ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-1 Transformer, signaler och system, SSY080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-17 - 2012-11-09
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»13 38%
Cirka 20 timmar»9 26%
Cirka 25 timmar»9 26%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.08

- Jag borde lagt mycket mer tid. Detta har varit en av de svåraste kurserna.» (Högst 15 timmar)
- Nollningen i början var krävande för mig som föreningsaktiv och då kunde jag inte lägga ner så mycket tid på denna kurs. När jag väl hade återupphämtat mig från nollningen pluggade jag mycket mer» (Cirka 25 timmar)
- Kursen har varit väldigt tidskrävande. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»4 11%
25%»8 23%
50%»3 8%
75%»12 35%
100%»7 20%

Genomsnitt: 3.29

- Gick kursen förra året och gick då på kanske 75% av föreläsningarna. De gav mig tyvärr ingenting, så därför valde jag att inte gå på dem alls den här gången.» (0%)
- Jag har arbetat med mitt examensarbete på heltid under kursens gång.» (0%)
- Gått på ungefär hälften av föreläsningarna och räknedemo, nästan inga övningspass.» (25%)
- Ants föreläsningar var bra och man förstod saker. Jag får personligen inte mycket ut av Johans föreläsningar och skippade därför dem.» (50%)
- Ganska lite de första 3 veckorna, men nästan på allt resten av veckorna.» (75%)
- Undvek Johans föreläsningar» (75%)
- Utom när det krockade med flervariabel kursen. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 63%

Genomsnitt: 2.6

- Som alltid, målen är tydliga efter att man läst kursen. I förväg förstod jag inte så mycket av dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 88%
Nej, målen är för högt ställda»4 11%

Genomsnitt: 2.11

- Krävde dock ganska stor insats för mig då envarabelanalysen satt långt bak i huvudet» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga men kursen är på en mycket högre nivå en tidigare kurser. Jag var inte beredd på hur mycket tid det skulle ta.» (Ja, målen verkar rimliga)
- De flesta förkunskapskrav uppfylls av tidigare mattekurser så jag tycker det är rimliga mål. Denna kursen är dock mer "linjär" (beroende av sig själv) än de flesta och svårare att komma ikapp om man hamnar efter eller missar slumpvis delar pga frånvaro. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det kändes inte som att vi kunde rätt mängd matte för att klara kursen förän i tentaplugget då allt kändes rätt lätt helt plötsligt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För dålig matematisk bakgrund på D-programmet. Låt oss läsa flervariabelanalys och komplex analys istället för "Teknik och Genus" och "Bärkraftig resursanvändning".» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 23%
Ja, i hög grad»25 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.79

- Ants har ju en förkärlek för problemlösningstentor, och jag medger att tentaproblemen i sig är väldigt intressanta. Med endast 5 tentafrågor kan baksidan med detta vara att en teknolog förlorar oproportionerligt mycket poäng för förhållandevis små kunskapsluckor (misslyckande att gå i mål med problemet).» (I viss utsträckning)
- Tycker tentan var bra. Att det inte var någon typtenta är ett stort plus.» (Ja, i hög grad)
- Ja tentan motsvarade väl tidigare uppgifter, genomgångar, labkunskap och gamla tentor, och täckte ett brett område ur kursens innehåll. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»7 20%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»13 38%
Mycket stor»5 14%

Genomsnitt: 2.47

- Jag har inte deltagit under föreläsningar eller räkneövningar.» (Mycket liten)
- antecknad i 4 veckor utan att bry mig vad jag antecknat» (Ganska liten)
- Det som varit till störst hjälp har varit demos och möjligheten att ställa frågor. Jag har upplevt nästan alla föreläsningar som väldigt svåra förutom de två första veckorna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var intressanta, men gav just ingenting. Övningstillfällena med Ken gav inte heller just något, för mycket fel i exempelräkningarna. Jag tror jag lärde mig grejer genom att tentaplugga tillsammans med mina kompisar.» (Ganska liten)
- Storgruppsövningar har varit sådär, vanliga övningar har jag inte gått på» (Ganska stor)
- Stor övningarna med Yutao var väldigt givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»12 35%
Ganska liten»10 29%
Ganska stor»8 23%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.11

- äger inte boken, men den gröna uppgiftshäftet kunde ha rätt uppgifter till svaren och alla lösningar» (Mycket liten)
- Kursboken var väldigt svårbegriplig. Den misslyckades att förklara saker konstant. Jag gav upp boken halvvägs in i kursen och använde youtube och wikipedia för inlärning istället. Mycket bättre.» (Mycket liten)
- Jag brukar klara mig bra på att läsa i boken på egen hand och räkna efter den men detta måste vara den sämsta kursboken av alla jag haft på Chalmers. Är ämnet så oerhört svårt att förklara, eller är det bara en dålig bok?» (Mycket liten)
- Kursboken har fått mycket hemska recensioner på Amazon, troligtvis sämst av alla böcker jag någonsin köpt (2- stjärnor). Jag har själv läst Lathi: Linear systems and signals, vilken jag föredrar, och verkar omfatta kursstoffet lika väl.» (Ganska liten)
- Det var svårt att förstå vad man skulle göra på uppgifterna i övningshäftet, facit med lösningar var å andra sidan asbra!» (Ganska liten)
- Jag använde Alan Oppenheims bok. Dessutom gick jag igenom hans videoföreläsningar som finns publicerade på "MIT OpenCourseWare".» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»13 38%

