ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronik för M3, 2012, SSY060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-02
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jonas Fredriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»12 16%
Cirka 20 timmar»31 43%
Cirka 25 timmar»19 26%
Cirka 30 timmar»7 9%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.41

- 8h i veckan i snitt.» (Högst 15 timmar)
- Mkt tid gick till strömningen» (Högst 15 timmar)
- Relativt lågt fram till konstruktionsövningen» (Cirka 20 timmar)
- Jobbade mer med kursen de sista veckorna pga labbar och inlämning av motoruppgiften.» (Cirka 25 timmar)
- Satsade på denna kurs för att tiden inte räckte till båda kurserna» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»13 18%
75%»21 29%
100%»36 50%

Genomsnitt: 4.29

- Så gott som alla föreläsningar, nästan ingen räkneövning.» (50%)
- Föreläsningar men inga övningar, kände att övningarna inte gav någonting och man lättare kunde lära sig av endast boken» (50%)
- Föreläsningarna var bra. Övningarna har jag inte gått på då det inte känts som att de behövts samt att de krockat med andra engagemang. » (50%)
- Inga övningar, bara föreläsningar. » (50%)
- Har varit på alla föreläsningar men ca 50% av övningarna.» (75%)
- Har varit på i stort sett alla föreläsningar men hoppat en del övningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»50 69%

Genomsnitt: 3.52

- Har inte reflekterat över dom.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Bra att det refererades till målen när nya saker togs upp» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

69 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»67 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»29 42%
Ja, i hög grad»31 45%
Vet ej/har inte examinerats än»7 10%

Genomsnitt: 2.64

- det här var det konstigaste jag har varit med om. jämför den här tentan med typ dom 10 tidigare, och fråga dig själv om du tycker det här var en rimlig nivå. jag kan ge dig svaret direkt: NEJ!blir spännande att se kugg-procent.» (Nej, inte alls)
- Helt annan nivå på tenta och föreläsningar/övingar.. » (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt olik alla de tidigare. Jag räknade väldigt många av de rekommenderade uppgifterna och ca 6 hela tidigare tentor. innehållet på vår tenta var relevant om man ser till vad som gåtts igenom under föreläsningar men det vi fått i uppgift att räkna var betydligt enklare än tentan. Behövdes bättre förberedelser för beräkning , föreläsningarna var täckande.» (I viss utsträckning)
- Tentan var ju en riktig chock, inte alls jämförbar i svårighetsgrad med tidigare års... Vilket är lite dumt då jag har läst samma kurs men haft en svårare examination...» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt svår men behandlade ändå relevanta delar i kursen. Borde ha gjort uppgifterna på en enklare grad» (I viss utsträckning)
- Mycket svårare tenta än de gamla tentor som var ute.. en femma gick lätt ner till en trea i jämförelse.» (I viss utsträckning)
- ovanliga och väldigt svåra frågor på tentan, gick ej att läsa om allt i boken?» (I viss utsträckning)
- Tyckte att vår tentamen hade en högre svårighetsgrad än de tidigare tentorna och ser ingen egentlig anledning till detta, om det nu var ett medvetet val.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att årets tentamen var väldigt olik tidigare års tentamen. Fick en känsla av att tidigare års tentamina haft ungefär samma upplägg och kände mig lite häpen vid nuvarande tentamen som jag inte tyckte föll inom den ramen. » (I viss utsträckning)
- Tentan kändes svårare än tidigare tentor. Bra med mix av frågeställningarna. » (Ja, i hög grad)
- Lyckades verkligen med en "otypad" och svår tenta...» (Ja, i hög grad)
- Väldigt svår tenta! » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 9%
Ganska stor»32 45%
Mycket stor»32 45%

Genomsnitt: 3.35

- Examinationen testade mer» (?)
- Fler och bättre hemtal som speglar det som kommer på tentan bättre!» (Ganska liten)
- Föreläsningar bra, övningar mindre bra» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar» (Ganska stor)
- Dock gav Övningarna väldigt lite hjälp, Gick inte ens att se vad som stod på tavlan pga salens utformning.» (Ganska stor)
- Inte jättebra övningar» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar! Både roliga och lärorika.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»44 61%
Mycket stor»18 25%

