ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Vektorfält och klassisk fysik HT12, FFM232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-06
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

54 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
8 14%
30 55%
5 (över förväntan)»15 27%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förväntade mig en grundligare kurs i vektoranalys.» (2)
- Detta är andra gången jag läser kursen och Martin har blivit mycket mer sammanhängande och förklarar bättre än han gjorde för två år sedan. » (3)
- Har läst kursen tidigare, tycker att föreläsningarna blivit betydligt bättre (eller kanske jag som ändrat inställning...)» (4)
- Bra kurs för att sammankoppla teorin från de matematiska kurserna med fysik.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

54 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
3 5%
14 25%
5 (mycket relevant)»36 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57

- Många av de momenten som gicks igenom kommer komma upp i respektive kurs (Maxwells ekv. etc.) och där kommer de sättas i deras respektive fysikaliska sammanhang, vilket ger en mycket bättre förståelse.» (2)
- Jag hoppas jag kommer ha användning av vektorfält» (4)
- Svårt att se hur man kan kalla sig för teknisk fysiker om man inte kan lösa fysikaliska vektorfältsproblem» (5 (mycket relevant))
- binder liksom ihop kurser på ett bra sätt.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

53 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
5 9%
25 47%
5 (Mycket bra avvägt)»21 39%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gjorde inte tentan men labbarna lärde en mycket om ämnet och gav en en förståelse som inte endast teoretiskt kan. » (?)
- U på examinationen! Väldigt undermålig. Uppgift 6, vad hände? Hur kunde en sådan kötta beräkningar uppgift hamna på tentan??? För övrigt: studerar man gamla tentor så lär man sig snabbt att det är bra att ha koll på Diracs delta, de detaljerna kring deltat har heller aldrig tagits upp i kursen.» (1 (inte alls))
- För mycket fokus på senare 2-3 kapitel, medan de första 8 fick dela på 2 uppgifter.» (2)
- Jag förstår inte riktigt vitsen med att ha ganska svåra uppgifter och fält på tentan. Det är svårt att visa att man lärt sig metoderna när tex fältet man ska Gaussa är svårtolkat. » (3)
- Jag tycker inte att vi har kollat tillräckligt på laddningar i sfärer etc.» (4)
- Lagom nivå» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

54 svarande

<25%»1 1%
25-50%»4 7%
50-75%»6 11%
>75%»43 79%

Genomsnitt: 3.68

- Kurslitteraturen är koncis (och det är bra), vilket gör föreläsningarna viktiga och nyttiga.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

53 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
9 17%
27 51%
5 (mycket bra)»15 28%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svåra att förstå, mycket som bara sades, men aldrig hamnade på tavlan, svårt att hinna höra och fästa sådant på papper. Ibland lite långa utläggningar som jag inte förstod... » (2)
- Lite väl flummiga ibland» (3)
- Nivån på föreläsningarna var blandad. Tycker de ofta började bra men det blev lite långdragit ibland. Tycker även att tempot på storgruppsövningarna kunde varit lite högre.» (3)
- Lite väl flummiga, det var svårt att riktigt hitta en röd tråd. Mycket utsvävningar.» (3)
- I allmänhet för svåra och tidsödande problem. Med tanke på nivån på tentan borde det som presenteras under föreläsningarna kunna vara på en mer grundläggande nivå. Själv hade jag nog lärt mig mer på det sättet. » (3)
- Mycket motiverande och intressant, men saknade kanske lite struktur och pedagogisk touch.» (3)
- Föreläsningarna var bra. Dock hoppade föreläsaren plats på tavlan hela tiden, vilket ledde till svårigheter att få ner bra anteckningar, då allting var huller om buller.» (4)
- Föreläsningarna är bra, men ofta går Martin igenom saker för snabbt, och speciellt för ytligt. Många gånger viftar han sig bara igenom en lösning och tycker att allt är uppenbart, när det ofta inte är det. Det hade varit bra om han hade varit tydligare med hur man skulle tänka och exakt varför saker bli noll tex. » (4)
- Går lite väl långsamt ibland, på saker som man förstår och så helt plötsligt kan det gå alldeles för fort... Å andra sidan återkommer många fall, så att det går fort på något ställe ibland är ett mindre problem än att det går för långsamt. Det hade varit kul att hinna med ännu mer!» (4)
- blandade känslor» (4)
- Som sagt, bättre än förut. Martin har dock fortfarande lite problem att besvara frågor på ett begripligt sätt. » (4)
- Ibland lite oklart om det som sägs är väsentligt eller bara ett långt sidospår, och när det väl går upp för en att det är viktigt så hinner man inte få ner det på papper. Så, om det går, markera tydligare vad som är viktigt, vad som är kursinnehåll, och vad som är sidospår.» (4)
- Cederwall kan vara lite förvirrande i sina förklaringar, men är alltid väldigt öppen för att förklara vad han menar om man frågar.» (4)
- Väldigt bra föreläsningar! Kanske bästa föreläsaren hittills.» (5 (mycket bra))
- Inspirerande och intresseveckande. Samtidigt så lärde jag mig mycket under dem.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra föreläsningar. Tydliga och bra med reflektioner. Bra koppling till fysiken.» (5 (mycket bra))
- Ibland lite långsamt, men det gav tid till reflektion. Något som fler föreläsare borde ta efter» (5 (mycket bra))
- Den mindre stringenta och mer resonerande föreläsningsstilen jämfört med tidigare kurser passade mig väldigt väl.» (5 (mycket bra))
- CEDIS du är min hjälte <3» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»4 10%
4 10%
11 28%
16 41%
5 (mycket bra)»4 10%
Deltog ej»15

