ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Linjära system, SSY020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»11 24%
Cirka 20 timmar»20 44%
Cirka 25 timmar»9 20%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»2 4%
25%»1 2%
50%»6 13%
75%»11 24%
100%»25 55%

Genomsnitt: 4.24

- runt 85-95%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 24%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 53%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 13%
Ja, i hög grad»22 57%
Vet ej/har inte examinerats än»11 28%

Genomsnitt: 3.15

- Otroligt svår tentamen då vi inte gått igenom alla delar som tagits med.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»13 28%
Mycket stor»26 57%

Genomsnitt: 3.37

- Föreläsningarna var klara och tydliga och övningspassen var fullpackade med nyttig information.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»11 24%
Ganska liten»10 22%
Ganska stor»14 31%
Mycket stor»10 22%

Genomsnitt: 2.51

- Övningsuppgifterna var nödvändiga och bra, men texten i boken förklarades tillräckligt bra under föreläsningarna. Därför uppfattar jag boken som onödig. Ett kompendie med övningsuppgifter hade räckt och på så vis hade jag kunnat sparat mina pengar.» (Ganska liten)
- Boken och bills lektioner är som natt och dag. » (Ganska liten)
- Mycket bra att Göran Hults OH-bilder från föreläsningar och övningar lades upp på kurshemsidan. Vore bra om Bills föreläsningsanteckningar hamnade där också. Annars bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»26 57%
Mycket bra»16 35%

Genomsnitt: 3.24

- hemsidan och administrationen var väl bra. men de utdelade tentorna var ett skämt. jag skämtar inte om det var fel på svaren i tentorna. man fick hela tiden mail om att den uppgiften var fel osv. istället fixa att det är rätt och lägg inte upp ett nytt document för en uppgift. det vart för mycket att hålla reda på."» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- En del lösningsförslag innehåller fel, går det inte att rätta dessa istället för att skicka ut ändringar via epost hela tiden?» (Ganska bra)
- Det fungerade bra. Men jag tycker bättre om när kurshemsidan ligger i pingpong. Då kommer man åt allt från sin mobil med pingpong-appen.» (Ganska bra)
- Kunde vart mer struktur på utdelat material. Svårt att hitta de man letar efter när allt bara är dumpat på ett ställe» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»11 24%
Mycket bra»22 48%
Har ej sökt hjälp»10 22%

Genomsnitt: 3.88

- Läraren vi hade på övningarna var inte tydlig. Hoppade mycket steg som han antog självklara vilket ledde till att man tappade vad han menade,» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»29 64%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.77

- Det är lite tråkigt att gemenskapen inte uppmuntras från högskolans sida. Då hade flera kunnat studera inför tentan tillsammans. Jag upplevde det som att de allra flesta fick klara sig på egen hand.» (Ganska bra)
- Jag har aldrig sammarbetat bättre någonsin än vad vi gjorde under kursens gång. Vi var några elever som stannade kvar nästan varje dag efter skolan o pluggade tillsammans.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»30 66%
Hög»14 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»24 53%
Hög»18 40%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.44


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»11 25%
Gott»19 43%
Mycket gott»11 25%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De flesta förstår nog inte kopplingen mellan kursen och verkligheten, även om kursboken påstår sig vara bättre än andra böcker inom ämnet. Boken borde innehålla fler övningsuppgifter där man utgår från en verklig situation, och man förstår hur lösningen av uppgiften i slutänden kan vara till fördel för privatpersoner. Kursen kanske borde vara kortare, eller ej obligatorisk. Passar bättre på Elektroteknik än Mekatronik.» (Dåligt)
- Jag blev aldrig riktigt intresserad av kursen. Fattade inte hur och när vi skulle ha nytta av dessa kunskaper, då blir det genast mycket svårare att engagera sig i kursen Reglertekniken, som vi läser nu (lp2) och en sorts fortsättningskurs på linjära system, har varit mycket mer intressant och fått mig att bli motiverad till att plugga extra pga man får veta vad det är man sysslar med egentligen» (Dåligt)
- Jättebra föreläsare, både Bill och Göran. Blev dock besviken på de svårare uppgifterna på tentan. Jag hade övat uppgifter i boken samt repeterat tre gamla tentor om och om igen. Blev väldigt chockad av svårighetsgraden på tentan. Kändes som om ribban höjdes jämfört med tidigare år.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna!»
- Fortsätta med att lägga ut lösningar till rekommenderade övningsuppgifter. Det har hjälpt mig otroligt mycket då jag har kunnat få hjälp av lösningarna varje gång jag stött på problem.»
- Bill & Göran»
- Föreläsaren! »
- De bra föreläsningarna med beskrivningar och exempel!»
- Duggan»
- >Tempo >Dugga och inlämningsuppgift»
- Föreläsarna»
- Övningstillfällen»
- Inlämningsuppgiften»
- Föreläsarna, kan vara de två bästa jag har haft»
- Bill Karlströms tydliga förklaringar på föreläsningarna och Göran Hults pedagogiska genomgångar på övningspassen. De var nog de två största källorna till att man lärde sig saker under kursens gång.»
- Inlämningsuppgiften»
- Dugga, alltid bra. Gå igenom Fourier-analys först kändes också bra.»
- det som främst bör bevaras är att man börjar med att lära ut Fourierserier och sedan tar det enklare.»
- Inlämningsuppgiften var väldigt givande och gav mycket kunskap.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget!»
- Det är långt till Babord & Styrbod, kursen borde hållas i Omega, vi räknar ju med Jomega hela tiden ,-)»
- Att exercisen ska vara mer en "räknestuga" än en extra föreläsning på något som vi oftast inte hade gott igenom. »
- Tentornas lösningar med lite för många rättelser.»
- Med Föresläsningsanteckningar på kurshemsidan. Flytta kurshemsidan till Pingpong.»
- >Hinna med mer tenta-genomgångar. (Vi fick stressa igenom en tena på sista föreläsningen och hann enbart lösa de enkla uppgifterna. Bill var dock vänlig och gav oss ett extra tillfälle dagen innan tentan, men jag hade gärna vilja ta gemensam genomgång av gamla tentor mycket tidigare)»
- Kan inte komma på något»
- inget»
- Mer gemenskap, gruppindelning och uppmuntran till studiegrupper. »
- Förklara varför Dataingenjörer läser den här kursen »
- upplägget, bör vara mer praktiskt.»
- Rätt i facit!»
- Projektet. Inte riktigt att vi aldrig använt matlab tidigare för det var lättförstått i PDF-filen. däremot lägga in ett "labb tillfälle" där man kan få hjälp av en lärare så man vet att man kanske har fått fram rätt grafer. det var så svårt att veta om man gjort rätt eller inte.»
- Kurslitteraturen skulle kunna tydliggöras i vissa avsnitt, en del uppgifter på gamla tentor och även inlämningsuppgiften var svåra att lösa utan att ta hjälp av externt material.»

16. Övriga kommentarer

- Göran Hult och Bill Karlström är båda två väldigt duktiga lärare! Båda är mina favoriter! Mycket bra jobb!»
- Inga»
- Var skeptisk till byte av föreläsare i mitten av kursen, men det visade sig vara helt okej.»
- Lite för många rättelser på lösningsförslag. Vara mer konsekvent med att lägga upp ev. rättelser på kurshemsidan och inte bara lägga på mail.»
- Bra upplägg på kursen»
- Var sjuk när tentan gick, kunde inte göra mig själv rättvisa på tentan.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.86
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från