ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-1 Introduktion till funktionell programmering, TDA555|DIT440

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-17 - 2012-11-09
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

67 svarande

Göteborgs universitet»19 28%
Chalmers tekniska högskola»48 71%

Genomsnitt: 1.71


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»11 16%
Cirka 20 timmar»22 32%
Cirka 25 timmar»14 20%
Cirka 30 timmar»14 20%
Minst 35 timmar»7 10%

Genomsnitt: 2.76

- Cirka 15 timmar (aktivt)» (Högst 15 timmar)
- Har mycket tidigare erfarenhet av programmering, vilket gjorde det lätt för mig att lära mig haskell.» (Högst 15 timmar)
- Varierade beroende på hur snabbt man blev klar med labbarna.» (Cirka 20 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»2 2%
25%»0 0%
50%»5 7%
75%»17 25%
100%»44 64%

Genomsnitt: 4.48

- 100% av föreläsningarna men ungefär 60% av övningstillfällerna.» (75%)
- Har inte varit på ett övningstillfälle, men alla föreläsningar.» (75%)
- 80-90% . När jag ej deltagit så är det för att jag har tittat över föreläsningen (pdf) på förhand och tyckt mig förstå väl.» (75%)
- to be more exact 97%» (100%)
- föreläsningarna var bra.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»50 73%

Genomsnitt: 2.72

- För min del får kursplaner gärna vara mer specifika. Men det handlar ju om vad man finner önskvärt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jag läste målen för första gången nu genom denna enkät.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

68 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»62 91%
Nej, målen är för högt ställda»4 5%

Genomsnitt: 2.02

- Personligen hade jag klarat ett högre tempo på kursen, men mina klasskamrater behövde en hel del hjälp» (Nej, målen är för lågt ställda)
- liiite för höga kanske om man inte programmerat alls tidigare» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»20 29%
Ja, i hög grad»44 64%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.72

- Uppgifterna täckte kursen väl. Vet dock inte hur jag förhåller mig till poängsättningen som var annorlunda (blandat positivt och negativt). » (Ja, i hög grad)
- Upplägget på tentan var helt okej. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

68 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»5 7%
Ganska stor»27 39%
Mycket stor»34 50%

Genomsnitt: 3.36

- Var inte på föreläsningarna men läste slidesen» (Ganska liten)
- Hade redan stora förkunskaper» (Ganska liten)
- Jag är till stor del självgående och lär mig bäst så. Föreläsningarna har varit bra, men de flesta detaljer har jag lärt mig på egen hand.» (Ganska liten)
- lärde mig nog mest genom laborationerna.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

67 svarande

Mycket liten»17 25%
Ganska liten»18 26%
Ganska stor»22 32%
Mycket stor»10 14%

Genomsnitt: 2.37

- Fanns inga böcker och använde mig aldrig av övningarna eftersom de var för enkla» (Mycket liten)
- Powerpointsen från föreläsningarna är svåra att förstå om man inte varit på föreläsningen. Däremot köpt jag boken som var till kursen förra året och den har hjälpt mig jättemycket.» (Mycket liten)
- Det fanns ingen egentlig kurslitteratur, men däremot länktips på nätet som var väldigt användbara.» (Mycket liten)
- Har ej behövt titta på så mycket mer än föreläsningarna för att täcka kursen.» (Ganska liten)
- Några exempel har jag refererat till, annars tar jag lätt information från API dokumentation på nätet.» (Ganska liten)
- Tänker då främst på slides från föreläsningar och annat på kurshemsidan (då vi inte hade någon kurslitteratur)» (Ganska stor)
- Köpte ingen bok, men diverse hemsidor som var rekomenderade hjälpte mig mycket.» (Ganska stor)
- Learnyouahaskell = bra tips.» (Ganska stor)
- om laborationsinstruktionerna räknas så har det varit till ganska stor hjälp annars har jag inte läst i någon bok över huvud taget.» (Ganska stor)
- Det mesta fanns online men det var mycket bra som gick att finna. Koen"s hänvisningar till sidor är utmärkta!» (Ganska stor)
- +++ Ingen kursbok nödvändig +++ Allt material tillgängligt på nätet --- För få övningsuppgifter utan kursbok» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»51 75%