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Övningsledaren skriver upp ett tal på tavlan som alla sedan får räkna på. Efter ett tag löser övningsledaren själv uppgiften.» (1 (inte alls bra))
- Om man inte går igenom några problem ser jag ingen större anledning till att gå dit, då sitter jag hellre själv och räknar.» (1 (inte alls bra))
- Cederwall kommenterade att räkneövningarna skulle tas bort för att ingen kom. Anledningen till att inga går är att räkneövningsledarna är förvånansvärt dåliga. Dessutom lär de ut exakt likadant, så omman inte får hjälp av den ena kommer den andra inte hjälpa heller. Byt ut ledarna mot några som själv studerat nyligen och har förståelse för vilka problem man kan ha.Personligen hade jag problemet att när jag frågade om saker jag hade svårt för fick jag det väldigt ohjälpsamma svaret "Detta borde du kunna". Räkneövningarna i sig är jättebra och borde inte tas bort.» (1 (inte alls bra))
- Fullkomligt oanvändbara!!! Behövs andra övningsledare om man lyckades få dem att förstå frågan (vilket inte alltid lyckades) så var svaret inte något att hurra för.» (1 (inte alls bra))
- Gav inte så mycket. Man fick ofta vänta i en timma för att få svar på en fråga» (2)
- Oftast få där, men tog oftast över en timme att få hjälp.» (3)
- Många gånger viftar sig Martin bara igenom en lösning och tycker att allt är uppenbart, när det ofta inte är det. Det hade varit bra om han hade varit tydligare med hur man skulle tänka och exakt varför saker bli noll tex. » (4)
- Bra att det fanns både storgruppsövning och räknestuga där man kunde ställa frågor.» (4)
- Hann inte med så många uppgifter per gång, men de var otroligt lärorika även om man löst uppgifterna själv. (Storgruppsövningarna)» (4)
- Skulle inte skada att rövledarna går igenom något exempel. » (4)
- Hade varit perfekt om lösningar som löses av examinator och övningsledare löstes med samma metoder och tillvägagångssätt som är tänk från kurslitteratur.» (4)
- Lungt och tyst, bra hjälp. Tyvärr blir det lätt kö till hjälpen, trots att man bara är ca 10-15 personer i en sal.» (4)

7. Vilken av följande modeller på räkneövningar hade du föredragit?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Demonstration av någon övning, samt räknestuga1.5
2.Ren demonstrationsräkning1.8

