ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik - Dynamik (2012), TME031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-16
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Anders Boström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

80 svarande

Högst 15 timmar»5 6%
Cirka 20 timmar»16 20%
Cirka 25 timmar»27 33%
Cirka 30 timmar»21 26%
Minst 35 timmar»11 13%

Genomsnitt: 3.21

- 70 timmar.» (?)
- Det funkar inte att plugga så lite!» (Högst 15 timmar)
- Har ej behövt arbeta med inlämningsuppgifter» (Högst 15 timmar)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket mer i slutet av än under läsperioden.» (Cirka 25 timmar)
- 75% av den här läsperioden gick åt dynamiken.» (Cirka 30 timmar)
- Det krävs att man arbetar med det för att förstå. Sen vad det väldigt bra med ledningar och basuppgifter.» (Minst 35 timmar)
- Mycket mer än 35 timmar! Jag hängde med under hela kursens gång.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

81 svarande

0%»4 4%
25%»2 2%
50%»3 3%
75%»21 25%
100%»51 62%

Genomsnitt: 4.39

- Några räknestugor, någon övning. Repetitionsföreläsning.» (0%)
- Har läst korsen tidigare.» (0%)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (0%)
- Hade varit 100 om jag inte varit sjuk...» (75%)
- Hjärnskakning gjorde att jag inte kunde komma på två-tre vekor.» (75%)
- Närmare 80 %» (75%)
- Väldigt bra att det finns material så att man kan komma förberedd till föreläsningen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

81 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 25%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 46%

Genomsnitt: 2.93

- Jag har säker sett målen, men jag har itne tänkt på de/ kommer inte ihåg något av de (som vanligt...).» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

69 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»64 92%
Nej, målen är för högt ställda»5 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

71 svarande

Nej, inte alls»5 7%
I viss utsträckning»22 30%
Ja, i hög grad»39 54%
Vet ej/har inte examinerats än»5 7%

Genomsnitt: 2.61

- Tentan var alldeles för svår mot tidigare tentor, duggar och uppgifter i boken » (Nej, inte alls)
- Examinationen var alldeles för svår. Den nivån tentan ligger på borde även föreläsningarna vara på. Sen om man jämför vår tenta med de föregående så var den riktigt elak. » (Nej, inte alls)
- Tentan höll alldeles för hög nivå jämfört med kursmaterialet och undervisningsinnehållet.» (Nej, inte alls)
- Examinationen var alldeles för svår. Den testade väldigt få grunder och alldeles för mycket överkurs. Detta gällde alla uppgifter. Inte en enda var i stil med det vi gjort under kursen.» (Nej, inte alls)
- Tentamens svårighetsgrad var avsevärt högre än vad undervisningen och duggorna antytt » (I viss utsträckning)
- Tentamen skiljde sig från tidigare då t.ex. Uppgift 3 innehöll flera steg som normalt sätt är värt mer än fem poäng. Det är stor skillnad på uppgifterna generellt sätt och vissa är lätta och andra nästintill omöjliga. » (I viss utsträckning)
- Halvdan tenta. Inte som tidigare, annorlunda uppgifter och vissa uträkningar som inte jag klarar utan beta i alla fall.» (I viss utsträckning)
- Väldigt svår tenta» (I viss utsträckning)
- Jag är av den klara uppfattningen att tentan var mer komplex än den borde vara. Jag har lagt ner mycket tid och hållt mig i fas under hela läsperiodens förlopp samt gjort alla gamla tentor för att säkerställa ett gott resultat på tentan. Trots att jag klarade nästan varje gammal tenta så väl att jag kände att jag nog siktade på det högsta betyget så är jag nu i den sitsen att jag inte ens är säker på en tre. Då måste jag säga att det känns som om att det var något fel på årets tenta.» (I viss utsträckning)
- väldigt svår tenta» (I viss utsträckning)
- Tentamen var alldeles för svår i jämförelse med äldre tentamen som låg ute och duggorna.» (I viss utsträckning)
- Tentamen innehöll sånt som vi aldrig haft tillfälle att öva på. Låg inte i nivå med undervisningen.» (I viss utsträckning)
- svår tenta» (I viss utsträckning)
- Tentamen var väldigt svår! Speciellt jämfört med tidigare år!» (I viss utsträckning)
- Tentamen var betydligt mycket svårare än givna räkneuppgifter eller till och med duggorna. Det är svårt att plugga lätta tal och sen skriva svåra på tentan! För stort gap. » (Ja, i hög grad)
- men mycket svåra sista två veckor och examination jämfört med tidigare del av kursen» (Ja, i hög grad)
- I lite för hög grad, om man jämför med tidigare tentor!» (Ja, i hög grad)
- Missade tentamen p.g.a. sjukdom.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»11 13%
Ganska stor»33 41%
Mycket stor»34 42%

