ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Inledande matematisk analys HT12, TMA970

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-24 - 2012-11-08
Antal svar: 94
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

94 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 3%
35 37%
39 41%
5 (över förväntan)»17 18%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ett evigt rapande av satser och massa utantill. Liten fokus på förståelse.» (2)
- Hade inga särskilda förväntningar.» (3)
- Som förväntat» (3)
- Svårare än jag trodde. Mycket svårare. Men bra föreläsare som var tydlig med vad som gällde och inte. Kunde förklara också varför vissa saker gällde och andra inte.» (3)
- Jag hade inte direkt några speciella förväntningar, men kursen var mycket bra och lärorik.» (3)
- Hadde ingen forventninger» (3)
- i början kändes det utmanande men samtidigt fanns ju repetitionen som var till stor hjälp då det var längesen jag läste gymnasiet och jag lade inte ner så mycket tid på sommarkursen, vilket jag ångrar nu.» (4)
- Den var svårare än förväntat och väldigt djupgående.» (5 (över förväntan))
- Hade väl inte så stor koll på vad det handlade om från början dock» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

94 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
4 4%
25 28%
5 (mycket relevant)»59 66%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.59

- Analys är säkert jättebra. Jag vet faktiskt inte hur användbart det är - men jag lär väl märka det om 5 år, förhoppningsvis. » (5 (mycket relevant))
- Bra för man slängs direkt in i högskoletänket, samt förbereds på vad som kommer krävas utav oss.» (5 (mycket relevant))
- Den gav en skön grund att stå på och lärde mig mycket om hur matematiken fungerar.» (5 (mycket relevant))
- Det kommer att komma många kurser i matematisk analys så viktigt att ha denna basiska kurs» (5 (mycket relevant))
- Förutom integraler på slutet så känns det som att matematiska bevis är något som man kommer att använda mer när man går teknisk matematik. Känns ganska irrelevant när man ska beräkna fysik i framtiden. Men jag vet inte än och därför kan jag inte direkt avgöra. Självklart ska man veta vad man gör men när har man nytta av att bevisa att derivatan av en funktion är kontinuerlig när man utvecklar solceller? jag ser ingen användning av det för tillfället.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

93 svarande

1 (inte alls)»1 1%
6 6%
18 19%
39 41%
5 (Mycket bra avvägt)»29 31%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag känner att tentan låg på mycket högre nivå än vad jag hade för chanser att förbereda mig. Syftar då på övningsboken som inte alls höll samma svårighetsgrad som tentan låg på.» (1 (inte alls))
- precis som det står i frågan. det som kommer på tentan tas upp allra sist i kursen.» (2)
- Det var vldigt mkt av det sista men tyckte att det sista speglade kursen ganska bra.» (3)
- Jag tycker att frågorna på tentan var svåra och kluriga. Dom skilde sig också lite från de vi hade räknat i kursen rent typ-mässigt.» (3)
- Det som man misslyckats med på övningstentan och därför läst in för att undvika samma fel igen kom inte på tentan vilket ur synpunkten att få så bra poäng på tentan som möjligt var slöseri med tid.» (3)
- Mycket bra tenta som avstämmer kursen i helhet. » (5 (Mycket bra avvägt))
- Tentan var som jag förväntat mig vilket gjorde mig rätt lugn inför den. » (5 (Mycket bra avvägt))
- Förutom generaliserade integraler på slutet så var det bra. Men undrar varför t.ex. induktion inte var med på slutet eller vinklar med cosinus osv. det var så viktigt under de första veckorna tycktes det. Sammanfattningsvis kan sägas, det kändes som att tentan tog upp endast det som var under de sista 4 veckorna. Vilket iförsig kändes vettigt för det var mer viktigt. Men varför då läsa om induktion i början på kursen? (retorisk fråga)» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

93 svarande

<25%»3 3%
25-50%»1 1%
50-75%»5 5%
>75%»84 90%

Genomsnitt: 3.82

- 100%» (>75%)
- Dessa var givande och man fick ofta tydliga exempel.» (>75%)
- Jag var på alla föreläsningar» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