Genomsnitt: 3.09

- Boken är ganska dålig på att förklara någonting. Det mesta presenteras som självklart medans de intressanta frågeställningarna ges som "Class discussions" eller räkneproblem som man inte kan lösa utan att ha fattat grejen. Blir lite av ett moment 22, man måste redan ha förstått för att kunna förstå...» (Ganska stor)
- Boken var bra och det gick att läsa sig till ganska mycket. Men uppgifterna var för lätta och testade inte ens kunskaperna tillräckligt» (Ganska stor)
- Tyckte att kursboken var väldigt bra.» (Ganska stor)
- Dock innehåller boken mycket irrelevant information för den här kursen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 31%
Mycket bra»48 66%

Genomsnitt: 3.65

- Olika upplagor och frågeställningar i beroende på var vi fick labbhäftet, något som jag senare fick backning på då jag inte hade besvarat alla frågor. Men frågorna fanns inte med i mitt häfte. » (Ganska bra)
- Ping-pong kanske borde använts istället för studentportalen. Det hade gjort inlämningen av inl.2 smidigare.» (Ganska bra)
- Bra att föreläsningarna låg upp innan samt övrigt material för kursen. » (Ganska bra)
- Det var dåligt att uppgifterna i kurs PM samt facit var för den gamla upplagan av boken. Jag anser att kursen skall följa den nya upplagan. Framför allt när det endast är den nya upplagan som går att köpa ny på t.ex. Cremona. Gör man ett aktivt val att köpa en begagnad bok och kursen inte följer den versionen, får man i så fall stå sitt kast.» (Ganska bra)
- Förutom att studentportalen la ner helgen innan tentan så va det bra. Men det kan man knappast skylla kursen för.» (Mycket bra)

9. Hur har föreläsningarna fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 19%
Mycket bra»58 80%

Genomsnitt: 3.8

- Mer fokus på problemlösning» (Ganska bra)
- riktigt bra föreläsningar!» (Mycket bra)
- Given kandidat till pekpinnen» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare, behåll honom.» (Mycket bra)
- Bra med visning av olika saker som gjorts(handen) och även bra med en så mänsklig, tillmötesgående och intresserad föreläsare.» (Mycket bra)
- Bland de bättre under mina år på Chalmers! Bra struktur vilket gjorde att det var enkelt att följa sina egna anteckningar i efterhand.» (Mycket bra)
- Bra struktur och upplägg. Engagerad och motiverad föreläsare gör kursen intressant och kul. » (Mycket bra)
- Jättebra och intressanta föreläsningar!» (Mycket bra)

10. Hur har räkneövningarna fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»16 25%
Ganska bra»34 53%
Mycket bra»13 20%

Genomsnitt: 2.92

- 0 % närvaro för min del => Lämnar blankt.» (?)
- Har ej varit på övingar. » (?)
- ej gått på dem» (?)
- Har bara räknat själv med kompisar» (?)
- Vet ej» (?)
- Övningarna gav väldigt lite hjälp, Gick inte ens att se vad som stod på tavlan pga salens utformning.» (Mycket dåligt)
- för få övningsledare -> för få rum -> för mkt folk i alla rum» (Ganska dåligt)
- Ingen ordentlig förklaring hur man skulle räkna.» (Ganska dåligt)
- Gick på några i början. Tyckte dom va lite långsamma och fumliga så efter det blev det självstudier.» (Ganska dåligt)
- Ojämn kvalitet på övningsledarna. Ingen som var särskilt bra på att förklara.» (Ganska dåligt)
- Många gånger kunde övningsledaren inte svara på frågor om uppgifterna utan gick bara efter facit, vilket inte gav så bra förståelse.» (Ganska dåligt)
- "Mindre bra" övningsledare.» (Ganska dåligt)
- röriga och intensiva, bra om materialet lagts upp på kurshemsida efteråt» (Ganska dåligt)
- Varierande kunskaper. Favorisering» (Ganska dåligt)
- Har inte varit på alla.» (Ganska bra)
- Jag har ej deltagit på övningarna» (Ganska bra)
- Alldeles för få räkneövningsledare/för små salar. Man fick slå sig fram för att få en plats. 135 elever och 3 räkneövningsledare. Den ekvationen får jag inte ihop.» (Ganska bra)
- Bra övningar men för mycket folk i salen.» (Ganska bra)
- Trångt!» (Ganska bra)
- Patrik är duktig!» (Mycket bra)