Genomsnitt: 3.23

- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (Mycket liten)
- Lär mig mer när jag jobbar själv eller får direkt hjälp.» (Ganska liten)
- Tentamens svårighetsgrad var mycket större än svårigheterna på även de mer komplicerade tal som togs upp på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Teorigenomgångarna på föreläsningarna hjälpte mig i princip inte alls, däremot hjälpte genomgångarna på övningarna en hel del.» (Ganska liten)
- Man får en bra bild av undervisningen, men det är när man själv får ge sig i kast med uppgifterna som man verkligen lär sig. Min personliga uppfattning är den att övningarna borde kunna läggas upp på nätet istället för att gås igenom på tavlan. Den tiden skulle då istället kunna användas som räknestugor.» (Ganska stor)
- Man har lärt sig otroligt mycket. Men som jag skrev tidigare så måste du antagligen höja nivån på undervisningen för att den ska stämma överrens med tentan. » (Mycket stor)
- Nu vet jag dock inte om det stämmer då jag inte tycker att tentan, som ju ska fungera som ett kvitto på vad man lärt sig, höll sig på samma nivå som undervisningen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»17 21%
Ganska stor»37 46%
Mycket stor»21 26%

Genomsnitt: 2.92

- Formelsamlingen var den som hjälpte mest » (Mycket liten)
- Tycker dock att det är svårt att hitta bra exempel i mekanikboken» (Ganska stor)
- Mycket bra bok!» (Mycket stor)
- Boken är bra och uppgifterna är det som driver förståelsen om den mekaniska och fysikaliska världen framåt.» (Mycket stor)
- Samma som ovan.» (Mycket stor)
- Gillar boken och det var bra med ledningarna som fanns på kurshemsidan. Jag använde en annan lärares lösningsgångar till uppgifterna i boken som hjälp i många uppgifter och tycker det vore bra om Bodström också kunde ha sådana lösningsgångar eller länka till någon annans.» (Mycket stor)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (Mycket stor)

8. Vad tyckte du om basuppgifterna som fanns på kurshemsidan?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»15 30%
Mycket bra»32 64%
Har ej använt dessa i någon större omfattning»31

Genomsnitt: 3.58

- Jag använde mig aldrig av basuppgifterna då jag anser att deras svårighetsgrad är för lätt. Däremot kan jag tänka mig att de kan vara bra för vissa som ville komma in i tänket. Men det är självkalrt att du inte ens klarar duggatal genom at göra basuppgifter.» (Ganska dåligt)
- Använde endast boken för att få tillgång till uppgifterna. I övrigt hjälpte den mig inte alls.» (Ganska dåligt)
- Lite för enkla, för att förstå de vanliga uppgifterna sen. Tyckte det var för stort hopp» (Ganska bra)
- Mycket bra inslag, men ser gärna fler uppgifter per kapitel! nivån på dessa uppgifter(svårighet och snabblöslighet) ger bra förberedning inför de övriga rekommenderade uppgifterna!» (Ganska bra)
- Jätte bra med de tillagda extra ledningarna. Kunde dock ha funnits på fler tal.» (Mycket bra)
- Perfekt instegshjälp de gånger man inte förstått sig på ett nytt kapitel i boken.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att få börja med uppgifterna grundligt och förståeligt» (Mycket bra)
- Dock lite för lätta ibland, medan ledningarna var lite svåra. » (Mycket bra)
- Bra att börja med om de uppgifterna i boken är för svåra. Även bra för att få en grundförståelse.» (Mycket bra)
- De var verkligen kanon! Man fick en sådan bra grund plus att det var skönt för självförtroendet att kunna lösa några tal till en början. Hade gärna haft fler på vissa kapitel. » (Mycket bra)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (Har ej använt dessa i någon större omfattning)

