ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM/Kf/K: Termodynamik HT12, KVM091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-13
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 18%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

18 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 5%
10 55%
6 33%
5 (över förväntan)»1 5%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förväntade mig att det skulle bli jobbigt, och det blev det också.» (3)
- Eftersom att vi nu läser termokursen på kemiinstitutionen och inte på fysikinstitutionen, så är kursen mer tillämpad. Känner tyvärr inte att jag fått förståelse för vad som verkligen händer ändå. » (3)
- Hade inte höga förväntningar på den.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

18 svarande

1 (ej relevant)»1 5%
3 17%
4 23%
6 35%
5 (mycket relevant)»3 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.41

- Kanske inte innehållet i sig som är det primära, utan att man måste få in ett lite annorlunda arbetssätt och tänk.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

18 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 5%
4 22%
8 44%
5 (Mycket bra avvägt)»5 27%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

18 svarande

<25%»2 11%
25-50%»0 0%
50-75%»2 11%
>75%»14 77%

Genomsnitt: 3.55

- Hann inte att gå på dessa!» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 23%
6 35%
6 35%
5 (mycket bra)»1 5%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nästan ett måste eftersom boken är så överfull av information man inte behöver. Föreläsningarna kunde dock ha varit ännu tydligare med att betona vad som egentligen är relevant för oss. Nikola pratar otroligt fort, man hinner inte tänka alls.» (2)
- För mycket fokus på matematiken och härledning av formler istället för problemen man ska lösa på tentan där det krävs förståelse av problemet. » (2)
- Det var svårt att hinna med på Nicolas föreläsningar. Han borde testa att prata en smula långsammare... » (3)
- Det blir svårt att hänga med när man inte har de förkunskaperna att verkligen förstå hur saker och ting hänger ihop.» (3)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 33%
3 20%
3 20%
5 (mycket bra)»4 26%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ofta kunde övningsledarna inte besvara mina frågor, vilket gör att hela poängen med räkneövningar försvinner.» (2)
- Mycket svårt att få förståelse under räkneövningarna då man sällan fick förklarat för sig varför en speciell formel kan användas.» (2)
- Räkneövningarna speciellt avsedda för TM höll betydligt lägre kvalitet än de som riktades mot K. När man väl insett detta och kunde gå på K:s övningar var de livräddande!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 44%
5 27%
5 (mycket bra)»5 27%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varierade. Laboration 1 och 2 var väldigt bra medan 3 och 4 kändes som att de mest var där för att "göras".» (3)
- beroende på när man har labbarna har man väldigt dålig koll ibland på de förberedande uppgifterna, men det funkade i och för sig. Hade dock inte någon aning om vad man räknade på ibland.» (3)
- Framförallt så var labben med Clausisus-Clapeyron väldigt bra. » (3)
- Tar mycket tid och i två fall av fyra så handlade labben bara om att kika på maskinen visade för värde, iprincip likvärdigt med att lösa en uppgift där värdena är givna. På lab3 fick vi sitta och räkna i samma rum där värmepumpen gick, mycket bullrigt = huvudvärk!» (3)
- Förberende uppgifterna tar oerhört mycket tid och är väldigt frustrerande. Varierade förmåga att förklara vad man egentligen skulle räkna på och hur hos labhandledarna. I stort sett tog de mer tid än de gav insikt.» (4)
- Det var på dem och innan dem jag lärde mig mest effektivt, (som enskilt delmoment av hela kursen).» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om projektet?

18 svarande

1 Inte alls bra»3 16%
2 11%
1 5%
8 44%
5 Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vad skulle det vara bra för? Som att det behövs mer att göra i denna kursen. Slopa!» (1 Inte alls bra)
- Då det i princip gick ut på att skriva i matlab och använda givna ekvationer så lärde jag mig tyvärr väldigt lite nytt.» (1 Inte alls bra)
- Onödigt att lägga så mycket tid på enkel matlab när vi redan kan allt det där. Kemidelen var kanske relevant men det känns som huuvudfokuset var att rita lite grafer.» (2)
- Kan redan den nivå av matlab som krävdes» (2)
- Ganska lätt. Allt annat hade varit hopplöst eftersom kursen redan tar onödigt mycket tid för sina poäng.» (3)
- bäst efter laborationerna. Roliga men inte jätte lärorika» (5 Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 16%
9 50%
5 27%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kan inte kommentera efter som jag knappt varit på föreläsningarna.» (3)
- Främst då övningarna. Merparten av jobbet bestod i att sitta själv och dunka huvudet i väggen med uppgifter.» (3)
- jag hade inte klarat mig utan den men det som var absolut bäst var facit till alla rekommenderade uppgifter.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

