ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Navigation SK, Manövrering och girplanering, LNC300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-11-04
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»19 55%
Cirka 20 timmar»8 23%
Cirka 25 timmar»3 8%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 1.85

- vet ej hur många timmar chemalagd tid det var, men utöver detta ca 12 tot» (?)
- svårt att uppskatta. det kunde gärna ha varit mer föreläsningar då det är ganska mycket teori i kursen. det blir aldrig några givande dialoger med så många elever samtidigt.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 5%
100%»33 94%

Genomsnitt: 4.94

- Nästan all tid är obligatorisk, vilket är bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 8%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 40%

Genomsnitt: 3.2

- Borde finnas hemsida.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- målbeskrivningen är klyschig och borde ge fler exempel på navigationsmetoder etc vi ska kunna. det hade alla tjänat på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»31 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»12 34%
Ja, i hög grad»13 37%
Vet ej/har inte examinerats än»9 25%

Genomsnitt: 2.85

- tycker inte att sjövägsreglerna är rätt att sätta in i den här tentan» (Nej, inte alls)
- Tentan tar upp det viktigaste men speglar inte kursinnehållet så bra. På tentan ingår tex inget om olika roders egenskaper trots att detta ägnats flera lektioner» (I viss utsträckning)
- tentan kompletterade simulatorkörningen mycket bra och fokuserade på det viktigaste kunnandet» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»20 57%
Mycket stor»10 28%

Genomsnitt: 3.14

- Simulatorkörningarna gav klart mest» (Ganska stor)
- men kunde ha haft större betydelse om fler timmar avsatts för mer genomgång av teori, om det varit bättre pedagogik och om det varit mindre elev-grupper på föreläsningarna» (Ganska stor)
- Simulator övningarna gav oerhört mycket. Jag skulle vilja ha mera tid i simulatorn! Vill poängtera att övningarna som vi gjorde var bra, men jag hade gärna gjort fler. Port sim övn. var okej men kändes inte allt för realistiska med hänsyn till kurs målet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»10 28%
Ganska stor»17 48%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.68

- Jag saknar riktig kurs litteratur!!! Jag tycker att Chalmers Lindholmen är urdåliga med detta. Att köpa illa kopierade kompendier och häften anser inte jag vara en del av en högskole miljö. Detta tycker jag är återkommande problem för flera av kurserna. Jag vill se riktiga böcker som har referenser och är tydliga att läsa. » (Mycket liten)
- har andvänt mig av alternativ kursliteratur som jag kan rekomendera. boken heter lärobok i sjömanskap och är utgiven i år av försvaret» (Ganska liten)
- behov av att jobba mer med kursmaterialet under föreläsningarna finnes. det är bra om man kan följa med i materialet och om kursdispositionen stämmer med vad som gås igenom på föreläsningarna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»11 32%

Genomsnitt: 2.94

- vet ej, har ej använt det» (?)
- Hade ingen hemsida. Bra utdelat material!!! Inga pengar i sjön där inte!!!» (Ganska dåligt)
- Hemsidan hade kanske kunnat användas mer» (Mycket bra)
- Kursmaterial såsom texthäften bör finnas tillgängligt att köpa från FÖRSTA kursdagen för att man ska få en chans att börja plugga från början och kunna få ut mer av föreläsningarna. saknade instuderingsfrågor!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»13 37%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.6

- Dock många gånger en något överdriven sarkasm från läraren sid!!!!» (Ganska bra)
- Läraren har varit kanon. Man har kunnat kontakta honom på helger och han har svarat bra och trevligt! » (Mycket bra)
- hjälpsam och trevlig lärare som bidrog till ett klimat där det var lätt att fråga» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»29 82%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.88

- samarbetet i simulatorn har varit nyttigt och utvecklade» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»2 5%
Låg»7 20%
Lagom»24 68%
Hög»2 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.74