- Eller som vi har nu» (?)
- Inte att studenterna löser uppgifter! Skulle bli för stressigt.» (?)
- Helst vanlig räknestuga bara» (?)
- Hels vill jag ha som kommentaren säger på fråga 6.» (?)
- vad är skillnaden mellan dom två?» (?)
- Om man ska förändra något, gör som Hossein Raufi (raufi@ch...) med räkneövningarna i komplex analys (bästa r.ö. jag upplevt). Kort repetition av teori, skriv upp en uppgift, ge studenterna 2-8 minuter att försöka, gå igenom lösning, svara på frågor, skriv en uppgift till, o.s.v.. Men det nuvarande formatet fungerar bra, uppgifterna i boken svarar ganska väl mot det som visas på föreläsning och i exempel.» (?)
- Seminarien runt av ledaren givna uppgifter...? Jag förstår inte denna mening.» (?)
- Tycker att upplägget fungerar, men nya ledare, som kommer ihåg hur det är att lära sig vektoranalys och därför vet vad som kan vara krångligt behövs.» (?)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
15 27%
27 50%
5 (mycket bra)»11 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lite fysik, för mtcket rapport» (3)
- Något lätta, "Goda råd" innehöll så gott som allt som krävdes för att lösa uppgifterna...» (3)
- gillade inte rapporten, tar evig tid från studierna, borde kunna vara utan sånt på en liten kurs. men hade hellre sett ett redovisningstillfälle det hade gått 1000ggr fortare för oss studenter.» (3)
- Nästan lite lätta» (3)
- rapporterna var inte tillräckligt givande för att ha varit så tidskrävande.» (3)
- Gav viss förståelse, och viss vana att använda MATLABs verktyg för den här typen av matte, men det tar kanske lite mycket tid jämfört med förståelsen man vinner. Kanske utöka med frivilliga påbyggnadsuppgifter som ger mer förståelse, och fler bonuspoäng, för de som känner sig manade.» (3)
- Laborationerna var bra och givande, men den senare lades på vid en tidpunkt då man hade mycket annat, och den var mycket stor, lite för stor för en kurs på 4.5 HP. Samtidigt skulle tydligare instruktioner finnas med på laborationerna för vad man faktiskt behövde göra. Stod överlag "Beskriv vad du ser" på första laborationen, vilket är lite väl vagt.» (4)
- Ibland var det lite luddigt exakt vad man skulle svara på, och därmed skriva i rapporten. » (4)
- Motsvarar kursen väldigt bra» (4)
- Roliga uppgifter... Man lägger nog ner mer tid på dem än vad man får ut i kunskap dock...» (4)
- Kanske dags att rensa upp dom från gammal info.» (4)
- Br avvägd svårighetsgrad. Dock inte rättvis bedömning. Kan det vara så att de två (?) rättarna har lite olika krav?» (4)
- Mycket bra. Intressanta » (5 (mycket bra))
- Gav bra förståelse. Problematisk att inte kunna lämna in sitt arbete digitalt dock. » (5 (mycket bra))

9. Kände du behov av en introduktion till laborationerna under föreläsningstid?

53 svarande

Ja»9 16%
Nej»44 83%

Genomsnitt: 1.83

- En kort genomgång av materialet. T.ex bara nämna detaljerna i uppgiften så man har en uppfattning av vad som förväntas.» (Ja)
- endast den andra labben» (Ja)
- Ja, dock inte så väldigt.» (Ja)
- Labbarna var inte svåra, mest lite luddiga. » (Nej)
- Nej! Allt stod tydligt och klart i anvisningarna» (Nej)
- De var ganska så lätt att komma igång med det givna materialet.» (Nej)
- Har redan gjort labbarna en gång tidigare...» (Nej)
- Jag har sett delar av kursen förrut, så för mig kändes de ganska enkla.» (Nej)

10. Hade du uppskattat om det fanns möjlighet till handledning under arbetet med datorlaborationen?

53 svarande

Ja»14 26%
Nej»39 73%

Genomsnitt: 1.73

- Vid ett tillfälle kanske» (Ja)
- Det hade vari bäst att det fanns ett tillfälle per labb som man kunde fråga om hjälp så man tolkat labben rätt och ifall man kört fast» (Ja)
- Uppskattat möjligheten men inte behövt det.» (Ja)
- men det kanske ändå inte är helt nödvändigt.» (Ja)
- I mitt fall behövdes det inte, men det hade varit trevligt om det funnits ett tillfälle där man kunnat fråga om man kört fast.» (Ja)
- Iaf ett sådant tillfälle.» (Ja)
- Trevligt, men inte nödvändigt, finns ju alltid andra att fråga. » (Ja)
- Uppgifternas struktur var relativt simpel, och handledning skulle inte tillfört mycket.» (Nej)
- Ett bra tillfälle att göra en uppgift själv. Fanns några frågetecken kunde man fråga Martin på någon föreläsning» (Nej)
- Jag vet egentligen inte men jag tror inte att jag skulle ha utnytjat möjligheten om den fanns.» (Nej)
- kanske... Det hade kunnat vara skönt att få klart för sig om man faktiskt gjorde rätt, eller få hjälp om man fastnar. Men samtidigt känns det inte absolut nödvändigt.» (Nej)
- ...» (Nej)
- Det räcker med att man får ställa frågor till föreläsaren eller räkneövningsledarna vid behov.» (Nej)
- Man löste det ganska bra tillsammans. Skulle isf varit Matlab delen.» (Nej)
- Inte direkt nödvändigt.» (Nej)
- (Jag har inte känt mig förnärmad ifall det fanns.)» (Nej)
- Inget att lägga lärar-resurser på.» (Nej)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 5%
11 20%
20 37%
5 (Mycket stor)»20 37%

