ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-1 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-09
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»14 26%
Cirka 20 timmar»14 26%
Cirka 25 timmar»7 13%
Cirka 30 timmar»8 15%
Minst 35 timmar»9 17%

Genomsnitt: 2.69

- Extremt ojämnt fördelat, med mycket större arbetsbelastning de första två-tre veckorna. » (Högst 15 timmar)
- Var stundtals väldigt högt tempo på kursen.» (Cirka 25 timmar)
- Kändes lite mycket med inlämningar samt vle. » (Minst 35 timmar)
- VLE tog extremt mycket tid. Likaså inlämningsuppgifterna. Att man till råga på allt dessutom ska sitta och räkna uppgifter från flera olika böcker? Jag läser inte enbart matstat! » (Minst 35 timmar)
- mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»4 7%
25%»11 21%
50%»4 7%
75%»7 13%
100%»25 49%

Genomsnitt: 3.74

- Har varit väldigt upptagen med annat utanför skolan och därför valt att inte göra mycket på denna kursen trots att det innebär att jag får den efter mig.» (0%)
- Otroligt dålig nivå,» (75%)
- Var på alla föreläsningarna, bara 1 övning.» (75%)
- De flesta av föreläsningarna» (75%)
- Har varit på vartenda pass. » (100%)
- Har missat några övningstillfällen, men varit på alla föreläsnignar. » (100%)
- Alla förutom 2 föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Målen är svåra att förstå»8 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 43%

Genomsnitt: 2.27

- Innan kursen hade jag inte förstått mycket av vad som står, men efteråt är alla begrepp förklarade så målen beskriver tydligt vad som skall läras ut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»41 82%
Nej, målen är för högt ställda»8 16%

Genomsnitt: 2.14

- (Ja, målen verkar rimliga)
- VLE"n hade varit tillräckligt... Att dessutom göra uppgifterna som rekomenderas i boken samt hemuppgifter känns inte rimligt, framförallt hemuppgifterna känns helt meningslösa» (Nej, målen är för högt ställda)
- Krävs väldigt mycket tid för att kunna ligga i fas i och med att man har massa uppgifter både i boken och vle att göra varje vecka och utöver det var det 3 st hemuppgifter att göra också som var rätt omfattande.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»5 10%
I viss utsträckning»26 52%
Ja, i hög grad»16 32%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.34

- Följande ingick inte alls: - kovarians och korrelation - tillämpa enkel linjär regression i problemlösning Examinationen var även i övrigt ett skämt. Eftersom alla hjälpmedel var tillåtna under VLE-proven och uppgifterna var av exakt samma typ som man gjort under övningarna, kunde man gå till proven med lösningar på alla frågorna. Sluttentan var även den ett skämt. På föreläsningarna fick man veta nästan exakt vilka frågor som skulle komma. Det var alltså möjligt att på tentan bara skriva av sin lapp med anteckningar som svar på flera av frågorna. Inlämningsuppgifterna var dock ok. » (Nej, inte alls)
- Delar av Materialet som behandlade genererand funktioner publicerades kvällen innan tentan. Vi fick även mail angående andra ändringar samma kväll!» (Nej, inte alls)
- Det var alldeles för tydligt vad som skulle komma på tentan. Nu blev vissa delar av kursen inte examinerade alls, och eftersom man visste att de inte skulle komma på tentan behövde de inte pluggas in.» (I viss utsträckning)
- VLE"n ja, slutexamen, nej. Slutexamen handlar om hur mycket man kan få ner på två A4-sidor innan tentan börjar...» (I viss utsträckning)
- Får säkert bra betyg, men kursen är ett fiasko. Dålig planering.» (I viss utsträckning)
- Sluttentan var väldigt selektiv - man fick veta exakt vilka frågor som skulle komma i förväg och fick ha med sig två sidor med egna anteckningar. På VLEn var 16/20 frågor exakt samma som vi har fått öva på tidigare och man fick använda valfria hjälpmedel, så förberedde man sig bara ordentligt var det i princip omöjligt att å sämre än 4 i kursen utan att egentligen kunna någonting. » (I viss utsträckning)
- Ungefär tre av målen testades inte. De områdena behandlades dock på föreläsningarna och på övningsuppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Det är många delmoment i kursen, men dessa bearbetades över hand då vi hade tre olika prov.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»11 21%
Ganska liten»27 51%
Ganska stor»11 21%
Mycket stor»3 5%

