ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och geometri HT12, TMA660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-23 - 2012-11-11
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

51 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 5%
21 41%
23 45%
5 (över förväntan)»4 7%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som förväntat» (3)
- Kursens innehåll var bra, men inte utlärandet av det.» (3)
- Hade inga särskilda förväntningar» (3)
- Det är svårt att minnas vilka förväntningar man hade.» (4)
- Jag hade inga direkta förväntningar, men jag tycker kursen var intressant och lärorik.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

51 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 6%
14 29%
5 (mycket relevant)»31 64%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.58

- Känns svårt att se sammanhanget just nu, men har hört att det är viktigt inför senare matematikkurser.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

50 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 6%
8 16%
23 46%
5 (Mycket bra avvägt)»16 32%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns ingen uppgift om determitanter på den första delen.» (3)
- Förhållandevis mycket poäng kunde plockas från minstakvadratmetoden och komplexa tal. Problemet här är inte tentan, utan undervisningen på just dessa punkter» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

51 svarande

<25%»2 3%
25-50%»3 5%
50-75%»7 13%
>75%»39 76%

Genomsnitt: 3.62

- Nollning, vad med ska man säga» (50-75%)
- Gick på alla föreläsningar utom några få då jag studerade på egen hand för att komma ikapp.» (>75%)
- 100 %» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

51 svarande

1 (inte alls bra)»3 6%
10 20%
18 36%
16 32%
5 (mycket bra)»3 6%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Opedagogisk och språkligt okunnig föreläsare.» (1 (inte alls bra))
- Det är möjligt att man lika gärna kunde ha ägnat tiden åt att läsa i boken och uppnått samma resultat eller bättre. Detta beror givetvis inte på föreläsarens okunskap i ämnet utan snarare att språket ställde till det ibland. I övrigt är det väl meningen att man inte ska fatta saker och ting första gången man ser dem.» (2)
- Mycket svårt att hänga med ibland, osammanhängande. » (2)
- Bra emellanåt, men ibland tappar läraren tråden. Speciellt när exempel skulle räknas och läraren hoppade fram och tillbaka och bytte namn på variabler.» (2)
- Tyvärr kunde jag inte relatera så bra till lärarens utlännings sätt. Den var lite för rörig och inte strukturerad på ett sätt som föll mig till "smak".» (2)
- Svårt att hänga med, antagligen på att jag mestadels låg en bit efter.» (3)
- Ibland var det svårt att hänga med i föreläsarens resonemang, men det hjälpte att ha sett det när jag sedan läste i boken. » (3)
- Föreläsningarna kan vara lite vimsiga tycker jag där läraren inte har någon struktur på anteckningarna på tavlan, detta gör att det är svårt att förstå hur saker och ting hänger ihop.» (3)
- Ibland bra, ibland hopplöst att hänga med på grund av bristande grammatikkunskaper från föreläsarens sida.» (3)
- Det var bra föreläsningar när det gäller vad det handlar om. Det finns tyvärr ett språkligt hinder när det gäller utlärningen som i vissa fall stör undervisningen. Det är synd att det begränsar intagningen när föreläsaren är mycket kunnik inom ämnet.» (3)
- va? vad pratar hon om.» (3)
- Ganska bra, men det hände att föreläsaren fastnade på detaljer (dvs förklarade dessa mycket noggrant) som redan var uppenbara för de flesta, vilket tog tid som skulle kunnat användas för att förklara mer avancerade saker» (4)
- Kunde ibland bli lite rörigt. Kursen innehåller många snarlika och för många nya matematiska metoder, och det är viktigt att man som föreläsare visar rikligt med exempel och tydliggör skillnader i olika metoder osv.» (4)
- Dock en del spåkliga svårigheter som skapar onödig förvirring.» (5 (mycket bra))
- Litet svårt att höra vad Maria säger ibland, men innehållet och upplägget var bra.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 6%
13 28%
19 42%
5 (mycket bra)»10 22%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt okej, inget utöver det vanliga. Handledaren gjorde sin uppgift helt enkelt.» (3)
- Beroende av vilken övningsledare som höll i övningen» (3)
- Bra, men för få för att man ska hinna med det som ska göras.» (4)
- Bra och tydlig övningsledare!» (4)
- Minns ej namnet på personen som räknade i klassrummet jag satt, men denne var oerhört pedagogisk.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»2 6%
4 12%
14 42%
8 24%
5 (mycket bra)»5 15%
Deltog ej»14

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Är det bonusuppgifterna som syftas på? i så fall en 5.» (?)
- Antar att det är bonusuppgifterna som menas här. Tycker inta att de har något med kursen att göra. Dessutom var de väldigt svåra programmeringstekniskt sett.» (1 (inte alls bra))
- Lätt att glömma bort i allt annat som skulle göras, helt plötsligt var det ett par redovisningstillfällen på schemat.» (1 (inte alls bra))
- Inte så matematiskt svåra, mer MatLab-uppgift än matematisk uppgift.» (2)
- Jag vet inte vilka laborationer som avses i frågan.» (3)
- Rita-tetadern-uppgiften hade inte jättemycket med matte att göra, det svåra var ren data- och Matlabkunskap.» (3)
- Gjorde en. Den var svår och tog jättelång tid.» (3)
- Vilka laborationer?» (3)
- Var bra för förståelsen av projektion och spegling.» (5 (mycket bra))
- om bonusuppgifterna så, bra.» (5 (mycket bra))
- Det var inga laborationer i kursen.» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
8 15%
14 27%
17 33%
5 (Mycket stor)»10 19%