9. Vad tyckte du om de ledningar som finns till vissa övningsuppgifter?

80 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»35 53%
Mycket bra»23 35%
Har ej använt dessa i någon större omfattning»15

Genomsnitt: 3.2

- Det är självklart väldigt bra med ledningar. Men 1) det borde finnas till alla tal. 2) Det borde även finnas hela lösningsgången. » (Ganska dåligt)
- Fullständiga lösningar hade varit mer värdefullt» (Ganska dåligt)
- Mycket bra initiativ men vissa ledningar var opedagogiska » (Ganska bra)
- Det var ofta till ingen hjälp, bättre med ett riktigt facit. » (Ganska bra)
- Borde finnas fler ledningar och svaren till de gamla tentorna bör göras i fler steg för bättre förståelse » (Ganska bra)
- Det finns andra lärare på chalmers som lagt ut sina egna facit till de uppg som vi gör, jag använde främst dessa. Det är jättebra att ha när man fastnar. Dock finns inte riktigt alla uppgifter, Jag tycker Chalmers borde ha en bank med lösningar på uppgifterna, där alla lärare hjälper till med några frågor var. Det hade hjälp väldigt mycket, det finns ju tyvärr inget facit med lösningar i boken.» (Ganska bra)
- Det jag stundtals hade problem med var att jag själv kommit fram till det som stod i ledningarna men jag kunde inte komma vidare. En rad som knuffar en mot en formel eller en sats skulle inte skada. Det känns ändå rättvist att belysa att de befintliga ledningarna räckte en god bit på!» (Ganska bra)
- Det skulle finnas fler som var uppdelade i två "hjälpnivåer"» (Ganska bra)
- Ibland var de för långsökta. När man behandlar ett visst kapitel i boken så vet man ju vilken formel man ska använda. Då räcker det inte att ledningen bara säger vad för formel som ska användas.» (Ganska bra)
- Det borde dock vara ledning på vissa tal som var svåra. Ibland hade de lättaste talen ledning medan de svåra inte hade det. Jag tycker dock att det är bra att det finns ledningar så man kommer in i tänket.» (Ganska bra)
- Det är en väldigt bra idé med ledningar. Dock kunde de varit lite bättre till vissa uppgifter.» (Ganska bra)
- Kändes dock som att det fanns ledningar till de uppgifter man klarade och inte till dem man faktiskt hade problem med att lösa!» (Ganska bra)
- Använd ledningar i fler kurser!» (Mycket bra)
- Varit till stor hjälp!» (Mycket bra)
- Det hade varit bra om det hade funnits bra ledningar till flertalet viktiga uppgifter i boken. » (Mycket bra)
- Gjorde så att man faktiskt kunde lösa tal själv efter lite knep och knop.» (Mycket bra)
- Tyckte inte dessa behövdes efter basuppgifterna, men vet att många uppskattade dem så jag tycker att de har ett gott syfte.» (Har ej använt dessa i någon större omfattning)
- Om jag hade räknat dem hade jag uppskattat ledningar.» (Har ej använt dessa i någon större omfattning)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (Har ej använt dessa i någon större omfattning)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»22 27%
Mycket bra»55 69%

Genomsnitt: 3.67

11. Vad tyckte du om övningarna?

77 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»25 32%
Mycket bra»46 59%

