang från "hjälplärare"»
- MatLab»
- Lite mer fokus på föreläsningarna på det som är det viktiga att lära sig. Nu blev det ganska ingående på det lätta och sedan lite för lite tid på det lite svårare.»
- Inriktningen på tentamen. »
- Jag vet inte, kanske lite mer tid att lära sig matlab. Och övningsledare som är lite mer pedagogiska.»
- Lättare att installera MATLAB på egen dator, samt färre matematiska bevis.»
- Föreläsningar på tavlan ist för powerpoint. »
- Inget»
- Matlab.»
- Mer planering så att det inte blir så stressigt att hinna gå igenom allt på föreläsningarna.»
- Tempot. Till och med de snabba har problem att hinna. För mig var det svårt, synd att jag aldrig hann lära mig e och ln ordentligt för de kommer igen ganska mycket i nästa kurs. Även trigonometriska inversa funktioner. Kanske man skulle kunna flytta fram de, så att det inte är det sista man lär sig innan tentan, för då finns risken att man inte lär sig dem, trots att man förväntas behärska de bra till nästa kurs... Jag vet inte hur man ska tänka där.»

7. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 5%
Gott»19 54%
Mycket gott»14 40%

Genomsnitt: 4.34

- Väldigt spretig kurs. Väldigt många olika moment behandlades, vilket resulterar i att arbetsbelastningen blir oerhört stor när de närmar sig tenta. Övriga mattekurser ser ut att ha ett mycket mer systematiskt upplägg.» (Godkänt)
- Tempot genom kursen är oerhört högt, men jag har ju inte läst på universitet eller högskola innan, så det tar antagligen också tid att vänja sig.» (Gott)
- Mycket bra föreläsare!» (Gott)
- Niklas är en väldigt ambitiös lärare men ofta blir föreläsningarna stressade och svåra att skriva ner när det används powerpoint. » (Gott)
- Niklas är en helt fantastiskt duktig och pedagogisk lärare!» (Mycket gott)
- Niklas är en fantastisk lärare och föreläsare, otroligt engagerad och pedagogisk. Han gör kursen!» (Mycket gott)
- Mycket bra och entusiastisk föreläsare, fler med samma engagemang hade gjort chalmers lättare och bättre!» (Mycket gott)
- Niklas Ericsson är en otroligt bra föreläsare och övningsledare. Han pratar tydligt, är alltid engagerad, har tydlig struktur, håller tider, förklarar grundligt. Ett önskemål vore att få ha honom igen i matematikkurser för TD1. » (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.24
Beräknat jämförelseindex: 0.81

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från