94 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
4 4%
10 10%
34 36%
5 (mycket bra)»43 46%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket satsrapande och utantill. "Så här är det". VÄLDIGT högt tempo kombinerat med att föreläsaren stod i vägen, pratade otydligt, etc. Man kom efter i att skriva anteckningarna efter 5 minuter och då hade man ingen chans att hänga med på vad föreläsaren säger och man kan glömma att man kanske ska kunna förstå någonting. Lika bra att lägga ner pennan och skita i att skriva om man kommer efter för då har man i alla fall en chans att fatta något. Så ska det inte vara. Rasterna går då åt till att skriva av, om man hinner innan föreläsaren suddat, vilket man oftast inte gör.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsningarna har väldigt högt tempo och fokuserar främst på bevis. Hade gärna sett att mer fokus lagts på förståelse(bevis är väl en form av förståelse men ganska otacksam), alltså typ geometriska liknelser för att göra det lättare att anknyta till.» (2)
- Har redan läst en motsvarande kurs där jag tyckte föreläsaren var mycket bättre, så jag använde mig utav gamla anteckningar från veckobladeriet, mina egna gamla anteckningar och vissa saker jag kom ihåg och kunde» (2)
- Var bra, men förelsare är väldigt opedagogiska och känns som om de är för bra på det de gör och kan inte förstå vår situation. » (2)
- Bra att använda exempel för att förklara.» (3)
- Högt tempo med många nya och svåra ord/uttryck som gjorde det lite svårt att förstå vad som faktiskt hände framme på tavlan.» (3)
- Det hade varit ännu bättre om man förstod vad som sades. Detta är givetvis ingen kritik mot föreläsaren, men om man hade förstått alla de resonemang som gicks igenom hade man ju varit gladare nu och klickat i en 5:a istället. Som föreläsaren poängterade handlar det om en långvarig procedur att förstå sig på matematisk analys.» (4)
- Föreläsningarna var mycket bra, men oftast går det för snabbt framåt och jag tappar lätt bort mig. » (4)
- Välstrukturerat, bra förklaringar. Dock kan exempel som tas upp på tavlan förklaras bättre om man vill visa hur en sats fungerar, så man visar hur alla delarna från satsen tas upp i exemplet.» (4)
- Ibland vågade man inte fråga för att inte känna sig idiotförklarad.» (4)
- Väldigt pedagogiskt, bra förklaringar.» (5 (mycket bra))
- Otroligt pedagogiska och bra föreläsningar! Ersatte nästan boken helt. » (5 (mycket bra))
- Var givande och förklarade tydligt. Väldigt högt tempo vissa föreläsningar och man hann knappt anteckna klart, så när föreläsaren ställde en fråga så hade man knappt hunnit uppfatta vad som gåtts igenom innan föreläsaren började med nästa grej och man så gott som både missade frågan och svaret.» (5 (mycket bra))
- Jana förklarade på ett bra sätt och hade svar på i princip alla frågor som ställdes.» (5 (mycket bra))
- Bra föreläsare, mycket pedagogisk.» (5 (mycket bra))
- Jana är väldigt duktig och jag har svårt att tänka mig en bättre föreläsare i matematik.» (5 (mycket bra))
- Bra, men svåra» (5 (mycket bra))
- Det var väldigt bra strukturerade.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra, men veldig höyt tempo» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

94 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 3%
22 27%
34 41%
5 (mycket bra)»22 27%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite förvirrade handledare ibland. I övrigt bra. » (3)
- Det är inte så mycket inblandning med oss, det är mer att räkneledaren gör tal och vi får ställa frågor, kanske man man få med deltagarna lite mer i själva uppgifterna?» (3)
- Berodde mycket på vem som var övningsledare.» (3)
- Kunde varit bätte. Man kunde tagit svårare uppgifter och inte bara enkla sådana och verkligen FÖRKLARA så man förstår. Arcusfunktioner och induktion har varit VÄLDIGT svårt att lära sig eftersom de svårare uppgifterna har vi inte gått igenom på föreläsningarna och det fanns inga lösningar så jag hade alltså INGEN chans att lära mig dem. Det stog dessutom ingenting eller ytterst lite om HUR man faktiskt löste de svårare uppgifterna i boken.» (3)
- Bra, men lite för få. Två timmar i veckan räcker inte för att ens vara nästan ikapp.» (3)
- Bra om man hade frågor, men det var annars inte väl investerad tid.» (3)
- En del tyckte att handledaren "gjorde för många steg och segade", men jag anser att det ger alla eller i alla fall de flesta en bättre chans att förstå den matematik som visas.» (4)
- Övningsledarna borde ha räknat några fler exempel» (4)
- De flesta räkneövningsledarna var mycket bra, men det fanns några som inte var särskilt pedagogiska. Dvs, de gick igenom uppgifter snabbt och så fort de var klara gick de igenom nästa. Man hann bara skriva ner det de gjorde och inte hinna reflektera över det (vilket leder till att det blir svårt att ställa frågor).» (4)
- Vissa räkneövningsledare var mycket pedagogiska och förklarade varje steg mycket tydligt. Det hjälpte mig verkligen att hänga med mycket bättre.» (5 (mycket bra))
- Förklarade vad de gjorde ordentligt, och även om man inte alltid hängde med direkt så när man tittade på det senare så förstod man. Så gott som alltid.» (5 (mycket bra))
- Räkneövningarna var det man lärde sig på - för att vi hade en bra pedagogisk räkneföreläsare» (5 (mycket bra))
- Tony<3» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra, speciellt Tony (Kommer inte ihåg hans efternamn)» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

