ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering om SI

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-15
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300

1. Hur många SI -tillfällen har du deltagit i?

49 svarande

1-3»26 53%
4-7»23 46%

Genomsnitt: 1.46

2. SI har ökat min förståelse för ämnet

49 svarande

Mycket lite»2 4%
Ganska lite»17 34%
Ganska stor»26 53%
Mycket stor»4 8%

Genomsnitt: 2.65

3. Genom att gå på SI - möten har jag förbättrat min studieteknik

49 svarande

Mycket lite»10 20%
Ganska lite»21 42%
Ganska stor»15 30%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 2.22

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp

49 svarande

Mycket lite»7 14%
Ganska lite»19 38%
Ganska stor»22 44%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.34

5. Jag tror att SI kommer att påverka mina kommande studieresultat positivt

49 svarande

Mycket lite»2 4%
Ganska lite»13 26%
Ganska stor»23 46%
Mycket stor»11 22%

Genomsnitt: 2.87

6. Vad har varit bra med SI?

- Bra ledare, har haft "roligt" de gångerna man varit där samtidigt som man lärt sig något. Bra att man lär känna lite andra i klassen också då det blir olika grupper varje tillfälle beroende på vilka som kommer.»
- Allt»
- ett annorlunda och trevligt sätt att räkna matte på jämfört med föreläsningarna och övningarna»
- Upplägget, ledarna.»
- man lär sig bra genom att förklara för andra»
- Innehållet»
- Engagerade SI-ledare»
- Repetition»
- Att man kan hjälpa andra med matten. Att lära bort gör att man själv fattar betre.»
- Bra övningsledare»
- Att det är äldre elever med ett annat perspektiv än lärarna, ju fler perspektiv desto större förståelse»
- Att få prata och diskutera matte och få förklara andra och få förklarat till sig. Bra att det repeterar och inte bara tar upp det som är dagsaktuellt och fikat. »
- Jag var bara på ett tillfälle, svårt att bedöma.»
- grupparbete»
- få ställa de frågor som inte tas upp under föreläsningarna»
- Bra att man får lite repetition på det man har gått igenom, fika är ju gott också! »
- Repetition av svåra saker. »
- Kul o arbeta i grupp, lär sig mer»
- Få hjälp av andra»
- Lär sig massa saker och gör det lättare att förstå många saker.»
- Gett en del små tips »
- Jag har fått en ökad förståelse i olika delar av kursen som jag inte helt har förstått tidigare.»
- Lärarna»
- Bra uppgifter och handledare»
- Det är enklare att förstå talen som räknas där än de som visas på föreläsningar, det blir mer praktiskt och inte så stressigt.»
- Träna på de saker man inte förstår under föreläsningarna»
- Det var trevligt, kände dock inte att jag behövde gå»
- Bra med repetition av uppgifter från några veckor tidigare. Förstår och lär sig saker man missat. Lär sig nästan alltid något nytt varje tillfälle!»

7. Vad har varit mindre bra med SI

- Personligen kände jag att det inte tillförde så mycket, därför har jag inte heller varit på så många tillfällen. Tror dock jag gett det en för dålig chans och tror jag kommer gå på fler nästa läsperiod»
- Tyckte att allt fungerade utmärkt»
- inget»
- Lite för lite tid med att göra uppgifterna. »
- lite oförberett, ibland»
-
-
- Jag var bara på ett tillfälle, svårt att bedöma.»
- sovmorron>SI»
- ibland har det varit irrelevanta uppgifter. ibland för enkla/svåra uppgifter»
- En lokal låg lite långt bort...»
- Känns ibland lite ineffektivt. »
- Inget»
- inget kaffe»
- Inget»
- Att andra halvan går till att gå igenom allt och att de som är där ska redovisa. Jag hade tyckt att det var bättre om ledarna skrev på tavlan men samtidigt pratade med elever. I alla fall att man varierar lite då det nu är ganska ineffektivt»

8. Har du några förslag till förändringar/förbättringar?

- mer mat? om det finns möjlighet.»
- Lite längre tid till att göra uppgifterna och lite mindre tid för genomgångarna»
- Nej.»
- Rätta bakifrån, »
-
- Ha repetitions uppgifter»
-
- Jag var bara på ett tillfälle, svårt att bedöma.»
- bättre fika »
- kaffe till fikat! känna av vilka uppgifter som är relevanta att lägga tid på vid genomgången.»
- Kortare, mer koncentrerade pass »
- Nej»
- Fler si-pass»
- mer kaffe!»
- Nej»
- Se "mindre bra"»

9. Är du intresserad av att bli SI -ledare? Om svaret är ja - kontakta din studievägledare

- Nej»
- nej»
- Nej tack.»
- Inte för tillfället. Kanske byter jag åsikt i framtiden. »
- Ja.»
- Möjligtvis»
- JA»
- kanske»
- Nej»
- nope»
- ja. men hon får gärna kontakta mig. CID: horken»
- Eventuellt »
- Nej»
- Nej»
- Nej tack»
- Troligtvis nej»


Kursutvärderingssystem från