ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 H12 TMA660 Linjär algebra och geometri

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-11
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Linn Warg»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»13 19%
Cirka 20 timmar»21 30%
Cirka 25 timmar»20 29%
Cirka 30 timmar»4 5%
Minst 35 timmar»10 14%

Genomsnitt: 2.66

- Har sedan tidigare redan läst mycket av innehållet i kursen.» (Högst 15 timmar)
- har varit väldigt dålig på planering och insåg inte hur stor tid man måste lägga ner på chalmers. Har varit borta från skolan en lång tid och skaffat mig dåliga vanor som lett till att skolarbetet fått lida.» (Högst 15 timmar)
- beror helt på avsnittet och räkningarna som varit till. Men har läst och så i boken och räknat som sagt så det har nog varit lagom faktiskt. Kanske någon timme mer till läsning i boken men det fanns det inte tid till.» (Cirka 20 timmar)
- Ärligt talat har jag inte så mycket koll på det, men iallafall färre timmar än analysen.» (Cirka 25 timmar)
- Mer vissa perioder, ibland mindre, beroende på arbetsinsats i analyskursen» (Cirka 25 timmar)
- Det blev mer i slutet när det närmade sig tenta eftersom jag då arbetade mer intensivt» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»1 1%
25%»5 7%
50%»5 7%
75%»13 18%
100%»45 65%

Genomsnitt: 4.39

- Väldigt lite - tre föreläsningar kanske. Fattade aldrig riktigt tycke för Marias pedagogiska metod, vilket är synd då man lätt inser att hon är minst sagt väldigt kunnig på ämnet, men kanske mindre duktig på att förmedla sina kunskaper till nybörjare» (0%)
- var med på allt dom första veckorna men sedan hamnade jag efter och lurade mig själv. Var inte på många lektioner dom sista veckorna, det straffade sig självklart vid tentan.» (25%)
- Har fått ut mer av att inte delta på föreläsningarna och suttit och läst själv vid andra tillfällen.» (50%)
- Har ej varit med på räkneövningarna på tisdagarna, då jag tyckte att de inte hjälpte mig något.» (75%)
- Alla föreläsningar men inte alla räkneövningarna.» (100%)
- Även om det i bland kändes onödigt för allt stod i boken så var det ofta nån detalj eller förklaring man missade om man endast gick på bokens förklaringar. Så det var ofta värt ändå.» (100%)
- Närmare 100% än 75%» (100%)
- Jag tycker information om vad föreläsningen skall ta upp skall finnas åtkomlig på internet. Det skulle hjälpa oerhört mycket så jag vet exakt vad jag skall kolla upp.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 49%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 24%

Genomsnitt: 2.23

- något jag ska göra till nästkommande kurser...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Slarvigt av mig, jag borde ha läst dem innan kursen började.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tycker det brukar vara svårt att koppla målen på det sätt de utformas i de flesta lärandemål. Istället tycker jag det brukar komma automatiskt under kursens gång, så jag brukar inte lära dem om jag tycker jag lär mig under kursens gång och i en måttlig takt och vad som skulle kunna förväntas av mig.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen känns ofta som att de är onödiga att läsa för jag har bildat en uppfattning att undervisningen inte tydligt visar när man lärt sig en viss sak som det är krav på att man ska kunna. Men läste målen för ett bra atag sen och minns dem inte nu ändå. Så allt jag sagt känns en aning irrelevant.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»44 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.02

- ingen åsikt» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 17%
Ja, i hög grad»37 66%
Vet ej/har inte examinerats än»9 16%

Genomsnitt: 2.98

- "Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kursen" stod det. Känns som att det inte testades, fast ändå. Känns konstigt som sagt. :S» (I viss utsträckning)
- Vi har inte fått tillbaka resultaten, men det gick nog bra» (Vet ej/har inte examinerats än)
- råkade trycka och nu kan jag inte ta bort svarsalternativet.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»24 34%
Ganska stor»32 46%
Mycket stor»7 10%

