ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Hållfasthetslära, fortsättningskurs, LMU111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-11
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»5 38%
Cirka 30 timmar»3 23%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»6 46%
100%»5 38%

Genomsnitt: 4.23

- Den har krockat med en tredje kurs jag läst.» (50%)
- Såå roligt var det inte..» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 69%

Genomsnitt: 3.53

- Mycket egenläsning, vilket är ok, men det kan vara lite svårt att själv inse vad som är relevant att ta med sig med tanke på att boken inte var en höjdare (dåliga härledningar, hög risk för tryckfel osv).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tydligt planerat och strukturerat från början. Bra att man kan se hur väl man hänger med i kursens tempo.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Lite ole - dole - doff bland frågorna kanske» (I viss utsträckning)
- Och lite till, se kommentar punkt 3. Lite svårt att veta vilka områden som skulle fokuseras på när man skulle studera till tentan då i stora drag alla övningstentor innehöll ngn uppg från ett område vi inte gått igenom.» (Ja, i hög grad)
- pga sjukdom» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.3

- Det blir lite väl mycket tavelskrivande ibland.» (Ganska stor)
- Halkade efter lite i början och sen gick det väldigt fort så det var svårt att ta igen det och därför var det stundtals svårt att hänga med på det höga tempot på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Hade önskat att det var lite mer diskussion runt tillämpningar av det vi går igenom. Ibland går det så fort att man inte hinner annat än att skriva av från tavlan utan att få tid att reflektera över vad som skrivs eller vad det skall användas till. Också därav att nästan ingen i klassen ställer några frågor då man inte hinner tänka igenom vad som görs. Anser också att Gert kan banta ner lite på "onödigt skrivande" så som många extra meningar som dyker upp (så som, att dock, ty bla bla bla), ta istället en paus och diskutera begreppen som precis presenterats. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.53

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.61

- Bra med lösta exempel och gamla tentor. Väldigt bra med ledtrådar.» (Mycket bra)
- Men studentportalen förblir en estetisk bugg» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.92

- Saknade övningar» (Ganska bra)
- Inga problem, Gert tar sig tid och är förbaskat hygglig. » (Mycket bra)
- Om man vågade..» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.76

- Men det har ju inget med kursen i sig att göra..» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»7 53%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.53

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»9 69%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.84

- Läst tre kurser.» (Hög)
- Dålig plannering att lägga denna och mekanik FK samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 23%
Gott»8 61%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen bra och intressant, Gert är mycket bra och kunnig. Har dock ett delat intryck av kursen, lite svårt att se den röda tråden ibland. Många föreläsningar med långa genomgångar och härledningar som vi sedan inte använder eller som avfärdas med att "detta är onödigt, vi kommer bara använda formlerna sen ändå".» (Gott)
- Mycket att göra och högt tempo. Dock bra och intressant och bra upplägg med extrauppgifter som ger poäng på tentan. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifterna med bonuspoäng.»
- Upplägget mixade föreläsningar/övningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gert, väldigt duktig och pedagogisk!»
- Det hade varit kul om man fått testa på någon slags modellering av det vi lär oss, i matlab eller Catia typ. Hade varit strålande om Gert lagt upp lösningar på kurshemsidan till de uppgifter vi ska räkna. (Han skriver ju ganska snabbt, så det hade nog inte tagit lång tid.) :)»
- Istället för att göra inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng hade det varit kul att göra en "konstruktionsuppgift" som ger motsvarande poäng. Gärna så att vi får använda både FEM och matlab, något som används allt för lite och som vi måste få mer övning i med tanke på att vi förhoppningsvis kommer att jobba med det i någon mån i framtiden. »
- Övningstillfällen»
- Jag tycker bonuspoängen är bra, dock borde man inte få dem för att räkna uppgifter i boken. Ligger i allas ansvar att göra uppgifter tills man förstått. Varför inte lägga in en Matlab-uppgift istället? »
- Kursdeltagarna förhoppningsvis..»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs! Hade dock velat ha en bok med mer härledningar för det priset! »
- Jag tycker att det är lite för generöst att få 10 bonuspoäng med sig till tentan när uppgifterna inte är individuella. Kanske hade räckt med 5 poäng? Samtidigt var det ju skönt för då var man inte så nervös på tentan..»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.92
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från