ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/Kf: Komplex matematisk analys HT12, MVE025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-08
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 71%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

86 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 3%
22 25%
50 58%
5 (över förväntan)»11 12%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta är andra gången jag läser kursen och den har inte alls samma tydliga struktur som då Jana hade den. » (2)
- Hade väldigt höga förväntningar.» (3)
- Mycket rolig kurs.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

86 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
1 1%
4 4%
32 38%
5 (mycket relevant)»46 54%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.44

- Jag läser om kursen och väldigt lite i kursen befogar att det är en engen kurs och inte del av andra kurser, bland annat reglerteknik, som görs på alla andra ställen i världen.» (2)
- Vet inte så noga hur viktigt det kommer vara.» (3)
- Så mycket bra integraler!» (5 (mycket relevant))
- Än så länge har komplexa tal inte fått någon tillämpning i kemi/fysik-relaterade kurser, men det kommer väl visa sig i framtiden. Träning på integraler och parametrisering känns dock användbart redan nu.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

86 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
15 17%
43 50%
5 (Mycket bra avvägt)»27 31%

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan verkade ligga på en mycket svårare nivå än vad räkneövningar, föreläsningar och tidigare tentor vittnade om.» (2)
- Lite väl mycket residy-kalkyler?» (3)
- Förrutom att tentan var fruktansvärt svår var det representativt innehåll för kursen. Det är dock bara löjligt att göra transformer utan en riktigt tabell. Det är ju bara transformer och argumentprincipen som är av intresse för en ingenjör.» (3)
- Svår tenta» (3)
- Bra nivå!» (4)
- Jag gillar konforma avbildningar och hade gärna sett att en klassisk konforma-avbildningar-uppgift hade funnits med på tentan.» (4)
- Ingen z-trans, tack gode gud» (4)
- Man ser på gamla tentor att Jana höll ribban lite högre, men det är svårt att veta om det är bra/nödvändigt för senare kurser.» (4)
- Det var en ganska svår tenta. Jag tror att man lättare ser om studenterna har tagit till och lärt sig metoderna och tankesätten om man på examinationen inte har så svåra funktioner. » (4)
- inga dödsuppgifter där räknefel nästintill är obligatoriskt förekom. Det uppskattas!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

86 svarande

<25%»3 3%
25-50%»7 8%
50-75%»2 2%
>75%»74 86%

Genomsnitt: 3.7

- Bra kille» (>75%)
- Boken är dålig (ja DÅLIG), så föreläsningarna är absolut avgörande.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

86 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
5 5%
20 23%
44 52%
5 (mycket bra)»14 16%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska ostrukturerade, tidvis väldigt mycket teori utan exempel.» (2)
- svårt att se vad som stod på tavlan» (2)
- De var som sagt ganska osammanhängande och ostrukturerade. » (2)
- Kan vara bättre struktur på föreläsningarna med en klar bild av vad som kommer att gås igenom, samt lite bättre struktur på tavlan så att man kan hänga med lätt. Var tydlig med vilka avsnitt/satser/bevis som behandlas» (3)
- Rätt ostrukturerat, kan vara tydligare med det mesta» (3)
- Det var ofta svårt att läsa vad föreläsaren skrev på tavlan. Något irriterande när denne hoppade över steg eller lät bli att ändra felaktigheter med hänvisning till att han inte orkade.» (3)
- Till en början snabbt och utan någon större reflektion. Då var det svårt att få någon förståelse av materialet och vad det skulle vara bra till. Blev bättre på slutet. Ibland lite slarvigt och förenklat skrivet på tavlan. Annars bra blandning av teori och exempel.» (3)
- Bos föreläsningar ibland väldigt bra, ibland för ostrukturerade. Hosseins föreläsningar väldigt bra.» (3)
- Varierade en hel del från gång till gång, ibland mycket bra ibland mindre bra. Tyvärr var de meningar som skrevs på tavlan ofta ofullständiga.» (3)
- De var ganska "veliga" och kändes emellanåt väldigt spontana och lite osammanhängande. Jag tycker det kunde blivit väldigt bra med lite mer struktur, antagligen lite mer planering.» (3)
- Bo är väldigt kunnig, men kunde gärna vara lite mer precis och noggrann ibland.» (3)
- Överlag bra, men ibland lite ostrukturerat. Undvik att nästla exempel i bevisen, t.ex.. Försök vara tydligare med vad vi pratar om, och vart det ska leda. Börja gärna föreläsningarna med en kort sammanfattning av vad vi ska prata om idag och hur det hänger ihop med det vi gjort och det som kommer. Som student har man inte samma överblick som föreläsaren själv, och den överblick man till slut får brukar träffa en som en stenmur i 180 km/h nån gång i LV7.» (3)
- lite svårt att hänge med på stegen då föreläsaren inte alltid orkade bevisa vissa steg» (3)
- Särskilt storgruppsövningarna var bra. Lagom tempo och tydliga genomgångar.» (4)
- Bra, men ibland lite virrigt och otydligt.» (4)
- Generellt mycket bra! Saknar i vissa fall tydlighet vid genomgång av vissa detaljer, men man hinner ju inte gå igenom allt supernoga heller.» (4)
- Lite för flummigt.» (4)
- Motiverande och intressanta, men saknade kanske struktur.» (4)
- Gick nästan lite snabbt. Man hann knappt fundera på vad som sades då det var svårt att hinna skriva allting. » (4)
- De var bra, lite ostrukturerade ibland.» (4)
- Bra så fort man vant sig vid Bo"s, i Chalmers-mått mätt, avslappnade stil.» (4)
- Söt <33333» (5 (mycket bra))
- Kuriosa om Love explosions saknas.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