Genomsnitt: 3.49 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog ej i övningarna.» (?)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (?)
- I den meningen att elever blev nekade lösningsförslag i efterhand, med argumentet "då skulle närvaron på övningarna sjunka" - Oprofessionellt!» (Mycket dåligt)
- Tycker det är synd att anteckningar från övningarna inte finns på pingpong så att man kan koncentrera sig på att lyssna under övningen och kolla på uträkningarna sen igen. Nu känns det som om man bara sitter och skriver och inte hänger med och inte lär sig så mycket.» (Ganska dåligt)
- Tycker övningarna ska ersättas med räknestuga. Möjligtvis att något exempel gås igenom där.» (Ganska dåligt)
- Jag hade hellre haft fler räknestugor där man kan be om hjälp. Nu gick det typ inte att få hjälp om man inte var först in i klassrummet och skrev upp sig på hjälplistan, och då fick man ändå knappt vad man behövde.» (Ganska dåligt)
- Jag hade lärt mig mer om man hade 45 minuter räkneövning följt av 45 minuter räknestuga» (Ganska bra)
- Tycker att kvaliteten på övningsledare är lite svajig. Man kanske borde "samarbeta", ha en gemensam lösning eftersom det känns som att vissa övningsledare knappt kan uppgifterna de ska presentera!» (Ganska bra)
- Se tidigare kommentar övning->räknestuga.» (Ganska bra)
- Det är för stressigt. Finns inte mycket utrymme för att hänga med och samtidigt skriva av uppgifter och ställa frågor. » (Ganska bra)
- Peter Möller» (Mycket bra)
- Rebecca är bäst!» (Mycket bra)
- Peter Möller var jätteduktig!» (Mycket bra)
- Peter Möller är kung!» (Mycket bra)
- Gick på Peter Möllers räkneövningar.» (Mycket bra)
- Jag gick hos Peter Möller och han var jätteduktig på att gå igenom uppgifterna bra och tydligt samtidigt som han aldrig drog över på tiden.» (Mycket bra)
- Hade Patrik Gillberg.» (Mycket bra)
- Övningarna är (som i de flesta andra kurser) bra och givande. Det är skönt att ha lösta uppgifter som man kan följa och få inspiration från.» (Mycket bra)
- Peter Möller är hur bra som helst! Bör definitivt finnas kvar nästkommande år!» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om Matlabuppgiften?

78 svarande

Mycket dåligt»9 11%
Ganska dåligt»12 15%
Ganska bra»34 43%
Mycket bra»23 29%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har gjort de tidigare så vet ej för denna tillfällen.» (?)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (?)
- Hade varit bra med mer ledning i början så det hade gått snabbare att komma in på rätt spår. an som vanligt finns det för få handledare så väldigt mycket tid går åt till att vänta på hjälp.» (Mycket dåligt)
- Mekaniken i uppgiften var enkel men själva matlab-kodandet var knepigare. En bättre genomgång av ODE-funktionen skulle ha getts med ett eller flera enklare exempel för att lära sig hur funktionen fungerade. Det första övn.tillf. gick åt att vänta i över 1 timma innan övn.ledaren hade tid. När han väl kom gav han oss en länk som förklarade ODE45, skrev upp på vilken form vektorer och värden som skulle in i ODE var på och gick vidare(ca 1 minuts hjälp). Det var visserligen bra hjälp men samma information kunde getts i uppgiftsbladet. Förövrigt dålig möjlighet att få hjälp och alldeles för "löst" förklarad uppgift. » (Mycket dåligt)
- Fullständigt meningslöst att sitta o chansa på utgångshastigheter. Ett fungerande program är inte godkänt för att rätt decimaler inte hittas. Programmet i sig tar inte mer än 3-4h att skriva sen sitter man och letar efter ett tal med sex decimaler som skall stämma överens med lärarens krav. Det är vettig utbildning...» (Mycket dåligt)
- Väldigt svårt och kräver väldigt mycket tid, tid som måste läggas ner på räkning istället » (Mycket dåligt)
- Uppgiften var bra tills man kom till det stadiet då man gjort i stort sett allt men sedan satt och gissade värden vilket de flesta satt och gjorde. Slöseri med tid och otroligt ångestframkallande var uppgiften på slutet då man satt i timmar och gissade sig till tal. » (Mycket dåligt)
- För lätt och overklig» (Mycket dåligt)
- Det var alldeles för lite mekanik och alldeles för mycket MATLAB-krångel. Jag lärde mig inget inom mekaniken på uppgiften utan blev bara frustrerad på MATLAB och dess koder.» (Mycket dåligt)
- Lätt att förstå och lagom i svårighet på själva dynamiken och "tänktet". Programmeringen var det som tog tid och det kändes tämligen onödigt att så stor del av tiden lades på programmeringstekniska problem» (Ganska dåligt)
- Tog på tok för mycket tid och var lite väl svår» (Ganska dåligt)
- Ganska lite Dynamik i uppgiften. Det var mer Matlab och bara att sitta och testa framför datorn än att lära sig dynamik.» (Ganska dåligt)
- Ganska kul uppgift. Men det finns inte så mycket hjälp att få. Jag är inte jätte bra på matlab och fastnade ofta, då hjälper det inte så mycket hjälp med fem minter hjälp på två timmar. Det var med värt att söka upp någon på kontoret..» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att uppgiften kändes lite väl mastig med tanke på när tentan låg i år. För att hinna med den fick jag göra avkall på mycket annat pluggande som jag egentligen skulle ha behövt.» (Ganska dåligt)
- Tycker att det är roligt med projekt, men det kjändes för mycket att även ha denna uppgift att ägna tid åt. Man blir ju duktigare i Matlab, förvisso, men det tog tid som man hellre ägnat åt att studera i kursboken. » (Ganska dåligt)
- Tycker att det är konstigt att vi ska lägga såååå mycket tid på att lita ut hur vi ska programera i Matlab när vi istället kunde lägga den tiden på kursen. Är bra att vi integrerar matlab, men jag tycker att det fel när det gör att studenter blir underkända på tenatan pga att de la all tid på programmering?!» (Ganska dåligt)
- Det kändes som om Matlab krånglade väldigt mycket och tog mer tid än själva fysikjobbet.» (Ganska dåligt)
- Onödigt stor vikt på matlab istället för att räkna mekanik, kändes mer som en matlab-kurs än mekanik. » (Ganska dåligt)
- Jättebra att få försöka förstå sig på ett lite mer storskaligt problem. Kan tycka att det bör framkomma mer tydligt att man verkligen inte behöver sitta och försöka hitta exakt rätt vinkel för att träffa månen (vilket många la ner värdefulla pluggtimmar på att göra).» (Ganska bra)
- Lite väl tidskrävande.» (Ganska bra)
- Ledningen hade helt klart kunnat vara bättre och mer förklarande utan att för den delen tappa i utbildningsvärde. Det rådde brist på handledare(även om dessa gjorde en mycket god insats), som direkt följd av den bristfälliga ledningen.» (Ganska bra)
- Krånglig, men rolig!» (Ganska bra)
- Rolig och möjlighet att få experimentera lite.» (Mycket bra)
- Rolig, dock jobbigt att man skulle gissa sig till rätt hastighet. » (Mycket bra)
- Lagom nivå! Lite kul när man väl var färdig!» (Mycket bra)
- Mycket spännande. Bra och utmanande» (Mycket bra)
- Intressant innehåll.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om ADAMS-uppgiften?