Genomsnitt: 3.32

- Kunde man inte ladda ner övningshäftet eller var det bara jag som inte hittade? Kändes märkligt att vara tvungen att köpa det på dc för att sedan ladda ner lösningarna på webben. Speciellt då häftet verkade vara självkostnadspris.» (Ganska dåligt)
- Ganska bra men det har varit förseningar på utdelat material, gamla tentor och anmälning till labbar vilket har gett oss studenter mer stress än det hade behövt. Låsta kurshemsidor och dokument i onödan är också ett litet men onödigt problem som uppstår. » (Ganska bra)
- Stort plus för tydlig och bra information. Bra övningsuppgifter. Bonus att det finns många gamla tentor med lösningar. Det framgick dock inte på hemsida eller kurs-PM hur den skriftliga laborationsrapporten skulle lämnas in.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt hjälp»12 35%

Genomsnitt: 4

- En räknestuga per vecka! Skojar ni?!? Yutau var bra, men en handledare på fem rum? Slutade med att man fick stå i kö efter demoövningarna (ibland över en timme) för att ställa frågor.» (Mycket dåliga)
- Yutao och Ants gav bra svar och var engagerade när man ställde frågor. Tyvärr fanns det väldigt lite tid med räkneövningar. Bara en person på en tid i veckan under 2 timmar känns väldigt lite. Även om svaren var bra när de kom fick man vänta väldigt länge. Mer självräknetillfällen och mer handledare per tillfälle behövs verkligen när kursen stundtals kan känns halvt omöjlig att förstå.» (Ganska dåliga)
- Kunde funnits ett tillfälle till likt de övningstillfällen vi haft på fredagar.» (Ganska bra)
- Kanske inte är optimalt att en handledare vill att man sköter kontakten med honom via Twitter» (Ganska bra)
- yutao och Ants är guld» (Mycket bra)
- Yutao har varit extremt tillgänglig och svarat på mail och frågor på alla möjliga tider. Ett stort tack för det. » (Mycket bra)
- Ken fanns tillgänglig dygnet runt. » (Mycket bra)
- Kontakten med Yutao var väldigt bra. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»19 55%
Har ej sökt samarbete»6 17%

Genomsnitt: 3.82

- Pga dåligt engagemang från mig själv har samarbetet funkat sådär, men vi håller ihop ändå. » (Ganska dåligt)
- Då jag tagit studieuppehåll tidigare går jag inte längre i samma klass som jag började i, men jag har en del vänner i denna klass också och har hittat ett bra gäng att plugga med.» (Ganska bra)
- Plugga i grupp är något av det bästa som finns.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»19 55%
Hög»11 32%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.35

- Jag tycker att kursen var för lätt.» (För låg)
- Denna kursen har väldigt många begrepp och sammanhängande delar som är svåra att ta till sig. Trots ett väl avgränsat område kräver det mycket tid och ansträngning, man kan inte bara kötta igenom typtal som i många andra kurser. » (Hög)
- Uppgifterna tog lång tid och det var många uppgifter.» (Hög)
- Den var ganska hög, men det bör den nog vara. Förenklar man den blir det ju sedan ännu svårare att klara av reglertekniken efteråt» (Hög)
- Datateknologerna lär väl vara den studiegrupp som är sämst förberedda av alla på Chalmers att tillgodogöra sig en sådan här kurs. Förberedande matematik har rensats ut.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 52%
Hög»13 38%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.55