11. Hur har laborationerna fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»11 15%
Ganska bra»38 52%
Mycket bra»21 29%

Genomsnitt: 3.08

- Förstod inte riktigt vad man höll på med speciellt inte den andra som man skulle programmera en motor» (Ganska dåligt)
- Svårt att hinna med» (Ganska dåligt)
- Fick olika besked beroende på vilken laborationsledare man frågade, verkade till och med som att alla laborationsledare inte hade tillräcklig kunskap.» (Ganska dåligt)
- Laborationerna borde inledas med en liten förklarande föreläsning, nu blev det mest "här är en hög med grejer ni aldrig har sett, gör!" » (Ganska dåligt)
- Skulle behövts mer komandon på programeringslabben, svårt med språket och inte så många labbledare. » (Ganska dåligt)
- Sista labben fokuserade enbart på kodning vilket vi inte läst tidigare. Anser de inte vara sanarlikt matlab tur att andra kan C.» (Ganska dåligt)
- Ojämn nivå hos labb-ledarna. En verkade tro att vi skulle kunna lösa labb2-programmeringen helt utan hjälp, men då hjälpte Jonas oss istället. Kass utrustning i labb1.» (Ganska bra)
- Var sjuk under labb 2, vilket gjorde att motivationen inte var på topp. Därtill var man trögtänkt så in i h*lvete. » (Ganska bra)
- På den andra labben fick man ibland vänta ganska länge för att få hjälp.» (Ganska bra)
- » (Ganska bra)
- Labledarna hade inte jättestor koll om man inte programmerade exakt som de sa.» (Ganska bra)
- Roliga och lärorika, tog lite för lång tid när man behövde hjälp.» (Ganska bra)
- Laboration 1 var väldigt seriös på pappret, men sedan verkade det som att man skulle hasta igenom den när man väl gjorde den. Mer tid till lab eller minska ner på omfånget lite.» (Ganska bra)
- Väldigt stora och omfattande laborationer som krävde mer tid än vad som var schemautsatt. Borde göras mindre men iallallafall den sista var väldigt bra!» (Ganska bra)
- ineffektivt med labhandledare som har helt olika kunskaper. de kunde inte dela på belastningen» (Ganska bra)
- Labben med micronontrollen kunde varit lite bättre. Hade varit bra med en kort genomgång i början som förklarar vad vi egentligen ska göra och tagit upp de mest väsentliga kommandona i programmeringen.» (Ganska bra)
- Ngt okunnig handledare! » (Ganska bra)
- Roliga laborationer! » (Mycket bra)
- Bra labbar, bra upplägg.» (Mycket bra)
- Labb 2: Den bästa labb jag haft hittills på Maskin!» (Mycket bra)
- Tyckte att båda laborationerna var bra.» (Mycket bra)

12. Hur bedömer du laborationernas värde?

72 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Av ringa värde»9 12%
Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning»53 73%
Gav en bättre förståelse av mekatronik»42 58%
Gav träning i programmering»34 47%

