ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-1 Objektorienterad programmering, DAT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-17 - 2012-11-09
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»12 25%
Cirka 20 timmar»12 25%
Cirka 25 timmar»13 27%
Cirka 30 timmar»7 14%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.56

- Har en relativt stor erfarenhet av java sedan tidigare» (Högst 15 timmar)
- Både jag och min labbpartner kunde mycket om Java och objektorienterad programmering sedan tidigare. » (Högst 15 timmar)
- har arbetat i java innan» (Högst 15 timmar)
- Gjorde mest labbar och skippade alla föreläsningar» (Högst 15 timmar)
- Bara läst föreläsnings-slides och gjort labbarna.» (Cirka 20 timmar)
- Har läst lite java på gymnasiet så jag har haft lite lättare att ta till mig än om det hade varit ett nytt språk.» (Cirka 20 timmar)
- Mindre i början, mer i slutet.» (Cirka 20 timmar)
- Mesta av tiden på labbarna» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»4 8%
25%»7 14%
50%»5 10%
75%»9 18%
100%»23 47%

Genomsnitt: 3.83

- Gick inte på några labbtillfällen eller föreläsningar.» (0%)
- Gjorde bara labbarna, var på lite mer än 0%, men det är närmaste valet» (0%)
- Har en relativt stor erfarenhet av java sedan tidigare» (25%)
- alla labbar (såklart) men så gott som inga föreläsningar» (50%)
- Ej övningspass.» (75%)
- De flesta av föreläsningarna och ett gäng laborationspass.» (75%)
- Har missat en föreläsning och något övningstillfälle. » (100%)
- Han inte gå på så många övningar då laborationer låg i fokus.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Målen är svåra att förstå»4 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 63%

Genomsnitt: 2.54

- För de som aldrig har programmerat innan, så kan de nog bli tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»38 82%
Nej, målen är för högt ställda»6 13%

Genomsnitt: 2.08

- Med tanke på att en annan kurs redan gått igenom imperativ programmering är det *väldigt* låga krav som ställs.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen kräver i stort sett att man programmerat objektorienterat tidigare, trots att vi inte gjort det tidigare i programmet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Katastrofal imbalans mellan båda kurserna som vi haft denna perioden. Båda två har uppenbarligen inte pratat med varandra, och det har resulterat i utbrändhet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 40%
Ja, i hög grad»27 57%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.61

- Ganska luddigt och oförutsägbart om vad tentan innefattar.» (I viss utsträckning)
- Första och kanske viktigaste punkten "självständigt konstruera objektorienterade program som både använder sig av egenhändigt konstruerade klasser och av färdiga standardklasser." testades inte under hela kursen. Både i labbarna och på tentan fick vi exakt specificerat hur programmet skulle konstrueras, vilka klasser och funktioner som skulle finnas och vad varje funktion skulle göra.» (I viss utsträckning)
- På tenta upplevde jag viss tidbrist samt att tenta var ganska avancerad.» (I viss utsträckning)
- På tok för svår, inte rättvist fördelade frågor» (I viss utsträckning)
- Galet feljusterad tenta. Känns som att man bara kan få en 4:a eller U. Finns inga 3:or på chalmers längre, med övergripande förståelse.» (I viss utsträckning)
- Tyckte det kändes som lite väl upprepande frågor under tentan» (I viss utsträckning)
- Examinationen och labbarna är heltäckande och i stort sett väl upplagda. » (Ja, i hög grad)
- Tentan att i Haskell-kursen var bättre utformad. På denna tentan var det svårt att hitta de lite enklare uppgifterna för dem som "bara" satsar på godkänt. Det var många väldigt omfattande uppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»10 20%
Ganska stor»24 50%
Mycket stor»8 16%

Genomsnitt: 2.7

- Var inte med på mycket undervisning.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit mycket välstrukturerade och uppenbarligen väl förberedda. Genomgående bra exempel och bra förklaringar. » (Ganska stor)
- Ganska bra förklarat på föreläsningar, dock något abstrakt och hög nivå jämfört med förkunskaper.» (Ganska stor)
- Bra med många exempel. Dock kunde det varit mer programmerande live på föreläsningarna och mer frågor ut till studenterna när programmeringen väl sker. Koen gör detta väldigt bra i Haskell-kursen.» (Ganska stor)
- Det finns inget mitt emellan ganska stor och ganska liten som svarsalternativ.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»21 43%
Ganska liten»20 41%
Ganska stor»4 8%
Mycket stor»3 6%