89 svarande

1 (inte alls bra)»5 7%
9 14%
24 38%
20 31%
5 (mycket bra)»5 7%
Deltog ej»26

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vi hade inga.» (?)
- Bonusuppgifter? i så fall en 5.» (?)
- Är det bonusuppgifterna som menas här? De har inte så mycket med kursen att göra tycker jag. Dessutom är det väldigt få som jag känner som har skrivit hela sin kod till uppgifterna själva utan kopierat hela eller dela från andra. Kan erkänna att jag själv gjorde det. Gör lite svårare uppgifter som har med analys att göra och som man kan lämna in på papper.» (1 (inte alls bra))
- Känns som att labbarna aldrig fick någon ordntlig introduktion. Helt plötsligt var dem bara där.» (1 (inte alls bra))
- Jag vet inte vilka laborationer som avses.» (3)
- Känndes inte som att de förberedande uppgifterna på laborationen hade något med själva bonusuppgifterna att göra.» (3)
- Dom var svåra.» (3)
- Väldigt stort steg från de få lektionerna vi hade i Matlab.» (3)
- Är inte säker på vad som menas med laborationer. Om matlabuppgifterna är det som avses så är det alltid positivt med en möjlighet att få extra poäng till tentan.» (3)
- Matlab bonusuppgifterna antar jag?» (4)
- Vilka labbar? De man fick bonuspoäng på? För där var det inte mycket man fick hjälp utan fick klura ut det mesta själv.» (4)
- Var bra utformade utifrån vad man skulle kunna i kursen» (5 (mycket bra))
- Började på en labbuppgift, men den var så svår så det tog för lång tid.» (Deltog ej)
- laborationerna..?» (Deltog ej)
- Inte tillämpbart? Eller menas bonusuppgifterna? I så fall uppskattades dem.» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Var inga laborationer» (Deltog ej)
- (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

94 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
7 7%
17 18%
30 31%
5 (Mycket stor)»38 40%

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Märkte att jag lärde mig mer av att läsa själv i boken rent teorimässigt men räkneövningarna var riktigt bra. Hade gärna sett mer av dem.» (3)
- Stor, men kunde varit MYCKET bättre.» (3)
- Med undervisning menas föreläsningar och räkneövningar? I sådana fall har den betytt mycket, men jag anser att den viktigaste delen har varit att sätta mig och räkna på egen hand.» (4)
- Mest har det givit mig bra anteckningar som varit nyttigare för min inlärning. Den har varit lite för snabb för att jag ordentligt ska kunna ta till mig vad som sägs.» (4)
- Jättebra föreläsningar! Har knappt läst boken.» (5 (Mycket stor))
- Föreläsningarna är minst sagt FANTASTISKA. Högt tempo, men mycket koncist och stringent. » (5 (Mycket stor))
- Utan föreläsningarna hade jag nog inte klarat det här.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

93 svarande

Ja»1 1%
Nej»92 98%

Genomsnitt: 1.98

- Stress. Vissa hade väsentligt högre förkunskaper och hängde med bättre på föreläsningarna så att man själv kunde känna sig otroligt dum och trögfattad. Eftersom de som ingår i klassen ofta varit smartast i sina respektive klasser innan tror jag att många känner sig stressade av konkurrensen som uppstår. Det skulle nog vara bra att få prata av sig. (dessutom stress med flytt hemifrån osv. också)» (Ja)
- Inte vad jag vet i alla fall» (Nej)
- Inte vad jag vet iallafall.» (Nej)
- Inte vad jag vet i alla fall» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

93 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
19 20%
54 58%
5 (För hög)»19 20%