Genomsnitt: 4.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Önskar att storgruppsövningarna hade innehållit mer generella exempel, lite för många gånger som vi "såg" att det var så här, vilket typ kändes: VA?! NEJ, det här ser jag inte!! Inte jättehjälpsamt när man ska räkna själv. Väldigt bra den gången då vi gick igen en uppgift två gånger på olika sätt. Mycket prat som jag inte förstod, försök skriva ner så man har några stödord till anteckningarna. » (2)
- Föreläsningarna har varit bra. Kursstrukturen tveksam.» (3)
- Tyvärr inte jätte stor. Eftersom jag tyckte att det var svårt att få ett svar jag förstod när jag frågade, drog jag mig för att ställa frågor. Hade jag kännt att frågorna inte möttes av skeptism samt att svaran var givande hade jag troligtvis lärt mig mer. » (3)
- Eftersom boken har stora luckor behövdes speciellt lösningar till uppgifter. Sen är det alltid bra att få information på olika sätt. » (4)
- Boken var svår att förstå men m.h.a. föreläsningarna förstod man.» (5 (Mycket stor))
- Nästan huvudsaklig, övningsuppgifterna är på samma nivå.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.96


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

54 svarande

Ja»1 1%
Nej»53 98%

Genomsnitt: 1.98

- Jag märkte inget sådant» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
22 40%
24 44%
5 (För hög)»7 12%

Genomsnitt: 3.68

- Kursen kändes relativt lätt, men så är den ju inte värd så många poäng heller. Lagom tycker jag.» (3)
- Kändes som en otroligt tung kurs fram till någon gång läsvecka 6, då lossnade räknandet och tänket.» (4)
- med tanke på att den enbart är 4.5p.» (4)
- Väldigt mycket tid för de 4,5HP. Jämfört med komplexen tog denna upp BETYDLIGT mer tid, och då är komplexen en större kurs...» (4)
- Hög arbetsbelastning med tanke på antalet poäng.» (4)
- I förhållande till antalet HP» (4)
- För mycket att läsa för så lite poäng.» (4)
- För mycket för att bara ge 4.5 HP.» (4)
- lagom men för lite hp..» (4)
- Denna kurs gav betydligt mindre HP än den parallellt gående komplexanalysen, men denna kurs tog upp 3x mer tid, vilket är totalt orimligt.» (5 (För hög))
- lärde mej inte intressanta saker på slutet för att lära mej det jag inte riktigt förstod från början..» (5 (För hög))
- Alldeles för hög om man tänker på de högskolepoäng vi fick. Denna kurs tog nästan mer tid än den kurs vi läste parallellt, och då var denna ändå 3 hp mindre.» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 14%
Mycket bra»41 75%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.94

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»14 25%
Mycket bra»27 50%
Har ej sökt hjälp»9 16%

Genomsnitt: 3.75

- Bra svar på rasterna mellan föreläsning, svårt att få hjälp på räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Se ovan.» (Ganska dåliga)
- Väldigt trevligt att man får komma upp och ställa frågor på kontoret. Bra med tid till frågor på räknestugor.» (Mycket bra)
- Var inne på Cederwalls kontor någon gång och han var mycket tillmötesgående och hjälpsam.» (Mycket bra)
- Både examinator och r.ö.-ledare har varit behjälpliga även utanför schemalagd tid.» (Mycket bra)
- Cederwall var mycket bra med att han kunde lösa uppgifter man föreslog på storgruppsövningarna direkt utan förberedelse.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

54 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
2 3%
4 7%
12 22%
5 (mycket prisvärd)»35 66%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.5