18 svarande

Ja»0 0%
Nej»18 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
6 33%
9 50%
5 (För hög)»3 16%

Genomsnitt: 3.83

- Mycket svår kemi, speciellt i början, men lagom till tentan hade man kommit in i "tänket".» (4)
- alla kurser under hela läsperioden hade många delmoment som skulle utföras parallellt, och det kändes som om man aldrig hade chans att komma i fas.» (4)
- Projekt och labbar tog onödigt mycket tid. Svårt att förstå hur övriga uppgifter skulle lösas. Många delar och en rörig kursliteratur» (4)
- Värsta jag varit med om. Har jag någonsin satt en femma tidigare tar jag tillbaka den!» (5 (För hög))
- Hann inte ägna någon tid alls åt min andra kurs denna läsperiod.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»3 16%

Genomsnitt: 4

- Ovärdeligt!» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.7

- Ibland svårt att få tid att fråga på övningar eftersom det var många/långa/svåra demoexempel som skulle gås igenom först - men jag hade inte velat ha det på något annat sätt.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

18 svarande

1 (ej prisvärd)»1 5%
8 47%
5 29%
3 17%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 2.58

- Mycket babbel, svårt att hitta det som faktiskt är relevant. Sammanfattningarna vi fick var mycket bra.» (2)
- Dålig bok som ordbajsar på tok för mycket.» (2)
- Usel bok, förvånansvärt hur den andra upplagan kan vara sämre än tidigare.» (2)
- Billig och behövs till tentan. men! den andra upplagan är sämre än den första som kursen är nu. Den innehåller mer text och mindre relevant information för kursen. Byt bok eller inriktning på kursen. » (4)
- Lånade av kompis» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

1 (Mycket liten)»2 11%
2 11%
7 38%
5 27%
5 (Mycket stor)»2 11%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag upplevde det som att där boken hade skrivit 5 meningar så hade man kunnat skriva en i stället vilket gjorde att den blev segläst.» (2)
- Kursliteraturen är väldigt rörig och det är mycket onödig text. Har dock använt mig mycket att kursliteraturen vid tentaplugg eftersom att man fick ha med den på tentan. » (3)
- mycket stor och mycket liten. Det är via den jag lärt mig allt men det gick inte smärt fritt... det tar längre tid att förbereda sig för en föreläsning (skumma kapitlen) än vad själva föreläsningen tar. ett tecken på en allt för dålig bok.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.16


Kommentarsfrågor

16. Har du vid något tillfälle under kursens gång känt att du saknat relevanta förkunskaper för något särskilt moment?

18 svarande

Ja»14 77%
Nej»4 22%

Genomsnitt: 1.22

- inför laborationerna var det bra att hitta en kemi student som kunde förklara vissa begrepp (tänker spec på TD1.) » (Ja)
- Man saknar samma helhetsbild av hur saker hänger ihop när man inte har läst grunderna. Det går att hanka sig igenom genom att använda formlerna men man förstår inte hur saker fungerar.» (Ja)
- Konstant. Den inledande föreläsningen gick mest ut på att Nikola i rasande fart försökte klämma in allt det som han sedan skulle gå igenom på föreläsningarna i kursen på två timmar. Inte okej. Vi hade snarare behövt få en uppfattning om hur man tänker inom kemi (när kan man approximera? Vad blir effekten av detta?) och vad olika begrepp egentligen innebär (entalpi, entropi osv. Se F3:s termobok som faktiskt har exempel på vad det är).» (Ja)
- Man förväntas kunna väldigt mycket som de försöker klämma in på två timmar introföreläsning. Det har varit klagomål om det tidigare och det är lite oklart om varför det fortfarande ser ut på det sättet som det gör idag.» (Ja)
- Kom man in på utbildningen genom högskoleprovet/matteprovet, så tror jag att man har allmänt svårare för kemi-delen, som iofs känns främmande för många på TM. Dock gick det bra o lära sig för min egen del.» (Ja)
- sista delen som var mer inriktad på kemi. Svårare att greppa. » (Ja)
- Men det har laborationsledarna varit förutseende med» (Ja)
- Nästan hela kursen. Hade föredragit att ha den kemiintroduktion vi får i exempelvis slutet LP4, så att man kunde få lite tid att gå igenom kemihäftet innan den riktiga kursen börjar.» (Ja)
- Jag kände igen det mesta av den kemiska terminologin från gymnasiet, känner dock att jag aldrig fick någon förståelse för vad de innebar i det här sammanhanget. » (Ja)
- I vissa moment var det vissa saker som de andra klasserna hade gått igenom. Personligen tycker jag inte att det utgjorde ett stort problem.» (Ja)
- Gick mycket bättre än jag trodde.» (Nej)