- Man förstod inte så mycket varför det blev som det blev men man fick lite känsla för hur det ser ut i "verkligheten".» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning, Gav träning i programmering)
- Gav mig inte mycket djupare förståelse» (Av ringa värde)
- Inspirerande labbar. Fick mig att skaffa en arduino och lite olika sensorer att leka med. » (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning, Gav en bättre förståelse av mekatronik)
- Blev lite för mycket fokus på att vänta på att någon skulle förklara syntaxen för en, lite svårt att gissa sig fram i ett helt okänt språk...» (Gav en bättre förståelse av mekatronik)
- Andra labben var rolig, men gav mig inget mer än att knappa kod» (Av ringa värde)
- Kunde vara mer omfattande vad gäller programmering» (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning, Gav en bättre förståelse av mekatronik, Gav träning i programmering)
- Gjorde nog första labben lite för tidigt så jag hade svårt att förstå den och därför fick jag inte heller så mycket nytta av den. » (Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning)
- Dock har jag pluggat mycket programmering, automation och mekatronik på gymnasiet» (Av ringa värde, Gav en träning att arbeta med elektrisk utrustning)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 8%
Ganska bra»20 27%
Mycket bra»29 40%
Har ej sökt hjälp»17 23%

Genomsnitt: 3.79

- Inga räkna själv övningar.» (Ganska dåliga)
- När man är uppe och frågar en fråga till doktoranderna och säger att kom när jag har frågestund under dagen. Varför kan man inte ställa frågor när man vill? » (Ganska dåliga)
- Var inte mycket tid att fråga då föreläsningen tog upp den mesta tiden.» (Ganska dåliga)
- Har gärna schemalagda räknestugor så man hela tiden kommer framåt. » (Ganska bra)
- Väldigt hjälpsamma!» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 13%
Mycket bra»60 83%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.88

- Som vanligt» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»58 81%
Hög»12 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- lagom men för hög i slutet» (?)
- Det var dock svårt i kombination med strömningen som var enormt krävande» (Lagom)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»10 13%
Hög»37 51%
För hög»23 31%

Genomsnitt: 4.12

- Jag läser på ett annat program men har läst strömningen vilken är ganska tung. Det bör passa ganska bra att läsa dessa två parallellt. » (Lagom)
- Strömningsmekanik känns som mer att ta in än en vanlig termin.» (För hög)
- Två räknekurser, båda med många inlämningar och laborationer vilket gjorde att fokus flyttades från att räkna uppgifter för eget lärande, till att bara hinna med deadlines. Vidare är det två kurser med olika typer av matte som jag själv inte repeterat på flera år.» (För hög)
- Strömningen tog för mycket av läsperioden. Inlämnningsuppgifterna borde legat tidigare i perioden.» (För hög)
- Strömmingen är tung!» (För hög)
- Tillsammans med Strömningen blev det för mycket då alla labbar och inlämningar var samtidigt för båda kurserna i slutet av läsperioden.» (För hög)
- Strömning och Mekatronik = två räknekurser och fungerar dåligt ihop. » (För hög)
- Har varit väldigt mycket att göra. Speciellt i strömningen. Totalt mycket konstruktionsuppgifter och labbar. Kom lite som en överraskning. Hade kanske inte varit så farligt om man insett det från början. » (För hög)
- Tycker att det var väldigt tungt att ha två så tidskrävande kurser bredvid varandra. Både Strömningsmekaniken och Mekatroniken tog mycket tid då både kurserna hade labbar, inlämningar och en planering att räkna varje vecka. Var verkligen svårt att hinna med allt.» (För hög)


Tentamen

17. Hur speglade tentan kursens innehåll?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»14 21%
Godkänd»21 32%
Ganska bra»23 35%
Mycket bra»7 10%
Vet ej, gjorde ej tentan»6