Genomsnitt: 2.11

- Föreläsningarna var en total katastrof. De var väldigt obegripliga. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna och föreläsaren var undermåliga, slidsen innehöll för mycket text för att man skulle kunna hänga med. Dock var de bra om man tog sig tid att läsa dom i efterhand.» (Mycket liten)
- Det var väldigt svårt att hänga med och förstå lektionerna, och eftersom vi inte fick ut slidses fören några dagarr efter gick det inte att förbereda sig.» (Mycket liten)
- Ojämn takt på föreläsningarna. Vissa bevis drogs igenom innan man ens hann skriva av, medan banala och irrelevanta saker kunde ta upp lång tid (t.ex. när någon frågade hur man definierade en funktion som rangordnade element efter deras storlek).» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar har varit mycket bra, andra undermåliga. Det verkar som att föreläsaren haft svårt att veta vilken nivå han skulle lägga sig på. Ibland lades mycket tid på att förklara mycket enkla begrepp och metoder, medan svåra bevis och resonemang formligen flögs igenom. » (Ganska liten)
- Däremot var det bra att man på föreläsningarna fick veta i god tid vad de olika duggorna och tentan skulle innehålla.» (Ganska liten)
- Det är svårt att komma ihåg vad som gicks igenom på föreläsningen då man inte fick föreläsningsmaterialet fören många dagar efter själva föreläsningen hade varit. Det är också väldigt svårt att hinna med att föra egna anteckningar från en Power point. Helst ska föreläsningsmaterialet vara åtkomligt innan föreläsningen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var hemska till start, men Alexey blev mycket bättre mot slutet av kursen. Bra jobbat!» (Ganska liten)
- Saker som va nya gicks igenom på 1 minut medan saker som "det här är medelvärdet av 20 tal" gicks igenom på 20 min. Känns helt fel upplägg.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit sådär, särskilt eftersom det är svårt att följa med om man inte kunnat läsa slidesen i förväg!» (Ganska liten)
- Extremt mycket text på föreläsarens slides, och ofta med små fel som upptäcktes under föreläsningarna. Hade nog kunnat avhjälpas om de bara kollats genom lite noggrannare innan föreläsningarna. Mycket text på slidesen gjorde dem faktiskt väldigt bra som kurslitteratur för genomgång i lugn och ro hemma på datorn, men att läsa genom en text på fem-sex meningar medan föreläsaren pratar gör att man tyvärr varken tar till sig texten eller pratet - split attention. » (Ganska liten)
- Jag tycker att det är svårt att hänga med på en matematikföreläsning när föreläsaren visar slides från datorn istället för att skriva förhand på tavlan. Det går lätt lite för fort och det blir svårt att anteckna då.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var katastrof i början, men blev bättre allt eftersom tiden gick. » (Ganska stor)
- Undervisningen har mest bestått i att lära från en powerpoint. Det finns så många bra hjälpmedel för att lära sig matematik. Vore fantastiskt om vi fick se några enkla sådanan tekniker under en matteföreläsning på Chalmers!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»15 28%
Ganska liten»15 28%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.26

- Har inte öppnat en bok.» (Mycket liten)
- Köpte inte kursboken. Wikipedia och Wolframalpha.» (Mycket liten)
- Större delen av inlärningen kommer ifrån VLEn.» (Mycket liten)
- Boken användes väldigt lite i kursen, dock var det bra att kunna läsa i den innan föreläsningarna eftersom det inte fanns några slides....» (Ganska liten)
- Det är lite luddigt med VLE när den refererar till kapitel. Inte alltid den verkar referera rätt.» (Ganska liten)
- Boken var stundtals en ren guldgruva. Däremot är det väldigt flummigt med att hänvisa till ~4 olika böcker. » (Ganska stor)
- Kursboken är bra. » (Ganska stor)
- Bra kursbok.» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningsslides.» (Mycket stor)
- Jag använde i väldigt stor utsträckning föreläsningsslides som kurslitteratur och dessa var riktigt bra för det ändamålet.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har de onlinebaserade uppgifterna varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»4 7%
Ganska stor»20 38%
Mycket stor»26 50%