Genomsnitt: 3.97

- Rimligt men tufft, något som jag tycker beskriver Teknisk fysik i allmänhet.» (4)
- Troligtvis beroende av att det tog ett tag att vänja sig vid tempot» (4)
- Den var hög, men det är vad som förväntas när man går på Chalmers.» (4)
- Väldigt många bevis att lära sig.» (4)
- Att man upplevde ett högt tempo i kursen, berodde antagligen på att man inte var van att lägga ner så mycket tid på sina studier, jämfört med gymnasietiden.» (4)
- Ganska hög fokus på bevis, de tog för mycket tid och de numeriska analysmetoderna hade för liten plats i kursen tycker jag - lite i alla fall. » (5 (För hög))
- För mycket att lära sig och för lite tid.» (5 (För hög))
- Hann inte räkna alla exempel som föreläsaren ville man skulle, Hann de flesta dock. Men ska man hinna alla (förutom de tal att räkna och labbar att göra i andra kurser) så skulle man garantera inte hinna med att träna eller nästan handla också samt laga mat. man kommer få icke välmående elever och om man själv inte är en "Stephen Hawking" nivå elev så skulle man inte klara av så mycket matte. » (5 (För hög))
- Alldeles för hög som jag nämnt tidigare.» (5 (För hög))
- I kombination med de andra kurserna vi läste samtidigt hade åtminstone jag periodvis svårt att hantera stressen.» (5 (För hög))
- Det var svårt att hinna räkna tillräckligt många uppgifter för att känna sig säker. Risken är att detta medför att man kommer ha brister framöver.» (5 (För hög))

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

94 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»11 11%
Ganska bra»34 36%
Mycket bra»32 34%
Har ej sökt hjälp»17 18%

Genomsnitt: 3.58

- På räkneövningarna kunde man ställa frågor. På föreläsningarna ville jag inte ställa mina frågor, antar att jag var rädd för hur andra i klassen och föreläsaren skulle reagera på mina "dumma" frågor.» (Ganska dåliga)
- Svårt att ställa frågor under föreläsningarna. Ämnet kunde vara så nytt att man inte visste vad man ville fråga. Det var dessutom svårt att ställa sina "dumma" frågor eftersom andra tycktes ställa mycket bättre. Man kunde få viss hjälp på räkneövningarna. Dock så kändes det som att man bara fick fråga om just det kapitlet vi jobbade med den veckan.» (Ganska dåliga)
- Kunde varit ganska bra om det inte vore så att det bara fanns en enda person, föreläsaren, som man kunde ställa frågor till.» (Ganska dåliga)
- Finns goda möjligheter, främst på räkneövningarna, men skulle gärna vilja ha åtminstone en till räkneövning per vecka. En gång per vecka är alldeles för få.» (Ganska bra)
- Vissa kapitel var det få som kunde förklara bra. Andra kapitel undrar jag varför de överhuvudtaget var med i kursen. Men oftast så kunde man få svar på frågor. majoriteten av svaren fick man av äldre elever.» (Ganska bra)
- Både Jana och räkneövningsledarna var alltid behjälpliga!» (Mycket bra)
- Det fanns på SNF:s räknestugor och faddrar som kunde hjälpa när det behövdes» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

94 svarande

1 (ej prisvärd)»4 4%
12 13%
34 37%
25 27%
5 (mycket prisvärd)»15 16%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.38

- Fick betala typ 750 kr.» (1 (ej prisvärd))
- Jag köpte mina böcker beganat vilket var sjukt prisvärt. Dock tycker jag inte alls priset på böckerna är värda för nya exemplar.» (2)
- Bra bok, men dyr...» (2)
- Övningsboken var prisvärd, men ej den vanliga boken.» (2)
- som jag förstått det så kan man lika gärna använda gammla böcker eftersom det enda som ändrats med tiden är ordningen på uppgifter etc. att man ska betala nypris för en bok som i princip inte ändrats sen flera årtionden är oförståeligt.» (2)
- Bra teoribok men övningsboken skulle behöva fler givna lösningar man kan ta del av när man kör fast. Vissa andra böker är väldigt överlägsna i denna mån» (3)
- räkneboken var mer prisvärd än "textboken"» (3)
- Tycker att böckerna var för "enkla" skulle uppsakttat ifall räkneuppgifterna var "tentajämförbara"» (3)
- Vi använder den ju även nästa läsperiod, och kan kanske ha den som referens i framtida arbeten.» (4)
- hann inte läsa så mycket i boken som jag önskar men den förklarade på ett annat sätt än föreläsaren vilket var jättebra för om man inte förstod boken eller föreläsaren så kunde alltid den andra förklara.» (4)
- Eftersom den även används i fortsättningskursen är den prisvärd.» (4)
- närmre en hundralapp billigare skulle sätta det riktigt prisvärt enligt mig» (4)
- Bra bok, men alt för dyr» (4)
- Fick låna en bok av en kompis» (Köpte inte boken)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

