ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TD LP1 12/13 Ingenjörsmetodik MPP082

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-12
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 75%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Det var jämn arbetsbelastning, men den var väldigt hög kändes det som...»
- Det var inte helt självklart vad många uppgifter inom kursen gick ut på. Ibland fick man chansa och hoppas att man förstått uppgifterna rätt.»
- Vi fick inte veta några mål i början av kursen, endast vilka uppgifter som skulle göras.»
- Det blev nästan ett arbete för mycket som var väldigt tidskrävande»
- Det var svårt att veta vad som förväntades av oss. Många uppgifter kändes relevanta utifrån en ingenjörssynpunkt, men det var svårt att veta hur noggrant de skulle genomföras. Vissa moment skulle vi "höfta" vilt och gissa på, andra skulle genomföras noggrant och man visste inte riktigt när det var passande att göra vilket. »
- Väldigt otydliga uppgifter. Ofta fick de göras om två gånger för att man fått ig därför instruktionerna var otydliga. Vill även säga att kvalitet är inte kvantitet! Kreativa uppgifter genomförs inte på ett bra vis under press och stress för att man har alldeles för många uppgifter!»

Kursens mål var tydliga*
34 svarande

2 6%
5 16%
11 35%
9 29%
4 12%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
34 svarande

0 0%
4 13%
6 20%
15 50%
5 16%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
34 svarande

2 6%
5 16%
12 40%
7 23%
4 13%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
34 svarande

0 0%
1 2%
5 14%
16 47%
12 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
34 svarande

1 2%
5 14%
10 29%
11 32%
7 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
34 svarande

2 6%
0 0%
4 12%
7 21%
20 60%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Inte haft några direkta tillfällen för feedback (vad jag minns). Kändes lite knepigt att ha två föreläsningar av Göran tillsammans med maskinarna, när Görans föreläsningar var upplagda på fyra tillfällen... Kändes som att vi fick början på något som aldrig slutfördes. Samtidigt som det kändes som att det var väldigt maskininriktade föreläsningar som kanske ändå inte gav oss så mycket. Var som tidigare nämnt ibland ganska svårt att förstå vad uppgifterna gick ut på. Föreläsningar av Örjan har ofta varit lite osammanhängande. Syftet har inte alltid varit helt glasklart. Han är en mycket duktig retoriker, men jag är inte säker på att vi alltid fick ut maximalt av ingenjörs-delen. Men jag kan inte påstå att kursen varit kass heller, vi har absolut lärt oss en hel del, men med lite onödig förvirring på vägen.»
- Genusföreläsningen var som ett dåligt skämt! Sjukt dålig! Även de föreläsningen vi hade med maskins föreläsare( en man och en kvinna) var inte soeciellt givande alls. »
- Tillfällena med handledning i gruppredovisningen om Dålig design var inte jättegivande, det var lite för många sådana tillfällen, så det kändes som att vi inte hade så mycket att diskutera om redovisningen.»
- Grupparbetet i dålig design va bra och utvecklande medans uppgiften om god design bara kändes onödig och inte särskilt lärorik.»
- Att lyssna till alumner var riktigt bra! Det var både lärorikt och hjälpsamt. Både övningar och "läxor" (självverksamhet) var som sagt svåra att veta "noggrannhetsgraden" på. Dessutom delades dess övningar och läxor ofta ut i slutet av lektionen så vi hade inte möjlighet eller tid att vare sig reflektera över vad som skulle göras tills nästa lektionstillfälle eller ställa frågor. Handlednings tillfällena inom "God design" var riktigt bra med Oskar Rexfeldt! Handledningen med Johan var bra, men det blev lite konstigt eftersom han skulle vara handledare för alla grupper - någon grupp kom ofta sent till nästa föreläsning och det fanns inte så mycket tid per grupp.»
- Grupparbetet var väldigt krävande, vi hade problem med samarbetet i gruppen och det gick väldigt långsamt att jobba. Om vi inte hade haft sådana problem så hade det varit jättekul, särskilt uppgiften om dålig design. Grupperna var kanske lite för stora, det är svårt att få fem personer att komma överrens utan att det ska uppstå konflikter. Ibland var det lite oklart angående inlämningsuppgifterna, vad som skulle göras och hur. Jag ska vara ärlig, det var nog inte många som läste någon kurslitteratur.Angående handledningen på projekten så måste jag klaga lite. Rapporten lämnade vi in för flera veckor sen och har inte fått tillbaka något. När vi lämnade in vårt första utkast så fick vi också vänta länge på någon feedback. Vår handledare hade inte så mycket att säga, han märkte mest ord. Det hade varit nyttigt att få lite kritik på själva strukturen och upplägget så att man faktiskt lär sig något. I dålig design hann vi nästan aldrig ha vår handledningstid för då kom vi försent till matten. Det blev jag väldigt irriterad på, jag tycker att det är lite respektlöst av läraren att lägga upp det så, att den sista gruppen aldrig hinner få någon handledning..»