Genomsnitt: 3.34

- Hade varit stor om jag haft tid att göra dem misstänker jag, gillade dem iaf bättre än att göra uppgifter från en kursbok» (Ganska liten)
- Jag har lärt mig via programvaran men den är horribel. Tips som inte fungerar, decimaler som är heltokiga. Fanns ett flertal uppgifter där de hade avrundat svaren. » (Ganska stor)
- Dock kändes det lite magic magic när man satt där och chansade till man fick rätt» (Ganska stor)
- Det enda positiva, även om det knappt fanns svar till dem ibland.» (Ganska stor)
- Det var bra att ha sådana uppgifter att räkna på, mycket plus! Men hela systemet va otroligt instabilt, frågorna va värdelöst formulerade, hintarna va skitdåliga (när man väl behövde en hint så fanns ingen, och på de som ändå var "lätta" stod ingen hint utan svaret) och på många frågor så va det helt enkelt fel! (Rätt svar gav fel svar osv)» (Ganska stor)
- VLE är ganska bra, men det finns en hel del buggar» (Ganska stor)
- Jag gillade de onlinebaserade uppgifterna. Väldigt trevligt att få direkt respons om man har rätt eller fel. :)» (Ganska stor)
- kan nog säga att 90% av min inlärning bestod av VLE:n» (Mycket stor)
- Bra system där man ser direkt vad man behöver öva på och vad man kan. Bra med direkt respons. Däremot behöver frågorna ses över. Språkligt sett kunder det varit betydligt bättre, då det finns stavfel och syftningsfel. Känns som de inte är så väl genomgångna. Dessutom behöver det ses över så att antalet frågor på olika avsnitt stämmer överens med hur viktigt det momentet är i kursen. Delproven, duggorna, i VLE fungerade inte särskillt bra. Det var dåligt med instruktioner inför första passet. Lärare fanns på plats men gjorde sig inte hörda. Jag förstod fel och förlorade mycket tid på det. Dessutom genererade systemet en felaktig uppgift till mig (som läraren senare medgett var felaktig) som ställde till det för mig. Så de bitarna var lite dåliga. Men själva tanken är god. Behöver bara utformas lite bättre.» (Mycket stor)

9. Hur väl var de onlinebaserade uppgifterna utformade?

52 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»34 65%
Mycket bra»10 19%

Genomsnitt: 2.94

- Bra uppgifter, men rörigt. Vissa övningsuppgifter finns det inga tips på, det finns dubbletter av uppgifter o svenska blandas med engelska.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt översatta, flera innehåller fel, många exakt likadana uppgifter, saknas ledning på flera, hänvisningar till litteraturen är inte uppdaterad, ibland otydligt formulerade. » (Mycket dåligt)
- Själva idén och upplägget med VLE verkar väldigt bra. Däremot var VLEn var under all kritik. Frågorna skulle ha ledning, men många frågor saknade vägledning med någon vag text om "no hints for test questions". De som faktiskt hade vägledning hänvisade i merparten av fallen till avsnitt som inte alls stämde och måste vara till någon gammal kursbok som vi aldrig ens fick reda på. Ibland var det rena fel i uppgifterna och handledarna var ibland osäkra på om det var fel i uppgiften eller vad det var frågan om. Språket var blandat med engelska ibland, och ibland ganska bruten svenska. För mig spelar det egentligen inegn roll om det är på svenska eller engelska, men det blir lite splittrat när varannan fråga är på varannat språk. "Class texterna" till VLE var, gissar jag, inte skrivna av personer som hade engelska som förstaspråk och iböand fick man läsa om vissa passager flera gånger för att förstå vad de egentligen menade. Ett annat problem var att redan vecka 1 fick vi en obligatorisk uppgift på "Moment generating function", ett ämne som täcktes i kursen först efter runt 4 veckor. En av handledarna sade att vi borde kunna det, men när jag efter att ha brottats med att förstå MGF en heldag och frågade föreläsaren tyckte han det var märkligt att frågan var där och sade att vi inte behövde kolla på MGF förrän det kom upp på föreläsningarna. Någon borde verkligen gå genom uppgifterna ordentligt, det var fler frågor som hade problem än frågor som inte hade det.» (Mycket dåligt)
- Fans inga "hints" och ibland inga kommentarer.» (Ganska dåligt)
- Enda anledningen till att jag inte väljer "Mycket bra" är för att de inte var konsekventa med språket, ibland svenska, ibland engelska. Tycker de borde hållt sig till ett, helst till engelskan då undervisningen och kurslitteraturen är på engelska.» (Ganska bra)
- Förutom de tekniska problemen var de ganska bra utformade även om det fanns en hel del stavfel i uppgifterna.» (Ganska bra)
- Se ovanstående kommentar om VLE...» (Ganska bra)
- Värdelös hjälp som inte stämde med frågorna och litteratur osv... » (Ganska bra)
- lite dålig grammatik, som ibland leder till feltolkning.» (Ganska bra)

10. Hur väl har de onlinebaserade uppgifterna fungerat rent tekniskt?

52 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»34 65%
Mycket bra»11 21%