Genomsnitt: 2.57

- Har inte fått ut mycket av föreläsningarna då dom varit otydliga och med bristande språk.» (Mycket liten)
- Den har varit oordnad, svårt att förstå hur beräkningarna fungerar när det blir större uträkningar. » (Ganska liten)
- De föreläsningar jag gick på gjorde väl varken till eller från, men Maria höll en sammanfattningsföreläsning i slutet på kursen som var mycket givande» (Ganska liten)
- -Svårt att hänga med och förstå längre bevis och förklaringar på så svårförstådd svenska -läraren behöver bättre skills när det kommer till att måla och skriva på tavlan» (Ganska liten)
- Kände att jag lärde mig mer genom att diskutera med kompisar samt att söka efter information på nätet. Jag skulle nog ha lättare att förstå om jag fick se mer geometriska exempel på plan, rum osv.» (Ganska liten)
- Ibland var det bra, men ofta kändes det som att det rörde ihop det mer än det redde ut och då fick man börja om och läsa i boken.» (Ganska liten)
- Inte så jätte bra struktur.» (Ganska liten)
- Den hade säkert varit bra om jag hade lagt ner tid på att vara förberedd innan föreläsningar osv. Jag hamnade efter vilket gjorde att föreläsningarna gav mig mindre och mindre...» (Ganska liten)
- När folk väl hade svårt att förstå på föreläsningarna var det i princip bara upp till en själv att förstå det med hjälp av boken, vilket var lite synd. » (Ganska stor)
- Beror på kapitel. När det var väldigt avancerade kapitel så kunde inte föreläsaren riktigt förklara det på en enkel "dagisnivå". Annars var det bra.» (Ganska stor)
- Undervisningen har varit till mycket stor hjälp men en den områden var inte tillräckligt repeterade av föreläsaren. Mycket bra föreläsningar i ett tempo som alla kan hänga med i. Lägg gärna lite extra tid på att rita snygga figurer så man ser tydligt.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»32 46%
Mycket stor»29 42%

Genomsnitt: 3.3

- Vissa avsnitt beskrivs mycket konstigt eller på lite lägre nivå jämfört med våra föreläsningar. Jag föredrar föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Boken har varit helt okej. » (Ganska liten)
- Irriterande när boken plötsligt hoppar över beräkningssteg utan att nämna att den gör det. Eller bara antar att läsaren ska se direkt vad de gör. Om det är räkning som varit i ett tidigare kapitel är det ok, men i vissa fall så var det något nytt som de hoppade över förklaring tydligt. Ett exempel är adjunkt som förklarades luddigt för 2x2 matris exempelvis.» (Ganska stor)
- Jag tycker personligen att böckerna kan vara svåra att läsa då det skriftliga skiljer sig mycket från vad man är van vid.» (Ganska stor)
- Räkneboken i större grad än textboken» (Ganska stor)
- Inte varit den mest pedagogiska, men har fungerat bra att repetera och läsa extra på vad de saker man skulle komma» (Ganska stor)
- eftersom jag inte vart med så mkt på föreläsningar är det ju böckerna jag fått använda mig av.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»38 55%
Mycket bra»24 34%

Genomsnitt: 3.21

- länkar och liknade var inte fungerande när man skulle använda dem. samt vissa material var omöjliga att hitta.» (Mycket dåligt)
- Lite dåligt med utdelning av facit till gamla tentorna, i och för sig är det väl inte obligatoriskt - men det hjälper mycket! » (Ganska bra)
- Några länkar till gamla tentor som inte fungerade.» (Ganska bra)
- Saknades lösningar/svar till gamla tentor» (Ganska bra)
- som jag nämnt innan bör det finnas mer info om vad varje enskild föreläsning ska handla om. Även om lektionerna inte följer en "mall" bör en överblick kunna ges.» (Ganska bra)
- Det har inte förekommit så mycket material på detta sätt» (Ganska bra)
- Hemsidan har varit bra. Lätt att se vad som förväntats av en i form av rekomenderade uppgifter och dylikt.» (Mycket bra)
- Lätt att hitta det man ville hitta. Möjligtvis kanske det skulle vara lite tydligare med radindelning här och där.» (Mycket bra)
- Mycket bra med material etc. Man kunde fått lösningar till tentor också tycker jag.» (Mycket bra)
- Har tittat mycket på vilka kapitel vi ska jobba med de respektive veckorna och vilka uppgifter som var rekommenderade att räkna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»24 35%
Mycket bra»22 32%
Har ej sökt hjälp»14 20%

Genomsnitt: 3.61

- På räkneövningarna fanns möjlighet.» (Ganska bra)
- På räknestugorna har jag frågat mycket. Tycker det är jobbigt att fråga saker under föreläsningen/i pausen.» (Ganska bra)
- Har fått svar på alla mina frågor. Mycket tack vare äldre elever. » (Mycket bra)
- Mycket bra att öppna upp för frågor efter varje liten "del" under ebba föreläsning.» (Mycket bra)
- Väldigt bra svar på frågor.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 26%
Mycket bra»40 57%
Har ej sökt samarbete»11 15%

Genomsnitt: 3.89

- Har gjort nästan allt själv men det som jag behövt diskutera med andra har diskuterats utan några större problem. Dock låg jag ofta före dem för att de hade lagt mer fokus på analyskursen.» (Ganska bra)
- Har arbetat mycket själv.» (Ganska bra)
- Folk är väldigt hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Har i huvudsak lärt mig genom att diskutera med andra studenter och genom att titta på undervisning på Internet.» (Mycket bra)
- I alla fall inte med några som jag inte kände sen tidigare.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»46 67%
Hög»18 26%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.25

