ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-3 Mätteknik med miljöinriktning, RRY075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-04 - 2008-05-07
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»1 25%
Cirka 20 timmar»1 25%
Cirka 25 timmar»2 50%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- dåligt emd självstudie matrial.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6

- En föreläsning krockade med en annan föreläsning» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 40%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 20%

Genomsnitt: 2.2

- Gammla kunskaper anses kunnas flytande utan möjlighet till repetition» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker att den behandlade det vi hade tagit upp på lektionerna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»4 80%

Genomsnitt: 3.8

- Ingen kursbok, endast slides» (Mycket stor)
- Lektionerna var ju väldigt viktiga att gå på eftersom vi inte hade någon riktig kurslitteratur.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- För att förstå behöver man exempel, problem, räkneuppgifter. De sista instuderingsuppgifterna delades ut på sista tillfället. De kunde lika gärna delats ut första så att man kunde jobba med dem under tiden.» (Ganska liten)
- jag saknar en sammanfattning av alla powerpoint bilderna. De delade ju ut kompendium på nätet som var mera värdefulla än powerpoint:arna» (Ganska liten)
- Kursmaterialet var dock rörigt eftersom det var uppdelat i ett antal mindre dokument. Tyvärr nödvändigt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- I slutet så "klumpade det ihop sig". Extra litteraturmaterial kan läggas ut redan i kursstart så att man kan ta del av den när man själv känner att man har tid. Det är även bra att kunna läsa in sig i förväg.» (Ganska bra)
- Allt som var på föreläsningarna fanns ju på hemsidan, dock tycker jag att labbarna var lite dåligt uppstyrda.» (Ganska bra)

9. Hur har Donal Murtaghs föreläsningar fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%

Genomsnitt: 4

- De var nog de som fungerade bäst.» (Mycket bra)

10. Hur har Johan Mellqvists föreläsningar fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 60%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Dålig tidsplanering då det ofta drogs över rast/lektionstid med 5-20 minuter. Dålig respekt för att studenternas tid. Det kunde fokuserats mer på det viktiga.» (Ganska dåligt)
- Dåligt planerade föreläsningar. Drog alltid över tiden och skippade i stort sett raster, vilket medför att det inte känns vidare planerat» (Ganska dåligt)
- Riktigt röriga beräkningar, fel info i slides och övningspapper» (Ganska bra)
- Det var mycket information.» (Ganska bra)

11. Hur har Joachim Urbans föreläsningar fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3

- Kändes som att man inte visste vad det var han pratade om, väldigt mycket "onödig" info, dock var övningarna som han hade bra eftersom det speglade vad man skulle kunna, likaså labben» (Ganska dåligt)
- Inte alltid lätt att förstå, men då det var en liten klass så var det lätt att fråga» (Ganska bra)
- Han var engagerad men hade lite för stort fokus på ekvationer men som sedan blev det inte samma fokus på tentan.» (Ganska bra)

12. Hur har räkneövningarna fungerat i kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Dåligt med matrial» (Ganska dåligt)
- Det var inte mycket till räkneövning.» (Ganska dåligt)
- Mycket bra! Det var bra när man fick jobba lite först och sen gå igenom tillsammans. Jag hade gärna sett fler uppgifter att träna på hemma.» (Mycket bra)

13. Har labbarna hjälpt dig att få bättre förståelse för kursen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, lite»3 60%
Ja, ganska mycket»2 40%
Ja, väldigt mycket»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- De var lite för lite information för att få en riktigt bra förståelse.» (Ja, lite)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Få elever möjligör en öppen kommunikation» (Mycket bra)
- De var väldigt lätt att ställa frågor eftersom vi bara var 5 stycken i klassen» (Mycket bra)
- Bra hjälp ifrån Donald och Joachim, svarade på mail osv. Ingen vidare hjälp ifrån Johan, svarade i stort sett inte på mail» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Både för- och nackdelar med så liten klass. Dels kunde man alltid fråga vem som helst, men samtidigt var det inte lika stor chans att få tag i någon av dem utöver kurstiden.» (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 80%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Synd bara att det samlade sig i slutet. Bra med inlämningsuppgifter. » (Lagom)
- Ibland blev det dock rätt tätt med inlämningar av uppgifter och rapporter» (Lagom)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»2 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Speciellt i slutet av läsperioden då det var mycket labbar/labrapporter/projekt i flera kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 20%
Godkänt»4 80%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Det känns som att de kanske inte är en kurs som man har lagt så väldigt mycket energi på.» (Dåligt)
- God potential men saknad av självstudie underlag sänker allt» (Godkänt)
- Ganska stor skillnad på de tre olika föreläsarnas delar. Det antogs för mycket av våra tidigare kemikunskaper, då man inte använt dem sedan gymnasiet. » (Godkänt)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningarna!!! Laborationerna och inlämningsuppgifterna är också bra.»
- Donalds lektioner och bup-quizen»
- Joachims labb och Donalds inlämningsuppg»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- studiematreal»
- Ge ut instuderingsmaterial och extra kurslitteratur tidigare. Fler räkneuppgifter med svar (gärna lösningar) för att öka förståelsen. »
- Öhhhh samma som frågan innan»
- Genomgången av det material som Joachim hade, göra det mer förståligt. »

21. Övriga kommentarer

- Det var olika besked om hjälpmedel på tentan. (Att få ha Physics Handbook eller inte). »
- Jag skulle vilja att de la mera krut på denna kurs, den har hög potential.»


Kursutvärderingssystem från