Genomsnitt: 3.01

- Se tidigare kommentar (fråga 8)» (Mycket dåligt)
- Fel på tips och hänvisningar » (Ganska dåligt)
- Flera uppgifter saknade "hintar" även om de skulle finnas. De frågor som faktiskt hade "hintar" refererade inte rätt, ibland undrade man om de ens refererade till rätt bok.» (Ganska dåligt)
- En ganska buggig hemsida där varje ledtråd refererar till en bok som ingen vet vilken det är? » (Ganska dåligt)
- Se ovanstående kommentar om VLE...» (Ganska bra)
- Varit lite buggar, men inte alltför farliga. Lite skumt med hur det byttes språk mellan vissa uppgifter.» (Ganska bra)
- De problemen som varit var inte jätteallvarliga, En del uppgifter genererade PHP-fel istället för beskrivning av uppgiften, det var inte helt konsekvent hur många decimaler som krävdes.» (Ganska bra)
- Det enda problemet jag upplevde var att svarsfältet var väldigt känsligt för antal decimaler och avrundning. Man fick lätt fel svar på grund av det. Men det fungerade bra om man "överdrev" antalet decimaler.» (Ganska bra)
- Innan duggor kan det hända att vissa uppgifter krånglar med hints då man får en prompt som säger att provfrågor inte har hints.» (Ganska bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»12 23%
Ganska dåligt»9 17%
Ganska bra»25 48%
Mycket bra»6 11%

Genomsnitt: 2.48

- Föreläsningsslides kom via mejl istället för att läggas upp på kurshemsidan. Oklart kring hjälpmedel på tentan (några dar innan tentan ändrades kurshemsidan till "handskrivet dubbelsidigt a4" vilket senare togs tillbaka.» (Mycket dåligt)
- Rekomenderade uppgifter i boken för en vecka borde finnas på nätet redan veckan innan, inte två veckor efter. Mycket dåligt skött vad gäller detta.» (Mycket dåligt)
- länkar saknades mm.» (Mycket dåligt)
- Det var först i slutet vi fick kopior av föreläsnings-slides och det var väldigt osäkert om vi överhuvudtaget skulle få dem.» (Mycket dåligt)
- Dålig åtkomst till föreläsningsmaterial.» (Mycket dåligt)
- Att få föreläsningar på mailen är totalt jävla värdelöst. Vill ha slidsen på kurshemsidan!» (Mycket dåligt)
- Det har varit ett kaos! Inga slides och information om tentor/duggor las upp 48-72 timmar innan själva tentan och självstudieuppgifter som inte uppdaterades. » (Mycket dåligt)
- Svårt att följa med i föreläsningarna eftersom man inte kunnat läsa igenom slidesen innan. Man hinner inte anteckna när formlerna flyger förbi på skärmen samtidigt som man ska försöka lyssna.» (Mycket dåligt)
- Hade varit trevligt att ha tillgång till föreläsningsslides lite tidigare. Kändes ibland som att kursen var aningen decentraliserad och det kunde vara svårt att få reda på information, tänker främst på inlämningsuppgifterna.» (Ganska dåligt)
- Totalt värdelöst att föreläsaren tagit slidesen från någon annan så att han inte kunde lägga upp dem på hemsidan. Detta gjorde att man inte kunde t.ex. skriva ut och sitta med dem och göra anteckningar där. Även så kändes själva upplägget av bildera helt fel. Det kändes som att de låg i oordning och "lätta" saker som borde gåtts igenom i början av kursen gjordes lv 4 och framåt. Hela upplägget va dåligt.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bra med rekommenderade övningar inför varje vecka. Som det var nu kom de ofta upp veckan efter eller ännu senare. Hade varit välidgt trevligt om man kunde få tillgång till slidesen innan respektive freläsning för att underlätta att förbereda sig, som det var nu kom de på mailen, ibland ganska långt efter föreläsningen hade varit.» (Ganska dåligt)
- Efter ett par veckor började föreläsaren att skicka ut slidesen. Det var ju bra.. » (Ganska bra)
- Litet minus att länk till uppgifter "Anderson" inte kom ut förrän typ två dagar innan tentan, då dessa innehöll bra uppgifter på generating functions. Men det gick bra i slutändan ändå. :)» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»8 15%
Ganska bra»17 32%
Mycket bra»14 26%
Har ej sökt hjälp»11 21%