Föreläsningar*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 14%
Gav tillräckligt / Bra»6 17%
Lärorikt / Ganska bra»15 44%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 23%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»4 12%
Gav tillräckligt / Bra»8 25%
Lärorikt / Ganska bra»10 31%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 28%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»1 3%
Gav tillräckligt / Bra»7 24%
Lärorikt / Ganska bra»14 48%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»4 12%
Gav tillräckligt / Bra»8 24%
Lärorikt / Ganska bra»14 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 17%
Gav tillräckligt / Bra»13 46%
Lärorikt / Ganska bra»7 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»4 18%
Gav lite /Ganska dåligt»8 36%
Gav tillräckligt / Bra»6 27%
Lärorikt / Ganska bra»2 9%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 2.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»6 18%
Gav tillräckligt / Bra»11 33%
Lärorikt / Ganska bra»12 36%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 9%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»2 6%
Gav tillräckligt / Bra»9 28%
Lärorikt / Ganska bra»13 40%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 21%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»6 20%
Gav tillräckligt / Bra»11 36%
Lärorikt / Ganska bra»10 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för kritik/feedback*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»11 35%
Gav tillräckligt / Bra»8 25%
Lärorikt / Ganska bra»6 19%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 19%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»3 42%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 42%
Lärorikt / Ganska bra»1 14%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 2.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
34 svarande

Gav inget / Dåligt»1 20%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 60%
Lärorikt / Ganska bra»1 20%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»29

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Har inte missat ngt förutom när jag gick ifrån en maskintants föreläsning som var helt värdelöst. »

Föreläsningar
34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 5%
100%»32 94%