94 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
4 4%
25 26%
37 39%
5 (Mycket stor)»27 28%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde knappt kurslitteraturen, dock var övningsboken till stor hjälp.» (3)
- Jag borde kanske använt litteraturen mer än jag gjorde, får bättre mig på det till nästa termin. Men man kom väldigt långt på föreläsningarna och räkneboken. » (3)
- Rakt på sak. Räkneboken är skit! Dess exempel på hur man löser uppgifter är nästan alltid endast på de enkla uppgifterna. Det finns ingen indelning så att man kan se vad som är en lätt eller svår uppgift så man vet vilka man ska börja med för att lära sig och sen öka svårighetsgraden. Dessutom finns det så gott som inga uppgifter vars svårighetsgrad matchar de uppgifter som är på tentan. Alltså går det knappt att förbereda sig inför tentan med den. Extremt irriterande. Analysboken däremot var bra. Kompletterade föreläsarens genomgångar bra.» (3)
- Bra komplement» (3)
- Föreläsningarna har varit överlägset viktigast.» (3)
- Läste inte så mycket i läroboken, men räknade mycket uppgifter från övningsboken.» (4)
- Kursboken har varit ett bra komplement till föreläsningar och anteckningar, men personligen lärde jag mig det mesta tack vare föreläsningarna och övningar.» (4)
- Skulle inte klarat mig utan kurslitteraturen» (5 (Mycket stor))
- Bra bok, dock var övningsboken svår hade uppskattat lite mer grundläggande övningar också» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