Genomsnitt: 3.46

- För våra inlämningsuppgifter fick vi inte hjälp, vi skulle klara oss på egen hand. Dvs det fanns inte något tillfälle där vi kunde göra dessa med handledare.» (Ganska dåliga)
- Fast handledarna var bra och hjälpsamma och även föreläsaren.» (Ganska dåliga)
- Handledarna hade dålig koll på inlämmningsuppgifterna, speciellt den andra.» (Ganska dåliga)
- Hjälptillfällena var skapligt bra. Duktiga handledare. Men med en så omfattande kurs borde man ha fler hjälptillfällen. » (Ganska bra)
- Handledarna hade vid vissa tillfällen inte koll på vilka inlämningsuppgifter som skulle göras och hade därför svårt att hjälpa till.» (Ganska bra)
- Läraren har ofta frågat om det finns några frågor, men de ställs vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt att det inte är någon elev som tar tillvara på tillfället. Det behövs lite enkel lärarpedagogik och annorlunda tänk för att få studenterna intresserade av att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Kunde bli bättre. Fanns väldigt få tillfällen för att ställa "allmänna" frågor. Antingen fanns VLE-passen där man då behövde fråga om VLE uppgifter, eller så fanns räknetillfällen (alldeles för få) och då gick de igenom de uppgifter de tänkt och sen va det klart.» (Ganska bra)
- Duktiga handledare» (Mycket bra)
- Mycket bra insats av samtliga labbhandledare.» (Mycket bra)
- Handledare svarade otroligt fort via mail om man behövde hjälp » (Mycket bra)
- Föreläsaren och handledarna var väldigt hjälpsamma.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»32 61%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.67

- Eftersom jag inte var en del i klassen sedan tidigare var det väldigt svårt att hitta folk att göra gruppuppgifter med. Ett diskussionsforum online för kursen där man kunde diskutera gruppbildning och hjälpa varandra med frågor hade underlättat mycket.» (Ganska dåligt)
- Vi var en grupp på tre åpers som samarbetade med det mesta i kursen. Det fungerade ypperligt. » (Mycket bra)
- Eftersom ingen förstod någonting av kursen de första fyra veckorna gick alla ihop i stora grupper på facebook väldigt fort och tog hjälp av varandra.» (Mycket bra)
- Trots att jag inte lade mycket tid på kursen så känner jag att jag iaf kunde lära mig en hel del på ganska kort tid med hjälp av kompendier folk sammanställt.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»11 21%
Hög»25 48%
För hög»13 25%

Genomsnitt: 3.9

- Kursen innehåller i princip inga komplicerade » (För låg)
- I början för hög, mot slutet för låg. » (Låg)
- Upplevde att det vissa veckor var lite för många uppgifter att plöja igenom i VLE.» (Hög)
- Periodvis hög belastning, framförallt i samband med VLE-testen och de sista två veckorna av kursen.» (Hög)
- Väldigt intensiv i början. Som sektionsaktiv så var första VLE-testet lite väl nära nollningen för att jag skulle kunna ge det en ärlig chans.» (Hög)
- Sista inlämningsuppgiften kändes lite stressigt, ananrs bra.» (Hög)
- Inlämningsuppgifterna var ett härke att få in, med tanke på att man samtidigt har Javan som också är en kurs med många inlämningar. Inlämningsuppgifterna var även extremt dåligt utformade. Ingen förstod någonting, så det slutade med att nästan 100% av klassen kopierade arbeten från tidigare år.» (Hög)
- Den va enormt ojämn. De första 3 veckorna va otroligt mycket mer än de sista.» (Hög)
- Två duggor, tre inlämningsuppgifter och en tenta. Väldigt annorlunda jämfört med tidigare mattekurser, om man ska säga så. Men å andra sidan så tycker jag inte att lite högre krav är något dåligt.» (Hög)
- Det var onödigt mycket friktion som gjorde belastninge nhögre än vad den borde varit, men det var nog lagom mycket och tungt innehåll i kursen.» (Hög)
- Det blev väldigt mycket att göra p.g.a inlämningsuppgifterna. Eftersom det var mycket uppgifter att plugga på inför VLE-testen blev det lite svårt att hinna med inlämningsuppgifterna också med tanke på att vi i vår andra kurs, objektorienterad programmering, hela tiden hade labbar som krävde mycket tid.» (Hög)
- Som tidigare nämnt. DET ÄR FÖR MYCKET! Jag fick slopa hela mitt sociala liv under den här läsperioden! » (För hög)
- Det var väldigt stressigt att hinna med deadlines för inlämningar samtidigt som man ska ha duggor och lyckas balancera en annan kurs samtidigt.» (För hög)
- Hemuppgifterna är inte rimliga. Man vill hinna klart de uppgifter som finns på VLE"n och i boken. Det gör man inte om övningstillfällen måste användas för att få hemuppgifterna gjorda.» (För hög)
- Blev väldigt mycket med vle, uppgifter i boken samt hemuppgifter» (För hög)
- Vi hadde 3st inlämnings uppgifter som vars svårighetsgrad minskade exponentiellt från och med den första inlämningen som kändes för svår!» (För hög)
- väldigt mycket som skulle göras under hela kursen, en hemuppgift kunde försvinna» (För hög)
- Två stora, omfattande prov samt tenta två dagar efter andra provet + stora inlämningsuppgifter. Har aldrig haft en kurs med lika hög arbetsbelastning.» (För hög)
- Väldigt många uppgifter som skulle göras varje vecka på VLE, samt duggor och 3 inlämningsuppgifter. Det har varit för mycket. Dessutom borde den sista inlämningsuppgiften gjorts tidigare i kursen och borde pågått under en längre tid. Den kan nog bli ganska rolig att göra om man har mer tid för den, vilket vi inte hade nu.» (För hög)
- Varenda dag 8-19, inkl helger» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»16 30%
Hög»18 34%
För hög»16 30%