77 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Ganska dåligt»9 11%
Ganska bra»51 66%
Mycket bra»13 16%

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej.» (?)
- Jag läste ej kursen, skrev bara duggor och tentan.» (?)
- Går att lägga mer energi på denna och mindre på matlabletandet» (Ganska dåligt)
- Inte speciellt givande.» (Ganska dåligt)
- hade varit bra att få en uppgift att göra efter man följt den med all info given, så att man ser om man förstod och får lite repetition.» (Ganska bra)
- Bra steg-för-steg uppgift som gav bra känsla för programmet. » (Ganska bra)
- Skönt att verkligen få se hur två fjädrar fungerar tillsammans men annars inte så väldigt givande labb.» (Ganska bra)
- Jag hade tyckt det var spännande att jobba lite mer med Adams, det kändes som ett bra verktyg! » (Ganska bra)
- Intressant att få en inblick i detta program, men det känns stressigt med dessa projekt inbakat i det övriga. » (Ganska bra)
- Tråkig, men tycker det är ganska bra att få prova olika program.» (Ganska bra)
- Bra, men det kändes som en parentes i undervisningen. Vi kunde haft fler moment med ADAMS tycker jag.» (Ganska bra)
- Ytterligare en ADAMS-labb senare i kursen, hade höjt kursens värde.» (Ganska bra)
- Rolig! Skönt att den var kort.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.11


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

81 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»33 40%
Mycket bra»38 46%
Har ej sökt hjälp»8 9%