Genomsnitt: 3.35

- se nästa kommentar» (Ganska dåligt)
- För svår. Inte på samma nivå som de föregående tentorna. Det borde vara fler poäng per uppgift så att man kan plocka mer delpoäng. Sista uppgiften var alldeles för stot för att ha med på en tenta.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för svår! Kändes som frågorna avvek lite väl mycket från vad man övat på. Förstår att de ej kan vara som tidigare tentor men de bör väll i alla fall vara lika inlämningsuppgifter osv som gjort i kursen?» (Ganska dåligt)
- Väldigt svår tenta i jämförelse med hemtal och gamla tentor» (Ganska dåligt)
- Flera av frågorna som kom på tentan handlade om områden som jag uppfattat som mindre viktiga under föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Kände inte igen mig mycket i tentan och övriga kursen.» (Ganska dåligt)
- Speglade kursen innehåll. Men på ett oväntat sätt. Den speglade kursen på ett sätt som inte kändes igen från uppgifterna i boken eller de tidigare tentorna vilket gjorde det svårt att vara förberedd.» (Godkänd)
- I jämförelse med tidigare års tentor var den väldigt mycke svårare, hade man varit mer beredd på att tentan inte varit typad/lik tidigare år hade man inte snöat in sig på samma typ av tal.» (Godkänd)
- Jag tyckte att svårighetsgraden på tentamensuppgifterna var högre jämfört med tidigare års tentor och övningsuppgifter. » (Godkänd)
- Tentan speglade kursens innehåll bra men tyckte att den var väldigt olik tidigare års tentor. Det var en del moment som dök upp som man trodde att man redan blivit examinerad på.» (Godkänd)
- Väldigt mycket svårare än vad kursen förevisat» (Ganska bra)
- tillräckliga kunskaper föreläsningsmässigt men inte beräkningsmässigt. Upplevdes mycket svårare än de tidigare tentorna.» (Ganska bra)
- Kändes inte helt genomtänkt...» (Ganska bra)
- Tentan var svår men inte omöjlig, det enda negativa var att uppgifterna i boken var för lätta. Vilket gjorde det ganska svårt att på förhand veta vilken nivå tentan skulle ligga på» (Ganska bra)
- Lite högre svårighetsgrad än väntat.» (Ganska bra)
- Det vsr egentligen ganska bra men inte lika typad som tidigare år och därför ganska svårt. Men egentligen inget fel med det bara man är medveten om att den är svår. » (Ganska bra)