86 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
0 0%
3 4%
12 16%
5 (mycket bra)»59 78%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Räkneövnigarna hade jag behövt väldigt mycket, problemet var att man aldrig lyckades få något svar på frågor, både för att det var mycket kötid och när man väl fick chans att fråga så fick man inget svar som var hjälpsamt... Jag gav tillslut upp och slutade gå. Snälla byt ut räkneövningsledarna till någon som kommer ihåg hur det är att lära sig vektorfält så de förstår vad man kan tycka är svårt!» (1 (inte alls bra))
- Dåligt att samma material ofta togs upp på både övningarna och storgruppsövningarna» (4)
- Bättre än föreläsningarna vad gäller upplägg.» (4)
- Bos räknestuga var väldigt givande, då det gavs tillfälle att själv räkna igenom /kolla på uppgiften innan den gicks igenom. Fick många bra tips och knep till hur man skulle kunna angripa en uppgift, samtidigt som Bo oftast löste samma sorts uppgifter på varierande sätt för att belysa hur man skulle hanskas med dessa.» (5 (mycket bra))
- Hossein var en stor trygghet i kursen och hade väldigt bra struktur på det han gjorde, både på demon (storgruppsövningar) och räkneövningarna. Han var grym på att förklara hur man tillämpade teorin som Bo gick igenom på föreläsningarna, så de hade väldigt bra dynamik tillsammans i och med att de kompenserade för varandra» (5 (mycket bra))
- Intressant upplägg som hussein har med kort genomgång och diskutera med grannen. Det är framför allt bra när man inte ligger helt i fas.» (5 (mycket bra))
- Hossein Raufi är en fantastiskt föreläsare och räkneövningsledare.» (5 (mycket bra))
- Håll hårt i Hossein, han är väldigt pedagogisk och trevlig och lyckades verkligen underlätta mitt lärande.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra med en kort repetition av teorin och nogrann genomgång av exempel.» (5 (mycket bra))
- De bästa jag har varit på!» (5 (mycket bra))
- Hussein är bäst!» (5 (mycket bra))
- Hussein var väldigt duktig. Mycket cred till honom!» (5 (mycket bra))
- Hossein är den bästa övningsledaren jag stött på under min tid på Teknisk fysik. » (5 (mycket bra))
- Vara bara på storgruppsövningarna.» (5 (mycket bra))
- Hussein e jäkligt duktig» (5 (mycket bra))
- Raufi is king. Right?» (5 (mycket bra))
- 666-husein is king» (5 (mycket bra))
- Var mest på Hosseins och de hade ett väldigt bra upplägg.» (5 (mycket bra))
- Hussein är otroligt duktig.» (5 (mycket bra))
- Husseins övningar va riktigt bra» (5 (mycket bra))
- Bästa jag varit på hittills. Upplägget är väldigt nyttigt både när man ligger före och när man ligger efter planeringen, och Hossein gör det väldigt bra. Klart och tydligt, och lagom snabbt.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra övningsledare i form av Bo. Väldigt nöjd» (5 (mycket bra))
- Hossein var grym» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra och pedagogisk räkneledare!» (5 (mycket bra))
- Bra att det repeteras teori.» (5 (mycket bra))
- Hossein är briljant.» (5 (mycket bra))
- Storgruppsövn. var bra, men det är ju bara dumt att i två salar för 30 elever styck försöka få in F,TM och Kf. Det är ju antagligen cirka 250 elever.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