- Skulle önska dock att polynomräkning skulle varit tidigare i kursen.» (Lagom)
- Alldeles precis lagom! Perfekt!» (Lagom)
- Satsade dock inte på överbetyg.» (Lagom)
- §» (Lagom)
- Högt tempo samt hög svårighetsgrad enligt mig.» (Hög)
- som det ska vara» (Hög)
- som sagt hamnade efter, vilket gör resten av kursen svår när det är så högt tempo. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 28%
Hög»45 65%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.76

- Samma som ovan.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen var hanterbar, men vill man bli bättre bör man nästan ha mer.» (Lagom)
- Men det handlar nog om att jag inte varit vann vid tempot än.» (Hög)
- Det har varit stärkande» (Hög)
- -||-» (Hög)
- Känns svårt att hinna med alla moment i alla kurser.» (För hög)
- Har varit svårt att läsa kursen samtidigt som inledande matematiks analys, speciellt i första läsperiod då allt är nytt. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»23 33%
Gott»35 51%
Mycket gott»7 10%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer struktur på lektionerna när läraren går igenom satser och likn. hade hjälpt.» (Godkänt)
- Känns som en ganska svår kurs att förstå och greppa. Jag hade stora problem med att komma in i den. Kan bero på att jag inte hade några som helst förkunskaper.» (Godkänt)
- Undervisningen var lite krånglig» (Godkänt)
- Saknades medelsvåra genomgångar. Som regel var de antingen ALLDELES för lätta eller för svåra.» (Gott)
- Lite irriterad på boken här och där samt att när det var ett avancerat kapitel eller något som var "luddigt" att förstå så var det få som kunde förklara det ordentligt. Önskar för nästa elevkull att föreläsaren tagit ner det till en extremt enkel nivå i förklaring när exempelvis spann, nolldimension m.m. liknande ska förklaras nästa gång.» (Gott)
- väldigt bra kunskaper för framtida bruk» (Gott)
- Jag är väldigt nöjd, även om jag har synpunkter.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räknestugorna på tisdagarna. »
- Professor Rogyinska, många studenter ogillar hennes sätt att förklara - men jag håller inte med, det passar mig utmärkt. »
- Fokuset på att det ska vara "inledande" och att kraven inte ska vara alltför högt ställda. Eftersom arbetstempot på Chalmers är högre än på gymnasiet så skulle risken annars vara att man snabbt hamnar långt efter i arbetet. Som det har varit nu har man fått lära sig att tempot är högre, och även om man hamnat efter har det varit möjligt att ta igen det under denna läsperiod och ändå klara godkänt på tentan. Detta kan också bidra till att öka motivationen att fortsätta läsa, och nästa läsperiod har man lärt sig att man måste plugga hårt vilket gör att chanserna klara godkänt på även dessa tentor ökar.»
- Fördelningen av föreläsningstid på olika ämnen i kursen var väl avvägd.»
- Strukturen som följt boken väldigt bra, är det något man inte förstått i boken/ på föreläsningarna har det oftast blivit förklarat av det andra. Även bra med genomgångarna i början av varje föreläsning som förberedde en på vad föreläsningen skulle handla om samt sammanfattningarna i slutet.»
- Strukturen och upplägget»
- Allt utom det jag svarar i nästa fråga.»
- Att läraren tog upp saker som var svåra (som t.ex linjära avbildningar) flera gånger. Att vi då och då sammanfattade vad vi förväntades ha lärt oss hittills så att man kunde planera vad man behövde träna mer på.»
- Tillgång till gamla prov!»
- Att när något gåtts igenom så ska tydliga exempel ges. T.ex. man förklarar gausseliminering, sen sker uträkningsexemple, beroernde på hur svårt det är och hur mycket boken förklarar så ska ett, gärna flera exempel ges.»
- upplägget på tentan. med del 1 och del 2»
- Sättet föreläsningarna gick till.»
- Tentaupplägget. Jag tyckte att tentamen låg på en rimlig nivå.»
- Det var jättebra med sammanfattningar i slutet av lektioner. det var också jättebra att det stod på planeringen vad som skulle komma på föreläsningarna så man kunde förbereda sig.»
- Kurslitteraturen»
- Kurslitteraturen »
- I helhet har kursen varit bra och upplägget fungerat väl.»
- De svåra bevisen (så att även nästkommande studenter sitter som frågetecken).»
- Jag tyckte det var bra med exempel så man förstod hur teorin skulle tillämpas.»
- räknestugor»
- Bra att börja arbeta med matriser, bra fördelning av de olika avsnitten»
- Det som borde bevaras är väl vad man bör kunna, lagom moment »
- Bra info om vad som skulle göras varje vecka. »