- inte särskilt pedagogisk. kändes mer som en sammanfattning till en annan komplett litteratur. Men det är dock informationsrikt och möjligtvis tillräckligt med föreläsningar kompletterade.» (3)
- Billig och bra.» (4)
- Kompendiets innehåll är mycket väl avvägt, men tyckte ibland att det är lite väl kortfattat.» (4)
- Svårt bok i början men efter att ha gått på föreläsningarna förstod man det mesta. Använd samma bok nästa år» (5 (mycket prisvärd))
- Billig inte bablig och man kunde lära sig saker från den.» (5 (mycket prisvärd))
- Kompletterar man lite med PBs Analys i flera variabler behövs inte mycket mer.» (5 (mycket prisvärd))
- Jag hade kvar den gamla upplagan, lite förvirrande att många uppgifter bytt numrering men annars tykte jag att det fungerade bra. » (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
2 3%
13 24%
18 33%
5 (Mycket stor)»20 37%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att läsa den för att lära sig (förstå varför) funkar bara inte. » (1 (Mycket liten))
- Jag upplevde att det fanns alldeles för lite material i kompendiet och jag visste inte var jag skulle kunna få tag på bättre och mer utförliga förklaringar. » (3)
- Har mest använt boken som uppgiftshäfte, men ibland tittat på exempel också. Överlag bra bok, kort och koncis.» (3)
- Mycket, men boken är inte komplett och det var svårt att få tillräckligt med information från boken. » (4)
- Saknas en del i kompendiet. Exempelvis mer detaljer kring fältlinjer. Finns idag ett exempel, och det tar inte upp metoden jag använde (och som visades på föreläsning). Även mer detaljer kring diracs delta saknas. Exempelvis uppgift 2b på tentan och tidigare uppgifter på tentan där skalfaktorer ingår. » (4)
- Om man inte förstod i boken/föreläsningen så hjälper inte det andra medlet till så mycket då i princip exakt samma sak sägs i båda fallen...» (4)

18. Hur väl tycker du det har fungerat att använda sig av ett kompendium skrivet av föreläsaren själv?

54 svarande

1 Inte alls bra»0 0%
2 3%
12 22%
20 37%
5 Mycket bra»20 37%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken är bra skriven rent språkmässigt, men det är alldeles för få exempel och för lite förklarande text. » (3)
- Det är svårt att komma ifrån att det står samma saker som han säger. Han har varit bra på att ta upp uppgifter som kanske inte str i boken eller gjort de svåraste på tavlan TOPPEN!» (3)
- Säger samma saker, så man får ju inte en annan bild av problemen och förklaringarna som man annars kan få. Men det har fungerat riktigt bra ändå.» (3)
- bra för det är per definition kursen, dåligt för det kommer med saker som kursen egentligen inte innehåller men föreläsaren tycker är spännande.» (3)
- Känns som att det är anteckningar snarare än en sammanhängande lärobok. Gjorde att man var tvungen att läsa igenom varje kapitel två-tre gånger innan man verkligen förstod och kunde börja med uppgifterna. » (3)
- Skulle gärna vilja ha fler exempel uppgifter i kompendiumet. » (3)
- Lite jobbigt attboken inte kompleterade föreläsaren, utan de sa bara samma saker.» (3)
- Ledande fråga, men jag håller med.» (4)
- Bra kompendium med bra uppgifter. Ibland lite kortfattad.» (4)
- Jag ser inget problem med att det är föreläsaren själv som skrivit materialet, däremot var det för tunt. » (4)
- Som sagt kanske kompendiumet behöver en uppdatering.» (4)
- Fler exempel skulle uppskattas» (4)
- Man saknar lite bakgrund ibland.» (4)
- Ibland lite väl kortfattade förklaringar, och allt förklaras på samma sätt i boken som på föreläsning. Ibland är det bra att boken ger en lite annorlunda förklaring.» (4)
- Om man missar en föreläsning, missar man ingenting om man läser ur boken istället.» (5 Mycket bra)
- jag tror bara om man skirver om den varje år med input från tidigare år , typ denhär grejen behöver man förklaras lite närmre, det här steget funkar såhär, mer visuella exempel ibland när det behövs så hade den blivit några sidor längre men man får chansen att förstå delvis på egen hand iaf» (5 Mycket bra)
- Eftersom kompendiet var specialskrivet till kursen fanns ju precis det som ingick i kursen med utan massor av bihang, vilket ledde till att det gick lättare att lägga tid på att läsa det som var viktigt. Det var väldigt bra och underlättade studierna.» (5 Mycket bra)
- Bra skit!!! :D» (5 Mycket bra)