79 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
6 54%
1 9%
5 (mycket bra)»4 36%
Deltog ej»68

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inga laborationer» (?)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Finns inga labbar i komplexen» (Deltog ej)
- Fanns inga? » (Deltog ej)
- Var väll inga.» (Deltog ej)
- Labbar?» (Deltog ej)
- Laborationer?» (Deltog ej)
- Vad för laborationer?» (Deltog ej)
- Fanns det några?» (Deltog ej)
- laborationer???! Vi hade inget sånt.» (Deltog ej)
- Va?» (Deltog ej)
- Vilka Laborationer?» (Deltog ej)
- Fanns väl inga labbar?» (Deltog ej)
- laborationer?» (Deltog ej)
- finns ej laborationer» (Deltog ej)
- (Deltog ej)
- laborationer?» (Deltog ej)
- Hade vi några?» (Deltog ej)
- vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Var inga labbar. Hade gärna haft en MATLAB-uppgift» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

86 svarande

1 (Mycket liten)»4 4%
3 3%
24 27%
31 36%
5 (Mycket stor)»24 27%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra komplement till boken, men saknar i allmänhet generellare metoder, skulle dessutom vara bra om mer viktiga ord hamnar på tavlan istället för att bara sägas, man hinner inte lyssna, skriva och plocka ut det viktiga!» (3)
- Boken har gett mig mest.» (3)
- Beror nog mer på att jag är dålig» (3)
- Föreläsningarna stod för teorin bakom det man sedan räknade på» (4)
- Stor hjälp av föreläsningarna då boken inte var något att ha.» (4)
- Mycket, eftersom boken ibland är otydlig. Speciellt i slutet, när det handlar om transformeringar, var föreläsningarna bra, eftersom boken var så dålig. » (4)
- Det kunde som sagt varit bättre. De var absolut oumbärliga för inlärningen av kursinnehållet, men det krävdes ganska mycket jobb för att strukturera sina föreläsningsanteckningar.» (4)
- Boken är nästan fullständigt värdelös, så FL och RÖ är väldigt väldigt viktiga.» (4)

9. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

86 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
1 1%
11 14%
23 29%
5 (Mycket stor)»41 52%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.28

- Då både föreläsningar och boken fungerat ganska bra blir inte räkneövningarna lika viktiga för inlärningen.» (3)
- SI:n lärde jag mig väldigt mycket på. Tyckte även det var ett bra upplägg att få räkna lite på på själva övningen på de uppgifter som sedan gicks igenom.» (4)
- Bara storgrupps var relevanta» (4)
- Vara bara på storgruppsövningarna.» (4)
- Tror det var dom som räddade mig :)» (4)
- Räkneövningarna visade hur man tillämpade teorin och hur man räknade på momenten när det väl kom till tentan» (5 (Mycket stor))
- Mycket bra och tydliga exempel.» (5 (Mycket stor))
- Jättemycket!» (5 (Mycket stor))
- Väldigt bra räkneövningar. Fanns större plats för bland annat KF-studenter att ställa frågor, jämfört med föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
- Så grymt bra upplägg på räkneövningarna (gick på Hosseins), behåll upplägget, ändra ingenting här!!!» (5 (Mycket stor))
- Ingen närvaro.» (Vet ej)

