ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Matematisk analys i flera variabler - LMA017, LMA017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-11
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»9 15%
Cirka 20 timmar»17 28%
Cirka 25 timmar»14 23%
Cirka 30 timmar»13 22%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.83

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»3 5%
25%»5 8%
50%»6 10%
75%»12 20%
100%»33 55%

Genomsnitt: 4.13

- skriver examensarbete parallellt. har deltagit i 4 föreläsningar» (0%)
- Gick ej på Sverkers föreläsningar» (25%)
- De interna problemen strulade till kursen en del så att säga. Föreläsningarna kändes inte givande när man skrev massor och fick kämpa med anteckningarna som inte gav så mycket. Mindre skrivande, mer tydligt förklarande!» (50%)
- Har gått på de flesta föreläsningarna.» (75%)
- Lite struligt med byte av föreläsare flera gånger, men man har förståelse för detta då man inte kan veta att Lars skulle bli sjuk.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

59 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 54%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 22%

Genomsnitt: 2.13

- Vi fick ingen kurs PM i början av kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Mig veterligen så redovisades aldrig kursmålen i början på kursen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi fick aldrig några kursmål på föreläsningarna, antar att de står på kurshemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det var ingen som har pratat om några mål alls. Kan bero på den vakarierande föreläsaren. » (Jag har inte sett/läst målen)
- läste de ej» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»10 21%
Ja, i hög grad»24 52%
Vet ej/har inte examinerats än»11 23%

Genomsnitt: 2.97


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»9 15%
Ganska liten»25 43%
Ganska stor»17 29%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.35

- Lärarna har bråkat om vem som ska hålla kursen. De har använt sig av helt olika pedagogik och har hel tolika syn på vad kursen skall innehålla» (Mycket liten)
- Det var givande de två veckor som Lars var där, men annars lärde jag mig mer av att läsa i boken.» (Mycket liten)
- Tyvärr förstod jag ingenting av föreläsningarna och valde därför att inte gå på de. Fick därför lära mig m.h.a boken och fråga övningsledarna» (Mycket liten)
- Rörigt med två olika lärare som dessutom inte verkar kunna samarbeta. Sverker är duktig men tydlighet saknas. Varför inte använda dator för att visa tredimensionella figurer. När lärarna ritar på tavlan blir det mycket svårare att fatta.» (Mycket liten)
- jag lär mig mycket bättre genom att istället lägga all tid som läggs på att gå på lektioner till att plugga och läsa kursmaterialet själv.» (Mycket liten)
- Vi studerade utifrån boken istället då skrivandet inte gav det vi behövde. Sverker vet definitivt vad han sysslar med, men all text och härledningar gav inte så mycket i slutändan tyvärr. Lasse som givetvis är van vid kursen har vanan och vet därför vad och hur han skall säga det. Vilket ledde till mindre skrivande och mer förklarande muntligt.» (Mycket liten)
- Genom gångarna gick för snabbt, det gick inte att hänga med.» (Ganska liten)
- Inte så pedagogiska föreläsningar.» (Ganska liten)
- Lars westerlund var bra det lilla han var där men sverker hade lite för bråttom jämt.» (Ganska liten)
- Väldigt högt tempo på föreläsningarna vilket gjorde att det var mycket svårt att hänga med och förstå innebörden. » (Ganska liten)
- När Sverker hade föreläsningar så hade jag väldigt svårt att få ut något av dem. Han visade hur man räknar men inte på vad vilket gjorde att det blev svårt att hänga med. Kände att jag lika gärna kunde sitta och läsa i boken en halvtimma och lära mig mer än gå på föreläsningarna. Lasse var jätte bra att lyssna på och gick igenom sakerna grundligt och i ett väldigt bra tempo.» (Ganska liten)
- Övningarna gav mest. Lars föreläsningar var också bra!» (Ganska liten)
- Om Lars Westerlund hade undervisat så hade undervisningen varit mer hjälpfull. Eftersom Lars blev sjuk och Sverker Mattson tog över så blev det bara förvirrande. Det var väldigt tydligt att de båda lärarna inte gillade varandra vilken märktes väl i undervisningen.» (Ganska liten)
- När en lärare som egentligen inte ha ansvaret för kursen går in och gör tvärt mot vad som är tänkt blir det inte bra. Enda föreläsningarna som givit något är de Lars haft.» (Ganska liten)
- Lasse hade lugna och bra föreläsningar där man kunde hänga med. Sverker fick fram mycket mer under föreläsningarna men det höga tempot gjorde det omöjligt att skriva av och hänga med samtidigt. Blev knappt någon idé att gå dit.» (Ganska liten)
- Tråkigt att vi haft 2 lärare, Lars Westerlund är ju verkligen jättebra i den här kursen. Sverker är säkert också bra ifall han får lite mer tid att förbereda sig och välja bok själv, då han inte verkar gilla Lars sätt att lära ut.» (Ganska stor)
- Sverker gick igenom saker alldeles för snabbt. Man hann skriva av och inget annat (jag kunde inte lyssna på vad han sa och samtidigt hinna med att skriva av allt). När Lars höll i det i en vecka kunde man hänga med mycket bättre.» (Ganska stor)
- Eftersom Lars Westerlund var sjuk så hade vi Sverker. Vi hade dock dock Lars några gånger och han ska ha en stor eloge för sin pedagogik, önskar att vi kunde ha haft Lars hela kursen. Sverker var även han bra, men hans föreläsningar gick i en hisklig takt. Ibland hann man inte reflektera då man var tvungen att fortsätta skriva.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»20 36%
Mycket stor»27 49%

