ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kolloid & Ytkemi / Kandidatarbete Bt, KFK 176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-05 - 2008-03-19
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Kim Höglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Jag har läst och godkänner villkoren som återfinns i mailet:*

15 svarande

Ja»15 100%

Genomsnitt: 1

2. Tentamenskod:*

Du hittar din tentamenskod på studieprotalen-personlig inormation-chalmerskod

- RY306»
- PA387»
- EP777»
- ER605»
- YE622»
- LX736»
- PX720»
- SS304»
- UK247»
- EP772»
- YS407»
- XY678»
- LR504»
- EY999»
- SE908»

3. Kön:*

15 svarande

Kvinna»9 60%
Man»6 40%

Genomsnitt: 1.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Hur många gånger i veckan motionerar du?*

15 svarande

1 6%
4 26%
2 13%
6 40%
0 0%
5->»2 13%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är du aktiv i någon förening? (Både inom Kår/Sektion eller utanför CTH)*

15 svarande

Ja»13 86%
Nej»0 0%
Har varit under min Chalmerstid»2 13%

Genomsnitt: 1.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Tycker du att kurs PM innehåller tydlig information?*

15 svarande

1 = Mycket otydlig»0 0%
1 6%
1 6%
7 46%
4 26%
6 = Mycket tydlig»2 13%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Är kursens mål tydligt klargjorda?*

15 svarande

1 = Mycket otydligt»0 0%
1 6%
4 26%
5 33%
4 26%
6 = Mycket tydligt»1 6%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Vad kan föreläsaren förbättra i sin pedagogik?

Matrisfråga

Bättre tavelteknik
15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nikola Markovic»2 13%
Staffan Wall»12 80%

Tydligare tal
15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nikola Markovic»0 0%
Staffan Wall»14 93%

Tydligare förklaring på exempel
15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nikola Markovic»5 33%
Staffan Wall»8 53%

Lugnare tempo på föreläsningar
15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nikola Markovic»8 53%
Staffan Wall»0 0%

Bättre struktur på föreläsningar
15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nikola Markovic»0 0%
Staffan Wall»9 60%

Inget av ovanstående
15 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Nikola Markovic»3 20%
Staffan Wall»0 0%

9. Hur tycker du att Nikola Markovic engagemang har varit på föreläsningarna?*

15 svarande

1 = Mycket dåligt»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 33%
6 = Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 5.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Hur tycker du att Staffan Walls engagemang har varit på föreläsningarna?*

15 svarande

1 = Mycket dåligt»1 6%
1 6%
4 26%
5 33%
4 26%
6 = Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Tycker du att kurslitteraturen i sin helhet återspeglar kursen?*

15 svarande

Ja»10 66%
Nej»5 33%

Genomsnitt: 1.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ja när man kompletterat den...» (Ja)
- Boken ej komplett, saknar många delar ur kursen. Dock täcks dessa upp ganska bra av Staffan Walls häfte men det saknas ändå en del.» (Nej)
- Kurslitteraturen innehåller få formler och inga räkneexempel, medan kursen som helhet och sammanfattningarna mkt fokuserar på beräkningar och inte så mycket på teorin bakom.» (Nej)
- Boken har lite ekvationer, man måste komplettera mycket själv.. » (Nej)
- Ha någon annan bok» (Nej)
- Ha kurslitteratur som täcker kursens alla mål.» (Nej)

12. Tycker du att det har varit tillräckligt många handledda räkneövningar?*

15 svarande

1 = För få»7 46%
4 26%
2 13%
1 6%
0 0%
6 = För många»1 6%

Genomsnitt: 2.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Hur tycker du att kvalitén på de handledda räkneövningarna har varit?*

15 svarande

1 = Mycket dåligt»0 0%
0 0%
4 26%
5 33%
3 20%
6 = Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Tycker du att det behövs utförligare lösningar till uppgifterna?*

15 svarande

Ja»3 20%
Nej»12 80%

Genomsnitt: 1.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tydligare förklaringar var formler plockas ifrån och varför, så att det går lättare att hänga med i tankegången.» (Ja)
- Färre avancerade lösningar i matematica» (Nej)

15. Tycker du att laborationerna under kursen har givit dig fördjupad förståelse i ämnet?*

15 svarande

1 = Ingen»0 0%
0 0%
0 0%
4 26%
7 46%
6 = Mycket»4 26%

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Tycker du att de tre laborationshandledningarna har givit dig en tydlig bild av uppgiften?