10. Till TM/Kf: Hur upplevde ni vektorfältsmomenten?

34 svarande

1 Inte alls bra»2 5%
11 32%
12 35%
5 14%
5 Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.94

- Går på F.» (?)
- Vektorfältsmomenten gör läsperiod 1 väldigt tung i och med att Kf redan läser två tunga kurser (Komplexanalysen och termodynamiken), och att trycka in ännu ett moment där känns inte helt rättvist eller motiverat. Vektorfältsmomenten känns framförallt inte helt relevant till materialet som behandlas i komplexanalysen.» (1 Inte alls bra)
- Kändes väldigt inklämd. Föreläsningarna saknade innehåll. Boken saknade utförliga exempel. » (1 Inte alls bra)
- Fungerar inte riktigt. Man fick inte nycket förståele.» (2)
- Kändes som om väldigt lite fokus lades på momentet med en ofta rörig föreläsning i veckan och inga räkneövningar eller så där man fick en chans att med hjälp komma igång och räkna på de olika momenten som man ofta bara hört talas om på någon föreläsning utan att egentligen fattat vad det var. Boken var ofta inte till mycket hjälp.» (2)
- vektoranalys är ett för stort och viktigt område för att bara läsa 1,5 hp. Det är svårt att få förståelse för ämnet då man bara hinner gå in ytligt på varje del. Jag föreslår att vektoranalysen ligger som fristående mindre kurs i direkt samband med ALA.C (lp4 läsår 1 istället/som del av "tillämpad matematik"), då detta är en naturlig följd av ALA-kurserna. Som kursen är upplagd nu tar den tyvärr endast tid och fokus från övriga kurser utan att man egentligen får någon direkt förståelse för ämnet vektoranalys..» (2)
- Mycket inpackat på lite tid.» (2)
- Bra att kunna, men svårt att lära sig på så lite tid. Något som gör det extra svårt äratt det inte finns räkneövningar. Om man ska få övningstillfällen får det då gärna med någon annan än Cederwall så att man får lära sig från fler synvinklar.» (2)
- Känns påtvingat och så pass nedbantat att det knappt fyller någon funktion.» (2)
- väldigt svår kurs. många satser som drogs igenom väldigt snabbt men som vi inte gått igenom förut. väldigt vimsigt då och då. kursen gick alldeles för snabbt för att kunna hänga med och kunna svara på uppgifterna » (2)
- Kursen tar oproportionerligt mycket tid i förhållande till sin storlek. Jobbigt att inte få läsa den riktiga kursen eftersom vi ändå förväntas kunna allt i Elfälten.» (3)
- Gärna göra lite mer av det.» (3)
- Var bra, men kändes som att man inte kom in i det riktigt när man bara hade en föreläsning i veckan.» (3)
- Bra att det inte är en hel kurs. Dock tog inlämningsuppgifterna i vektorfält upp mycket tid.» (3)
- Kändes lite som en ursäkt att säga att TM läst ett vektorfältsmoment så att de kan läsa elfälten under samma förutsättningar, jag hade helst läst vektorfälten på riktigt.» (4)
- God träning.» (4)
- Alltid kul med lite flervariabel.» (5 Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

83 svarande

Ja»0 0%
Nej»83 100%

Genomsnitt: 2

- Bara den vanliga "Går du Kf?"-kommentaren ,)» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

86 svarande

1 (För låg)»1 1%
4 4%
52 60%
27 31%
5 (För hög)»2 2%

Genomsnitt: 3.29

- Ez» (1 (För låg))
- Kändes som man fick lite för mycket poäng för arbetet man lade ner, vektor fälten tog väldigt mycket mer tid, synd. » (2)
- Skulle gärna haft lite matlab eller liknande.» (2)
- Något lägre än tidigare analyskurser men allt annat hade gjort livet till ett helvete eftersom den andra kursen (i mitt fall Termodynamiken) tog otroligt mycket tid och energi.» (3)
- Lagom» (3)
- Som sagt, tung läsperiod med termodynamiken och komplexanalysen samtidigt - två ganska så köttiga, otriviala kurser» (4)
- Bra, men det blev lite dåligt med tid, och jag hann aldrig göra alla uppgifter på olika transformeringar. » (4)
- Kanske lite hög för antalet poäng den är värd!» (4)
- Ibland lite tungt när boken är så dålig, men överlag helt okej.» (4)
- Inlämningsuppgifterna i vektorfält tog upp lång tid.» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

86 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 13%
Mycket bra»59 68%
Har ej sökt samarbete»15 17%

Genomsnitt: 4.03

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

86 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 8%
Ganska bra»27 31%
Mycket bra»36 41%
Har ej sökt hjälp»16 18%

Genomsnitt: 3.7

- Det fanns schemalagda konsultationstider varje vecka, men det visade sig tidigt under läsperioden att det fanns ingen som skulle ha dessa. Antingen ska det finnas någon på konsultationen eller så ska denna inte schemaläggas alls.» (Ganska dåliga)
- Konsultationstillfällena hade nog behövts åtminstone under den andra halvan av kursen.» (Ganska dåliga)
- Räkneövningarna fullkomligt oanvändbara, också svårt att fråga föreläsare, kändes som han tyckte frågornas svar var triviala... Så vad kunde han säga...?» (Ganska dåliga)
- Gick man på Hosseins räknestuga fanns dåligt med tid till frågor, men då kunde man välja att gå till Bo istället. Väldigt bra med två konsultationstillfällen på slutet.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

86 svarande

1 (ej prisvärd)»14 17%
15 18%
16 19%
20 24%
5 (mycket prisvärd)»17 20%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.13