Genomsnitt: 3.92

- Hade läst lite java på gymnasiet så OOP (andra kursen) krävde inte så mycket av min tid, men fick ändå plugga flitigt för att hänga med i matten.» (Hög)
- Läsvecka 6-7 var det väldigt hög belastning då det var mycket att göra i de båda parallella kurserna.» (Hög)
- Extremt stressig läsperiod.» (För hög)
- Siste veckan är helt kaotisk. VLE-test på torsdagen och sluttenta på lördagen efter. Vi hade dessutom hemuppgifter att göra, samt eventuella returer. Detta tillsammans » (För hög)
- Två kurser med mycket inlämningar och duggor, samt tentor som var mycket svåra att förstå vad som man faktiskt skulle plugga till.» (För hög)
- Galet med labbar, inlämningsuppgifter, duggor på samma gång. Ta bort inlämningarna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»13 25%
Godkänt»20 38%
Gott»11 21%
Mycket gott»3 5%

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Värsta kursen jag någonsin har läst. » (Mycket dåligt)
- Har varit svårt att förstå föreläsningar och har svårt att se praktiska tillämpningar på kursens innehåll i förhållande till programmet.» (Dåligt)
- Drygt ett dygn innan tentan ändrades vilka hjälpmedel man fick ha på tentan. Detta ändrades bara på kurshemsidan, inget mail skickades ut. Dagen innan tentan togs ändringen bort. Hur tänkte man där????» (Dåligt)
- Jag vet inte vad det är jag har lärt mig, och har svårt att se att jag kommer ha nytta av den.» (Dåligt)
- Första halvan av kursen var ett mörker, där ingen förstod någonting. Duggorna kom därför i ett skede där man lärde in sig formler och inte förstod någonting av vad man faktiskt gjorde. Alla skrev upp på fusklappar hur man skriver in för att lösa saker, inte vad alla dessa underliga grafer faktiskt betydde.» (Dåligt)
- Intressnat kurs ch jag tror att den hade kunnat bli riktigt bra om allt förbereddes noggrannare med mer fokus på detaljer.» (Dåligt)
- Efter kursen, som jag tror att jag får en femma i, så känner jag fortfarande att jag har väldigt dålig koll på matematisk statistik. Fast det kanske bara är så att ämnet är tråkigt och att det inte är så mycket mer till det än så. Jag kanske borde ha gått mer på föreläsningarna för att få mer insikt.» (Godkänt)
- Väldigt bra kurs. Bara det att den var väldigt stressig.» (Gott)
- Intressant kurs men skulle gärna se mer framförhållning med att få upp kursmaterial vid rätt tid (tex länk till Anderson, rekommenderade uppgifter v6-7). Tycker framför allt inte alls om att fuskpapper tilläts, vet att folk som hade dålig koll verkade klarat sig någorlunda pga fuskpappret. Skulle ha större förtroende för kursen om detta slopades - eller att det åtminstone måste vara handskrivet. Tillåt isåfall hellre boken eller liknande. Nu kunde man ha tur och skriva ner rätt saker och tjäna poäng på det.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Vle»
- Vle, om man faktiskt bygger om den så att den inte är någon jäkla pre-alpha-release från helvetet. »
- VLE-uppgifterna, inlämningsuppgifterna»
- Vle grejset »
- VLE»
- Vle »
- VLE»
- vle-testerna var bra för man lärde sig mycket.»
- Några av assistenterna är mycket trevliga och hjälpsamma. »
- Att ha både duggor och en tenta så att man faktiskt behöver anstränga sig under kursens gång (vissa pluggar in allt sista veckan).»
- Utformningen på tentamen var helt okej»
- inget»
- Vettiga internetbaserade uppgifter som har varit väl kopplade till vle testen.»
- Delprov med VLE»
- VLEn»
- VLE - de onlinebaserade uppgifterna»
- Föreläsaren var bra, han kan högst sannolikt utvecklas och bli en mycket duktig föreläsare, så honom får ni gärna bevara till nästa år.»
-
- VLE»
- Sättet Alexey lade upp föreläsningarna de sista två veckorna. Han var väldigt strukturerad och berättade precis hur tentan skulle se ut och vad vi skulle behöva lära oss.»
- Vle-testerna var väldigt givande och bra»
- VLE, men det behöver bearbetas. Det bästa vore om alla frågorna var på ett språk också. Nu blandas engelska och svenska. Kör engelska rakt igenom så slipper man språkväxlingen hela tiden!»