18. Vad tycker du om svårighetsgraden på tentan?

71 svarande

1. För lätt»0 0%
2.»0 0%
3.»6 9%
4.»32 49%
5. För svår»27 41%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.32

- Tyckte den skiljde sig lite från de tidigare årens tentor. Det var skillnaden mellan 4 och 5 för min del ,)» (3.)
- Tentan var rimlig men mycket svårare än tidigare och därför var det som en chock när man såg den.» (4.)
- Tentan var krånglig och väldigt annorlunda jämfört med uppgifter jag gjort innan.» (4.)
- Det lanserades nya begrepp på tentan som skapade förvirring. Känslan var att "sätta dit" istället för att testa relevanta kunskaper. Upplevde flera frågor som "kuggfrågor". » (4.)
- Dåligt att en del tal baseras på laborationer man gjort och inte exempel man övat på. Lite väl otypad.» (4.)
- Kändes svårare än tidigare tentor men inte alls orimligt svår i förhållande till kursen.» (4.)
- När jag såg tentan var första intrycket att den var svår. Dock samma uppgifter som tidigare men givna på ett nytt sätt vilket ställde till det lite.» (4.)
- Inte för svår men svårare än vanligt och därmed svårare än vad (jag tror) de flesta var förberedda på.» (4.)
- Svårt att hinna, satt hela tiden, brukar inte göra det» (4.)
- Det som gjorde tentan svår var att den var olik tidigare års tentor när det gäller de uppgifter som kom. Annorlunda helt enkelt.» (4.)
- Svår tentamen med onödigt omständliga beräkningar (ex. uppg2). » (5. För svår)
- Tycker att årets tenta var flera snäpp svårare än tidigare års tentor.» (5. För svår)
- Vet inte vad vi gjort för att förtjäna en sådan svår tenta» (5. För svår)
- För svår för att vara 4 timmar. Lagom för en 5 timmars tenta.» (5. För svår)
- Mycket stor skillnad mellan de tidigare tentorna som va utdelade och den vi skrev. Man fick en felaktig bild av vad som va viktigt. Dessutom va svårighetsgraden högre på uppgifterna på tentan och ibland va de skrivna på ett sätt som man inte kände igen. » (5. För svår)
- För svår. Inte på samma nivå som de föregående tentorna. Det borde vara fler poäng per uppgift så att man kan plocka mer delpoäng. Sista uppgiften var alldeles för stot för att ha med på en tenta.» (5. För svår)
- Inte alls vad jag väntat mig.» (5. För svår)
- Var en bra tenta mot kursinnehållet men uppgifterna va snäppet svårare än väntat. Tillkrånglade och svårare än det vi gjort i kursen.» (5. För svår)
- Jag kan endast jämföra med de äldre tentor som fanns till förfogande att öva på, och de klarades av utan något som helst problem, men tentan som kom var ganska annorlunda, vilket i sig är bra för att testa kunskapen men svårighetsgraden var högre, vilket ger oss ett sämre konkurrensläge mot studenter som läst samma kurs med en enklare tenta, trots samma kunskapsnivå...» (5. För svår)
- Hade varit bra om man hade informerat lite mer om ökad svårighetsgrad under kursens gång.» (5. För svår)
- Uppgifterna i sig var väldigt relevanta men tentan skilde sig väldigt mycket från föregående år både innehållsmässigt och svårighetsgrad. Nog för att vi går i trean men för det ska inte tentan vara svårare..» (5. För svår)
- För mycket tilltvistat. Ser ingen anledning till att göra en svårare tentamen med enbart argument att "vi går i trean nu". Jag ser inte hur vi skulle kunna ha blivit bättre än de som gick i tvåan på ett sommarlov och en kurs i Industriell organistion och produktion och industriell ekonomi emellan som enda skillnad. » (5. För svår)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»12 16%
Gott»38 52%
Mycket gott»21 29%