- Använt boken så lite jag kunnat, den förklarar dåligt och har en helt annan ton än föreläsningarna.» (1 (ej prisvärd))
- Väldigt mycket konstigt i den, jag märkte det mest när jag skulle börja läsa på bevis i den.» (1 (ej prisvärd))
- Använde den endast till att veta vilka de rekommenderade uppgifterna var, då de flesta sågade den och jag inte kände att jag fick ut något av att läsa texten i den. Visst att den är billig, men den är inte bra.» (1 (ej prisvärd))
- Boken var inte så bra, mycket misstag i den och den var inte jättebra på att förklara.» (1 (ej prisvärd))
- boken reflekterade ej föreläsningarna i något avseende och gick igenom saker på ett helt annat sätt än bo» (1 (ej prisvärd))
- Byt bok!! Fischers teoriframställning är usel. En hel del (bitvis viktig) teori lämnas som övning åt läsaren. Exemplen är ofta långt ifrån tillräckliga för att täcka övningsuppgifterna. Det verkar finnas många fel i facit, och det här är inte en kurs där man har tid att reda ut sånt. » (1 (ej prisvärd))
- Billig men dålig.» (1 (ej prisvärd))
- Väldigt billig bok, men å andra sidan är den helt hopplöst dålig.» (2)
- Om man bara kollar på priset är den billig, men med tanke på att boken är dåligt så hade jag hellre köpt en dyrare men bättre bok. » (2)
- Väldigt opedagogisk. Ofta hoppas flertalet steg över i härledningar osv vilket leder till onödigt tid där man förvirrat funderar på vad de egentligen tagit sig till. Använde i stort sett bara boken för att hitta bevismetoder till våra bevis.» (2)
- Boken är ganska dålig. Skulle mycket hellre ha något i stil med Persson Böiers.» (2)
- Är inte superglad i boken.» (2)
- prisvärd? kanske. Bra? nej. Borde hitta en annan.» (2)
- Boken var riktigt dålig, framförallt berördes väldigt annorlunda ämnen än på föreläsningarna.» (2)
- Boken är kass!!!!» (2)
- Väldigt många misstag / diskrepanser jämfört med Bos material.» (3)
- Billig bok men dålig så kan inte ge den speciellt bra betyg.» (3)
- Boken är prisvärd men helt värdelös annars.» (3)
- inte jättebra, dock billig.» (3)
- billig bok, men inte särskilt bra» (3)
- Byt ut boken. Den är ruggigt dålig. De korta förklaringarna i BETA är bättre än de som ges av Fisher (tror det är vad författaren heter).» (3)
- Betalar gärna mer och får en bok som är bra.» (3)
- Boken var helt klart prisvärd så sett att den inte kostade särskilt mycket. Dock var boken inte särskilt bra, vilket inte bara verkar vara uppfattningen hos oss studenter utan faktiskt också hos "lärarna". Fischer hänvisar ofta till exempeluppgifter och räkneuppgifter istället för att vara utförlig och skriva ut hela bevis och liknande. Detta gjorde att inlärningen försvårades!» (3)
- Mycket billig men ingen bra bok.» (4)
- Vissa satser och bevis är dåligt uppställda i boken, som heller inte förklarar allting på ett så pedagogiskt sätt som man hade kunnat önska.» (4)
- Prisvärd men inte bra...» (4)
- Den håller ju definitivs måttet 70kr/hp. 120kr på en 7.5hp kurs. Däremot hade jag mycket lite använding av den. Använde den i stort sätt endast till att lära mig vissa bevis.» (4)
- Kanske inte världens bästa bok, även om den var billig.» (4)
- Mycket billigare än vanlig kurslitteratur. Kurslitteraturen i vektorfälten är dock fruktansvärd långt ifrån prisvärd och detta borde ses över omedelbart. » (5 (mycket prisvärd))
- Billigaste boken hittills. » (5 (mycket prisvärd))
- Kosta gratis i jämförelse med annan litteratur.» (5 (mycket prisvärd))
- boken var väldigt dålig. på alla sätt och vis.» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