Genomsnitt: 1.77

- Hade ingen bok....» (Mycket liten)
- Har inte använt boken, utan letat på nätet och i Javas dokumentation. » (Mycket liten)
- Det mesta av informationen fås genom att googla.» (Mycket liten)
- köpte inte boken, stackoverflow.com om någora problem dök upp!» (Mycket liten)
- Slides, exempel och Java-API.» (Ganska liten)
- Det mesta hittas på google.» (Ganska liten)
- Beror på vad som klassificeras som annat kursmaterial, men endast föreläsningar och eventuella frågor på laborationstillfällen ligger till grund för vad jag lärt mig under kursens gång.» (Ganska liten)
- Använde inte boken.» (Ganska stor)
- Min kurslitteratur har istället för de föreslagna böckerna varit Internet.» (Ganska stor)
- Labbarna va riktigt bra tycker jag. Framförallt feedbacken, det är den viktigaste delen.» (Mycket stor)
- Förutsatt att labbar går in under "annat kursmaterial".» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»21 43%
Mycket bra»25 52%

Genomsnitt: 3.47

- Alla labbarna fanns inte tillgängliga från starten, utan blev redo efter hand» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett labbarna läggas ut tidigare.» (Ganska bra)
- Riktigt bra att slides alltid ligger ute.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»22 45%
Har ej sökt hjälp»8 16%

Genomsnitt: 3.64

- Extremt svårt att få hjälp, fast extremt bra handledare på labbarna iaf.» (Mycket dåliga)
- Högt tryck på handledare på labbar.» (Ganska dåliga)
- För få handledare och dom kom alltid sent till labbtillfällen för dom hade nått jäkla möte innan. Väldigt irriterande. Ett labbtillfälle som skulle börja 13:15, började i själva verket 15:00.» (Ganska dåliga)
- bortsätt från labbtillfällena (då man fokuserade på frågor gällande labben) så fanns så gott som ingen tid till att ställa övriga frågor» (Ganska dåliga)
- Stundtals väldigt svårt att få tag på labbhandledare pga svåra labbar och därmed många frågor från många.» (Ganska bra)
- Kunde ha varit en till handledare, ibland satt man i över en timma utan att få hjälp.» (Ganska bra)
- Kan hända att det blir långa väntetider på laborationstillfällen på grund av att många grupper jobbar på samma gång. » (Ganska bra)
- Labbtillfällena var riktigt bra för att få hjälp (dock skulle fler handledare verkligen behövas, mins en till). Uno svarade på frågor på föreläsningarna och svarade snabbt på mail om det behövdes. Väldigt bra.» (Mycket bra)
- Laborationstillfällena har varit väldigt bra och hjälpt väldigt mycket med förståelsen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 33%
Mycket bra»28 58%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.66

- Vi satt i skolan varenda dag 8-19» (Mycket bra)
- Labbade själv.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»24 51%
Hög»16 34%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.38

- Låg för mig, eftersom jag kunde mycket sedan tidigare. » (Låg)
- Jag hade rätt bra koll på grejerna sen innan.» (Lagom)
- Laborationerna var lagom stora.» (Lagom)
- Det är bra att ha labbar under kursens gång. Då är man förberedd när man börjar plugga till tentan sent i perioden.» (Lagom)
- Lab 3 kändes som det blev lite förhögt tempo på det. Vi skulle plötsligt lära oss flera nya saker samtidigt. Dock en av de bästa labbarna.» (Hög)
- Mycket jobb med sista labben, som vi bara hade en vecka på oss. Det var bra med att ha extra lång tid med labb 3 jämfört med förra året. Dock hade vi hög belastning i Statistik-kursen som gick parallellt så vi kunde inte riktigt börja i tid med labben ändå...» (Hög)
- Lite väl svåra labbar och för kort tid på dem, fler labbhandledningspass hade varit perfekt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»15 31%
Hög»19 40%
För hög»11 23%