Genomsnitt: 3.72

- Bokning av labb hade kunnat löst bättre. I slutet spelade bokningarna ingen roll, det blev först till kvarn. » (Ganska bra)
- kurshemsidan är superbra!» (Mycket bra)
- Gillar kurshemsidan starkt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 7%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»41 60%
Har ej sökt hjälp»7 10%

Genomsnitt: 3.73

- Hjälpen i sig är mycket bra men den är svår att få. Labbhandledarna är alldeles för få, vilket skapar timmeslånga köer för att få hjälp. Feedback genom Fire har funkat bra.» (Ganska dåliga)
- +++ Alltid möjligt att ställa frågor under föreläsningarna! --- Långa väntetider under laborationerna om man behöver fråga om hjälp» (Ganska dåliga)
- Själv var jag inte närvarande på lab-timmarna, men mina kamrater klagade på lång väntetid för att få hjälp. Dock bra idé med forum på webben för hjälp.» (Ganska dåliga)
- Var mycket folk på labbtillfällena jag gick till.» (Ganska bra)
- Kunde varit bra med fler assistenter eftersom det var långa köer för att få hjälp» (Ganska bra)
- Handledarna var svåra att få tid med under labbarna, eftersom dom stannade för länge vid varje station. (ibland upp till en halvtimme). Övriga frågor har man unnat ställa på forumet, vilket har varit bra.» (Ganska bra)
- Har ej använt forum, men tycker att det är mycket bra att det finns.» (Mycket bra)
- fast man är fortfarande rädd att ställa frågor i klassen.» (Mycket bra)
- Labbhandledarna var engagerade, hjälpsamma och kunniga.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»17 25%
Mycket bra»43 63%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.72

- Bra med en Google Group där man kan dikutera och söka labbpartner» (Ganska bra)
- Jag har gett stöd till en grupp som behövt extra hjälp att greppa en del grunder i haskell. Själv föredrar jag eget arbete över grupparbete.» (Ganska bra)
- Bara jobbat med min labbpartner, fungerade mkt bra.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 7%
Lagom»34 50%
Hög»27 39%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.38

- Som sagt, hade redan stora förkunskaper så kursen i sig var ganska lätt» (Låg)
- Har inte gjort så mycket mer än föreläsningar och inlämningsuppgifter» (Låg)
- Går andra året på Chalmers. Läste denna som fristående kurs och har mycket tidigare programmeringserfarenhet så jag behövde nog anstränga mig ganska mycket mindre än klassgenomsnittet.» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»37 54%
Hög»24 35%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.47

- Läste denna som fristående kurs.» (Lagom)
- Matematikkursen gav mig desto mer utmaning, så snittet blev väl lagom!» (Lagom)
- I det här fallet betyder hög att det var bra.» (Hög)
- Läste 3 kurser den perioden.» (För hög)
- Det är en sak att klara tentorna, en annan att lära sig ordentligt när trycket är för högt. Då blir det blir lätt att man pluggar som en "copycat" istället. Men det problemet är nog speciellt för de som vill förstå sig på bevisen i mattekursen och inte bara problemlösningen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»1 1%
Godkänt»9 13%
Gott»22 32%
Mycket gott»35 51%