86 svarande

1 (Mycket liten)»22 25%
21 24%
17 19%
15 17%
5 (Mycket stor)»11 12%

Genomsnitt: 2.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken är gammal och dålig och borde bytas ut. Har fel i facit. Författaren drar slutsatser som inte är logiska med tanke på dess aktuella antaganden.» (1 (Mycket liten))
- Boken är mycket rörig och innehållet är ofta fel. Inte tryckfel utan ofta matematiska fel. » (1 (Mycket liten))
- Svårläst, dåligt strukturerad, allmänt dålig. Men det värsta är ändå de ställen där författaren har gjort uppenbara fel, vilket påpekades av föreläsare/övningsledare. Det gjorde att jag inte alls kunde lita på boken. Byt ut den!» (1 (Mycket liten))
- Värdelös bok. » (1 (Mycket liten))
- Har lärt mig allt på föreläsningar och storgruppsövningar» (1 (Mycket liten))
- Litteraturen var otroligt dålig. Den gav absolut ingenting, och bör bytas ut.» (1 (Mycket liten))
- Lärde mig nästan allt från egna anteckningar och VBL... boken är inte pedagogisk.» (1 (Mycket liten))
- Leta efter en bättre bok! Jag litar inte på den. » (1 (Mycket liten))
- Dålig bok. Men behåll den till nästa år. Nollorna skall minsann inte ha det lättare!!! MOahahha!» (1 (Mycket liten))
- Bristfälliga räkneexempel i boken.» (1 (Mycket liten))
- Kursboken är förfärligt oförståelig. BYT.» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningar 40%, storgruppsövningar 25% räkneövningar 30%, boken har inte bidragit med mer än 5%. BYT BOK!!!» (1 (Mycket liten))
- Visst, boken var billig, men... det som stod i den var ju helt oanvändbart. Gav upp på boken efter ett tag och använde bara räkneövningar och föreläsningar.» (1 (Mycket liten))
- boken var otroligt dålig» (1 (Mycket liten))
- Boken håller inte måttet. Materialet gås i vissa fall igenom i en ologisk ordning, vilket gör det extra krångligt(ex. maximumprincipen och medelvärdesegenskapen). Det värsta är att det är alldeles för mycket fel i boken och även i facit. Det måste finnas en bättre bok om man letar lite. » (2)
- Jag har mest utgått från mina föreläsningsanteckningar från föreläsningar och räknestugor. Gerellt var boken mest förvirrande och otydligt, och flera visa att-uppgifter var dessutom fel. Det sista avsnittet som handlade om transformeringar var speciellt dåligt. Byt bok!!» (2)
- Riktigt dåligt bok med mycket felaktigheter» (2)
- Se fråga 15.» (2)
- Boken suger. Den har brist på relevanta övningar (oftast endast 1 till 2 stycken på varje moment som är rekommenderade), men som tur var fick vi i Kf fler övningar att bita i på våra SI-pass. Fischer trollar även bort sig helt på vissa ställen, till exempel när han ska använda sin superformel för lösning av linjära diff ekvationer. BYT BOK!» (2)
- kurslitteraturen var rent ut sagt dålig. Bevisen i boken var relativt bra, men boken har dåliga förklaringar och ofta svåra övningsuppgifter. Man borde ha en bok med fler övningsuppgifter med olika svårighetsgrad.» (2)
- Väldigt dåligt formulerad och idiotiskt att det bara finns svar till hälften av uppgifterna samt att den inte säljs på Cremona. » (2)
- Dåligt facit i boken. Svårt att räkna när det inte finns läsningsförslag till några tal. Där kom SI-matten till undsättning» (2)
- Complex Variables är inte den bästa av kursböcker som har skrivits, finns det ingen bättre? Vissa exempel i boken är fullständigt bedrövliga och långt ifrån hjälpsamma. Finns det lösningsförslag till uppgifterna? » (3)
- Eftersom jag inte deltagit i lektionerna så har jag förlitat mig mycket på den. Dock är det inga bra lärobok ty den innehåller många fel och är inte särskild pedagogisk. » (3)
- Många bra uppgifter fanns i boken. En del dåliga (mest Fourier-kapitlen) men huvudsakligen givande uppgifter och exempel.» (4)
- Övningsuppgifterna i boken var det inget större fel på...» (4)
- Borde finnas en bättre bok, men denna fyller ju sitt syfte i och för sig, även om vissa avsnitt är helt omöjligt att förstå vad författaren egentligen vill få fram...» (4)
- Finns det inte bättre kurslitteratur? » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.67