Genomsnitt: 3.62

- Svårt att få hjälp.» (Mycket dåliga)
- Otroligt dåliga under matlab-tillfällena. Bra/mycket bra på övningar och övrig tid.» (Ganska dåliga)
- Som vanligt mycket folk som har frågor och det tar rätt lång tid att förklara = hinner itne med så många.» (Ganska bra)
- Fler räknestugor!» (Ganska bra)
- Fler räknestugor hade uppskattats.» (Ganska bra)
- Mycket tacksam över att examinatorn tar emot frågor när man har dem.» (Mycket bra)
- Dåligt på Matlab-lektionerna. Bra i övrigt.» (Mycket bra)
- Har fått väldigt bra hjälp av Rebecka. Hon har alltid svarat på frågor, både under räkneövningar som vid besök på hennes kontor. Och hon har stannat kvar mycket efter alla övningar och hjälpt oss studenter som behövt hjälp. Hon är super.» (Mycket bra)
- Väldigt bra tillgänglighet på lärare/handledare» (Mycket bra)
- Rebecka tog sig alltid tid att svara på frågor.» (Mycket bra)
- Alla övningsledare är väldigt trevligt och hjälpsamma.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 17%
Mycket bra»58 71%
Har ej sökt samarbete»8 9%

Genomsnitt: 3.9

- Vi är ett gäng som brukar plugga tillsammans, fast vi är inte jämna och jag är den som är utan labb-partner vilket känns extra ensamt när dessa projekt om max två studenter kommer. Jag brukar gilla sådana här projekt, men det känns tråkigt att känna sig ensam i en grupp. » (Ganska bra)
- Flera efterskolstimmar varje vecka har lagts på att plugga tillsammans, och då har det nästan alltid varit dynamiken. Alla i klassen har prioriterat den här kursen, och det har märkts. Vilket bord man än slagits sig ner vid i studiehallen där ens klasskamrater sitter vid har det varit dynamik som pluggats. Det gör att det alltid varit lätt att finna någon att studera tillsammans med vilket underlättat förståelsen utav ämnet.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»32 39%
Hög»39 48%
För hög»10 12%

Genomsnitt: 3.72

- kändes som att det kunde varit högre tempo i början så det hade varit lite lugnare i slutet med tanke på att tentan låg som den gjorde» (Lagom)
- Nästan för hög på slutet, men det hade ju med att tentan låg som den gjorde» (Hög)
- Personligen skulle jag nog egentligen vilja säga för hög, men det beror på att jag var sjuk. Hög var den dock dels för att det inte är en jättelätt kurs och framför allt för att tenta låg så tidigt!» (Hög)
- Det har varit en intensiv kurs men med stort fokus på denna kurs har det varit möjligt att hålla uppe tempot.» (Hög)
- Det tidiga datumet för tentan gjorde belastningen högre än vad man är van vid.» (Hög)
- Då tentan var första lördagen, så var man tvungen att höja tempot för att hinna gå igenom allt.» (Hög)
- En krävande kurs.» (Hög)
- Under kursen låg man ständigt i fas och presterade bra på duggor för att sedan chockas av en betydligt svårare tentamen. Så skall det inte vara! » (För hög)
- Matlab-momentet sög alldeles för mycket tid!» (För hög)
- Föredrar lägre tempo, så man hinner reflektera och ta till sig kunskapen. Ibland blir det för mycket och man glömmer tyvärr mycket. Känns lite oroande för framtiden. » (För hög)
- Blev för hög iom att tentan låg så tidigt, annars hade det varit bra» (För hög)
- Med tanke på hur tentan låg. Dock var det som sagt ganska lugnt i kursen fram till andra duggan. Därefter kom det svåraste och allt gick väldigt fort.» (För hög)
- Jag har studerat konstant sen kursstart och lagt ner många, många timmar på kursen. Till den grad att jag ofta valde bort att studera på materialtekniken som vi läste parallellt. Gjorde jag inte detta hade jag legat efter utan en chans att komma igen då tentan låg så pass tidigt. En sån här tung kurs kan inte ha en så tidig tenta, det blir alldeles för stressigt och andra kurser blir lidande.» (För hög)
- På gränsen till för hög med anledning av tenta läsvecka 7! Oacceptabelt tidigt» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»42 52%
Hög»29 36%
För hög»8 10%

Genomsnitt: 3.55

- Det har varit mycket att göra, men efter att ha valt att prioritera dynamiken över materialtekniken så balanserades det ganska väl. Dock är det så att trots att en betydande majoritet av tiden lagts på dynamiken känns det nu efter tentorna säkrare att materialtekniken är godkänd.» (Lagom)
- Med en vecka kortare blev det väldigt stressigt sista veckorna.» (Hög)
- Dynamik kursen orsakde mycket stress => materialtekniken blev lidande. » (Hög)
- En krävande kurs.» (Hög)
- Se ovan» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 2%
Godkänt»14 17%
Gott»49 60%
Mycket gott»16 19%