- Lika många föreläsningar.»
- Kurslitteraturen.»
- Samma kurslitteratur och antal föreläsningstimmar i veckan.»
- Upplägget»
- räkneövningar med amanuenser (stavning?) både i grupp och helklass »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre struktur på lektionerna. Kolla över kurslitteratur då en hel del bevis och likn. var svåra att förstå och inte formulerade så tydligt.»
- Mer problemlösning relaterat till tentan svårare del på föreläsningar. »
- Många räkneexempel på föreläsningarna drog ut på tiden i onödan eftersom föreläsaren helt uppenbart inte hade räknat igenom exemplen i förväg, och därför inte alltid gjorde rätt från början. Lite bättre planering önskas i allmänhet kring räkneexemplen.»
- Tydligare föreläsningar med fler exempel förklarar vad de olika operationerna gör rent geometriskt.»
- inget.»
- Det känns som det skulle ge mer förståelse för flera moment om man började med matriser tidigare i kursen(strax efter linjära ekvationssystem).»
- Medelsvåra genomgångar bör ingå.»
- kursboken»
- Föreläsningarna kändes ibland, inte alltid, väldigt ostrukturerade vilket gjorde det jobbigt att hänga med.»
- Svar till gamla prov bör finnas!»
- Bättre disposition av ämnen och teori på föreläsningarna. Ibland kändes det som att man inte visste vad det var man antecknade/försökte förstå.»
- Tempot bör nog vara lite långsammare.»
- Mer polynomexempel. Mer linjär avbildning. Enkla tydliga förklaringar på dessa.»
- föreläsningarna, strukturen på korsen då det kändes som att vi aldrig gjorde nått riktigt helt klart innan vi började på nästa kapitel.»
- Mer genomgång av hur man rent praktiskt räknar och tänker i olika fall innan man går igenom bevisen.»
- Det jag kommenterat.»
- Jag hade mått bättre utav ett lägre tempo.»
- Vet ej.»
- Kanske en dugga innan tentan»
- Gärna lite mer tid för räkning, så det blir lättare att hänga med i föreläsningstempot. En annan sak som möjligtvis skulle hjälpa en att förstå nya saker som gås igenom lite bättre är om man inte direkt börjar med de formella bevisen och definitionerna utan kanske något exempel eller dylikt.»
- Svår fråga, tror till och med frågorna på tentamen var lättare.»
- föreläsarens struktur. Bör vara bättre förberedd..»
- Jag tycker det bör vara lite tydligare struktur på föreläsningarna. Ibland kände jag att det hoppade lite från en sak till en annan och sedan tillbaka till den första för att något hade glömts tidigare. Det blev då lite rörligt i anteckningarna och det kunde då vara svårt när man sedan skulle läsa dem inför tenta och inlärning.»
- bonusuppgifter»
- kan inte komma på något speciellt»
- Kursen hade väldigt dålig och opedagogisk struktur. Som student så var det ibland svårt att se helheten i det vi gjorde och många saker kändes ganska random för man förstod inte hur det hängde samman med det vi gjort innan. Rötigt helt enkelt»
- Föreläsare som kanske har mer erfarenhet om vad som kan uppfattas som svårt och vilka exempel som kan öka förståelsen.»
- Lärare som pratar bättre svenska.»
- Exempel som ska användas på förläsningar ska vara förbereda innan så att man slipper hoppa fram och tillbaka.»
- Jag skulle gärna ha haft en dugga som kunde ge bonuspoäng till tentan utöver matlabuppgifterna. »
- Inga stora saker.»
- Inget som jag kan komma på»
- strukturen av föreläsningarna»

16. Övriga kommentarer

- Ändå trevlig lärare som får en att bli piggare om man är trött.»
- Jag har redan utvärderat den här kursen i en annan survey, men gjorde den här också eftersom frågorna inte var identiska...»
- Det vore bättre om kursansvarige, Maria Roginskaya, skulle tillämpa en mindre hektiskt undervisningsmetod, framförallt för att det som efter föreläsningnen står skrivet på tavlan skall ha så hög grad av sannolikhet och enkeltydighet som möjligt.»
- Bonusuppgifterna har väldigt lite med kursen att göra. Jag vet dessutom att väldigt få har skrivit hela sin matlab kod själva. Kan erkänna att jag kopierade en del från andra, av den enkla anledning att uppgifterna var väldigt svåra men man behöver bonuspoängen. Gör andra uppgifter som har med kursen att göra istället, inte med matlab.»
- Svårt för Maria att förklara på ett bra sätt då och då tyckte jag.»
- förmodligen är mina svar inte av så stort värde för utverderingen av kursen i sig då jag varit väldigt nonchalant och hoppat föreläsningar och inte räknat tillräckligt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från