19. Tycker du att den löpande texten i kompendiet är tillräckligt utförlig?

54 svarande

Ja»40 74%
Nej»14 25%

Genomsnitt: 1.25

- Inte till en början men nu tycker jag det» (Ja)
- För det mesta, ibland något kortfattad.» (Ja)
- Skulle inte skada med fler exempel. » (Ja)
- Med tanke på att han går igenom samma sak på föreläsningarna. Skulle dock inte funka på distans, vilket inte heller är tanken att man ska göra vad jag förstått.» (Ja)
- Egentligen men det hade varit bra med mer.» (Ja)
- lol, ledande frågor detta» (Ja)
- Oftast ja. Ibland hade alternativa synsätt varit nyttiga.» (Ja)
- Oftast» (Ja)
- Texten är på många ställen för vardaglig. Väldigt många bevis lämnas "åt eleven själv att göra", vilket är mycket frustrerande om det är något man inte kommer på. Vissa GRUNDLÄGGANDE bevis lämnades åt eleven själv att göra, när dessa borde ha funnits med i kursboken, eller åtminstonde demonstrerats på en föreläsning.» (Nej)
- NEJ! Mer förklaring, och speciellt fler exempel. Allt är inte uppenbart, som Martin tror. » (Nej)
- Kan utvecklas något, helt klart...» (Nej)
- Se tidigare kommentarer. » (Nej)
- Känns lite väl kortfattad ibland. Tex om tensorer osv. kap 5 tror jag att det var. » (Nej)
- Generellt tycker jag att ett kompendium tenderar att bli lite för koncist, om nu något kan vara det. Jag tror att fler övningsexempel och utförligare texter underlättar för förstagångsläsare.» (Nej)

20. Anser du att det skulle behövas fler fullständiga lösningar av exempeluppgifter i kompendiet?

54 svarande

Ja»40 74%
Nej»14 25%

Genomsnitt: 1.25

- Exempeluppgifterna som gavs var bra, men de täckte endast in mycket simpla fall. Oftast så gav de mest bara en genomgång av teorin som sades i texten, utan att ge någon som helst ledning till hur övningsuppgifterna skulle hanteras.» (Ja)
- Av några fler uppgifter, Tycker den kursiverade/förminskade texten i exemplen i boken inte gynnar läsandet» (Ja)
- JA! Och även förklarande text runt, som binder ihop hur man ska tänka generellt. » (Ja)
- Fler exempel med lösningar hade varit trevligt, jag upplevde att exempeluppgifterna inte täckte in så mycket som jag hade önskat.» (Ja)
- Diracs delta samt fältlinjer» (Ja)
- Fast främst tips och ledning, det är oftast första steget som är värst.» (Ja)
- Exemplen i början av boken var lätta att följa, men från kap. 6 och framåt hade gärna lösningarna fått vara lite längre och mer lika uppgifterna.» (Ja)
- Verkligen!» (Ja)
- Ja!» (Ja)
- Det skulle säkert hjälpa.» (Ja)
- Det hade varit bra ifall det fanns ett gäng lösningar till uppgifter på hemsidan så man kunde kolla ifall man kört fast.» (Ja)
- Det skulle inte skada. Just nu blir man lite beroende av gamla tentor. Det är bra om exemplen i boken täcker in alla typtal, och alla vanliga variationer man borde känna igen.» (Ja)
- Mer exempeluppgifter!!!!» (Ja)
- inte direkt uppgifter som är viktiga, visst ska man räkna något vill man kanske se hur man gör, för ibland känns det inte uppenbart från teorin i boken till lösningsmetoden. » (Nej)
- Det fanns egentligen tillräckligt med exempel, men man kan aldrig få för många.» (Nej)
- näää fatta själv vafan» (Nej)

21. Vad tycker du om svårighetsnivån på exempeluppgifterna?

54 svarande

Skulle behövas fler lätta uppgifter»8 14%
Nivån var lagom»39 72%
Skulle behövas fler svåra uppgifter»7 12%

Genomsnitt: 1.98

- fler lösningar över huvud taget hade varit helt perfekt.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Lagom, men viktigast är att de är representativa för uppgifterna som vi förväntas kunna klara. » (Nivån var lagom)
- x3» (Nivån var lagom)
- Se kommentar på fråga 20.» (Skulle behövas fler svåra uppgifter)
- Fast egentligen inte då han går igenom såvra uppgifter på tavlan.» (Skulle behövas fler svåra uppgifter)