Genomsnitt: 3.97

- Tentan var för svår och föreläsningarna var inte jättebra.» (Dåligt)
- Jag tycker att tentan var alldeles för svår.» (Godkänt)
- Väldigt tråkigt att du la tentan på den nivån du gjorde. » (Godkänt)
- Jag gillar kursen, den handlar om ett verkligen intressant ämne.» (Gott)
- Anders är dock lite snabb ibland och skulle vara bra om han skrev lite mer på tavlan.» (Gott)
- Dock hög kontrast i svårighetsgrad mellan tenta och duggor.» (Gott)
- Jag tycket att dynamik är roligt,men jag blev besviken på att tentan var så svår (trots att jag fick bra betyg)!» (Gott)
- En stor del till varför jag är så nöjd med kursen är Rebecca, hon har varit en fantastisk övningsledare.» (Mycket gott)
- Väldigt kul kurs, antagligen roligast hittills. » (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggor, ledningar och basuppgifter»
- ledningarna och basuppgifterna»
- upplägget i allmänhet var bra tycker jag så det kan behållas. Adams uppgiften var lagom ansträngande och gav snabb överblick av vad man kan göra med det.»
- Inlämmningsuppgifter, övningsledare.»
- Duggorna var kanon. Lagom svåra (fick totalt 4p)»
- Boken, duggor, »
- Ledningarna »
- Basuppgifterna»
- Anders Boström»
- Projektuppgift, det var väldigt kul. Basuppgifter var väldigt givande.»
- basuppgifter»
- Ledningar och basuppgifter. Rebecka som övningsledare»
- Föreläsnings anteckningar på Ping pong»
- Basuppgifter»
- Basuppgifterna»
- Rebecca och Adams!»
- Anders Boström, och övningsledaren Rebecka bör bevaras till nästa år. Jag tycker de förklarar på ett väldigt pedagogiskt sätt. Man kände sig också alltid välkommen att ställa frågor, trots att det inte var schemalagd tid. Sånt uppskattas riktigt mycket! Duggorna ska också behållas. De är ett bra kvitto på vad man kan/inte kan.»
- Ledningarna och basuppgifterna»
- Basuppgifterna och ledningarna»
- Ledningarna»
- Att du brinner för detta ämne och det sprider sig till alla studenter! »
- Föreläsningarna har varit bra, med roliga inslag av demonstrationer. Hyfsat bra tempo, så man hängt med och kunnat hämta andan ibland. »
- Ledningarna och basuppgifterna»
- Peter Möller»
- Duggor.»
- Basuppgifterna»
- Duggorna var väldigt bra lagda, det innebär att man ständigt behövde ligga i fas.»
- Peter Möller!»
- Allmäna upplägget och Peter Möllers övningar.»
- Matlab uppgift. Gärna en till. Gärna en till ADAMS uppgift.»
- Bra kurslitteratur.»
- Vet ej»
- Att det är två duggor.»
- Föreläsningarna var toppen! föreläsningsbetyg: 5a :)»
- Duggorna»
- Peter Möller som övningsledare och ledningar till uppgifter!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan, »
- Uppstarten på matIabprojektet»
- Tentamen, dess svårighetsgrad motsvarade absolut inte de uppgifter som gicks igenom på övningar, föreläsningar och tidigare tentor.»
- inget speciellt tycker jag.»
- Antingen svårare duggor och högre krav eller lättare tenta. Det blir otydligt när det skiljer så mycket. »
- Tentan var på en helt annan nivå än räkneuppgifter och duggorna. För stor skillnad i svårighetsgrad helt enkelt. »
- Tentan»
- Mer lednkbgar»
- Mer och/eller utförligare ledningar»
- Övningarna, lite jämnare nivå på övningsledare så det inte blir krig för att få platser hos de "bästa" övningsledarna.»
- Får gärna uppdatera slidesen som ligger på ping pong. Hjälper om man kan sitta på föreläsningarna och slippa hålla ögonen på blocket hela tiden. Tentan bör verkligen ses över, den var inte om man ser till tidigare år likvärdig.»
- jämnare nivå på tentan (som med dom tidigare 10 åren), inte bara slänga in uppgifter för att jävlas»
- Inte lika svår matlabuppgift!»
- Bättre lösningar , inte lika svår matlab uppgift »
- Matlabuppgiften»
- Eftersom tentan låg på Lördag Läsvecka 7(!) så var man tvungen att tentaplugga den veckan, vilket gjorde att det inte fanns tid att gå på lektionerna och att läsa in sista kapitlet. Försök lägga tentamen på lördagen i tentaveckan nästa gång.»
- Fler räknestugor.»
- Lite mer arbete på somliga ledningar. En liten extra knuff mot en formel osv så att man själv kan läsa i boken om varför man använder sig av den, eller hur man ska tänka när man angriper en viss typ av tal»
- ADAMS-labben bör göras större»
- Att du lägger föreläsningarna på samma nivå som tentan. »
- Tentasvårighet och annat upplägg på vissa uppgifter, tex dugga två uppgift tre, där man i princip blir nollad om man gör ett enda misstag. »
- Färre uppgifter på övningar, så man hänger med och faktiskt lär sig det som gås igenom på övningen och inte bara skriver av. Då är det meningslöst att gå på övningen och kan lika bra ta del av materialet som övningsledarna lägger upp på Ping Pong. Bra ledningar till flertalet viktiga uppgifter i boken, så att man kan luta sig tillbaka på dessa när man pluggar ensam. »
- Matlab projektet. Testar verkligen det förståelse för dynamik?»
- Inte lika baktung kurs, med så otrolig skillnad mellan Tentamen och övriga moment i kursen»
- Byt ut övningar till räknestugor.»
- Fler ledningar»
- Tycker att tentan var någon nivå svårare om man jämför med tidigare år, detta trots att den låg så tidigt.»
- Tentan höll inte samma mått som duggorna, övningarna, undervisningen och de tilldelade uppgifterna. Det är orättvist mot alla som lagt ner så mycket tid på kursen och sedan testa de på något som inte hållit samma standard som det man förberett sig på. »
- Det borde finnas lösningsgångar till uppgifterna i boken.»
- Ej tentamen på lördag och inte så stort glapp mellan tentamens svårighet och undervisningens nivå!»
- Matlab-projektet!»
- Tenta senare»
- Möjligtvis att färre uppgifter gås igenom på gruppövningarna så att man får mer tid att gå igenom och diskutera uppgifterna.»
- Fler räknestugor. Tentamensdatumet låg alldeles för tidigt i tentaveckan, flytta tentan till sista lördagen!»
- Matlab uppgiften»
- MATLAB-uppgiften samt svårighetsgraden på tentan.»
- Utdelning av lösningar till uppgifter på räkneövningar. Att hävda att elever inte närvarar i samma utsträckning om man gör detta material tillgängligt i efterhand, är DAGISPEDAGOGIK, och borde Definitivt inte tillämpas på vuxna! »
- Projektuppgiften»
- Svårighetsgraden på tentamen! Det kom verkligen som en chock efter alla gamla tentor man har jobbat sig igenom.»