- För lite tid i simulatorn.» (För låg)
- man kunde styra lite själv. t.ex. göra port-sim övningarna när man hade få föreläsningar» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»2 5%
Låg»13 37%
Lagom»17 48%
Hög»3 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Alldeles för mycket ledig tid pga grupper och laborationer. Är väl tyvärr en konsekvens av för stora klasser och begränsade resurser avseende simulatorer och därmed den tid som det finns möjlighet att vara i simulator.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»16 45%
Gott»12 34%
Mycket gott»6 17%

Genomsnitt: 3.65

- Synd att vi inte har kvar Dickson. » (Godkänt)
- Men köra simultor och köra båt är inte samma sak, även om Borre försöker påstå det och det kommer aldrig att bli samma sak. » (Godkänt)
- Bra förutom simulator standarden Nils Borre var mkt bra, kunnig och informationsrik. fanns inte mkt att frågaom, då det mesta togs upp. Om vi hadde frågor kunde han svara på dessa direkt och utförligt. En av dom bättre lärarna på skolan. » (Godkänt)
- kan alltid bli bättre dock» (Gott)
- Kanon bra kurs» (Mycket gott)
- En bra navigationskurs. Tycker dock att vi fick den för sent i utbildningen. Bra att den är flyttad tidigare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Simulatorövningarna!»
- Simulatortiden»
- Tiden i simulatorn bör bevaras och ev. utökas.»
- Läraren i ämnet »
- Lärarens goda inlevelse och engagemang i simulatorövningarna.»
- Mera tid i simulatorn.»
- Simulator körningarna som kunde varit fler»
- Läraren och stämningen som inbjuder till frågor.»
- simulator körningen»
- Simulatorkörningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hel dagars simulator tid istället för halv dagar»
- Fler simulatorövningar! »
- Simulatortiden, dvs mer tid för övning»
- Mer verklighets trogna körningar i simulatorn. Ej åka cirkel runt Vinga i 2.5 lektion. Föga utmanande.»
- Inte mycket att ändra på, som nämnt ovan en ev. ökning av tiden i simulatorn. Fast detta skulle ju kräva utökning av personal antar jag.»
- mer simulator»
- Körning i nya simulatorn.»
- Mer simulator körning»
- Mer simulatortid»
- Mer simulator, enda sättet att verkligen lära sig! »
- Se över Port Sim övningarna, samt skaffa riktig kurs litteratur!»
- läckstabiliet och spannmålsstabilitet»
- Mer simulatorkörning och grundligare teori-genomgångar. Tidigare tillgång till allt kursmaterial.»
- Simulatorn vi får använda är pinsamt dålig...»
- regeltolkningen på tentan»

16. Övriga kommentarer

- Riktigt bra kurs och mycket bra upplägt av Nils. »
- En relevant kurs som skulle behöva ta mer tid i anspråk för att verkligen ge oss studenter de färdigheter som krävs och förväntas av oss.»
- Gillade att vi gick igenom all teori och sen fick prova oss fram till det bästa sättet!!! Mycket heder åt Nils!!!»
- Trevlig och bra lärar insats»
- verkar pinsamt gammalt, dessa port-sim simulatorer på pc, windows 3.1 om jag minns rätt. är ingen pc och spel kille, men vad jag hört och tycker verkar logist så kan man köpa otroligt mkt bättre fartygs simulatorer på en leksaks affär för 1000:- (sådana spel skall ju vara mkt avancerade och verklighetstrogna). om detta stämmer verkar det ju otroligt pinsamt. Övningarna i stora simulatorn var bra, men självklart bättre med Dickson... När nu inte dett går så verkar det dåligt att vi inte får vara i den nya simulatorn. Men det har ju helatiden kännts som om vi inte får kosta pengar... »
- bättre pedagogik och större möjlighet att påverka under kursens gång efterlyses!»
- läraren bör lämna mer utrymme åt studenterna i simulatorkörningarna. inte låsa dom vid hans egna rutiner låt dom hitta en egen.»
- Bjud in ngn föreläsare, t.ex. en bogserbåtsskeppare eller en lots.»


Kursutvärderingssystem från