- VLE var ett bra sätt att lära sig på.»
- Onlinefrågorna.»
- VLE uppgifter, VLE testen, bonuspoängen som tas med till tentan, tentaupplägget»
- Upplägget som det var i år»
- Bra med duggorna»
- VLE-övningarna var trevliga!»
- VLEn som koncept är bra, men den behöver VERKLIGEN få sig en renovering, som den är nu stjälper den nästan mer än den hjälper. Men det finns nog mycket potential. Upplägget med blandning av VLE-tests, tenta och inlämningsuppgifter var bra.»
- Personalen»
- Jag tycker att upplägget med VLE-testerna var bra. De gjorde så att man var "tvungen" att hänga med i kursen på ett bra sätt.»
- Föreläsningsslidesens utformning.»
- Tempot var lagom.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vle tekniskt sett»
- VLE. Ta bort inlämningsuppgifterna. De är överflödiga. »
- Ta bort VLE-duggorna och ha en riktig tenta.»
- Bättre struktur på föreläsningarna »
- En mindre inlämning skulle jag tro var bra, kanske en lite större istället för de första två. När det var dags för tentan så fanns det inte så mycket att jobba med. De tidigare tentorna som låg uppe på kurshemsidan hade mer eller mindre inga uppgifter som behandlade det som skulle komma på våran tenta. Så tills nästa år så vore det fint med lite nygjorda övningstentor som tog upp det som var sagt skulle komma.»
- Ta bort hemuppgifter, kanske ha VLE"testet i 6:e läsveckan så att man får andrum till sluttentamen»
- Gillade inte föreläsningarna, väldigt jobbigt med slides samtidigt som läraren pratade, han skrev alldelels för lite på tavlan och alldeles för lite exempel. Sen var det för mycket med 3 hemuppgifter»
- se till att alla som har hand om kursen vet vad vi håller på med, och kan hjälpa till med t.ex. inlämningsuppgifter.»
- VLE Test»
- Föreläsningarna bör fokusera på det som är svårt, inte det som är lätt. Examinationen måste göras om helt. Det är inte ok att man kan komma till proven med alla svar i sina anteckningar. »
- Man bör se över svårighetsgraden på den första inlämningsuppgiften, i nuläget är den allt för svår.»
- Byta förläsare hade nog inte skadat, var väldigt ofta svårt att höra vad han sa, blev att man inte gick på föreläsningarna tillslut. Inlämningsuppgifterna bör slopas helt/undergå en total förändring.»
- MAN BÖR INTE FÅ HA " Kladd-papper " vid tentamens tillfället..... ÄR DETTA ETT DAGIS ?»
- VLE test 2 låg i mitt tycke lite för nära tentan.»
- Föreläsningar bör fokusera på hur man löser problem inte bara teorin bakom.»
- Information kring hemuppgifter.»
- inte har tre inläminings uppgifter och vle. Minsta något av dem.»
- Tentan. Väldigt märklig tenta, att man får ta med sig endast ett papper, där man har tryckt in så mycket text man kan, och som man sedan skriver av på tentan...»
- Se till så att föreläsningsmaterialet finns ute på hemsidan innan föreläsningen!»
- Man ska inte behöva göra om VLE om man har klarat den men kuggar tentan.»
- Ta bort inlämningsuppgifterna, ingen lär sig något av dem ändå. Se till att folk lär sig något innan man börjar med duggorna.»
- Föreläsningarna bör vara mer givande, skippa slides och skriv på tavlan istället. Bestäm i god tid innan vad som gäller för inlämningar och tentamen.»
- Mindre inlämningsuppgifter. De lär man sig inte så mycket på ändå. Men mer tid till uppgift 3 om statistisk undersökning. Låt dem få längre tid på sig och kunna sätta sig in i det mer. Känns väldigt lamt med ett "fuskpapper" på tentan. Ta bort det, inför Beta och låt bli att kolla om folk kan bevis utantill. Nu blev det en tävling om vem som kunde skriva bäst "fuskpapper". Det gav ganska många poäng om man hade med rätt material till tentan. Dåligt. Gör tentan lite större och duggorna lite mindre och gör tentan bredare.»
- Läraren. Man kan inte ha "copyright" skyddade slides som vi inte kan få del av. Man kan heller inte lägga upp vad som kommer på tentan/duggan mindre än tre dagar innan själva provet, det borde varit ute från början. Man han heller inte ändra förutsättningarna för den sista stora tentan mindre än 36 timmar innan sista tentan. Man kan heller inte strunta i att ha en repetitionslektion och istället på den sista föreläsningen börja gå in på helt nya saker???»