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- se kommentaren på fråga 5» (2)
- Undervisningen är alltså samma sak som föreläsningar och räkneövningar? Det är klart att båda har hjälpt, men en viktig del har också varit att räkna på egen hand.» (3)
- Hade inte haft tålamod att studera kursen med enbart boken. Undervisningen var ett bra komplement, men föreläsningarna kändes ibland krångliga och svåra att förstå.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

49 svarande

Ja»0 0%
Nej»49 100%

Genomsnitt: 2

- Inte vad jag vet i alla fall» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 3%
29 56%
20 39%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Pluggade minimalt under läsperioden, och tentan kändes riktigt bra.» (2)
- (3)
- En stark 4 precis som förväntas på F!» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 31%
Mycket bra»26 50%
Har ej sökt samarbete»7 13%

Genomsnitt: 3.74

- Har mestadels jobbat själv dock.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 11%
Ganska bra»17 33%
Mycket bra»16 31%
Har ej sökt hjälp»12 23%

Genomsnitt: 3.66

- Tillfälle ges ju varje föreläsning/räkneövning. Jag kommer dock sällan på några frågor.» (Mycket bra)
- Både Maria och räkneövningsledare var mycket behjälpliga!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

51 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
6 12%
20 40%
13 26%
5 (mycket prisvärd)»9 18%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.46

- Materialet var bra men dyrt.» (2)
- Väldigt tunn bok och personligen tyckte jag att den missade att gå igenom flera saker.» (2)
- Köpte begagnad kurslitteratur» (3)
- Hade behövt plugga med engelsk litteratur (David C. Lay) om jag inte köpt Sparrs bok så jag är glad att jag kunde lära mig på svenska.» (4)
- Dem båda böckerna gick på dryga 600 kr har jag för mig, men jag tyckte det var värt. Boken är superbra och mycket pedagogisk» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 5%
4 7%
17 33%
5 (Mycket stor)»27 52%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra som komplement, sämre på egen hand.» (3)
- Räkneövningsboken använde jag mycket.» (4)
- Då jag inte kunde ta åt mig så bra under undervisningarna i denna kurs, blev boken min största källa.» (4)
- Föreläsningar osv. gör ju sitt, men jag anser att det viktigaste är att sätta sig på egen hand och räkna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.33


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

51 svarande

Ja»44 91%
Nej»4 8%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.08

- lösningar till gamla tentor» (Nej)
- det fattades moment ett skaffa sig erfarenhet om hur väl tenta skulle se ut. Med andra ord, det saknades duggor.» (Nej)
- inte tillräckligt bra hemsida för att kunna hitta det man letar efter, och osynliga länkar som går till orelevanta sidor.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det tuffa tempot! Alla nya F:are ska känna samma smärta som vi.»
- sammanfattningar»
- Den relativt lätta tentan, vilken ger en möjlighet att känna att man kan klara tentan, samtidigt som man blir förberedd på hur hårt det är att plugga på Chalmers.»
- Upplägget och allt innehåll.»
- Moment i kursen. Borde inte bli fler eller mindre. »
- kurslitteraturen, planeringen.»
- räknestugor»
- Teorin Maria gick igenom var mycket mer givande än bokens teori som ibland kändes översimplifierad.»
- Lika mycket tid till kursen.»
- Räknestugorna vi haft i smågrupper med handledare. »
- Upplägget i sig. »
- Själva kursinnehållet.»
- De små repetitionerna som kom ibland efter en föreläsning och framför allt de slutliga repetitionen av kursen var jättebra.»
- Räknestugorna!»
- Det var jättebra att man kunde läsa på hemsidan vad som skulle komma på varje lektion så man kunde förbereda sig.»
- Läroboken»
- flödet av information (den följd som vi fick informationen)»
- Rekneövningar»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag är dålig på att hitta negativa saker vad gäller det mesta. Jag försöker anpassa mig till den givna situationen istället, oavsett hur den ser ut. Jag ser det som en utmaning. Jag kan inte komma på något spontant som bör ändras.»
- Strukturen på föreläsningarna»
- Gärna mer räknetillfällen och det kan vara bra att gå igenom något exempel innan formella bevis/definitioner.»
- Mer strukturerade föreläsningar och godare disposition så att antecknande inte blir en mardröm samtidigt som man försöker förstå stoffet.»
- Föreläsningarna var röriga och osammanhängande. Kunde vara svårt att få en röd tråd och förstå varför eller vad vi gjorde pga otydlig information»
- bonusuppgifter»
- Föreläsaren kanske kan bli mer tydlig när det är mycket på en gång (t.ex. vid bevis som innehåller element med många olika index). Och försöka vara mer konsekvent och försiktig med vad som skrivs på tavlan, eftersom det hände flera gånger att hon fick gå tillbaka och ändra saker. Då blir förvirringen onödigt stor.»
- Lärare som kan bättre svenska.»
- Bättre struktur när anteckningar skrivs ner på tavlan, samt bättre förklaring av exempel som ges av lärare på tavlan. »
- Språkliga problem som leder till krångliga formuleringar.»
- Mer pedagogik i föreläsningarna och en mer språkkunnig föreläsare då det ofta förekom missförstånd och förvirringar.»
- Lite mer tydlighet i kursen. »
- Exempel ska förberedas innan föreläsningen»
- Föreläsningarna för minstakvadratmetoden och komplexa tal bör utökas.»
- införandet av minst en dugga.»
- lite mer förklarande vad satser mm innebär»
- Strukturerad undervisning»

18. Övriga kommentarer

- Bra kurs om man ser till helheten! Matematik är alltid skoj och någonting jag har tänkt att studera många år framöver. Nu hoppas jag bara att tentamen gick bra.»
- Väldigt jobbigt att förstå Maria stundtals, duktig lärare som vill mycket, men tyvärr inte alltid kan pga språk»
- Var lite svårt att förstå föreläsarens språk.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från