17. Känner du att du har haft tillräckligt med förkunskaper för någon kursens laborationer och projekt? Om nej, specificera vilka:

- Alla labbar, men mest den som handlade om reaktioner! Ofta hade vi inte kommit till det relevanta avsnittet i boken, så de förberedande uppgifterna tog mycket mer tid än vad som antagligen var menat.»
- TD1 labben, hade bristande kunskap i atomens uppbyggnad och vad det spelade för roll om den var dipol...»
- Man saknade förkunskaper för de labbarna man gjorde först då man inte gått igenom de momenten än. »
- Inte till någon av laborationerna.»
- Bland de första labbarna handlade om Clausius-(Clapeyron)-ekvationerna. Det var svårbegripligt till en början»
- nej, inte till 4 och 3. låg alldeles för tidigt. svårt att tillgodogöra sig labben då.»
- Nej, samtliga. Svårt att förstå labbarna när man inte riktigt förstår grundläggande kemiska begrepp. Första labben vi hade låg bara några dagar efter kemiintron vi TMare fick, vilket ledde till att jag ej hunnit gå igenom det.»
- Ja, men det tog tid att förbereda sig»

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

18 svarande

Ja»16 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1

- Otroligt välstrukturerat! Mycket imponerad.» (Ja)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet, laborationerna»
- labbarna»
- Räkneövningarna!»
- Projektet»
- Räkneövningarna, marknadsför de gärna än mer.»
- Struktur, cykelinnehåll, sista föreläsningens quizfrågor!»
- Labbarna»
- Laboration 1 och 2 samt Projekt»
- Nyttig, relevant och förhoppningsvis användbar kurs som är bra att läsa. Dessutom utmanande.»
- Laborationer, projekt, TM-introduktionen.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dra ner lite på arbetsbelastningen. Jag är inte den som klagar på att ha mycket att göra, men detta kändes överdrivet.»
- kursboken, det måste finnas en bok som inte är så amerikansk. »
- Projektet bör tas bort.»
- Den förberedande föreläsningen. Nikolas föreläsningar (mindre fokus på att få med så mycket som möjligt, mer fokus på att göra saker begripliga). Arbetsbelastningen är väldigt hög. Går det att göra något åt det?»
- Räkneövningarna, se till att de förklarar tydligare och specificera gärna att de inte ska använda ordet lätt om problem. För de är inte lätta! Få Nikola att sakta ner lite i sina föreläsningar, han både skriver och pratar snabbt vilket gör att det blir svårt att hänga med»
- Projektet - möjligtvis. Virial och P-R kom för tidigt i kursen, för att kunna ta till sig det på ett bra sätt...»
- Förklara begreppen fugacitet och aktivitet, mer ingående. Ibland svårt att hänga med mellan föreläsningarna som hoppar mellan ämnen. Boken är inget att ha, pratig och irrelevant. Svårt att hitta i den. »
- Byt kurslitteratur, skippa matlabprojektet för TM-studenter.»
- Boken, den innehåller mycket mer text än information. Vilket är dumt om man ska hitta formler.»
- Introduktionen. Dumt att ha den såpass tätt inpå kursen. Hade varit bättre att ha lite mer tid att låta det sjunka in.»
- Projektet är inte så givande för oss TM studenter. De poängen kan med god fördel läggas på t ex vektorfält istället. Dessutom bör fokus i kursen ligga på att lösa termodynamiska problem inte härleda termodynamiska formler. »

21. Övriga kommentarer

- i stort... en bra kurs.»
- Fantastiskt strukturerad kurs och relevant. Engagerade föreläsare.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från