Genomsnitt: 3.3

- Det har inte varit jättebra med Sverker. Lars Westerlund är en riktig begåvning och brinner verkligen för matematiken medans Sverker bara är duktig. Dessutom har Sverker en annan bild av vad kursen ska innehålla och det krockar en hel del.» (?)
- Lars Westerlunds bok är bara komplett om han undervisar.» (Mycket liten)
- Ganska knapphändiga förklaringar och få exempel i boken. » (Ganska liten)
- Varför används inte boken "calculus" istället för lasses bok? Jag förstår att genom användning av eget kursmaterial tjänar man en slant, men boken håller inte måttet, den är för begränsad och det är för få uppgifter. Finns det ingen som måste godkänna kursmaterial, eller får boken innehålla vad som helst?» (Ganska liten)
- Kanske lite väl simpel kurslitteratur ibland. » (Ganska stor)
- Lärt mig allt därifrån.» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Väldigt bra och pedagogisk bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»13 23%
Ganska dåligt»17 30%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»7 12%

Genomsnitt: 2.35

- har inte besökt webbsidan» (?)
- Webbsidan används inte alls» (Mycket dåligt)
- Finns ingen kurshemsida. Vi har varit tvungna att prata med massa olika personer för att få ut gamla tentor. Ingen vill hjälpa till. Känns som att lärarna på den här skolan är överenns om en sak och det är att ALDRIG någonsin lämna ut tenta. Och är studenterna smarta nog att kräva ut dem enligt reglerna så låtsats dom att dom inte har tid, inte är där, eller genom sin auktoritet skrämmas. Dessutom sista knepet dom använder är att "glömma" lösningarna. Vi fick inte ens facit till tentorna. Detta stora arbete lägger lärarna ner på att hålla tentorna hemliga för att det inte ska komma ut hur lika alla tentor är. Vilket skulle visa att dom inte gör någon nytta ! » (Mycket dåligt)
- Inget material har delats ut på nätet.» (Mycket dåligt)
- Tror inte kurshemsidan uppdaterades en enda gång. Inget utdelat kurs-PM etc. » (Mycket dåligt)
- Sverker verkade ej ha koll på kurshemsidan. Dock kopierade han upp papper istället vilket var bra.» (Mycket dåligt)
- Finns ingen» (Mycket dåligt)
- Fanns det ens en kurshemsida som uppdaterades kontinuerligt och innehåll information?» (Mycket dåligt)
- Kan ju vara bra med lösningsförslag på uppgifterna i boken. » (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan användes knappt. Bra att vi fick tillgång så att vi kunde träna räkna på gamla tentor.» (Ganska dåligt)
- Saknar en fungerande kurshemsida.» (Ganska dåligt)
- Inget på kurshemsidorna, och när det väl delades ut gamla tentor på föreläsningarna så fanns det inte tillräckligt för alla» (Ganska dåligt)
- Fanns ingen hemsida» (Ganska dåligt)
- Bra att många tentor delades ut men det saknades svar till flera» (Ganska dåligt)
- Men det skulle vara skönt med en kurshemsida...» (Ganska bra)
- kurshemsidan har inte använts eftersom vi inte haft Lars så mycket och det är han som har kurshemsidan» (Ganska bra)
- Om man gick på övningar och föreläsningar så delades gamla tentor och lösningar ut. Vad jag hört om kurshemsidan så existerade den knappt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»8 13%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»15 25%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.32