22. Vad tycker du om svårighetsnivån på uppgifterna för egen räkning?

54 svarande

Skulle behövas fler lätta uppgifter»19 35%
Nivån var lagom»35 64%
Skulle behövas fler svåra uppgifter»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Varje kapitel började ofta med bevis, vilket är ganska intetsägande när man just tagit sig igenom teoriblocket. Lättare inledande uppgifter skulle vara att föredra (t.ex samma svårighetsnivå som exempeluppgifterna).» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Nivån var lagom men skulle ändå uppskatta fler enkla uppgifter.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Det skulle vara bra med någon enstaka lätt uppgift i början av varje kapitel så att man vet om man ens har föstått satserna rätt.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- alla uppgifter känns som det har en viss klurighet till sig, bra om man är superintelligent men för oss vanliga dödliga kan det ibland bara göra det hela svårare att lära sig. Handlar kanske lite om att lära ut tankesätt o tankegång mycket bättre då kanske uppgifterna är lagom svåra istället bara man tänker "på rätt sätt från början".» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Fler typtal vore bra.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- nivån varierade nästan för häftigt, men var ofta okej.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Det kändes ofta som att man slängdes rakt in bland de svåra uppgifterna utan någon uppvärmning.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Så att man kan komma igång lättare» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Det var många veckor där en stor del utav uppgifterna inte hade kunnat lösas utav någon jag studerade med (inklusive mig själv) vilket var jobbigt.» (Skulle behövas fler lätta uppgifter)
- Generellt ganska bra, men några uppgifter för alldeles för krångliga. » (Nivån var lagom)
- Vissa var väldigt svåra men tycker att så ska det vara» (Nivån var lagom)
- Det var lite varierat. Men då lär man sig ofta någonting av att inte helt klara en uppgift.» (Nivån var lagom)
- Några uppgifter var mycket svåra, men dom var inte rekomande så de gör ju inte så mycket.» (Nivån var lagom)
- l0lz» (Nivån var lagom)

23. Skulle du uppskatta fler ledningar eller ledtrådar till uppgifterna för egen räkning?

53 svarande

Ja»38 71%
Nej»15 28%

Genomsnitt: 1.28

- Skulle kunna finnas ett avsnitt innan svar på uppgifter som var ledningar på uppgifter.» (Ja)
- Ja, i alla fall mer information i facit. En siffra säger inte så mycket, och ibland kan man tänka helt fel och ändå få rätt svar. T ex kommentarer och det är en uppgift där många tänker fel.» (Ja)
- Defenetivt! de hade hjälpt jätte mycket. an kanske läggas upp på hemsidan om inte annat» (Ja)
- Lösningar av "visa att" uppgifter behövs, då det är många sådana i kompendiet och det är svåra om man inte vet var man ska börja. Kan även varieras med ledningar. » (Ja)
- Generellt tycker jag att man läser mycket effektivare om man, när man kört fast kan ta upp ett tips eller en lösning och försöka förstå sig på den. Istället för att bara ge upp och lägga ifrån sig boken...» (Ja)
- Detta skulle vara till mycket stor hjälp. Jämför exempelvis med mekanik 1, då det fanns lösningsförslag till varje uppgift på webben.» (Ja)
- Gärna någon sida med tips i boken, så att man, om man kör fast på en uppgift, kan vända sig till tipssidan istället för att bara kolla i facit.» (Ja)
- Verkligen bra tror jag.» (Ja)
- jaaa, kanske några fler lösn. :)» (Ja)
- Det är inte så i verkligheten så varför ska det vara så i boken?» (Nej)
- Det får man inte på tentan, så varför invagga studenten i en falsk trygghet?» (Nej)
- man får ju inte ledningar på tenta/verkliga livet så tycker inte att det bör finnas lednigar om inte det är en extremt svår uppgift.» (Nej)
- från de jag skrev tidigare, tror att om man lär sig tankegång mera o det blev mer viktigt i kursen, då behövs nog inga ledtrådar o sånna uppgifter blir mer roliga. som jag tänker kräver de bara lite mer förarbete» (Nej)
- Hellre lösningar.» (Nej)
- Möjligen på vissa "visa att"-uppgifter.» (Nej)
- Hade hellre sett att det fanns någon mer att fråga.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.03