- Förbättrat facit till onlinefrågorna.»
- Föreläsare, Föreläsningsunderlag, tekniska avdelningen, schemat»
- Inget särskilt»
- Slides innan föreläsningarna, mer konkreta räkneexempel på föreläsningarna»
- lite mer material för sista tentan, samt lite mer räkning på tavlan.»
- Jag har förstått att man måste göra om VLE-testen om man misslyckas med tentan. Det är riktigt, riktigt dåligt. Såvitt jag vet så strävar man på Chalmers efter att olika moment i en kurs ska ge skilda högskolepoäng. VLE-testen och tentan är uppenbart helt olika moment: De görs med flera veckors mellanrum, de testar på olika saker och de är helt olika i sina upplägg. Jag hoppas att det bara har blivit så för att kursupplägget är nytt och man inte har vetat bättre. Detta måste ändras på.»
- Gå genom frågorna i VLEn, ge studenterna bättre och tydligare information (gärna via kurshemsidan) i tid, lägg mer tid på att fördbereda slidesen ordentligt.»
- Att man borde ha handledning till Inlämningsarbetena timlagda.»
- Kanske att VLE-poängen skulle bevaras så att man inte behöver göra om dem, om man kuggar på tentan. Schemalagd handledning till inlämningsarbeten vore ett gott inslag också. »
- Föreläsaren borde skriva på tavlan istället för att använda slides, det blir mycket enklare att hänga med på föreläsningarna. Det viktigaste som jag tycker bör ändras på är dock kraven för godkänt på kursen. Upplägget som är nu, att man ska få 12 poäng för godkänt varav minst 3 från den skriftliga tentan tycker jag är konstigt. De två VLE-testerna och den skriftliga tentan behandlar alla skilda områden i kursen. Det som testas på den skriftliga tentan är inte viktigare än det som testas på VLE-testen så varför måste man få 3 poäng på den? Antingen bör det vara att man måste få minst ett visst antal poäng (t.ex. tre) på alla tre proven eller bara en total av 12 poäng oavsett var de kommer ifrån. Det kan annars bli som i mitt fall, antingen blir jag underkänd eller så får jag 4 eller 5. Jag vet att många är i samma situation och personligen tycker jag att man redan visat att man klarar godkänt även om man inte får tre poäng på tentan i det fallet. Jag tycker även att upplägget med eventuell omtenta är konstigt. Som det är nu behöver man göra om den skriftliga tentan och båda VLE-testerna. Jag tycker det hade varit bättre om man bara behövde göra om den del av kursen man har misslyckats på. VLE-testen skulle t.ex. kunna ha en godkäntgräns på tre poäng vardera de också. (Kan tillägga att jag inte skriver det här för att jag tror att jag kommer bli underkänd och är arg på grund av det, jag är tämligen säker på att jag är godkänd)»
- Mer tillämpningsexempel på föreläsningar. Kan vara bra att få se hur saker skall användas.»

19. Övriga kommentarer

- Usch. »
- Hela kursen kändes ogenomtänkt och rörig! »
- Det är inte okej att ändra sig två gånger inom 48 h innan tentan vad som gäller med hjälpmedel, skarpkritik på detta! Handeladarna ska ha ett stort plus då de var hjälpsamma och skötte sin uppgift otroligt bra.»
- hej»
- Det var lite svårt att förstå vad som förväntades i alla inlämningsuppgifter. T.ex. diskuterade jag uppläggg och vsade upp vad jag kommit fram till för en av handledarna och en vecka efter att vi fått OK på rättningen fick jag mail från en annan av handledarna som totalsågade den som väldigt undermålig. Med tanke på hur fullspäckad VLE-uppgifterna, VLE-texterna och föreläsningsslidesen varit av språkliga dundermissar är det märkligt att en inlämningsuppgift från en student blir sågad på grund av ett par stavfel och att den saknade information som vi inte blivit informerade om ska vara med på den. »
- Mycket bra personal på denna kurs.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.88

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.88
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från