- En handledare på två klassrum är katastrof! Inte kul att sitta o vänta två timmar utan att få hjälp...» (Mycket dåliga)
- För många elever på övningstillfällena och ibland kom inte övningsledarna. » (Ganska dåliga)
- Sverker gick inte att hitta och Lars var ju sjukskriven av och till. Övningarna gav dock oftast tillräckligt.» (Ganska dåliga)
- Bra med så många övningstillfällen! Däremot var det inte alltid det fanns någon övningsledare i varje övningssal. » (Ganska bra)
- Mycket folk på övningarna ledde oftast till att man inte kunde gå så mycket hjälp. Fler instruktörer! Sverker som övningsledare fungerade mycket bra! Som sagt vet han hur man räknar och förklarade bra samtidigt som uppgiften skrevs ner åt en!» (Ganska bra)
- För få lärare på övningarna» (Ganska bra)
- Bra med övningar» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

59 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»11 18%
Mycket bra»38 64%
Har ej sökt samarbete»7 11%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»32 57%
Hög»22 39%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.46

- Svår kurs» (Hög)
- Har nog aldrig suttit i skolan så mycket. Det gick väldigt fort framåt med alla kapitel!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»28 49%
Hög»25 43%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»15 26%
Godkänt»20 35%
Gott»16 28%
Mycket gott»5 8%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men klarar sig endå tack vare typtenta. Men serriöst ge oss Calculus som alla andra ingejörer. Vi kan inte hålla på att läsa massa flummiga böcker som är skrivna av lärare ute på lindholmen. Dom är inte genomarbetade, saknar exempel och lösningar fruktansvärt dåligt !! » (Dåligt)
- Finns ingen att fråga om hjälp. » (Dåligt)
- Sverker är väldigt opedagogisk. De föreläsningar Lasse hade var mycket bra.» (Dåligt)
- Beror på att vi till största delen haft en vikarie.» (Dåligt)
- Den hade fått bättre om vi hade haft Lars eller en annan lärare. Men kursen är uppenbart dålig om föreläsningarna inte ens är värda att gå dit för.» (Dåligt)
- Föreläsningarna gav ingen som helst hjälp, utan inlärningen låg till fullo på information funnen i litteratur. » (Dåligt)
- Förståeligt att det blir lite organisationssvårigheter när examinatorn insjuknar så nära inpå kursen, men tycker ändå att information rörande kursupplägget borde varit bättre. Tycker dessutom Sverker höll ett alldeles för högt tempo på sina föreläsningar vilket gjorde att man inte förstod genomgångarna. » (Dåligt)
- Det finns ingen som kan undervisa flervariabels analys lika bra som Lasse!» (Dåligt)
- Föreläsningarna kunde som sagt varit mycket bättre. » (Dåligt)
- Det blev rörigt med två föreläsare som lägger fokus på olika områden. Boken är gjord av Lars, tentan görs av Lars och även han rättar den vilket gör att det blir mycket förvirrande med en annan föreläsare som betonar det han tycker är viktigt. Nya föreläsaren höll ett allt för snabbt tempo på föreläsningarna vilket gjorde att man knappt hann med att anteckna desto mindre hänga med i resonemangen vilket är viktigt för denna kurs. » (Godkänt)
- Lite rörigt med olika lärare» (Godkänt)
- Tror kursen hade varit riktigt bra ifall lars haft hela kursen! Med den externa föreläsaren blev det bara rörigt. » (Godkänt)
- Kursen i sig är bra, men byte av lärare till och från gjorde inlärningen lite diffus. Dock var både Sverker och Lars bra lärare.» (Godkänt)
- Kursen var bra, men inte det som framfördes av vikarierande lärare.» (Godkänt)
- Mycket strul med vem som skulle vara examinatorn» (Godkänt)
- Ganska mycket att lära sig (många olika saker). Man hinner inte lära sig saker grundligt eller djupt.» (Gott)
- Lite jobbigt med olika föreläsare.» (Gott)
- Herren som jag glömt namnet på som var föreläsare när Lars var sjuk var ambitiös men hade planerat in för mycket på varje föreläsning. Så det enda man hann göra var att fokusera på att hinna skriva av, på detta sätt lär man sig inte mycket. Vi bad honom ta det lite lugnare vilket han gjorde, men det tog inte lång tid innan han var uppe i samma tempo igen. sedan tycker jag att han inte var så bra på att ta konstruktiv kritik då han dumförklarade oss flera gånger under föreläsningarna, bland annat för att vi ville att han skulle ta det lite lugnare.Inte ok av en vuxen föreläsare som skall vilja lära oss ämnet.» (Gott)
- Gillar kursen men väldigt jobbigt att ha 2 olika föreläsare. Det dom den ena tyckte va viktigt strök den andre helt tex. » (Gott)