Kommentarsfrågor

24. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

53 svarande

Ja»50 98%
Nej»1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.01

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Martin som föreläsare, kursinnehållet och demonstrationsövningarna.»
- Kapitel 1-7 var överlag bra. Kapitel 5 var väldigt abstrakt för just en kurs om vektoranalys, vilket det huvudsakligen verkade vara.»
- Föreläsaren!»
- Det mesta var bra.»
- Martin Cederwall»
- Boken i sig är bra, men behöver UTÖKAS ordentligt. Demostratinsövningarna och labbarna var ganska bra. »
- Labbar, Cederwall»
- Cederwall»
- Undervisningsformen»
- Bok, Martin, Datoruppgifter»
- Allt»
- Kursen som helhet.»
- Allt fungerar bra!»
- Föreläsningarna!»
- Kompendiet»
- Martin»
- Martin. »
- Martin och kompendiet»
- examinator»
- Föreläsningsstilen och kompendiet.»
- Cederwall. Han är perfekt för kursen. Sen gillar jag hur den är en mellanlurs mitt emellan fysik och matematik. Dessutom är det bra att lära sig lite mer om visualisering»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Har svårt att säga något specifikt, upplägget var bra överlag.»
- Martin Cederwalls undervisning! Engagerar och lår ut på ett bra och underhållande sätt»
- cedis»
- Den underbara föreläsaren och hans härliga humor. :)»
- Cederwall»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kompendiet! Det behövs verkligen fler lätta uppgifter så att man lär sig "typuppgifter" först och svårare "visa att"-uppgifter sen. Det vore också bra om man fick veta i vilken ordning Martin rekommenderar att man räknar uppgifterna.»
- Värmeledningsekvationen och Maxwells ekvationer är inte bra exempel att använda för att visa tillämpningar på matematiska begrepp. Utan rena fysikkurser som förklarar vad de faktiskt säger blir det mer förvirrande än hjälpande. Poissons ekvation är väldigt vagt definerad, och dess lösningar med. Kursen skulle bli bättre och mer väldefinierad om den var en kurs i ren vektoranalys, och skulle vara mer relevant för fortsatt utbildning.»
- En större inlämningsuppgift istället för två små. »
- Bygg ut kompendiet lite, men det är bra nu också. »
- Den första laborationen var lite väl enkel och kändes ganska meningslös.»
- Kompendiet kan nog förbättras lite.»
- Vore bra om räkneövningsledarna löste någon uppgift på räknestugan, eftersom det ibland är bra att se uppgifter som inte är lösta av föreläsaren. »
- Ledande svar till uppgifterna i boken»
- Detaljer kring examinationen»
- Ändra formen på räknestugorna. Skulle uppskatta om de räknade genom några uppgifter på tavlan också. Tycker att tempot på storgruppsövningarna ska höjas också. Oftast tog en uppgift 30-40 min och då gjordes bara två uppgifter för att snart var det rast...»
- Inget»
- Fler lösningar och ledningar till visa att uppgifter!»
- Möjlighet att komma åt lösningar på vissa utvalda problem skulle vara att föredra...»
- Kursen är mycket relevant, men det är för mycket att göra i föhållande till antalet högskolepoäng. Jag tycker att kursens innehåll ska bevaras, eller till och med utökas, men att antalet högskolepoäng ska gå upp till 7.5 poäng.»
- Lite mer genomgång på räknestugorna»
- Labbuppgift 1. Kändes mer som en övning i matlab än vektorfält»
- Mer enkla exempel på föreläsningarna, mer utförligt material i kompendiet. »
- Inget speciellt»
- uppdatering av kurslitteratur tillsammans med en massa lösningsförslag till uppgifter, skulle ge färre "underkänt"»
- Rättningen av inlämningsuppgifterna. »
- Fler ledningar till uppgifterna skulle vara otroligt hjälpande. Ibland är det just det som behövs, kunskapen för att klara av dem finns oftast, men jag upplevde att jag var otränad i lösningsmetodiken.»
- Labbarna skulle kunna omfatta mer av kursinnehållet.»
- Fler exempel uppgifter och att uppgifterna görs mer ifrån grunden istället för "man ser att det blir". Även mer info i kompendiumet på kap 5 om indexnotation. Inte så svår förståligt men exempel hjälper förståelsen»
- din mamma»
- Schemat, inga morgonföreläsningar.»
- Räkneövningsledarna»
- Bättre definitioner av potentialbegreppet, Greensfunktion, el och metaller, och deltafunktionen, det tog så onödigt lång tid innan jag faktiskt fattade eftersom informationen var så knapphändig!»

27. Övriga kommentarer

- Cederwall gjorde kursen mycket intressant och lärorik!»
- Härlig inställning och skön föreläsare! Jag tycker alla föreläsare kan säga att man är välkommen till deras rum om man kör fast:) Han sa de flera gånger så det kändes som att han menade det»
- Rolig och intressant kurs!»
- sdgbfhjgmkj»
- :)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.98
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från