Genomsnitt: 3.82

- I läsvecka 6-7 var det dels en stor lab i objektorienterad programmering som skulle in samtidigt som det var mycket att göra i Matematisk statistik.» (Hög)
- Det blev alldelles förmånga jobbiga och stressiga veckor under den här perioden.» (För hög)
- mest på grund av brister i statistik-kursen» (För hög)
- Läste matematisk statistik samtidigt. Hemsk, horribel och avskyvärd kurs som man lätt kunde lägga 50 timmar i veckan på enbart. » (För hög)
- kändes som att matstaten tog för mycket tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»13 27%
Gott»21 43%
Mycket gott»11 22%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är rätt mkt som tas upp i kursen tycker jag nog. Man kunde skippat trådar iaf. Tror jag, äh jag vet inte.» (Gott)
- 8 veckor är en kort tidsperiod för att bli bekväm i ett större programmeringsspråk, speciellt då detta skall fungera som eventuell introduktion till objektorienterad programmering för de som inte programmerat förut.» (Gott)
- Java är kul.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket lärorika labbar »
- Labbarna va bra.»
- Det mesta fungerade mycket bra. »
- Att man får såpass lång tid på sig att göra labb 4.»
- Handledarna på labbarna är väldigt duktiga!»
- Läraren var mycket bra och verkar vara säker på sitt ämne (Java)»
- I princip allt, bra upplägg.»
- Andra laborationen»
- labbarna och deras deadlines»
- Laborationerna var bra, man lärde sig mycket på dem. »
- Jag tycker att labbarna, det centrala, har fungerat bra. Jag tycker också att tentan kändes fokuserad och testade på det som var centralt.»
- Labbarna»
- Strukturen på kursen är generellt sett bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Få in mer material. Och dumpa BlueJ!!!! Objektorientering är *inte* komplicerat och om något blir det *värre* av att pådyvla de röriga metaforerna och pilarna i BlueJ istället för att låta studenten bilda sin egen abstraktion. Om BlueJ användes första 1-2 veckorna för att introducera sammankopplingar vore det en sak, men nu fanns BlueJ-filer med i samtliga labbar.»
- Tycker labbarna ska bevaras som de är nu, fast med en kortare labb där man lär sig grundläggande Swing före lab 3, bara göra ett enkelt interface eller liknande, det var väldigt mycket på en och samma gång på den labben.»
- Försöka få in alla saker i labbarna, som singleton m.m. »
- Otydliga labb-pm»
- Kanske skippa småsaker och istället lägga mer fokus på arv osv.»
- Man kunde kanske fundera på hur texten i labbpm för labb3 är strukturerad. Det är ganska mycket som man ska ta sig igenom innan man kommer till själva uppgiften. »
- Fördela labbarnas arbetsbelastning jämnare. Speciellt labb 3 som är betydligt mer krävande än de övriga labbarna»
- Fler labbpass och längre tid på labbarna, eventuellt en till handledare.»
- Skulle varit trevligt med en sammanfattande föreläsning inför tentamen.»
- Det var väldigt mycket som skulle skrivas på tentan. Gäller typ de flesta programerings kurser. Kunde fösöka att komma på ett bättre system för att ha tenta på programering.»
- Ta bort BlueJ från kursen. Ingen verkar gilla eller använda programmet, inte ens handledarna. Ge mer frihet på labbarna att själva konstruera programmet efter specifikationen.»
- Kanske på något sätt omstrukturera om tentan så att man slipper känna stress när man sitter och skriver den.»
- Mer tid för övning med handledare. Vi har inte hunnit göra veckouppgifterna för övningarna. Istället har all tid gått åt labbar. Det är bättre om man kan ge det lite mer spridning, lite mindre labb (ta bort labb 4) och lite mer övning. Det blir då lättare att ta till sig vissa saker i kursen. Programmeringsspråk lär man ju sig genom att själv sitta och testa. Labb är bra, men övning är också bra. Då kan man mer sitta själv och testa flera olika tankar och tekniker. Labbarna är mest att följa andras tankar och idéer.»
- Tredje laborationen»
- tentan till att få med mer blandade frågor.»
- Lab3 var väldigt stor och krånglig/rörig. Dessutom var beskrivningarna i labPM väldigt otydliga och svåra att förstå vad det var man skulle göra»
- Vet inte riktigt...»
- Färdigställ labbarna i förväg så att man kan komma åt dem från början.»
- Gå igenom hur man kompilerar ett program, hela main(String args[]) saknades..»
- Föreläsningsslides eller liknande hade kunnat vara mycket bättre. När man satt och pluggade till tentan sa inte slidesen så mycket.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs. Ang. tentan så tycker att det känns som på de fyra gamla tentorna och de som ligger uppe på kurshemsidan och den tentan vi skrev att de är lite förlånga. Det blev väldigt stressigt att hinna med hela på den angivna tiden.»
- Bra föreläsningar!»
- Det vore ju väldigt häftigt om man kunde få skriva programmeringstentor på en dator.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.83
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från