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska tråkig och känns onödig då funktionell programmering inte är särskillt atraktivt på arbetsmarknaden.» (Dåligt)
- Bra föreläsare.» (Gott)
- För att ha varit en kurs med mångt skillda kunskapsnivåer mellan studenterna tycker jag det är bra skött. Det finns gott om extrauppgifter för de som vill och det känns inte som man hålls tillbaka om man har hög ambition.» (Gott)
- Bra kurs, inte så många som har programmerat funktionellt innan vilket innebär att de flesta börjar på samma nivå.» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs!!!» (Mycket gott)
- Koen är en fantastiskt duktig lärare. Labbarna fungerade klanderfritt. Intressant kurs!» (Mycket gott)
- Koen är grym föreläsare.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra progression i kursen, relevanta kopplingar mellan labbar och föreläsningar.»
- koen claessen»
- John Hughes gästföreläsning»
- Koen»
- Koen, men hörde att han skulle sluta. Rekomendationen att inte skaffa kursboken.»
- Föreläsaren, han är väldigt pedagogisk»
- Föreläsningarna i sin helhet har varit super. »
- De tre första labbarna var perfekt svårighetsgrad och var väldigt givande.»
- Föreläsaren»
- Koen»
- Föreläsare»
- S.I »
- Examinationen, den var upplagd bra»
- Mycket duktig och pedagogisk lärare, bör givetvis fortsätta att undervisa i denna kurs. Bra med labbar!»
- Inget»
- Svårighetsgraden på laborationerna»
- Koen Classen. Gjorde ett ypperligt bra jobb.»
- Koen»
- I stort sett allt.»
- Föreläsaren. Mycket duktig och inspirerande. »
- Alla slides på hemsidan i förväg, diskussionsforum för studenter.»
- Koen Claessen»
- föreläsaren»
- Koen!»
- The last assignment, where we learned to use different vectors, to form a curve, using GTK. Oh and Koen should also "bevaras".»
- Allt»
- Koen!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler labbtillfällen och fler handledare på dessa.»
-
- Att programmera Grafiska interface i Haskell känns bara efterblivet och bakvänt.»
- Fler laborationssalar, med färre i varje. Ibland blev det lång väntetid för hjälp.»
- Hmm, inget.»
- BlackJack-labben, tycker jag var lite väl svår och borde kanske förenklas något. samt om möjligt lägga ut mer material på hemsidan (ifall man missar en föreläsning), speciellt med tanke på att det inte finns någon kursbok. »
- Det kunde under vissa labbpass ta väl lång tid att få hjälp av handledare.»
- Bokningssystemet för labbsalarna»
- Fler platser för labbtillfällen»
- Mer övning inom programmering. Det vara bara på måndagar!»
- Mer förståeliga labbar med mer hjälp på traven i uppgifterna. Föreläsningarna borde vara mer relaterade till labbarnas material.»
- Förlänga tiden man har på sig att lämna in labbarna»
- Extra inlämningsuppgifter som kan ge bonuspoäng till tentan vore bra att införa.»
- Allting»
- Inget speciellt»
- Sista labben kändes inte helt klockren. Kändes inte som att den gav samma förståelse som de andra.»
- Bokning av labb. »
- Sista labben, som innehöll GUI och lite sånt var inte så bra. Jag kan se poängen med att ge oss en bild av att de går att göra grafiska grejer o sådär, men de blev alldeles för mycket copy-paste av kod vi inte forstod o sen ändra den.. det gav inte särskilt mycket!»
- sista labben»
- Ta upp mer noggrannt hur språket är "uppbyggt". Jag menar förhållandet mellan bibliotek, moduler, klasser, instanser, typer, funktioner och IO så att man tidigare får en översiktlig förståelse av vad man sysslar med.»
- Lite mer grundlig genomgång i början.»
- Nothing at all actually, I believe that the students should adapt to the course itself, rather than the course forming after us. »
- Lite tydligare labbbeskrivningar.»

17. Övriga kommentarer

- Koen är toppen.»
- Bra kurs.»
- Det vore bra att redan på introkursen till programmering (1,5 p) visa sidan Learnyouahaskell.com för studenterna, så att de lättare kan följa med och förstå.»
- Mycket bra kurs!!!»
-
- Koen var en jättebra lärare!»
- Mycket bra intryck av kursen, Föreläsaren är väldigt pedagogisk och engagerande. Kursen har rent administrativt varit väl genomtänkt med en väl utformad tenta. Kurshemsidan har varit mycket bra. Koen med gästföreläsare har varit duktiga på att motivera kursens relevans i utbildningen vilket ökat motivationen markant.»
- Är lite osäker på om jag tycker det lite speciella tentaupplägget är bra eller ej. Överkursfrågorna återanvänds i hög grad från tidigare åt, så man kan tjäna lite väl mycket på att taktikplugga gamla tentor. I övrigt en väldigt bra kurs, mest givande programmeringskursen hittills.»
- Koen var bra! Hans energi gör en intresserad av det han lär ut. Konsis och ofta raka spår i hans förklaringar.»
- En väldigt bra kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.3
Beräknat jämförelseindex: 0.82


Kursutvärderingssystem från