Genomsnitt: 4.09

- Om man bort ser från tentan var kursen väldigt bra och givande.» (Godkänt)
- Hade hoppats på ett ökande intresse för kursens gång, men tentamen fick mig att tappa mycket av det intresset.» (Godkänt)
- Allt levde upp till mina förväntningar, förutom tentan.» (Gott)
- Enbart tentan som drar ner» (Gott)
- Tyckte det var en väldigt intressant kurs men det var lite spretigt vissa gånger och det var lite svårt att få grepp om saker när man gick igenom som många olika områden under en så kort tidsperiod.» (Gott)
- Nyttig kurs för en maskinteknolog. Man skall kunna kommunicera med alla - även elnissarna ,)» (Mycket gott)
- En av de mer inspirerande kurserna jag läst. Bra mix av elektronik och digitalteknik. » (Mycket gott)
- Det enda jag kan klaga på är tentan för kursens övrigt har varit väldigt bra!» (Mycket gott)
- Rolig kurs!» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jonas, bra som föreläsare. Vet vad han gör. Labbarna och konstruktionsuppgifterna.»
- Arduino, inlämning 2»
- Laborationerna och inlämningsuppgifterna - de är riktigt nyttiga!»
- Jonas som lärare.»
- riktigt bra föreläsningar!»
- Föreläsaren, bra och pedagogisk med repetion samt anknyta till kursmålen i början av varje föreläsning. Den unga killen som övningsledare var grym. »
- Allt utom fyra-timmars-tentan»
- Arduinolabben, var riktigt skoj»
- Liknande förläsningar»
- Föreläsningsupplägget där alla olika områden inom mekatronik gås igenom för att skapa en helehtsbild. Även labbarna bör bevaras.»
- Föreläsningarna.»
- Föreläsningarnas struktur och huvudsakliga innehåll.»
- Bra föreläsningar»
- Jonas och Patrik. Konstruktionsuppgiften med dc-motorn var väldigt bra!»
- Labb2. »
- Labb 2 + mer utveckling.»
- Jonas, you the man!»
- Föreläsningarna var mycket bra! Fortsätt så!»
- Föreläsningarna var bra.»
- Labbarna!»
- Engagemang»
- föreläsningarna»
- Motorprojektet»
- Motorprojektet»
- det mesta. Framförallt var repetitionsföreläsningen enormt bra och sammanfattande av hela kursen! »
- jonas»
- Jonas!»
- Kursens upplägg i sin helhet, men med en lite lättare tentamen. Vill heller inte ha 2 räknekurser samtidigt. »
- Föreläsningarna var bra. »
- Bra föreläsningar och inlämningsuppg 2 PSpice var kass segt program gick inte att spara och öppna filer. »
- Lab 2 och tycker att föreläsningarna var generellt riktigt bra.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om möjligt mer begriplig handledning vid labbarna.»
- Duggor med möjlighet till bonuspoäng på tentan. Mer omfattande räkneövningar, t.ex. ett kompendie med räkneövningar som liknar tentauppgifter. Tänk hållf-häftet i ettan.»
- Kursboken. Jag köper dock aldrig kursböcker, såvida de inte är nödvändiga eller bra. Bläddrade lite i denna och tyckte det var den svartvitaste jag någonsin sett - usch.»
- tentan»
- En dugga i mitten av kursen hade varit bra, då märker man vilken nivå som gäller på kursen.»
- fem-timmars-tenta»
- Bättre övningsledare»
- Tentan.»
- Tentan. »
- Se till att den finns tillräckligt med plats under räkneövningarna.»
- Svårighetsgraden på tentan.»
- Facit + kurs PM»
- Jag fann kurslitteraturen bristande i följande för kursen relevanta moment: -behandling av ACkrets med jomega metod -filter (RC etc) i allmänhet -OP-amps, kändes väldigt abstrakt»
- Fler övningsledare!»
- Övningssalarna bör bytas till en sal som är bättre anpassad för så många. Eller skaffa fler övningsledare.»
- Svårighetsgrad på tentan, alternativt tydliga övningstentor eller dylikt som påvisar en högre svårighetsgrad»
- Lite onödigt att hela första föreläsningen går åt till introduktion, dela ut kurspm och kör igång bara! :-)»
- införa räknestugor, att få räkna och fråga lärare hade underlättat rejält»
- Inlämningsuppgiften med motorn. Jag tyckte inte den gav så mycket mer än ett tillvägagångssätt att välja motor. Andra övningsuppgifter än bokens eller sänk nivån på tentan»
- Mer relevanta övningsuppgifter. Fik inte tillräckligt med övning i vad som tenterades.»
- Bättre samarbete med den andra kursen så att inte obiligatoriska moment kan krocka med föreläsningar. Mer relevanta övningsuppgifter som ger mer övning i det som tenteras»
- Mer räkneuppgifter att räkna på, men framför allt mer relevanta räkneuppgifter som speglar det tal som sedan kommer på tentamen. »
- Lättare tenta där inte alla uppgifter har en tvist och är olikt det som vi gjort under kursen. »
- Labbarna»
- Att läsa tillverkningsteknik samtidigt har gjort att folk hunnit räkna mer under kursens gång men att ha strömningsmekanik samtidigt och flertalet inlämningar/labbar sista veckan är för mycket.»
- Pspice se ovan»
- Lite småfel i facit till övningsuppgifterna skulle kunna rättas till. Det vore bra om listan med övningsuppgifter uppdaterades så att det stämde med den senaste upplagan.»
- Jag hade problem att förstå och bli förstådd av övningsledarna.»

22. Övriga kommentarer

- Tack för en rolig kurs som klarade upp det där som jag alltid sett som något magiskt/onaturligt (el).»
- »
- Jag tycker att Jonas är en inspirerande, bra och hängiven föreläsare. Framför allt bra för mig som egentligen inte har något större intresse för elektronikdelen.»
- Bra föreläsare!»
- Bra kurs, hade problem med språket med de flesta övningsledarna bara»


Kursutvärderingssystem från