- Läste software engineering project samtidigt. Projekt är svarta hål för tid.» (Hög)
- Flervariabelanalys samtidigt var väl inte det enklaste, men jag har bara mig själv att skylla.» (Hög)
- Tuffaste arbetsbelastningen under min chalmerstid. Flervariabelanalys V + SSY080. Det underlättar inte att höstterminen är ytterst kompakt schemamässigt på Chalmers (jmfr. vårtermin eller 100% studietakt).» (För hög)
- Läste denna kurs som valbar kurs första året på masterprogrammet Biomedical engineering.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 11%
Godkänt»8 23%
Gott»16 47%
Mycket gott»6 17%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det finns, som jag minns det från förra året, väldigt liten anknytning till det som jag skulle kalla reell tillämpning. Har fortfarande inte förstått varför vi på D läser kursen.» (Dåligt)
- Jag vill lära mig att skriva ett C-program som tar input från mikrofonen och i realtid plottar styrka på olika frekvenser, filtrerar bort ett par frekvenser och sparar ned resultatet. Istället har vi som vanligt lärt oss att flytta runt grekiska bokstäver på papper enligt ett visst mönster. Jag har inte begripit vad vi håller på med.» (Dåligt)
- Gillar att förstå fouriertransform eftersom den är så praktiskt användbar - trots att jag inte är ett stort fan av matte» (Gott)
- Extremt givande kurs, speciellt i kontrast till MTS-obligatoriet.» (Gott)
- En nödvändig kurs men onödigt svår. Finns det andra sätt man kan arbeta på som gör det lättare att ta till sig? Upptäckte själv sent att MIT har videolectures som är mycket välgjorda, mitt största problem i kursen har nog varit att jag varken kunnat lära mig särskilt bra ur boken eller från våra egna föreläsningar, så dessa videolektioner kom till användning. » (Gott)
- Bra och kompetenta föreläsare, tar gärna emot frågor och förklarar tills man förstår.» (Mycket gott)
- En av de roligaste kurserna jag läst. Jag tycker att kursen skulle kunna få vara lite mer avancerad och innehålla mer matematisk teori.» (Mycket gott)
- sjukt intressant. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Organisationen och upplägget kring kursen.»
- ants, yutao»
- Övningar: demo + räknestuga. Kan det någonsin bli för mycket av detta?»
- Ants föreläsningar. »
- Yutao har gjort en grym insats, hoppas han fortsätter. Även Ants föreläsnignar har varit uppskattade och jag hoppas ni jobbar vidare. »
- Upplägget på föreläsningar.»
- Laborationen var mycket givande.»
- Ants»
- Det mesta.»
- Hemlaborationen»
- Upplägg med teori + demoräkning mkt uppskattat. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen bör ha en tydligare introduktion. Vad ska vi använda det vi lärt oss till? Ett förslag skulle vara att starta kursen med en gästföreläsning.»
- Annan kursbok. Mer självräknetillfällen och mer handledare per tillfälle. Jag skulle gärna sett någon praktisk labb. Kursen var i princip 100% teori så det skulle verkligen vara ett trevligt inslag.»
- Labben måste göras om. Fråga 1 med fyrkantsvågen, fourierserier och sinusarna är jättebra, resten slet vi oss igenom utan nästan någon förståelse och det tog långt över de 10-18 timmar som annonserats. Att dessutom skriva "hemlab som kräver nästan ingen handledning" är ett skämt i min mening, vi har aldrig behövt så mycket hjälp med någon lab i någon kurs förut. Sätt igång både räkneövningar och Labb mycket tidigare i kursen (och redovisning). Som det var nu verkade det chill i början och blev väldigt stressigt på slutet och vi ägnade många timmar åt labben som vi hellre hade velat göra räkneövningar och tentaplugg. »
- Gärna lite mer praktiska saker. Läraren tog fram en flöjt och spelade samtidigt som har visade de olika frekvenserna som tonerna va uppbyggt av. Mer sånt!»
- Laborationen var svår att komma igång med, kanske någon schemalagd handledning i datorsal skulle vara bra.»
- Tentan kunde vara mer utmanande.»
- Ta bort labben, den gjorde mig ordentligt lessen. Det är svårt att förstå vad man ska göra och när jag gjort färdigt den hade jag inte lärt mig något. Gör hellre så att det är en på-plats-labb med handledning under flera tillfällen.»
- Mer räknestugor skulle vara bra tror jag»
- Fler räknestugor»

16. Övriga kommentarer

- Yutao var bra.»
- I någon utav de sista föreläsningarna spelade Ants flöjt samtidigt som man såg FFT:n av det i realtid. Jag tycker det var riktigt fräckt och skulle gärna sett något liknande i början av kursen för motivation. Det kanske är oundvikligt, men jag kände att jag inte förstod hur saker hängde ihop eller vad man ska ha det till förres i slutet. På labben stod det att det skulle ta 10-16 timmar att genomföra. Jag tycker det är en grov underskattning. Stundtals kändes labbens teoridel väldigt förvirrande. T ex. när man ska hitta maxvärdet av FFTn ska man ta |P|^2. Jag satt väldigt länge och undrade vad P vad och varför man skulle upphöja det till två.»
- Jag vet inte hur men jag hoppas att det går att göra mycket för att man lättare ska kunna lära sig detta. »
- Jag tyckte att det här var så himla tråkigt att jag gav upp halvvägs. Samtidigt har jag ett genuint intresse för fouriertransformen och hur man kan tillämpa den.»
- Jag har inte läst den rekommenderade kursboken. Dock tycker jag att Alan Oppenheims bok samt hans föreläsningsserie på "MIT OpenCourseWare" är mycket bra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från