ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 2012 SI i Diskret Matematik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-04
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Sofia Honsberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Datateknik 300 hp

1. Hur många SI-pass har du gått på?

52 svarande

Inga (besvara enbart fråga nr 2)»15 28%
1-2»5 9%
3-4»10 19%
5 eller fler»22 42%

Genomsnitt: 2.75

- 1 gång i veckan.» (5 eller fler)

2. Om du valt att inte gå på några SI-pass, vad beror det på?

Frågan besvaras enbart av dem som svarat "inga" på förra frågan.

28 svarande

Visste inte att SI fanns»0 0%
Har inte haft tid»5 17%
Jag studerar hellre själv»11 39%
Tror inte SI är något för mig»4 14%
Tiderna för SI-passen passade inte mig»8 28%

Genomsnitt: 3.53

- Skippade det, men insåg senare att det var dumt» (Har inte haft tid)
- Jag känner däremot att jag vill prova SI till nästa läsperiod!» (Jag studerar hellre själv)
- SI är absolut något för mig, men just denna kurs visste jag att jag skulle mig utan SI.» (Tror inte SI är något för mig)
- Jag försov mig.. » (Tiderna för SI-passen passade inte mig)

3. Har SI ökat din förståelse för ämnet?

42 svarande

Inte alls»1 2%
En del»13 36%
Ganska mycket»10 27%
Mycket»12 33%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.91

- SI ledarna har förklarat på ett mycket bättre sätt än Johan har på föreläsningarna. När man inte hänger med på en föreläsning så är det bara att gå på SI så förklarar de begripligt.» (Mycket)

4. Har SI gjort att du förbättrat ditt studieresultat?

42 svarande

Inte alls»1 4%
En del»7 33%
Ganska mycket»6 28%
Mycket»7 33%
Vet ej»21

Genomsnitt: 2.9

- Anser att det är för tidigt att avgöra svar på denna frågan enär jag inte vet hur bra jag kommer att prestera när examination sker. Däremot tycker jag att det känns som om SI-passen har hjäplt mig, inte direkt med att förstå kursens innehåll, utan snarare med hur man ska lägga upp sin egen studieteknik. Det är nämligen ett område där det är en markant skillnad mellan gymnasiet och högskolan.» (Vet ej)
- Det är första tentan» (Vet ej)

5. Har du, genom att gå på SI-passen, förbättrat din studieteknik?

40 svarande

Inte alls»3 8%
En del»25 71%
Ganska mycket»6 17%
Mycket»1 2%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.14

- Jag gick främs dit för att få oklara saker förklarade för mig, inte för att förbättra min studieteknik.» (Inte alls)

6. Har du, genom att gå på SI-passen, lärt dig att arbeta i grupp?

41 svarande

Inte alls»5 13%
En del»18 50%
Ganska mycket»12 33%
Mycket»1 2%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.25

- Har man med sig sedan gymnasiet och högstadiet.» (Inte alls)
- inget nytt.» (Vet ej)

7. Vad bör främst bevaras vad gäller SI-passen?

- Att det är elever som lär elever.»
- Jag tycker att onsdagspassen har haft en väldigt bra placering i schemat. SI blir en lektion för att varva ned lite vilket passar bra på onsdag eftrmiddag. »
- Genomgång av vad vad som gåtts igenom under veckan»
- I princip allting. Det har varit väldigt bra upplägg. Det som är extra bra är grupparbetet och sen redovisningen för de andra vid tavlan.»
- jobba i grupper som är indelade slumpvis»
- Grupparbete»
- Flera alternativa pass/vecka»
- Grupparbetet runt en uppgift och sedan redovisa den inför resten av gruppen»
- Själva strukturen på SIn: ett bra sätt för nya studenter att "kommma in" i tänket som krävs på Chalmers.»
- Att de går igenom studieteknik och tvingar en att arbeta och diskutera i olika grupper. Annars är det lätt att sitta med samma personer eller ensam och göra samma sak hela tiden.»
- allt»
- Pedagogiken.»
- Allt som brukar hända efter pausen.»
- Att plugga tal i grupp, det känns som att studieteknik var en lite för stor del.»
- Gamla tentor, jobba i grupp, lite studieteknik»
- Att man sitter i grupper, diskuterar och löser relevanta uppgifter. »
- Gå igenom typexempel av uppgifter som är relevanta den veckan.»
- upplägget»
- Gemensamma genomgångar med hela gruppen.»

8. Vad bör förändras vad gäller SI-passen?

- I stället för att lägga halva tiden på studieteknik kanske man bör lägga en tredjedel eller en fjärdedel på det.»
- Har varit för mycket snack/tjat om vad SI är. Låt oss räkna istället. »
- Bättre tider på schemat. Få orkar upp klockan 8 för ett SI-pass. De ligger bättre om de ligger precis efter en föreläsning. Då kommer nog fler gå»
- Inget egentligen. Men en spontan tanke: om SI-passen läggs under andra tider (dvs ej kl 08) ökar förmodligen närvaron. Då kommer fler personer att ta emot den hjälp SI faktiskt ger. (Jämfört med föreläsngar kl 08: en föreläsning känns som "viktigare" än SI, vilket innebär att de flesta kommer närvara även om föreläsningen hålls tidigt, men ett SI-pass kl 08 lockar inte lika mycket).»
- Se till att få ut infon om de så snabbt som möjligt. Många fattade inte vad det var förrän några veckor in i läsperioden.»
- inget»
- FIKAT!»
- Allt angående studieteknik (innan pausen) kändes fulständigt onödigt och bör minskas till max 1 gång totalt. De borde inte finnas med i början på varje pass.»
- kanske lite mindre studieteknik, vi nollan har fått höra lite förmycket av det.»
- Lite mindre utdraget snack om "vad är SI" och "vad är studieteknik", alla verkar vara rörande överens om att det man får ut mest av är pluggtimmarna.»
- Vet icke! »
- Jag tycker att passen ska läggas i mitten av dagarna istället för i början eller slutet av dagarna. »
- KOmmer inte på något just nu.»
- längre pass!»
- ingeting»


Kursutvärderingssystem från