- Borde vara en obligatorisk kurs för alla då den är vidgar ens perspektiv och det är rolig matematik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Westerlund»
- Allt kommer antagligen förändras eftersom Sverker läraren från Johanneberg upptäckt de stora brister som finns ute på lindholmen. Ge oss samma matte som alla andra, så slipper vi dessutom kompletera massa för att kunna gå en master. »
- Lars, om han är frisk nog.»
- boken, den är ganska bra.»
- Formelbladet på tentan. »
-
- Lars, krya på dig»
- Det är en intressant kurs som bör hållas av Lars då hans bok används och han förklarar på ett sätt som gör att man lättare kan sätta sig in i problemen. »
- Upplägget på tentamen, och inlärningen från tidigare års tentamen. »
- Tentans upplägg. Precis rätt omfattning på tentan för att man ska hinna med allt.»
- Antal övningstillfällen och övningsledarna. »
- Sverker var väldigt bra på övningarna, men borde ha kölista på tavlan»
- Övningarna»
- Allt»
- Boken!»
- Lasses tentor :)»
- Sverker på övningarna»
- Lasse»
- Lars Westerlund och hans böcker!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Se till att hitta en ersättare som kommer överrens med den ordinarie.»
- Vet inte»
- Lite lösningsförslag till boken hade inte skadat.»
- The teacher should explain more the point of the theories we"re learning like Lasse does, its feel quite frustrating to solve a mathematical problem without knowing what"s it good for in real life.»
- Bättre övningstilfällen. »
- Det vore bra med uträkningsexempel.»
- Byt ut Sverke. Han föreläsningar gick för fort, ingen rödtråd och osammanängande.»
- Det bör vara en och samma föreläsare, men det förmodar jag att det kommer vara då det var en speciell situation i år. »
- Upplägget på föreläsningar. Anknytning till föregående års tentamen ger bättre förståelse.»
- Om Sverker ska hålla i kursen nästa år kunde han gärna få ta allt lite mer långsamt.»
- Föreläsaren, bättre uppdaterad kurshemsida »
- Jag tyckte att boken men den skulle behöva lite mer exempel. Om Sverker har kursen så borde han ta det i ett lite lugnare tempo med tavelskrivningen, många lärare gör det felet att de skriver på som bara den så att eleven inte hinner tänka efter vad som egentligen gås igenom. Sen hade det varit bra om han gick igenom mer konkreta exempel. Ibland blev de lite för "svävande".»
- Jag önskar att Sverker kunde gå igenom tal på tavlan efter varje avsnitt han gått igenom. Jag bad honom göra det men han ville inte. Jag med flera förstod inte hans exempel eftersom det inte stod vad vi skulle räkna ut och inte arbetsgången.»
- Byt bok och använd datorn mer i undervisningen, så blir det tydligare. En labb i matlab (som de gör på johanneberg) hade också varit bra. Jag saknar även duggor.»
- Det var under sista veckorna innan tentan ibland svårt att få tag på hjälp av lärare, hade varit bra om tillgången till detta var större. »
- Inte låta Sverker undervisa.»
- Kurshemsidan! Den användes inte alls!»
- Lasse på föreläsningarna, om han kan.»
- tyydlighet i vaf som ingår, kommer på tentan, vem som är kudrsansvarig»
- Om Sverker har kursen så borde han ta det lite lugnare så man hänger man med.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt rörigt med två olika föreläsare»
- Lars Westerlund var bättre än Sverker. Tråkigt att Lasse var sjuk så mycket. Sverker gick igenom saker för fort... »
- Kursen skulle blivit mycket effektivare om det funnits fler lösningsexempel.»
- Det känns som att det var för många olika saker som gicks igenom.»
- Tycker dessutom att det hämmar inlärningen i ganska hög utsträckning med så standardiserade tentor som det är i denna kurs. »
- Tycker att Lars var bra och tydlig föreläsare på denna kursen och tycker det är tråkigt att han blev sjuk. Hoppas han mår bättre nu.»
- Jobbigt med olika lärare som inte tyckte och tänkte på samma sätt.»
- Hoppas Lasse blir bättre!»
- Jag tycker att examinatorproblematiken som uppstod under kursen sköttes extremt dåligt. I ena stunden hade vi en lärare o i andra en annan. Att dessa två i sin tur hade ett rätt infekterat förhållande till varandra gjorde ju inte saken lättare. Då examinatorn var en annan än den som skötte förelaäsningarna resulterade det i att tentan inte alls var uppbyggd på samma sätt som föreläsningnarna. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.15
Beräknat jämförelseindex: 0.53


Kursutvärderingssystem från