Matrisfråga

M
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

YS
15 svarande

Ja»10 66%
Nej»5 33%

Genomsnitt: 1.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

CMC
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Står kursens poängantal i bra relation till arbetet för att uppnå ditt mål?*

15 svarande

1 = Bra balans»4 26%
2 13%
2 13%
5 33%
2 13%
6 = För omfattande»0 0%

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. "Kursens relevans för utbildningen har tydligt klargjorts"*

15 svarande

1 = Instämmer inte alls»0 0%
1 6%
2 13%
8 53%
2 13%
6 = Instämmer helt»2 13%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tror du att du kommer skriva på tentamen?*

15 svarande

Underkänt»1 6%
6 40%
8 53%
0 0%
Kommer inte gå upp på tentamen»0 0%

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

20. Hur är ditt intresse för kursen?*

15 svarande

1 = Ointresserad»0 0%
1 6%
3 20%
8 53%
1 6%
6 = Intresserad»2 13%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

21. Vad är bra med kursen?*

- Nikolas föreläsningar och sammanfattningar, labbarna...»
- bra tempo på föreläsningar»
- Att det känns som en vettig kurs att läsa på vår utbildning.»
- själva ämnet occh Niklas föreläsningar»
- Allt som har med förståelse att göra, typ varför sänker tvättmedel ytspänningen osv. Laborationerna var mycket bra. »
- Labbarna ökar förståelse Lagom många räkneuppgifter Lagom tempo»
- Ger bra inblick, innan visste jag inte om de här mekanismerna.»
- Nikolas sammanfattningar!!»
- Nikolas inspirerande förmåga.»
- Bra struktur och intressant upplägg på kursen. Nikola får det hela att verka väldigt intressant trots att det verkade ganska trist ibörjan. Staffan däremot kunde agerat mkt mer engagerat på sina föreläsningar.»
- Strukturerad»
- Kursen har en tydlig koppling till bioteknologiska områden, och man kan ganska snabbt inse att det kan vara värdefullt att läsa den.»
- Sammanfattningarna som delades ut var riktigt bra, laborationerna likaså.»
- Nicola är en engagerad föreläsare och en duktig pedagog. »
- Viktig kunskap inför framtida uppgifter»

22. Vad kan förbättras i kursen?*

- Staffans del är lite rörig. Mer räkneövningar.»
- Laborationerna borde ligga efter föreläsningen om ämnet. fler räkneövningar»
- Bättre kommunikation mellan de två Staffan och Nicola och tydligare koppling mellan deras delar.»
- Det kanske går bättre med bara en lärare för denna kursen. Eller Steffan kan prata och skriva lite tydligare.»
- Föreläsarna måste förklara bättre vad de gör! För mycket matematiska härldeningar där man inte förstår teorin bakom. Fler räkneövningar behövs.»
- Kurslitteraturen, nu måste man skriva in så mycket ekvationer och dyl själv. Staffans del borde kanske vara en teoridel? »
- Fler räkneövningar. Eftersom litteraturen ibland är tvetydig (kan stå olika uppgifter på olika ställen) så måste man kunna konsultera Nicola eller Staffan. Det handlar i detta fallet inte om att vi inte har någon studieteknik, vilket de verkar tro.»
- En kursbok isf tre. Laboartionshandladaren för YS kan vara trevligare och mer hjälpsam. »
- Staffan Walls, häfte, föreläsningar, övningsuppgifter och facit, tentauppgifter»
- Annan kurslitteratur. Staffan kunde omarbeta sitt häfte och kanske skriva lite mer då häftet var väldigt bra för förståelsen. »
- Fler övningar»
- Fler räkenövningar. Det vore bra om Staffan och Nicola la upp sin undervisning på samma sätt (Nicolas variant är säkert mer arbetskrävande, men i gengälld bättre).»
- Mer räknestugor, staffan borde bytas ut.»
- Staffan wall måste förbättra sin föreläsningsteknik. »
- Göra kursen något intressantare»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.9
Beräknat jämförelseindex: 0.46

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från