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

86 svarande

Ja»70 85%
Nej»12 14%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.14

- Var bättre på att uppdatera hemsidan!» (Ja)
- Planering över föreläsningar innan dem var! » (Nej)
- Tydligare info om vilka bevis som gällde. » (Nej)
- Bo kunde ha varit lite duktigare på att lägga upp vad som hade gåtts igenom på varje föreläsning på kurshemsidan. I övrigt tyckte jag det var bra.» (Nej)
- Gärna en planering på vad som komma skall i föreläsningarna och inte bara vad som varit så att man kan förbereda sig lite» (Nej)
- Bättre planering» (Nej)
- kursHemsidan kunde ha varit ännu bättre» (Nej)
- Mer info om planeringen på hemsidan. Vad ska gås igenom följande föreläsningar o.s.v.» (Nej)
- Kurshemsidan borde uppdateras bättre och gärna så att man kan läsa på inför föreläsningarna och vara beredd på vad som kommer. Kurshemsidan borde vara uppdaterad iallafall en vecka i förväg, det gäller även vid kursstart!» (Nej)
- Kurshemsidan uppdaterades sällan. Det var svårt att veta vad man skulle läsa i boken för att förbreda sig inför föreläsningarna.» (Nej)
- Bo är väldigt dålig på att ha en planering utlagd på hemsidan, viljet tyvärr gör det svårt att förbereda sig bra inför föreläsningarna.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med Bo som föreläsare / Hussein på storgruppsövn. Kombinationen gav en bra helhetsbild av materialet, och en bra förståelse.»
- Hossein Raufi skall definitivt bevaras som övningsledare.»
- Upplägget på räkneövningarna»
- Räkneövningsledaren»
- Det mesta.»
- Hosein! :»
- Hossein som räkneledare. »
- Hossein Raufi»
- Storgruppsövningarna och räkneövningarna med Hosseins upplägg!»
- Hossein var jättebra!»
- Räkneövningar och räknestugor (Hossein). Konsultationstillfällen på slutet.»
- stilen på räknestugorna: övningsledaren skrev upp ett tal på tavlen, lät alla räkna på det ett tag och löste sedan själv uppgiften.»
- Hossein»
- Hussein! Upplägget med demostrationsövning och räknestugor var bra. »
- Hussein»
- Hossein»
- Bra övningar från Hussein»
- SI!!!»
- Hossein som räkneövningsledare. Oerhört bra!»
- Boken är bra och Hossein som räkneövningsledare är fantastisk! »
- Hossein som övningsledare. Men även Bo som föreläsare och examintator»
- Hussein»
- Hosseins räkneövningar. Eller i alla fall formatet på dem.»
- Allt fungerade tillräckligt bra tycker jag. Möjligtvis en bättre bok. Betalar gärna mer sålänge boken är användbar.»
- Hossein. »
- Storgruppsövningarna.»
- Hossein»
- Räkneövningarna»
- Lärarna. Raufi och Bo.»
- examinator, övningsledare o dyl.»
- Husein»
- Allt»
- SI-möten för Kf och demoövningarna med Hossein var mycket bra!»
- Räkneövn. på fredagarna.»
- Hossein, klockren räkneövningsledare»
- Strukturen på hur räkneövningarna går till. Gemensamt tal där man får en stund att försöka själv för att sedan gemensamt gå igenom det på tavlan.»
- Hussein»
- Räkneövningarna med Hossein»
- Bo och Hussein»
- Hossein och hans räkneövningar!!»
- SI-matte, kursansvarig, övningsledare»
- Hossein »
- Upplägg på räkneövningar och storgruppsövningar.»
- Räkneövningarna samt storgruppsövningarna.»
- Främst Hossein för att han på ett mycket pedagogiskt vis gav klarhet i knepiga delar. Men också Bo för att han är så skön.»
- Läraren och dennes assisten. (Bo och Hossein)»
- Hosseins storgruppsövningar var ovärdeliga!»
- Räkneövningsledaren samt upplägget med storgruppsövningar. »
- Hossien.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre kursbok.»
- Någon bör finnas på Kf:s konsultationstider »
- Kursboken, den håller verkligen inte den rätta nivån»
- Uppdatera planeringen i kurspm. Som jag förstått så är den tagen från helt från tidigare år när Bo inte hade kursen och följer inte alltid den egentliga kursen vad det gäller viktning av olika moment. Den innehöll även delar som helt hoppades över i kursen, t.ex stora delar av kapitel 4 och någon del av kapitel 3. Det är få saker som är så irriterande som om man har lagt ner en massa tid på saker som inte ingår i kursen. Det behöver även tydliggöras vad det är för bevis som gäller. Här är visserligen kursboken en bov i dramat då den ibland är ganska ostrukterad. Men t.ex en hänvisning till en hel sektion i boken gör det svårt att veta vad som faktiskt efterfrågas. »
- Boken är inte särskilt bra...»
- Kurslitteraturen.»
- Boken»
- Byt kursliteratur»