21. Övriga kommentarer

- Tentan var svårare än förväntat och vad resten av kursen motsvarade. Jämfört med tidigare tentor kändes denna tentan ovanligt svår. »
- Mycket bra och intressant kurs som endast sänktes på grund av den svåra tentan.»
- Jätte trist att tentan blev schemalagd så tidigt. Kanske inte går att påverka här men det var en stor nackdel! »
- Om tentans svårighetsgrad ska vara så här hög MÅSTE nivån på duggor, föreläsningar och övningar höjas!! Alternativt förändra tentan.»
- . »
- Tentamensuppgifterna skiljer sig markant från övningar och föreläsningar. Visst finns det övningstentor men det skall inte vara så stor skillnad på tenta och föreläsning, jämna ut steget.»
- Jag kommer sakna mekaniken nu. Försök hitta på någon till kurs i mekanik som man kan lägga in i LP2»
- Tentan var alldeles för svår och inte alls som tidigare. Antingen höjer man nivån på kursen eller sänker kraven på tentan.»
- Är nöjd med kursen!»
- För svår tentamen!»
- Fler räknestugor behövs. Fler tillfällen att ställa frågor under övningarna. Bra övningsledare.»
- Svår tentamen i jämförelse med äldre tentor, kändes som att det var onödigt mycket "specialfall" »
- Mycket svår tenta!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.11
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från