Genomsnitt: 4.94

Övningar
33 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 6%
100%»30 90%

Genomsnitt: 4.81

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Gästföreläsare»
- Gästföreläsningar från tidigare TD-studenter. Skönt att få en lite klarare bild av var vi kan hamna i slutänden. Många som inte känner till möjligheterna som finns.»
- Designhistorian, god/ dålig design. Analyser av produkter»
- Övningar för att överskåda hela designprocessen.»
- Grupparbeten i projektform»
- Föreläsningarna.»
- Uppgiften om dålig design var bra och lärorik»
- Föreläsningarna och grupparbetet i dålig design.»
- Föreläsningar av Alumnis»
- Jag tycker att de stora arbeterna i grupp va både lärorikt och bra för att man lärde känna folk»
- Föreläsningar»
- Dålig design-uppgiften. Bra att få jobba i grupp med alla svårigheter med den.»
- Alla möten med olika alumner. Och projekt/grupparbeten.»
- Dålig design-uppgiften, men kanske lite mindre grupper.»
- Det tydliga schemat.»
- Gästföreläsarna. Ger motivation och inspiration.»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsare. »
- Kreativa uppgifter.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Gruppernas storlek och omfattningen av gruppuppgifter. dåligt att grupperna för grupparbete är så stora. Enskilda elevers betyg hänger på gruppens insats, där den enskilde inte nödvändigtvis fått tillräclkigt med inflytande för att påverka resultatet, och därmed sitt eget betyg. »
- Mindre arbetsgrupper. Det kändes inte som att vi uträttade fem personers jobb i grupparbetet, för många gruppmedlemmar ger en lång och tråkig beslutsprocess. Om möjligt mer tid för handledning - våra handledningssessioner var korta och gav inte nog mycket.»
- Klarare och tydligare beskrivningar av uppgifter, dess syfte(n), och kriterier.»
- Bättre information om hur uppgifter ska genomföras.»
- Inte så många uppgifter parallellt, ta en sak i taget. Och kanske att läxorna inte så ha så stor betydelse utan vara frivilliga.»
- Se till att gemensamma föreläsningar med maskin inte blir maskinföreläsningar. Känns lite tråkigt när föreläsarna inte ens verkar ha en aning om att vi TD:are är där. De har emellanåt pratat om enbart maskin och någon gång till och med uttryckt hur mycket bättre maskin-utbildningen är den typen av tvärvetenskaplig ingenjörsexamen som vi får. Samtidigt så tycker jag det är jätteviktigt att vi får en stark anknytning till den gruppen av ingenjörer och deras sätt att arbeta, men glöm bara in oss andra även om vi är få...»
- Sätt in en bra Genusföreläsning. Inga maskinföreläsare. Tydligare upplägg och riktlinjer gällande de olika matriserna»
- Att inte allt ska vara grupparbete.»
- Otydliga uppgifter mellan lektionstillfällena»
- Redovisning under tentaveckan. Otydliga instruktioner på kurspm.»
- "Uringenjör"-Görans föreläsningar förstog jag aldrig riktigt syftet med. Måste säga att han dessutom uppförde sig väldigt barnsligt. Vid ett tillfälle lämnade han t ex föreläsningen för att han blev förbannad på några som kom sent. Känns inte så professionellt precis.»
- Det var lite oklart vad man hur man skulle skriva rapporten om god design. »
- Ta bort grupparbetet i god design eller gör det mindre.»
- Tydligare mål»
- Ta bort gästföreläsningarna, speciellt de med maskin, hade inget att göra med oss kändes det som...»
- Antalet grupparbeten borde reduceras till ett. Eventuellt kan man göra ett av arbetena snävare och göra om det till ett individuellt projekt.»
- Tydligare mål med uppgifterna. Tydligare instruktioner.»
- Bättre tydlighet ang. läxor och uppgifter och handledningen inom "dålig design". »
- Bättre handledning, tydligare mål med kursen och inlämningsuppgifter. »
- kursen kändes osammanhängande och svår att greppa. Tydligare mål och tydligare direktiv om vad som skall uppnås. Bättre kritik på arbeten istället för bara beröm under hela arbetets gång och sedan ett underkänt med oprovecerat arga kommentarer. Örjan bör dessutom inte säga att arbetets underkännande beror på att det var så många tjejer i gruppen. »
- Tydligare instruktioner.»
- Inget!»
- Om rapporten ska vara en så stor del av kursen så behövs bättre/mer utbildning i rapportskrivande. Det blir lätt gymnasieuppsats annars. »
- Kvalitet är inte kvantitet! Färre och mer genomtänkta uppgifter. Inte massor av otydliga uppgifter på en och samma gång=stress. Bättre handledare inom rapportskrivningsuppgiften, otrevliga svar över mail hjälper inte när man mailar frågor.»
- man bör nog se över handledarna för projektarbetet då dem inte har samma krav på studenterna. »
- För stora grupper i grupparbetet. »

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»14 41%
Gott»15 44%
Mycket gott»3 8%

Genomsnitt: 3.55

- Rörig kurs, man förstod inte vad man skulle lära sig, allt var väldigt spritt och en röd tråd mellan alla delmoment. Uppgifterna var formulerade på ett otydligt sätt, så det var svårt att veta vad man skulle göra.» (Godkänt)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.52
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från