- Bo skulle kunna göra ett program för föreläsningarna i början och en egen lista med rekommenderade uppgifter.»
- Boken.»
- Boken. Möjligen lite mer reflektion på föreläsningarna, speciellt i början.»
- har hört att det har varit svårt att hitta en bättre kursliteratur, men försök gärna igen :)»
- Bonusuppgifter. »
- Planeringarna på hemsidan»
- kurshemsidan»
- Att ha Matlab-moment i kursen.»
- Byt bok»
- Litteraturen.»
- Det vore bra om det fanns MATLAB-uppgifter som kunde ge bonus på tentan.»
- Boken möjligtvis!»
- Boken»
- Skaffa en bättre bok!»
- Att ha Matlab-övningar som ingår i kursen.»
- Kursboken är inte så bra, men i förhållande till vad den kostar tycker jag att det är okej.»
- Ny bok!»
- Ta bort kursen? Dess existens är svårmotiverad. Tillåta Beta på tentan! Göra om räkneövningarna till storgruppsövningar»
- Kan man hitta någon bättre bok kunde det vara bra men den som är nu är helt okej.»
- Räknestugorna borde göras om till räkneövningar i föreläsningssal istället för FL sal. »
- Byt bok»
- möjligtvis kurslitteraturen. Den sista delen av kursen (Z-transform) borde uteslutas helt...»
- Den här kursen hade en för mig förödande nackdel! Jag fick inte tag på någon bok förrän över två veckor in på kursen. Jag brukar inte klara av att ligga i fas i vanliga fall, så att jag inte kunde börja läsa och räkna förrän efter två veckor gjorde att jag inte fick någon reell chans att klara kursen. Jag satsade istället på vektorfälten och får studera komplex analys över julen. Det var meningen att boken skulle finnas till försäljning under rasten en av de första föreläsningarna, men då den såldes fanns inte tillräckligt med böcker. Av någon anledning hade inte heller boken beställts till Cremona. Istället fick vi som inte fick någon bok i början vänta i över två veckor innan boken återigen såldes på en rast. Så får det inte gå till! En klar förbättring med kursen hade därför varit om boken funnits till försäljning i Cremona.»
- Mindre z-transf»
- Kursboken och avsaknad av Love Explosions historier»
- boken»
- Bokenborde bytas ut! (och i annat fall behövs separata övningsuppgifter med lösningsförslag) »
- Kursboken borde bytas!»
- Boken, håller genomgående låg kvalite och komplicerar det mesta»
- Kursboken.»
- Boken»
- En dugga eller matlabuppgifter skulle vara bra.»
- Mer generella förklaring, det hjälper inte att "se" att det blir det här, beräkningar på tavlan av övningstalen borde endast gå igen allmänna sätten, för det är det som vi skall använda när vi gör våra beräkningar, bättre förklaring av Greensfunktionen, speciellt skillnad mellan dess fält och potential, antag inte att el & metall är uppenbart, förstod inte vad jord innebar eller hur den fungerade.»
- Boken»
- BOKEN MÅSTE BORT! Det måste finnas något sätt att lösa det där, det har ju gnällts på boken åtminstone sedan 2007. Klipp och klistra ihop nåt eget kompendium, tryck upp nån students föreläsningsanteckningar, vad som helst. Inte Fischer igen.»
- Lite detalj, men viktigt, skriv inte bara "sats" ge den ett namn, speciellt de som står på bevislistan, fullkomligt omöjligt annars att veta vilka de är. »
- Uppdateringen av kurshemsidan!»
- Man är som F/TM-student van vid en viss stringens som Bo inte verkade ha så mycket för. Inte superviktigt, men det skulle nog ge ett bättre helhetsintryck.»
- kanske lite bättre bok?»
- En tydligare sturktur på föreläsningarna, framförallt vad gäller genomgång av bevis. »
- Boken bör bytas ut.»

20. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs. Intressanta föreläsningar, bra storgruppsövningar och givande räknestugor. Tentamen kändes bra konstruerad, och täckte väl in det vi hade gått igenom.»
- Good luck!»
- bra kurs.»
- Hossein och Bo var utmärkta föreläsare. Möjligtvis hade Bo haft nytta av lite bättre tavelteknik.»
- Komplex analys äger och analytiska funktioner är gulliga! »
- "bara du"»
- lades kanske lite för lite tid på fourier-,laplace- och Z-transform.. Men antar att detta sparas till framtida kurser..»
- SI-matte är som alltid mycket mycket värdefullt. Dels för att man lär sig räkna tal, dels för att man får ett bra tillfälle att ställa frågor till erfarna ledare och dels för att man får lösningsförslag till uppgifter, vilket inte finns till boken. Även bra utvalda uppgifter. Vill se SI-matte i fler kurser!»
- Mycket bra kurs med mycket bra upplägg!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från