93 svarande

Ja»85 97%
Nej»2 2%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.02

- Hemsidan var väldigt givande.» (Ja)
- saknades mål till kursen» (Nej)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stringensen. Den bör introduceras redan första läsperioden för alla nya F:are.»
- Jana!»
- Jana!»
- Janas sprudlande glädje som leder till roliga föreläsningar och inspiration!»
- Jana! »
- Jana.»
- Räkneövningarna»
- övningspassen»
- Föreläsarens entusiasm på föreläsningarna.»
- Fortsätt som det är nu, allt fungerar bra!»
- Jana»
- Jana som föreläsare! Upplägget, med en tydlig röd tråd genom hela kursen och hur vi byggde upp allt från grunden.»
- Den tydlighet med vad som krävs i ett bevis och/eller uträkningar som exempelvis vilka intervall som gäller, kontinuitet m.m. Det var jättebra.»
- räkneövningarna, gärna fler...»
- förmågan att svara på frågor och omformulera sig när budskapet inte gick fram»
- En blandning av teori och praktisk räkning på genomgångarna. »
- Räknestugorna, bra planerade lektioner med välstrukturerade anteckningar från lärare. »
- Jana!»
- Jana!»
- Jana, »
- Nivån på föreläsningarna»
- Det var väldigt bra att ha duggan. »
- Det pedagogiska upplägget på föreläsningarna, där föreläsaren börjar enkelt och sedan går tillbaka och ändrar eller lägger till. För att man ska få en helhetsbild först och sedan kan fördjupa sig i detaljerna. »
- Jana Madjarova som föreläsare!»
- Det mesta i kursen har varit bra, så i sin helhet ska upplägget av kursen bevaras.»
- Jana»
- Det var bra med en dugga efter ett tag för då var det lättare att hänga med och inte hamna efter då man var "tvungen" att vara i fas då i alla fall. Föreläsningarna var också bra på det sätt att de både innehöll teori och exempel där teorin tillämpades, då var det lättare att förstå.»
- JANA!»
- räknestugor»
- fokusera på förståelse»
- Det var bra att man kunde se vilka uppgifter man skulle göra. Räkneövningarna var bra. »
- Jana som lärare.»
- Bra föreläsare, bra övningstillfällen, bra info om planering. »
- Bra föreläsningar.»
- Pedagogiken.»
- Jana! Mycket pedagogisk föreläsare som lätt väcker ens intresse för kursen.»
- Det mesta. Jana är en mycket bra föreläsare och kursen har ett bra upplägg och ligger på en lagom svårighetsgrad.»
- Repetitionen mot slutet, dock bör den ligga lite nån dag tidigare.»
- Jag tycker att upplägget var bra och jag kan inte se något som borde förändras.»
- utförligheten och tydligheten på föreläsningarna. »
- Kurslitteraturen»
- Bevisräkningarna»
- Strukturen»
- räkneövningar och exempel. »
- undervisningen »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Svår fråga, det är lättare att beräkna integraler från 0 till oändligheten...»
- På det stora hela, ingenting.»
- Fler demonstrationer på den typen av problemuppgifter som brukar ha nummer 6 på tentorna, alltså fler exempel på hur man kan använda de viktigaste satserna till att lösa problem.»
- GD-temperatur»
- Kände att tentauppgifterna var väldigt annorlunda jämfört med uppgifterna som rekommenderats i kurslitteraturen. Hade varit skönt med lite mer "tentalika" uppgifter att öva på.»
- Mer numerisk analys, kanske på bekostnad av vissa bevis? I och för sig är bevisen viktiga, men numerisk analys hade för lite plats under föreläsningarna. »
- Gör en annan tenta som inte bara har överbetygsfrågor utan gör en osm har kanske en A del som det finns mer grundläggande problem och en B del där det kan komma mer komplexa problem.»
- Tempot bör sänkas lite.»
-
- Lite konstig formulering på vissa frågor på Bonusuppgifterna.»
- Inte mycket att kommentera här, kanske omarbeta räkneövningarna lite så deltagarna är med mer.»
- Generaliserade intregraler. INGEN löste tänket hur man skulle avgöra vilken som var större. Och jag har säkert diskuterat med 25-30 personer i klassen. Varför lära sig induktion om det inte kommer en sådan uppgift på tentan?»
- Göra gamla tentor i grupp under en föreläsning sista veckan innan tentan.»
- Att man tycker mer på studieteknik, en bra elev kan lätt hamna efter, vilket leder till för stor belastning i slutändan, just för att man inte visste i början vad man behövde lägga vikt på och lära sig utantill.»
- Jag skulle gärna sett lite mer repetition, och vad som skulle läggas tyngd på och inte. »
- Att läraren svarar mer utförligare på frågor och antecknar ev. lösning på svårare frågor på tavlan. Eller hänvisar till ett avsnitt i kurslitteraturen där man hittar satsen eller lösningen på problemet.»
- Mindre grupper! Saknade frågestund innan tentan!»
- Ev mer om generaliserade integraler, stor del av tentan trots att det introducerades veckan innan»
- //»
- Uppgifter och lösningar till dem, det skyhöga tempot och annat jag klagat på tidigare.»
- Vet ej.»
- Gärna lite mer tid att räkna på, så man har lite lättare att hänga med i föreläsningstempot.»
- jag tycker man från början ska förklara lite mer vad satsen och bevis är för något. På gymnasiet arbetar man inget med det och det var då svårt att förstå dessa och hur de skulle kunna användas när man bara fick de uppskriva på tavlan ett efter ett utan en djupare förklaring på deras värde i matematiken och kursen.»
- Inget»
- bonusuppgifter»
- jag tycker kursen har fungerat bra och har inget särskilt att klaga på»
- Borde vara fler räkeövningar. Föreläsningarna var bra men ibland lite rörigt och kunde hoppa mkt. Kollar man i anteckningarna så försvinner den röda tråden genom kursen. »
- Vet inte.»
- Lite lättare? :)»
- Mer tid.»
- Arbetsbelastningen/mer stöd»
-
- Mer samspel mellan föreläsning och kursboken.»
- Fler räkneexempel på äldre tentor»
- Vet ikke»

17. Övriga kommentarer

- Hur funkar det att göra ett exempel först och bevisa sen? »
- Det var ibland förvirrande med namnen på satserna när de hade flera namn. Hade varit bra om det bestämts från början vilket namn som skulle användas på just den satsen så behöver man inte sitta och vara osäker på tentan.»
- Bevisen som gås igenom på föreläsningarna är mer invecklade än de i boken. Hade gärna sett att de finns tillgängliga på kurshemsidan. Då dem oftast är mer genomgående och inte använder genvägar.»
- jag tappade motivationen efter ca halva kursen pga av att jag inte hängde med. Det beror nog inte så mycket på undervisningen utan mer på att jag lagt ner för lite tid själv. Det ledde till att jag inte lagt ner nästan nån tid alls på matten på flera veckor. Det var minst sagt dumt gjort. jag hoppas att jag ska kunna ta ikapp det till omtentan»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från